Sunteți pe pagina 1din 27

Ministerul Sănătăţii

Ministerul

Sănătăţii al

al Republicii

Republicii Moldova

Moldova

Universitatea

Universitatea dede Stat

Stat dede Medicină

Medicină șșii Farmacie

Farmacie Nicolae

Nicolae Testemi

Testemițțanu

anu

Tema: Principiile

Tema:

Principiile generale

generale dede

preparare aa cavităților

preparare

cavităților cariei.

cariei.

Prepararea cavităților

Prepararea

cavităților cariei

cariei..

Ministerul Sănătăţii Ministerul Sănătăţii al al Republicii Republicii Moldova Moldova Universitatea de de Stat de de

AA elaborat

elaborat studenta

studenta anului

anului I,I,

gr. 3106,

gr.

3106,

Bicec Iuliana

Bicec

Iuliana

2011-2012

2011-2012

SCOPURI:

SCOPURI:

Familiarizarea

Familiarizarea cucu noțiunea

noțiunea dede Carie

Carie dentară

dentară;;

Clasificarea

Clasificarea cariilor

cariilor după

după Black;

Black;

Însușirea

Însușirea

Însușirea principiilor

cavităților

cavităților cariei;

principiilor dede preparare

cariei;

preparare aa

Însușirea consecutivității

preparare aa cavităților

preparare

consecutivității etapelor

cavităților cariei

etapelor dede

cariei și și indicațiilor

indicațiilor

pentru efectuarea

pentru

efectuarea fiecărei

fiecărei etape;

etape;

Familiarizarea cucu elementele

Familiarizarea

preparate;

preparate;

elementele cavității

cavității

Variantele

Variantele cavității

cavității carioase

carioase dede clasa

clasa I;I;

Familiarizarea

Familiarizarea cucu etapele

cariilor dede clasa

cariilor

etapele dede preparare

preparare aa

clasa II și și instrumentajul

instrumentajul

întrebuințat

întrebuințat

Caria dentară

Caria

dentară (lat.

(lat. Caries

Caries

dentis)) reprezintă

dentis

patologic localizat,

patologic

reprezintă unun proces

proces

localizat, care

care sese

desfașoară înîn țesuturile

desfașoară

dentare după

dentare

fiind

după erupția

țesuturile dure

dure

erupția dinților,

dinților,

fiind influențat

manifestă

manifestă prin

influențat multifactorial;

prin tulburări

tulburări

multifactorial; sese

metabolice și și este

metabolice

este caracterizat

caracterizat

focar aa unei

unei părți

părți

smalț, distrucția

distrucția

prin demineralizarea

prin

demineralizarea

superficială înîn focar

superficială

anorganice din

anorganice

materiei lui

materiei

din smalț,

lui organice

organice și și

ramolismentul lui,

ramolismentul

lui, înîn final,

final, aa

țesuturilor dure

țesuturilor

dure dentare

dentare cucu

formarea ulterioară

formarea

ulterioară aa defectului

defectului

cavitar înîn smalț

cavitar

urma netratării

urma

smalț și și dentină,

dentină, iar

iar înîn

netratării lala timp,

timp, este

este

însoțită

însoțită dede complicații

complicații

din partea

inflamatorii din

inflamatorii

periodonțiului. periodonțiului.

partea pulpei

pulpei și

și

Caria dentară Caria dentară (lat. (lat. Caries Caries dentis ) ) reprezintă dentis patologic localizat, patologic
Caria dentară Caria dentară (lat. (lat. Caries Caries dentis ) ) reprezintă dentis patologic localizat, patologic
Caria dentară Caria dentară (lat. (lat. Caries Caries dentis ) ) reprezintă dentis patologic localizat, patologic
Caria dentară Caria dentară (lat. (lat. Caries Caries dentis ) ) reprezintă dentis patologic localizat, patologic
Caria dentară Caria dentară (lat. (lat. Caries Caries dentis ) ) reprezintă dentis patologic localizat, patologic

Generalități:

Generalități:

Caria sese dezvoltă

Caria

și niciodată

dezvoltă numai

numai pepe dinții

dinții incluși

dinții înîn contact

sau izolați

contact cucu mediul

mediul

bucal și

bucal

niciodată pepe dinții

incluși sau

izolați dede mediul

mediul bucal.

bucal.

Caria dentară

Caria

dentară caca proces

lentă înîn țesuturile

proces biologic

biologic este

este complicată

complicată avînd

avînd oo

evoluție lentă

evoluție

țesuturile dentare

dentare dure.

dure. Apare

Apare caca rezultatul

rezultatul

externi și

și interni,

interni,

acțiunii complicate

acțiunii

locali și și generali.

locali

complicate aa factorilor

generali.

factorilor nefavorabili

nefavorabili externi

SeSe caracterizează

caracterizează înîn faza

faza inițială

inițială dede dezvoltare

dezvoltare prin

prin

demineralizarea substanței

demineralizarea

survine distrucția

survine

distrucția matricei

substanței neorganice

matricei organice,

țesuturilor dure

neorganice aa smalțului,

smalțului, apoi

apoi

termină cucu

organice, și și sese termină

dure dentare,

dereglarea integrității

dereglarea

defectelor înîn smalț

defectelor

integrității țesuturilor

smalț și și dentină.

dentină.

dentare, cucu formarea

formarea

Cavitatea carioasă

Cavitatea

carioasă înîn lipsa

lipsa tratamentului

parte pulpei

pulpei și

tratamentului poate

poate duce

duce lala

procese inflamatorii

procese

inflamatorii din

din parte

și paradonțiului.

paradonțiului.

Cavitatea carioasă

Cavitatea

carioasă dede obicei

obicei conține

conține resturi

resturi alimentare,

alimentare,

microorganisme, componente

demineralizată.

demineralizată.

microorganisme,

componente aa lichidului

lichidului bucal,

bucal, dentină

dentină

Cariile pot fi:

Carie Carie dentară dentară simplă simplă
Carie
Carie dentară
dentară simplă
simplă
Cariile pot fi: Carie Carie dentară dentară simplă simplă Carie dentară Carie dentară complicată complicată

Carie dentară

Carie

dentară complicată

complicată

Clasificarea cariei

Clasificarea

cariei dupa

dupa

Black

Black

ÎnÎn 1867,

1867, Dr.

Dr. G.V.

G.V. Black

Black aa propus

propus lumii

lumii medicale

medicale

"Clasificarea lui

"Clasificarea

lui Black

Black aa cariilor",

cariilor", care

care este

este încă

încă şi şi astăzi

astăzi

înîn uzul

uzul internaţional.

internaţional. Din

Din acel

acel moment,

moment, doar

doar oo categorie

categorie

aa mai

mai fost

fost adăugată

adăugată lala sistemulul

sistemulul dede clasificare,

clasificare, respectiv

respectiv

clasa

clasa VI

VI..

Deci, deosebim

Deci,

deosebim 55 tipuri

tipuri dede cavități

cavități

carioase (în(în unele

carioase

unele surse

surse întilnim

întilnim 66 tipuri).

tipuri).

Clasificarea cariei Clasificarea cariei dupa dupa Black Black În În 1867, Dr. G.V. Black a a

CLASA CLASA II

CLASA I I I I – – cavitățile Clasa ce ce evoluează carioase în în și
CLASA I I I I – – cavitățile Clasa ce ce evoluează carioase în în și

Clasa II cavitățile

Clasa

cavitățile

carioase cece evoluează

carioase

evoluează înîn

fosele și și fisurile

fosele

fisurile dede pepe

suprafața ocluzală

suprafața

ocluzală aa

molarilor și și premolarilor,

molarilor

premolarilor,

suprafața palatinală

suprafața

palatinală aa

frontalilor maxilari

frontalilor

maxilari și și înîn

fosetele vestibulare

fosetele

orale

vestibulare și și

ale molarilor. molarilor.
ale molarilor.
molarilor.

orale ale

Clasa Clasa IIII

Clasa IIII cavitățile

Clasa

cavitățile carioase

carioase pepe

suprafețele proximale

suprafețele

proximale ale

ale

molarilor și și premolarilor.

molarilor

premolarilor.

Cavitatea poate

deafectate

deafectate

contact

contact sau

ambele

ambele

suprafețe

suprafețe

dede contact

contact

concomiten

concomiten

t.t.

Cavitatea

poate fifi pepe oo suprafață

suprafață

pot fifi
pot fifi

sau pot

Clasa III – – cavitate carioasă cavitate carioasă pe pe suprafețele proximale ale proximale ale incisivilor

Clasa

Clasa III

III

cavitate carioasă

cavitate

carioasă

pepe suprafețele

suprafețele

proximale ale

proximale

ale

incisivilor și și

incisivilor

caninilor

caninilor cucu

păstrarea

păstrarea marginii

marginii

și și unghiului

unghiului

incizal.

incizal.

Clasa IV IV – – cavitate carioasă cavitate carioasă pe pe suprafețele proximale ale proximale ale

Clasa

Clasa IVIV

cavitate carioasă

cavitate

carioasă

pepe suprafețele

suprafețele

proximale ale

proximale

ale

incisivilor și și

incisivilor

caninilor

caninilor cucu

lezarea marginii

lezarea

marginii

și și unghiului

unghiului

incizal.

incizal.

CLASA CLASA VV

CLASA V V Clasa V V – – cavitate carioasă cavitate carioasă în în gingivală (de
CLASA V V Clasa V V – – cavitate carioasă cavitate carioasă în în gingivală (de

Clasa

Clasa VV

cavitate carioasă

cavitate

carioasă

înîn gingivală

gingivală (de

(de

colet) aa fețelor

colet)

fețelor

vestibulare și și orale

vestibulare

orale

ale dinților.

ale

dinților.

CLASA V V Clasa V V – – cavitate carioasă cavitate carioasă în în gingivală (de

Clasa

Clasa VI

VI cavitate

cavitate carioasă

carioasă lala

nivelul marginilor

nivelul

marginilor incizale

incizale ale

ale

dinților anteriori

dinților

anteriori și și lala vîrful

vîrful

cupizilor dinților

cupizilor

dinților laterali.

laterali.

Principiile generale

Principiile

generale pentru

pentru

cavități

cavități carioase

carioase formate

formate după

după

Black

Black

1.Marginile cavității

1.Marginile

smalț subminate,

smalț

cavității formate

formate trebuie

trebuie fiefie netede,drepte,fără

netede,drepte,fără zimți.Marginile

înlăturate ,pentru

zimți.Marginile dede

,pentru aa

subminate, fără

fracturarea lor.

lor.

fără dentină

dentină subiacentă,trebuie

subiacentă,trebuie fiefie înlăturate

preveni fracturarea

preveni

2.Îndepărtarea

2.Îndepărtarea minuțioasă

minuțioasă și

și completă

completă aa dentinei

dentinei carioase.

carioase.

3. Extensia

3.

Extensia pentru

pînă

pînă lala a.n.

a.n.”zone

pentru profilaxie

”zone imune

profilaxieextinderea

imune”(”(nereceptive)

extinderea profilactică

profilactică aa limitelor

scopul prevenirii

limitelor cavității

cavității carioase

carioase

nereceptive) cucu scopul

prevenirii cariei

cariei redicivante.

redicivante.

4.Crearea unei

4.Crearea

unei cavități

cavități înîn formă

formă dede casetă

casetă (cutie)

(cutie) este

este optimă

optimă pentru

pentru oo retenție

retenție și și

stabilitate maximă

stabilitate

maximă aa obturației

obturației și

și dintelui

dintelui față

față dede solicitările

solicitările apărute

apărute înîn cadrul

cadrul

masticației.

masticației.

-Pereții și și fundul

-Pereții

unun unghi

fundul (față

(față orientată

orientată către

către pulpă)

pulpă) cavității

cavității preparate

preparate trebuie

trebuie formeze

formeze

unghi drept.

drept.

-Pereții cavității

-Pereții

cavității preparate

preparate trebuie

trebuie fiefie verticali(zați)

verticali(zați) și

și plani(zați);

plani(zați);

-Fundul cavității

-Fundul

cavității preparate

preparate trebuie

trebuie fiefie plat,

plat, și

și crepiteze

crepiteze lala sondare.

sondare.

-Trecerea unui

-Trecerea

unui perete

perete înîn altul

V-a.))

clasa V-a.

altul trebuie

trebuie fiefie sub

sub unun unghi

unghi (reprezintă

(reprezintă oo excepție

excepție doar

doar

cavitățile

cavitățile dede clasa

-Cavitatea formată

-Cavitatea

formată poate

poate avea

avea oo configurație

configurație din

din cele

cele mai

mai variate:triunghiulară,

variate:triunghiulară,

dreptunghiulară, halteriformă

dreptunghiulară,

halteriformă etc.

etc.

ÎnÎn prezent,

prezent, cînd

cînd caria

caria este

este examinată

țesuturilor dure

examinată din

din punct

punct dede vedere

vedere aa factorilor

factorilor locali

locali și și

generali, și și aa rezistenței

generali,

materiale compozite,

materiale

numai

rezistenței țesuturilor

dure dentare,

dentare, iar

iar stomatologii

stomatologii folosesc

lui Black

Black înîn întreg

folosesc pepe larg

larg

întreg volum

volum

compozite, necesitatea

strictă.

necesitatea respectării

respectării principiilor

principiilor lui

numai este

este strictă.

Etapele dede preparare

Etapele

preparare aa

cavităților

cavităților carioase

carioase

1.

1.

2. 2.

Deschiderea cavității

Deschiderea

cavității carioase

carioase constă

constă înîn

îndepărtarea,

îndepărtarea, rezecarea

rezecarea acestor

acestor margini

margini

debordante aa smalțului

debordante

smalțului (subminate

(subminate dede către

către

procesul carios).

procesul

carios).

Extensia cavității

Extensia

cavității cariose

cariose servește

servește factic

factic drept

drept

continuarea primei

continuarea

carioase sînt

carioase

primei etape.

etape. LaLa extensia

extensia cavității

cavității

sînt îndreptate

îndreptate marginile

marginile smalțului,

smalțului,

sunt preparate

sunt

preparate fisurile

fisurile afectate,

afectate, rotunjite

rotunjite

unghiurile ascuțite,

unghiurile

îndreptată

ascuțite, iar

iar dede pepe pereții

pereții este

este

îndreptată dentina

dentina parțial

parțial ramolită

ramolită și și

pigmentată.

pigmentată.

Scopul acestei

Scopul

acestei etape

etape este

este prevenirea

prevenirea

recidivei cariei.

recidivei

cariei. LaLa etapa

etapa respectivă

respectivă sunt

sunt

create contuurile

create

contuurile externe

externe definitive

definitive ale

ale cavității

cavității

  • 3. 3. Necrotomia

Necrotomia această

alterate

această etapa

etapa prevede

prevede îndepărtarea

din cavitatea

îndepărtarea dentinei

dentinei

cavitatea carioasă.

carioasă.

alterate (ramolite

(ramolite și

și pigmentate)

pigmentate) din

Din

Din punct

punct dede vedere

vedere morfologic

morfologic lala etapa

etapa respectivă

respectivă sese

indepaărtează

indepaărtează zona

zona dede descompunere

descompunere și și dede

cavității sunt

sunt create

demineralizare.Limitele cavității

demineralizare.Limitele

transparente și și intacte.

transparente

intacte.

create înîn zona

zona dentinei

dentinei

4.

4.

Formarea (modelarea)

Formarea

unei

(modelarea) cavității

cavității este

este atribuirea

atribuirea acesteia

acesteia

mai bună

bună aa

unei forme,

forme, cece facilitează

facilitează oo adeziune

adeziune mai

materialului dede obturație

materialului

obturației,

obturație și,

și, prin

prin urmare,

urmare, aa fixării

fixării sigure

sigure aa

obturației, precum

soliditate suficientă

soliditate

sunt

precum și și asigură

asigură dintelui

dintelui obturat

obturat oo rezistența

rezistența și și

această etapă

etapă

suficientă lala solicitari

solicitari funcționale.La

externe și și interne

funcționale.La această

interne definitive

definitive ale

ale

sunt create

cavității.

cavității.

create contururile

contururile externe

5.

5.

Bizotarea(netezirea) marginilor

Bizotarea(netezirea)

carioase

marginilor dede smalț

smalț ale

ale cavității

cavității

carioase prevede

ale smalțului

ale

prevede indepărtarea

atribuirea lui

indepărtarea porțiunilor

lui unui

unui caracter

porțiunilor lezate,

caracter neted.

lezate, slăbite

slăbite

neted. Bizoul

Bizoul

smalțului și și atribuirea

realizat protejează

realizat

acțtiunea presiunii

acțtiunea

mărirea

mărirea suprafeței

protejează obturația

obturația dede deplasare

masticatorii. Bizotarea

deplasare axială

axială sub

sub

presiunii masticatorii.

Bizotarea smalțului

smalțului permite

permite

suprafeței dede contact

contact aa materialului

materialului compozit.

compozit.

Într-o

Într-o cavitate

cavitate formată

formată simplă,

simplă,

compusă

compusă sau

sau complexă,

complexă,

deosebim următoarele

deosebim

următoarele

elemente constituente

elemente

constituente::

-- margini,

margini,

-- pereți,

pereți,

-- fundul

fundul (planșeul)

(planșeul) sau

sau baza,

baza,

-- unghiuri.

unghiuri.

Prepararea

Prepararea

cavităților cavităților dede

clasa clasa II

Instrumentar:

Instrumentar:

Instrumente pentru

rigidă, oglindă

rigidă,

Instrumente

pentru examenul

dentară, pensă;

pensă;

examenul clinic:

clinic: sondă

sondă

oglindă dentară,

Instrumente ajutătoare:

Instrumente

comprimat dede lala unit;în

comprimat

și și seringă

ajutătoare: dispozitiv

unit;în lipsa

lipsa lor

dispozitiv dede aer

aer

lor pară

pară dede aer

aer

seringă dede apă;

apă;

Instrumente

Instrumente rotative:

rotative: freze

freze sferice,

sferice, cilindrice

cilindrice

și și con

con invers

invers din

din oțel

oțel sau

sau extradure,pentru

extradure,pentru

aceeași

freze dede aceeași

turația convențională

turația

formă

formă pentru

conice diamantate

conice

convențională și și freze

pentru turbină;

turbină; pitre

pitre cilindrice

cilindrice sau

sau

diamantate sau

sau dede carborund,

carborund, pietre

pietre

lenticulare diamantate

lenticulare

diamantate sau

sau dede carborund;

carborund;

Instrumente

Instrumente dede mînă:

mînă: toporiști

toporiști dede smalț,

smalț,

cudata, linguri

dalta dede smalțdreaptă

dalta

:: perechile

cucu mărirea

perechile mari,

mărirea procesului

smalțdreaptă și și cudata,

mari, mijlocii

mijlocii sau

linguri Black

Black

sau mici,

mici, înîn raport

raport

procesului carios.

carios.

Variante dede cavități

Variante

cavități

carioase dede clasa

carioase

clasa II

1.

1.

PePe suprafața

suprafața ocluzală

ocluzală aa molarilor

molarilor și și

premolarilor, caria

premolarilor,

caria sese poate

poate prezenta

prezenta

înîn următoarele

următoarele aspecte

aspecte clinice:

clinice:

Carie cucu orificiu

Carie

orificiu mare

mare dede deschidere.

deschidere.

  • 2. 2. Carie punctiformă,

Carie

punctiformă, singulară

singulară sau

sau

multiplă.

multiplă.

  • 3. 3. Carie sub

Carie

sub formă

formă dede marmorații

marmorații înîn

șanțuri și și gropițe.

șanțuri

gropițe.

  • 4. 4. Diverse

Diverse combinații

combinații între

între formele

formele dede

mai

mai sus.

sus.

Variante dede cavități

Variante

cavități

carioase dede clasa

carioase

clasa II

ÎnÎn șanțurile

șanțurile și și gropițele

pot întîlni:

gropițele vestibulare

întîlni:

vestibulare ale

ale

molarilor

molarilor sese pot

  • 5. 5. Carii

Carii punctiforme

punctiforme înîn gropițele

gropițele vestibulare.

vestibulare.

  • 6. 6.

Marmorații înîn gropițe

Marmorații

pot prelungi

pot

prelungi pîna

gropițe și și șanțuri,

șanțuri, care

care sese

pîna lala această

această marginală.

marginală.

7.

7.

Carii cucu orificiu

Carii

orificiu mare

mare dede deschidere,

deschidere, care

care

spre colet.

colet.

auau debutat

debutat înîn gropițele

gropițele vestibulare,

vestibulare,

atît ocluzal,

ocluzal, cît

cît și și spre

întinzîndu-se atît

întinzîndu-se

  • 8. 8.

ÎnÎn gropițele

sese găsesc,

gropițele orale

orale ale

ale frontalilor

frontalilor superiori

superiori

numai marmorații

marmorații

găsesc, dede obicei,

obicei, numai

sau carii

sau

carii punctiforme.

punctiforme.

Principii dede preparare

Principii

preparare aa

cavităților

cavităților carioase

carioase dede clasa

clasa I.I.

ÎnÎn cazul

cazul cariei

cariei fisurale

fisurale incipiente,

incipiente, sau

sau superficiale

superficiale (ce

(ce afectează

afectează toate

toate

fisurile), sese realizează

fisurile),

freze dede dimensiuni

freze

mprimea celui

mprimea

realizează extensia

extensia defectului

defectului existent

lărgește cel

existent cucu ajutorul

cel puțin

puțin pînă

ajutorul unei

unei

pînă lala

dimensiuni mici.Cavitatea

celui mai

mai mic

mici.Cavitatea sese lărgește

mic fuloar,

fuloar, ceea

ceea cece oferă

oferă posibilitatea

tipul fisurilor

posibilitatea unei

unei obturări

obturări

sigure.Intrarea înîn cavitate

sigure.Intrarea

ÎnÎn cazul

cazul unor

unor leziuni

cuspidului,

cavitate depinde

depinde dede tipul

fisurilor și și localizarea

extinde pînă

localizarea lor.

lor.

leziuni importante

importante cavitatea

cavitatea sese extinde

pînă lala versantul

versantul

toate cazurile

cazurile

cuspidului, iar

iar uneori-captînd

uneori-captînd oo porțiune

aibă unun suport

porțiune aa acestuia

acestuia .În.În toate

smalțultrebuie aibă

smalțultrebuie

poate fifi diferită-în

poate

suport dentinar.Forma

dentinar.Forma cavității

cavității preparate

preparate

diferită-în formă

formă dede dreptunghi

dreptunghi ,triunghi,romb,cruce

,triunghi,romb,cruce etc.

etc.

ÎnÎn cazul

cazul afectării

afectării izolate

este separată

izolate aa fisurilor

fisurilor dede pepe molari,

cealaltă printr-o

molari, cînd

cînd fiecare

fiecare cavitate

cavitate

carioasă

carioasă este

dede solidă,

separată dede cealaltă

sunt formate

printr-o punte

punte adamantină

adamantină destul

destul

solidă, cavitățile

cavitățile sunt

formate aparte.

aparte.

ÎnÎn cazul

cazul afectării

afectării izolate

este separată

izolate aa fisurilor

fisurilor dede pepe molari,

cealaltă printr-o

molari, cînd

cînd fiecare

fiecare cavitate

cavitate

carioasă

carioasă este

separată dede cealaltă

înlăturată, iar

printr-o punte

sunt unite

punte adamantină

unite înîn una.

una.

adamantină șubredă,

șubredă,

puntea trebuie

puntea

trebuie înlăturată,

iar cavitățile

cavitățile sunt

ÎnÎn cazul

cazul dezvoltării

dezvoltării cariei

cariei înîn gropița

gropița jugală

jugală aa molarilor,

suprafețe pepe care

molarilor, cavitatea

cavitatea este

este

formată

formată izolat,

formă

izolat, adică

adică înîn cadrul

cadrul acelei

acelei suprafețe

care eaea sese află,

află, dede oo

formă ovalară

ovalară sau

sau dreptunghiulară,

dreptunghiulară, iar

poate rezista

iar marginea

marginea ocluzală

ocluzală rămîne

rămîne

destul dede solidă

destul

solidă și și poate

rezista presiunii

presiunii masticatorii.

masticatorii.

ÎnÎn cazul

cazul dezvoltării

dezvoltării masivei

masivei aa cariei

cariei înîn gropița

gropița jugală

jugală aa molarilor,

molarilor, dacă

dacă

cavitatea carioasă

cavitatea

carioasă ajunge

ajunge pîna

pîna lala creasta

creasta adamantină

adamantină marginală

marginală jugal-

jugal-

masticatorie ,, subminînd-o,

masticatorie

adesea rămine

adesea

suficient.Întru

rămine doar

subminînd-o, atunci

atunci lala îndepărtarea

fragilă dede smalț,

îndepărtarea țesutului

smalț, fără

fără suport

țesutului afectat

afectat

suport dentinar

dentinar

doar oo margine

margine fragilă

suficient.Întru evitarea

necesitatea

evitarea fracturării

trece această

fracturării acestei

această cavitate

acestei creste

creste lala masticație

masticație apare

apare

necesitatea dede aa trece

cavitate pepe suprafața

suprafața masticatorie.

masticat