Sunteți pe pagina 1din 11

 Variabilă= o caracteristică (calitate, atribut,

proprietate) care variază de la un subiect la


altul

 Cercetarea experimentală constă în


introducerea într-un context educațional a
unor modificări (Variabile independente) și
relevarea rezultatelor (variabile dependente)
determinate de aceste modificări
r
S
Variabile independente:
- fenomene care reprezinta cauze, factori sau
conditii (metode de predare, mijloace utilizate);

Variabile dependente:
- reprezinta efectele, rezultate produse de
actiunea variabilelor independente (rezultatele
elevilor).

Variabile “parazite”:
- Sunt variabile independente ce au efecte
neintenționate asupra variabilei dependente
a. De tip aleatoriu: țin fie de situație , fie de
subiect – microvariabile independente
Exemple:
condițiile fizice ale mediului, starea de
sănătate a subiectilor
b. Cu caracter sistematic : au o pondere mult
mai mare și pot masca influența reală a
unei variabile independente
Exemplu:
motivația
1. Elevii cu comportamente agresive care
participă la programe de mediere şi
rezolvare a conflictelor reduc frecvenţa
acestor comportamente față de aceeași
categorie de elevi care nu participă la astfel
de programe

Variabila independenta:…

Variabila dependenta:…

Variabila “parazita”:…?
2. Elevii de clasa a X-a la care se utilizează
mijloacelor multimedia in invatarea
stiintelor au rezultate mai bune față de
aceeași categorie de elevi la care nu se
utilizează mijloacelor multimedia in
invatarea stiintelor

Variabila independenta:…

Variabila dependenta:…

Variabila “parazita”:…?
Studiu:Procter, 1993
1. Care este variabila dependenta si care este variabila independenta?
2. Care este corelatia dintre tatii care sunt muncitori si fii care sunt
muncitori?
3. Ar putea exista variabile parazite? Care ar fi acestea?
Grupe de variabile Exemple Tip de variabile
(dependente/ind
ependente)
Caracteristicile “de Vârsta, sexul, nivelul de Independente
input” ale elevilor pregătire etc.

Variabilele Activități desfățurate în clasă, Independente


programului de mărimea grupului, durata
instruire instruirii, caracteristicile
profesorului
Variabilele Caracteristicile cadrului social Independente
contextului social
Variabilele Caracteristicile instrumentelor Independente
sistemului de de evaluare
evaluare
Variabilele de Nivelul de pregătire, atitudinea Dependente
“output” elevilor, numărul de absolvenți
Există o diferență semnificativă în ceea ce
privește frecvența la cursuri a studenților de
de anul II care muncesc și aceeași categorie
de studenți care nu muncesc.

Ce tip de ipoteză este?


Este corect sau incorect formulata?
Identificați elementele structurii logice.
1. Această cercetare își propune să investigheze efectul
bullying-ului în școală asuora stimei de sine a elevilor de
gimnaziu.
2. Această cercetare își propune să investigheze efectul
activităților de voluntariat asupra dezvoltării personale a
elevilor de gimnaziu
3. Această cercetare își propune să investigheze influența
mediului familial asupra abandonului școlar al elevilor de
gimnaziu din mediul rural.
4. Această cercetare își propune să investigheze efectele
discriminării din mediul școlar asupra comportamentelor
agresive de limbaj la elevii de gimnaziu.
5. Această cercetare își propune să investigheze efectul lipsei
consilierilor în școală asupra situațiilor conflicuale între
elevii de gimnaziu.

S-ar putea să vă placă și