Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea “Transilvania” din Braşov

Facultatea de Inginerie Mecanica


Specializarea: Autovehicule rutiere

Coordonator stiinţific:
Prof. dr. ing. Prenume NUME

Absolvent: Prenume NUME

Braşov 2015
 „Să se proiecteze un autoturism, echipat
cu motor cu aprindere prin comprimare
cu puterea maximă de 145 [kW] şi turatia
maxima de 4500 [rot/min].”
CUPRINS:

Introducere
Capitolul 1. Elemente de dinamică ale
autoturismului
Capitolul 2. Construcţia şi calculul direcţiei cu
pinion şi cremalieră
Capitolul 3. Suspensia autoturismului
Capitolul 4. Transmisii automate pentru
autovehicule
Capitolul 5. Proces tehnologic disc frână
Concluzii
Introducere

Maşinile sunt mijloace de transport mici şi


motorizate. Succesul lor ca mijloace de transport
de persoane şi marfă se datorează vitezei şi
independenţei pe care o permit.
Dintre realizările tehnice care au cunoscut
o evoluţie îndelungată, automobilul şi-a cucerit
treptat un loc însemnat în viaţa oamenilor, el fiind
astăzi un mijloc eficace pentru a învinge
distanţele şi timpul şi devenind totodată stăpânul
necontestat al păienjenişului de drumuri ce
străbat întinsul pământului.
Determinarea caracteristicii externe a
motorului

Caracteristica externă a motorului


este absolut necesară pentru
efectuarea calcului de tracţiune şi
pentru studiul performanţelor
automobilului. Aceasta prezintă
două puncte foarte importante
 puterea maximă Pe la turaţia mn;

 puterea corespunzătoare cuplului

maxim Me la turaţia nM
Rolul sistemului de direcţie este acela de a asigura o
bună maneabilitate şi o bună stabilitate a
automobilului.
Maneabilitatea şi stabilitatea direcţiei sunt elemente
hotărâtoare pentru asigurarea unei siguranţe în timpul
circulaţiei.
Cerinţe:
 Să asigure un viraj corect
 Să fie ireversibil
 Să asigure o conducere uşoară
 Să asigure o intreţinere uşoară
 Să fie compatibil cu sistemul

de direcţie
Volanu şi coloana de direcţie
Constituie mecanismul prin care se acţionează caseta de direcţie.
 Volanul reprezintă elementul de comandă al sistemului de direcţie
fiind construit dintr-un butuc canelat, una sau mai multe spiţe şi o
coroană.
 Coloana volanului face

legatura între volan şi caseta de


direcţie asigurând transmiterea
momentului de acţionare.
Caseta de direcţie cu pinion şi
cremalieră
Constitue componenta de baza a sistemului de direcţie
asigurându-se amplificarea efortului la volan in vederea
bracarii roţilor directoare
Condiţiile impuse castei :
 Să asigure ireversibilitatea
sistemului de direcţie
 să asigure rapoarte

de transmitere mari
 să permită preluarea

jocurilor
 să permită redresarea

rotilor
 să fie cu gabarit redus
Principalele avantaje ale acestor casete sunt:
reducerea articulaţiilor din trapezul de direcţie de
la 6 la 4, construcţia simplă, manevrarea usoară
datorita randamentului bun, eliminarea automată a
jocului între pinion şi cremalieră, posibilitatea
amplasarii barelor de direcţie direct pe cremalieră,
gabarit redus.
Suspensia automobilului este destinată să atenueze sarcinile dinamice ce
se transmit de la drum să imprime oscilaţiilor caracterul dorit şi să
transmită forţele care acţionează asupra roţilor şi cadrului.
Condiţiile principale pe care trebuie să le
îndeplinească suspensia unui automobil sunt
următoarele :
 Să aibă o caracteristică care asigură un confort
corespunzător
 Caracteristica amortizorului să corespundă cu cea cerută de
comfortabilitate
 Să asigure transmiterea forţelor orizontale şi a momentelor
reactive de la roată la caroserie
 Să aibă o durabilitate indelungată
 Să aibă o greutate minimă
 Frecvenţa oscilaţiilor proprii pentru autoturisme să fie de 50-
70 oscilaţii pe minut
 Amortizarea oscilaţiilor trebuie să fie suficientă astfel încât
după o perioadă amplitudinile să se micşoreze de 3 până la 8
ori
Suspensia MacPherson păstrează toate avantajele suspensiei cu arbore
compus faţă de cea multibraţ:
 Este mai uşoară şi mai compactă

 Asigură, de asemenea o rigiditate mai mare a unghiului de cădere a

roţilor
 compensează mişcarea de ruliu a caroseriei şi menţine constant

ecartamentul
 sporeşte substanţial stabilitatea laterală

 permite ca garda la sol să fie ajustat în mod independent de sistemul

de suspensie
 asigură o stabilitate mai bună în linie dreapta şi o direcţie mai precisă

Acest model de "suspensie independentă" oferă


stabilitate şi asigură controlul vehiculului în toate
situaţiile de pilotare. În acelaşi timp, minimalizează
şocurile suferite de caroserie pe un drum
accidentat.
La deplasarea automobilului, neregularităţile drumului,produc oscilaţii ale
roţilor care se transmit punţilor. Suspensia automobilului realizează
legatură elastică cu amortizoare între punţile automobilului şi cadru
sau caroserie, micşorând sarcinile dinamice şi amortizând vibraţiile
rezultate în urma acţiunii componentelor verticale ale forţelor de
interacţiune dintre roţi şi drum.
Viteza de deplasare a automobilului pe drumuri cu suprafaţă neregulată
este limitată în primul rand de calităţile suspensiei.
Cele mai importante componente ale suspensiei
sunt :
 Arcurile sunt organe de maşini care,
prin proprietăţile elastice, proprietăţi
datorate formei lor şi materialelor din
care sunt executate, se deformează elastic

 Amortizoarele folosite în suspensia


autovehiculelor au rolul de a disipa
rapid energia oscilaţiilor verticale ale
caroseriei şi ale roţilor autovehiculului, prin transformarea ei în
energie calorică, cedată mediului ambiant.
Transmisii automate pentru autovehicule
Transmisiile automate se caracterizează prin posibilitatea variaţiei
raportului de transmitere realizat în elementele transmisiei, în
funcţie de condiţiile reale de rulare, fără intervenţia continuă a
conducătorului auto.
În prezent, CVT sunt impuse de potenţialul lor în optimizarea
funcţionării globale a grupului motopropulsor
Utilizarea CVT asigură:
 îmbunătăţirea performanţelor dinamice şi de consum, în special în

regimurile tranzitorii, prin adoptarea din domeniul de reglare a


raportului optim de transmitere;
 sporirea duratei de utilizare a motorului prin transmiterea fluxului

de putere în mod continuu;


 ameliorarea confortului în conducere prin automatizarea cuplării

ambreiajului şi a schimbării rapoartelor de transmitere;


 îmbunătăţirea controlului emisiilor poluante şi reducerea nivelului de

zgomot.
Transmisia DSG
DSG foloseşte două discuri de ambreiaj - primul selectează rapoartele
impare iar al doilea rapoartele pare. Datorită acestor doua ambreiaje
nu mai există o pierdere de putere la schimbarea vitezelor ca la
cutiile obişnuite. Acest lucru duce şi la economii de carburant,
precum şi la schimbarea mai rapida a vitezelor.
Prelucrarea mecanică

La prelucrarea discurilor de frână se parcurg în


general următoarele etape:
 Strunjire de degroşare
 Strunjirea de finisare a suprafeţelor
 Controlul intermediar al suprafeţelor
 Găurire
 Control de echilibrare/ Strunjire
 Marcare
 Control geometric final
Concluzii

Eforturile inginerilor de a proiecta un autoturism


cât mai dinamic şi sigur trebuie urmate şi de
conştientizarea oamenilor că viaţa este mai
presus decat comfortul; respectarea vitezei
maxime admise pe anumite porţiuni de drum sau
adaptarea vitezei la condiţiile de drum sunt
aspecte care pot salva vieţi!!!