Sunteți pe pagina 1din 3

1.Un audit terta parte este : un audit organizat de un organism independent 2.

Programul in 14 puncte a unui management orientat spre calitate a fost dezvoltat de : Dening 3.In ordine cronologica etapele esentiale ale evolutiei calitatii au fost : inspectie ,control,asigurare totala 4.Orice informatie care se poate dovedi ca e adevaratas prin masuratori reprezinta o :dovada obiectiva .I.!.O. "##1$2##% se refera la : cerinte I.!.O. "##4 : eficienta &.'uditul intern se efectueaza : conform programului anual si ori de cate ori este nevoie (.)onceptul zero defecte a fost introdus de : P*ilip +. )rosb, %.!electarea ec*ipei de audit : asigurarea obiectivitatii si impartialitatii ".)onceptul lui -ening cuprinde urmatoarele componente: abordarea pe baza de sistem,cunoasterea vari,teoria cunoasterii,cunoasterea psi*ologiei 1#..aportul de audit este inmanat : clientului 11.Prin auditat se intelege : organismul care este supus unui proces de audit 12.+enc*mar/ing P-)' : determinarea metodelor de colectare a datelor 13.In cadrul unui +01 competitiv : cei cu care intram in competitie 14.Premiul -ening se acorda : pentru controlul statistic al procesului 1 .!istemul de mng al calitatii reprezinta :d2 parte a .... pentru indeplinirea obiectivelor 1&.)ertificarea de produs atesta : b2 conformitatea nivelului specific 3curs (4slide 2 1(.5rilogia calitatii se refera la : c2 planificare,tinut sub control,imbunatatire 1%.6tapele de maturitate a mng cal sunt : incertitudine,constienta,intelepciune,aliniere,certitudine 1".Prin mng se intelege : c2 activitate controlata pentru conducerea unei companii 3curs 32 2#.Imbunatatirea calitatii reprezinta : ...cresterea capacitatii de a indeplini cerintele 21.0arca !. se aplica pentru : certificarea cu standardele romanesti neobligatorii

22.0arca )6 se aplica : obligatoriu pentru produse cu un grad de periculozitate sau daunatoare mediului 3curs ( 7 slide 4%2 23.)ertificarea voluntara : cumprinde domeniul nereglementat 24.)ertificatul de conformitate este : un document care indica daca un produs este conform unui standard 2 .8otificare : procedura prin care autoritatiile competente... 2&.Obiectivele unui audit : a determina gradul de conformitate cu criterii 2(.In cadrul etapei ) din P-)' : lansez pe piata,iau feedbac/ 2%.!. I!O "###$2##& : principii si te*nologii 2".0a9imele filozofice au stat la baza : +enc*01 3#.)ontrolul calitatii : masura in care un ansamblu de caracteristici indeplinesc cerintele 31.Parte a mng caliutatii care se concentreaza pe cresterea indeplinirii cerintelor : imbunatatirea calitatii 32.Increderea indeplinirii cerintelor : asigurarea calitatii 33.)ontrolul calitatii : parte a mng calitatii concentrata pe indeplinirea cerintelor referitoare la calitate 34.In etapa de control al calitatii : aspecte te*nice si operationale in cadrul unei organizatii 3 .'uditul de sistem de calitate evalueaza : b2 gradul in care un sistem oficial este conform unui sistem referentia/ 3&.!. I!O "##1$2##% are ca arie de aplicabilitate : toate cele de mai sus 3curs 4 slide 142 3(.-aca la un audit nu se constata neconformitati : auditul este efectuat pe un esantion 3%.)el care a definit calitatea in conformitate cu scopuri a fost : :uran 3".'uditul calitatii este : un proces sistematic,independent si documentat in scopul obtinerii dovezilor de audit. 4#.Planul de audit este realizat de : seful ec*ipei 41..aportul de audit nu trebuie sa contina : actiuni corective stabilite de ec*ipa de audit 42.'uditurile se pot clasifica in : simple si comune

43. 0ng calitatii totale 3 nu stiu care era intrebarea,raspunsul era ; toate cele de mai sus ; ,sa cititi in slide4uri despre2 44.+aza principiului de baza a mng calitatii 4 .Principalele tipuri de +01 sunt : intern,competitiv si generic 4&.Premiul de calitate 0alcolm se acorda pentru : cele mai performante...de mng al calitatii 4(.)ele 4 adevaruri absolute ale mng cal au fost enuntate de : )rosb, 4%.)ertificarea obligatorie : domenii reglementate 4".0arca )6 indica faptul ca produsul a fost certrificat de un organism certificat #.Planificare :uran : identificarea clientilor si nevoilor 1.!istem de mng generic : sistem care are ca scop.... 2.Politica de orientare a calitatii 3.-eclaratia de conformitate : producatorul 4.0arca !.!: certificarea cu standarde romanesti obligatorii .-efinitia acreditarii &.Un audit secunda parte este cerut : de un client (.!copul final al auditului este : sa furnizeze informatii pentru imbunatatire %:!copul etapei -O : realizarea produsului ":6tapa de verificare a unui +01 &#.Programul in 14 puncte a fost dezvoltat de ...