Sunteți pe pagina 1din 3

CAPITOLUL I. OBIECTIVELE EDUCAIONALE N NVMNTUL PRECOLAR SUBIECTUL I.1 Scopul act ! t"# lo$ %&t$uct !'()ucat !( ) % %!

"#"*a%tul p$(+cola$, Scopul educatie reprezinta o anticipare a rezultatelor actiunii educationale. Scopul- ca finalitate a procesului educativ reprezinta rezultatele care se asteapta sa se realizeze pe diferite niveluri. O. (ct !(l( ()ucat o%al( reprezinta finalitati mai concrete. Ele reprezinta o anticipare a transformarilor ce urmeaza a se poduce in urma procesului de predare-invatare-evaluare si indice rezultatele concrete obtinute. SUBIECTUL I./ 0u%c# &p(c 1 c( al( o. (ct !(lo$ ()uca# o%al( ) % %!"#"*a%tul p$(+cola$, 0u%ct l( obiectivelor educationale sunt: - 1u%c# a a2 olo3 c" )( co*u% ca$( ( axiologie = stiinta care studiaza valorile morale): aceasta functie se refer la faptul ca selectia i ierar izarea obiectivelor se realizeaza in functie de sistemul de valori promovat. - 1u%c# a )( a%t c pa$( rezultatelor educa!iei: aceasta functie se refer la faptul ca obiectivele reprezinta de fapt ceea ce se ateapt s se produc "n finalul procesului instructiv-educativ# - 1u%c# a (!olut !" : aceasta functie se refer la faptul ca evaluarea se face in functie de obiectivele stabilite# de aceea obiectivele trebuie sa fie observabile si masurabile - 1u%c# a )( o$3a% 4a$( + $(3la$( a 5%t$(3ulu p$oc(& p()a3o3 c : func!ia conclusiv# orice proces instructiv-educativ incepe cu precizarea obiectivelor$ in functie de care$ educatorul proiecteaza actiunile$ strategiile de realizare$ modalitatile de desfasurare$ modalitatile de evaluare %ormularea obiectivelor trebuie sa fie la obiect$ s nu fie confundate cu: - sarcinile (acestea indic ce face profesorul sau elevul "n timpul lec!iei$ pe c&nd obiectivele indic ce trebuie s tie i s fac elevii)# - materia de predare (aceasta reprezint con!inutul care$ prin "nv!are$ face s fie "nsuite obiectivele). SUBIECTUL I.6 Cla& 1 ca$(a o. (ct !(lo$ ()uca# o%al(7 o. (ct !( ca)$u + o. (ct !( )( $(1($ %#" &p(c 1 c( )o*(% lo$ )( co%# %ut- o. (ct !( op($a# o%al( p(%t$u )o*(% l( )( co%# %ut, 1. )upa 3$a)ul )( 3(%($al tat( (obiectivele generale-specifice'intermediare# obiectivele carduobiectivele de referin!# concrete'opera!ionale)# a8 o. (ct !( 3(%($al( ( care se refera la idealul si scopurile educatiei. )ceste obiective determina orientarile mari ale educatiei. Exemple: - insusirea cunostintelor stiintifice$ a valorii culturii nationale si universale - formarea capacitatilor intelectuale $ a disponibilitatilor afective si a abilitatilor practice - asimilarea te nicilor de munca independenta$ necesare instruirii si autoinstririi pe tot parcursul vietii - educarea in spiritul respectari drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului - cultivarea sensibilitatii fata de problematica lumii contemporane: problemele fiintei umane$ a mediului incon*urator$ valori moral-civice - dezvoltarea armonioasa a individului prin educatie fizica$ educatie igienico- sanitara - profesionalizarea tinerei generatii prin activitati utile $ producatoare de bunuri materiale si spirituale .8 o. (ct !( &p(c 1 c(9 %t($*() a$( ( sunt specifice diferitelor obiecte de invatamant si viveaza + componente - domeniul de continut: informatii$ reguli$ algoritmi de calcul - procesele psi ice urmarite 1

c8 o. (ct !(l( ca)$u - sunt concepute pentru arii curriculare i discipline de studiu# aceste obiective au un grad ridicat de generalizare i de complexitate# se refer la formarea de capacit!i intelectuale$ de deprinderi$ abilit!i i aptitudini specifice disciplinei respective i sunt urmrite de-a lungul mai multor ani de studiu )8 o. (ct !( )( $(1($ %ta :se refera la rezultatele asteptate la finalul unui an de studiu si urmaresc progresul facut in formarea de capacitati si acumularea de cunostinte# se fixeaz la fiecare an de studiu "n parte$ urmrindu-se atingerea (8 o. (ct !(l( op($at o%al(9 co%c$(t( : sunt "nfptuite pe termen scurt$ "n cadrul lec!iilor i a altor activit!i instructiv ( educative# )ceste obiective au un caracter concret si sunt elaborate in functie de obiectivele cadru si de referinta specifice fiecarei discipline. Ele trebuie s se regseasc "n sarcini de lucru si "n ac!iuni ale elevilor efectuate simultan sau succesiv cu ale cadrului didactic. /. )up" c$ t($ ul $(4ultat(lo$ ateptate la diferite intervale de timp: a8 obiective exprimate "n termeni )( p($1o$*a%#( (realizabile pe termen scurt) .8 obiective exprimate "n termeni )( co*p(t(%#( (pe termen lung ( mediu a8 P($1o$*a%ta este expresia nivelului de realizare a sarcinii de invatare. ,e exemplu$ operationalizarea obiectivelor pentru un continut al invatarii inseamna acel indicator pe baza caruia$ la sfarsitul actiunii de predare-invatare$ se poate constata si aprecia un progres sau o sc imbare in sistemul personalitatii copilului. -rin urmare intr-un obiectiv operational trebuie sa fie indicat rezultatul sau comportamentul final pe care trebuie sa-l aiba copilul implicat intr-o situatie de invatare. ,e aceea obiectivele operationale mai sunt numite si obiective finale sau terminale. .omportamentul copilului trebuie sa fie observabil si masurabil cu a*utorul instrumentelor de evaluare pedagogica. O.&($!a. l tat(a co*po$ta*(%tulu se exprima in - t($*(% !($.al ca: enumerare$ enuntare de reguli sau definitii$ povestire$ etc - t($*(% 1 4 c &au p& ;o*oto$ ca: identificar de obiecte$ componente$ realizare de actiuni simple sau complexe $ scrisul$ desenatul$ etc - t($*(% at tu) %al ca: enumerarea consecintelor probabile ale unei actiuni$ manifestarea unei conduite .8 Co*p(t(%ta se realizeaza in intervale mai lungi de timp. Ea se exprima in capacitatea copilului de a selecta$ analiza$ sintetiza date$ informatii$ capacitatea de a invata$ de a actiona$ de a *udeca. /a randul sau$ fiecare capacitate se bazeaza pe diferite operatii mentale la baza carora stau procese psi ice ca: perceptia$ gandirea$ memoria$ imaginatia. Op($at o%al 4a$(a o. (ct !(lo$ reprezint o activitate complex care consta in a) definirea sarcinii concrete "n termeni de comportament observabil i evaluabil p&n la sf&ritul activit!ii$ "n raport de anumite criterii (calitative ( cantitative)$ prezentate la "nceputul activit!ii# b) stabilirea resurselor necesare pentru "ndeplinirea sarcinii: con!inuturi$ metode$ procedee$ mi*loace$ condi!ii de instruire'"nv!are c) precizarea te nicilor de evaluare (ini!ial$ continu$ final)$ aplicabile pe tot parcursul activit!ii i la sf&ritul activit!ii SUBIECTUL I.< O. (ct !( al( =ocu$ lo$ + act ! t"# lo$ al(&(, &p(c 1 cul lo$. 0ocurile i activit!ile didactice alese sunt cele pe care copiii i le aleg i "i a*ut s socializeze "n mod progresiv i s se ini!ieze "n cunoaterea lumii fizice$ a mediului social i cultural cruia "i apar!in$ a matematicii$ comunicrii$ a limba*ului citit i scris. Ele se desfoar pe grupuri mici$ "n perec i i c iar individual. -ractic$ "n decursul unei zile regsim$ "n func!ie de tipul de program (normal$ prelungit sau sptm&nal)$ dou sau trei etape de *ocuri i activit!i alese: - etapa 1 ( diminea!a$ "nainte de "nceperea activit!ilor integrate 2

- etapa a 11-a ( in intervalul dintre activit!ile pe domenii de "nv!are i masa de pr&nz' sau plecarea copiilor acas ( pentru program normal) - i$ dupa caz$ etapa a 111-a( "n intervalul dintre etapa de relaxare de dup amiaz i plecarea copiilor 2otodat$ *ocurile i activit!ile alese se pot pot regsi ca elemente componente "n cadrul activit!ii integrate. 3euita desfurrii acestora depinde de modul "n care este organizat i conceput mediul educa!ional. - ,e aceea$ educatoarea va acorda o aten!ie organizrii spa!iului "n centre ca: 4iblioteca$ .ol!ul csu!ei'0oc de rol$ .onstruc!ii$ 5tiin!$ )rte$ 6isip i ap i altele. 1n func!ie de spa!iul disponibil$ sectorizarea slii de grup poate cuprinde toate centrele sau cel pu!in dou - 7aterialele care se vor regsi zilnic "n zonele'centrele'col!urile desc ise trebuie s fie atent alese$ "n str&ns corelare cu tema sptm&nii sau cu tema proiectului aflat "n derulare. -entru *ocurile i a activit!ile alese desfurate "n curte$ o aten!ie special va fi acordat at&t organizrii i amena*rii cur!ii de *oc$ c&t i siguran!ei pe care o ofer copiilor spa!iul i dotrile existente.

S-ar putea să vă placă și