Sunteți pe pagina 1din 7

Titlul unitatii 5 :Actualizarea stocurilor de produse

T.5.1. Verificarea stocurilor de produse;


T.5.2.Asigurarea stocului de rezerva;
T.5.3.Verificarea starii produselor din stoc;
T.5.4.Mentinerea produsele din stoc n termenul de garantie vala!ilitate;
T.5.5. "actori ce influenteaza stocul de marfuri.
T.5.1. Verificarea stocurilor de produse:Sursa-legestart.ro Specialisti Financiar-Contabil
#n verificarea conta!ila a conturilor de stocuri vom avea n vedere ca acestea sa fie !ine delimitate si corect ncadrate
n grupe$ conform actelor normative aplica!ile n domeniul conta!ilitatii$ respectiv% materiile prime si materialele
consuma!ile$ o!iectele de inventar$ productia n curs de e&ecutie si produsele finite$ valorile materiale aflate la terti$
marfurile si am!ala'ele$ animalele si altele similare.
#n procesul de verificare aplicat acestor conturi tre!uie avute n vedere metodele de evidenta utilizate$ at(t n
conta!ilitatea financiara$ c(t si n conta!ilitatea de gestiune$ regulile de evaluare pentru diferite momente ale miscarii
si gestiunii stocurilor )la cost de ac*izitie$ la cost de productie$ la valoarea de inventar$ la pretul pietei$ la valoarea de
iesire din patrimoniu$ la cursul de revenire$ la valoarea realiza!ila neta etc.+.
,e vor urmari diferentele de pret la produse finite si semifa!ricate$ la animale si la marfuri )adaosul comercial+. -upa
caz$ se poate efectua o analiza a variatiilor de stocuri si a influentei acestora asupra patrimoniului si rezultatelor$
precum si o analiza a modului de respectare a principiilor de separare a e&ercitiilor.
-e asemenea$ n verificarea conta!ila a conturilor de stocuri se analizeaza modul n care entitatea asigura
inventarierea periodica a stocurilor$ sta!ilirea$ regularizarea$ nregistrarea si imputarea diferentelor de inventar.
Astfel$ pe tot parcursul verificarii$ vom analiza daca eventualele diferente ntre datele conta!ile si datele din
inventarul faptic sunt e&plicate$ regularizate si reflectate corect n conta!ilitate.
-e asemenea$ se verifica nregistrarea n conta!ilitate a diferentelor n plus sau n minus si a deprecierilor.
.!iectivele controlului
/lemente verifica!ile
0ontrolul din punct de vedere cantitativ
,e verifica inventarul fizic$ separarea !unurilor straine$ miscarile n timpul inventarierii
,e verifica inventarierea productiei n curs de e&ecutie
0ontrolul evidentei operative a stocurilor
,e verifica e&istenta fiselor de magazie
1egularitatea operatiunilor de inventariere si respectarea procedurilor de inventar
,e verifica e&istenta si aplicarea procedurilor$ normelor intere$ instructiunilor scrise si apro!ate
0ontrolul evaluarilor la inventar
,e verifica estimarea valorilor !rute si valorilor nete$ verificarea calculelor$ analiza provizioanelor
#n verificarea conta!ila a conturilor de stocuri$ tre!uie$ de asemenea$ identificate stocurile fara miscare$ stocurile cu
miscare lenta$ stocurile greu vanda!ile$ stocurile deteriorate si stocurile neidentifica!ile n nomenclatorul de stocuri.
T.5.2.Asigurarea stocului de rezera:Sursa-!!!.asecib.ase.ro"#itrut$2%&orin"Curs"bazeC'"pdf"5()est-
stoc.pdf
Av(nd n vedere particularitatile diferitelor procese de stocare$ activitatea de conducere a
acestora are totusi unele trasaturi comune; asa de pilda$ orice proces de stocare necesita prevederea desfasurarii lui si
a conditiilor n care urmeaza a se efectua.
T.5.2.1."ormarea stocurilor este predeterminata de o anumita comanda$ iar desfasurarea procesului de stocare poate
avea loc n !aza organizarii sale rationale. 1ealizarea n conditii de eficienta economica ma&ima si de utilitate
impune o coordonare permanenta a procesului de stocare si un control sistematic al modului de derulare al acestuia.
.!iectivele principale ale conducerii proceselor de stocare pot fi sintetizate astfel%
2 asigurarea unor stocuri minim necesare$ asortate$ care sa asigure desfasurarea normala a
activitatii economico3productive a agentilor economici prin alimentarea continua a
punctelor de consum si n conditiile unor c*eltuieli c(t mai mici;
2 prevenirea formarii de stocuri supranormative$ cu miscare lenta sau fara miscare si valorificarea operativa a celor
e&istente )devenite disponi!ile+;
T.5.2.2.4estiunea stocurilor%
2 asigurarea unor conditii de depozitare3pastrare corespunzatoare n vederea prevenirii
degrad5rilor de materiale e&istente n stocuri;
2 folosirea unui sistem informational simplu$ operativ$ eficient$ util si cuprinzator care sa
evidentieze n orice moment starea procesului de stocare;
2 aplicarea unor metode eficiente de urmarire si control care sa permita mentinerea stocului
n anumite limite$ sa previna imo!ilizarile nerationale.
,olutionarea oricarei pro!leme de stoc tre!uie sa conduca la o!tinerea raspunsului pentru
urmatoarele doua c*estiuni )si care constituie de fapt o!iectivele principale ale gestiunii+%
1+ determinarea marimii optime a comenzii de aprovizionare;
2+ determinarea momentului )sau frecventei+ optime de aprovizionare.
-esigur$ pentru unele pro!leme particulare )de e&emplu cele statice+ este suficient un singur
raspuns si anume la prima pro!lema.
,e realizeaza urmatoarele deziderate%
2 reducerea frecventei fenomenului de rupere a stocului si prin aceasta satisfacerea n mai
!une conditii a cererii catre !eneficiari;
2 reducerea c*eltuielilor de depozitare;
2 marirea vitezei de rotatie a fondurilor circulante ale agentilor economici;
2 reducerea imo!ilizarilor de fonduri !anesti;
2 reducerea unor riscuri inerente oricarui proces de stocare;
2 o!tinerea de economii la nivelul c*eltuielilor generale ale ntreprinderii )de e&emplu$ la
produsele cu o durata de depozitare a stocului de materii prime mai mare dec(t durata
ciclului de fa!ricatie+;
2 descoperirea si valorificarea rezervelor interne etc.
T.5.(.Verificarea starii produselor din stoc:Sursa-!!!.asecib.ase.ro"#itrut
$2%&orin"Curs"bazeC'"*t+l"5()est-stoc.*t+
#n cadrul gamei foarte largi de stocuri$ se disting cu deose!ire%
A. -in punct de vedere al productiei stocurile pot fi de trei feluri%
a+cel de materii prime si materiale destinat consumului unitatilor de productie; este vor!a de stocul de productie$ stoc
n amonte;
!+cel de produse finite$ destinate livrarii catre !eneficiari; este vor!a de stocul de desfacere$ stoc n aval;
c+cel destinat asigurarii functionarii continue a unor masini sau a unor linii de fa!ricatie; este vor!a de stocul
interoperational.
6onderea cea mai mare o detine stocul de productie.
7. -in punct de vedere al rolului 'ucat pe plan economic stocurile pot fi%
a+stocuri cu rol de regulator; au ca rol reglarea flu&urilor de intrare si de iesire ale produselor ntre doua stadii
succesive ale procesului te*nologic;
!+stocuri cu rol strategic; sunt formate din piese sau din su!ansam!le folosite de serviciul de ntretinere $ necesare
nlocuirii rapide a lor n caz de avarie la instalatiile vitale ale ntreprinderii;
c+stocuri speculative; sunt mai putin legate de activitatea agentilor economici si se refera n general la produse si
materiale rare$ a caror valoare nu este fluctuanta.
0. -in punct de vedere al modului de depozitare$ care tine seama si de unele proprietati fizico3c*imice ale
elementelor. Asa avem% produse periculoase$ voluminoase$ fragile etc.
-. -in punct de vedere al modului de gestionare avem%
a+stocuri cu gestiune normala;
!+stocuri cu afectare directa8 )comandate special pentru o anume comanda+;
c+stocuri fara gestiune8 )din magaziile intermediare$ cu o supraveg*e3re glo!ala+;
d+stocuri de produse consuma!ile;
/. -in punct de vedere al caracteristicilor formarii si destinatiei lor stocurile pot fi%
a+stoc curent;
!+stoc de siguranta;
c+stoc de pregatire sau de conditionare;
d+stoc pentru transport intern;
e+stoc de iarna.

T.5.,.#entinerea produsele din stoc -n ter+enul de garantie " alabilitate:Sursa-biblioteca.regielie.ro
.iblioteca /roiecte 0ndustria Ali+entara
T.5.,.1.9dentificarea conditiilor de pastrare a marfurilor%
6astrarea marfurilor constituie una din etapele principale ale circulatiei produselor de la furnizor la !eneficiar.
6entru unele marfuri$pastrarea poate aduce modificari pozitive ca urmare a actiunii unor anumiti factori interni sau
e&terni%la faina se produce maturarea$la !auturi se formeaza gustul$culoarea.-ar pastrare poate crea si efecte negative
asupra produselor$in situatia in care conditiile de depozitare sunt necorespunzatoare )rancezirea grasimilor+.
0erintele de pastrare prezinta particularitai pe grupe de produse$a caror nerespecare reduce prerioada de garantie
acordata de producator."urnizorul are o!ligatia sa garanteze calitatea marfurilor fa!ricate unui anumit timp$e&primat
in ore$zile$luni$ani$cu conditia ca !eneficiarul sa respecte anumite prescriptii de pastrare prevazute in ,.T.A., 3uri$sau
indicatiile de utilizare recomandate de instructiunile de folosire ce insotesc marfa.9n aceasta perioada de garantie
furnizorul este o!ligat sa resolve toate defectele ce apar dupa distri!uirea marfii$ca vicii ascunse.-e aceea pe timpul
pastraii este necesar sa se urmareasca calitata marurilor pe parcursul termenului de garantie acordat$totoda avand
preocupare de3a infulenta cresterea termenului de vala!ilitate al tuturor marfurilor.
0alitatea produselor si mentinerea calitaii acestora este influentata si de nivelul de pregatire al lucratorilor din
comert.Activitatea lucratorilor din industrie fiind legata direct de mi'loacele de munca folosite se resfrange asupra
calitatii produsului.Astfel nerespectarea proceselor te*nologice$a retelelor de fa!ricatie prin neintelegerea necesitatii
de3a respecta ordinea etapelor de fa!ricatii sau durata acestora duce la deteriorari ale calitatii produselor.0*iar la
nivelul comertului lucrarorul influenteaza calitatea marfurilor$atunci cand dovedeste negli'enta sau nestiinta in
pastrarea$manipularea$am!alarea produselor sau a mi'loacelor de munca folosite in activitatea ce o depune.
0onditiile de depozitare sunt determinate de caracterul normal sau anormal al stocarii$se continuitatea si conditiile
circulatiei marfurilor.Aprovizionarea continua a retelei comericiale si prin aceasta a consumatorilor directi cu
marfuri intr3un larg sortiment$necesita concentrarea produselor mai multor producatori pentru a fi asam!late in
sortimente comerciale.Astfel rolul spatiilor de depozitare devine cu atat mai important cu cat creste volumul
marfurilor aflate in circulatie
T.5.,.2."unctiile comeriatele ale depozitului%
"unctiile pe care depozitul tre!uie sa le indeplineasca pentu a facilita un comert optim sunt%
2 concentreaza in stocuri produsele colectate in urma sortarii$prelucrarii initiale si pregatirii pentru e&pedierea in
cantitati relative mari sau in scopul repatrizarii continue a coletelor planificate in cantitati relative mici
2 asigura conditii de mentinere a integritaii produselor si uneori de im!unatatire a calitatii
2 asigura livrarea si e&pedierea marfurilor catre comparator
0onditiile care se impun a fi asigurate intr3un depozit sunt%
2 mo!ilier special cu instalatii de asigurare si control a parametrilor de pastrare specifici fiecarui produs
2 aran'area marfurilor respecandu3se vecinatatea admisa intre produse
2 asigura conditii de igiena sanitara
2 aran'area am!ala'elor astfel incat sa permita e&ercitarea unui control permanent asupra modului cum isi mentin
produsele calitatea
2 controlul permanent al calitatii produslor si am!ala'elor
2 evitatea suprapuneri produselor pream!alate in straturi prea mari.
T.5.,.(."actorii care influenteaza pastrarea marfurilor%
Modificarile calitative ale marfurilor in timpul pastrarii pot apare ca urmare a actiunii unor factori interni$sau a unor
factori e&terni.
-intre factorii interni cu posi!ile actiuni asupra starii calitative a produselor sunt%
3 compozitia c*mica a produselor;
3 proprietatile fizice generale )starea de agregare$proprietatie termice+;
3 proprietatile c*mice;
3 gradul de prelucrare te*nologica a produselor;
-intre factorii e&terni mai important se mentioneaza%
3 temperatura mediului am!ient;
3 umiditatea mediului incon'urator;
3 circulatia aerului;
3 compozitia c*imica a aerului;
3 tipul am!ala'ului;
3 igiena depozitului;
0a urmare a actiunii factorilor interni si e&terni in timpul pastrarii$produsele sufera anumite modificari de natura
fizica$c*imica sau !ioc*imica$fapt pentru care ele isi modifica insusirile calitative initiale.
6astrarea normala a marfurilor reclama un regim optim de pastrare$ceea ce inseamna in fapt un microclimate
corespunzator pentru fiecare tip de produs$o atmosfera specifica din punct de vedere a
umiditatii$temperaturii$compozitiei si vitezei de circulatie a aerului.
T.5.5. Factori ce influenteaza stocul de +arfuri:
Factorii de influenta a nivelului de formare a stocurilor sunt%
T.5.5.1. Frecventa livrarilor de la furnizori. Tre!uie sta!ilita in functie de conditiile concrete de livrare pe
care le are furnizorul$ dar si pe cele de primire pe care le are !eneficiarul. /ste important sa se cunoasca
de catre clienti strategia de vanzare a furnizorului$ deoarece aceste strategii pot influenta nivelul
stocurilor. -e o!icei furnizorul opteaza pentru una dintre variantele% livrarea alternativa )care conduce
la livrarea la clienti a unor stocuri pentru perioade de timp mai lungi+ sau livrarea simultana )care
actioneaza invers si ii avanta'eaza pe clienti+.
T.5.5.2.Cantitatea minima care poate fi comandata. -e regula este sta!ilita de catre furnizor. Acest factor
ii dezavanta'eaza pe producatorii mici deoarece le supradimensioneaza stocurile. Acestia pot opta
pentru sistemul de aprovizionare en3gros.
T.5.5.(.Capacitatea de transport in corelatie cu distanta de transport. Vizeaza realizarea transportului de
materii prime cu c*eltuielile cele mai mici
T.5.5.,.Conditiile naturale si de clima. -etermina uneori constituire stocurilor de iarna datorita influentei
nefavora!ile a acestui anotimp%
36roprietatile fizico c*imice: 9nfluenteaza durata de stocare in timp;
3 0apacitatea de stocare e&istenta. ,au care ar putea fi inc*iriata. ,tocarea peste aceasta limita nu se poate face
normal decat prin e&tinderea spatiilor de depozitare si amena'area corespunzatoare a acestora in concordanta cu tipul
marfurilor care tre!uie depozitate;
3Volumul si structura productiei. 0onditioneaza direct structura materiala a stocurilor. 9ndirect$ prin necesarul de
resurse pentru realizarea programelor de productie si consumul mediu zilnic influenteaza nivelul de formare a
stocurilor;
3 :ormele de consum si consumurile standard. 9nfluenteaza indirect nivelul de constituire a stocurilor;
3Volumul pe structura al productiei si normele de consum. "ac parte din categoria de indicatori care intra pe de o
parte in corelatie cu stocul de productie$ iar pe de alta parte se transpun in factori de influenta indirecta si directa
)dupa caz+ a nivelului si structurii stocurilor prevazute pentru constituire;
3-urata de comanda si aprovizionare. 0onditioneaza nivelul de constituire a stocurilor de siguranta;
3-urata de conditionare si pregatire. 9nfluenteaza nivelul de formare a acestor stocuri;
3-urata estimata a perioadei de iarna. 9nfluenteaza dimensiunea acestui stoc.
T.5.5.5. Cheltuielile de lansare a comenzilor de aprovizionare ca si cele de stocare. 9mpun formarea
stocurilor pe criterii economice.
T.5.5.1.Periodicitatea fabricatiei la producatori. 0onditioneaza intervalul minim la care se pot aproviziona
resursele materiale de la sursa directa. 9ndicatorul nu ii afecteaza pe cei care se aprovizioneaza din
surse en3gros care au stocuri suficiente pentru a realiza o aprovizionare continua.
T.5.5.2.Amplasamentul stocurilor de resurse materiale. 9nfluenteaza volumul stocurilor care se formeaza
la su!unitatile de consum ale unitatii mama$ su! forma stocurilor pentru transport intern.
,ursa3;;;.creeaza.com...0orelatii3si3factorii3de3influ5<4..

S-ar putea să vă placă și