Sunteți pe pagina 1din 29

CURS FARMACOLOGIE

MEDICAŢIA
CARDIOPATIEI
ISCHEMICE

2009 - 2010
Prof. Dr. Monea Mărioara
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI
ISCHEMICE
 criza anginoasă = dezechilibru între
consumul de oxigen şi aportul de oxigen
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI
ISCHEMICE

1) vasodilataţia la nivelul coronarelor mari, subepicardice creşte fluxul sangvin în


vasele mici subendocardice, inclusiv în zona ischemică;

2) vasodilataţia la nivelul coronarelor mici, subendocardice , nu este avantajoasă


deoarece interesează doar vasele sănătoase, nu pe cele rigide şi obstruate de
ateroscleroză.
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI
ISCHEMICE
Modul de acţiune al medicaţiei antianginoase:
I. Aport crescut de oxigen la miocard prin vasodilataţie coronariană datorită

- creşterii cantităţii de GMPc (nitraţi organici)


- blocării canalelor calciului (nifedipină şi alţi BCC)

II. Scăderea consumului de oxigen al miocardului datorită


- deprimării inimii (bradicardie, scăderea contractilităţii) prin micşorarea
influenţelor simpatice cardiostimulatoare (beta-blocanţi adrenergici) şi prin
scăderea disponibilului de ioni de calciu pentru procesul contractil
(verapamil şi alţi BCC)
- ameliorării condiţiilor de lucru ale inimii prin scăderea presarcinii şi
postsarcinii ca urmare a vasodilataţiei venoase , respectiv arteriolare
sistemice (nitraţi organici, nifedipină şi alţi BCC)
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI
ISCHEMICE
I. Nitraţii organici
Nitroglicerina
Nitritul de amil
Izosorbid dinitratul
Pentaeritritil tetranitrat (Nitropector)
Nitritul de sodiu
Molsidomina
Trimetazidina

II. Blocanţii canalelor de calciu


Fenilalchilamine - Verapamil
Benzotiazepine - Diltiazem
Dihidropiridine – Nifedipina

III. Coronarodilatatoare selective


Dipiridamolul
Carbocromenul

IV.Beta-blocanţii adrenergici
Propranololul
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
Nitraţii organici

 Vasodilataţie - interesează îndeosebi venele


- scade consumul de oxigen al miocardului
 Coronarodilatator - vasele mari coronariene

 oxidul nitric (NO) –


relaxarea fibrelor musculare netede
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
Nitraţii organici
• Mecanismul efectului antianginos se explică astfel:
I. 1. dilatarea vaselor de capacitanţă
2. scade întoarcerea venoasă
3. inima va lucra cu un volum telediastolic mai mic
4. scade presarcina

II. 1. dilatarea arteriolelor


2. scade rezistenţei periferice
3. scade postsarcina
– scade travaliul cardiac
– reduce consumul de oxigen
Presiunea intraventriculară este mai mică => ↓ factorul extravascular al rezistenţei
Prin dilatarea coronarelor creşte fluxul sangvin, spasmele sunt îndepărtate , se ameliorează
circulaţia prin distribuirea sângelui în favoarea zonelor ischemice subendocardice.
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
Nitraţii organici
 Nitroglicerina
 Nitritul de amil : - lichid foarte volatil , care se administrează prin inhalaţie
- efectul este rapid şi de foarte scurtă durată

Nitraţi cu acţiune prelungită - prevenirea crizelor

• Izosorbid dinitratul
• izosorbid mononitrat
• Pentaeritritil tetranitrat
• Nitritul de sodiu
• Molsidomina
• Trimetazidina (Preductal)
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
Nitraţii organici

• Nitroglicerina

• Se administrează
– sublingual,
– perlingual în criză în doză unitară de 0,5 mg sub formă de comprimate sau soluţie alcoolică 1% , din
care bolnavul ia odată 3 picături.
– Efectul se instalează într-un minut şi este maxim la 10 minute, durează cca 30 minute.
– Se poate administra şi intern, efectul menţinându-se cca 4 ore.
– Există şi forme retard care permit administrarea a două doze pe zi.
– Se mai poate folosi sub formă de unguente aplicate pe piele, cu efect prelungit indicate tot pentru
tratamentul de fond al anginei pectorale şi în insuficienţa cardiacă Se mai poate introduce în perfuzie
intravenoasă , mai ales în insuficienţa cardiacă.
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
Nitraţii organici

• Nitroglicerina

• Efectele adverse :
– vasodilataţie cutanată
– căldură
– roşeaţă
– cefalee (datorită vasodilataţei craniene)

• Administrarea îndelungată transcutanată sub formă de plasture duce la instalarea


toleranţei, adică la scăderea eficacităţii terapeutice prin epuizarea compuşilor tiolici din
fibra musculară netedă, necesari pentru eliberarea NO din preparatele de nitraţi. După o
pauză de 8-10 ore toleranţa dispare.
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
Nitraţii organici

• Izosorbid dinitratul
Admnistrare oral - sublingual 5-10 mg sau prin
- înghiţire 10-20 mg odată
Efectul - 2 - 4 ore
Indicatii - pentru prevenirea crizelor
Metabolizare in ficat : izosorbid mononitrat, se scindează mai lent,
care se foloseşte şi ca atare.

• Pentaeritritil tetranitrat (Nitropector, Pentalong)


Admnistrare - oral prin înghiţire în doză de 20 - 40 mg odată
Indicatii - pentru prevenirea crizelor

• Nitritul de sodiu se foloseşte ca vasodilatator periferic .


MEDICAŢIA CARDIOPATIEI
ISCHEMICE
• Molsidomina (Corvaton) - nitrovasodilatator.
Are proprietăţi farmacodinamice asemănătoare nitraţilor organici.
• Efecte :
– venodilataţie cu diminuarea întoarcerii venoase
– micşorarea tensiunii parietale a ventriculului stâng
– reducerea consecutivă a consumului de oxigen al miocardului
– produce dilatarea coronarelor epicardiace
– relaxează coronarele spastice
– favorizează aprovizionarea cu sânge oxigenat a zonelor ischemice
– dozele terapeutice scad moderat rezistenţa vasculară sistemică
– nu afectează practic contractilitatea miocardică şi conducerea atrioventriculară
– inhibă şi funcţiile plachetare, efect favorabil în boala coronariană
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
Molsidomina
• Mecanismul de acţiune:
 ↑ GMPc => vasodilataţie şi inhibarea funcţiilor plachetare.
 nu se produce toleranţă

• Administrare - oral , la mese în doză de 1- 4 mg de 2 - 4 ori pe zi


- în urgenţe intravenos

• Indicatii - profilaxia de durată a crizelor anginoase


- în insuficienţa cardiacă congestivă severă.
– Se poate asocia cu beta-blocante.
• Ca efecte adverse :
• cefalee
• scăderea tensiunii arteriale
• vertij
• prurit
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
Trimetazidina (Preductal)

Indicaţii:
-pentru profilaxia crizelor de angină pectorală
- ameţeli de origine vasculară

Posologie:
- oral câte 20 mg odată, doza se poate repeta de
2-3 ori pe zi.
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
Blocanţii canalelor de calciu (BCCa)
• substanţe care au efect la nivel cardiac şi vascular
(1) Fenilalchilamine:
– VERAPAMIL
– Galopamil
– Anipamil
– Ronipamil
EFECTE CARDIOVASCULARE
1. Rezistenţa coronariană
(2) Dihidropiridine: NIFEDIPINA > DILTIAZEM > VERAPAMIL
– NIFEDIPINA
– Nitrendipina
– Nisoldipina 2. Rezistenţă vasculară periferică
– Amlodipina
– Felodipina
NIFEDIPINA = DILTIAZEM > VERAPAMIL
– Isradipina
– Nimodipina 3. Efect inotrop negativ
– Lacidipina
VERAPAMIL > DILTIAZEM >>> NIFEDIPINA
(3) Benzothiazepine:
– DILTIAZEM
4. Activitate asupra nodului SA
• substanţe cu acţiune vasculară DILTIAZEM > VERAPAMIL (NIFEDIPIN, tahicardie
(4) Difenilpiperazine : reflexă)
– Flunarizina
– Cinarizina 5. Conducerea AV
– Lidoflazina VERAPAMIL > DILTIAZEM (NIFEDIPINA fară efect)
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
Blocanţii canalelor de calciu (BCCa)
• Mecanism de actiune - blocarea influxului de calciu prin sarcolemă prin canalele voltaj-dependente (se
deschid la scăderea potenţialului de membrană).
• Canale de Ca voltaj dependente:
– tip L (miocard, vase)
– tip N (neuronal)
– tip T (neuronal şi muşchi)

• Rolul canalelor de Ca:


• funcţia NS şi NAV din cord
• contractilitatea cordului
• fenomene de contracţie-relaxare vasculară şi miocardică

• Efecte farmacologice :

(1) Musculatura netedă


a.) vase periferice - relaxare; artere > vene → RTP ↓→ TA
b.) coronare - vasodilatare
(2) Miocard
Funcţia normală este dependentă de influxul Ca++
a.) nod SA - bradicardie (frekvenţa ↓)
b.) nod AV - efect dromotrop negativ
c.) contractilitate - efect inotrop negativ → necesar O2 ↓
(3) Musculatura scheletală
În doze terapeutice antagoniştide Ca++ nu influenţează contracţia
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
Blocanţii canalelor de calciu (BCCa)
Indicaţii:
• Angina pectorală -

• HTA -

• Tahiaritmii supraventriculare -

Efecte adverse:
– vasodilatare extremă → hiperemie facială, cefalee, ameţeli
– prurit, bradicardie, bloc AV (verapamil), insufcineţă cardiacă

Contraindicaţii :
– sarcină trimestrul I
– lactaţie
– şoc cardiogen
– stenoză aortică
– hipotensiune
– bradicardie extremă
– IMA
– bloc AV (verapamil)
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
Blocanţii canalelor de calciu (BCCa)
• Influenţează activitatea cordului şi a vaselor .
• La nivelul inimii - efect inotrop negativ
- influenţează fibrele cu răspuns lent din ţesutul nodal.
• La nivelul vaselor vasodilataţie, mai ales în sistemul arterial (arterele, arteriolele, inclusiv coronarele).

• Mecanismul efectului antianginos


– dilatarea coronarelor
– ↓ rezistenţei vasculare
– combaterea spasmelor
– ↑ fluxului coronarian
– ↓ postsarcina - ↓ travaliului cardiac - ↓ consumului de oxigen
- ↓ presiunii intraventriculare - zona subendocardică mai bine vascularizată

– inotrop negativă a acţiunii BCCa- ↓ consumului de oxigen


– În condiţiile existenţei unei tahicardii sau tahiaritmii , prin inhibarea conducerii => ↓ consumului
de oxigen .
– Sunt combătute crizele de angor stabile şi cele vasospastice.
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
Blocanţii canalelor de calciu (BCCa)
Nifedipina (Adalat, Corinfar) antianginos
• Efecte :
– vasodilataţie arteriolară intensă - micşorarea postsarcinii
– dilată şi vasele coronare
– nu periclitează funcţia de pompă
– la anumiţi bolnavi tahicardia reflexă poate agrava ischemia miocardică
– se poate asocia şi cu beta-blocanţi adrenergici care reduc reflexele cardiostimulatoare.

• farmacocinetica liposolubil
– Administrare - sublingual în doză de 5-10 mg pentru urgenţe

• Efecte adverse:
– ca urmare a vasodilataţiei arteriolare cefalee
– ameţeli
– bufeuri de căldură
– edeme maleolare
• Contraindicatii:
– boala nodului sinusal
– bloc atrioventricular de gradul II şi III
– hipotensiune arterială cu colaps
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
Blocanţii canalelor de calciu (BCCa)

• Amlodipina (Norvasc)
– înrudită chimic cu nifedipina
– efect lent şi prelungit
– suportată mai bine
- nu provoacă tahicardie reflexă

Posologie:
5-10 mg într-o singură priză pe zi
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
Blocanţii canalelor de calciu (BCCa)
• Verapamilul (Isoptin)
• Efecte
– antiaritmic
– antianginos eficace
– deprimă inima
– ↓ RVP
– ↓ consumul de oxigen al miocardului
– efectul cardiodepresiv este marcat Nu se asociază cu beta-blocanţi
adrenergici !!!!!!!!!!!!!!!!
• Este contraindicat
– insuficienţa cardiacă netratată
– infarct miocardic acut

• Diltiazemul
– are efecte cardiodepresive
– vasodilatatoare apropiate ca intensitate
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
Blocanţii canalelor de calciu (BCCa)
Antagonişti ai calciului mai puţin selectivi :

1. Prenilamina (Agozol)

• Actiune:
– medicament anticalcic
– efect de tip chinidinic (inhibă influxul ionilor de sodiu)
– acţiune de tip papaverinic pe musculatura netedă
– acţiune asemănătoare reserpinei (scăzând conţinutul de noradrenalină în miocard)
– acţiune sedativă la nivel central

• Se administrează pentru prevenirea crizelor (în cură)


– doză de 30 – 60 mg odată, 120-150 mg pe zi
– T1/2 este de 7 ore, astfel se dă în 2 prize pe zi
• Este contraindicată în tulburări de conducere

2. Fendilin (Sensit)
– administrează preventiv
– oral în doză de 50 mg odată de 3 ori pe zi
– este superior prenilaminei
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
Coronarodilatatoare selective
• Actiune:

– dilată coronarele fără vasodilataţie marcată


– presiunea de perfuzie rămâne eficientă - măresc fluxul global.
– nu ameliorează distribuţia sângelui în favoarea zonelor ischemice.
– nu se pot folosi în criză, ci doar ca tratament de fond.
– acţiunea coronarodilatatoare se explică prin facilitarea acţiunii adenozinei, care este un compus
fiziologic cu efect vasodilatator

• Dipiridamolul
– inhibă recaptarea adenozinei
– creşte fluxul sanguin în coronare
– se foloseşte în cure în tratamentul cardiopatiei ischemice
– pentru prevenirea infarctului miocardic
– are şi acţiune antiagregantă plachetară, fiind eficace în prevenirea trombozei
– se administrează în doză de 25 – 75 mg odată, de 3 ori pe zi.

• Carbocromenul
– compus selectiv la nivelul cordului
– are acţiune de lungă durată
– intensifică eficacitatea substanţelor vasodilatatoare endogene
– creşte fluxul global
– nu influenţează distribuţia sângelui
– oral în doză de 75 – 150 mg odată de 3 ori pe zi
MEDICAŢIA CARDIOPATIEI ISCHEMICE
Beta-blocanţii adrenergici
• Reacţiile adverse:
– bradicardie excesivă
– bloc atrioventricular
– insuficienţă cardiacă
– agravarea astmului
– a afecţiunilor vasculospastice periferice

• Este periculoasă întreruperea bruscă a tratamentului prelungit, fiind


posibilă apariţia unei hipersensibilităţi a miocardului la catecolamine ca
urmare a denervării chimice cronice, realizată prin blocarea receptorilor
beta adrenergici.

Propranololul
- cel mai utilizat betablocant
- oral în doză de 40-60 mg de 2-4 ori pe zi
VASODILATATOARE PERIFERICE
(ANTIISCHEMICE)
Indicaţii:
- membrele superioare (sindromul Raynaud)
- membrele inferioare (claudicaţia intermitentă)
- la nivel cerebral (care pot fi însoţite de fenomene psihice)
- la nivelul circulaţiei retiniene
- la nivelul urechii interne (manifestate prin vâjâituri, vertij, hipoacuzie,
tulburări de echilibru).

Medicamentele din această clasă dilată mai mult arterele sănătoase decât pe
cele cu leziuni organice, astfel că se poate înregistra un “furt de sânge”,
care agravează tulburările de circulaţie în zonele ischemice.
VASODILATATOARE PERIFERICE
(ANTIISCHEMICE)

a. - mecanism neurotrop
b. - mecanism musculotrop
a. Vasodilatatoare neurotrope:
1. Alfa blocante-adrenergice:
- Tolazolina în caz de claudicaţie intermitentă.
- DH-Ergotoxina în tulburări de circulaţie cerebrală
2. Beta-2-stimulatoare adrenergice:
- Bametan şi Izoxsuprin
3. Parasimpatomimetice (ex. Miostin)
4. Anestezicele locale se pot folosi sub formă de perfuzii deoarece
împiedică reflexele vasoconstrictoare (blocaj simpatic), combat spasmele
arteriale renale şi la nivelul membrelor.
VASODILATATOARE PERIFERICE (ANTIISCHEMICE)

b. Vasodilatatoarele musculotrope (directe):


- metilxantinele (teofilina, teobromina şi cafeina)
- acidul nicotinic
- xantinolnicotinatul (Complamin) = acidului nicotinic + metilxantină
- Nicergolin( Sermion) acidul nicotinic + derivat de acid lisergic
(compus din ergot)
- blocanţii canalelor calciului:
- nifedipina
- nimodipina
- nitrendepina

- cinarizina (Stugeron)
- Flunarizina
VASODILATATOARE PERIFERICE
(ANTIISCHEMICE)
• Compuşi fiziologici cu efect vasodilatator:
– Kalicreina (Vadicrein )
– Fosfobionul

– Alcaloizii din Vinca minor – vicamina şi vinpocetina (Cavinton)


• Papaverina
• Alţi compuşi cu efect vasodilatator periferic:
– Benciclanul
– Buflomedilul
– Cetiedilul
– Gingko Biloba (Tanakan)
– Epoprostenol
– Iloprostul
– Alprostadil (PGE1)
MULŢUMESC!!!

S-ar putea să vă placă și