Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de activitate

Denumirea activităţii: Activitate matematică

Tema activităţii: „Aşează-mă la jucăriile care au culoarea mea”

Mijloc de realizare: Joc didactic

Scopul activităţii:
- consolidarea (şi verificarea) deprinderii de a forma grupe de obiecte după criteriul culoare.

Obiective operaţionale: Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii copiii trebuie:


O1 – să recunoască culorile jucăriilor (roşu şi albastru)
O2 – să grupeze jucăriii după o însuşire comună (culoare: roşu şi albastru)
O3 – să verbalizeze acţiunile efectuate

Sarcina didactică: Recunoaşterea şi denumirea culorii jucăriilor; constituirea de grupe de obiecte de aceeaşi culoare.

Regulile jocului: - copilul numit de educatoare printr-o numărătoare, alege o jucărie sau un jeton, spune ce culoare are şi-l
aşează în coşul care are culoarea respectivă;
- copilul care răspunde corect este aplaudat de ceilalţi copii;
- in momentul formării echipelor, copiii care au ales jetoane de culoare rosie se vor aseza lângă coşul roşu iar cei cu culoarea
albastră se vor aşeza langă coşul de culoarea albastră;
Elemente de joc: Surpriza, aplauze, personajul surpriză (trimisa Zânei Iarna), scrisoarea de la Moş Nicolae;
Mijloace de învăţământ: Cuburi roşii şi albastre, un coş roşu şi unul albastru, jetoane şi jucarii roşii şi albastre.
Metode de învăţământ: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul
Durata : 10 – 15 minute
Bibliografie : E. Rafailă, L. Ţugui – „Modele orientative de lucru cu preşcolarii” – Editura ALL 2000
„Noul Curriculum pentru învăţământul preşcolar”
Secvenţele activităţii OB Elemente Strategii didactice Evaluare
esenţiale de
conţinut
1. Moment organizatoric Crearea condiţiilor necesare
desfăşurării activităţii.
Aerisirea sălii de grupa, aranjarea
materialului şi a scăunelelor în
semicerc.
2. Captarea atenţiei Apariţia Captarea atenţiei se realizează prin Frontală
personajelor apariţia trimisa Zânei Iarna care
surpriză. aduce o scrisoare de la Moş Nicolae
şi doreşte să le ceară ajutorul
copiilor.
Conversaţia, explicaţia.
3. Intuirea materialului Educatoarea prezintă copiilor
materialele cu care se vor juca.
Conversaţia, explicaţia.
4. Anunţarea temei şi a Educatioarea îi anunţă pe copii că
obiectivelor astăzi se vor juca jocul didactic:
„Aşează-mă la jucăriile care au
culoarea mea”. Voi va trebui să fiţi
atenţi şi să ascultaţi regulile jocului,
să recunoaşteţi culorile jucăriilor
care pot fi roşii sau albastre, să le
grupaţi după culoare şi să aplaudaţi
copiii care au aşezat corect jucăriile.
Dacă veţi face toate acestea sunt
sigură că trimisa Zânei Iarna ne va
răsplătii cu o surpriză.
5. Explicarea şi demonstrarea Gruparea obiectelor Educatoarea, cu ajutorul trimisa Frontală
jocului după o însuşire Zânei Iarna, le va explica şi
comună. demonstra copiilor jocul „Aşează-mă
la jucăriile care au culoarea mea”.
Explicaţia, demonstraţia,
conversaţia.
6. Desfăşurarea jocului Câţiva copii vor fi invitaţi de către Individuală
Constituirea de educatoare să aleagă o jucărie din
O1 grupe de obiecte coş, să spună ce culoare are şi să o
O2 după culoare aşeze în coşul care are culoarea
O3 (respectiv grupa respectivă.
7. Complicarea jocului jucăriilor albastre şi Trimisa Zânei Iarna le împarte Frontală şi
grupa jucăriilor copiilor jetoane roşii şi albastre, iar individuală.
roşii). cei mici se grupează lângă coşul
care are culoarea respectivă.
Jocul, explicaţia, conversaţia.
Copiii astfel împărţiţi în două grupe,
vor răspunde la întrebările
educatoarei, grupa care va
recunoaşte culoarea potrivită va
primii un punct pe tabla magnetică,
în dreptul grupei lui şi va fi aplaudat
de ceilalţi copii. Echipa care are cele
mai multe puncte, va câştiga
concursul.

8. Încheierea jocului Aprecieri generale şi Trimisa Zânei Iarna le va mulţumi


individuale asupra copiilor că au ajutat-o să înveţe
modului în care s-a culorile şi de aceea îi vor
desfăşurat recompensa.
activitatea