P. 1
Bogdan Petriceicu Hasdeu - Razvan Si Vidra (4)

Bogdan Petriceicu Hasdeu - Razvan Si Vidra (4)

|Views: 895|Likes:
Published by Larisa Alexandra

More info:

Published by: Larisa Alexandra on Jul 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

RĂZVAN ŞI VIDRA Declarându-se discipol al lui Sofocle şi Shakespeare, Bogdan Petriceicu Haşdeu rămâne convins că "trecutul unui popor

poate să învie _ numai într-o dramă istorică", aşa că scrie piesa "Răzvan şi Vidra", prima dramă romantică de inspiraţie istorică, în versuri, într-o viziune paşoptistă asupra trecutului în spiritul ideilor de la "Dacia literară", fiind reprezentată în 1867 la Bucureşti, de către trupa lui Mihail Pascaly. Sursele de inspiraţie ale dramei "Răzvan şi Vidra" se află în "Letopiseţul Ţării Moldovei" al lui Miron Costin, în studiul lui Nicolae Bălcescu, "Răzvan-Vodă", precum şi în folclorul românesc sau în operele culte cu eroi ţigani ale lui Puşkin, Lenau, Alecsandri, Bolliac, Negruzzi. Tema dramei o constituie evocarea unui moment din realităţile social-istorice ale Moldovei în învolburatul şi însângeratul secol al XVI-lea, ilustrând idealurile, pasiunile şi ambiţiile unor personaje romantice_ angajate cu patos în conflictele sociale, psihologice şi morale ale epocii. Structura dramei: "Răzvan şi Vidra" este subintitulată de Haşdeu "Poemă dramatică în_cinci cânturi" şi are un moto sugestiv pentru subiectul dramei: "Mărirea deşartă şi iubirea de arginţi, acestea sunt neşte neputinţe iuţi ale sunetului..." preluat din "Cazania" Mitropolitului Teofil (1644). Drama debutează cu o "Dedicaţiune" în versuri adresată "Soţiei mele lulia Petriceicu-Haşdeu" şi semnala cu iniţialele "B.P.H." Drama este structurală în cinci "cânturi", fiecare purtând un titlu sugestiv şi având câte un moto semnificativ pentru subiectul actului. respectiv. La fiecare "cânt" sunt prezentate personajele, cărora Hasdeu le 'Spune "feţe" şi este precizat locul în care urmează să se desfăşoare acţiunea. Momentele subiectului: Expoziţiunea: Cântul I, intitulat "Un rob pentru un galben^, are ca moto un citat din "Letopiseţul" lui Grigore Ureche, "sub anul 1564": "în Moldova au cei mici despre cei mari acest obicei de pier fără judeţ, fără vină şi iară seamă. Singuri cei mari judecători, singuri paraşi şi singuri plinitori legii. Şi de acest obicei Moldova nu scapă ...". Acţiunea acestui cânt se desfăşoară într-o "piaţă în laşi", unde se zăreşte "în fund o biserică". Tănase, un român sărăcii în urma unui proces în care îşi pierduse toată averea, cerşeşte "un bănuţ" de la boierul Sbierea care se enervează pentru că "bănişorii nu saruncă". Răzvan, martor al scenei de mai sus, observă că Sbierea îşi pierduse punga cu bani, o ia şi i-o dă cerşetorului Tănase. Acesta, deşi "copilaşii îi plâng de foame", refuză să ia "de la un ţigan pomană". Răzvan îi explică faptul că mama lui era moldoveancă şi numai tatăl său fusese ţigan, susţinând ideea că important este omul şi nu culoarea pielii, deoarece "şi pâinea de secară este neagră, dar hrăneşte". El este ştiutor de carte şi se eliberase din robie de doi ani: "Numai singur eu supt soare,/ Dintre mii de ţigânime, ştiut-am să-nvăţ scrisoare". Tănase ia un singur galben clin punga boierului Sbierea, o dă înapoi lui Răzvan, care o pune în sân. Intriga: Târgoveţii se adună în piaţă şi roagă pe un dascăl să le citească pamfletul împotriva cârmuirii, pe care Răzvan îl lipise pe un stâlp şi care este scris în metru popular:
referat.clopotel.ro

. îşi dă seama ca este scris "împotriva stăpânirii" şi vrea să-l spânzure pe dascăl. de nevoi înconjuraţi. ca să-şi răzbune necazurile îndurate din pricina boierilor nemiloşi: "Decât să mor în oraşe de cruzimea celor răi. prefăcânduse mirat că este posibil "în ţara moldovenească/ A omori pentr-un cântec o fiinţă omenească?". Cântul m are ca titlu "Nepoata lui Motoc". Răzvan respinge cu fermitate robia. deoarece "Omul om.. Sbierea iese din biserică. pentru a-i putea lua averea. Sunt mort!"... descendentă "din osul acelui vornic Moţoc. pe care . Desfăşurarea acţiunii: Cântul n se intitulează "Răzbunarea". prin mine să piară ci!".../ De râs ţara s-a făcut!..../ L-am scris.. decât rob. care vrea să o ducă la schit să o călugărească./ De când domneşte în ţară/ Petru-vodă şchiop şi slut. este adusă Vidra. 1-am lipit.. constată că îi lipseşte un galben şi îl vrea rob în schimbul galbenului. deoarece el este convins că "Răzbunarea cea mai crudă este când duşmanul tău/ E silit a recunoaşte că eşti bun şi dânsu-i rău!. bărbatul cel referat..."Frunză verde de negară. arendaşul/ Şi legea lor cea grea. cu tunete şi cu ploi.. scârbit de umilinţa laşă a boierului. înapoindu-i acestuia banii." Haiducii îl aduc la căpitan pe boierul Sbierea. este impresionată de gestul nobil şi inteligent al lui Răzvan: "Aş fi mândră. Boierul Ganea oferă lui Răzvan o "simbrie" de şase sute de galbeni ca să o răpească pe Vidra din mâinile unchiului său. (.. care asistă la judecata pe care o face Răzvan boierului Sbierea. Răzvan este căpitanul haiducilor. "o robie de spaimă. Marele vătaf Başotâ silabiseşte pamfletul. izbiţi de soartă.."./ Mai bine voi în pădure. care se văicăreşte cu disperare atunci când dă cu ochii de Răzvan: "Sunt pierdut!./ Decât s-ajung eu vrodată rob la unul dintre voi!.Bolliac: "Ţiganul şi clăcaşul/ Au fost gândirea mea.. "Mai degrabă/ Veţi pune-n lanţuri furtuna..Preasfântă troiţă! Maică Precistă!. ca pe-un câinc-n bătătură").) Toţi cei slabi./ Stăpânul. însă Răzvan. Răzvan ia apărarea dascălului şi recunoaşte că el este autorul pamfletului: "(. iar ca moto o maximă a lui Anton Pann: "Să nu te blăsteme cineva: s-ajungi slugă la cai albi şi stăpân femeie s-aibi!". considerându-1 vinovat de scrierea poeziei.) fost-am în lanţuri". Toţi haiducii se opun eliberării boierului Sbierea. Cerşetorul Tănase vine în codru să se facă şi ci haiduc ("Auzeam mereu tot vorbe de căpitanul Răzvan").. se răzvrătesc împotriva ţiganului pe care-1 jignesc "se cunoaşte că-i ţigan"..) cântecul făcut-am eu.. mai bine moare". iar acţiunea se defăşoară "în codrul Orheiului". deoarece "oraşu-i o lighioană şi numai codru-i creştin. şi pace!"./ (.. Răzvan se îndrăgosteşte de Vidra ("Ca domnul Hristos pe Lazăr tu din moarte m-ai sculat!. preferând spânzurătoarea.". ce-i cu dreptul de-a şedea chiar în divan/ Nu se cade să se plece de frica unui ţigan.. prins în codru. căpitane./ Află-n codru mângâiere şi ne dau nume de fraţi.clopotel. ca să strâng o mână care/ Nu voieşte saşi răzbune decât numai prin iertare!..") şi refuză să o predea boierului Gane. după ce trei ani fusese robul lui Sbierea.".. numai Vidra. Răzvan rosteşte un impresionant monolog. ".". are ca moto patru versuri ale poetului C. îl iartă cu mărinimie. zăreşte punga în sân la Răzvan. iar Răzvan este un viteaz luptător în armata leşească. "Ostaşul cel mai de frunte. între timp. Acţiunea se petrece într-o "tabără leşească la marginile ţării muscăleşti".. deşi îl urăşte pentru cruzimea eu care se purtase cu el atunci când îi fusese rob ("mă legase-n zgardă. îi aminteşte că "Jupanului.ro . să fie slobod. în care îşi exprima credinţa în dreptatea haiducească./De care Moldova-ntreagă mi se temea ca de foc"."..

". apoi este gelos pe căpitanul Minski şi mărturiseşte ea o iubeşte eu patimă pe Vidra: "dragoste fără teamă nu se poale!."./ » Nu."./ Tot mai dulce mi se pare când o ştiu din ţara mea!... sufletele../ Căci luându-se Elada. m-a rădicai pân-aici"). dintr-un orgoliu nemăsurat./ Şi la dreapta. iar lui îi este cu neputinţă "ca braţul meu să izbească/' Un piept de român? Saprinză o colibă românească?./ Răzvănică.. Piotrowski... boierul îi cere înapoi nu numai banii de care fusese jefuit de către haiduci. nu cu mâna. apoi îi mărturiseşte că "Eu./ Podoabă taberei noastre. . o herghelie. Sbierea fusese luat rob de tătari. două iazuri. dar Vidra este nemulţumită: "Căpitanu-i o furnică!. n-ar fi întâlnit-o pe Vidra.../(... Răzvan meditează asupra rolului pe care Başotă 1-a avut în ascensiunea lui ("Acest om. deşi Răzvan îl iartă "pentru-a doua oară. ca să nu fie primiţi/ Căci ruşine Eterici a fi eu ţigani uniţi. Acţiunea se petrece în "locuinţa lui Răzvan într-un orăşel leşesc la marginea Moldovei' . nu s-ar fi făcut hoţ de codru. Fie pâinea cât de rea. Hatmanul încearcă să-1 convingă pe Răzvan să lupte împotriva românilor "căci patria ubi bene (ţara este acolo unde-ţi este bine) .. care 1-a împins "cuncetul la ţinta cea mai înaltă!. o minune!..". întrucât hatmanul e gata să-i dea în căsătorie \pe fiica lui si crezând că Vidra îi c soră.. Răzvane! Om tâmpit şi sfiicios!/ O prăpastie ne desparte: eu prea sus şi tu prea jos!". un luceafăr..... ci şi dobânda aferentă: "Fii datornic bun de plată. îi propune s-o mărite cu nepotul său.. de vor fi şi ei ostaşi. să nu uiţi că eşti creştin. r Răzvan respinge cu hotărâre oferta lui Sbierea.. iar Vidra "nu soru-mea.. dar regretă că au părăsit "ţara şi codrul blagoslovii". eu sunt ţigan".. mai ales că aflase vestea că leşii intrau în război cu moldovenii. muscali şi Ieşi. Răzvan se revoltă. fără s-o ştie.clopotel.. pe puţin. dar Răzvan este ferm..ro ./ Ca să-i spun că-l cheamă ţara. deoarece unchiul său murise.mai vestit. Mistuit şi e! de dorul de ţară.. şi la stânga. mii de vite ramatoare/ Şepte mori...Vidra îi admiră boierului tenacitatea ("Vezi! învaţă de la dânsul patima ce vrea să zică!") şi-i reproşează lui Răzvan lipsa de ambiţie pentru mărire: "Eu te las! Te las. Cântul IV poartă titlul "încă un pas" şi are ca moto versuri din "Jalnica tragedie" a lui Beldiman: "Pentru ţigani s-au zis multe. Marele vătaf moldovean Başotâ este trimis de domnitorul Aron-vodă "cu solie la polcovnicul Răzvan.. mai ales că acum Răzvan este sub puterea şi influenţa nefastă a Vidrei.) Căpitanii într-o oaste? Sunt atâţia.. Vidra-i spune lui Răzvan că mai are "un singur pas" de făcut în referat.". Răzvan este înaintat la gradul de căpitan în oastea leşească. Vulpoi şi Răzeşul./ Vor cere cu tot cuvântul şi ei să fie părtaşi. ş-o pădure. tătari.. ascensiunea acestuia în oastea leşească... iar acum. Răzvan îşi dezvăluie trecutul de hoţ.nu... de care să-şi bală joc o femeie". Foştii tovarăşi de haiducie ai lui Răzvan. pentru că dacă nu "marunca-n robie". ".... care "mi-1 mişcă şi rni-1 întoarce fără preget.".". îl urmaseră Ia Ieşi. indignat şi revoltat: "nu mă bat cu românii..Vulpoi şi Răzaşul comentează faptele de vitejc ale lui Răzvan.. ci c-un deget!. Bucuroasă şi încântată. dându-i un loc în divan.". ar vrea să se întoarcă în Moldova..". şi nu mai eşti moldovean". dar dorul de Moldova le sfâşie inimile şi este mai puternic decât devotamentul faţa de polcovnicul Răzvan. apoi ajunsese robul hatmanului leşesc./ Numai camătă s-ar face nouă sute. că-n mulţime se lovesc coaste la coaste. ci soţie". adică funcţia de hatman în Ţara Moldovei. asta-i peste putinţă!.". "Patru sate. Boierul Sbierea vine la Vidra eu intenţia de a-i cumpăra moşia. de la care îl luaseră muscalii.. indignat:"Nu sunt un copil.". hatmane! Niciodată!.

deşi. să zbiere dobitoceşte: «Trăiască vodă Răzvan»". dar nu-i mai ajunge "mărirea" şi vrea să devină domnitorul ţării. Poporul îl aclamă pe domnitor ("Să trăiască Aron-vodă"). Vulpoi şi Răzaşul sunt acum căpitani în armata moldovenească şi se bucură de pacea încheiată pe cale diplomatică de către trimisul lui Aron-vodă... Răzvan devine domnitorul Moldovei.. dar acest fapt este unul trecător./ Nici o vorbă.ascensiunea sa şi anume "s-apuci cu fală scaunul lui Ştefan cel Mare".. urările pe care le primeşte noul domnitor de la Şoltuzul de Suceava. pentru că istoria a demonstrat. care este însărcinată.. de această dată. iar Hasdeu punctează aici câteva tradiţii străvechi privind înscăunarea. de la "băiatul cel mai sărac". alături de căpitanii săi. "Negreşit.. care-i urează "domnie fericită" şi să ajungă împărat prin unirea ţărilor române.. iar Răzaşul o acuză că este vinovată de moartea lui Răzvan: "Dar tu 1-ai ucis. rosteşte cu glas slab: "Am biruit şi mor!." Răzvan este hatman la Curtea Moldovei.clopotel. care este în agonie şi rosteşte fatidic: "Ţigan!. referat.) pentr-un ceas de mândrie.ro .cum susţine Tănase -. (./ Să nu domneşti ca un vodă. deşi îi recunoaşte meritele... idee care-1 cucereşte definitiv: "O./ Ş-adunându-se cu gloată. vătaful Başotă.. Vidra... ş-apoi mi 1-au omorât/ «Să trăiască Ştefan Tomşa». nepoata Iui Motoci/Sufletul meu fără tine n-ar fi cunoscut deloc/ Astă simţire ciudată ce-1 îndeamnă să dorească/ Jos la picioarele sale toată lumea să privească!. însă Tănase.". ce din lăcomie (. Vidra este înmărmurită../ Uităm că viaţa-i o punte dintre leagăn şi mormânt!. mă jur!/ Păcat că-i ţigan. "Tu să legi într-o cunună toate ţările române. adus pe braţe de Vulpoi şi Răzaşul. cu armata leşească..) aşa-i românul din fire. de la căpitanii săi şi de la Vidra....) Voiesc a fi mare". ciocoaică! Tu la moarte 1-aduseşi!".. ori să domnesc!". iar Răzvan se aruncă vitejeşte în luptă. şi-l vicleniră urât.Ăsta-i singuru-i cusur!" Răzvan este însă hotărât să domnească. ci ca Răzvan-împărat!" Răzvan le promite tuturor că "La toţi şi la fiecare va da răsplată pe rând./ «Despot-vodă să trăiască». prin manipularea poporului: "Ş-apoi să facem ca norodul să se scoale. şi-l goniră ca pe-un câne. Acţiunea se desfăşoară la "Palatul lui Răzvan în laşi".. consideră că un ţigan nu poate ajunge să ocupe cea mai înaltă funcţie în stat: "Eu ştiu că-n ţara Moldovei unul e Răzvan. Punctul culminant îl constituie vestea că trădătorul Başotă a deschis porţile şi leşii au intrat în cetate.' .că uralele moldovenilor sunt urmate de căderea de pe tron a domnitorilor: "«Să trăiască Lăpuşneanul». Cântul V se intitulează "Mărirea" şi are ca moto: "Aşa s-a plătit şi lui Răzvan răul ce-i făcuse şi el Iui Aron-vodă...II)../ încât de la Marea Neagră pân'la falnicul Carpat.) Nebuni./ (."." (Miron Costin. mic şi mare pe maidan. Bătrânul Tănase murise apărându-1 în luptă pe Răzvan. neştiind nimica sfânt. Deznodământul. Răzvan. Apa!. una din două: sau moarte. "n-a zis un singur cuvânt... dar este grav rănit.".. cap. nici un ţipet". are "o presimţire ciudată" şi-1 sfătuieşte să aştepte un moment mai potrivit...La dracul. izbutind să învingă pe duşmani. Ţigan!. Tănase. Răzvan îşi cheamă căpitanii şi le spune să organizeze înlăturarea de la tron a lui Aron-vodă. Apă!.../ Necruţând nimica-n lume. dându-şi seama abia acum cât ' de preţioasă este viaţa şi cat de periculoasă este lăcomia: "Ce-mi foloseşte domnia? (..

şi-l acaţă"). generos. antiteze. Piesa "Răzvan şi Vidra" este o dramă romantică. de la căpitan de haiduci în codrii Orheiului. modalităţi specifice romantismului.Mijloace stilistice./ Mai bine la dracu toţi!" Răzvan este conturat./ Decât un domn de ocară.P. care urca treaptă cu treaptă scara ierarhiei sociale.". In prefaţa dramei "Răzvan şi Vidra". a stăpânului devenit robul robului său (Sbierea este robul leşilor. Răzvan este un erou romantic. o dată în plus viziunea romantică a piesei. Repetiţia folosită de Hasdeu are accente ideatice şi este utilizată cu o marc varietate de modalităţi de construcţie: repetiţia unui cuvânt ("căci tu. personificate în moş Tănase şi în Răzaşul./ Iar boieri mişei şi hoţi. B. eroic şi impresionabil al lui Răzvan. Caracterizarea personaj elor. jupâne: ţiganul lui Dumnezeu"). Temele sunt construite în manieră romantică prin situaţiile aflate în antiteză (trecut-prezent. al lui Răzvan. caracterul avar şi laş al lui Sbierea.a celui umilit şi dispreţuit (ascensiunea lui Răzvan de la statutul de rob la cel de domnitor) etc. la locotenent. Răzvan este un ţigan rob eliberat ("Sunt ţigan iertat. a faptului de a răsplăti răul cu binele (eliberarea lui Sbierea de către Răzvan). reluarea cuvântului de la finalul versului la începutul versului următor ("ba copiii m-a u lăsat/ Te-ău lăsat?"). în marc măsură. un personaj excepţional care evoluează în împrejurări excepţionale şi care trăieşte emoţii excepţionale de la bucuria măririi la amărăciunea şi deşertăciunea căderii." (Tănase). cum ar fi interogaţii poetice. Bogdan Petriceicu Haşdeu prezintă succint trăsăturile personajelor sale: "caracterul înfocat. care are calităţi deosebite de luptător. inteligenţa şi ştiinţa de carte.ro . până la hatman şi domn al Moldovei. apoi prin vitejia eroică în armata leşească şi moldovenească. imperativ şi orgolios al Vidrei. a ridicării . calităţi-tare morale... ca un erou legendar.. din perspectiva condiţiei sale de ţigan în antiteză cu generozitaea.clopotel. comparaţii. caracterul ambiţios.. fostul său rob).Haşdeu foloseşte o gamă largă de figuri de stil. apelând la o serie de convenţii şi teme specifice romantismului. în general. metafore. două caractere de ţăran românesc.. tu ai fost pricină"). La începui. pe o viziune hiperbolică a realităţii istorice. căpitan şi poclovnic în oastea leşească. băiete!. hiperbole. şi-l anină. pe care Haşdeu le introduce cu măiestrie artistică întrun cadru de istorie adevărată. apărător al celor asupriţi. Monologul referat. obidiţi şi amărâţi. repetiţia unui cuvânt prin sinonimele sale ("şi-l întinde.prin merite proprii . care demonstrează. Ce păcat că eşti ţigan!. Procedeele retorice sunt.. realitate-aparenţă): tema săracului îmbogăţit din întâmplare care refuză bogăţia (pierderea pungii cu galbeni a lui Sbierea şi refuzul cerşetorului Tănase de a o lua). personajul este conturat în manieră populară. răzvrâtindu-se împotriva stăpânirii şi a boierilor hapsâni:: "Frunză verde de negară. evidenţiate la început prin atitudinea de răzvărit social. declamative şi se bazează pe exagerări. surprinzătoare pentru orice român: "Rămâi sănătos.

1-am lipit şi pace!"). dar pământul odihneşte. fapt ce reiese din replica în antiteză între mişelia lui Başotă şi generozitatea eroului: "Dumneata mereu ne spânzuri ş-astfel trăieşti boiereşte.' Sabia cea de văpaie. îi mărturiseşte cerşetorului Tănase faptul că mama a fost româncă. libertate exprimate cu profunzime de gândire impresionează pe cei din jur: "Sunt vorbe de sus. ştiut-am să-nvăţ scrisoare. armonizând admiraţia şi respectul de excepţie pe care le stârneşte Răzvan în ochii celorlalţi cu o permanentă compasiune provocată de prejudecata inflexibilă a oamenilor./ Un suflet c-al dumitalc îşi va face loc în sus!". dreptate. ceea ce stârneşte admiraţia Vidrei: "Rob. de aceea stârnesc uimire calităţile morale de excepţie. cam ţanţoş../ Că nici noaptea nu-i bălană.c-un tâlhar!". autorul pledând astfel în favoarea demnităţii umane. spunându-i "ostaşul cel mai viteaz". El trăieşte.. încât ajunsei de mic/în casa mitropoliei cel mai isteţ grămătic. să iasă tocmai dintr-o gură de ţigan!"... în primul rând./ L-am scris. Ca orice om inteligent preţuieşte libertatea ca pe o componentă esenţială a fiinţei umane. cinstit./ Cam cutezător. în construirea personajului Haşdeu reuşind o structură unitară.ro ./ Jupâne! Eu cer osânda.' Să fie oare'. Boierul Ganea este entuziasmat când îl cunoaşte pe Răzvan: "Dumneata'. vătaful Başotă îşi exprimă preţuirea sa pentru Râzvan: "Să-ţi spui verde dumitale/ C-aş avea şi cu nevoie de-un ţigan aşa de rar. Răzvan este dominat de o nobleţe umană superioară. mai bine moare/Ş-apoi moartea-i înviere pentru cel dispreţuit!". dar deştept şi cărturar". cântecul fâcut-am eu. chiar dacă risca sa fie spânzurat pentru asta../ Decât s-ajung eu vrodată rob la unul dintre voi!... Spânzurâloarea m-aşleaptă.").. de aceea preferă moartea în locul statutului de rob: "Nu me-ţi robi voi pe raine!Nu me-ţi robi! Mai degrabă/ Veţi punen lanţuri furtuna.. idee ce devine aproape un laitmotiv. Astfel. ca dorinţa de libertate.. iar când vede că Vidra îl admiră pe Răzvan: "Dumneata să stai la vorbă. haiduc.) întins la spânzurătoare/ Omul om să fie slobod. Comportamentul şi faptele lui Răzvan dezvăluie însuşiri alese: ştiutor de carte într-o vreme în care şi hatmanul de la curtea domnească abia silabisea ("Dintre mii de (igănime. Hatmanul leşesc îi admiră vitejia şi curajul în luptă. dar tatăl a fost ţigan.... demnitatea şi conştiinţa propriei valori: "Nu cată că-ţi pare searbăd şi pârlit obrazul meu!.rostit de Răzvan privitor la sărăcia în care se zbăteau ţăranii.". "drama individului apăsat de prejudecata publică" (G. sincer şi corect cu cei din jur. Doamne../ De care tremură ţara?"./ (. decât rob.")./ Sârbească şi românească. cu tunete şi cu ploi. ţigan. ideile despre adevăr. ca să pol ierta o mie".) Eu n-aş spânzura nici unul. redându-i libertatea în ambele ocazii ivite pentru răzbunare: "Răzbunarea cea mai crudă este când duşmanul tău/ E silit a recunoaşte că eşti bun şi dânsu-i rău". care compune un sugestiv tablou social şi politic al Moldovei din secolul al XVl-lea ("Săracul ţăran ceşi pierde vitişoarele sau plugul. băiete.clopotel. Aceeaşi trăsătură este evidenţiată şi de atitudinea lui Râzvan faţă de acela pe care îl ura cu toată puterea şi pe care. căruia referat. iar nu de-un om pământean!/ O. echilibrată. de-oriunde soartea să te fi adus. în loc să-1 omoare îl iartă./ (.Călinescu).ce-josire!. Elementele romantice se împletesc eu elementele clasice. ia apărarea dascălului care citise pamfletul şi recunoaşte că el este autorul ("El nu-i vinovat sărmanul./ Robul osândit ce fuge blestemând biciul şi jugul.

faţă de Vidra: "O. Pe care Vidra mi-1 mişcă şi-l întoarce Iară preget".ro .. viguros. Apă!. dar când alia ca Răzvan este ţigan rămâne uimit: "O. Răzvan a fost ales căpitan de haiduci.. ai simţi aşa de tare/ Mândra patimă de-a creşte tot mai mare şi mai mare. Ea este cea care sădeşte • în Răzvan "setea de-a merge-nainte".nu. de faptul că "Uităm că viaţa-i o punte dintre leagăn şi mormânt" şi moare pe buze cu conştientizarea originii sale: "Ţigan!. iubeşte Moldova cu toată fiinţa lui. Râzvan este revoltat de această idee: "Dar nu mă bat cu românii./ Ca să-i dea suflarea vieţii. devotat. Apă!.. iar dorul de ţară îl cuprinde mistuitor. încercând cu încăpăţânare să-şi depăşească propria condiţie umană.. referat./ Precum Sbierea mii de galbeni din nimic a secerat.. Moartea lui este o fatalitate. sentimental şi om de onoare./ El nu mai face nimica. care-i inoculează cu fermitate patima măririi./ Cu cântecul ei ne-nvaţă.". ea. dându-i ca exemplu pe Sbierea. Răzvan fiind "un paria îmbrăcat în hainele efemere ale puterii. c-un zâmbet ne linişteşte/ Şi plânge cu bucurie văzându-ne că zâmbim. pe care-i ocroteşte. dar şi firea lui Răzvan se schimbă după ce se îndrăgosteşte de Vidră. de la idealurile pure de dreptate şi libertate de la începutul dramei. adevărul.". determinată de o trădare întmplătoare. el devine robul unor ţeluri egoiste. care \ este împătimit de bani şi îndură orice pentru a-i avea: "O! dacă şi tu. Pe nesimţite. tu. atunci când este o vreme departe de ea: "Nu.. | Răzvane../ Maica. duce chinul cel mai greu.. în. ce poartă copilu-n sângele său." (George Călinescu). curajos. fapt receptat şi de celelalte personaje ale dramei: "Dracul ne triinise-n cale pe nepoata lui Motoc!/ Sărmanul Răzvan. Nu numai destinul.clopotel. Răzvan este delicat şi iubitor faţă de'ideea de femeie ("Femeie! De când pe dânsa o făcuse Dumnezeu.. Răzvan este un autentic patriot. Destinul implacabil din tragedia greacă a fost înlocuit aici cu reaua naştere apăsând asupra geniului..". Ţigan!. cea dintâi fiinţă pe care noi o iubim..lupta cu un factor monstruos... ../ Cea dintâi ce ne iubeşte. asta-i peste putinţă!. ci şi un personaj de referinţă din literatura română. când o ştiu din (ara mea!" îi răspunde atunci când leahul vrea să-1 convingă să lupte împotriva românilor. Vidra este nu numai eroina principală şi de excepţie a dramei "Răzvan şi Vidra'. de nedefinit. iar respectul şi veneraţia pe care Ie simte în legătură cu ideea de mamă le exprimă emoţionant într-un adevărat elogiu: "Sărmana maică.. / Nu-mi place gluma!.." Sensibil. femeie măreaţă! Tu un înger! Tu o zână!/ Tu./ .. ajutorarea celor umili. acuma nu-i om. drăguţa. luptând pentru valori morale superioare ca dreptatea./ Tu dintr-o căpitănie ai ajunge împărat!. apărător al celor obidiţi... îşi dă seama prea târziu de deşertăciunea măririi. cu laptele-i ne nutreşte. Fie pâinea cât de rea. fermecat de lucrul său./ Tot mai dulce mi se pare. aceea de ţigan. de autoritate şi orgoliu nemăsurat de mărire.. dorinţa de mărire îi cuprinde fiinţa şi."ţara mea-ţi datorează izbânde strălucitoare". Doamne! Tu ţigan'?. Pentru calităţile sale de excepţie care conturează un om generos. halmane! Niciodată!./ Şi privind cu mulţumire la lumea cea zâmbitoare"). eroic. ivire minunată ce-mi răsai ca o lumină!". pasional../ Când plângem noi. ci-i un năpârstoc. şi în condiţie cu atât mai tragică cu cât admiraţia tuturor se amestecă cu o compasiune jignitoare. ajungând domn al Moldovei.".

. mi-ai deschis o nouă cale!/C-un cuvânt.ro . ea n-are mamă. ea îşi manifestă dezamăgirea.Vidra este nepoata vornicului Motoc. în rând cu ostaşii mei.clopotel. tenacitatea diabolică a femeii orgolioase. Patima pentru bani care-1 stăpâneşte pe Sbierea este un exemplu pe care Vidra i-1 dă lui Răzvan. Vidra este o femeie vitează.. ameninţându-1 cu dispreţ: "Fugi! Mi-e milă şi mi-e jale! Mic. în pieptul meu de muiere". Vidra este o prezenţă feminină de excepţie. Hoţul II o întâlnise la vânătoare: "Un fătoi ce călăreşte şi-mpuşcă chiar./ Luându-şi de gând s-o-nchi-ză călugăriţa la un schit. Ambiţia şi setea ei de mărire n-au limite şi atunci când-Răzvan ajunge domnitorul Moldovei./ E voinică. Răzvane. clocotind de viaţă şi foarte ambiţioasă. curajoasă şi se aruncă m luptă alături de Răzvan fără a se teme de moarte./ Ca talazurile mării...". întreg arsenalul unei arte de mărire. o pildă demnă de urmat pentru evoluţia personajului în drumul lui spre mărire: "Vezi! învaţă de la dânsul patima ce vrea să zică!/ O! dacă şi tu. care "Din nenorocire.". viguroasă.. nici tată. Răzvan. boierul Gane a îndrăgit o "/âfâ de neam". ci ca Răzvan-împărat!"... Vidra stimulează orgoliul şi energia latentă a lui Râzvan. c-o vorbă numai. Râzvane!".... aşa cum o descrie Hatmanul leşesc: "Acea femeie vitează/ Ce tensoţeşte-n războaie. "acel groaznic bărbat/ Care numai c-ombrâncirc patru domni a răsturnat" şi vorbeşte cu mândrie de originea ei dinlr-un neam de boieri români.. al căror sânge curge în venele ei: "Ş-al căruia lainic sânge clocoteşte cu putere./Ş-unchiu-său vrea să-i răpească moştenirea cea bogată.. folosind modalităţi variate. care este cuprins instantaneu de fiorul dragostei: "Tu mi-ai dat o lume nouă. veghează/ Pe câmpul de bătălie. cu o puternică voinţă.. înfruntă moartea. ca să strâng o mână care/ Nu voieşte să-şi răzbune decât numai prin iertare!./ Care n-o să bage-n seamă nici chiar pe sfântul llie!. cu suflarea gurii tale./ Pe care-ades îi întrece. energică.. Ciobanul comunică încă de la început că Vidra este mândră. ai simţi aşa de tare/ Mândra patimă de-a creşte tot măi mare şi mai mare". tot mic şi iarăşi mic/ (. şi orgolioasă: "Vidra-i o fată scmeuţâ. Ca un adevărat strateg. ea îi urează entuziasmată: "Tu să legi într-o cunună toate ţările române./ Ca domnul Hristos pe Lazăr tu din moarte m-ai sculat!./ încât de la Marea Neagră pân-la falnicul Carpat/ Să nu domneşti ca un Vodă. înflăcărată admiraţie pe care io trezeşte Răzvan o face să treacă peslc deosebirea de rang social şi de nobleţe dintre ei: "Aş fi mândră.Minune dintre femei!"....) Eu te las! Te las. boierul Sbierea.. Vidra pune în înălţarea bărbatului toată puterea.") şi-1 dispreţuieşte pentru că-i lipseşte "setea de-a merge-nainte".. reproşându-ică se mulţumeşte numai cu atât ("Căpitan? Ce mare treabă! Căpitanu-i o furnică!. n-am ce zice! Şi-i Inimoasă ca o floare. o jucărie!.. însetată de mărire. bâcsitii cu fudulie. care să-i înalţe alesul. atunci când Răzvan este fericit că a fost înaintat la gradul de căpitan în oastea leşească.". referat. aflăm opinia celorlalte personaje despre Vidra. că un zmeu/ într-o zi am întâlnit-o alergând la vânătoare.". E un covrig.. căpitane. Vidra adoptă cele mai eficenle tactici de impulsionare şi ambiţionare spre mărire a bărbatului pe care-1 iubeşte cu înflăcărare.". Fascinată fiind de generozitatea nobilă ă căpitanului de haiduci. totuşi. încă dinaintea apariţiei ei în piesă. Apariţia Vidrei exercită o putere fulgerătoare asupra lui Răzvan. Personaj complex. care-1 iartă pe duşmanul ce-l făcuse rob "pentr-un galben"..

Referindu-se la acest personaj feminin încărcat de forţă şi energie. fermă şi iubitoare. amestec din Doamna Chiajna şi din Lady Macbeth". reieşite din scena morţii bărbatului pe care 1-a iubit cu toată fiinţa ei: "Nu vezi că-i moartă şi Vidra? N-a zis un singur cuvânt/ Nici o vorbă.. referat. Vidra a fost asemănată cu eroinele antice pentru echilibrul interior şi discreţia cu care-şi suportă suferinţa. Eugen Lovinescii vede în Vidra o eroină "mânată de ambiţie: o femeie ce-şi face din bărbat un braţ. cu o voinţă şi o tenacitate ieşite din comun.clopotel. pentru a-şi realiza nesaţul stăpânirii şi spiritul de iniţiativă." (Vulpoi). nici un ţipăt privind pe Râzvan că moare !.Energică. vulcanică..ro .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->