Sunteți pe pagina 1din 5

Ingrijireapacientului cu APENDICITA ACUTA( preoperator)

Culegerea de date: Nume: V. Prenume: A,varsta17ani, sex F, Domiciluil : Calarasi.Estefumatoare, consumatoare de cafea.Stareacivila: necasatorita.Ocupatie:eleva. Nu se stiealergica la nici-un medicament.Menstruatieregulata.Seprezinta la spitaldeoarece in urma cu 3 zile aaparut o durere in fosailiacadreapta, care se intensifica la efort, greturi , varsaturi, inapetenta,febra (38 grade C), frison, transpiratii.Inurmaexaminarilor clinic-paraclinice se decide internarea in sectia de chirurgiepentruinterventiechirurgicala. Nevoia Independenta Dependenta 1 N.de a se imbracasidezb raca 2 N.de a comunica 3 N. de a practicareligia 4 N.de a fi preocupat in vederearealiza rii 5 N. de a se recrea 6 N. de a dormisi a se odihni 7 N.de a invata cum sa -sipastrezesan atatea 8 Nevoia de asimentine o bunapostura 2 N. de a respirasi a avea o bunacirculati e 1.N.de a evitapericole Diagnostic de nursing Problemele Sursa de Manif. de pacientului dificultate dependenta -durerea -durere in alterareasta fosailiacadrea riigeneralesi pta a confortului Interventii Obiective diminuareadure rii. Autonome -asigur un climatfavorabil in salon 20C. Camera aerisita, lenjeriecurata de pat si de corp. -asezampacientaintr-o pozitieantalgica -masuramfunctiilevitale Delegate (la indicatiamedicului) recoltezsangeptexam ene de laborator: HLG,glicemie, TQ,TH, VSH,TGO,TGP,uree, creatinina; -Pregatescpacientul pt. rg. pulmonara. -aplicpunga cu gheataptdiminuaread urerii. Evaluare -se amelioreazadure rea.

-anxietate alterareacirc ulatiei

-anxietate persistent adureriisi a anxietatii

-neliniste -tahicardie, durere in fosailiaca. (95 b/min). -anxietate

3 N. de a beasi a manca

alterareaali mentariisihi dratarii

persistagr eturile, varsaturile sidurerea.

-greturi , -varsaturi, -inapetenta

reducereaanxie tatii. diminuareadure rii, reducereaanxie tatii, diminuareatahi cardiei. -pregatirea in vedereainterve ntiei

-discut cu pacientaptinlaturareaanxie tatii. asezpac.inpozitieantalgica . asigurlinistesiumiditatecon stanta. -masorfct.vitalesinotez in FO. -repausalimentar

pacientaestemail inistitapsihic. scadefrecventap lsului 84. pac.colaboreaza .

pacientacoopere aza cu echipamedicala.

4 N. de a elimina

eliminareina decvata

greturisiva rsaturi

-greturi -varsaturi

captareavarsat urilor

-Incurajezpac.sa inspire adancptdisparitiasenzatiei de greata. oferimtavitarenalapacientu lui observamaspectulsicantit ateavarsaturilor -notam in F.O. -informammedical -schimbamlenjeria de pat si de corp -indepartareapilozitatilor, degresareategumentelor, badijonarea cu tincture de iod. -indepartarearujuluisi a lacului de unghii -transportarea in sala de operatie. -aerisimsalonul -schimbamlenjeria de pat si de corp -monitorizamtemperatura din 15 in 15 minute -notam in F.O. -informammedicul -adm.Antitermice ( algocalmin 1 fiolai.v)

-stare constanta

5 N.de asipastrategu mentele curate siintegre

alterareateg umentelorsi a mucoaselor

-febra, durere, anxietate

-febra -transpiratii

igienategument elor, pregatireapentr uinterventiechir urgicala

Tegumentelesun tpregatitepentrui nterventiachirurg icala

6 N.de asimentinetem peratura in limitenormal e

-hipertermie

procesulinf lamator

-febra -frisoane

reducereafebrei

-febra se mentineconstant a 37,5-38 grade C

Ingrijireapacientului cu APENDICITA ACUTA (postoperator)


Culegerea de date:Nume: V. Prenume: A,varsta 17 ani, sex F, Domiciluil : Calarasi.Estefumatoare, consumatoare de cafea.Stareacivila: necasatorita.Ocupatie:eleva. Nu se stiealergica la nici-un medicament.Menstruatieregulata.La 2 ore dupainternarea in spital, s-a intervenitchirurgical ,intraoperatorconstatatandu-se apendicitaflegmonoasa ,pentru care s-a practicat( sub anestezierahidiana) apendicectomie cu infundareabontului appendicular in bursa cecalasimezoplastie,drenaj peritoneal. Nevoia Independenta Dependenta 1 N.de a comunica 2 N. de a se imbracasidezb raca 3 N. de a practicareligia 4 N.de a fi preocupat in vederearealiza rii 5 Nevoia de a dormii a se odihni 6 N. de a se recreea 2 N.de asipastrategu mentele curate siintegre alterareategu mentelorsi a mucoaselor -anxietate (teama de a numobilizatubul de dren) -anxietate reducereaan xietatii. -asigurambunafunctionare a drenajului peritoneal -masuramfunctiilevitale in primele 2 ore din 15 in 15 minute -discut cu pacientaptinlaturareaanxie tatii. -urmarireagradului de imbibare a pansamentului (sangesauserozitate); -informareamedicului 1N.de a evitapericole Diagnostic de nursing Problemelep Sursa de Manif. de acientului dificultate dependenta alterareastari igeneralesi a confortului -durere la nivelulplagiioper atorii -durere la nivelulplagiio peratorii Obiective diminuaread urerii. Interventii Autonome -asigur un climatfavorabil in salon 20C. Camera aerisita, lenjeriecurata de pat si de corp. -asezampacienta in pozitiedecubit dorsal faraperna Delegate (la indicatiamedicul ui) adm.tratamentulp rescris: cefort 2 gr la 12 ore (1 flacon la 12 ore); gentamicina 80 mg fiole 3 (1 fiola la 8 ore); algocalmin ( fiole 3- 1 la nevoie) Evaluare -se amelioreazadurer ea ; -pozitiadecubit dorsal se mentine -tub de drenpermeabil -functiivitale in limitenormale pacientaestemaili nistita

-plagaoperatorie

prezentapan samentuluisi durerea la nivelulplagiio peratorii

-anxietate

pastrareapa nsamentului curat; diminuaread urerii -

schimbareapansa mentului in conditii de asepsie -se adm. 1 fiolaalgocalminim sau iv- la nevoie

pansamentcuratfa rasecretii -tegumente curate -durerea se amelioreaza

reducereaan xietatii 3 Nevoia de a se miscasi a avea o bunapostura alterareaposturi isi a mersului -piedici ale miscarii ( pansament, tub de dren); -dezechilibru (durerea) -dificultate de deplasare scadereaton usului muscular (datoritaane steziei) mobilizareap acienteidupa remitereaefe ctuluisubsta nteianestezi ce ( 6 ore) -incurajareapacientei in vedereamobilizarii: oferimperna ,mobilizampacienta in pozitiesemisezanda la margineapatului, sustinempacienta in efectuareaprimilorpasi -asiguram un climat de intelegereempaticasisecur itate -dupa 6 ore de la interventieincepemsaadmi nistram un regimhidric( ceaicaldut, apaplata) Dupa 6 ore de la interventiepacient a se mobilizeaza

-anxietatea 4 N.de a beasi a manca -imposibilitatea de a ingeralichide alterareamuco aselorcailor digestive si a peristaltismului intestinal -anxietatea 5 N. de a respirasi a avea o bunacirculati e alterarearespir atieisicirculatiei in primele 2 ore post-operator persistentaanx ietatii -anxietate -dificultate in digestiasiabs orbtiaaliment elor -Hidratarea

hidratareparenter ala cu solutieserfiziologi c 500 ml , glucoza 5-10 % -500 ml

pacientaestemaili nistita -pacientaincepesa se hidrateze ( tegumentecalde umede)

reducereaan xietatii reducereaan xietatii,

-recomandam un ceaicald -asezpac. in pozitiedecubit dorsal faraperna; - asigurunuiclimatlinistit ,de securitate, -diminuez stimuli auditivisivizuali: zgomotesiluminaintensa - masorfct.vitale din 30 in 30 min sinotez in FO. -incurajezpac.sa inspire adancptdisparitiasenzatiei de greata. oferimtavitarenalapacientu lui observamaspectulsicantit ateavarsaturilor adm.metoclopra mid 1 fiolai.m. sau in PEV

pacientaestemaili nistita -functiivitale in limitenormale

6 N. de a elimina

eliminareinade cvata

alterareaperist altismului intestinal

-greturi -varsaturi

captareavars aturilor

stareapacienteise amelioreaza

-notam in F.O. -informammedicul reluareaspo ntana a diurezei reluareaspo ntana a tranzitul intestinal ptr. fecalesi gaze (a 3 zi de la interventie) reducereafe brei oferimpacienteiploscasau bazinetul asiguramintimitateapacien tei oferimpacienteiploscasau bazinetulsauinsotimpacien ta la toaleta. -sondajvezical -diureza se reiaspontanaproxi mativ 1000 ml

clismasauadminis trarea de supozitoare cu glicerina (1-2 sup. /zi ,i.r.)

-tranzitul intestinal se reia in mod spontan.

7 N.de asimentinetem peratura in limitenormal e

-subfebrilitate

procesulinflam ator

subfebrilitate

-aerisimsalonul -monitorizamtemperatura din 15 in 15 minute in primele 2 ore apoisearasidimineata -notam in F.O. -informammedicul -comunicam cui pacienta -sfatuimsaaiba un regim de viataechilibrat -sarespecteindicatiile date de medic siasistenta

-adm.antitermice ( algocalmin 1 fiolai.v)

-febra se remite

8 N. de a invata cum sasipastrezesa natate

-deficit de cunostinte

interventiachir urgicala

cunostintein suficientepri vindalimenta tia

educareasiin formareapac ientuluiprivin dregimulalim entarsi a ingrijirilor in primele 6 ore de la interventiesi pana la externare

pacientademonstr ezacaaacumulatc unostintedespreb oala, siregimulalimentar .