Sunteți pe pagina 1din 12
UMF “C. Davila” Bucuresti Parazitologie EENNTTEERROOBBIIUUSS VVEERRMMIICCUULLAARRIISS CCoonnff DDrr
UMF “C. Davila” Bucuresti
Parazitologie
EENNTTEERROOBBIIUUSS
VVEERRMMIICCUULLAARRIISS
CCoonnff DDrr CCaarrmmeenn--MMiicchhaaeellaa CCrreettuu
Parazit: Enterobius vermicularis, oxiur, pinworm Boala: Enterobiaza Distributie geografica Mai frecvent intalnit: -
Parazit: Enterobius vermicularis,
oxiur, pinworm
Boala: Enterobiaza
Distributie geografica
Mai frecvent intalnit:
- in zonele cu clima temperata decat in cele cu clima calda
- la populatia infantila
- in mediul, urban
E E v v e e r r m m i i c c u

EE vveerrmmiiccuullaarriiss AAdduullttii

E E v v e e r r m m i i c c u u

Oua - Enterobius vermicularis

55 X 30 µm
55 X 30 µm
Oua - Enterobius vermicularis 55 X 30 µm Larve infectantante, dezvoltate dupa 5-6 ore de la

Larve

infectantante,

dezvoltate

dupa

5-6 ore de la depunerea oualor

Morfologie Adult - Vierme rotund, galben - 3-5 mm : 10mm lungime - Esofag rhabditoid
Morfologie
Adult
- Vierme rotund, galben
- 3-5 mm : 10mm lungime
- Esofag rhabditoid
-
Buton cefalic
E. vermicularis - adult
E. vermicularis adult
esofag strongyloid
Oua - 55X 22 µµµµm, - invelis doublu, transparent E. vermicularis - ou - Embrionat,
Oua
- 55X 22 µµµµm,
- invelis doublu,
transparent
E. vermicularis - ou
- Embrionat, infectant
Transmitere
- Sursa de infectie – omul
- Transmitere – Digestiva – ingestia oului infectant
-
Retroinfectie - penetrarea cutanata a
larvelor care eclozeaza din oua,
in regiunea perianala

CCiicclluull bbiioollooggiicc

C C i i c c l l u u l l b b i i

- Dureaza 6 saptamani

l l b b i i o o l l o o g g i i

- Femela depune ouale

perianlal , in timpul noptii

- prurit local important si uneori chiar leziuni locale

-

o

o

o

Infectia:

Autoinfectie

Retroinfectie

Heteroinfectie

TTaabblloouu cclliinniicc

 

1.

Asimptomatici (incarcatura parazitara sub 10 adulti)

2.

Forme comune Dureri abdominale Prurit anal (important, semn patognomonic) Modificari comportamentale, insomnie Vulvo-vaginite, uretrite Larva Migrans Cutanata Complicatii Apendicita Peritonita Migrare la nivelul tractului urinar

3.

E. vermicularis - DDiiaaggnnoossttiicc ppoozziittiivv

a a g g n n o o s s t t i i c c

Migrarea femelei in a doua parte a noptii

Migrarea femelei in a doua parte a noptii Depunerea oualor perianal nocturn

Depunerea oualor perianal nocturn

s s t t i i c c p p o o z z i i
DDiiaaggnnoossttiicc ppoozziittiivv Morfologic: - Macroscopic - adulti in fecale umane (hiperinfectii) - Microscopic -
DDiiaaggnnoossttiicc ppoozziittiivv
Morfologic: - Macroscopic - adulti in fecale umane (hiperinfectii)
- Microscopic
- oua (numai in 15% din cazuri)
- Scotch test (Graham test, amprenta anala)
preluarea oualor din regiunea perianala
(fara toaleta locala in prealabil)
DDiiaaggnnoossttiicc ddiiffeerreennttiiaall
- Alte parazitoze intestinale, in special cele
care determina apendicita
- Larva Migrans Cutanata
-- Sindrom Hipereoziofilic (in general sub 10% Eo)
 

TTrraattaammeenntt

1.

Antiparazitar

Albendazole (Zentel ):

copii, adulti - 400mg doza unica, se repeta dupa cate 7zile (14, 21…) zile de cate ori este necessar, pana la negativare stabila

Mebendazole (Vermox ):

copii, adulti - 100mg doza unica,

 

se repeated dupa 7,14 si 21 zile

2.

Simptomatic

 

-

Anestezice locale, antipruriginoase plus mebendazole

 
PPrrooffiillaaxxiiee Individuala - Intreruperea ciclului biologic - Igiena generala si locala riguroasa (spalare
PPrrooffiillaaxxiiee
Individuala
-
Intreruperea ciclului biologic
-
Igiena generala si locala riguroasa
(spalare frecventa, unghii taiate foarte scurt)
Colective
- Chimioterapie de masa la copiii din colectivitati
- Educatie sanitara
- Igiena stricta in colectivitatile de copii