Sunteți pe pagina 1din 7

Disciplina de Microbiologie UMF Tg.Mureş

LP12

Disciplina de Microbiologie UMF Tg.Mure ş LP12 Diagnosticul de laborator în parazitologie Defini ţ ii în

Diagnosticul de laborator în parazitologie

Definiţii în parazitologie:

Parazitologia medicală:

ramură a ştiinţelor medicale care se ocupă de studiul paraziţilor de natură animală care trăiesc pe seama organismului uman şi îl îmbolnăvesc.

Parazitul:

aceea fiinţă de natură vegetală sau animală care trăieşte pe suprafaţa sau în interiorul

unei alte fiinţe,

o parazitul vegetal este germene şi de studiul germenilor se ocupă Bacteriologia.

o parazitul animal este obiectul Parazitologiei. Organismul gazdă:

acea fiinţă de natură vegetală, animală sau umană pe seama căruia se dezvoltă parazitul. ( gazdă animală- parazitologie veterinară)

Omul poate fi:

gazdă definitivă când parazitul îşi atinge maturitatea sexuală în acesta ( Tenia solium, saginata).

gazdă intermediară, când parazitul se găseşte doar trecător, într-un anumit stadiu evolutiv în el, şi nu îşi atinge maturitatea sexuală în acesta ( Tenia echinococcus).

Cele peste 160 de specii de paraziţi se organizează în 3 Încrengături:

1. Protozoa: cuprinde paraziţii unicelulari

2. Helminthes: viermii paraziţi plathelminthes: viermii plaţi, teniile nemathelminthes: viermii cilindrici, A. lumbricoides.

3. Arthropoda: insectele parazite

-1-

Disciplina de Microbiologie UMF Tg.Mureş

LP12

Giardia lamblia(Giardia intestinalis)

Morfologie

protozoar

două forme: trofozoit şi chist

trofozoitul:

o

piriform, 10-12 µm

o

2 nuclei anteriori

o

4 perechi de flageli – din corpusculii bazali

o

ME:

suprafaţa dorsală: rugoasă

faţa ventrală: plană, prezintă discul

adeziv

chistul:

o

ovoid, 7-10 µ

o

2 sau 4 nuclei la extremităţi

o

flagelii: structuri liniare alături de corpusculul median

o

fragmente din discul adeziv, vacuole

Diagnostic

Direct

o

se evidenţiază chisturile din materii fecale

MO în soluţie fiziologică sau lugol

o

în scaunele diareice: trofozoiţii mobili

o

examinarea lichidului duodenal (trofozoiţi)

o

folosirea „enterotestului”

o

biopsie intestinală

o

detectarea Ag în materii fecale - coproantigene

Serologic

-2-

o biopsie intestinal ă o detectarea Ag în materii fecale - coproantigene ∑ Serologic -2-

Disciplina de Microbiologie UMF Tg.Mureş

LP12

Disciplina de Microbiologie UMF Tg.Mure ş LP12 Trichomonas vaginalis Morfologie ∑ protozoar ∑ trofozoit oval o

Trichomonas vaginalis

de Microbiologie UMF Tg.Mure ş LP12 Trichomonas vaginalis Morfologie ∑ protozoar ∑ trofozoit oval o 5

Morfologie

protozoar

trofozoit oval

o

5 flageli

4 părăsesc anterior celula

1 recurent -> membrana ondulantă

o

axostil

o

nucleu

o

corpuscul parabazal

nu prezintă forma chistică

Diagnostic

identificarea parazitului în secreţia vaginală sau uretrală

o vizualizarea parazitului prin:

preparat nativ

preparat colorat

Coloraţia Giemsa

fixarea chimică a frotiului cu alcool metilic – 30 sec.

colorarea cu colorant giemsa 5% - 20-30 min.

spălarea cu apă de robinet

se usucă în caietul sugativă.

examinare cu obiectiv de imersie.

se evidenţiază celulele colorate în violet!

-3-

Disciplina de Microbiologie UMF Tg.Mureş

LP12

Morfologie

geohelmint

adultul:

Ascaris lumbricoides

 

o

cel mai mare nematod

o

alungit, cilindric, extremităţi conice

o

20-25 cm

o

10-17 cm, extremitatea posterioară curbată

o

prezintă aparat digestiv

oul:

 

o

75 µm

o

fecundat în momentul depunerii

  o 75 µm o fecundat în momentul depunerii ∑ în lipsa masculului – femela depune
  o 75 µm o fecundat în momentul depunerii ∑ în lipsa masculului – femela depune

în lipsa masculului – femela depune ouă nefertile (90 µm)

Diagnostic

evidenţierea ouălor în materii fecale

o cea mai importantă examinare

decelarea parazitului adult

o eliminat prin anus, cavitatea bucală

o descoperit în intestin (intervenţie chirurgicală, examen radiologic)

decelarea larvelor

o

în spută sau sucul gastric

o

în material bioptic pulmonar sau hepatic

eozinofilia

-4-

larvelor o în sput ă sau sucul gastric o în material bioptic pulmonar sau hepatic ∑
larvelor o în sput ă sau sucul gastric o în material bioptic pulmonar sau hepatic ∑
larvelor o în sput ă sau sucul gastric o în material bioptic pulmonar sau hepatic ∑

Disciplina de Microbiologie UMF Tg.Mureş

LP12

Disciplina de Microbiologie UMF Tg.Mure ş LP12 Trichuris trichiura Morfologie ∑ geohelmint ∑ adultul o form

Trichuris trichiura

Morfologie

geohelmint

adultul

o formă de bici,

o porţiunea anterioară efilată

o porţiunea posterioară îngroşată

o masculul:

3-4 cm

extremitatea posterioară curbată ventral într-o buclă de 360 o

o femela:

ă curbat ă ventral într-o bucl ă de 360 o o femela: este mai mare, pân

este mai mare, până la 5 cm, extremitatea posterioară dreaptă şi se termină cu un vârf obtuz, depune zilnic 3- 6000 de ouă.

ouăle

o

formă caracteristică asemănătoare lămâilor

o

µm

o

culoare brună

o

coaja groasă întreruptă la cei doi poli

o

nu sunt infectante în momentul eliminării din organism.

Diagnostic

evidenţierea ouălor:

rii din organism. Diagnostic ∑ eviden ţ ierea ou ă lor: o prin examen coproparazitologic o

o

prin examen coproparazitologic

o

în infecţiile slabe se folosesc tehnicile de concentrare, în special Kato- Miura.

parazitul adult poate fi găsit în intestin în cazul unei:

o

intervenţii chirurgicale

o

sigmoidoscopii.

-5-

Disciplina de Microbiologie UMF Tg.Mureş

LP12

Disciplina de Microbiologie UMF Tg.Mure ş LP12 Enterobius vermicularis Morfologie ∑ adultul : o o o

Enterobius vermicularis

Morfologie

UMF Tg.Mure ş LP12 Enterobius vermicularis Morfologie ∑ adultul : o o o o o o

adultul:

o

o

o

o

o

o

oul:

o

o

Diagnostic

nematod mic, alb-gălbui

buton cefalic – rol de fixare

aparat digestiv

aparat reproducător

8-13 mm

3-5 mm, extremitatea posterioară încurbată

ovoid, 50/30 µm

în interior – embrion giriform

evidenţierea ouălor

o

amprenta anală - cea mai importantă examinare

o

în materii fecale (10-15%)

o

urină, secreţie vaginală (rar)

evidenţierea parazitului adult

-6-

Disciplina de Microbiologie UMF Tg.Mureş

LP12

Trichinella spiralis

Morfologie şi ciclul de viaţă

nematod localizat intracelular atât în stadiul larvar cât şi ca adult

acelaşi organism este:

o

gazdă definitivă

o

gazdă intermediară

ciclul se întrerupe prin închistarea larvelor în musculatură

pentru reluarea ciclului trebuie ca o nouă gazdă să consume carnea cu larve vii.

Diagnostic parazitologic

evidenţierea larvelor din muşchi

parazitologic ∑ eviden ţ ierea larvelor din mu ş chi o biopsie muscular ă din mu
parazitologic ∑ eviden ţ ierea larvelor din mu ş chi o biopsie muscular ă din mu
parazitologic ∑ eviden ţ ierea larvelor din mu ş chi o biopsie muscular ă din mu

o

biopsie musculară din muşchiul solear, de lângă tendonul achilian sau din deltoid

o

fragmentul muscular se comprimă între 2 lame de sticlă

o

se examinează la trichineloscop

o

biopsie pozitivă confirmă diagnosticul, pe când una negativă nu exclude diagnosticul.

Diagnosticul parazitologic trebuie completat cu:

anamneză

o consum recent de carne neprelucrată suficient termic, urmat de apariţia simptomelor caracteristice, confirmat ulterior de examene de laborator,

eozinofilie

o peste 500/microlitru

Diagnostic imunologic

decelarea anticorpilor circulanţi

teste de hipersensibilizare (IDR)

Diagnostic de certitudine

evidenţierea paraziţilor adulţi în scaun

evidenţierea larvelor în sânge.

-7-