Sunteți pe pagina 1din 40

Dreptul Vamal-Ramura distinct a sistemului de dreptal R.M.

1.1.
Definiti notiunea de drept vamal.
Dreptul Vamal este o ramura de drept complexa ce include in sine un sistem de norme juridice mixte ale mai
multor ramuri de drept ce reglementeaza relatiile sociale legate de trecerea marfurilor si mijloacelor de transport
peste frontiera vamala, perceperea platilor vamale,perfectarea documentatiei vamale, controlul vamal precum si
alte modalitati de realizare a activitatii vamale.
Mai exista un sir de definitii in literaturade specialitate a dr vamal, atit in sens larg cit si in sens restrins.
Cercetatorul rus Nozdraciov defineste dreptul vamal ca o ramura complexa de drept ce reprezint un ansamblu
de norme juridice ,care au drept scop reglementarea relaiilor sociale legate de trecerea mrfurilor i mijloacelor de
transport peste frontiera vamal,perceperea plilor vamale, vmuirea, controlul vamal, precum i alte modaliti de
realizare apoliticii vamale, care este o parte component a politicii externe i interne a statului.
Un alt specialist in domeniu , profesorul rus Gabricidze B.,p r o p u n e o v a r i a n t m a i r e s t r i n s a a
d e f i n i i e i i c o n s i d e r c d r e p t u l v a m a l e s t e o r a m u r complex de drept ce reprezint un
ansamblu de norme juridice, care reglementeaz relaiile sociale din domeniul activitii vamale.
Autorul m o l d o v e a n R a d u G h . , d e f i n e t e d r e p t u l v a m a l c a u n ansamblu de norme juridice
ce fixeaz drepturile i obligaiile subiecilor raporturilor juridice vamale precum i stabilete
mecanismul de percepere a plilor vamale.
Ca concluzie ,dr vamal poate sa fie definit ca o ramura complexa de drept ,ce este formata din norme si institutii
juridice care reglementeaza relatiile sociale ce se nasc ,se modifica si se sting in legatura cu trecerea persoanelor ,a
marfurilor si a mijloacelor de transport peste frontiera vamala a statului.
1.2.
Argumentati rolul dreptului vamal in contextual altor ramuri de drept.
Dreptul Vamal are o strinsa legatura cu Drept Financiar,in primul rind amindoua ramuri fac parte din dreptulm
public, Dr.Financiar cuprinde normele ce constitue fondurile si contributiile cuvenite budgetului public,
reglementeaza cheltuelile bugetare, relatiile ce deriva dintre stat si autoritatile locale si pe de alta parte persoane
fizice si juridice, nelimitinduse numai la normele referitoare la taxce si impozite ci si la norme ce asigura sub orice
forma resursele financiare.Intrucit dreptul vamal indeplineste activitati ce alimenteaza budgetul de stat sub forma
taxelor vamale,el este strins legat de dreptul financiar.Dreptul Vamal are o strinsa legatura cu Dreptul administrativ
prin aceea ca Dr. Adm.puna in functie principiile constitutionale privind organizarea si desfasurarea organizatiei de
stat, dreptul vamal tot face parte din aceasta organizare statala care este determinate prin prisma rapoartelor care
privesc aplicarea legii si prestarea de servicii publice.Dreptul vamal are o strinsa legatura si cu Dreptu
transporturilor. Obiectul activitatii transporturilor constitue deplasarea in spatiu de marfuri si calatatori supuse
contractului de transport. Deplasarea in spatiu a marfurilor reprezinta prelungirea transportului de productie,in acest
mod formarea venitului national. In procesul de executare a actului vamal sunt operate o serie de dispozitii interne
si isi reglementari care privesc transportul marfurilor pe calea ferata, pe caile rutiere,navale sau aeriene, astfel icit
aceasta ramura este in stricta concordant cu dreptul vamal.
Drept vamal cu dr constituional- stabilete principiile generale pentru dr vamal.
Dr vamal i dr administrative- stabilete organizarea activitii vamale, rspunderea administrativ pentru
nclcarea regulilor vamale dr vamal- dr penal- definete noiunea de contraband i alte infraciuni n domeniul
vamal.
Drept vamal cu drept procesual penal- prevede procedura examinarii cazurilor de contrabanda si eschivarea de la
plata vamala.
Drept vamal cu drept civil- prevede incheierea contractelor de amnare i ealonare a drepturilor de import de
nfiinare a depozitelor.
Drept vamal cu procesual civil- prevede procedura n cazul apariiilor litigiilor dintre pri.
Drept vamal cu drept financiar- prin stabilirea taxelor si impozitelor.

Drept vamal cu drept fiscal- modul perceperii taxelor si impozitelor vamale.


Drept vamal- dreptul muncii- angajarea colaboratorilor vamali.
Deasemenea dreptul vamal are legtur cu unele discipline tiinifice: criminologia, criminalistica, statistica,
protecia social.
1.3. Apreciati elementele specific ale raportului juridic de drept vamal.
Raportul juridic de drept vamal sunt relatii sociale reglementate de normele juridice vamale ca si alte rapoarte de
administrare .Rapoartele juridice vamale au urmatoarea structura:
-subiectii- participantii la rapoartele juridice vamale
-obiectul-actiunile partilor la r. j. v.
-continutul-drepturile si obligatiile partilor
Elementele specific a dreptului vamal :
a)este un raport juridic de putere de prin instituirea statului reprezentat prin organele vamale,
b)este un raport juridic de organizarea activitatii vamale si a sistemului vamal,
c)este un raport juridic
legat
de
trecerea
peste
frontier
vamala
a
marfurilor
si
a
mij.
de
transport,
d)este un raport juridic legat de aplicarea si incasarea a tatelor vamale,aminarea si esalonarea lor,
e) este un raport juridic ce tine de vamuirea marfurilor si acordarea liberului de vamal,
f) este un raport juridic ce tine de controlul si supravegherea vamala.
Obiectul de reglementare juridica al dreptului vamal il constituie relatiile sociale din domeniu

Tariful vamal de import

2.1. Descrieti tariful vamal de import al R.M.


In literature de specialitate tariful vamal poate fi tratat in doua sensuri.Prin tarif vamal in sens larg este un
instrument de realizare a politicii economice a statului avind drept scop echilibrarea importului si exportului de
marfuri cit si protejarea pietii si prin instituirea si perceperea a taxelor vamale.In sens ingust tariful vamal este un
catalog care cuprinde nomencllatorul marfuri si coantumul taxelor vamale. De regula sa stability o anumita legitate
cit privim nivelu de dezvoltare economic al statului si cota taxelor vamale prevazute de tariful vamal de import.
Deregula cu cit statul e mai dezvoltat cu atit nivelul taxelor vamale e mai mic , deoarece tar ace produce o marfa
concurenta nu are nevoe de o protective adaugatoare a productiei autohtone cu exceptia unor cazuri neprevazute.
2.2.Clasificarea tarifilor vamale utilizatte in practica international.
In literature de specialitate deosebim mai multe clasificari de tarif vamal:
-tarif vamal de import
-tarif vamal de export
-tarif vamal co coloana (tariff vamal simolu) cuprinde o singura lista de taxe vamale care se aplica importatorilor
din toate tarile lumii
-tarif vamalcu doua sau mai multe cloane(tariff vamal compus) prevede maimulte categorii de taxe care se aplica
difrit fata de tara de unde provine marfa.
-tarif vamal general cuprinde ansamblu txelor vamale aplicabile marfurilor importate sau exportate, indifferent de
statul de la care provine sau catre care se importa, practicinduse in state care nu au conventii sau acorduri in acest
domeniu incheiate, contine o singura coloana.
-tarif vamal diferentiat se stabileste pentru vinzarile de marfuri sau produse numaim in relatii cu anumite state,
-tarif vamal conventional contine taxe vamale stabilite prin conventii intre diferite state,
-tarif vamal preferential acest tarif se practica in relatiile comerciale si consta in practicarea de taxe vamale in
coantumuri reduse si in exceptarea de la plata taxelor vamale a unor categorii de marfuri sau produse, prin utilizarea
acestor tarife se obtine o scadere a preturilor marfii.
2.3.Apreciati rolul tarifului vamal in reglementarea activitatii economice externe.
Tariful vamal este un instrument de politica comerciala cu ajutorul caruia se protejeaza economia tarii, precum si a
produsului intern de concurenta straina.
-

Supravegherea vamala
1.1.Descrieti procedura supravegherei vamale efectuata de Depertamentul Vamal al R.M. si Birourile Vamale.

Supravegherea vamala cuprinde orice actiuni a organelor vamale in vederea asigurarii respectarii reglementarilor
vamale si a altor norme aplicabile marfurilor si mijloacelor de transport aflate sub supravegherea vamala.
Sunt supuse supravegherii vamale:
1. marfurile nevamuite la introducere pe teritoriul vamal;
2. marfuri aflate in tranzit;
3. marfuri ce sint destinate exportului din momentu acordarii liberului de vama;
4. marfurile introduce pe teritoriul antrepozitelor vamale,zonelor economice libere,magazinelor DIUTY FREE,a
porturilor libere (Giurgiulesti);
5. mijloacele de transport auto, aeronavele, navele maritime straine pe durata stationarii , aflarii pe teritoriu RM;
6. marfurile admise temporar ,cu suspendare totala sau partiala de drepturile de import.
Supravegherea vamala se realizeaza prin urmatoarele operatiuni:
1. tinerea operative a evidentei marfurilor si bunurilor supuse regimului vamal prin inscrierea lor in
registrele(documentele) vamale;
2. aplicarea de sigile vamale la marfuri si mijloace de transport supuse regimului vamal precum si la accesul in
spatiile in care acestea se afla;
3. efectuarea de verificari selective neprevazute la mijloacele de transport si la marfuri nevamuite ;
4. organizarea de posture vamale ,mobile, mixte si in locurile de organizare a pastrarii marfurilor;
5. organizarea echipelor vamale mobile pe intreg teritoriu a RM;
6. organizarea de posture vamale in locurile de amplasare a zonelor economice libere;
7. efectuarea de verificari totale in cazul prezentei indicilor de frauda vamala;
8. controlul activitatii economice financiare ,a activitatii economice externe cu marfurile deplasate peste frontiera
vamala.
2.2. Argumentati particularitatile esentiale ale supravegherii vamale in zonele libere.
n porturile i zonele libere supravegherea vamal se efectueaz n mod specific i prin:
a) organizarea de echipe vamale mobile la limitele exterioare ale perimetrelor n care se efectueaz operaiuni
specifice porturilor i zonelor libere;
b) organizarea de posturi vamale fixe la locurile de acces al persoanelor i bunurilor n porturile i zonele libere;
c) alte msuri proprii unor porturi i zone libere, prevzute n actele normative de nfiinare i funcionare a acestora
3.3.Estimati atributiile organelor vamale la supravegherea vamala.
Organele vamale abilitate potrivit pct. 53 ndeplinesc urmtoarele atribuii principale:
a) exercit, prin mijloace i procedee specifice, supravegherea mrfurilor i a bunurilor care snt supuse vmuirii pe
ntreg teritoriul naional;
b) constat i ncaseaz diferenele de drepturi de import sau de export cauzate de nedeclararea conform
prevederilor legale a bunurilor n cadrul operaiunilor de import, export i tranzit, ca urmare a aciunilor proprii
ntreprinse;
c) constat i sancioneaz nerespectarea reglementrilor n domeniul vamal;
d) constat i rein n vederea confiscrii bunurile care fac obiectul nclcrii legislaiei vamale;
e) previn i combat traficul ilicit de arme, muniii, materiale explozive i radioactive, produse i substane narcotice
i psihotrope, precursori ai acestora i substane chimice eseniale, produse i substanele toxice, obiecte din
patrimoniul cultural naional, metale i pietre preioase.

Activitatea vamala in RM
1.1Def.notiunea continutul si structura activitatii vamale in RM

Activitatea vamal se constituie din promovarea politicii vamale, asigurarea respectrii reglementrilor vamale la
trecerea mrfurilor, mijloacelor de transport i persoanelor peste frontiera vamal a Republicii Moldova, perceperea
drepturilor de import i drepturilor de export, vmuirea, controlul i supravegherea vamal, din alte activiti de
promovare a politicii vamale.
Activitatea vamal se desfoar n conformitate cu normele i cu practica internaional. Republica Moldova
particip la colaborarea internaional n domeniul activitii vamale.
Activitatea vamala este universala si specifica neavind careva analogii ,partcularitatea sa se exprima in varietatea
functiilor pe care la indepinesc org.vamale,adica functia sociala,economica si fiscala.
Structura:serviciul vamal,birourile vamale interne si de frontiera,posturile vamale si ekipele vamale mobile.
1.2Argumentati obiectivele organizarii activitatii vamale in RM
Activitatea vamala are la baza mai multe obiective.
a) particip la elaborarea politicii vamale a statului i promoveaz aceast politic;
b) asigur respectarea legislaiei vamale;
c) contribuie, n limitele competenei, la asigurarea securitii economice a statului;
d) apr interesele economice ale statului;
f) ncaseaz drepturile de import i drepturile de export;
g) particip la elaborarea msurilor de politic economic referitor la trecerea mrfurilor peste frontiera vamal i
aplic aceste msuri;
h) lupt mpotriva contrabandei, a nclcrii reglementrilor vamale i legislaiei fiscale care se refer la trecerea
mrfurilor peste frontiera vamal, curm trecerea ilegal peste frontiera vamal a substanelor narcotice,
armamentului, obiectelor de art, obiectelor de valoare istoric i arheologic, obiectelor proprietate intelectual,
speciilor de animale i plante (derivate i pri ale lor) pe cale de dispariie, altor mrfuri;
i) contribuie la prevenirea i combaterea splrii banilor, precum i a terorismului internaional;
j) exercit i perfecioneaz controlul vamal, efectueaz vmuirea, creeaz condiii pentru accelerarea traficului
de mrfuri peste frontiera vamal;
m) exercit controlul vamal asupra valorilor valutare, n limitele competenei;
o) efectueaz cercetri tiinifice, ofer consultaii, asigur pregtirea i reciclarea specialitilor n domeniul
vamal;
p) promoveaz o politic financiar i economic unic, dezvolt baza tehnico-material i social a organelor
vamale, creeaz condiii pentru activitatea colaboratorilor vamali;
1.3Estimati rolul si importanta sistemu;lui vamal in economiile contemporane.
Sistemul vamal reprezinta totalitatea organelor vamale.Organele vamale au un rol deosebit in economiile
contemporane deoarece organelle vamale contribuie, n limitele competenei, la asigurarea securitii economice a
statului;apr interesele economice ale statului;aplic procedeele vamale de reglementare a relaiilor economice i
comerciale;ncaseaz drepturile de import i drepturile de export;particip la elaborarea msurilor de politic
economic referitor la trecerea mrfurilor peste frontiera vamal i aplic aceste msuri;

Trecerea frontierei vamale cu mijloace de transport

2.1 Cunoastem urmatoarele principii:


1) princip. legalitatii persoanelor la trecerea mijloacelor de transport peste frontiera vamala
2) princip. interdictiei si limitarii trecerii anumitor marfyri peste frontiera vamala3) princip. declararii marfurilor
4) princip. efectuarii controlului vamal
5) princip. stabilirii unui anumit regim vamal
6) pricip. achitarii dreptului de import sau export
7) princip. trecerii mijloacelor de transport numai prin locurile de amplasare a org, vamale
8) princip. utilizarii marfurilor numai in scopurile declarate
2.2 Argumentati inlesnirile si facilitatile acordate la transportarea incarcaturilor cu aplicarea carnetului TIR
Mrfurile transportate cu respectarea procedurii TIR se scutesc de plata sau depozitarea taxelor de intrare sau
ieire i a impozitelor la birourile vamale intermediare. La aceste birouri vamale nu se percep taxe pentru
perfectarea vamal a carnetelor TIR.
Mrfurile transportate n cadrul procedurii TIR n vehicule rutiere sigilate, n ansambluri de vehicule sigilate
sau n containere sigilate, de regul, nu vor fi supuse controlului vamal la birourile vamale intermediare.
Controlul vamal la aceste vmi poate fi efectuat doar n cazuri excepionale, dac exist destule motive de a
presupune c n seciile sigilate ale vehiculelor sau n containerele sigilate se afl obiecte care nu snt indicate n
manifestul carnetului TIR.
2.3Estimati responsabilitaea Asociatei emitente de carnetele TIR
n Republica Moldova la tranzitul i livrarea mrfurilor sub supraveghere vamal cu respectarea procedurii
TIR, asociaie garant este Asociaia de Transport Auto Internaional din Moldova AITA.
n conformitate cu actul de garanie, Asociaia AITA i asum obligaia de a achita taxele i impozitele vamale
de intrare i de ieire exigibile, la fel i orice dobnzi de ntrziere care se cuvin n conformitate cu legislaia
vamal a Republicii Moldova la constatarea abaterilor de la procedura TIR. Rspunderea Asociaiei AITA se
extinde att asupra transportatorilor din Republica Moldova, ct i asupra celor strini, care transport mrfuri cu
respectarea procedurii TIR pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de faptul, care asociaie naional
garant a eliberat carnetul TIR.
Pentru fiecare carnet TIR se garanteaz achitarea taxelor i impozitelor vamale n limita sumei de 50 000
(cincizeci mii) dolari S.U.A. Suma indicat se pltete n lei moldoveneti la cursul de referin al Bncii
Naionale a Moldovei n ziua precedent zilei de achitare.
Limitarea sumei maxime de achitare pentru fiecare carnet TIR nu se extinde asupra buturilor alcoolice,
articolelor din tutun, indicate n compartimentul XII al prezentului Regulament.
Asociaia AITA devine rspunztoare n faa organelor vamale ale Republicii Moldova pentru finalizarea
corespunztoare a regimului vamal de tranzit sau pentru livrarea mrfurilor sub supraveghere vamal din
momentul intrrii lor n Republica Moldova, iar la ieire din Republica Moldova - din momentul acceptrii
carnetului TIR pentru perfectare de ctre biroul vamal de plecare.
Asociaia AITA poart rspundere nu numai pentru mrfurile enumerate n carnetul TIR, dar i pentru orice
mrfuri care, nefiind enumerate n carnetul TIR, se afl n secia sigilat a vehiculului rutier sau n containerul
sigilat.
Asociaia AITA se oblig s achite taxele i impozitele vamale, ca responsabilitate mpreun i solidar cu
transportatorii pasibili achitrii acestor taxe la prezentarea documentelor

Operatiuni prealabile vamuirii


3.1.

Enumerati operatiunile prealabile vamuirii si scopul lor.

Se definesc ca operaiuni prealabile vmuirii mrfurilor urmtoarele:


a) prezentarea la organele vamale de frontier a mijloacelor de transport, a documentelor nsoitoare ale acestora,
precum i a documentelor privind mrfurile transportate;
b) controlul vamal al mijloacelor de transport la birourile vamale de frontier;
c) examinarea de ctre declaranii vamali a mrfurilor i prelevarea de eantioane;
d) declararea sumar i depozitarea provizorie.
Conform legislatiei vamale in vigoare reies urmatoarele operatiuni prealabile vamuirii:
1.inregistrarea agentului economic la serviciul vamal ca participant a activitatii comerciale externe.
2.inregistrarea si perfectarea documentelor de constituire la biroul vamal competent pt efectuarea procedurii de
vamuire.
3.informarea organului vamal dsp trecerea de marfuri peste frontiera vamala.
4.prezentarea marfurilor,mijloacelor de transport si documentele la locul stabilit de organelle vamale sau la
destinatie.
5.masurile intreprinse in caz de forta majora,accident.
6.depunerea unei declaratii sumare .Pina la definitivarea regimului vamal pe un termen de pina la 10 zile.
7.efectuarea operatiunilor de descarcare-incarcare,stramutare,transbordare,depozitarea provizorie.
8.luarea de probe si mostre in scopul examinarii lor cu acordul organului vamal.
9.achitarea prealabila a drepturilor de import\export
10.orice alte actiuni ce reies din intentia pt a efectua oeratiunile de trecere a marfurilor peste fontiera vamala..
Scopurile principale ale acestor operatiuni sint ca sa faciliteze sis a urgenteze vamuirea marfurilor cu perfectarea
actelor vamale necesare si asigurarea respectarii reglementarii tarifare sau netarifare.Realizarea operatiunilor
prealabile nu permit introducerea pe teritoriul vamal si scoaterea de pe acest teritoriu a marfurilor si mijloacelor de
transport.
3.2.
Determinati diferentele specifice dintre operatiuni de vamuire si operatiuni prealabile vamuirii.
Conform legislatiei in vigoare vamurea marfurilor se realizeaza prin efectuarea operatiunilor prealabile si vamuirea
propriu-zisa care se incheie cu acordarea liberului de vama.
Prin operatiuni prealabile se inteleg operatiunile precedente vamuirii si plasarii marfurilor intrun regim sau
destinatie vamala.
Operatiunile de vamuire se realizeaza in 5 etape principale care care se desfasoara consecutive si petrecerea unei
etape fara trecerea etapelor anterioare este imposibila.
Ca etapa initiala a vamuirii marfurilor de import \export este primirea,inregistrarea si evidenta declaratiei vamale
conform normelor tehnice privind completarea circulatiei si folosirea formularelor declaratiilor vamale in detaliu.
In cadrul celei de-a 2 etapa persoanele cu functie de raspundere verifica corectitudinea descrierii
marfurilor,coinciderea datelor din declaratia vamala cu datele din documentele comerciale si a datelor privind
cantitatea si pretul marfurilor.
Etapa a 3 consta in controlul valutar si a valorii in vama a marfurilor.De asemenea se verifica existenta
documentelor necesare stabilirii valorii in vama.
In cadrul celei de-a 4 etape se efectuiaza controlul datelor la faptul prezentei datoriei,penalitatii ,prezenta sau lipsa
amenzilor.Persoanele cu functie de rsp verifica respectarea de catre declarant a termenelor de depunere a declaratiei.
Etapa finala o constituie controlul vamal.La aceasta etapa are loc verificarea trecerii celorlalte etape anterioare cu
efectuarea controlului documentar si a controlului fizic si in functie de culuarul de vamuire.
3.3.

Elaborati un plan de realizare a operatiunilor prealabile in cazul importului pt circulatie libera pe


teritoriul vamal
1)Depunerea a declaratiei scrise in vama a marfurilor
2)Icheerea contractului commercial de vinzare-cumparare
3)Achitarea drepturilor de import- export.
In cazul in care organelle vamale au dubii au dreptu sa ceara si alte date,cum ar fi:
-documentele de transport

-factura
-licenta de ambalaj
-contractual de asigurare a marfurilor si polita de asigurare
-licenta pentru marfurile introduse

Taxele vamale

1.1 Drepturile de import export percepute la trecerea mrfurilor peste frontiera vamal sunt percepute prin
intermediul taxei vamale. Cunoatem urmtoarele tipuri de taxe vamale:
1) Ad valorem calculat n % fa de valoarea n vam a mrfii
2) Specific- calculat n baza tarifului stabilit la o unitate de marf
3) Combinat- care le mbin pe primele dou
4) Excepional- care se divizeaz n :
i) Tax special aplicat n scopul protejrii mrfurilor de origine indigen la introducerea pe teritoriul
vamal a mrfurilor de producie strin n cantiti i n condiii ce cauzeaz sau pot cauza prejudicii
materiale considerabile productorilor autohtoni.
ii) Tax antidumping perceput n cadrul introducerii pe teritoriul vamal a unor mrfuri la preuri mai
mici dect valoarea lor n ara exportatoare la momentul importului ce cauzeaz sau pot cauza prejudicii
materiale considerale productorilor autohtoni.
iii) Tax compensatorie aplicat n cazul introducerii pe teritoriul vamal a mrfurilor, la introducerea sau
la exportul crora, direct sau indirect au fost utilizate subvenii, ce cauzeaz sau pot cauza prejudicii
materiale considerabile productorilor autohtoni.
5) taxe pe valoare adugat reprezint o form de colectare la buget a unei pri a valorii mrfii livrate, a
serviciilor prestate care sunt supuse impozitrii pe teritoriul RM.
6) Acciz impozit general de stat, stability pentru unele mrfuri de consum, pentru activitatea n domeniul
jocurilor de noroc. Accizele la mrfurile importate se achit de ctre subiecii impunerii odata cu achitarea
taxelor vamale.
1.2 Dup modul de percepere deosebim urmtoarele categorii de taxe vamale:
Taxe ad-valorem se stabilesc sub forma unui procent din valoarea mrfii n vam.
Taxe vamale specifice care constau dintr-o sum specific de bani raportat la o unitate de msur sau
volum
Taxe vamale compuse reprezint o combinaie ntre o tax vamal ad-valorem i una specific.
Taxe vamale sezoniere sunt practicate de rile europene n cadrul politicii agrare. Practicarea unor taxe
vamale mari se face la nceputul recoltei , pentru a proteja piaa intern, iar n perioada de vrf aceste taxe
sunt mici i favorizeaz importul.
Tariful vamal cu dou sau mai multe coloane prevede mai multe categorii de taxe care se aplic diferit fa de
ara de unde provine marfa. Tariful vamal compus conine mai multe coloane a taxelor vamale i anume:
Coloana taxelor generale se aplic rilor crora nu li se acord clauza naiunii celei mai favorizate.
Coloana taxelor conveionale se aplic produselor din rile crora li se acord clauza naiunii celei
mai favorizate.
Coloana taxelor prefereniale se aplic produselor din rile crora li se acord preferine
Coloana taxelor de retorsiune se aplic produselor din rile care au discriminate exportul din ara
dat.
1.3 Taxele vamale apar sub forma unui impozit indirect, achitat de ctre persoanle fizice i juridice, n cazul
trecerii mrfurilor peste frontiera vamal. Ca i orice alt venit indirect taxele vamale pn la urm sunt
suportate de ctre consumatori prin majorarea preurilor la mrfurile importate.
Impunerea vamal n activitatea de comer exterior presupune din punct de vedere al politicii practicate de un stat
anumit la un anumit moment, aplicarea unor principii de natura politicii economice de ncurajare a dezvoltrii unei
ramuri sau subramuri economice i extinderea relaiilor economice cu strintatea. Ca instrument de baz cu care
opereaz politica , impunerea ndeplinete trei funcii importante:
Fiscal care presupune o important surs de venituri pentru bugetul de stat annual
Protecionist care presupune ocrotirea economiei naionale mpotriva concurenei strine
Negociere prin care se negociaz concesiile vamale, bi sau multe laterale n sensul stimulrii
schimburilor comerciale.
Studiind problema impunerii ca instrument principal n realizarea politicii vamale putem conchide c anume prin
intermediul acestei metode are loc att protecia productorului intern si a produsului autohton ct i completarea

cheltuielilor bugetare. n majoritatea rilor anume prin intermediul acestei metode are loc echilibrarea funciilor
economice ale statului.

Control vamal

2.1 Control vamal - ndeplinirea de ctre organul vamal a operaiunilor de


verificare a mrfurilor, a existenei i autenticitii documentelor, examinarea evidenelor
financiar-contabile,
controlului
mijloacelor
de transport;
controlul
bagajelor
i
a
altor
mrfuri transportate, efectuarea de anchete i alte aciuni similare pentru a se asigura
respectarea
reglementrilor
vamale
i
altor
norme
aplicabile
mrfurilor
aflate
sub
supraveghere vamal.
Controlul vamal este efecuat de ctre colaboratorul vamal i const n.
a) verificarea documentelor i informaiilor prezentate n scopuri vamale;
b) controlul vamal (controlul mrfurilor, mijloacelor de transport, controlul corporal);
c) evidena mrfurilor i mijloacelor de transport;
d) interogarea verbal a persoanelor fizice i a persoanelor cu funcii de rspundere;
e) verificarea sistemului de eviden a drilor de seam;
^
f) controlul depozitelor provizorii, depozitelor vamale, depozitelor vamale libere, magazinelor duty-free,
altor teritorii i spaii unde se pot afla mrfuri i mijloace de transport supuse controlului vamal sau unde
se pot desfura activiti supuse supravegherii vamale.
2.2 Toate bunurile, mrfurile i unitile de transport trecute peste frontiera de stat a RM cad sub incidena
perfectrii vamale i a controlului vamal. Controlul vamal este o totalitate de condiii care se realizeaz n
scopul de a asigura respectarea legislaiei RM i a tratatelor internaionale la care RM este parte.
Conform C.V. declarantul i ali titulari de drepturi asupra mrfurilor si mijloacelor de transport precum i
reprezentanii acestora snt obligai s asiste la contrlul mrfurilor i mijloacelor de transport. Organul vamal este
n drept s efectuieze controlul mrfurilor i mijloacelor de transport n lipsa declarantului sau a reprezentantului
dac:
- pers indicate nu se prezint n decursul a 10 zile de la prezentarea mrfurilor i mij de transport
- snt puse n pericol securitatea statului, ordinea public, viaa i sntatea oamenilor, animalelor, ntregul
mediu, precum i alte mprejurri care nu sufer amnare.
- Mrfurile sunt expediate prin Pot Internaional.
- Mrfurile i mijloacele de transport snt lsate pe teritoriul vamal cu nclcarea regimului.
La efectuarea controlului vamal pot fi folosite li aplicate diferite mijloace de control care nu prezint nici un
pericol pentru sntatea i viaa oamenilor, animalelor i care nu pot cauza prejudiciu mrfurilor i mijloacelor
de transport.
Pentru asigurarea unui control efectiv este necesar alegerea corect a unei forme de control, printre acestea putem
meniona :
- Control documentar verificarea corectitudinii completrii declaraiei vamale, a existenei documentelor
necesare i a verificrii concordanei ntre datele nscrise n declaraie i cele din documentele anexate.
- Control vamal fizic al mrfurilor const n identificarea acestora pe baza declaraiei vamale n detaliu
nsoit de documentele respective.
- La persoanele fizice controlul const n confruntarea celor declarate cu bunurile aflate n bagaje sau n
mijlocul de transport. La transportul feroviar, controlul vamal se efetuiaz n trenurile internaionale de
cltori n vagoanele de dormit numai n baza declaraiei vamale scrise n prezena personaluluide nsoire a
vagonului sau n staiile de control vamal amplasate la birourile vamale de frontier.
Nu sunt supuse controlului vamal: 1. bagajul personal al Preedintelui RM i al membrilor lui de familie
2. sunt exonerate de control vamal navele militare strine precum i tehnica militar;
3. n baza acordurilor internaionale la care RM este parte pota diplomatic, valiza diplomatic i consular. Valiza
diplomatic nu poate fi deschis forat ns poate fi trimis napoi la statul trimitor.
2.3 Sarcinile de baz ale controlului vamal:

1. stabilirea corespondenei legislative de trecere peste frontiera vamal a mrfurilor i mijloacelor de


transport
2. depistarea mrfurilor interzise la import, export, tranzit i prentmpinarea deplasrii nelegitime a
mrfurilor
3. depistarea mrfurilor i mijloacelor de transport deplasate peste frontier vamal fr documente.
4. definirea documentelor conform nomenclatorului tarifar a preului, calitii i cantitii mrfii.
Verificarea declaraiei vamale a documentelor, a controlului mrfurilor i mijloacelor de transport le efectueaz
organul vamal n cel mult 10 zile din momentul primirii declaraiei vamale, iar n cazul vmuirii simplificate n cel
mult 3 zile.

Subiectul III
3.1
La introducerea bunurilor pe teritoriul vamal, persoanele fizice declar i achit drepturile de import
organului vamal situat n punctul de trecere a frontierii de stat cu excepia bagajului nensoit i a mijlocului de

transport care se vmuiesc la organul vamal intern. La scoaterea bunurilor de pe teritoriul RM persoanele fizice snt
n drept de a vmui mrfurile la organele vamale interne.
Persoanele fizice au dreptul de a trece peste frontiera vamal far achitarea drepturilor de import:
Obiecte de uz personal, bancnote, monede, cecuri n valut naional/strin, precum i mrfurile
menionate n anex la legea cu privire la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe
teritoriul Republicii Moldova de ctre persoane fizice.
Alte bunuri dect cele de uz personal a cror valoare n vam nu depete suma de 200 Euro i care nu sunt
destinate activitii comerciale sau de producie.
De a introduce pe teritoriul rii sau de a primi prin intermediul trimiterilor potale internaionale sau a
bagajelor nensoite bunuri cu condiia c acestea nu sunt destinate activitii comerciale sau de producie, n
legtura cu stabilirea la loc de trai permanent n RM sau cu obinerea acestor bunuri prin motenire.
De a primi prin intemediul trimiterilor potale bunuri cu condiia c valoaea lor n vam nu depete suma
de 200 Euro i nu sunt destinate activitii comerciale sau de producie.
Bijuterii de metale i pietre preioase n cantitate de pn la 5 uniti fr achitarea drepturilor de import cu
condiia ca s nu fie omogene.
Persoanele fizice au dreptul de a trece peste frontiera vamal far achitarea drepturilor de export:
Bunuri indiferent de valoarea lor, cu condiia declarrii lor n modul stabilit i dac aceste bunuri nu sunt
destinate activitii comerciale sau de producie.
Bijuterii de metale i pietre preioase n cantitate de pn la 5 uniti fr achitarea drepturilor de export cu
condiia ca s nu fie omogene.
3.2
Bunurile trecute de ctre persoane fizice peste frontiera vamal a Republicii Moldova snt supuse
controlului vamal. . n timpul efecturii controlului vamal se interzice pricinuirea daunelor nejustificate persoanei,
precum i bunurilor acesteia trecute peste frontiera vamal. Pentru efectuarea controlului vamal pot fi folosite
mijloace tehnice de control, care nu prezint pericol pentru viaa i sntatea oamenilor, animalelor, plantelor i care
nu deterioreaz obiectele supuse controlului. Controlul vamal al bunurilor trecute de ctre persoane fizice peste
frontiera vamal se efectueaz de ctre colaboratorul vamal n atribuia cruia intr exercitarea acestui control.
Controlul vamal al bunurilor trecute de ctre persoane fizice peste frontiera vamal ncepe cu stabilirea scopului
trecerii acestor bunuri peste frontiera vamal a Republicii Moldova. La scoaterea/introducerea bunurilor (inclusiv
prin intermediul bagajelor nensoite) din teritoriul vamal al Republicii Moldova persoanele fizice pot depune
declaraia vamal att organului vamal din interiorul rii (n orele de program), ct i la organele vamale de
frontier. Pentru ca o declaraie vamal s fie acceptat aceasta trebuie s corespund cerinelor stabilite de lege.
Trecerea bunurilor cu scop de comercializare este posibil doar n urma plasrii acestora sub regim de import sau
export.
Importul - este regimul vamal n care mrfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mrfuri
puse n liber circulaie numai dup ce sunt pltite drepturile de import sunt aplicate msurile de politic
economic. Statutul mrfurilor strine puse n liber circulaie pe teritoriul RM se echivaleaz cu statul mrfurilor
autohtone dup acordarea liberului de vam.
Exportul este un regim vamal n care mrfurile snt scoase de pe teritoriul vamal fr obligaia reintroducerii
lor pe acest teritoriu. Snt admise la export mrfurile produse n ar, precum i cele importate i puse n liber
circulaie anterior, cu excepia mrfurilor care snt supuse unor msuri de prohibiie sau de restricie n cadrul
politicii economice. Exportul se efectueaz cu condiia onorrii drepturilor de export, respectrii msurilor de
politic economic i ndeplinirii altor condiii prevzute de CV a RM, i de alte acte normative. Liberul de vam la
export se acord cu condiia c mrfurile n cauz s fie scoase de pe teritoriul vamal n aceeai stare n care
acestea se aflau la data nregistrrii declaraiei vamale de export.
Cnd persoanele fizice declar bunuri pentru trecerea crora legislaia n vigoare prevede plata obligaiilor
vamale, organul vamal efectueaz calculul i verific plata acestora. Persoanele fizice care nu practic activitatea
de ntreprinztor pltesc obligaiile vamale la momentul traversrii frontierei vamale.

3.3
Bunurile destinate activitii comerciale sau de producie pot fi declarate n regimul vamal de import numai
de ctre persoanele fizice, ageni economici nregistrate n modul stabilit ca subiecte ale activitii de ntreprinztor.
Destinaia mrfurilor deplasate de ctre persoanele fizice peste frontiera vamal se determin reieind din categoria
mrfii, cantitatea ei, precum i din analiza tuturor circumstanelor cltoriei. Mrfurile sunt calificate a fi destinate
uzului personal dac ele sunt introduce sau scoase n exclusivitate pentru a fi utilizate de ctre persoane sau de ctre
membrii familiei acestuia pentru consum final. La stabilirea destinaiei mrfurilor se i-au n considerare:
1. categoria mrfii modul de consum, practica de utilizare.
2. cantitatea mrfii articole omogene, de aceeai denumire, mrime, model ,culoare.
3. circumstanele legate de cltorie scopul cltoriei, durata ei, ara n care s-a aflat i ara n care pleac
persoana.
Obligaia de a confirma faptul c marfa nu este destinat activitii comerciale sau de producie se pune n seama
persoanei fizice care deplaseaz marfa.
Testul nr. 4
Subiectul I
1.1 Statul reglementeaz activitatea comercial extern prin urmtoarele metode :
- Reglementarea tarifar se bazeaz pe nomenclatorul tarifar mrfurilor supuse impunerii vamale cu
ncadrarea la o anumit poziie tarifar i ncadrarea mrimii taxei vamale pentru fiecare produs sau grup
de produse. Reglementarea tarifar se realizeaz prin intemediul diferitor categorii de taxe vamale:
a) Taxe excepionale impuse n caz de rzboi sau a unor cataclizme naturale.
b) Taxe antiduping se percep de stat adugtor la taxele vamale obinuite avnd ca scop anihilarea dupingului
practicat de unele ri pe piaa internaional.
c) Taxe vamale compensatorii sunt taxe percepute de stat asupra mrfurilor importate din ara care
subvenioneaz produse sau acord prima de export.
- Reglementarea netarifar se realizeaz prin sistemul de liceniere, cotare i alte msuri de politic
economic.
a) Licena este un act administrative cu character permisisv eliberat de autoritatea de liceniere n procesul de
reglementare a activitii de ntreprinztor ce atest dreptul titularului de licen de a desfura pentru o
perioad stabilit genul de activitate indicat n aceasta integral sau parial cu respectarea obligatory a
condiiilor de liceniere.
b) Cotarea este stabilirea unor cote, cantiti de mrfuri la export sau importul lor n RM. Cotarea se face
pentru mrfurile strategice sau mrfurile strict necesare local. Cotarea se stabilete de Guvern n fiecare an.
n present n RM importul i exportul se efectuiaz fr restricii cantitative.
1.2 Sistemul vamal joac un rol decisiv n regelmentarea activitii comerciale externe, deoarece acesta prin diferite
metode poate stimula ct i anihila volumul exportului i importului. Sistemul vamal este acel instrument prin
intermediul crui se realizeaz politica economic a statului, stabilirea relaiilor comerciale externe cu statele
vecine, precum i instrument de protecie a politicii economice interne a statului. Toate aceste sarcini importante
se realizeaz n urma stabilirii anumitor relaii comerciale externe, n urma crora rile nchiei acorduri
internaionale, stabilind careva faciliti reciproce pentru importul exportul anumitor mrfuri.
1.3 Comercializarea pe piaa extern a mrfurilor moldoveneti constituie un mijloc de suplinire a bugetului
naional. Pentru realizarea extern a mrufrilor este necesar de creat condiii att interne pentru export ct i
externe.
n primul rnd este necesar de creat condiii protecioniste a pieii interne a rii pentru produsele de consum
care sunt fabricate n interiorul rii. Cunoatem c actualmente regelmentarea netarifar prin cotare nu stabilete
careva limite la import, fapt ce influeneaz negativ asupra productorilor autohtoni de produse alimentare. Este
vorba despre aceliai produse agricole ca roii i castravei care se import lunar din Turcia, care cedeaz dup
calitatea i gust produselor autohtone. Productorii interni ns sunt defavorizai din cauza c cheltuielile pentru
producie sunt mai mari comparativ cu cele ale exportatorilor strini, ns calitatea e mai superioar. Faptul c n

timpul sezonului nu sunt stabilite limite la importul produselor similare crescute la noi n ar fac concurena s fie
neloial i greu de realizat. Astfel o prim propunere ar fi de stabilit un sistem protecionist bine chibzuit, mcar pe
timpul de sezon.
Pentru comercializarea extern a produselor noastre este necesar de stabilit acorduri internaionale prin care s
acordm faciliti exportatorilor autohtoni pentru anumite mrfuri care sunt solicitate de rile vecine. Aceste
faciliti pot consta n stabilirea anumitor tarife prefereniale sau favorabile, sau chiar scutirea de achitarea
drepturilor de import.

Subiectul II
2.1 Prin declaraie se nelege informarea organelor vamale n forma stabilit de legislaie despre mrfuri,
regimurile vamale, despre alte date necesare n scopuri vamale.

Mrfurile i mijloacele de transport care trec peste frontiera vamal sunt declarate organului
vamal.Declararea se face verbal sau scris, prin mijloace electronice sau prin alte modaliti stabilite de legislaie.
Distingem urmtoarele categorii de declaraii vamale:
- n detaliu cnd o persoan solicit de a plasa marfa ntr-un anumit regim vamal.
- Primar cuprinde exemplarul declaraiei vamale n detaliu ce se utilizeaz la declararea mrfurilor la
un singur cod tarifar conform nomenclatorului mrfurilor.
- Complimentar se utilizeaz cu exemplarul declaraiei vamale primare oentru declararea mrfurilor
care se clasific la coduri tarifare diferite sau cu caracteristici diferite.
Mrfurile sunt declarate n organul vamal acolo unde se efectuiaz vmuirea lor. Mijloacele de transport care
transport mrfurile se declar odat cu acestea. Navele maritime, fluviale i aeriene sunt declarate n portul sau
aeroportul de pelcare sau de sosire, situate pe teritoriul vamal. Mijloacele de transport de mrfuri fr ncrctur i
cele de transport de pasageri snt declarate la momentul trecerii frntierei vamale.
2.2 Declaraia vamal este depus n termen de 72 ore din momentul trecerii frontierei vamale. Persoanele
fizice care au bunuri nedestinate comercializrii n bagajul de mn i n bagajul de nsoire depun, la trecerea
frontierei vamale, declaraie vamal odat cu prezentarea bunurilor.
Declarant - este persoana care declarar i prezint mrfurile i mijloacele de transport, care ntocmete i
depune declaraie vamal n nume propriu sau persoana n a crui nume este ntocmit declaraia vamal de ctre
brokerul vamal sau intermediar.
Declarantul este obligat:
- s declare mrfurile i mijloacele de transport, conform procedurii stabilite de CV;
- s prezinte, la cererea organului vamal, mrfurile i mijloacele de transport pe care le declar;
- s prezinte, organului vamal, documentele i informaiile suplimentare necesare vmuirii;
- s plteasc drepturile de import sau de export;*
- s acorde organului vamal asisten n procesul vmuirii.
Din momentul primirii, declaraia vamal devine act juridic. Organul vamal nu are dreptul s resping
declaraia vamal.
Dac una i aceiai persoan trece periodic acela tip de mrfuri i mijloace de transport, organul vamal poate
s-i permit depunerea unei singure declaraii vamale pentru toate partidele de mrfuri i de mijloace de transport
care trec frontiera vamal. Din momentul primirii, declaraia vamal devine act juridic. Organul vamal nu are
dreptul s resping declaraia vamal.
2.3 Declararea mrfurilor la operaiunile import export joac un rol primordial, si anume :
- asigurarea organului vamal cu informaie despre marfa transportat
- confirmarea legalitii aciunilor svrite
- funcia de control.

Subiectul III
3.1. Importul - este regimul vamal n care mrfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mrfuri puse n
liber circulaie numai dup ce sunt pltite drepturile de import sunt aplicate msurile de politic

economic.Statutul mrfurilor strine puse n liber circulaie pe teritoriul RM se echivaleaz cu statul mrfurilor
autohtone dup acordarea liberului de vam.
3.2 Conform prevederilor Codul vamal, procedura de vmuire a mrfurilor se efectueaz dup urmtoarele reguli
generale:
Vmuirea se efectueaz de organele vamale interne i de cele de frontier n care se gsete expeditorul sau
destinatarul mrfurilor sau subdiviziunile lor. Serviciul Vamal are dreptul s stabileasc organele vamale la
care s aib loc vmuirea unor categorii de mrfuri i mijloace de transport. La solicitarea persoanei,
vmuirea poate fi efectuat, cu acordul organului vamal, n alte locuri i n ore extraprogram, din contul
persoanei.
Actele vamale n cadrul procedurii de vmuire se perfecteaz n limba de stat. Ca excepie pot fi admise acte
ntocmite n limbi strine vorbite de colaboratorii vamali.
Titularii de drepturi asupra mrfurilor i mijloacelor de transport i reprezentanii lor snt n drept s asiste la
operaiunile de vmuire. La cererea organului vamal, aceste persoanele snt obligate s asiste la vmuire i
s acorde asisten colaboratorului vamal.
n scopul vmuirii, titularii de drepturi asupra mrfurilor i organul vamal este n drept s preleve probe i
mostre de mrfuri, supunndu-le cercetrii (expertizei)
Operaiunile de transportare, cntrire, ncrcare, descrcare, transbordare, reparaia ambalajului deteriorat,
ambalarea, reambalarea, deschiderea ambalajului se efectueaz la cererea organului vamal sau cu acordul
acestuia i nu trebuie s implice cheltuieli suplimentare pentru organul vamal.
n dependen de originea mrfurilor, la introducerea lor n ar sub regim vamal de import la achitarea
drepturilor de import li se pot aplica unul din urmtoarele tarife vamale n urma prezentrii devezilor (certificatului)
de origine a mrfii:
Tratament tarifar preferenial - se nelege o reducere sau o scutire de taxe vamale, care poate fi aplicat n
cadrul unui contingent cantitativ sau valoric. De tratament tarifar pot beneficia unele categorii de mrfuri n funcia
de originea acestora, potrivit acordurilor internaionale la care RM este parte. . Cnd regimul tarifar preferenial
privete un contingent cantitativ sau valoric, acordarea preferinelor tarifare se face numai n limitele contingentului
prevzut. n acest caz, pe lng dovada originii bunurilor este obligatorie i prezentarea certificatului de import a
mrfurilor contingentate, emis de organul competent.
Prin tratament tarifar favorabil - se nelege o reducere sau o scutire de drepturi de import, care poate fi
aplicat n cadrul unui contingent valoric sau cantitativ. Unele categorii de mrfuri pot beneficia de un asemenea
tratament n funcie de tipul mrfii sau destinaia ei final.
In cazul cnd lotul de mrfuri este compus din mrfuri cu ncadrri tarifare diferite i operaiunile cu fiecare
din acele mrfuri, ar presupune un surplus de munc i cheltuieli disproporionate fa de drepturile de import ce se
percep, organul vamal poate consimi, la cererea declarantului ca drepturile de import s fie achitate pentru ntregul
lot, pe baza clasificrii tarifare a mrfurilor pentru care se percepe cea mai nalt tax vamal.
3.3 Baza de calcul al accizului o constituie volumul natural sau valoarea n vam a mrfurilor importate,
determinat conform legislaiei vamale, precum i impozitele i taxele ce urmeaz a fi achitate la data importului,
fr a ine cont de accize i T.V.A. La introducerea mrfurilor strine supuse acceizelor pe teritoriul vamal i plasarea
acestora n regim vamal perfecionare activ, accizul se achit la introducerea acestor mrfuri, cu restituirea sumelor
achitate ale accizului la scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare.

Oraganele vamale ale R.M

1.1Activitatea vamala este desfasurata de organele vamale.Organul vamal reprezinta acel organ al puterii executive
care au caracter juridic,activeaza din numele statului este imputernicit cu atributii, isi indeplineste functiile si
sarcinile in sfera activitatii vamale si in alte domenii de conducere cu ajutorul formelor si metodelor specifice de
activitate.
Sandrovschi mentioneaza:Organele vamale pot fi definite ca organe de stat care indeplinesc o activitate
executive si de dispozitie intr-o sfera speciala a conducerii de stat,legata de trecerea peste frontiera de stat a
diferitor marfuri,mijloace banesti,mijloace de transport destinate
transportului de pasageri si de marfuri.
Organele vamale sunt organele de drept care constituie un sistem unic,format din:
1)Serviciul vamal
2)Biroruri vamale
3)Posturi vamale
Birouri vamale sunt de 2 feluri:
1)B.V interne-se ocupa de vamuirea marfurilor persoanelor juridice si agentilor economici.
2)B.V de frontiera-sunt puncte de intrare si ieshire din tara de ex.Aeroportul.
In R.M in present exista 8 birouri vamale.Biroul vamal are statut de pesroana juridical,iar posturile vamale nu au
statut de persoana juridical..fiind infiintat de biroul vamal.
Posturile vamale se pot clasifica in:
-posturi vamale mixte ,de ex.Moldova Ucraina,scopul:facilitarea trecerii vamale
-posturi vamale mobile,care pot fi schimbate,de ex:Moldova-Transnistria.
-posturi vamale specializate,de ex.M.D.-Trans.sunt mai multe organe care controleaza nu numai din punct de
vedere vamal ci si economic.
-posturi vamale fixe,sunt stabilite la frontiera sau in interiorul tarii.
In R.M sunt peste 100 posturi vamale.Ele pot fi infiintate si desfiintate in fiecare zi.
Statutul,functiile si competenta Serviciului Vamal sunt determinate de C.V.al R.M si de Guvern.Unitatile
subordonate sunt create,reorganizate si lichidate de catre Serviciul Vamal.
1.2
1.Functia de prognozare-Autoritatile vamale iau masuri de prevenire si de combatere,in conformitate cu
reglementarile legale in vigoare,a oricaror infractiuni si contraventii in domeniul vamal.
2.Functia de planuire-consta in elaborarea diverselor proiecte,propuneri in sfera vamala,de exemplu Serviciul
Organelor Vamale organizeaza diverse programe de formare,pregatire si perfectionare profesionala a personalului
vamal.
3.Functia de evidenta si control-autoritatile vamale fac investigatii,supravegheri si verificari in cazurile in care
sunt semnalate situatii de incalcare a reglementarilor vamale.Autoritatea vamala poate controla marfurile supuse
reglementarilor vamale in orice loc ce s-ar afla pe teritoriul tarii.De ex.Serv.Vamaleste in drept sa inspecteze agentii
economici,indifferent de tipul de proprietate si forma juridical de organizare.
4.Functia de cooperare cu organele de drept-Autoritatile vamale coopereaza cu administratia centrala,publica
locala,cu Guvernul R.M., ministere,politia cu BNM cu multiple agentii specializate in aceasta sfera s.a pentru o mai
buna functionare in vederea prevenirii,cercetarii si combaterii fraudelor vamale.
5.Functia de conducere a activitatii financiare si administrative-Organele vamale au dreptul sa elaboreze
proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii vamale si il supune spre aprobare Ministerului Finantelor
;asigura executarea acestuia.Simultan este intr-o stransa corelatie cu administratia publica prin aplicarea legii si
prestarea de servicii publice.
1.3 Organul vamal are urmatoarele atributii de baza:
1.Asigura respectarea legislatiei vamale,apara drepturile si interesele legitime ale persoanei in cadrul activitatii
vamale.
2.Participa la elaborarea politicii vamale a statului si promoveaza aceasta politica.
3.Apara interesele economice ale statului.
4.Contribuie in limitele competentei la asigurarea securitatii economice a statului.
5.Incaseaza drepturile de import si drepturile de export.

6.Lupta impotriva contrabandei,a incalcarii reglementarilor vamale si legislatiei fiscale care se refera la trecera
marfurilor peste frontiera fiscala.
7.Contribuie la cambaterea terorismului International.
8.Efectueaza cercetari stiintifice,ofera consultatii,sigura pregatirea si reciclarea specialistilor in domeniul vamal.
9.Exercita si perfectioneaza controlul vamal,efectueaza vamuirea,creeaza conditii pentru accelerarea traficului de
marfuri peste frontiera vamala.
10.Exercita controlul vamal asupra valorilor valutare,in limitele competentei.

Reglementarea netarifara a operatiunilor de export- import.


2.1Reglementarea netarifara a operatiunilor de export- import in R.M se realizeaza prin:

1.licentiere 2.cotare.

Prin licentiere intelegem totalitatea procedurilor de reglementare a activitatii de intreprinzator legate de


eliberarea,reperfectarea,suspendarea,reanoirea si retragera licentelor,eliberarea copiilor si dublicatelor
acestora,tinerea dosarelor de licentiere si a registrelor de licentiere,controlul asupra respectarii de catre titularii de
licenta a conditiilor de licentiere s.a.
Prin licenta intelegem un act administrative cu caracter permisiv,eliberat de autoritatea de licentiere in procesul
de reglementare a activitatii de intreprinzator,ce atesta dreptul titularului de licenta de a desfasura,pentru o perioada
stabilita,genul de activitate indicat in acesta,integral sau partial,cu respectarea obligatorie a conditiilor de licentiere.
Autoritatile de licentiere sunt:
-Camera de Licentiere
-Banca Nationala a Moldovei
-Comisia Financiara a Pietii Nationale
-Agentia Nationala pentru reglementare in Energetica
-A.G. pentru Reglementare in Comunicatii Electronice si tehnologia Informatiei
-Consiliul Coordonator al audiovizualului.
Cotarea se face pentru marfurile strategice sau pentru marfurile strict necesare locale,ea se stabileshte anual de
catre Guvern.
Cotarea-reprezinta stabilirea unor cote,cantitai de marfuri la importul sau exportul lor din R.M.
In R.M.,exportul si importul se efectueaza fara restrictii cantitative.Restrictii cantitative la export si import pot
fi stabileite de Guvern numai in cazuri exceptionale,in conformitate cu Legea reglementarii de stat a activitatii
comerciale externe. Si cu tratatele internationale la care R.M este parte.
2.2. Autoritatea de licentiere,in baza declaratiei pentru eliberarea licentei si documentelor anexate,adopta decizia
privind eliberarea licentei sau privind respingerea declaratiei in cel mult 5 zile lucratoare de la data inregistrarii
acesteia.Informatia despre adoptarea decizie privind eliberarea licentei se comunica solicitantului cel tarziu in ziua
lucratoare imediat urmatoare adoptarii deciziei.
Licenta se perfecteaza in termen de 3 zile lucratoare,incepand cu ziua primirii documentului care confirma
achitarea taxei pentru eliberarea licentei.Mentiunea despre data primirii documentului,care confirma achitarea taxei
pentru eliberarea licentei,se face pe borderoul documentelor primite de la solicitantul de licenta.Daca solicitantul in
termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat instiintarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea
licentei,nu a prezentat nemotivat documentul ce confirma achitarea taxei pentru eliberarea acesteia sau nu s-a
prezentat pentru a i se elibera licenta perfectat,autoriatetea de licentiere este in drept sa anulezedecizia privind
eliberarea licentei sau sa adopte decizia privind recunoasterea licentei ca fiind nevalabila.
Titularul de licenta nu este in drept sa transmita licenta sau copia de pe aceasta altei persone
Drept temei pentru eliberare dublicatului licentei serveste pierderea sau deteriorarea acesteia.
Licentele obtinute in R.M sunt valabile si peste hotarele ei in conformitate cu acordurile internationale la care R.M
este parte.

Controlul vamal corporal.


3.1Temeiurile de efectuare a controlului vamal sunt urmatoarele:

-Presupunerea colaboratorului vamal ca persoana care trece frontiera vamala are asupra sa obiecte de contrabanda
sau bunuri ,substante care constituie obiectul incalcarii regulilor vamale sau interzise de-a fi tranzitate si nu le
prezinta.
-Persoana care doreste sa treaca frontiera,are un comportament suspicios ,neadecvatfiind ingrijorat,nelinistit ceea
ce poate constitute un motiv de-a fi perchezitionat corporal.
-Persoana care dorea sa treaca frontiera vamala sau care se afla in zona de control vamal ori in zona de tranzit i se
gasise printre lucrurile personale substante nocive,psihotrope ceea ce confera colaboratorilor dreptul de-a efectua
un control corporal.
-colaboratorul vamal detine informatii despre intentia persoanei controlate de-a savarsi contraventii sau infractiuni
vamale.
-colaboratorul vamal descopera in timpul controlului indici cu privire la existenta unor marfuri nedeclarate sau
ascunse.
3.2.Controlul corporal ca o forma exceptionala de control vamal poate fi efectuat cu permisiunea sefului organului
vamal sau a adjunctului acestuia daca exista destule temeiuri intemeiate.Pana la efectuarea controlului
vamal,colaboratorul vamal instiinteaza persoana fizica despre decizia sefului organului vamal sau a adjunctului
acestuia privind efectuarea controlului corporal,ii lamureste drepturile si obligatiilepe care le are si ii propune sa
prezinte singura obiectele tainuite.
Controlul corporal este efectuat de un colaborator vamal de sexul persoanei supuse controlului corporal,in
prezenta a doi martori asistenti de acelasi sex cu primii.
Controlul corporal se efectueaza intr-o incapere izolata,in conditii sanitare.accesul in aceste incaperi al persoanelor
care nu participa la efectuarea controlului corporal si urmarirea controlului sunt interzise.
3.3
Referitor la efectuarea controlului corporal se intocmeste un proces-verbal .Acest process-verbal este semnat de
colaboratorul vamal care a efectuat controlul corporal,de persoana supusa acestui control,de martorii
asistenti,precum si de lucratorul medical care a participat la control.Persoana supusa controlului corporal este in
drept sa faca mentiuni in procesul verbal. Daca persoana care a incalcat regulile vamale refuza sa semneze
procesul-verbal,in el se consemneaza acest lucru.Persoana care a incalcat regulile vamale are dreptul sa dea
explicatii,sa faca obiectii asupra procesului-verbal sa isi
expuna motivele refuzului de a-l
semna.Explicatiile,obiectiile si motivele refuzului de a semna procesul-verbal,scrise cu mana proprie de persoana
fizica ,se anexeaza la procesul -verbal.

Serviciul in organele vamale

1.1.In conformitate cu Legea serviciului in organele vamale le R.M.,Serviciul in organele vamale reprezinta un gen
special de activitate in serviciul public prin care se exercita functiile,drepturile si obligatiile organelor
vamale,incluse in sistemul organelor de drept si al organelor securitatii statului.
1.2.Conditiile serviciului in organele vamale sunt:
-Pot fi colaboratori vamali cetatenii R.M care au implinit varsta de 18 ani,apti dupa calitatile individuale si
profesionale,dupa nivelul de studii si starea de sanatate sa exercite functiile organelor vamale.
-Angajarea in serviciul organelor vamale este benevola si se face in baza de contract individual de munca.
-informatia privind functiile vacante si conditiile de ocupare a lor este data publicitatii.
-La angajare in organul vamal,se prezinta:
1.cererea
2.buletinul de identitate.
3.carnetul de munca
4.diploma de studii
5.certificatul medical.
6.cazierul juridic
7.dosarul personal.
-La angajare in organul vamal,colaboratorii sunt supusi inregistrarii dactiloscopice de stat obligatorii,in
conformitate cu legislatia.
-Directorul general aproba regulamentul-model de ordine interioara al organului vamal.
-Timpul de munca saptamanal in organele vamale nu trebuie sa depaseasca timpul de munca saptamanalstabilit de
legislatia muncii
-Colaboratorilor vamali li se acordaurmatoarele concedii:a)anuale.b)suplimentare,c)neplatite.
d)medicale.s.a.
Drepturile colaboratorului vamal:
-Sa primeasca in modul stabilit informatia si materialele necesare indeplinirii obligatiilor de serviciu.
-sa inspecteze agentii economici,indiferent de tipul de proprietate si forma juridica de organizare.
-Sa ia decizii si sa participle la elaborarea de proiecte de hotarari in corespundere cu obligatiile sale de serviciu.
-Sa se intruneasca in sindicat
-sa participle la adunari in cadrul organului vamal.
-Sa aplice forta fizica,mijloace speciale,arma de fok si arma alba,in modul si in cazurile prevazute de legislatie.
Obligatiile colaboratorului vamal:
-sa asigure respectarea Constitutiei,legilor si a altor acte normative.
-sa execute ordinile si dispozitiile sefilor organului vamal
-sa-si ridice nivelul de calificare
-sa depuna in conditiile legii,declaratie cu privire la venituri si proprietate
-sa respecte regulamentul de ordine interioara al organului vamal.
-sa pastreze secretul de stat,alte secrete aparate de lege si sa nu divulge informatia care i-a parvenit in exercitiul
functiei sale.
1.3 In R.M.colaboratorii vamali au o importanta majora in activitatea vamala,deoarece ei actioneaza in scopul
combaterei fraudei,a coruptiei,a traficului illicit de marfuri si de bunuri si a altor actiuni ilicite simultan ei asigura
respectarea si apararea drepturilor si intereselor legitime ale cetatenilor.Rolul colaboartorilor vamali este de-a
semnala faptele de comportament coruptional si cele care incalca grav estica profesionala din sfera vamala.

Vamuirea marfurilor de export-import.

2.1O conditie esentiala de trecere a marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala este declararea
acestora care reprezinta elementul de baza al perfectarii actelor vamale.Declararea este expunerea de date veridice
despre tipul si cantitatea marfurilor,despre scopul trecerii peste frontiera vamala precum si alte date necesare pentru
efectuarea controlului vamal si a stabilirii si incasarii platilor vamale.Declararea se efectueaza si in cazul schimbarii
regimului vamal ales.
Declaratia vamala este depusa in termen de 72 de ore din momentul trecerii frontierii vamale(termenul este de
168 ore in cazul transportarii marfurilor pe cai ferate).Subiectii in cadrul raportului juridic in procesul declararii
sunt:
1.Organele vamale.
2.Declarantii vamali si alte personae.
Obiectul declararii il formeaza:
1.marfurile
2.mijloacele de transport.
Declaratia vamala trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente necesare vamuirii:
-certificatul de inregistrare a agentului economic.
-certificatul de atribuire a codului fiscal
- certificatul de atribuire a codului statistic IDNO.
-contractul sau copia contractului inregistrat la biroul vamal
-certificatul de origine a marfurilor
-certficatul de calitate a marfurilor
-certificatul de conformitate a marfii
-factura in care se indica cantitatea si costul marfii
-procura eliberata pers.fiz. care se ocupa de vamuirea marfii.
. Actele vamale n cadrul procedurii de vmuire se perfecteaz n limba de stat. Ca excepie pot fi admise acte
ntocmite n limbi strine vorbite de colaboratorii vamali.
2.2Etapele operaiunii de vmuire snt urmtoarele:
1.Acceptarea -declarantul prezinta colaboratorului vamal declaratia in detaliu,acesta o verifica sa contina toate
actele necesare si sa fie in conformitate cu legislatia vamala.
2.Inregistrarea-Se pune stampila dreptunghiulara,devenind astfel un act juridic ce produce efecte juridice.
3.Validarea-Este cea mai importanta etapa si cuprinde 4 subetape:
1.Controlul documentar.
2.Controlul fizic al marfurilor, adika verificarea lor.
3.Verificarea calculului impozitului,de acesta se ocupa organul vamal sectiei economice
4.Achitarea dreptului de import,acordarea liberului de vama.
Culoarul galben de vmuire determin acordarea liberului de vam dup efectuarea obligatorie a controlului
documentar, iar culoarul rou determin acordarea liberului de vam dup efectuarea obligatorie a controlului
documentar i fizic.n aceste cazuri declaraia i actele se transmit la punctul de control documentar.
Dac declaraia vamal este selectat pe culoarul verde de vmuire, acordarea liberului de vam se
efectueaz fr efectuarea controlului documentelor i al mrfii

Etapele operaiunii de vmuire snt urmtoarele:


1) Operaiuni prealabile vmuirii - aciunile vamale precedente vmuirii i plasrii mrfurilor i miloacelor de
transport sub un anumit destinaie vamal, dup cum urmeaz:
prezentarea la organele vamale de frontier a mrfurilor i mijloacelor de transport, precum i documentelor
nsoitoare ale acestora;
controlul vamal al mijloacelor de transport la birourile vamale de frontier;
transportarea mrfurilor i mijloacelor de transport pn la locul de destinaie. Mrfurile sunt transportate de la
biroul vamal de plecare pn la biroul vamal de destinaie conform procedurii de tranzit .

2) Depozitare provizorie - procedur prin care mrfurile (inclusiv cele care la momentul introducerii n ar nu
ntruneau condiiile prevzute de legislaia n vigoare pentru a li se acorda o destinaie aprobat de organele vamale)
se pstreaz n locuri autorizate, fr achitarea drepturilor de import, impozitelor i fr aplicarea msurilor de
politic economic, pn la plasarea acestora ntr-un anumit regim vamal sau o alt destinaie aprobat de organele
vamale.
Procedura de depozitare este reglementat de Ordinul Serviciului Vamal.
Plasarea mrfurilor n depozitul provizoriu se efectueaz n baza declaraiei sumare. care se completeaz conform
procedurii stabilite n Ordinul Serviciului Vamal.
3) Declararea.
Declararea mrfurilor i prezentarea lor pentru vmuire se efectueaz de ctre declarani sau reprezentanii acestora,
prin depunerea unei declaraii vamale n detaliu, n form scris, la ncheierea procedurii de tranzit sau n termen de
20 de zile de la data depunerii declaraiei sumare.
Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea i completarea declaraiei vamale n detaliu sunt stabilite n .
Ordinul Serviciului Vamal
Declaraia vamal se depune pentru fiecare document de transport.
Declaraia vamal n detaliu nu se depune pentru bunurile importate sau exportate de ctre persoanele juridice n
scopuri necomerciale, a cror valoare n vam nu depete o sum echivalent cu 50 EURO i n alte cazuri
prevzute de Ordinul susmenionat
Procedura de vmuire se finalizeaz cu eliberarea actelor i acordarea liberului de vam.
2.3 A dori s remarc c reformele iniiate n vederea perfecionrii procesului de vmuire a mrfurilor trebuie s
poarte un caracter continuu i mplinit. Este bine c a fost implementat ghieul unic, noile module de procesare a
declaraiei vamale n sistemul informaional Asycuda World, institutul de brokeri, dar se enun unele iregulariti i
lacune n activitatea de zi cu zi:
revizuirea sistemului de efectuare a schimbului de informaie, a potei TIR i T1(destinaie plecare) la nivel de
serviciu vamal - birouri vamale - posturi vamale;
determinarea corect a codului tarifar a mrfurilor;
mbuntirea programului computerizat de eviden a mrfurilor destinate regimurilor vamale suspensive
(perfecionare activ, pasiv, admitere temporar).
Cu toate c am obinut anumite rezultate, recunoatem c exist multe rezerve pentru sporirea ncasrilor. n
vizorul tuturor rmne problema valorii n vam a mrfurilor. Multiplele indicaii ale Autoritii Centrale privind
efectuarea recalculelor, denota insuficiena aplicrii efective a metodologiei de apreciere a valorii n vama.
Valoarea n vam este o problem destul de divers n contextul realitilor economiei de pia - care nu poate fi
strict planificat i condiionat, influenat de axioma general "cerere" i "ofert". Oricum, exist cazuri n care
diferite birouri vamale apreciaz valoarea n vam n mod diferit. Reieind din aceast problem major, consider
extrem de necesar ca toate birourile vamale s acioneze la fel (ca un tot ntreg).
Aprecierea corect a codului mrfii, ndeosebi la grupurile de mrfuri la care subpoziiile tarifare au diferite cote
procentuale ale taxei vamale de asemenea n mod direct majoreaz veniturile. n aceast ordine de idei, consider
oportun abordarea repetat a problemei n ceea ce privete dotarea serviciului vamal cu un Laborator pentru a testa
mrfurile n scopul stabilirii ulterioare a corectitudinii determinrii poziiei tarifare. Acest apel rezult din faptul c
n momentul n care se solicit efectuarea unei expertize la organele abilitate, acesta n majoritatea cazurilor
certific marfa doar n baza actelor de nsoire i nicidecum conform caracteristicilor de facto (fizice) ale mrfurilor.
Reieind din cele constatate, drept sarcini spre realizare snt urmatoarele:
- ndeplinirea sarcinii bugetare la colectarea veniturilor la buget;
-ridicarea nivelului profesional i fortificarea disciplinei etice a efectivului;
-conlucrarea permanent cu mediul de afaceri;
-combaterea fenomenului corupiei;
-asigurarea transparenei procesului de prelucrare a declaraiei vamale;
-meninerea timpului atins necesar vmuirii mrfurilor;
-corectitudinea calculrii drepturilor de import/export n strict conformitate cu actele
legislative i
normative n vigoare;

Exportul

3.1.Exportul este un regim vamal in care marfurile sunt scoase de pe teritoriul vamal fara obligatia reintroducerii
lor pe acest teritoriu.Sunt admise la export marfurile produse in tara,precum si cele importate si puse in libera
circulatie anterior,cu exceptia marfurilor care sunt supuse unor masuri de prohibitie sau de restrictie in cadrul
politicii economice.
Exportator este considerata acea persoana prin al carui nume este facuta declaratia vamala de export si care
este fie proprietarul marfii fie o persoana investita cu drept de instrainare asupra acestor marfuri.Exportatorul este
obligat sa depuna o declaratie vamala de export fie la biroul vamal in raza de activitatea a carui se afla sediul lui
fie la biroul vamal in raza de activitate a caruia se afla locul de incarcare a marfurilor.
Mijloacele de transport si coletele destinate exportului,vamuite in interiorul tarii sosite la frontiera fara sigilii cu
sigilii violate,neaplicate correct sau cu sigilii care nu corespund celor mentionate in documente se controleaza de
organele vamale de la frontiera.
Marfurile autohtone pot fi exportate temporar in cazul in care urmeaza a fi reintroduse in tara fara a surveni vreo
modificare,cu exceptia uzurii lor normale sau a pierderilor naturale.
Organul vamal fixeaza termenul in care merfurile trebuie sa fie reintroduse sa sa fie plasate sub o alta destinatie
vamala.Termenul aprobat trebuie sa permita realizarea scopului utilizarii,dar sa nu depaseasca 3 ani.
3.2.
Conditiile de plasare a marfurilor sub regimul vamal de export sunt urmatoarele:
-Achitare drepturilor de export.
-Respectarea masurilor de politica economica.
-Marfurile vamuite la export la un birou vamal din interiorul tarii se sigileaza imediat dupa efectuarea controlului si
se plaseaza in regim de tranzit pana la un birou vamal de frontiera.
-Acordarea liberului de vama la export,cu conditia ca marfurile respective sa fie scoase de pe teritoriul vamal in
aceeasi stare in care acestea se aflau la data inregistrarii declaratiei vamale de export,cu exceptia pierderilor naturale
aferente transportarii si pastrarii in conditii bune.
3.3
Agenii economici rezideni ai Republicii Moldova, indiferent de tipul de proprietate i forma juridic de
organizare, snt obligai s nregistreze n conturile lor din bncile autorizate ale Republicii Moldova ncasrile de la
export, sumele transferate n avans pentru importul neefectuat, s efectueze importul de mrfuri i servicii n urma
plilor pentru import sau s repatrieze mijloacele bneti i/sau materiale n urma altor tranzacii economice
externe (n continuare repatrierea mijloacelor bneti i materiale) n termenele stabilite, dup cum urmeaz:
a) n contractele de vnzare-cumprare, barter, de export n regim de consignaie - n termenul stabilit n contract,
dar nu mai mult de un an de la data expedierii mrfurilor respective sau efecturii plii pentru marf, cu excepia
contractelor de procurare a materialului sditor viticol i pomicol, al cror termen este de 18 luni de la data
efecturii plii;
b) n contractele de prelucrare - 60 de zile calendaristice de la data ncheierii ciclului tehnologic, stabilit n
contract;
c) n contractele de leasing, la scoaterea obiectului leasingului din Republica Moldova, ncasarea plilor se
efectueaz n termenele stabilite pentru efectuarea plilor conform clauzelor contractuale, dar cel puin o dat n
decurs de un an, ncepnd cu data scoaterii obiectului leasingului din ar.
Nerespectarea termenelor de repatriere a mijloacelor bneti, a celor materiale i serviciilor se sancioneaz
cu amend, aplicat agenilor economici, n proporie de 0,1 la sut din suma (valoarea) mijloacelor nerepatriate
pentru fiecare zi calendaristic de ntrziere.
Cuantumul amenzii nu poate depi suma (valoarea) mijloacelor bneti i a celor materiale nerepatriate n
termenele stabilite. Achitarea amenzii nu scutete agenii economici de obligaia de repatriere a mijloacelor bneti
i a celor materiale. n cazul n care suma amenzii achitate echivaleaz cu sumele nerepatriate sau cu valoarea
mrfurilor neimportate, agentul economic este scutit de obligaia de repatriere.
Controlul asupra repatrierii mijloacelor bneti, a mrfurilor i serviciilor provenite din tranzaciile economice
externe se efectueaz de ctre organele Serviciului Fiscal de Stat n timpul controalelor efectuate la agenii
economici, n modul stabilit de legislaie.
Perfectarea actelor vamale

1.1 La perfectarea documentelor vamale, persoana fizic prezint certificatul de proprietate asupra produselor,
eliberat de organul administraiei publice locale, ori factura de preluare a mrfurilor din depozitul ntreprinderii sau
alt document, ce confirm primirea lor n contul salariilor sau pensiilor. Taxa pentru procedurile vamale se achit
conform prevederilor legislaiei n vigoare. Organele vamale vor verifica valoarea n vam a mrfurilor declarate de
persoanele fizice potrivit Legii cu privire la Tariful Vamal
1.1 Baza de calcul al accizului o constituie volumul natural sau valoarea n vam a mrfurilor importate,
determinat conform legislaiei vamale, precum i impozitele i taxele ce urmeaz a fi achitate la data
importului, fr a ine cont de accize i T.V.A. La introducerea mrfurilor strine supuse acceizelor pe teritoriul
vamal i plasarea acestora n regim vamal perfecionare activ, accizul se achit la introducerea acestor mrfuri,
cu restituirea sumelor achitate ale accizului la scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din
prelucrare.
1.3

Zona economica libera

2.1 Zonele economice libere (zonele antreprenoriatului liber), snt pri ale teritoriului Republicii Moldova, separate
din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, n care pentru investitorii autohtoni i strini
snt permise, n regim preferenial, anumite genuri ale activitii de ntreprinztor
2.2 Zonelor libere, n scopul realizrii obiectivelor asumate, li se acord regimuri prefereniale de stimulare a
activitii de ntreprinztor. Modificri ale regimului i ale modului de desfurare a activitii de ntreprinztor ntro zon liber snt posibile numai prin introducerea unor modificri n prezenta lege.
Rezident al zonei libere, , poate fi orice persoan fizic sau juridic nregistrat n modul stabilit de legislaie n
calitate de subiect al activitii de ntreprinztor n Republica Moldova
Persoana fizic sau juridic care a obinut dreptul de nregistrare n calitate de rezident, ncheie cu Administraia un
contract pentru desfurarea n zona liber a activitii de ntreprinztor. Contractul se ncheie pentru ntreaga
perioad de activitate n zona respectiv.
n zona liber pot fi desfurate urmtoarele genuri de activitate:
a) producia industrial a mrfurilor de export i a celor de substituire a mrfurilor de import;
b) operaiunile de export-import, inclusiv sortarea, ambalarea, marcarea i alte asemenea operaii;
c) alte genuri auxiliare de activitate necesare pentru desfurarea activitii n zona liber.
Persoana care efectueaz operaiuni cu mrfurile plasate n zona liber este obligat s in evidena
mrfurilor care se introduc, se afl sau se scot din zona liber, precum i a mrfurilor confecionate, prelucrate,
transformate, cumprate sau vndute, i s prezinte organului vamal o dare de seam referitoare la ele n
conformitate cu procedura stabilit de Serviciul Vamal. Toate modificrile suportate de aceste mrfuri trebuie s fie
reflectate n eviden.

2.3 Prin faciliti tarifare se subneleg facilitile acordate de ctre ar, n condiii de reciprocitate sau unilateral,
pentru mrfurile trecute peste frontiera vamal a acestei ri sub form de stabilire a unor cote tarifare pentru
importul sau exportul preferenial de mrfuri, de reducere a taxei vamale, de scutire de tax, de restituire a taxei
pltite anterior.
Snt scutite de taxa vamal:mrfurile (serviciile) introduse n zona economic liber de pe restul teritoriului vamal
al Republicii Moldova, din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, de pe teritoriul altor zone economice
libere, mrfurile (serviciile), inclusiv cele originare din zona economic liber, exportate n afara teritoriului vamal
al Republicii Moldova i n alte zone economice libere, precum i mrfurile originare din zona economic liber
introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova;
Snt scutite de drepturi de import i export, cu excepia taxei pentru procedurile vamale:
a) mrfurile (serviciile) introduse n zona liber de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova;
b) mrfurile (serviciile) importate n zona liber din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum
i de pe teritoriul altor zone libere;
c) mrfurile (serviciile), inclusiv cele originare din zona liber, exportate n afara teritoriului vamal al
Republicii Moldova, precum i pe teritoriul altor zone libere.
Impozitul pe venitul rezidenilor, obinut de la exportul mrfurilor (serviciilor) originare din zona liber n
afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, se percepe n mrime de 50 la sut din cota stabilit n Republica
Moldova.
Se scutesc de plata accizelor mrfurile supuse accizelor, introduse n zona liber din afara teritoriului vamal al
Republicii Moldova, din alte zone libere, precum i mrfurile originare din aceast zon i scoase n afara
teritoriului vamal al Republicii Moldova.
Achitrile n numerar pe teritoriul zonelor libere se efectueaz n valut naional.
Asupra tranzaciilor de export-import efectuate de ctre rezideni cu subieci strini se extind cerinele stipulate n
legislaie privind repatrierea valutei
Controlul vamal al mijloacelor de transport

3.1 Controlului vamal sunt supuse toate mijloacele de transport care trec frontiera vamala, cu exceptia unor cazuri
prevazute de legislatie.
Organul vamal este n drept s opreasc forat mijloacele de transport n cazurile prevzute de legislaie.
Mijloacele de transport se afl sub supraveghere vamal de la nceputul i pn la sfritul controlului vamal,
n conformitate cu prevederile regimului vamal.
Controlul vamal poate fi efectuat n orice moment, indiferent de faptul dac mrfurile i mijloacele de
transport controlate au fost puse n circulaie, n cazul n care exist temeiuri de a se considera c au fost nclcate
prevederile legislaiei Republicii Moldova sau ale acordurilor internaionale la care aceasta este parte.
3.2
Organul vamal este n drept s efectueze controlul mrfurilor i mijloacelor de transport n lipsa declarantului,
altor titulari de drepturi asupra mrfurilor i mijloacelor de transport, precum i a reprezentanilor acestora, dac:
a) persoanele indicate nu se prezint n decursul a 10 zile de la prezentarea mrfurilor i mijloacelor de
transport;
b) snt puse n pericol securitatea statului, ordinea public, viaa i sntatea oamenilor, animalelor, plantelor,
ntregul mediu, precum i n alte mprejurri care nu sufer amnare;
c) mrfurile snt expediate prin pota internaional;
d) mrfurile i mijloacele de transport snt lsate pe teritoriul vamal cu nclcarea regimului vamal.
Organul vamal este n drept s efectueze n orice moment inventarierea mrfurilor i mijloacelor de transport
aflate sub supraveghere vamal, precum i a mrfurilor pentru care nu au fost ncasate drepturi de import sau de
export sau au fost acordate faciliti la plata acestor drepturi.
3.3

Brokerul vamal

1.2 Brokerul vamal este persoana juridica inregistrata in conformitate cu legislatia, care detine autorizatia pentru
activitatea de broker vamal,eliberata de Departamentul vamal, si care in numele si pentru terte personae ,
declara marfurile , le prezinta pentru vamuire , efectueaza si alte operatii vamale. Pentru obligatia vamala
aparuta brokerul vamal raspunde solidar cu platitorul vamal.
1.2 Pentru a primi licen pentru activitate de broker vamal, persoana juridic trebuie:
- s dein n statele de funcii cel puin un specialist cu atestat de calificare n domeniul vmuirii;
- s dispun de o baz tehnic materiial care s perni desfurarea activitii de broker vamal.
Brokerul vamal are urmtoarele drepturi i obligaii:
- este n drept s efectuieze, n numele i pentru tere persoane, orice operaiuni de mediere n domeniul
vamal;
- ndeplinete toate cerinele i condiiile legale impuse de organele vamale.
Raporturile dintre brokerul vamal i persoana reprezentat se stabilesc n baza contractului de prestare a serviciilor,
ncheiat cu respectarea cerinelor legislaiei n vigoare.
Agentul economic care solicit autorizaia de broker vamal (n continuare - solicitant) se adreseaz la Serviciul
Vamal
cu
o
cerere
n
form
liber,
n care
se indic
urmtoarele
informaii:
a) denumirea complet i abreviat a solicitantului, adresa juridic a acestuia, telefoanele de contact;
b)
codul
fiscal/codul
IDNO;
c) datele despre specialitii angajai (numele, prenumele, patronimicul, domiciliul);
d) adresele oficiului central i ale filialelor i reprezentanelor sale n teritoriu, precum i a specialitilor care vor
activa
n
oficiul
i
reprezentanele
respective;
e) amplasarea depozitului provizoriu.
Despre decizia de eliberare a autorizaiei de broker vamal, Serviciul Vamal ntiineaz n scris solicitantul, n
termen de 5 zile lucrtoare din data adoptrii deciziei.
Temei
pentru
refuzul
eliberrii
Autorizaiei
poate
servi:
a)
informaiile
neautentice
n
documentele
prezentate
de
ctre
solicitant;
b) necorespunderea sau lipsa condiiilor necesare pentru desfurarea activitii de broker vamal.
Autorizaia poate fi anulat, suspendat sau retras de ctre Serviciul Vamal.
1.3 Brokerul vamal, n exercitarea atribuiunilor sale, are ca principal obligaie asigurarea, n faa organelor
vamale, a respectrii legislaiei vamale i fiscale pentru operaiunile efectuate n numele agenilor economici. De
asemenea, el rspunde solidar cu agentul economic, n condiiile prevzute de Codul vamal, de obligaiile privind
achitarea drepturilor de import sau de export, i altor pli aferente prolongrii termenului de achitare.
Brokerul vamal este responsabil pentru determinarea corect a valorii n vam a mrfii, autenticitatea documentelor
i datelor folosite n acest scop.
La solicitarea titularului operaiunii vamale, brokerul vamal poate efectua din contul su plata drepturilor de import
ori de export sau, n cazul operaiunilor suspensive, poate asigura garantarea acestora. Garantarea drepturilor de
import sau de export poate fi fcut prin depunerea la biroul vamal a unei scrisori de garanie bancar, n mrime
egal cel puin cu drepturile garantate, emis de o banc agreat, ori prin depunerea n contul organului vamal a
unei sume bneti (n moned naional) care s asigure plata drepturilor de import sau de export. Atunci cnd se
utilizeaz o scrisoare de garanie n mrime care depete suma calculat, diferena disponibil poate fi utilizat
pentru alte operaiuni vamale.
Subiectul 2. Stabilirea valorii in vama a marfurilor importate

Stabilirea valorii in vama a marfurilor


2.1
Sistemul de determinare a valorii n vam a mrfurilor se aplic pentru toate mrfurile introduse pe sau scoase de pe
teritoriul vamal.
Valoarea n vam a mrfii introduse pe teritoriul vamal se determin prin urmtoarele metode:
a) n baza valorii tranzaciei cu marfa respectiv ori n baza preului efectiv pltit sau de pltit;
b) n baza valorii tranzaciei cu marf identic;
c) n baza valorii tranzaciei cu marf similar;
d) n baza costului unitar al mrfii;
e) n baza valorii calculate a mrfii;
f) prin metoda de rezerv.
Principala metod dintre cele specificate la alin.(1) este metoda determinrii valorii n vam a mrfii n baza valorii
tranzaciei cu marfa respectiv. n cazul n care metoda principal nu poate fi aplicat, se folosesc alte metode.
Fiecare din metodele succesive se aplic doar n cazul n care valoarea n vam a mrfii nu poate fi determinat prin
metoda precedent. Metodele prevzute la lit.d) i e) pot fi aplicate n orice consecutivitate, la dorina declarantului.
2.2
La determinarea valorii n vam a mrfii n baza valorii tranzaciei cu marfa respectiv ori n baza preului efectiv
pltit sau de pltit, n valoarea tranzaciei se includ urmtoarele componente n cazul n care nu au fost incluse
anterior n valoarea mrfii:
a) cheltuielile pentru transportul mrfii la aeroport sau n alt loc de introducere a mrfii pe teritoriul vamal.
b) cheltuielile suportate de cumprtor
c) partea din venitul de la orice revnzare, transmitere sau utilizare ulterioar a mrfii, care ar reveni, direct sau
indirect, vnztorului.
La utilizarea metodei determinrii valorii n vam a mrfii n baza valorii tranzaciei cu marf identic, drept baz
se ia valoarea tranzaciei cu marf identic. Se consider identice mrfurile care se aseamn n toate privinele cu
marfa evaluat, inclusiv n ce privete:
a) caracteristicile fizice;
b) calitatea mrfii i reputaia ei pe pia;
c) ara de origine;
d) productorul.
La utilizarea metodei determinrii valorii n vam a mrfii n baza valorii tranzaciei cu marf similar, drept baz
se ia valoarea tranzaciei cu mrf similar. Se consider similare mrfurile care, dei nu snt identice, au
caracteristici asemntoare i se constituie din componente asemntoare, fapt ce le permite s ndeplineasc
aceleai funcii ca i marfa evaluat i s fie interschimbabile din punct de vedere comercial.
(2) La determinarea similitudinii mrfurilor, se iau n considerare urmtoarele caracteristici:
a) calitatea, existena mrcii comerciale, reputaia pe pia;
b) ara de origine;
c) productorul.
Dac marfa introdus pe teritoriul vamal (marfa de evaluat) este vndut n ara de import n starea n care a fost
importat, valoarea n vam a acestei mrfi, conform prevederilor prezentului articol, se va baza pe preul unitar
corespunztor vnzrii acestei mrfi ori vnzrii mrfii identice sau similare acesteia n cele mai mari partide,
concomitent sau aproape concomitent cu importul mrfii de evaluat ctre persoane care nu snt n relaii de
interdependen cu vnztorul, i cu condiia deducerii:
a) comisioanelor pltite ordinar sau convenite ori a marjei aplicate, n mod obinuit, beneficiilor i cheltuielilor
generale aferente vnzrilor de mrfuri de aceeai clas sau de acelai tip;
b) cheltuielilor obinuite de transport i de asigurare, precum i cheltuielilor conexe suportate pe teritoriul
Republicii Moldova etc.
2.3

Sistemul de determinare a valorii n vam a mrfurilor se aplic pentru toate mrfurile introduse pe sau scoase de pe
teritoriul vamal.
La trecerea mrfii peste frontiera vamal, declarantul anun valoarea n vam a acesteia autoritii vamale. Modul
i condiiile de declarare a valorii n vam a mrfurilor introduse pe i scoase de pe teritoriul vamal, precum i
forma declaraiei se stabilesc de ctre Guvern n conformitate cu legislaia i cu acordurile internaionale la care
Republica Moldova este parte.
Valoarea n vam a mrfii anunat de declarant i datele suplimentare referitoare la ea trebuie s fie veridice i
confirmate prin acte.
Autoritatea vamal exercit controlul asupra corectitudinii determinrii valorii n vam a mrfii.
Autoritatea vamal este n drept s ia decizii n privina corectitudinii ori incorectitudinii valorii n vam a mrfii
anunate de declarant.
n cazul n care nu exist date ce ar confirma corectitudinea determinrii valorii n vam a mrfii anunate sau n
cazul n care exist temei de a considera c datele prezentate de declarant (importator) nu snt veridice (inclusiv snt
sub nivelul valorii lor de producie) i/sau nu snt suficiente, autoritatea vamal este n drept s determine de sine
stttor valoarea n vam a mrfii, aplicnd consecutiv una din cele 6 metode prevzute de prezenta lege.

Tranzitul

3.1 Conform legislatiei vamale, tranzitul este regimul vamal in care marfurile sunt transportate pe teritoriul vamal
sub supravegherea vamala de la un organ vamal la altul , fara perceperea drepturilor de import-export si fara
aplicarea masurilor de politica economica.
3.2 Condiiile plasrii mrfurilor sub regimul vamal de tranzit
La plasarea sub regimul vamal de tranzit, mrfurile trebuie s ntruneasc urmtoarele condiii:
a) s nu fie folosite n alte scopuri dect cel de tranzit;
b) s fie transportate la organul vamal de destinaie n termenul stabilit de organul vamal de plecare, n funcie de
tipul mijlocului de transport, de distan, de condiiile atmosferice etc.
n cazul n care titularul operaiunii de tranzit efectuate cu mijlocul su de transport nu poate garanta respectarea
legislaiei vamale, organul vamal este n drept s-i acorde regimul vamal de tranzit cu condiia respectrii unor
anumite cerine: nzestrarea corespunztoare a mijlocului de transport, efectuarea transportului de mrfuri de ctre
alt transportator sau cu nsoire vamal. Cheltuielile aferente acestor aciuni snt suportate de transportator.
Regimul vamal de transit se incheie atunci cand marfurile sunt prezentate,impreuna cu documentele insotitoare,la
organul vamal de destinatie.Titularul operatiunii de transit este responsabil de tranzitul marfurilor. El este obligat sa
prezinte in termenul stabilit organului de destinatie marfurile cu mijloacelede identificare intacte, aplicate de
organul vamal de plecare.
3.3

Taxa vamala

1.1. Explicai natura juridic a taxei vamale.


Taxele vamale fac parte din cea mai rspndit i cunoscut categorie de venituri bugetare, ele reprezentnd un
impozit indirect perceput de ctre stat asupra mrfurilor din momentul trecerii granielor vamale ale rii respective,
deci o plat obligatorie datorat bugetului, fr echivalent n serviciu sau prestaie direct ori indirect din partea
statului sau a statutului pltitorilor.
Din punct de vedere juridic, taxele vamale sunt obligaii financiar-bugetare, adic ndatoriri de aplti n contul
bugetului statului taxele vamale reglementate ca venituri alge bugetului.
Obligaia de a plti taxele vamale este o obligaie juridic prevzut de normele juridice n vigoare i
nendeplinirea acestei obligaii atrage executarea silit a plii taxelor neachitate integral sau la termen legal.
1.2. Descriei procedura aplicrii i ncasrii taxei vamale.
Cotele taxei vamale i lista mrfurilor supuse acesteia se stabilesc de ctre Parlament.
Cotele taxei vamale se aplic n conformitate cu legea cu privire la tariful vamal i cu acordurile internaionale la
care Republica Moldova este parte.
Cotele taxei vamale snt unice i nu pot fi modificate, cu excepia cazurilor prevzute de legislaie i de acordurile
internaionale la care Republica Moldova este parte.
Taxele vamale se aplic conform anexei nr.1, care face parte integrant legea cu privire la tariful vamal.
Taxele pentru efectuarea procedurilor vamale se percep conform anexei nr.2, care face parte integrant din legea cu
privire la tariful vamal. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mostrele i exponatele
aduse de ctre agenii economici autohtoni pentru trgurile i expoziiile internaionale, organizate n teritoriul
zonelor economice libere.
Taxa pentru efectuarea controlului electronic al mrfurilor (ncrcturilor) plasate n regim vamal de tranzit i
transportate cu mijloace de transport auto, cu excepia celor transportate sub acoperirea Carnetului TIR, se stabilete
conform anexei nr.3, care face parte integrant din legea cu privire la tariful vamal.

1.3. Argumentai rolul taxei vamale ca instrument fiscal.


Rolul taxei vamale ca instrument fiscal const n aceea c taxele vamale concur la formarea venitului statului,
ntruct se rsfrng asupra tranzaciilor cu produse care trec frontiera(de exemplu: exportul, importul, tanzitul)
majornd astfel, ca impozit fiscal, veniturile bugetare.
Deasemenea taxa vamal:
- are un effect direct asupra procesului de protejare a produciei internre i n general a economiei naionale
- produce efecte asupra consumului intern
- afecteaz raportul de schimb ale statului
- particip la redistribuirea veniturilor dintre diferite categorii de participani la activitatea economic

Declaratia vamala in detaliu

2.1. Descriei declaraia vama n detaliu.


Declaraia vamal n detaliu este un act unilateral cu caracter public prin care o persoan manifest voina de a
plasa anumite mrfuri sub un anumit regim vamal. Declaraia vamal este alctuit dintr-un set ce cuprindevariante
de exemplare corespunztor fiecrui regim vamal i este format din declaraie vamal primar i dup caz declaraie
vamal complementar.
Subiecii raportului juridic aprute n procesul declarrii sunt pe de o parte organelle vamale i pe de alt parte
declaranii vamali i alte persoane.
Obiectul declar l formeaz mrfurile i mijloacele de transport. Mijl de transport pot fi att marf ct i mijloace de
transport.
2.2. Caracterizai procedura acceptrii i nregistrrii unei declarraii vamale n detaliu.
Datele se nscriu n declaraia vamal n detaliu n limba de stat. Completarea declaraiei vamale se poate face:
- n procedur manual, prin utilizarea unui procedeu de dactilografiere, mecanografic sau similar, cu
completarea de mn cu condiia ca datele s fie nscrise n mod lizibil, cu cerneal, folosind majuscule n cazurile
temeinic justificate - pe baza aprobrii prealabile a efului biroului vamal unde se realizeaz declararea mrfurilor;
- n procedur informatic, pe baza metodologiei de prelucrare a declaraiei vamale prin procedee informatice.
Semntura olograf a declarantului sau a reprezentantului acestuia aplicat pe declaraia vamal n detaliu - atestat,
dup caz, cu tampila acestuia - confer documentului caracterul original i autentic.
Semntura olograf trebuie s figureze pe exemplarul declaraiei vamale destinat biroului vamal.
Atunci cnd completarea rubricilor din declaraie se realizeaz prin intermediul sistemelor informatice, semntura
olograf i tampila aplicat manual pot fi nlocuite printr-o alt tehnic de identificare, conform metodologiei
stabilite de Serviciul Vamal, bazat pe utilizarea unui cod i care produce aceleai efecte juridice ca i n situaiile n
care semntura i tampila snt aplicate manual.
Exemplarele declaraiei vamale n detaliu depuse i nregistrate la biroul vamal nu trebuie s conin date
ilizibile, tersturi sau rescrieri.
Este interzis colaboratorilor vamali s participe la redactarea sau completarea rubricilor din declaraiile vamale n
detaliu, altele dect cele destinate uzului oficial al autoritii vamale, cu excepia cazurilor cnd, conform
prevederilor legislaiei prin dispoziii emise de Serviciul Vamal, se prevede altfel.
Exemplarele declaraiilor vamale n detaliu corespunztoare fiecrui regim vamal se prezint i se depun la biroul
vamal desprinse din set.
2.3. Estimai etapele de validare a declaraiei vamale n detaliu.
Etapele de validare a declaraiei vamale n detaliu sunt:
a) controlul documentar - verificare informaiei din documente .a.
b) controlul fizic al mrfurilor verificarea de fapt a mrfurilor contra informaiei din documente
c)verificarea calculelor de impozite - achitarea drepturilor de import i acordarea liberului de vam(persoana
dispune de marfa care a fost declarat n modul respectiv)

Destinatia vamala

3.1. Definii noiunea de destinaie vamal.


Destinaie vamal - plasarea mrfurilor sub un regim vamal, sau n alt destinaie vamal.
3.2. Determinai i caracterizai tipurile de destinaii vamale.
Destinaiile vamale se categorisesc n regimuri vamale i alte destinaii vamale. Dup cum tim exist regimuri
vamale definitive i suspensive(cu impact economic).
Regimurile vamale definitive:
Importul este regimul vamal n care mrfurile puse n liber circulaie numai dup ce snt pltite drepturile de
import i snt aplicate msurile de politic economic.
Exportul este un regim vamal n care mrfurile snt coase de pe teritoriul vamal fr obligaia reintroducerii lor pe
acest teritoriu.
Regimuri vamale suspensive:
Tranzitul este regimul vamal n care mrfurile snt trensportate pe teritoriul vamal sub supravecherea vamal de la
un organ vamal la altul, fr perceperea drepturilor de import i de export u fr aplicarea msurilor de politic
economic, dac legislaia nu prevede altfel.
Antrepozitul vamal este locul aprobat de organul vamal i aflat sub supravecherea acestuia, unde pot fi depozitate
mrfurile:
a) strine, fr aplicarea drepturilor de import i msurilor de politic economic
b) a mrfurilor autohtone destinate exportului
Perfecionarea activ regimul vamal de perfecionare activ permite ca urmtoarele mrfuri s fie utilizate pe
teritoriul RM n una sau mai multe opreaiuni de prelucrare:
a) mrfurile strine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal sub form de produse compensatoare fr ncasarea
drepturilor de import(cu excepia taxei pentru proceduri vamale) i fr aplicarea msurilor de politic economic,
dac legislaia nu prevede altfel
b)mrfuri importate i puse n libera circulaie dac snt scoase de pe teritoriul vamal sub form de produse
compensatoare. n acest caz, regimul vamal de perfecionare asctiv se efectueaz cu ncasarea drepturilor de
import irestituirea acestora la realizarea exportului
Transformarea sub controlul vamal permite ca mrfurile strine s fie utilizate pe teritoriul RM n operaiuni ce le
modific natura sau starea, fr ncasarea drepturilor de import i fr aplicarea msurilor de politic economic i
ca produsele rezultate din astfel de operaiuni s fie puse n libera circulaie cu plata drepturilor de import afarente
acestor mrfuri.
Admiterea temporar regimul care permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, cu suspendare parial sau
total de drepturi de import i fr aplicarea msurilor de politic economic, a mrfurilor strine destinate
reexportului n aceeai stare, cu excepia uzurii lor normale
Perfecionarea pasiv - un regim vamal n care mrfurile aflate n liber circulaie snt scoase pentru prelucrare sau
transformare n afara teritoriului Republicii Moldova, iar produsele compensatoare snt ntroduse cu exonerarea,
total sau parial, de drepturile de import
Alte destinaii:
Zona liber - este o parte a teritoriului vamal n care mrfurile strine snt plasate i utilizate fr plata drepturilor
de import i fr aplicarea msurilor de politic economic, iar mrfurile autohtone snt introduse i utilizate cu
respectarea condiiilor stabilite pentru regimul vamal de export.
n Republica Moldova activeaz 6 zone economice libere: Expo-Business-Chisinau, Ungheni-Business, Tvardia,
Parcul de producie Otaci-Business, Parcul de producie Valkane, Parcul de producie Taraclia, precum i
Aeroportul Internaional Liber "Mrculeti"i Portul Internaional Liber "Giurgiuleti"
Magazinul duty-free const n comercializarea mrfurilor sub supraveghere vamal, fr aplicarea msurilor de
politic economic, n locuri special amenajate, amplasate n aeroporturile internaionale sau la bordul aeronavelor
antrenate n curse internaionale

Abandon n favoarea statului - este destinaia vamal care const n renunarea la mrfuri n folosul statului fr
onorarea drepturilor de import sau de export i fr aplicarea msurilor de politic economic.
Distrugerea - este destinaia vamal care const n distrugerea mrfurilor strine sub supraveghere vamal, fr
perceperea drepturilor de import i fr aplicarea msurilor de politic economic
Reexport - este destinaia vamal care const n scoaterea mrfurilor strine de pe teritoriul vamal fr perceperea
drepturilor de export i fr aplicarea msurilor de politic economic
3.3. Formulai condiiile de plasare a mrfurilor sub destinaii vamale.
- marfa nu trebuie s fie prohibitiv
- s nu contravin legislaiei RM
- marfa s se ncadreze n limitele standardelor ecologice
- s nu afecteze negativ economia naional
- marfa s fie nsoit de toate documentele necesare

1.1. Enumerai principiile generale de trecere a mrfurilor, mijloacelor de transport, mijloacelor bneti
peste frontiera vamal a RM.
-

Principiul egalitii persoanelor la trecerea mrfurilor i mijloacelor de transport.

Principiul interdiciei i limitrii trecerii unor anumite mrfuri peste frontiera vamal
Pr declarrii mrfurilor
Pr efecturii controlului vamal
Pr stabilirii unui anumit regim vamal
Pr achitrii drepturilor de import sau export
Pr trecerii mrfurilor i mijloacelor de transport numai prin locurile de amplasare a organelor vamale
Pr utilizrii mrfurilor numai n scopuri declarate

1.2. Evideniai particularitile distincte la trecerea mijloacelor bneti de ctre persoanele fizice.
(1) Persoanele fizice au dreptul:
a) de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova bancnote, monede i cecuri n moneda naional a Republicii
Moldova, precum i bancnote, monede i cecuri de cltorie n valut strin, nelimitat fr a prezenta organelor
vamale documentele confirmative menionate la lit.c);
b) de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova bancnote, monede i cecuri n moneda naional a Republicii
Moldova, precum i bancnote, monede i cecuri de cltorie n valut strin, n sum de pn la 10000 euro (sau
echivalentul lor) de persoan fr a prezenta organelor vamale documentele confirmative menionate la lit.c);
c) de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova bancnote, monede i cecuri n moneda naional a Republicii
Moldova, precum i bancnote, monede i cecuri de cltorie n valut strin, n sum de pn la 50000 euro (sau
echivalentul lor) de persoan cu condiia prezentrii organelor vamale a documentelor confirmative:
- actele vamale ce confirm introducerea valutei respective pe teritoriul Republicii Moldova; i/sau
- permisiunea de a scoate valut strin de pe teritoriul Republicii Moldova, eliberat, n conformitate cu actele
normative ale Bncii Naionale a Moldovei, de o banc autorizat sau de Banca Naional a Moldovei;
d) de a declara bancnotele, monedele i cecurile n moneda naional a Republicii Moldova, precum i
bancnotele, monedele i cecurile de cltorie n valut strin introduse n Republica Moldova i scoase de pe
teritoriul ei, a cror sum nu depete 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoan.
(2) Persoanele fizice snt obligate s declare n scris bancnotele, monedele i cecurile n moneda naional a
Republicii Moldova, precum i bancnotele, monedele i cecurile de cltorie n valut strin, n urmtoarele
cazuri:
a) la introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, dac suma lor depete 10000 euro (sau
echivalentul lor) de persoan;
b) la scoaterea acestora de pe teritoriul Republicii Moldova, dac suma lor depete 10000 euro (sau
echivalentul lor) de persoan.
1.3. Formulai asemnri i deosebiri ntre deplasarea mrfurilor peste vam de ctre ageni economici i
persoane fizice.
Deosebirile:
- doar agenii economici au dreptul s treac peste forntiera vamal bunuri cu destinaie comercial pe cnd
persoanele fizice ntotdeuna trebuie s dovedeasc c bunurile care le deplaseaz nu sunt pentru scopuri comerciale
- pentru a deplasa mrfuri peste vam, agenii economici trebuie s prezinte licene i diferite alte documente care
datermin originea, calitatea, cantitatea, destinaia mrfii.
2.1. Descriei principiile de aplicare a metodei de baz conform valorii de tranzacie.
2.2. Determinai condiiile de aplicare a metodei conform valorii de tranzacie.
2.3.Argumentai cheltuielile incluse n valoarea mrfurilor.

Perfectionarea activa
3.1. Definii perfecionarea activ ca tip de regim vamal.

Regimul vamal de perfecionare activ permite ca urmtoarele mrfuri s fie utilizate pe teritoriul RM
n una sau mai multe operaiuni de prelucrare:
a) mrfurile strine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal sub form de produse compensatoare - fr
ncasarea drepturilor de import i fr aplicarea msurilor de politic economic;
b) mrfurile importate i puse n liber circulaie - dac sunt scoase de pe teritoriul vamal sub form de produse
compensatoare. In acest caz, regimul vamal de perfecionare activ se efectuiaz cu ncasarea drepturilor de
import i restituirea acestora la realizarea exportului.
3.2. Argumentai operaiunile de perfectare activ.
a)prelucrarea mrfurilor, inclusiv montarea, asamblarea sau fixarea lor la alte mrfuri
b)transformarea mrfurilor
c)repararea mrfurilor, inclusiv restaurarea acestora, nlturarea defectelor, regladarea
d)utilizarea, n conformitate cu reglementrile vamale, a anumitor mrfuri care nu se regsesc printr produsele
compensatoare, dar care permit sau faciliteaz fabricarea acestor produse, chiar dac ele se consum complet
sau parial n procesul de perfecionare.
3.3. Apreciai condiiile de autorizare a regimului vamal de perfecionare activ.
(1) Autorizaia de perfecionare activ se elibereaz la solicitarea persoanei care efectueaz perfecionarea
activ sau care este responsabil de efectuarea acesteia.
(2) Autorizaia de perfecionare activ se elibereaz numai persoanelor juridice din Republica Moldova,
conform legislaiei.
(3) Organele vamale specific n autorizaie termenul n care produsele compensatoare trebuie s fie exportate
sau reexportate ori s li se atribuie o alt destinaie aprobat de vam. La stabilirea acestui termen se va ine seama
de timpul necesar ndeplinirii operaiunilor de perfecionare i de export al produselor compensatoare.
(4) Termenul menionat la alin.(3) ncepe s curg la data cnd mrfurile snt plasate sub regimul vamal de
perfecionare activ. Organele vamale pot prelungi acest termen n baza unei cereri argumentate a titularului
autorizaiei.