Sunteți pe pagina 1din 417

CALITATEA VIEŢII

UN PROIECT PENTRU ROMÂNIA


ELENA ZAMFIR IULIANA PRECUPEŢU
coordonatori

CALITATEA VIEŢII
UN PROIECT PENTRU ROMÂNIA

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE


Bucureşti, 2018
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Calitatea ieţii un roiect entru România


CUPRIN

Cu ânt nainte Elena Zamfir, Iuliana Precupeţu

INTRODUCERE

Elena Zamfir

PARTEA NTÂI DIMEN IUNI ALE CALIT ŢII VIEŢII

Gabriela Neagu

Iuliana Precupeţu, Cosmina Elena Pop

Cristina Tomescu
Simona Ilie, Ana
Maria Preoteasa
Cosmin
Briciu
Monica Marin, Adriana Neguţ,
Claudia Petrescu, Iulian Stănescu, Manuela Sofia Stănculescu

PARTEA A DOUA INDICATORI OBIECTIVI AI CALIT ŢII


VIEŢII
Simona Ilie
Adina
Mihăilescu
Maria Livia
Ştefănescu
Ionuţ-Marian Anghel, Elena Tudor
Mihnea Preotesi
Simona Ilie, Sorin Cace
Daniel Arpinte, Sorin Cace, Alexandra Deliu

Elena Zamfir
Daniel Arpinte
Mariana Stanciu,
Adina Mihăilescu

N LOC DE CONCLUZII

Cătălin Zamfir

Cătălin Zamfir, Alin Casapu

Contents
ummar
CUVÂNT NAINTE

AR UMENTE PENTRU VOLUM


TRUCTURA VOLUMULUI

alitatea vieţii n strategiile


de de voltare i etica acţiunii sociale
cum să construim mpreună

Anali a sistemului de educaţie din om nia din perspectiva


obiectivelor pe termen mediu i lung

Starea de sănătate a populaţiei Pentru o abordare socială


a sănătăţii

esursele financiare i umane pentru sistemul de sănătate din


om nia
cuparea n om nia surse de vulnerabilitate

Condiţiile
de locuit, calitatea locuirii i politicile de locuire

Calitatea guvernării n om nia


Bugetul i nivelul de trai n gospodărie

anali ă comparativă a determinării pragurilor de sărăcie

Consumul mediu n om nia n perspectivă


europeană

Inegalităţile de venituri

Sărăcia n om nia
Direcţii n protecţia socială

Beneficiile sociale

Spre un sistem integrat de servicii publice n asistenţă


socială
Tipuri de servicii publice de asistenţă socială

Suportul social pentru v rstnicii din om nia

Institutul de Cercetare a Calităţii ieţii ICC n politicile


publice timp de de ani
INTRODUCERE
CALITATEA VIEŢII N TRATE IILE DE
DEZVOLTARE I ETICA ACŢIUNII OCIALE

O C EM TEORETIC DE E PLICAŢIE
A CALIT ŢII VIEŢII DEFINIŢII

evista
de Cercetare i Intervenţie Socială
Economic
D namics and Sustainable Development esources, actors, Structures and Policies
Proceedings ESPE A Part

good societ
Sursa

Sursa
FACTORI DE BAZ AI CRE TERII CALIT ŢII VIEŢII
CALITATEA PERCEPUT A VIEŢII
I INDICATORII UBIECTIVI
BUN TAREA UBIECTIV I PO IBILIT ŢI
DE M URARE A FERICIRII
Care credeţi că este cea mai importantă
problemă cu care se confruntă om nia n această perioadă
corupţia
sărăcia sărăcia
starea economiei oma ul starea sistemului
de pensii cri a guvernamentală
Sursa

ualit of Life acts and ie sSursa Calitatea ieţii
CALITATEA VIEŢII N POLITICILE PUBLICE
I ETICA ACŢIUNII OCIALE
Sursa
Sursa
Aceasta cu atât mai mult cu cât sc imbarea
incontrolabil re oluţia distru e mai mult decât reali ea

Ino aţiile oliticilor trebuie s r s und acestor e oluţii


Limitele
cre terii, menirea la răscruce, Să ie im din epoca risipei, Spre o nouă
ordine internaţională
estructurarea ordinii
internaţionale raport către Clubul de la oma
eficienţa economică
eficienţă socială i umană
EFECTE

INTENŢIONATE... NEINTENŢIONATE

ACŢIUNE DIRECTE... INDIRECTE

DE SCURT TERMEN... DE LUNG TERMEN

Sursa
Tabelul

Inde ul Acces e ustiţie


Educaţie Pre enirea Coe iune social
ustiţiei iaţa orţei inter ene n tate
ec itabil s r ciei şi nediscriminare
sociale 201 de munc raţional

Sursă
CONCLUZIE
Biblio ra ie

ericirea n contextul social al tran iţiei postcomuniste din


om nia
Comunitatea Căutarea siguranţei ntr-o lume nesigură

ualit is ree the art of ma ing ualit certain

S A P I EN S

Conflictul social modern Eseu despre politica libertăţii

Social
Indicators esearch
Să ie im din epoca risipei raport către Clubul
de la oma
Europa n epoca globală

Calitatea vieţii n om nia


Social Indicator Models

Calitatea vieţii i de voltarea durabilă


politici de ntărire a coe iunii sociale
The Limits to
Gro th a report for the Club of ome s pro ect on the predicament of man ind

menirea la răsp ntie al doilea raport


către Clubul de la oma
Morala elementară stări, praguri, virtuţi
Modul de viaţă i calitatea vieţii

Social ustice in the E Index


eport Social Inclusion Monitor Europe
estructurarea ordinii internaţionale raport către Clubul de la
oma
Strategia de de voltare a om niei n următorii de ani
Ce fel de bunăstare i doresc rom nii Despre legitimitatea politicilor
sociale n om nia
Indicatori i surse de variaţie a calităţii vieţii

Incursiune n universul uman noi iposta e i dimensiuni ale fericirii

Politici sociale om nia n context European

Psihologie socială texte alese


Strategii antisărăcie i de voltare comunitară
Conflictul i modalităţi de soluţionare ale acestuia

Sociologie rom nească

Calitatea ieţii
The European Culture for uman ights
The ight to appiness
Asistenţa socială n om nia
după de ani răspuns la problemele tran iţiei texte selectate

Ra oarte
aport Social al ICC Starea Socială a om niei Calitatea
vieţii situaţia actuală i perspective pentru
nited Nations Development Programme NDP uman development index DI
aport de cercetare sonda de opinie
ualit of Life acts and ie s

urse internet


PARTEA NTÂI
DIMEN IUNI ALE
CALIT ŢII VIEŢII
ANALIZA I TEMULUI DE EDUCAŢIE
DIN ROMÂNIA DIN PER PECTIVA OBIECTIVELOR
PE TERMEN MEDIU I LUN

INTRODUCERE

Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a colii n om nia Strategia


naţională pentru nvăţăm ntul terţiar

Strategia Europa Strategia niunii Europene privind tineretul


CONTE TUL OCIOECONOMIC
67,1
62,4
59,4
57,9 56,9 56,7
56,3 56,2

50,0

36,8 37,1
34,0 33,9 35,0
33,4 33,4 32,9
29,3

12,9 11,7
11,1 10,3 11,1 10,0
9,8
7,9 8,3

Sursa

Tabelul

201 I CED 0 2 I CED I CED 8

Sursa

TAREA I TEMULUI DE EDUCAŢIE DIN ROMÂNIA


Tabelul

200 2010 2010 2011 2011 2012 2012 201 201 201

Sursa
Tabelul

Ni el de educaţie 200 2010 2010 2011 2011 2012 2012 201 201 201

Sursa
Tabelul

200 2008 200 2010 2011 2012 201 201 201 201

România 1 , 1 , 1 , 18, 1 , 1 , 1 , 18,1 b 1 ,1 18,

Sursa
Tabelul

201 201

România 21,1

Sursa
punctelor de bifurcaţie
puncte de bifurcaţie
Tabelul

Nonreşedinţ Reşedinţ
Rural Urban
de udeţ de udeţ

Sursa
Tabelul

201 201
Total su erior mediu sc ut Total su erior mediu sc ut

Sursa
Tabelul

Ni el minim Ni el mediu Ni el nalt


de educaţie de educaţie de educaţie
I CED 0 2 I CED I CED

Sursa
Tabelul

2012 201 201


ntr o ntr o ntr o
n mare n mic n mare n mic n mare n mic
oarecare oarecare oarecare
m sur m sur m sur m sur m sur m sur
m sur m sur m sur

Sursa
Tabelul

Ţinte
RO Media UE2 Ţinte RO
UE şi RO
200 200 2012 200 200 2012 2020 20

Sursa
Tabelul

Accesul la ormele de n ţ mânt dorite 2012 201 201

Sursa
Tabelul

n ţ mântul românesc este centrat Absol enţii de Tinerii nu sunt re tiţi


rea mult e in ormaţie şi rea acultate sunt entru a ace aţ e
uţin e ormarea de com etenţe slab re tiţi iaţa muncii

Sursa

Sursa Tineri n om nia, gri i, aspiraţii, atitudini i stil de viaţă


Tabelul

2008 200 2010 2011 2012 201 201

Sursa
PROPUNERI DE M URI

Tabelul

ituaţia ituaţia actual Obiecti e


Indicatori
trecut 2008 201 201 2020

Sursa


• educaţia pentru adulţi

educaţii inclu i e

CONCLUZII
Biblio ra ie

Anali a sistemului de nvăţăm nt preuniversitar din


om nia din perspectiva unor indicatori statistici Politici educaţionale ba ate pe
date

Copiii care nu merg la coală, anali ă a participării la educaţie n


nvăţăm ntul primar i gimna ial
L in galit s de chances La mobilit sociale dans la soci t s
industrielles
In galites sociale l cole et politi ues ducatives

Education and Training Monitor

L uit des s st mes ducatifs europ ens


un ensemble d indicateurs e dition

om nia n cifre

Percepţia publică a colii rom ne ti

Barometrul de pinie Publică Tineret

Simularea evaluării naţionale la clasa a III-A - Anali a re ultatelor


elevilor

Studii de sociologie, calitatea vieţii i politici sociale

Cahier de echerche du GI SE
evue fran aise sociologie

evista Calitatea
ieţii
Barometrul de pinie Publică Tineret

Barometrul de pinie Publică Tineret

aportul naţional privind starea calităţii n unităţile de nvăţăm nt


preuniversitar public din mediul rural

sultats du PISA Savoirs et savoir-faire des l ves Performance des


l ves en math mati ues, en compr hension de l crit et en sciences olume I

Profiluri
teritoriale ale calităţii vieţii

Tineri n om nia, gri i,


aspiraţii, atitudini, stil de viaţă

Copil n om nia
anali ă multidimensională aport reali at pentru NICE
ANE A

PIB c eltuieli
ublice
2010 2011 2012 201 2010 2011 2012 201
UE , ,1 ,0 ,0 10, 10, 10, 10,

România , ,1 ,0 2,8 8, 10, 8, 8,1

Sursa
TAREA DE N TATE A POPULAŢIEI N ROMÂNIA
PENTRU O ABORDARE OCIAL
N DOMENIUL N T ŢII

INTRODUCERE

Calitatea ieţii
ROLUL FACTORILOR OCIALI N DETERMINAREA
T RII DE N TATE
materială

psihosociali
comportamentali
elicobacter p lori
TAREA DE N TATE A POPULAŢIEI
Strategia
Naţională pentru Sănătate
CADRU DE ANALIZ I INTERVENŢIE N DOMENIUL
N T ŢII POPULAŢIEI
one-si e-fits-all

structural intermediar

structural individual

Sursa
Conte tul lobal

Conte tul socioeconomic şi olitic


Guvernarea pentru sănătate i
bunăstare
Politicile macroeconomice, n s n tate, educaţie, de rotecţie social
Sursa
Sănătate pentru
prosperitate

istemul medical şi accesul la ser icii medicale


Po iţia socioeconomic
Ine alit ţi n starea de s n tate
Tabelul

România UE1
Foarte bun , Proast şi Foarte bun , Proast şi
bun şi oarte bun şi oarte
acce tabil roast acce tabil roast

Sursa n general, aţi spune că starea dvs de


sănătate este oarte bună Bună Acceptabilă Proastă oarte proastă
Factorii materiali, com ortamentali şi si osociali

Condiţiile de trai
Factorii com ortamentali
Sursa
European ealth Intervie Surve

CONCLUZII CUM AR TREBUI ABORDAT


PROBLEMA N T ŢII
Biblio ra ie

ealth Promotion International

Anali a uncţională a Sectorului Sănătate n om nia

The ournal of the o al Societ for the Promotion of ealth


The Lancet

The ournal of Economic Ine ualit

Social Science Medicine

Sinte a Evaluării activităţii desfă urată de


furni ori pe tipuri de asistenţă medical n anul

American
ournal of Epidemiolog

Social Science
Medicine
aportul de ţară al om niei

aportul de ţară al om niei

International ournal of ncolog

Gender-sensitive and Pro-poor Indicators of Good Governance

ealth Economics

BM British Medical ournal


ealth ine ualities lifecourse approaches

BM

BMC
Public ealth
S stematic revie on hepatitis
B and C prevalence in the E EEA

oma ealth eport ealth status of the oma population


Data collection in the Member States of the European nion

ournal of Epidemiolog
Communit ealth

ournal of ealth and Social Behavior

ournal of ealth and Social


Behavior

Social Science Medicine

Annals of the Ne or
Academ of Sciences

Globali ation ealth

ournal of
Public Administration, inance and La
The orld ide Governance
Indicators Methodolog and Anal tical Issues

Governance for health in the st centur a


stud conducted for the egional ffice for Europe

Glob ealth Action

Critical Public ealth

ournal of ealth rgani ation and Management

Lancet

BM

Social Science and Medicine

Lancet

ealth Affairs
The Status S ndrome o Social Standing Affects ur ealth
and Longevit
Strategia Naţională de Sănătate G

The European ournal of ealth Economics

ealth at a Glance Europe State of ealth in the E C cle


Appetite

ournal
of health and social behavior

Social Indicators esearch

Sociologie rom nească

Third ISA orum of Sociolog The utures e ant Global


Sociolog and the Struggles for a Better orld

evista de Cercetare i Intervenţie Socială

American Sociological evie

American ournal of Public ealth

Alcohol and Alcoholism

ealth s stems in
transition

BMC Public
ealth
International Archives of ccupational and Environmental ealth

Global health ris s mortalit and burden of disease attributable to selected


ma or ris s

A Conceptual rame or for Action on the Social Determinants of ealth


Social Determinants of ealth

Governance and deliver mechanisms tas group report

evie of social determinants and the health divide in the European


egion final report

ournal of Epidemiolog and Communit ealth

Social Science Medicine

Social Science and Medicine

The spirit level h more e ual


societies almost al a s do better

urse de date
RE UR E FINANCIARE I UMANE PENTRU
I TEMUL DE N TATE DIN ROMÂNIA

INTRODUCERE

C ELTUIELILE PUBLICE CU N TATEA


Sursa
CRE TEREA NIVELULUI DE FINANŢARE PRIN
MBUN T ŢIREA COLECT RII PRIMELOR
DE A I URARE DE N TATE
Sursa
CRE TEREA FINANŢ RII PRIVATE N N TATE
Sursa

FOLO IREA MAI EFICIENT A RE UR ELORCONCLUZII
Biblio ra ie

omania unctional evie ealth Sector inal eport

n sistem sanitar centrat pe nevoile cetăţeanului

eniturile i chletuielile sistemului de sănătate


Scurtă anali ă comparative a variantelor de reformă E Polic Brief no

Management in ealth

Strategia Naţională de Sănătate

ealth at a Glance Europe

American Political Science evie

Strategia de de voltare a om niei n următorii


de ani olumul III Partea
ANE A

C eltuielile totale entru s n tate ca din PIB


200 200 200 200 200 2008 200 2010 2011 2012
Bel ia
Bul aria
Re ublica
Ce
Danemarca
ermania
Estonia
recia
ania
Franţa
Croaţia
Ci ru
Letonia
Lituania
Lu embur
Un aria
Olanda
Austria
Polonia
Portu alia
România , , , 0 ,0 ,2 , , , , 0 ,
lo enia
lo acia
Finlanda
uedia
Sursa

C eltuieli cu s n tatea Alocarea de onduri ublice ca din PIB


include şi c eltuielile din ondurile de asi ur ri sociale de s n tate
200 200 200 200 200 2008 200 2010 2011 2012
Bel ia
Bul aria
Re ublica
Ce
Danemarca
ermania
Estonia
recia
ania
Franţa
Croaţia
Ci ru
continuare tabel
Letonia
Lituania
Lu embur
Un aria
Olanda
Austria
Polonia
Portu alia
România , 1 ,0 , 1 ,01 ,20 ,2 , 0 , , ,
lo enia
lo acia
Finlanda
uedia
Sursa

C eltuielile entru s n tate din bu etele os od riilor ca din PIB


Pri ate ouse old out o oc et e enditure
200 200 200 200 200 2008 200 2010 2011 2012
Bel ia
Bul aria
Re ublica
Ce
Danemarca
ermania
Estonia
recia
ania
Franţa
Croaţia
Ci ru
Letonia
Lituania
Lu embur
Un aria
Olanda
Austria
Polonia
Portu alia
România
lo enia
lo acia
Finlanda
uedia
Sursa
OCUPAREA N ROMÂNIA
UR E DE VULNERABILITATE

INTRODUCERE

Strategia Europeană a cupării

Calitatea ieţii
FORME ALE OCUP RII I VULNERABILITATEA
N OCUPARE A PECTE DIN LITERATUR
remote or ers
fast slo
Tabelul

Cu tim redus Tem orar Nonsalarial

Sursa

OCUPAREA TANDARD N ROMÂNIA


Tabelul

Ocu are la
20 ani Ocu are salarial
Form distanţ
ocu are se

ani
ment orţ

2 ani

ani

ani

2 ani

ani

ani

ani

ani

ani
B rbaţi

munc Femei

Femei

Femei
Total

20

20
1

1
Sursa
OCUPAREA NON TANDARD N ROMÂNIA


,

Tabelul

Form
ocu are Ocu are
Ocu are nesalarial Ocu are cu tim
se ment LFN tem orar
antre renorial arţial
orţ salariaţi
munc
2 ani

ani

ani

ani

2 ani

ani

ani

ani

ani

2 ani

ani

2 ani
Femei
20

20
1

Sursa
VULNERABILITATE PE PIAŢA ROMÂNEA C A MUNCII

Nivel de trai i
protecţie socială
Sursa
ISCED c
Tabelul

P r sirea tim urie Educaţia continu 2 ani


NEET 1 2 ani
a şcolii, 18 2 ani Li elon Learnin

Sursa
Tabelul

România UE1 UE28

Sursa

POLITICI PENTRU U ŢINEREA OCUP RII

Planurile de anuale de ocupare


a forţei de muncă
Tabelul

C eltuieli olitici artici anţi m suri


iaţa muncii, PIB acti e 100 ersoane care doresc
Total doar m suri acti e s munceasc
calcule autori

Sursa
CONCLUZII I DIRECŢII DE INTERVENŢIE
N POLITICA OCUP RIIBiblio ra ie

International ournal of Manpo er

American Behavioral Scientist

The Centur
Labour Economics

Labour Economics

Legal
i egal pe piaţa muncii pentru comunităţile de romi Diagno a factorilor care
influenţea ă nivelul de ocupare la populaţia de romi Legal and e ual on labour
mar et for oma communities actors influencing emplo ment level on oma
population
ndeclared or in the European nion

Marriage, a istor o Love Con uered Marriage

Economic Papers
European Sociological evie

The European Labour mar et Success Through lexibilit and


Mobilit

Social oundations of Postindustrial Economies

Polic Brief on Sustaining Self-emplo ment Entrepreneurial Activities in


Europe

Sixth European or ing Conditions Surve vervie report

The European Emplo ment Strateg or ing to improve emplo -


ment in Europe
Emplo ment and Social Developments in Europe

ournal of Management
Assessment of the implementation of the European
Commission ecommendation on active inclusion A stud of national policies,
S nthesis report

International ournal of Entrepreneurship Education


A Brief istor of Neoliberalism

Labour Economics

om nia n
austeritate
Inclu iunea
romilor din omania Politici, Institutii, Experiente

urnalul Practicilor Po itive Comunitare


portunităţi i bariere n ocuparea tinerilor din centrele de plasament
pe piaţa muncii raport de cercetare nepublicat
orld of or eport Better obs for a better econom

American Sociological evie

Economic and Industrial Democrac

The Australian Sociological Association


ournal of Sociolog

Institute for Emplo ment Studies or ing Paper P

Electronic ournal of contemporar

ECD Emplo ment utloo


Le Salari de La Pr carit

Social Change evie

Situaţia romilor
n om nia , ntre inclu iune socială i migraţie

hen the or place is man


places The extend and Nature of ff-Site or Toda

The Minimum age evisited in the Enlarged E Issues


and Challenges

American ournal of Industrial Medicine


The Precariat The Ne Dangerous Class

The
apan Times nline

or and ccupations

Economia informală i impactul ei asupra pieţei muncii

Managing the Margins Gender, Citi enship and the International


egulation of Precarious Emplo ment

La ie Economi ue
irst European ualit of
Life Surve ualit of or and Life Satisfaction
nderemplo ment Ps chological, Economic, and Social Challenges

omania unctional- evie igher Education Sector inal eport

aportul Social al ICC Starea socială a om niei Calitatea vieţii situaţia actuală
i perspective pentru

ournal of Industrial elations


CONDIŢIILE DE LOCUIT, CALITATEA LOCUIRII
I POLITICILE DE LOCUIRE

Calitatea ieţii
Tabelul

atis acţia cu locuinţa atis acţia cu onele er i atis acţia cu condiţiile


şi recreaţionale de mediu al locuinţei
Satisfacţie ridicată

Satisfacţie scă ută

Satisfacţie medie

Sursa

TOCUL DE LOCUINŢE I NEVOIA DE LOCUINŢE


Tabelul

1 0 2000 2010 2011 2012 201 201 201

Sursa
Tabelul

2010 2011 2012 201 201 201


Tineri 18 de ani

Tineri 2 de ani

Sursa
CONDIŢIILE DE LOCUIT
Tabelul

2010 2011 2012 201 201 201

Sursa
CO TURILE LOCUIRII

Sursa

housing cost overburden rate


Tabelul

2010 2011 2012 201 201 201

Sursa

Anchetei bugetelor de familie

Tabelul

2010 2011 2012 201 201 201

Sursa
LOCUINŢELE OCIALE COMPARAŢII INTERNAŢIONALE
I ITUAŢIA LA NIVEL NAŢIONAL
Tabelul

tatele Liberale
tatele tatele tatele Conser atoare
social ost
liberale conser atoare mediteraneene ostsocialiste
democrate socialiste

Sursa
Tabelul

2010 2011 2012 201 201 201

Sursa

PER OANELE F R AD PO T
Tabelul

a b C d e i
ousing irst

ZONELE DE RACIE E TREM COMPACTE TERITORIAL

Programului peraţional egional

DIRECŢII DE POLITICI
housing first

CONCLUZII
Biblio ra ie

Inade uate
housing in Europe Costs and conse uences

Alleviating fuel povert


in the E Investing in home renovation, a sustainable and inclusive solution
Calitatea ieţii

Studia niversitas Babes Bol ai economica


Locuirea socială n Bucure ti ntre lege i
realitate

Monitoring the social impact of the crisis-public perceptions in


the European nion

Guide to the application of the European nion rules on state


aid, public procurement and the internal mar et to services of general economic
interest, and in particular to social services of general interest

Politici de locuire om nia ncotro anali ă comparativă a om niei n


contextul ECE i E
The impact of
the crisis on emplo ment and the role of labour mar et institutions

E rethin s role of social housing

Social fundations of Post-industrial Economies

Evaluarea fenomenului copiii i tinerii stră ii

Social protection during the economic


crisis o do changes to benefits s stems affect children

Mapping outh transitions in Europe

Strategia naţională de locuire, draft de lucru


Social housing strategies, financing
mechanisms and outcomes an international revie and update of e post-
polic developments
,

Studia niversitas Babes Bol ai economica


ousing Europe evie The nuts and bolts of
European social housing s stems

European ournal of omelessness

Southest European and Blac


Sea Studies

European Polic Anal sis

Studiu de
fundamentare pentru strategia naţională privind inclu iunea socială i reducerea
sărăciei

Eficienţa energetică o prioritate naţională pentru reducerea


sărăciei energetice, cre terea calităţii vieţii i siguranţa consumatorilor
CALITATEA UVERN RII N ROMÂNIA

INTRODUCERE

CE N EAMN CRE TEREA CALIT ŢII UVERN RII

Calitatea ieţii
polic -ma ing

orld ide
Governance Indicators

Strategiei privind mai buna reglementare

Strategia privind mai buna reglementare


Sursa
versus versus
versus

ELABORAREA I IMPLEMENTAREA
POLITICILOR PUBLICE

Strategia pentru consolidarea administraţiei publice

Po iţia serviciilor Comisiei cu


privire la de voltarea unui Acord de parteneriat i a unor programe n om nia n
perioada
Strategia Naţională
privind Agenda Digitală pentru om nia

Strategiei privind mai buna reglementare


MANA EMENTUL RE UR ELOR UMANE

Strategia pentru Consolidarea Administraţiei


Publice Strategiei privind de voltarea funcţiei publice
Sursa


Strategia
pentru Consolidarea Administraţiei Publice
Strategiei privind de voltarea funcţiei publice
Strategia Naţională Anticorupţie

Strategia pentru
Consolidarea Administraţiei Publice

Sursa
E UVERNARE

Strategia Naţională privind


Agenda Digitală pentru om nia
Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală
pentru om nia
Sursa
Sursa Sursa
FACTORI FACILITATORI AI CRE TERII
CALIT ŢII ADMINI TRAŢIEI PUBLICE
Tabelul

Indicator 1 1 1 1 8 1 2000 2001 2002 200 200

Sursa
CONCLUZII
Biblio ra ie

e Indicators for Candidate Countries to Effectivel Manage the Structural


unds

Anali a socio-
economică reali ată la nivelul Comitetului Consultativ Tematic Administraţie i
Bună Guvernanţă
Servicii de asistenţă tehnică Măsurarea costurilor administrative i
identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei n domeniile reglementate
de Ministerul Muncii, amiliei, Protecţiei Sociale i Persoanelor rstnice, Ministerul
Sănătăţii i Ministerul Educaţiei Naţionale

The future of public emplo ment in central


public administration estructuring in times of government transformation and the
impact on status development

ertile Soil for Structural


unds
ualit of Public Administration A Toolbox for Practitioners

Digital Econom and Societ Index

Digital Agenda Scoreboard Broadband mar ets


Programming Period Monitoring and Evaluation of
European Cohesion Polic , European Social und

Commission Delegated egulation on the European cod e of


conduct on partnership in the frame or of European Structural and Investment unds

Po iţia serviciilor Comisiei cu privire la de voltarea unui


Acord de parteneriat i a unor programe n om nia n perioada
Acord de Parteneriat om nia

S stem of National Accounts

Strategia pentru consolidarea administraţiei publice

Strategia privind mai buna reglementare

Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru om nia

The orld ide Governance


Indicators Methodolog and Anal tical Issues

Ne and ld managers of omanian Public Administration

ournal of Communit Positive Practice


Strategia Naţională Anticorupţie

Proiectul Strategiei privind


de voltarea funcţiei publice

Second European ualit of Life Surve


Evaluating the ualit of societ and public services

Planning of E structural
funds Is Local Government treated as a real partner

Measuring the ualit of Government and Subnational


ariation

Assessment of administrative and institutional capacit building interventions and


future needs in the context of European Social und C -
Anal sis of Capacit Building Activities in the Public Administration
om nia la răscruce, opţiuni pentru
viitor

Strategia de de voltare a om niei n următorii de ani


olumul
ANE A

Sursa Anuarul Statistic al om niei


PARTEA A DOUA

INDICATORI OBIECTIVI
AI CALIT ŢII VIEŢII
BU ETUL I NIVELUL DE TRAI N O POD RIE

INTRODUCERE

Calitatea ieţii
CATE ORII DE VENITURI

pa -as- ou-go
IMPACTUL DIFERITELOR CATE ORII DE VENIT
A UPRA NIVELULUI DE TRAI
Tabelul

România
Ţ ri Marea Re ublica
Danemarca Finlanda Un aria bu et cu bu et r
Cate orii de enit brut Britanie Ce
autoconsum autoconsum

pe cont propriu , , , , , , ,

pensii publice , , , , , , ,
pensii private
, , ,
ocupaţionale

Surse

R CIA MONETAR DIMEN IUNI


I CARACTERI TICI
Tabelul

Reducerea riscului de Distanţa


Riscul de s r cie e cate orii de enit s r cie re ultat n urma medie a
eniturilor rimare eniturilor
celor
Ţ ri
enituri enituri rimare enituri s raci aţ
enituri
rimare ensii enituri ensii asistenţ de ra ul
rimare
ensii asistenţiale şoma de
s r cie

,0 1 ,8 , ,

,0
,0

Sursa
Sursa

CON UMUL CURENT AL O POD RIEI


Sursa
Sursa

Sursa
R CIA ACUMULAT
Tabelul

Cea mai a orabil


Caracteristici ale consumului şi locuirii România UE28
situaţie n UE28

Sursa
2

Sursa

Sursa
Sursa

CONCLUZII DIRECŢII DE DEZVOLTAREBiblio ra ie

A ne methodolog for estimating internationall comparable


povert lines and living age rates or ing Paper No

xford evie of Economic Polic


The Economics of the elfare State

Transatlantic Perspectives on S-E Economic elations


Convergence Conflict and Cooperation
Income Distribution and Ine ualit

Povert and Social


Exclusion in Britain

Calitatea ieţii

Povert in the nited ingdom A Surve of ousehold esources


and Standards of Living
Politici sociale n om nia
,
Politici
sociale om nia n context european
O ANALIZ COMPARATIV A DETERMIN RII
PRA URILOR DE R CIE

MINIMUL DE TRAI DECENT I DE UBZI TENŢ CALCULAT


PRIN METODA NORMATIV N IN TITUTUL DE CERCETARE
A CALIT ŢII VIEŢII

nivelurilor de trai decent i de sub istenţă

educaţia i formarea
profesională statutul social
cuantum de din calculul final al co ului de consum
fond de siguranţă i economie

consumul alimentar

mbrăcăminte ncălţăminte

Diagno a calităţii vieţii

sănătatea, educaţia, transportul i locuinţa


Tabelul

Familia de doi
Familia de doi
salariaţi cu doi co ii Familia de doi a ricultori cu
Familia ensionari
C eltuieli totale n ntreţinere doi co ii n ntreţinere
standard IN 1, ersoane
de consum ,1 ersoane ,1 ersoane
2, ersoane Metoda normati
Metoda normati Metoda normati ICCV
ICCV
ICCV
ICCV ICCV ICCV
IN
Minimul Decent Minimul Decent Minimul Decent
CO TUL REAL AL VIEŢII DETERMINAT PRIN METODA
NORMATIV ICCV I METODA IN , N ANUL 201
Tabelul

C eltuielile minime decente C eltuielile totale de consum


Metoda de consum calculate de costul ieţii
ICCV calculat de IN

alariaţi
A ricultori
Pensionari

Tabelul

Metoda IN Minim decent

Sursa
Tabelul

Octombrie 201 Anul 201


tructura c eltuielilor
Minim de trai ICCV Decent ub istenţ Decent ub istenţ totale de consum
tatut ocu aţional n urban n urban n rural n rural calculat de IN lei,
lunar e os od rie

Biblio ra ie

Calitatea ieţii
Alimentaţia raţională a omului modern
Coordonate ale nivelului de trai n om nia eniturile i consumul populaţiei,
n anul
Anuarul Statistic al om niei

Co ul de consum al populaţiei om niei

Calitatea ieţii

Calitatea ieţii
Minimul de trai i costurile sociale concepte operaţionale n
evaluarea calităţii vieţii
Paradigma Calităţii ieţii

Minimul de trai instrument n politicile sociale

Alimentaţia raţională a omului sănătos


Dimensiuni ale sărăciei

Diagno a calităţii vieţii


CON UMUL MEDIU N ROMÂNIA
N PER PECTIV EUROPEAN

INTRODUCERE A PECTE ENERALE N CERCETAREA


CON UMULUI
GI GS
BAZA DE DATE

Tabelul

Nr Ţara Ab An 200 An 2010 Nr Ţara Ab An 200 An 2010

Sursa
TENDINŢE DE CON UM N TATELE EUROPENE
GI
GS
GI

GS

GI GS

GI GS

GI GS

GI GS

RATA DE CRE TERE A CON UMULUI MEDIU


r

r
r

r
r r

Tabelul
r
Rata de Rata de
Nr Ţara Ab Nr Ţara Ab
creştere r creştere r
r

• r

r
• r
• r

GI GS GI

GS

GI GS

GI GS
err

GIE GSE

GIE GSE

GIE GSE
GIE GSE
GI GS
Biblio ra ie

Introduction to time series and


forecasting
Cluster Anal sis

Income ine ualit and povert methods of estimation and


polic applications

Co ul de consum al populaţiei din om nia

Convergence of E regions Measures and evolution or ing


Papers, egional Polic , no

Introduction to
time series anal sis and forecasting
A course in time series anal sis

American Economic
evie
INE ALIT ŢILE DE VENITURI

CUM ARAT INE ALIT ŢILE DE VENITURI


DIN ROMÂNIA N COMPARAŢIE CU CELELALTE
Ţ RI ALE UNIUNII EUROPENE
Tabelul

200 2008 200 2010 2011 2012 201 201 201

Sursa
Sursa

Sursa
INE ALIT ŢILE DE VENITURI N FUNCŢIE DE TATUTUL
PROFE IONAL AL POPULAŢIEI OCUPATE

Sursa
Structure of earning surve

ualit eport on Structure of Earnings


Surve
Tabelul

2008 200 2010 2011 2012 201 201 201

Sursa
DIRECŢII DE DEZVOLTARE

CONCLUZII
ţinerea sub control a costului muncii i subordonarea muncii
salariale n faţa capitalului prin

Biblio ra ie

Dependenţă i de voltare Economia politică a capitalismului rom nesc

Social orces

Procedia Economics
and inance
The gap bet een public and
private ages ne evidence for the E

The largest drop in income ine ualit in the European nion


during the Great ecession omania s pu ling case

Epoca Traian Băsescu

aportul social al ICC După de ani opţiuni pentru om nia

Anuarul Statistic al om niei

Discourse as a orm of Multiculturalism in Literature and Communication

ualit eport n Structure f Earnings Surve

Social Polic
Administration
Puterea politică n om nia De la comunism la noul capitalism

Transfer
ANE A

Tabelul

200 2008 200 2010 2011 2012 201 201 201

Sursa

Sursa

Sursa
Tabelul

Ponderea Ponderea Ponderea


ersoanelor ocu ate an a aţilor cu ersoanelor
cu ro ram arţial contract tem orar ocu ate n risc
de munc n risc de n risc de s r cie de s r cie
s r cire

Sursa

Sursa
R CIA N ROMÂNIA

INTRODUCERE

Sărăcia Strategia socioeconomică


a om niei n următorii de ani,

evista de Cercetare i Intervenţie


socială
TRANZIŢIA I CO TURILE EI OCIALE N ROMÂNIA

Tabelul

1 0 2000

Sursa

un cost social inevitabil al


tran iţiei

Comisia de prevenire i combatere a sărăciei


Strategia de prevenire i combatere a sărăciei
Comisia Antisărăcie i Promovarea Inclu iunii sociale
Planul Naţional Antisărăcie i de Promovare
a Inclu iunii Sociale

CADRUL CONCEPTUAL I METODOLO IC

riscul de sărăcie i exclu iune


socială
bunăstări precare

bunăstarea precară

R CIA N ROMÂNIA ACTUAL N CONTE TUL UE


Tabelul

Riscul de De ri area Rata s r ciei Rata s r ciei Rata s r ciei


Rata
s r cie şi material relati e relati e amilii relati e amilii
s r ciei
e clu iune se er co ii sub cu co ii cu 2 adulţi
relati e
social R E DM 18 ani şi este şi 2 co ii

Sursa
CAUZE ALE R CIEI N ROMÂNIA

Tabelul

200 2010 201 201

Sursa
Tabelul

Num rul Limite du Total din Venitul mediu brut n


ru ei enitul brut asi uraţi total CM cadrul ru ei

Sursa
Tabelul

Num rul Limite du Total din total Venitul mediu brut n


ru ei enitul brut asi uraţi CM cadrul ru ei

Sursa

Tabelul

Ţara Rata s r ciei Rata s r ciei


ru ul de ţ ri retrans er osttrans er

Sursa
Indicatorul Social de eferinţă
IS


Strategia antisărăcie
Evoluţiile n
domeniul asistenţei sociale n anul

a utoare pentru
acoperirea unei părţi din cheltuielile de nmorm ntare

de lux
DIRECŢII DE ACŢIUNE PRIORIT ŢI
Strategiei de inclu iune socială i combatere a
sărăciei n perioada

Strategiei Europa

Strategia antisărăcie
CONCLUZII

Comisii de prevenire i combatere a sărăciei

Planul Naţional
antisărăcie i promovare a inclu iunii sociale
Biblio ra ie

Income and living conditions database

Monthl minimum ages database

Studiu referitor la nivelul salariului minim brut garantat n plată n


om nia prin evaluarea efectelor economice i sociale ale aplicării acestuia,
identificarea i evaluarea aspectelor care l influenţea ă, stabilirea acelor aspecte cu
impact semnificativ negativ po itiv asupra mediului socio-economic, stabilirea
măsurilor de control a acestora i a măsurilor de a ustare a efectelor negative

ecensăm ntul populaţiei i locuinţelor

ecensăm ntul populaţiei i locuinţelor olumul I Clădiri, locuinţe, gospodării

Tendinţe sociale
Co ul de consum al populaţiei om niei

evista Sociologie om nească

Strategia
naţională pentru inclu iune socială i reducerea sărăciei pentru

aport al
evoluţiei din domeniul asistenţei sociale n

Informare
de presa din

Sociol gia
Eficienţa energetică prioritate
naţională pentru reducerea sărăciei energetice, cre terea calităţii vieţii i siguranţa
consumatorilor de energie,

evista de Cercetare i Intervenţie Socială

Provocări portunităţi Energie termică

Strategia socioeconomică a om niei n următorii


de ani olumul
aportul social al ICC
După de ani opţiuni pentru om nia
DIRECŢII N PROTECŢIA OCIAL
obiceiul de consum
Biblio ra ie

A ne methodolog for estimating internationall comparable povert


lines and living age rates or ing Paper No

om nia Evaluarea sărăciei, olumul I aportul principal, aport


Nr

Social Insurance and Allied Services eport

Let Social Polic Models Compete and Europe ill in Transatlantic


perspectives on us-eu economic relations convergence conflict and cooperation

Social Polic Models in Transition h so Different from ne


Another

The Three orlds of elfare Capitalism

Social oundations of Post-Industrial Economics

Lisbon European Council and March Presidenc Conclusion

Povert and the T o Concepts of elative Deprivation, P

The uture of European elfare A Ne Social Contract

est European Politics


Studii i Cercetari Economice

The Ne Politics of the elfare State

age Bargaining Institutions from crisis to crisis Economic paper


BENEFICIILE OCIALE

C ELTUIELILE DIN PIB PENTRU PROTECŢIE OCIAL

Tabelul

200 2008 200 2010 2011 2012 201 201

Sursa

C ELTUIELI UVERNAMENTALE PENTRU


PROTECŢIE OCIAL
Tabelul

Protecţia
social Boal şi Vârstnici Urmaşi Familie şi oma
,
,
,
2 ,1
Sursa

Tabelul

Familie şi E clu iune


Di abilit ţi Locuire Vârstnici n tate Urmaşi oma Total
co ii social

Sursa
Tabelul

Anul Familie şi E clu iune


cate oria n tate Di abilit ţi Vârstnici Urmaşi co ii oma Locuire social

Sursa
DIRECŢII DE ACŢIUNE
CONCLUZII
Biblio ra ie

Cornul i laptele
percepţii, atitudini i eficienţă
Third European ualit of Life Surve ualit of societ and public services

Investiţia n Copii ntreruperea ciclului de reproducere a de avanta elor


n studiu asupra politicilor naţionale om nia

ESPN Thematic eport on minimum income schemes omania

Calitatea ieţii

Asistenţa socială n om nia


după de ani răspuns la problemele tran iţiei - texte selectate
PRE UN I TEM INTE RAT DE ERVICII PUBLICE
N A I TENŢ OCIAL

COMPLEMENTARITATEA FORMELOR DE UPORT OCIAL


ERVICII PECIALIZATE DE A I TENŢ
I BENEFICII FINANCIARE

in cash
in ind
PRE UN I TEM PUBLIC DE ERVICII INTE RATE DE
A I TENŢ CENTRATE PE FAMILIE, COPIL I COMUNITATE

in cash
aportul de ţară al om niei din
Sursa
in cash in ind
Bunăstarea rom nilor

Sursa
CONCLUZII I OLUŢII PRA MATICEBiblio ra ie

The Blac ell Dictionar of Social


Polic
Age, or and Social Securit

The Blac ell


Companion to Social or

Comunitatea Căutarea siguranţei ntr-o lume nesigură

is Societ To ards a Ne Modernit

Dictionar of the Social Sciences

The Blac ell Companion to Social


or
The Blac ell Enc clopedia of Social or

The Blac ell Companion to Social


or
Conse uences of Gro ing up Poor

Europa n epoca globală


S Povert Measurement and Povert Studies The Past
T ent - ive ears

Social or Practice A nitar Approach


ust give Mone to the Poor
The Development evolution from the Global South

The Earthscan eader in is and Modern

Generalist Social
or Practice An Empo ering Approach
Asistenţa socială n om nia

Psihologie Socială Aspecte


contemporane
Social or and Social Care
Dicţionar de Politici Sociale
Politici sociale Elemente de teorie, anali ă i evaluare a
politicilor sociale
n cădere liberă
The International Anal sis of Povert

Strategia de de voltare a om niei n următorii de ani

omanian Sociolog A social


histor
Politici sociale n om nia -
omania D namics of
elfare and Social Protection
iganii ntre ignorare i ngri orare

Changing ori ons in Education for Social or and uman Services in Eastern
Europe

Social or and Social Education in Selected Countries, apan


Politici sociale om nia n context European

Children at ris in omania problems old and


ne
Pentru o societate centrată pe copil raport reali at
de Institutul de Cercetare a Calităţii ieţii

Social Indicators esearch


Strategii antisărăcie i de voltare comunitară
Starea societăţii rom ne ti
ani de tran iţie
evue oumaine des Sciences Sociales

Asistenţa socială n om nia Teorie i acţiune socială Texte alese

evista de Cercetare
i intervenţie socială

evista de Sociologie

Calitatea ieţii
Asistenţa socială n
om nia după de ani răspuns la problemele tran iţiei

evista de Cercetare i Intervenţie Socială

Economic D namics and Sustainable Development esources, actors, Structures


and Policies

Ra oarte
Cartea Albă agendă pentru pensii adecvate, sigure i
viabile

Directions in uman Development, The obs Crisis, ouse-


hold and Government esponses to the Great ecession in Eastern Europe and
Central Asia

Social ustice in the E Index


eport Social inclusion Monitor Europe
Direcţii strategice ale de voltării sociale riscuri ma ore
pentru om nia deceniului următor raport de cercetare
aport social al ICC , om nia răspunsuri la cri ă

Bunăstarea rom nilor


aport social al ICC Starea Socială a om niei
Calitatea vieţii situaţia actuală i perspective pentru
Le islaţie
TIPURI DE ERVICII PUBLICE
DE A I TENŢ OCIAL

ERVICIILE DE A I TENŢ OCIAL COMUNITAR


Strategia Naţională pentru Inclu iune Socială i educere a Sărăciei

ERVICIILE DE A I TENŢ OCIAL


DE LA NIVEL UDEŢEAN
Sursa
Biblio ra ie

om nia Copiii din sistemul de protecţie a copilului olum de conferinţă


Bac ground Stud for the National
Strateg on Social Inclusion and Povert eduction,
Asistenţa socială n om nia
după de ani răspuns la problemele tran iţiei

Strategia de de voltare a om niei n următorii


de ani olumul III Partea
UPORTUL OCIAL PENTRU VÂR TNICII
DIN ROMÂNIA

INTRODUCERE

Tabelul

1 iulie 2012 20 0 20 0
Mii ersoane Varianta Mii ersoane Mii ersoane

Surse

indicele de mbătr nire demografică


CONTE TUL OCIOECONOMIC I TAREA OCIAL
A POPULAŢIEI VÂR TNICE

Tabelul

Ţara Total Co ii 0 1 Adulţi 18 Persoane ârstnice

Sursa
Tabelul

Po ulaţie n risc de s r cie Po ulaţie se er de ri at


monetar material
Vârsta sub de ani sub de ani

Sursa

speranţa de viaţă sănătoasă la de ani

Global Age atch Index


UPORTUL OCIOECONOMIC ACORDAT PER OANELOR
VÂR TNICE DIN ROMÂNIA
,

Tabelul

Risc s r cie nainte de Risc s r cie du


Diminuare risc
trans eruri sociale trans eruri sociale
o ulaţie
o ulaţie o ulaţie

Sursa
ondul
public de pensii
pensiei sociale minime garantate,

• istemul ublic de ensii sau Pilonul I

pa as ou
go
• Fondurile de ensii administrate ri at sau Pilonul II

• Pensiile ri ate acultati e Pilonul III


ondul de
Garantare

E oluţia num rului de ensionari şi cuantumul ensiei


6110 6042
5664
5352
5187
4750 4927 4839
4359

3577 3600

2570

1751
1587
1292
1007 737
513

Sursa
Sursa
Sursa
Tabelul

201 Proiecţii entru 20


Indicator
Total B rbaţi Femei Total B rbaţi Femei

Sursa
Pensionarii din urban
Sursa

Sursa
Sursa

Sursa
Pensionarii din rural

Sursa
Sursa


UPORTUL A I TENŢEI OCIALE PENTRU VÂR TNICI
C ELTUIELILE PENTRU ERVICIILE MEDICALE
CONCLUZII
Biblio ra ie

Situaţia socio-economică a persoanelor v rstnice din om nia i din ţările


niunii Europene pre ent i perspective de evoluţie

Sărăcia i standardul de viaţă al persoanelor v rstnice din om nia


Populaţia v rstnică a om niei la ori ontul anului

The Ageing eport nderl ing Assumptions and Pro ection Methodologies

The Pension Ade uac eport current and future income ade uac in old
age in the E

Situaţia v rstnicilor din om nia


C ţi pensionari va avea om nia n

Alternative i compromisuri n sistemul rom nesc de


pensii pentru următorii de ani

mbătr nirea populaţiei om niei


cuparea i oma ul n anul ,

Proiectarea populaţiei om niei la ori ontul anului


Anuarul Statistic al om niei,

Numărul de pensionari i pensia medie lunară

Coordonate ale nivelului de trai in om nia eniturile i consumul populaţiei

Demographic
and uman Capital Trends in Eastern Europe and Sub-Saharian Africa, Trans-
atlantic Council on Migration,

Politici de reformă n domeniul pensiilor, Studii sociologice

Bro ura despre pensiile tale

Barometrul Demografic, Calitatea ieţii Persoanelor


rstnice
De ce nu sunt bani de pensii n alt adevăr incomod

Evoluţia demografică pe termen lung i


sustenabilitatea sistemului de pensii, Programul operational de voltarea capacităţii
administrative

Legea nr privind asistenţa socială a persoanelor v rstnice,


,
Legea nr a pensiilor,

Legea nr a asistenţei sociale


N LOC DE CONCLUZII
EVOLUŢIA TEMATICII CALIT ŢII VIEŢII
O ANALIZ OCIOLO IC

CONTE TUL OCCIDENTAL

Calitatea ieţii n om nia


din punctul de vedere al orientării umane globale

ANII 0 0 BOOMUL ECONOMIC DUBLAT DE CRIZA


DE EN A CIVILIZAŢIEI CAPITALI TE I LAN AREA
PRO RAMULUI UMANI MULUI TOTAL

a postmaterialismului
statului bunăstării

ntreprinderii umani ate

versus

oe lo ie a as iraţiilor

o disponibilitate

altfel
hipp

establishment-

ro ram de umani are lobal

umanism lobal
anti
consumerism

orient rilor de aloare

tematica calit ţii ieţii

calităţii umane a
muncii calităţii vieţii de muncă
tematica stilurilor alternati e de iaţ
stilurilor alternative
de viaţă
establishment

consumerism

cumpără consumă aruncă cumpără

adevăratele
autentic umane

psihologia umanistă

ANII 80 0 REC DEREA PE P MÂNT


Economia

Extensia rapidă a mar eti ării n satisfacerea nevoilor umane


econsiderarea semnificaţiei c tigului economic

econsiderarea statului bunăstării i a mecanismelor publice, noneco-


nomice de satisfacere a nevoilor umane

cre terea contribuţiei financiare a beneficiarului


ostmodernism

ROMÂNIA ANII 0 80
visiting professor
Indicatori i surse de variaţie a calităţii vieţii

Mod de viaţă i stil de viaţă


Modul de viaţă i calitatea vieţii
Stiluri de viaţă
Cultura
relaţiilor interpersonale Incursiuni n universul
uman Noi iposta e i dimensiuni ale fericirii
ROMÂNIA DUP 1 8
ICC

bunăstării
subiective

Pro ramul 1 Dia no a calit ţii ieţii

Pro ramul 2 tandardul de iaţ şi dia no a s r ciei


Pro ramul Politici sociale

CE E POATE PREVEDEA N LE TUR CU EVOLUŢIA


VIITOARE A TEMATICII CALIT ŢII VIEŢII
a

c
IN TITUTUL DE CERCETARE A CALIT ŢII VIEŢII
ICCV N POLITICILE PUBLICE TIMP DE 28 DE ANI

PREI TORIA IN TITUTULUI

Anii 0 0

calitate a vieţii
socialismul cu faţă umană
deschiderea nchiderea

modul de viaţă socialist

nivel de viaţă
anali ă a
calităţii vieţii i stilului de viaţă

Calitatea ieţii Documentar

Modul de viaţă i calitatea


vieţii Indicatori i surse de variaţie a calităţii vieţii Stiluri
de viaţă Dinamica lor n societatea contemporană
De voltarea umană a ntreprinderii
n sociolog despre muncă i satisfacţie
Cultura relaţiilor interpersonale Incursiune n
universul uman
IN TITUTUL DE CERCETARE A CALIT ŢII VIEŢII
CA PROIECT

O abordare lobal
Centrul de interes societatea româneasc

Cercetarea em iric are un loc im ortant n acti itatea Institutului

ICCV s a ba at e o nou aradi m sc imbare social roiectat


diagno a,
opţiunile strategice, monitori area i evaluarea

Di u area re ultatelor in ormaţiilor ştiinţi ice


Calitatea ieţii evistă de politici sociale

Sociologie om nească
Inovaţia Socială

om nia Socială
apoarte sociale asupra stării
societăţii rom ne ti Biblioteca irtuală de Sociologie

Biblioteca irtuală
de Sociologie
u ort ştiinţi ic entru actorii sociali şi olitici

apoartesociale

Tran iţia României strate ia de şirii României din subde


oltare
Calitatea ieţii

tandardul de iaţ
Politicile sociale
Problemele sociale criticecu care România se con runt

c imbarea social roiectat

E aluarea oliticilor sociale

IN TITUTUL DE CERCETARE A CALIT ŢII VIEŢII


AZI I MÂINE

finanţarea de ba ă
finanţare
complementară a programelor prioritare


Biblio ra ie

Politici de ocupare n Europa Centrală i de Est


Calitatea vieţii n om nia
Calitatea vieţii i de voltarea durabilă
Politici de ntărire a coe iunii sociale
Paradigma calităţii vieţii

Stiluri de viaţă dinamica lor n societatea


contemporană
n sociolog despre muncă i satisfacţie
De voltarea umană a ntreprinderii

Cultura relaţiilor interpersonale


Modul de viaţă i calitatea vieţii

Indicatori i surse de variaţie a calităţii vieţii

Incursiune n universul uman noi iposta e i dimensiuni ale fericirii

iganii ntre ignorare i ngri orare

Dimensiuni ale sărăciei om nia


Politici sociale om nia n context european
Strategii antisărăcie i de voltare comunitară
nouă provocare De voltarea socială

aportul social al ICC După de ani opţiuni pentru


om nia
aportul social al ICC om nia răspunsuri la cri ă

Ce fel de tran iţie vrem Anali a critică a tran iţiei II aport social
al ICC
aport social al ICC Starea socială a om niei
Calitatea vieţii situaţia actuală i perspective pentru
ANE A

201
Strategia de de voltare
a om niei n următorii de ani Sumar executiv

201

Strategia de
de voltare a om niei n următorii de ani ol III Partea

Strategia de de voltare a om niei n următorii de ani ol II

Strategia de de voltare a
om niei n următorii de ani ol III, Partea a -a

201
Studii sociologice
Dicţionar de calitatea vieţii

Activi area comunităţii din perspectiva procesului educaţional


actori, mecanisme, factori
om nia la răscruce opţiuni pentru viitor

Social Protection in the European nion

Tal ing about oma Implications for Social Inclusion

Este om nia altfel Societatea


i sociologia ncotro
Eficienţa energetică prioritate naţională pentru reducerea
sărăciei energetice, cre terea calităţii vieţii i siguranţa consumatorilor de energie

Strategia de de voltare a om niei n următorii de ani ol I


Sociologia rom nească istorie
socială
Asistenţa socială n
om nia după de ani răspuns la problemele tran iţiei texte selectate

201
Atacul de panică i anxietatea afecţiuni ale individului
lumii contemporane ntrebări i răspunsuri
Devianţa i iuni contemporane
The Europeanisation of Ever da Life
Cross Border Practices and Transnational Identifications Among E and Third-Countr
Citi ens

Public policies for oma Assessment


report of national program financed b European nion for oma inclusion

Minimul de trai, instrument n politicile sociale

ealthcare Services in
omania after T o Decades of eform
Puterea politică n om nia De la comunism la noul capitalism

Introducere n SPSS pentru cercetarea socială i de piaţă

201
undamentele culturale ale cri elor economice de la etno-
economie la teoria proprietăţii identitare

Elemente introductive legislative rom ne ti privind agresorul


familial
Profiluri teritoriale ale calităţii vieţii

rgani aţiile colective ale proprietarilor de terenuri agricole i


forestiere Profil, evoluţie, tendinţe
Cooperativele din om nia actori ai de voltării socio-
economice
Economia socială n contextul de voltării locale
Ine ualit in omania Dimensions and Trends

Modele de ntreprinderi sociale pentru persoane cu di abilităţi


Modele de ntreprinderi sociale pentru tineri peste ani
care părăsesc sistemul instituţionali at de protecţie a copilului

Modele de ntreprinderi sociale pentru persoane de etnie


romă
Modele de ntreprinderi sociale pentru beneficiari de venit
minim garantat
ecomandări pentru de voltarea economiei sociale om nia,

Statul bunăstării ntre supravieţuire, reformă i integrare europeană

Demand and
Suppl of Social Econom in T o Development egions of omania

Cererea i oferta
de economie socială n două regiuni de de voltare ale om niei Bucure ti-Ilfov i
Sud-Est
Evaluation of the omanian national dossier for Eur pedia

The European Culture for uman ights


The ight to appiness

2012
uman Agenc in the Interstices of Structure Choise and
Contingenc in the Conflict over o ia Montană, omania

Aspecte teoretice introductive privind conflictul i negocierea


la locul de muncă
iolenţa n relaţia de cuplu victime i agresori Teorie i
aplicaţii
Co ul de consum al populaţiei din om nia
Şanse de acces la educaţie n societatea rom nească actuală

Practicile profesionale ale furni orilor de servicii sociale i de ocupare,


la nivel de instrumente de monitori are, managemant de ca , informare, evaluare i
consiliere, n vederea ocupării grupurilor vulnerabile Studiu calitativ
om nia n austeritate Cri a globală a consumismului pe
credit
Impactul cri ei economice asupra migraţiei pentru muncă
din om nia
De la idee la profit cum să nfiinţe i o ntre-
prindere de economie socială n om nia
Economia socială i comunităţile de
romi provocări i oprtunităţi
Pre ent i perspective n cultura romă n
vi iunea intelectualilor, liderilor i oamenilor de succes romi

Intervenţiile
economiei sociale n cadrul diferitelor activităţi economice manual de intervenţie

2011
Economia socială n
om nia două profiluri regionale
cuparea neagricolă
n egiunile Sud-Muntenia i Sud- est ltenia
Şcoală i comunitate Model de intervenţie
n comunităţile cu copii răma i acasă
Paradigma calităţii vieţii

Mediul rural rom nesc evoluţii i involuţii


Schimbare socială i antreprenoriat
Grupurile vulnerabile i economia socială romi i femei n dificultate
manual de intervenţie
Anali a situaţiei copiilor vulnerabili,
exclu i i discriminaţi din Moldova
apid assessment of the social
and povert impacts of the economic crisis in omania
Alt fel de ocupare Cererea de economie
socială n regiunile de de voltare Bucure ti-Ilfov i Sud-Est
Lupta mpotriva discriminării n om nia

Studiu asupra fenomenului de mobbing i a


unor forme de discriminare la locul de muncă n om nia
Sociolog pe piaţa muncii Traiectoriile absolvenţiilor de
sociologie după
iscuri i oportunităţi ale sistemului de
asistenţă socială n om nia

2010
Cri ă i fiscalitate Studiu de ca omania Studii de economie
socială

Educaţie i schimbare socială Perspective sociologice i comunicaţionale


Economia socială n Europa
Cele mai bune practici n sectorul economiei sociale n Grecia i
n alte state ale niunii Europene
Legal i egal pe piaţa muncii pentru
comunităţile de romi Diagno a factorilor care influenţea ă nivelul de ocupare la
populaţia de romi din om nia
Diagno a anuală a calităţii vieţii

Consumul populaţiei din om nia

Studiu asupra fenomenului de mobbing i a


unor fenomene de discriminare la locul de muncă n om nia
Autorităţile locale
faţă n faţă cu fondurile europene
Stiluri de viaţă n om nia postcomunistă
Cunoa tere, interes i responsabilitate
Capital social n om nia nceputului de Mileniu Drumeţ n ţara
celor fără de prieteni
enunţarea timpurie la educaţie posibile căi de prevenire

alori sociale ale tran iţiei post-comuniste


Politici de inclu iune
socială n perioada de cri ă economică

200
Cornul i laptele
percepţii, atitudini i eficienţă
Introducere n sociologia familiei familia rom nească n societatea
contemporană
Politici familiale i de gen n
om nia
Strategia naţională de
mbunătăţire a situaţiei romilor vocea comunităţilor
Explo ia trebuinţelor omului modern semn de progres ori decadenţă

Management economic i social


Economia informală n
om nia n anul
istorie subiectivă n sociologia rom nească din p nă n
pre ent
Asistenţa Socială n om nia Teorie i acţiune socială Selecţie de
texte
2008
Calitatea vieţii i de voltarea durabilă
Politici de ntărire a coe iunii sociale
Diagno a anuală a calităţii vieţii

Dimensiunea ecologică a consumului de bunuri i servicii

Condiţii de viaţă ale familiilor cu copii din om nia

The alues of the omanians

omii Pove ti de viaţă

200
Economics of the ertical Boundaries
Accesul romilor pe piaţa muncii aspiraţii, factori i strategii de
reu ită
oma in epublic of Moldova

Policies of social inclusion for the vulnerable


groups Increse of the acces on the labour mar et Politici de inclu iune socială
pentru grupurile vulnerabile Cre terea accesului pe piaţa muncii

Manualul formatorului undamentele abordării integrate a


serviciilor medico-sociale la nivel local
Dimensiunea socială a de voltării durabile
Economia informală i transformare socială n om nia

Politici i instituţii n migraţia internaţională


migraţia pentru muncă din om nia
alori ale rom nilor perspectivă
sociologică

Barometrul inclu iunii romilor


om nia religioasă Pe valul european sau n urma lui

Nevoi i resurse n comunităţile de romi


Eastern European religion

BAL ANDIDE Stud on Social


Dimension in the Candidate Countries Bulgaria, omania, Croatia and Tur e
Countr eport for omania
Enciclopedia de voltării sociale

Proiectarea
de voltării sociale Ghid metodologic

200
The ertical Boundaries of the irm Competitive Advantages A
Strategic Approach
Politici sociale pentru sănătate
Politici de ocupare n Europa Centrală i de Est
Evaluarea programelor pentru
comunităţile de romi din om nia
Politici publice pentru romi Evoluţii i perspective

Politici de ocupare pentru romi

Accesul romilor la serviciile sociale ealităţi i tendinţe n


anul
Manualul formatorului undamentele abordării integrate a
serviciilor medico-sanitare la nivel local
Lumea rurală - astă i i m ine de batere naţională

Constituirea clasei
mi locii n om nia
Services to children and families Impact
of olt programs in omania
irst European ualit of Life Surve ualit of Life in
Bulgaria and omania
Civili aţia rurală din om nia n perspectiva
integrării n E
Metode cercetare a modelelor de consum

Accesul populaţiei la serviciile publice

De voltarea organi aţiei


sindicale
Sectorul informal din
om nia
Căsătoria i sarcina timpurie n comunităţile de
romi
Satul rom nesc pe drumul
către Europa
nderstanding the D namics of Povert and Development
is s on Children in omania
nouă provocare De voltarea socială

200
Case Studies in Management Issues
Competitive advantages of the firm in a high competitive environ-
ment Case studies in management issues and CD- M cost modelling financial
modelling CSBP
Evaluarea proiectelor pentru comunităţile de romi din
om nia
Calitatea vieţii n om nia, ed a -a

rban life
and culture in Southeastern Europe
Perspectives on the European Postcommunist
Societies
European Integration from east to east civil
societ and ethnic minorities in a changing orld
Penuria Pseudo-Modernă a Postcomunismului rom nesc ol I
Schimbarea socială i acţiunile indivi ilor
Penuria Pseudo-Modernă a Postcomunismului rom nesc ol II
esursele
Ce fel de bunăstare i doresc rom nii Despre legitimitatea politicilor
sociale n om nia
omanian
arms and armers facing the E regulations
Diagno a sărăciei i a riscurilor n de voltarea copilului din
om nia aport de cercetare
Incertitudinea perspectivă psiho-sociologică, ed a -a

Spre o paradigmă a g ndirii sociologice, ed a -a


De voltare comunitară Note de curs

Politici n serviciile de asistenţă socială Curs

Politici sociale pentru familie i copil Curs

Psihosociologie aplicată n asistenţă socială Curs

Standarde ale profesiei de asistent social Curs


200
Ştim să ne cre tem copiii

Statul bunăstării Evoluţii i tendinţe


Starea de sănătate a populaţiei romă i accesul ei
la serviciile de sănătate
Combaterea sărăciei i promovarea
inclu iunii sociale Studii de ca n udeţul Bihor

Parteneriatul public-privat n furni area


de servicii sociale
Politica socială Studii
Şpaga la rom ni Ce cred i ce spun rom nii despre corupţia
mică
ualit of life in omania
Minimul de trai i costurile sociale concepte operaţionale n
anali a calităţii vieţii
Impactul social diferenţiat al cre terii costurilor utilităţilor
publice asupra consumului populaţiei

n Discrimination Insights from the omanian


Children
Sărac lipit, caut altă viaţă

Aderarea om niei la niunea Europeană Impactul


asupra statului bunăstării rom nesc

anali ă critică a tran iţiei Ce va fi după

200
Geopolitică, globali are,
integrare
Cercetarea
Naţională privind iolenţa n amilie i la Locul de Muncă om nia

Strada ntre fascinaţie i servitute

Ne a s - Ne start Manual of inspiration Better


Integration of efugees and Immigrants
Starea societăţii
rom ne ti Lucrările celui de al II-lea Congres Naţional de Sociologie i Asistenţă
Socială
Implementation of
CD Principles in a Transition Econom A Case Stud of omanian Experience

To ard countr led


development A multi-partner evaluation of the comprehensive development frame-
or idings from six countr case studies Bolivia, Bur ina aso, Ghana, omania,
ganda, ietnam
ousing polic an end or a ne beginning

olt omania Documentation


of utcomes Services to children and families

Politica de coe iune a E i de voltarea economică i socială la nivel regional


n om nia
omania Povert Assesmment
Aspecte privind de voltarea, populaţia i sănătatea reproducerii la
nivel naţional i studii de ca om nia
ealth for Minorities Challenges for the oma
in omania
Sărăcia extremă, tran iţia trăită la
groapa de gunoi

2002

Indicatori privind comunităţile de romi din om nia


n deceniu de tran iţie n om nia aportul naţional al de voltării
umane om nia
Copiii romi care muncesc i familiile acestora caracteristici
socio-culturale i condiţii de viaţă
Impactul socio-economic al fenomenelor naturale de astruoase
n om nia inundaţii, alunecări de teren, secetă

anali ă comparativă a politicilor sociale om nia,


ţările E, ţările n tran iţie
Avoiding the Dependenc Trap, A egional uman Development
eport, The oma in Central and Eastern Europe
nvăţăm ntul rural din om nia condiţii, probleme i strategii de
de voltare
Participarea la educaţie a copiilor romi
Probleme, soluţii, actori
Calitatea vieţii n om nia
Dicţionar de politici sociale
Problema cheltuielilor de ntreţinere obligatorii ale re idenţilor
la bloc
The Social Impact of Informal
Economies in Eastern Europe
Assessing the
causes of countr disparities in omanian Social Development und pro ects
proposals A eport to the omanian Social Development ound
Proiectul de mpădurire a unor terenuri agricole
degradate din om nia Evaluarea impactului social
Planul Naţional Anti-Sărăcie i Promovarea Inclu iunii
Sociale
omii din om nia

2001
aportul Naţional al De voltării mane, om nia

Povert , Ethnicit and Gender in


Eastern Europe During the Mar et Transition
Cercetări cu privire la minoritatea romă
Monografia sectorului de locuinţe om nia

Captivi n societate Sociologia bunului simţ


Sociologia presei
Structuri moderne ale consumului european

aciali ation and femini ation of povert in Central and Southern Europe
during Post-Communist Socio-Economic

easibilit Stud on the continuation


and extension of the structural reform of the ocational Education and Trining
ET ithin the Educational S stem of omania The present situation and sector
polic frecommendations

European alues Surve The Source boo

Statutul femeilor din mediul rural Afirmarea


economică a femeilor din mediul rural n omania
Povert in omania causes, anti-povert policies, recom-
mendations for action
Economia informală n om nia
2000
Experienţa de viaţă a adolescenţilor
Sociologia cunoa terii
egim social-politic i viaţă privată amilia i politica familială
n om nia
Practici po itive n comunităţile de rromi

nvăţăm ntul rural din om nia condiţii, probleme i strategii de


de voltare
Economia politicilor sociale
Proiectarea cercetării sociologice
Social assessment for rural development pro ect Social
needs and actions in omanian villages
The illages of omania Development Povert and Social
Capital pdating Targeting for the omanian Social Development und

erdammt u Marginalitat Die oma in


umanien
Politici sociale n om nia n tran iţie
The situation of omen in transition comparative stud

Strategii antisărăcie i de voltare comunitară


Diagno a problemelor sociale comunitare
Studii de ca
Starea societăţii rom ne ti
după ani de tran iţie
Situaţia femeii n om nia

1
Copiii rromi din om nia raport de cercetare

eţele schimbării om nii i


provocările tran iţiei

aportul Naţional al De voltării mane om nia

Evoluţie, involuţie i tran iţe n agricultura om niei

Sărăcia n om nia , ol I Coor-


donate ale sărăciei Dimensiuni i factori
Sărăcia n om nia , ol II
Politici de prevenire i reducere a sărăciei, Proiectul de Prevenire i Combatere a
Sărăciei
Politici sociale n om nia
Spre o paradigmă a g ndirii sociologice
Sociologia tran iţiei

1 8
amiliile sărace cu mulţi copii, segment al
populaţiei n plină suferinţă

aportul Naţional al De voltării mane om nia

Strategia naţională de prevenire i com-


batere a sărăciei ecomandări i soluţii alternative om nia

Metode i tehnici de evaluare a sărăciei

1
Children at is in Central and Eastern Europe
Perils and Promises, NICE , Ecoonomies in Transition Studies egional Monitoring
eport, No epublica Cehă, Slovacia, ngaria, Polonia, Slovenia, Albania,
Bulgaria, om nia, Estonia, Latvia, Lituania, Belarus, Moldova, usia, craina,
Armenia, A erbai an, Georgia

aportul naţional al de voltării


umane om nia
Pentru o societate centrată pe copil

1
aportul naţional al de voltării umane
n om nia

1
Povert , Children and Polic for a Brighter uture,
NICE , Economies in Transition Studies egional Monitoring eport, No ,
epublica Cehă, Slovacia, ngaria, Polonia, Slovenia, Albania, Bulgaria, om nia,
Estonia, Latvia, Lituania, Belarus, Moldova, usia, craina, Armenia, A erbai an,
Georgia
aportul de voltării umane n om nia

Dimensiuni ale sărăciei om nia


Politici sociale om nia n context european

Situaţia copilului i a familiei n om nia

1
Politica socială i economia de piaţă n om nia

om nia Dinamica bunăstării


i a protecţiei sociale

1
Public Polic and Social Conditions, NICE ,
Economies in Transition Studies egional Monitoring eport, No , epublica
Cehă, Slovacia, ngaria, Polonia, Slovenia, Albania, Bulgaria, om nia, Estonia,
Latvia, Lituania, Belarus, Moldova, usia, craina, Armenia, A erbai an, Georgia

Modalităţi de structurare a timpului liber n vacanţele i concediile de


odihnă ale tineretului
Situaţia social-economică a copilului n om nia propunerea
unui program prioritar de urgenţă de protecţie

iganii ntre ignorare i ngri orare

1 2
Calitatea vieţii

Atitudini, valori i condiţii de


viaţă n mediul studenţesc

Liniamente ale politicii de protecţie socială pentru om nia anilor , nr


1 1
Diagno a calităţii vieţii

Calitatea serviciilor pentru populaţie

Politici orientate spre mbunătăţirea calităţii


vieţii

1 0
Incertitudinea o perspectivă psiho-sociologică

Ra oarte sociale
aport social al ICC Starea socială a om niei
Calitatea vieţii situaţia actuală i perspective pentru
aport social evaluarea capacităţii Agenţiei Naţionale
pentru omi
Ce fel de tran iţie vrem Anali a critică a tran iţiei II aport social
al ICC , nr
Starea sărăciei din om nia n context
european aport social
aport social al ICC om nia răspunsuri la cri ă

Calitatea vieţii n om nia

aport de cercetare privind economia socială n


om nia din perspectivă europeană comparată

aportul social al ICC


După de ani opţiuni pentru om nia
CONTENT

Fore ord Elena Zamfir, Iuliana Precupeţu

INTRODUCTION

Elena Zamfir

PART I DIMEN ION OF T E UALIT OF LIFE

Gabriela Neagu
Iuliana
Precupeţu, Cosmina Elena Pop

Cristina Tomescu
Simona Ilie,
Ana Maria Preoteasa

Cosmin Briciu
Monica Marin, Adriana Neguţ,
Claudia Petrescu, Iulian Stănescu, Manuela Sofia Stănculescu

PART II OB ECTIVE INDICATOR OF T E UALIT OF


LIFE
Simona Ilie
Adina
Mihăilescu
Maria
Livia Ştefănescu
Ionuţ-Marian Anghel, Elena Tudor
Mihnea Preotesi
Simona Ilie, Sorin Cace
Daniel Arpinte, Sorin Cace, Alexandra Deliu

Elena Zamfir
Daniel Arpinte
Mariana Stanciu, Adina
Mihăilescu

IN TEAD OF CONCLU ION

Cătălin Zamfir

Cătălin Zamfir, Alin Casapu


UMMAR
ualit of Life in the Development Strategies
and Ethics of Social Action
ho to build together

Anal sis of the Education S stem in omania from the


Perspective of Medium and Long Term b ectives

ealth Status in omania or a Social Approach to


ealth

nancial and uman esources for the ealth S stem in


omania
Emplo ment in omania sources of vulnerabilit

ousing Conditions, ualit of ousing and ousing


Policies

ualit of Governance in omania

Budget and ouseholds Living Standard


A Comparative
Anal sis in Determining Povert Thresholds

Average Consumption in omania from an European Perspective

Income Ine ualities

Povert in omania

Directions in Social Protection


Social Benefits

To ards an Integrated S stem of Public Services in Social


Assistance
T pes of social assistance public services

Social Support for Elderl in omania

esearch Institute for ualit of Life I L in Public


Policies for ears

S-ar putea să vă placă și