Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Data: 23 aprilie 2005


Clasa: a IV-a
Şcoala Nr. 3 Botoşani
Învăţătoare: Bartuş (Balan) Lăcrămioara
Disciplina: fantezie şi îndemânare (disciplină opţională)
Subiect: „Ou în colier"
Tipul lecţiei: consolidare de priceperi şi deprinderi
Scopul lecţiei: consolidarea priceperilor şi deprinderilor de realizare a unei
compoziţii utilizând diferite materiale şi tehnici de lucru
Obiective operaţionale: Pe parcursul lecţiei elevii vor fi capabili:

Elevi Elevi integraţi


O1 – să identifice etapele de realizare a O1 – să enumere materialele necesare
produsului realizării compoziţiei
O2 – să confecţioneze colierul din carton O2 – să confecţioneze colierul din carton
(prin tehnica decupării, utilizând pentru (prin tehnica decupării, utilizând pentru
trasare şablonul, apoi colorare) trasare şablonul, apoi colorare)
O3 – să realizeze sistemul de prindere al O3 – să realizeze sistemul de prindere al
cojii de ou din scobitoare şi aţă cojii de ou din scobitoare şi aţă
O4 – să asambleze corect elementele O4 – să asambleze corect elementele
folosindu-se de ac şi aţă folosindu-se de ac şi aţă
O5 – să facă aprecieri în legătură cu O5 – să facă aprecieri în legătură cu
lucrarea proprie sau lucrările colegilor, lucrarea proprie sau lucrările colegilor
prin raportare la modelul iniţial
O6 – să descrie acţiunile pe care le fac

Strategia didactică: algoritmică


Metode şi procedee: conversaţia, observarea independentă, explicaţia,
demonstraţia, exerciţiul
Material didactic: modelul învăţătorului, ouă mai proaspete şi mai vechi, vas
cu apă, coajă de ou, carton, şablon pentru colier, carioci, ac, aţă, scobitoare, cârpă
umedă pentru şters mâinile, lucrări din coji de ou realizate în lecţiile anterioare,
Mod de organizare a colectivului: frontal, individual

1
Momentele Conţinutul instructiv-educativ şi
lecţiei Ob Activitatea celorlalţi elevi Ob Activitatea elevilor integraţi
1.
Captarea Se aduc mai multe ouă, care au scrise pe ele data recoltării (unele mai proaspete,
atenţiei altele mai vechi). Aleg fiecare câte un ou, primesc calendare, se cere să identifice
cu cât timp în urmă au fost recoltate.
Apreciază cu cât timp în urmă au fost Citesc data de pe ou, localizează
recoltate. pe calendar, numără cu câte zile în
urmă au fost recoltate.
Se iau oul cel mai proaspăt şi cel mai vechi, cere elevilor integraţi să le spargă şi să
pună conţinutul pe două farfurii separate. Se analizează cum arată fiecare.
Fiecare din ei sparge câte un ou,
Observă acţiunile făcute de colegii compară conţinuturile şi spun care
lor. Exprimă ce se poate întâmpla este oul cel mai proaspăt şi care este
dacă este consumat un ou vechi. cel mai vechi.
Pentru deficientul de auz cuvintele
spuse oral se însoţesc şi de cuvintele
scrise (proaspăt, bun, vechi nu este
bun)
Se poartă discuţii despre întrebuinţarea ouălor.

Prezintă întrebuinţări ale ouălor: în Primesc şi imagini pe baza cărora


alimentaţie, pentru clocit, coji pisate verbalizează despre întrebuinţările
ca medicament pentru deficitul de ouălor: mâncare (pot enumera:
calciu, chiar jucării. plăcinte, prăjituri, ochiuri etc.),
pentru clocit (ies pui) etc.
2.
Precizarea Se precizează faptul că în lecţia de astăzi vor face un ornament utilizând şi coji
temei şi a de ouă, pentru care vor decupa, colora şi asambla diverse elemente.
obiectivelor
activităţii
3. Se prezintă spre observare modelul „Ou în colier”. În cazul în care cuvântul
Prezentarea colier este necunoscut, se va explica împreună cu elevii.
datelor de Elevii sunt solicitaţi să recunoască materialele din care este confecţionat
limbaj şi modelul.
tehnologice
Explică cuvântul nou, formulează Observă modelul, numesc
propoziţii utilizând cuvântul. O1 materialele din care este
confecţionat (pentru elevul
Identifică materialele din care este hipoacuzic întrebările sunt
confecţionat. simplificate): carton, coajă de ou,
aţă, scobitoare.
Elevii sunt implicaţi în identificarea etapelor de realizare a produsului

O1 Identifică etapele de realizare a


produsului, cu ajutorul învăţătorului.
Se explică şi demonstrează cum se realizează colierul: aplicarea şablonului pe
coala de carton, trasarea conturului cu creionul, apoi decupare cu foarfeca. Colierul
va fi colorat cu carioca, coaja de ou la fel, în culori alese de fiecare în funcţie de
preferinţe.

2
Momentele Conţinutul instructiv-educativ şi
lecţiei Ob Activitatea celorlalţi elevi Ob Activitatea elevilor integraţi
4. Învăţătoarea reia demonstraţia
Activitatea Elevii urmează explicaţiile şi Trasează conturul, decupează,
practică confecţionează colierul prin colorează.
propriu- O2 decupare, după ce în prealabil au O2 Beneficiază de atenţie sporită din
zisă trasat conturul după şablon. partea învăţătorului, explicaţii
Colorează colierul şi coaja. suplimentare şi concrete.
Dacă termină înaintea altora, îşi O6 Antrenaţi în verbalizarea
ajută colegii. acţiunilor făcute.
Dacă termină înaintea altora, îşi
ajută colegii.

Învăţătorul antrenează elevii în descoperirea modelului pentru descoperirea


modului cum este prins oul în colier.

Analizează modelul. Analizează modelul

Se demonstrează modul de atârnare a oului în colier: o jumătate de scobitoare


este legată de mijloc cu aţă (cca 50 cm), se introduce în poziţie verticală în ou, se
mişcă puţin oul pentru ca scobitoarea să se aşeze în poziţie orizontală.
Capătul din exterior al aţei se introduce în ac şi este prins de marginea superioară a
colierului. În ac se pune din nou aţă şi se introduce prin extremitatea superioară a
colierului, se lasă liber cam 10 cm de aţă, se înnoadă pentru a putea fi suspendată.

Realizează pentru coaja de ou Învăţătoarea reia demonstraţia


O3 elementul cu care va prins de colier. Lucrează odată cu învăţătoarea,
Asamblează toate elementele. O3 care aşteaptă până realizează ei
O4 Copiii care lucrează mai repede îi O4 etapele, apoi trece cu demonstrarea
ajută şi pe ceilalţi. la o alta.
O6 Antrenaţi în verbalizarea
acţiunilor făcute.

5. Se solicită elevilor să formeze perechi, să observe lucrarea colegului şi să spună


Aprecierea câteva lucruri despre ea (a colorat frumos, a decupat corect etc.)
lucrărilor Se adună lucrările şi se expun în faţa clasei. Se fac aprecieri globale şi individuale
privind lucrările copiilor şi desfăşurarea lecţiei.
Sunt antrenaţi în găsirea unor moduri de utilizare a lucrărilor realizate.

3
Momentele Conţinutul instructiv-educativ şi
lecţiei Ob Activitatea celorlalţi elevi Ob Activitatea elevilor integraţi
Formează perechi, fac aprecieri asupra Formează perechi, fac câteva
O5 lucrării colegului. O5 aprecieri asupra lucrării colegului.
Fac aprecieri asupra lucrării proprii, Răspund la întrebarea: Cum este
comparând-o cu modelul iniţial şi cu lucrarea ta?
lucrările colegilor. Apreciază lucrarea efectuată.
Descriu etapele de realizare. Ajutaţi să exprime principalele
Prezintă moduri de utilizare a etape în realizarea produsului.
produsului realizat. Răspund la întrebarea: Ce vei face
cu lucrarea ta?

Lucrări ale copiilor

4
5