Sunteți pe pagina 1din 22

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

7 MINISTERUL EDUCAȚIEI
REŞIŢA NAȚIONALE

PROIECT DE
ACTIVITATE
INTEGRATĂ
Clasa Pregătitoare B

Prof. înv. primar Diaconescu Oana Cristina


PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
Data: 17.01.2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr. 7, Reșița
Clasa: Pregătitoare B
Prof. înv. primar : Diaconescu Oana Cristina
Arii curriculare:
 Consiliere și orientare;
 Limbă și comunicare;
 Matematică și științe ale naturii;
 Tehnologii.
Unitatea tematică: „La gura sobei – Crăiasa Zăpezii”
Tema zilei: „În drum spre castelul de gheață”
Disciplinele implicate:
 Dezvoltare personală - „Fapte bune, fapte rele” – comunicare și însușire de noi cunoștințe;
 Comunicare în limba română - „În drum spre castelul de gheață” – recapitulare și sistematizare a
cunoștințelor;
 Matematică și explorarea mediului – „Adunarea și scăderea cu 2 în concentrul 0-10” –
consolidarea cunoștințelor;
 Arte vizuale și abilități practice – „Căsuța păsărelelor” – formare de priceperi și deprinderi.
Forma de realizare: activitate integrată
Tipul activității: formare și dezvoltare de competențe
Durata : 4 ore
Competențe specifice :
 Dezvoltare personală
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare.
2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară.
 Comunicare în limba română
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar.
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar.
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple.
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar.
 Matematică și explorarea mediului
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31.
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor.
1.4 Efectuarea de adunări și scăderi prin adăugarea/extragerea a 1-5 elemente dintr-o multime dată.
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, diferenţă, =, +. -) în rezolvarea
şi/sau compunerea de probleme.
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul
identificării unor regularități

 Arte vizuale și abilități practice


1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual.
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale.
2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple.

Obiective operaționale:
 Matematică și explorarea mediului
 O1 – Să numere crescător din doi în doi în concentrul 0-10.
 O2 - Să numere descrescător din doi în doi în concentrul 0-10.
 O3 - Să identifice vecinii unor numere date din concentrul 1-10.
 O4 -Să rezolve calculele reprezentate de scăderi şi adunări simple.
 O5 – Să ordoneze crescător/ descrescător numerele în concentrul 0-10.
 O6 – Să compună și să rezolve o problemă având ca suport o planșă cu imagini.

 Arte vizuale și abilități practice


O1 - Să denumească materialele de lucru necesare pentru realizarea temei propuse.
O2 - Să aplice tehnici de lucru adecvate(aplicare culoare, lipire).
O3 - Să asambleze prin lipire elementele, pentru a obţine produsul final.
O4 -Să analizeze în spirit critic şi autocritic atât lucrarea proprie cât şi lucrările colegilor.
O5 - Să realizeze igienizarea spaţiului de lucru după finalizarea lucrării.
Strategii didactice:

Metode și procedee: conversaţia, observația, lectura predictivă, explicaţia, exerciţiul, explozia stelară,
demonstrația, turul galeriei;
Mijloace de învățământ: calendarul naturii, calendarul celor 100 de zile de școală, fișe de lucru,
flipchart,creioane de scris, jetoane cu cuvinte, colivie, machetă, jetoane cu imagini, palete „așa da, așa
nu”, sticle de plastic, culori acrilice, bureți de vase, fulgi și fluturi din hârtie, lipici, pistol de lipit,
sfoară.
Formele de organizare: individual,frontal, pe grupe.
Resurse temporale: 30-35 minute pe categoria de activitate + 10-15 minute activități recreative
Resurse umane: 17 elevi
BIBLIOGRAFIE:
 Programe şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a , MINISTERUL
EDUCAŢIEI NAŢIONALE, 2013.
 Ghid practic pentru clasa pregătitoare, editura D.C.E, Pitești, 2014.

SCENARIUL DIDACTIC

Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineaţă.


Salutul : - elevii sunt scoși la intrarea din clasă, se încolonează într-un singur șir și aleg o
formă de salut din următoarele:

Învățătoarea trebuie să-i salute respectând forma de salut aleasă de fiecare elev. După ce au
salutat, elevii se așează pe covor.
Apoi se realizează prezenţa copiilor cu ajutorul panoului de prezenţă, se precizează numărul
copiilor prezenţi şi numărul copiilor absenți. Un elev e solicitat să descopere câţi băieţi şi câte fete
sunt prezente, iar alt elev va observa câţi băieţi şi câte fete sunt absente.
Se completează Calendarul naturii, copiii denumesc ziua săptămânii, data, luna şi anul, iar
învăţătoarea indică jetonul pe care este scrisă denumirea acestora. În continuare, copiii sunt îndemnaţi
să spună ce au observat ei dimineaţă când au venit la şcoală pentru a stabili cum este vremea şi cum
ne îmbrăcăm în acest anotimp.
Se stabilesc câte zile de școală au trecut.
Noutatea zilei: „Ghicește ghicitoarea mea!”
Învățătoarea le prezintă elevilor ghicitorile scrise pe flipchart:
„Poartă rochii lungi, pe cap are diademă
Părinții ei sunt regi iar ea este................ ” (prințesă)

„Mama, tata și bunica,


Frățiorul şi bunicul,
Toți îmi sunt dragi pentru că sunt.........” (familia)

„40 erau în povestea lui Aladin


Prădau și jefuiau tot ce prindeau
Și li se zicea......... ” (hoți, tâlhari)
Elevii descoperă mesajul zilei: „ Prințesa binevoitoare și familia de tâlhari”

Întreaga activitate se va desfășura sub forma unui joc, în care elevii își vor imagina că o
vor ajuta pe prințesa Ela să se întoarcă la castel rezolvând toate sarcinile și depășind toate obstacolele.

Se anunță elevii că activitatea de astăzi se numește „În drum spre castelul de gheață”, că
se vor juca diferite jocuri, vor vorbi despre emoții și despre fapte bune și fapte rele, vor alcătui cuvinte
și propoziții simple,vor despărți în silabe anumite cuvinte, vor număra,vor aduna și scădea, vor rezolva
probleme, vor alcătui singuri probleme, vor confecționa căsuțe pentru păsărele pentru a recompensa
porumbeii care o ajută pe prinţesa Ela să se întoarcă la castel.
Pe parcursul zilei se poartă discuții despre importanța faptelor bune, despre faptele bune sau
rele prezente în anumite povești studiate , despre modul de viață al păsărilor ce rămân pe perioada
iernii în țara noastră și cum putem să le ajutăm pe acestea să depășească cu bine iarna..
Elevii vor lucra individual și pe grupe.
La finalul se fac aprecieri asupra întregii activități iar copiii vor fi recompensați de prințesa Ela cu
fructe
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Integrate / competențe

Strategii didactice
Etapele lecției

Discipline

Evaluare
specifice

Forme de
Ob Elemente de conținut
organizare
op. „Dezvoltare personală”
Metode și Mijloace de
procedee învățământ C G I

Pregătirea materialelor necesare desfăşurării în bune condiţii a lectiei.


Activitatea debutează cu ,,Întâlnirea de dimineaţă”, activitate între
CLR copii şi d-na învăţătoare prin intermediul salutului de dimineaţă. Elevii Conversația
sunt scoși la intrarea din clasă, se încolonează într-un singur șir și aleg

Capacitatea de a se organiza
1. Moment organizatoric

1.1 o formă de salut din jetoanele afișate la intrarea în clasă. Învățătoarea


trebuie să-i salute respectând forma de salut aleasă de fiecare elev.
După ce au salutat, elevii se așează pe covor.

Dirijat
Prezentarea ”musafirilor”.
Se realizează prezenţa la panou; Exercițiul Calendarul
MEM Se reactualizează regulile grupului . naturii
Se completează ,,Calendarul naturii” cu data: ziua, luna, anul,
3.1 anotimpul, starea vremii pentru ziua respectivă și se stabilește Calendarul celor
îmbrăcămintea adecvată. 100 de zile de
Se completează „Calendarul celor 100 de zile de școală”. Se școală
reactualizează noțiunea de zeci și unități.

Conversația
2. Captarea

Se descoperă mesajul zilei, mesaj sugerat de răspunsul ghicitorilor de


atenției

Dirijat
la rubrica noutăți din cadrul întâlnirii de dimineață și prezența Explicația Flipchart
machetei cu multe sarcini. Observația Machetă
Se comunică elevilor că astăzi vor asculta povestea „Prințesa

Dirijat
binevoitoare și familia de tâlhari” , vor deveni ajutoarele acesteia în
Conversația
3. Anunțarea titlului și a

îndeplinirea sarcinilor și depășirea obstacolelor, că se vor juca diferite


jocuri, vor vorbi despre emoții și despre fapte bune și fapte rele, vor
obiectivelor

alcătui cuvinte și propoziții simple,vor despărți în silabe anumite


cuvinte, vor număra,vor aduna și scădea, vor rezolva probleme, vor
Explicația
alcătui singuri probleme, vor confecționa căsuțe pentru păsărele pentru
a recompensa porumbeii care o ajută pe prințesă Ela să se întoarcă la
castel.
Se expune conţinutul poveştii „Prințesa binevoitoare și familia de Conversația
tâlhari” (anexa 1), folosindu-se inflexiunile vocii, mimica şi gestica
corespunzătoare pentru a trezi emoţii şi pentru a asigura motivaţia
învăţării. Explicația
Povestea este expusă după următorul plan, iar fiecare idee este
CLR prezentată pe machetă:
1. Prezentarea mediului în care trăiește prințesa Ela, precum și
1.1
caracterizarea ei morală. Machetă
1.2 2. Pregătirea prințesei de plimbare și răpirea acesteia de familia de
tâlhari.
3. Întâlnirea prințesei cu fetița tâlharilor. Lectura Siluete
4. Fetița tâlharilor îi arată prințesei colecția ei de porumbei și vrăbiuța predicativă
Cip-Cip.
DP 5. Fetița tâlharilor o obligă pe Ela sa-i zică o poveste.
6.Fetița tâlharilor adoarme iar prințesa Ela vorbește cu porumbeii ținuți
4. Dirijarea învățării

2.1
captivi și acceptă să-i ajute să îndeplinească sarcinile pentru a o ajuta să
se întoarcă la castel. Observația

Dirijat
Fixarea conținutului se realizează prin întermediul întrebărilor:
- Cine era Ela?
Flipchart
- Ce fel de persoană este prințesa? Ce fel de persoană este fetița Explozia
tâlharilor? stelară Jetoane cu
- De ce a salvat-o fetița tâlharilor pe prințesă din mâinile babei? imagini
- Când au căzut la înțelegere porumbei cu prințesa?
- Unde vrea să se întoarcă prințesa?
Elevii sunt solicitați în rezolvarea primei sarcini date de porumbei.
Explicația Palete
Sarcina 1 „Fapte bune, fapte rele”
Elevii primesc palete ce reprezintă faptele bune prin imaginea

și faptele rele prin imaginea .


Învățătoarea prezintă anumite fapte din anumite povești știute de elevi
(anexa 2)
Aceștia trebuie să catalogheze faptele bune sau rele prin ridicarea

Dirijat
paletei cu imaginea corespunzătoare.
DP Explicația Jetoane cu
Sarcina 2 „Așa da, așa nu” imagini
2.1 Elevii sunt împărțiți în două grupe: porumbeii și vrăbiuțe. Ei vor alege Exercițiul
performanțelor
5. Obținerea

dintr-un săculeț câte un jeton (anexa 3) ce reprezintă o acțiune din viața


2.2 Conversația

Dirijat
de zi cu zi a unui copil. Ei trebuie să le catalogheze „așa da, așa nu”.
CLR Grupul de elevi care vor avea cele mai multe imagini catalogate bine Cutiuțe
vor câștiga.
1.1

Fișă de lucru
Copii vor primi o fișă pe care sunt desenați doi copii (aneva 4), iar Exercițiul
6. Activitate

AVAP chipurile acestora reprezintă câte o emoție. Ei vor colora copilul al


recreativă

Explicația

Dirijat
cărui chip arată emoția pe care o simt în acel moment.
2.2 Creioane
Conversația colorate
2.3

Aprecieri verbale
7. încheierea
activității

Dirijat
Se vor face aprecieri generale și individuale asupra participării elevilor
Conversația
la lecție, precum și asupra comportamentului lor pe parcursul orei.
Integrate / competențe
Strategii didactice
Etapele lecției

Discipline

Evaluare
specifice

Forme de
Ob Elemente de conținut
organizare
op. „Comunicare în limba română”
Metode și Mijloace de
procedee învățământ C G I

Se creează condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii:


-aerisirea sălii de clasă;
organizatoric

Conversația
1. Moment

-amenajarea spaţiului de desfăşurare a lecției;

Observarea
sistematică
Dirijat
-pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv;

Exercițiul Piese puzzle


2. Captarea

Fiecare elev descoperă în cutia personală un plic cu piese de puzzle.


atenției

Dirijat
Rezolvând-ul elevii descoperă cuvântul comunicare. Explicația

Conversația Machetă
3. Anunțarea titlului și

Se anunță tema orei de comunicare în limba română. Elevii primesc


a obiectivelor

informații cu privire la activitățile ce le vor desfășura. Li se reamintește

Dirijat
faptul că trebuie să continue să rezolve sarcinile primite de la porumbei Siluete
și să o ajute pe prințesă să ajungă la castel.
MEM Elevii primesc următoarele sarcini: Jetoane cu
Sarcina 3 „Alege poziția corectă” cuvinte
1.3 Elevii lucrează în perechi, ei trebuie să așeze în ordine cuvintele date Explicația
pentru a forma propoziții și să specifice câte cuvinte conține fiecare
1.4 propoziție. Observația
Perechea 1 primește cuvintele: mere, multe, are, Micu; propoziția Lipici
formată este Micu are multe mere. Exercițiul
Perechea 2 primește cuvintele: mea, mama, e, Ema; propoziția formată
este Ema e mama mea.
Perechea 3 primește cuvintele: Nicolae, nume, un, e; propoziția formată
este Nicolae e un nume.
Perechea 4 primește cuvintele: mure, multe, Irina, are; propoziția
formată este Irina are mure multe.
CLR Perechea 5 primește cuvintele: e, racul, mare; propoziția formată este
4. Dirijarea recapitulării

Observarea sistematică
Racul e mare.
2.1 Perechea 6 primește cuvintele: Miron, Norica,cu,e; propoziția formată Jetoane
este Miron e cu Norica.

Dirijat
3.1 Perechea 7 primește cuvintele: animal, leu, un, e; propoziția formată Tablă magnetică
este Leul e un animal.
Perechea 8 primește cuvintele: am, moi, caramele; propoziția formată
este Am caramele moi.
Colivii
Sarcina 4 „Prinde păsărelele”
Elevii sunt împărțiți în două grupe: porumbeii și vrăbiuțele. La
semnalul învățătoarei vor trebui să pornească și să „prindă păsărele” Explicația
(silabele, cuvintele rostite de învățătoare). Elevii care reușesc să
„prindă” toate „păsărele” câștigă. Conversația
Sarcina 5 „Cine este mai isteț?” Fișă de lucru
Elevii descoperă sarcina care constă într-o fișă de lucru (anexa 5).
Se explică sarcinile:
- încercuiște silaba comună (că); scrie în căsuță de câte ori ai găsit-o
(de 6 ori);
- unește cuvântul cu imaginea corespunzătoare (arc, nor, mac, cal, nas);
- descoperă cuvintele din careu (ren, român, om, Maria, ram, iarna, Ela,

Dirijat
mama, rac, car)
5. Activitate AVAP Exercițiul
recreativă
Elevii primesc o fișă de colorat (anexa 6).

Dirijat
2.2

2.3

Conversația
6. Încheierea
activității

Aprecieri
Se fac aprecieri generale și individuale asupra participării elevilor la

Dirijat

verbale
lecție, precum și asupra comportamentului lor pe parcursul orei.
Integrate / competențe
Strategii didactice
Etapele lecției

Discipline

Evaluare
specifice

Forme de
Ob Elemente de conținut
organizare
op. „Matematică și explorarea mediului”
Metode și Mijloace de
procedee învățământ C G I

CLR Se creează condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii:


-aerisirea sălii de clasă;
organizatoric

Conversația
1. Moment

1.1 -amenajarea spaţiului de desfăşurare a lecției;

Observarea
sistematică
Dirijat
-pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv;

CLR Se realizează prin următorul mesaj: Explicația Rebus


- Rebusul de-l vei rezolva, tema o veți afla!

Observarea sistematică
2. Captarea atenției

1.1 1. Operația matematică în care se mai adaugă ceva se numește..? Conversația


(adunare)

Dirijat
2. Semnul grafic folosit la adunarea numerelor este...? (plus) Flipchart
3.Semnul grafic care arată micșorarea unui număr este...? (minus)
4. Operația matematică prin care găsim restul, diferența se numește.....? Observația
(scădere)
5.Ce înțelegeți voi prin numere cu soț? (pare)
Se descoperă cuvântul NUMĂR (anexa 7)
Conversația Machetă
Se anunță elevii ca astăzi se vor juca cu numerele de la 0 la 10 (vor Siluete
3.Anunțarea

obiectivelor
titluluiși a
aduna,vor numara,vom ordona,vom compara numerele învățate )

Dirijat
Se comunică elevilor că vor continua să descopere și că vor rezolva
rând pe rând ultimile sarcinile propuse de porumbei.

Se extrage următoarea sarcină:


Sarcina 6 „Răspunde repede și bine!”
O1 - Numără crescător, din doi în doi, de la 0 la 10. Conversația Machetă
- Numără crescător, din doi în doi, de la 1 la 9.
O2 - Numără descrescător de la 10 la 0, din doi în doi.
- Care sunt numerele pare?
- Care sunt numerele impare? Explicația Siluete
- Care sunt vecinii numerelor: 5, 8, 2?
O3 - Care sunt numerele mai mici decât 7? Dar mai mari decât 2?
- Descompune numerele: 9, 5, 3, 4.
4. Dirijarea consolidării

Observarea sistematică
- Ordonează crescător și descrescător numerele: 7,3,5,1,9,10

Aprecieri verbale
Sarcina 7 „Rezolvă cu atenție!”
Elevii descoperă sarcina care constă într-o fișă de lucru (anexa 8). Fișe de lucru

Dirijat
Se explică sarcinile:
1. Prințesa Ela locuiește la castelul cu numărul 3. Ce număr au
castelelor vecinilor din stânga și din dreapta ei? Dar casele vecinilor
O3 Exercițiul
familiei de tâlhari?
2. Gândește, unește și colorează! Elevii trebuie să găsească rezultatul la
O4 următoarele operații: 2+1, 5+1, 6+2, 8-1, 10-2, 3-2.
3. Având ochii înroșiți de plâns, Ela a rătăcit drumul. Cărarea cea bună Știu, vreau să
O5 este marcată prin numerele ordonate crescător de la 1 la 10. Astfel o vei
știu, am
ajuta pe Ela să ajungă la castelul ei.
4. Ajunsă la poarta castelului, Ela este oprită de paznic. Acesta nu o învățat
lasă să intre în castel dacă nu dezleagă o ghicitoare. Ascultă cu atenție
ghicitoarea, calculează și ajut-o pe Ela să poată intra în castel.
„Într-un coș sunt 4 mere, roșii și frumnușele
Dacă mănânci două din ele, câte îți rămân?”
Sarcina 8 Conversația
Elevii trebuie să compună și să rezolve o problemă având ca suport o

Aprecieri verbale
performanței
5. Obținerea

O6 planșă cu imagini (anexa 9). Observația Planșă

Dirijat
După enunțarea problemei și a rezolvării acesteia, elevii descoperă că
prințesa Ela a ajuns la castel. Explicația Machetă

Siluete

Exercițiul Fișe de lucru


6. Activitate
recreativă

Dirijat
Elevii colorează respecând codul de culori și descoperă imaginea
prințesei Ela. (anexa 10)

Conversția
7. Încheierea
activității

Se vor face aprecieri generale și individuale asupra participării elevilor


la lecție, precum și asupra comportamentului lor pe parcursul orei.
Integrate / competențe
Strategii didactice
Etapele lecției

Discipline

Evaluare
specifice

Forme de
Ob Elemente de conținut
organizare
op. „Arte vizuale și abilități practice”
Metode și Mijloace de
procedee învățământ C G I

CLR Se creează condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii:


organizatoric
1. Moment

-aerisirea sălii de clasă;

Observarea
sistematică
Dirijat
1.1 -amenajarea spaţiului de desfăşurare a lecției; Conversația
-pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv;

Se solicită dezlegarea unei ghicitori: Conversația Flipchart


„Ea, când iarna rece vine
2. Captarea

CLR Nu, nu pleacă-n țări straine. Ghicitoare


atenției

Dirijat
Cip-cirip, pe la fereastră,
1.1 Parcă-ar zice-n graiul său:
Sunt mereu în preajma voastră
Și la bine și la rău!” (vrabia)
3. Anunțarea titlului și

Se anunţǎ subiectul lecţiei şi obiectivele învǎţǎrii. Pentru că au ajutat-o Explicația


a obiectivelor

să găsească drumul către castel, prințesa Ela vreai să răsplătească

Dirijat
păsările și să le ofere adăpost pe timpul ierni, pentru asta ea are nevoie Căsuța
de ajutorul copiilor să le construiască căsuțe păsărelelor
O1 Intuirea modelului și a materialelor Observația Sticle de plastic
Este prezentată lucrarea model – căsuța păsărelelor
Elevii sunt solicitați să numească materialele din care este confecționat Culori acrilice
modelul :
AVAP - sticlă de plastic ;
- sfoară ;
2.2. - lipici ; Bureți de vase
- culori acrilice ;
2.3 - vată ;
- diverse decorațiuni din hârtie.
Demonstrarea și executarea modului de lucru Conversația Pistol de lipit
Sunt prezentate elevilor etapele de realizare ale lucrării:
- se decupează partea de jos a sticlei de plastic respectând marcajele de
4. Dirijarea formării de abilități

pe aceasta;
- folosind un burete de vase înmuiat în culoare acrilică, se tamponează Pensule

Observarea sistematică
cele două bucăți de sticlă astfel încât să fie acoperită toata suprafața
Sfoară

Aprecieri verbale
acestora;
- cele două bucăți din sticla de plastic se unesc și se lipesc;

Dirijat
Fulgi și fluturași
- din bucata de sfoară se realizează un nod într-un capăt și se introduce
prin capacul sticlei, obținându-se astfel prinderea căsuței în copac; din hârtie
O2 Explicația
- după ce se fixează culoarea, căsuța este decorată cu fulgi sau fluturași
Lipici solid
din hârtie;
- în interiorul căsuței se realizează un culcuș pentru păsări folosind
Vată
O3 vată.
Realizarea lucrărilor de către elevi
O5 Elevii vor lucra individual respectând paşii necesari realizării căsuței
precum și ordinea și curățenia la locul de muncă.
Se efectuează exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor:
,,Degetele răsfirăm/ Şi apoi le adunăm
Ploaia bate uşor în geam/ Iar noi cântăm la pian.
Degetele-mi sunt petale/ Se deschid ca şi o floare.”
Modul în care lucrează elevii este supravegheat, se oferă informații
suplimentare acolo unde este nevoie.
Elevilor le este cerut să lucreze cât mai corect și estetic, respecând
etapele de lucru.
Pe măsură ce lucrările sunt gata vor fi așezate în fața clasei, obținându-
se o mică expoziție.
O4 Se realizează aprecierea și autoaprecierea căsuțelor create de elevi, Turul Căsuțele

Apreciei verbale
tinând cont de urmîtoarele criterii: păsărelelor
5. Încheierea
activității galeriei
- respectarea etapelor de lucru;

Dirijat
- gradul de finalitate al lucrării; Conversația
- aspectul estetic;
- originalitatea.
Toți elevii primesc recompense.
Anexa 1
„Prințesa binevoitoare și familia de tâlhari”

A fost o dată ca niciodată, într-un regat îndepărtat, un rege care conducea un tărâm fermecat și locuiau
împreună cu regina sa într-un castel. După mulți ani de încercări cei doi regi au devenit părinții unei
fetițe adorabile, frumoasă ca prima ninsoare din an. La botezul micuței au chemat la petrecere tot
regatul, fie nobil sau om de rând, iar nașa fetiței, Ela, a fost chiar Crăiasa Zăpezii. Anii au trecut,
prințesa Ela a crescut și-a devenit o domnișoară atentă cu cei din jur, mereu îi ajuta pe cei nevoiași,
avea grijă de animăluțele din jurul ei, mereu încerca să fie de folos.
Într-o zi a decis să meargă la plimbare. S-a urcat în caleașcă și a pornit, când deodată, caii au intrat
într-o pădure deasă. În pădure erau tâlhari; cum au văzut caleașca, au și venit.
– E de aur! E de aur! au strigat talharii și s-au repezit, au apucat caii de dârlogi, au omorat pe vizitiu și
pe valeți și au scos-o pe Ela din caleașcă.
– E grăsuță și drăguță, hrănita numai cu miez de nucă, a spus o babă, nevasta unui tâlhar; avea păr pe
obraz și niște sprâncene stufoase, care-i atârnau până peste ochi. E chiar ca un miel gras! Trebuie să fie
foarte gustoasă!
Și baba și-a scos cuțitul; era un cuțit ascuțit tare și lucios, de te-nfiorai numai când te uitai. Dar chiar în
clipa aceea baba a scos un țipat, fiindca fetița ei, pe care o purta în spate și care era grozav de
obraznica și de rea, a mușcat-o de ureche.
– Afurisita ce ești! a strigat baba de durere și a uitat s-o taie pe Ela.
– Las-o, că vreau să mă joc cu ea! a spus fetița de tâlhar. Am să-i iau manșonul și hainuțele și are să
doarmă cu mine.
Și a mai mușcat-o o dată pe mumă-sa așa de tare că tâlhăroaica a sărit în sus și s-a învârtit de câteva ori
de durere. Și toți tâlharii râdeau și spuneau:
– Ia uite-o cum joacă cu fiică-sa în spate!
Fetița de tâlhar o luă pe Ela de mână și s-au înfundat în pădure. Fetița de tâlhar era de-o vârstă cu Ela,
dar mai voinică, mai spătoasă, mai negricioasă. Ochii îi erau negri și parca mâhniți. A luat-o de mijloc
pe Ela și i-a spus:
– Eu nu vreau să te omoare până nu m-oi supăra eu pe tine! Dar tu ești prințesa, nu?
- Da, eu sunt prințesa Ela, zise ea plângând.
Fetița de tâlhar s-a uitat ganditoare la ea, a dat ușor din cap și a spus:
– Nu, nu trebuie sa te omoare chiar dacă m-oi supăra pe tine, că, dacă m-oi supăra, te omor eu! Și i-a
șters Elei lacrimile și și-a bagat mâinile în manșonul ei, care era călduros și moale.
– Noaptea asta ai să dormi cu mine și cu păsările mele, spuse fetița de tâlhar.
După ce au mâncat, s-au dus într-un colț unde era un maldăr de paie acoperit cu covoare. Deasupra, pe
niște stinghii, erau peste o sută de porumbei care parcă dormeau, dar toți au tresărit când au venit
fetițele.
– Ai mei sunt toți, a zis fetița de tâlhar și a luat un porumbel de picioare și l-a scuturat până când a
început să dea din aripi.
– Sărută-l, a strigat ea către Ela și a lovit-o în obraz cu porumbelul. Uite, colo sunt porumbeii sălbatici,
a mai zis ea și a aratat o gaură în zid, cu niște bețe înfipte în chip de gratii. Sunt doi și trebuie să-i țin
închiși, că altfel zboară. Și uite ici pe Cip-Cip, care mi-i foarte drag. Și scoase dintr-o colivie o
vrăbiuța mică ce avea legată o sfoară de un picioruș.
- Hai Ela, spune-mi o poveste! îi ordonă fetița de tâlhar.
Ela i-a povestit povestea ei preferată și porumbeii dormeau iar fetița de tâlhar cu o mână a luat-o după
gât pe Ela, iar cu cealaltă ținea strâns cuțitul; n-a trecut mult și a adormit și a început să sforaie. Ela
însa nu putea închide ochii și se tot gândea: „Oare ce-o să se mai întample cu ea, au s-o omoare, au s-o
lase să trăiască?” Tâlharii ședeau lângă foc, beau și cântau, când deodata, porumbeii sălbatici au
început să vorbească:
– U-gu-gu, u-gu-gu! Te putem scoate de aici prințesă, dar trebuie să ne ajuți și tu să plecăm astfel vom
ajunge toți tocăniță pentru tâlhari!
Anexa 2

„Fapte bune, fapte rele”


 Pinochhio a vândut abecedarul pentru a merge la carnaval.
 Regina a ordonat vânătorului să o ducă pe Albă ca Zăpada în pădure și să o ucidă.
 Cei șapte pitici au primit-o pe Albă ca Zăpada în căsuța din pădure.
 Al treilea purceluș și-a primit frații să locuiască cu el după ce lupul le-a dărâmat casele
acestora.
Anexa 3
„Așa da, așa nu!”