Sunteți pe pagina 1din 8

Profesor limba română Panciu Valentina Andreea

Aria curriculară: Limbă şi comunicare


Disciplina de învăţământ: Comunicare în limba română – clasă cu predare matern
germană
Clasa a IV-a C
Nr. de ore: 4 ore/săptămână
Semestrul I ( 18 săptămâni, 72 ore)
Semestrul al II-lea ( 16 săptămâni, 64 de ore)
Total ore: 136

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul școlar 2018-2019

Nr. Unitatea de învăţare Comp. Conţinuturi vizate Nr. Săpt. Obs


crt specifice ore
1. Cartea. Textul în proză şi în versuri. 4
1.1, 1.3, Rolul ilustraţiilor 1
1.4, 1.5, 10-14
1.6, Componentele comunicării orale. Sept.

2.1, 2.2, Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui 2018

2.5, 2.6, schimb verbal. Formularea de întrebări şi


3.3, 3.7, răspunsuri. Adaptarea vorbirii la 6
4.1, 4.3, particularităţile interlocutorului. Formule
2
În lumea cărţii 4.5 de salut şi de prezentare. Dialogul în
17-21
situaţii concrete. Intonarea propoziţiilor. Sept.20
18

Ghilimelele. Semnele de punctuaţie.


Scrierea corectă a cuvintelor: într-o, într- 4
un, dintr-o, dintr-un. Scrierea caligrafică.
Aşezarea corectă în pagină
3
24-28
Texte support: Sept.
2018
- În bibliotecă, de Ana Blandiana
- Poveste fără sfârşit, după Michael Ende

1
- Recompensa, după Costache Anton
- Răducu şi ochelarii, după Victor
Sivetidis
- Învăţătura, de Nicolae Tăutu
- Melcul şcolar, de Vasile Versavia 4
1-5
Oct.20
- Recapitulare 1
18
- Evaluare 1
2. Textul literar şi nonliterar. Recunoaşterea
personajelor şi a dialogului în textul
1.1, 1.4, narativ. Povestirea orală după un suport
1.5, 1.6 , vizual. Comunicarea verbală şi 5
2.1, 2.3, nonverbală. Adaptarea la particularităţile 4 8-12
Oct.
2.4, 2.5, interlocuitorului. Formule de permisiune
2018
2.6, şi solicitare. Povestirea orală a unui
3.1, 3.2, fragment dintr-un text narativ
3.3, 3.5,
Noi și natura 3.6, Părţile unei compuneri. Scrierea
4.1, 4.2, imaginativă. Ortografierea cuvintelor: 6
4.3, 4.5, cel, ce-l, nai, n-ai 4 15-19
Oct.
4.6,
2018
5.1 Cuvinte cu formă diferită şi sens
asemănător. Cuvinte cu sens opus.
Cuvinte cu aceeaşi formă, dar cu sens
diferit. Despărţirea cuvintelor în silabe.
Cuvântul – parte de vorbire. Noţiuni de
7
fonetică 4
22-26
Oct.20
Texte suport: 18
- Marea, o apă folositoare, după Marin
Sorescu
- Zile de toamnă, de George Coşbuc
- Nedespărţite, după Emil Gârleanu

2
- Învăţătura stăncuţelor, după Eugen
Jianu
- Povestea unei picături de apă, după
M. Ghivirigă
- Curcanul Marinar, după Victor
Sivetidis
- Spiriduşul din trandafir, după H. C.
Andersen
- Balada unui greier mic, de George
Topîrceanu
- În unire stă puterea, după Victor
Sivetidis
- Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie!,
de Mihai Eminescu

S8-Vacanţa de toamnă

3. - Curcanul Marinar, după Victor


Sivetidis 9
- Spiriduşul din trandafir, după H. C. 4 5-9
Nov.
Andersen
2018

- Balada unui greier mic, de George


Topîrceanu
- În unire stă puterea, după Victor 10
Hai să citim! Sivetidis 12-16
4
nov.
- Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie!, 2018
de Mihai Eminescu
Recapitulare
Evaluare

3
11
4 19-23
nov.
2018

4. Textul literar în proză şi în versuri. 12 24XII-


Delimitarea textului în fragmente logice 4 26-30 14I-
1.2, 1.3, nov.
1.4, 1.5 , Formularea ideilor principale. Povestirea 2018 VACA
2.2, 2.4, orală a unor texte citite sau mesaje NȚA
3.1, 3.2, audiate 13 DE
Oameni, timpuri 4.1, 4.2, 3-7 IARNĂ
şi locuri 4.5, 4.6, Planul simplu de idei. Povestirea scrisă a 4 dec.

5.1 unor fragmente din text. Compunere după 2018


suport vizual. Ortografierea cuvintelor:
ne-a, nea, ne-am, neam, nu-l, n-o, nu-i
14
Recapitulare
10-14
Evaluare 4
dec.
Crăciunul în imagini.
2018
Poezii de Crăciun
Pregătirea serbării 4
15
17-21
dec.

5. 16
1.1, 1.2, Substantivul. Genul. Numărul 4 14-18
1.4, 1.5,
Ian.
2.1, 2.2,
2.3, Adjectivul 2019
2.4, 2.5,
2.6,
Timp liber 3.1, 3.2, Texte suport : 17
3.4,
- Cuza-Vodă şi sultanul – legendă 4 21-25
3.5, 3.6,
3.7, populară ian.
4.1, 4.2,
- Doi călători, după Alexandru Mitru 2019
4.4, 4.6

4
- Legenda Muntelui Ceahlău, după Ilie I.
Mirea
- Mama lui Ştefan cel Mare, de Dimitrie
Bolintineanu
18
- Pălăria Omului de Zăpadă, după Iuliu 4
28 ian.-
Raţiu 1 febr.
- Vioara lui George Enescu, după Viorica 2019
Huber

Recapitulare finală
Evaluare

Vacanţa intersemestrială
6. 1.1, 1.2, Textul literar. Însuşiri fizice şi sufleteşti
1.4, 1.5, ale personajelor 19
2.1, 2.2,
2.3, Exprimarea acordului sau dezacordului în 11-15
2.4, 2.5, legătură cu un fapt sau cu atitudinea unei febr.
4
2.6, persoane. Povestirea orală după un plan de
Fapte și atitudini I 3.1, 3.2, idei. Recunoaşterea şi descrierea unei 2019
3.4, persoane şi a unui obiect. Povestirea în
3.5, 3.6, scris a unor texte de mică întindere după
3.7, un plan de idei
4.1, 4.2, 20
4
4.4, 4.6 18-22
Mărțișorul - simbol al primăverii
febr.
Ziua mamei
2019

5
4 21
25 febr.
Planul iniţial al unei compuneri. –
Compuneri după benzi desenate, după şir 1 martie
de întrebări. Compuneri cu titlu dat. 2019
Compuneri cu început sau cu sfîrşit dat.
Utilizarea ortogramelor: v-a, va, n-am, n—
are, n-aţi, n-a
22
4 4-8
martie
2019

23

4 11-15
martie
2019

7. Pronumele personal. 24
4 18-22
Numeralul.
2.6, martie
3.1, 3.2, Verbul. Probleme de ortografie şi 2019 Săptămâ
3.4, ortoepie ale verbelor a fi şi a lua
3.5, 3.6, na 27 –
3.7, Texte suport: 25 Școala
4.1, 4.2, - Mama, după Nicolae Grigorescu
Fapte și atitudini - La Paşti, de George Coşbuc 25-29 Altfel
4.4, 4.6
- Bunica, după B. Ş. Delavrancea martie
II 4
- Părul din ograda bunicii, după Mihail
Sadoveanu 2019

- Cuiele, după Pop Simion


- Sticletele, după Mihail Sadoveanu 26
- Un amănunt, Mircea Sântimbreanu 1-5
4
- Pentru tine, primăvară…de Otilia
Cazimir Aprilie
- Camaradul meu, Coretti, după 2019
Edmondo
de Amicis

6
- Mândricel, după Petru Demetru
Popescu

28
15-19
4 aprilie
2019

29
4 6-10 mai
2019

8. Textul literar 4 30
1.2, 1.4, 13-17
Compunere după ilustraţie. Compunere
1.5, mai 2019
după un plan de idei. Compunerea 4
2.3, 2.4,
narativă. Scrierea funcţională: cartea
3.2, 3.3,
poştală
3.4, 3.7,
Real și imaginar
3.8,
Părţile principale de propoziţie. Subiectul.
4.1, 4.2,
Predicatul. Părţile secundare de 31
4.4 propoziţie. Atributul. Complementul. 8
20-24
Propoziţia simplă. Propoziţia dezvoltată
mai 2019

Texte suport:
- Joc de copil, de Lucian Blaga
- Legenda vulturului, după Ilie I. Mirea
- Căprioara, după Emil Gârleanu
- Veveriţa, după Mihail Sadoveanu
- Drumul spune poveşti, după Călin
Gruia
8
- Fram, ursul polar, după Cezar
32
Petrescu
- Păpădia, după Ion Agârbiceanu 27-31
-Furtuna, după Calistrat Hogaş mai 2019
- Cum citim o ilustraţie? , după Victor
Sivetidis
- Scrisoare, de Ana Blandiana
Recapitulare
Evaluare finală

7
33
3-7 iunie
2018

34
10-14
iunie
2019