Sunteți pe pagina 1din 1

Practici stereotipe și clișee didactice la disciplinele matematică și istorie – clasa

a IV-a:

Modalități de
Disciplina Practici stereotipe Cauze
depășire
Matematică -evaluarea prin teste; -simplitatea utilizării -utilizarea diferitelor
-repetitivitatea testelor; metode de evaluare,
exercițiilor de calcul; -accentul pe când se pretează:
-stil de predare învechit; competențe de calcul; portofoliu, probă
-lipsa cursurilor de practică, etc.
formare. -diversificarea
exercițiilor de calcul,
combinarea
calculelor cu alte
tipuri de cerințe
(asocieri, completări
de grafice / tabele);
-participarea la
cursuri de formare.
Istorie -evaluarea prin teste; -simplitatea utilizării -utilizarea unor
-utilizarea prelegerii în testelor; metode variate de
predare; -metodele interactive evaluare: portofoliu,
-stil de predare învechit; necesită efort și probă practică;
material didactic; -utilizarea metodelor
-lipsa interesului interactive în predare;
pentru cursuri de -participarea la
formare. cursuri de formare.