Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE ACTIVITATE

MENTOR PRACTICĂ: Ivășcanu Cornelia Zina


STUDENT: Maranescu Maria AdiNA
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.N. Comuna Pădureni
DATA: 29.11.2019
GRUPA MARE
TEMA ANUALĂ: “Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?”
TEMA ZILEI: Hai să dăm mână cu mână
TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ABORDATE:

1. Activităţi de dezvoltare personală (ADP) :


Întâlnirea de dimineaţă : ,, Românaşi şi româncuţe” - salutul, prezenţa, calendarul naturii,
împărtăşirea cu ceilalţi, activitatea de grup, noutatea zilei.
2. Activităţi pe domenii experienţiale (ADE) :
Domeniul ştiinţe: ,, În zi de sărbătoare‘‘- Joc exerciţiu pentru verificarea numeraţiei în
limitele 1- 8
Domeniul estetic şi creativ: ,, Tabloul Unirii‘‘- Pictura
3. Activităţi didactice liber alese (ALA):
Bibliotecă: ,,Portul popular”– exerciţii grafice
Artă: ,, Hora Unirii prin ochi de copil‘‘- modelaj cu lut
Joc manipulativ: ,, Ne pregătim de sărbătoare‘‘- masa luminii
4. Activităţi didactice liber alese (ALA 2):
Joc de mişcare: ,, Atinge steagul şi fugi!”
Joc cu text şi cânt: ,, Hora Unirii”

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
o să formeze grupe de obiecte după un criteriu dat (formă) folosind materialele puse la
dipoziţie
o să realizeze corespondenţa între obiectele din două grupe prin punerea în perechi a
acestora;
o să raporteze cantitatea la număr şi numărul la cantitate, utilizând jetoanele cu cifre şi
obiecte;
o să utilizeze un limbaj adecvat , specific activităţilor cu conţinut matematic;
o să picteze o suprafaţă dată utilizând pensula şi acuarele în vederea realizării temei
propuse;
o să utilizeze deprinderi şi tehinici de lucru însuşite anterior în vederea realizării temei
date ( scriere, modelaj);
o să respecte regulile jocurilor propuse de către educatoare;
o să traseze corect semnele grafice.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE DIDACTICE: conversaţia, explicaţia, povestirea, demonstraţia, exerciţiul,
problematizarea
MIJLOACE DE INVATAMANT: ghem de aţă, jetoane cu obiecte, cifre, coli de flipchart, fişe de
lucru, lut, manacoane, recompense, steag ticolor
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în grup

BIBLIOGRAFIE :
Ghid orientativ pentru aplicarea curriculumului în învăţămâmtul preşcolar, 3-7 ani, 2008,
Editura ASTRA, Deva.
SCENARIUL ZILEI

Sala de grupă va fi organizată pe două compartimente: o jumătate în care scăunelele vor


fi aşezate în formă de semicerc (unde se va desfăşura Întâlnirea de dimineaţă şi jocul exerciţiu) şi
cealaltă jumătate unde măsuţele vor fi aranjate pe grupuri ( pentru derularea activităţii de pictură
şi a activităţilor pe centre de interes).
Copiii vor intra în sala de grupă şi se vor aşeza pe scăunelele aranjate în formă de
semicerc, pentru desfăşurarea Întâlnirii de dimineaţă, astfel încât, fiecare copil să aibă contact
vizual cu toţi ceilalţi copii ai grupei.
Întâlnirea de dimineaţă va debuta prin recitarea unei poezii de către educatoare şi copii.
“Dimineaţa a sosit, /La grădiniţă am venit, /Bună dimineaţa dragi pitici, /Mă bucur că
sunteţi aici. /A început o nouă zi. /Bună dimineaţa, dragi copii.”.
Salutul se va realiza dupa formula: “Bună dimineaţa,româncuţă Maia”, fiecare copil
salutându-şi vecinul aflat în stânga sa, prin întoarcerea capului spre acesta..
Împărtăşirea cu ceilalţi se va realiza prin intermediul unui joc de dezvoltare socio-
emoţională “Cum te simţi azi?”; 3-4 preşcolari , la alegere, vor alege emoticonul cu faţa
zâmbitoare sau tristă argumentându-şi alegerea.
Prezenţa o va realiza elevul de serviciu, acesta va aşeza cartonaşele cu fotografiile
copiilor care sunt absenţi în spaţiul corespunzător.
Se vor stabili coordonatele zilei: ziua săptămânii, data, luna, anul, anotimpul, condiţiile
meteorologice şi se vor completa la Calendarul Naturii, după care se recită poezia:”Bună
dimineaţa cer frumos/ Bună dimineaţa soare luminos/ Bună dimineaţa micul vânt/ Care-alergi pe
pământ.”, versurile poeziei modificându-se în funcţie de starea vremii.
Povestitorul zilei va fi ales conform unei numărători, numărându-se câte un copil pe
fiecare silabă:” La Unire să pornesc/ trebuie să povestesc”. Povestitorul zilei se aşază pe
“scaunul povestitorului” şi expune o anumită experienţă sau o idee importantă pentru el. Ceilalţi
copii îi vor adresa întrebări la secvenţa povestită şi vor face comentarii.
Activitatea de grup se va realize cu ajutorul jocului ,, Pânza de paianjen‘‘; copiii aşezaţi
în formă de cerc vor primi un ghem de aţă care va fi aruncat de la un copil la altul, până se va
forma o pânză de paianjen. În momentul în care ghemul parvine unui copil, aceste spune o
caracteristică a ţării (frumoasă, bogată, etc) şi aruncă ghemul altui preşcolar.
Noutatea zilei se va realiza cu ajutorul personei dolls Maria, o fetiţă care a locuit
,împreună cu familia în Italia şi nu ştie ce fel de activităţi se desfăşoară în grupa mare.
Voi anunţa în termeni accesibili tema activităţii: “Hai să dăm mână cu mână‘‘
În prima parte a activităţii o vom ajuta pe Maria să descopere lumea minunată a cifrelor,
pe urmă ne vom picta în grupuri mici ,, Tabloul Unirii‘‘, apoi ne vom juca la centre cu diferite
materiale.
Reactualizarea cunoştinţelor la domeniul ştiinţe ( matematica) se realizează în următorul
mod: ,, Până la cât am învăţat noi să numărăm? , Haideţi să numărăm până la 8!‘‘ Apoi,
preşcolarii vor sorta jetoanele aflate pe masă, în faţa lor, după criteriul formă, vor forma grupe cu
1-8 obiecte la flanelograf,, vor aşeza obiectele grupelor în perechi vor raporta cantitatea la număr
şi numărul la cantitate până în momentul în care se formează pe flanelograf şirul numeric şi scara
numerică. Pentru fiecare cifră, copiii vor recita poezia corespunzătoare. Pentru consolidarea
cunoştinţelor, se vor realiza şi alte exerciţii: ,, te rog să îmi aduci tot atâtea floricele galbene câte
lovituri de maracasă ai auzit, de câte ori am bătut din palme, etc. Pe tot parcursul activităţii, voi
avea în vedere ca preşcolarii să verbalizeze acţiunile efectuate, folosind un limbaj matematic
adecvat.
Pentru activitatea de pictură, preşcolarii vor avea pregătite coli de flipchart şi acuarele, pe
trei grupuri. Pentru fiecare grup, există un plic numerotat, în interiorul căruia se vor afla diferite
elemente pe care ei vor trebui să le picteze, respectând numărul acestora( 6 copii, 5 steaguri, 8
flori).
Le voi explica preşcolarilor modul de lucru, totodată oferindu-le şi criteriile pentru evaluare:
respectarea numărului de elemente indicate, aranjarea în spaţiul de lucru al elementelor, lucrul
curat şi îngrijit La finalul activităţii, fiecare grup va da un titlu tabloului realizat. Se va pune
accent pe autoevaluarea lucrărilor, în funcţie de criteriile oferite anterior.
Înainte de începerea activităţii, se vor efectua exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai
mâimii: ,, Pe un munte mare‘‘.
Cu ajutorul tranziţiei “Joacă fetiţă, joacă băiete” se va trece la activitatea pe centrele de
interes .
La centrul Bibliotecă, preşcolarii vor avea de scris semne grafice pentru a realiza ,, Harta
României” .
La centrul Artă, copiii vor modela din lut ,, Hora Unirii prin ochi de copil‘‘
La centrul Joc manipulativ, preşcolarii vor îmbina pe masa luminii diferite materiale din
natură şi material mărunt pentru a reda modul în care ,, Ne pregătim de sărbătoare‘‘.
Înainte de începerea realizării sarcinilor date pe centre, copiii vor executa câteva exerciţii,
pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii: ,,Batem palmele”, ,, Salutul degetelor”.
Pe tot parcursul desfăşurării activităţii la centre, copiii vor fi încurajaţi şi sprijiniţi în
vederea realizării sarcinilor primite. Voi trece pe la fiecare centru dând indicaţii şi oferind ajutor
copiilor care au nevoie.
Preşcolarii vor face ordine la locul unde s-au jucat, lăsând pe măsuţe doar lucrările
realizate. Voi face evaluări parţiale la fiecare centru, cu ajutorul Mariei. Voi aprecia atât
finalizarea sarcinii şi modul în care au colaborat cu colegii, cât şi curăţenia făcută la locul de
joacă.
Lucrările realizate atât la activitatea de pictură cât şi la centrele de interes, vor fi aşezate
la expoziţie.
La final, se face evaluarea zilei, precizându-se progresul realizat de fiecare copil în raport
cu el însuşi.
Voi face aprecieri globale şi particularizate asupra activităţii desfăşurate de copii
În încheierea activităţii vom desfăşura jocul de mişcare ,, Atinge steagul şi fugi!“ şi jocul
cu text şi cânt ,, Hora Unirii”. Voi prezenta regulile jocurilor; jocurile se repetă de
2-3 ori.
La finalul activităţii se vor împărţi tuturor copiilor recompense.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

EVENIMENT STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


Metode şi Mijloace Forme
DIDACTIC
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC procedee de organizare

Moment Pregătirea sălii de grupă: materiale, mobilier, ambient, frontal Observare


organizatoric asigurându-se astfel condiţiile optime de desfăşurare a sistematică
15 min. activităţii propuse.
Captarea Se va realiza cu ajutorul personei dolls Maria, o fetiţă care a
atenției locuit ,împreună cu familia în Italia şi nu ştie ce fel de
conversaţia Persona
10 min. activităţi se desfăşoară în grupa mare.
dolls
Maria frontal

Anunţarea Voi anunţa în termeni accesibili tema activităţii: “Hai să dăm


temei şi mână cu mână‘‘
enunţarea În prima parte a activităţii o vom ajuta pe Maria să descopere
obiectivelor lumea minunată a cifrelor, pe urmă ne vom picta în grupuri explicaţia
5 min mici ,, Tabloul Unirii‘‘, apoi ne vom juca la centre cu diferite
materiale
frontal
Dirijarea Reactualizarea cunoştinţelor la domeniul şiinţe ( matematica)
învăţării se realizează în următorul mod: ,, Până la cât am învăţat noi să explicaţia
30 min numărăm? , Haideţi să numărăm până la 8!‘‘ Apoi, preşcolarii
vor sorta jetoanele aflate pe masă, în faţa lor, după criteriul
formă, vor forma grupe cu 1-8 obiecte la flanelograf,, vor demonstraţi
a frontal
aşeza obiectele grupelor în perechi vor raporta cantitatea la
număr şi numărul la cantitate până în momentul în care se Jetoane evaluare orală
formează pe flanelograf şirul numeric şi scara numerică. cifre
Pentru fiecare cifră, copiii vor recita poezia corespunzătoare.
Pentru consolidarea cunoştinţelor, se vor realiza şi alte Exerciţiul
exerciţii: ,, te rog să îmi aduci tot atâtea floricele galbenen
câte lovituri de maracasă ai auzit, de câte ori am bătut din
palme, etc. Pe tot parcursul activităţii, voi avea în vedere ca
preşcolarii să verbalizeze acţiunile efectuate, folosind un
limbaj matematic adecvat.
. Obţinerea Pentru activitatea de pictură, preşcolarii vor avea pregătite conversaţia
performanţei coli de flipchart şi acuarele, pe trei grupuri. Pentru fiecare
30 min grup, există un plic numerotat, în interiorul căruia se vor afla
diferite elemente pe care ei vor trebui să le picteze, respectând
problematiz
numărul acestora( 6 copii, 5 steaguri, 8 flori). plic cu
area
Le voi explica preşcolarilor modul de lucru, totodată oferindu- sarcini în grupuri
le şi criteriile pentru evaluare: respectarea numărului de mici aprecieri verbale
coli de
elemente indicate, aranjarea în spaţiul de lucru al elementelor,
flipchart
lucrul curat şi îngrijit La finalul activităţii, fiecare grup va da acuarele
un titlu tabloului realizat. Se va pune accent pe autoevaluarea explicaţia
exerciţiul
lucrărilor, în funcţie de criteriile oferite anterior.
Înainte de începerea activităţii, se vor efectua exerciţii pentru
încălzirea muşchilor mici ai mâimii: ,,Pe un munte mare‘‘.

Asigurarea Cu ajutorul tranziţiei “Joacă fetiţă, joacă băiete” se va trece


retenţiei şi a la activitatea pe centrele de interes .
transferului. La centrul Bibliotecă, preşcolarii vor avea de scris fişe de
30 min lucru
semne grafice pentru a realiza portul popular al copiilor. explicaţia
La centrul Artă, copiii vor modela din lut ,,Hora în grupuri
Unirii prin ochi de copil‘‘ creioane mici
La centrul Joc manipulativ, preşcolarii vor îmbina pe
masa luminii diferite materiale din natură şi material mărunt lut
planşete
pentru a reda modul în care ,,Ne pregătim de sărbătoare‘‘.
Înainte de începerea realizării sarcinilor date pe centre, material
copiii vor executa câteva exerciţii, pentru încălzirea muşchilor mărunt
mici ai mâinii: ,,Batem palmele”, ,,Salutul degetelor”.
Pe tot parcursul desfăşurării activităţii la centre, copiii
vor fi încurajaţi şi sprijiniţi în vederea realizării sarcinilor
primite. Voi trece pe la fiecare centru dând indicaţii şi oferind exerciţiul
individual evaluare orală
ajutor copiilor care au nevoie.
Preşcolarii vor face ordine la locul unde s-au jucat,
lăsând pe măsuţe doar lucrările realizate. Voi face evaluări verificarea
parţiale la fiecare centru, cu ajutorul Mariei. Voi aprecia atât conversaţia produselor
finalizarea sarcinii şi modul în care au colaborat cu colegii, cât activităţii
şi curăţenia făcută la locul de joacă.
Lucrările realizate atât la activitatea de pictură cât şi
la centrele de interes, vor fi aşezate la expoziţie.

Evaluarea Preşcolarii vor fi întrebaţi ce activităţi au desfăşurat pe frontal


activităţii parcursul întregii zile.
5 min La final, se face evaluarea precizându-se progresul realizat de
fiecare copil în raport cu el însuşi.
Voi face aprecieri globale şi particularizate asupra conversaţia individual aprecieri verbale
activităţii desfăşurate de copii
Încheierea În încheierea activităţii vom desfăşura jocul de mişcare ,,
activităţii Atinge steagul şi fugi!“ şi jocul cu text şi cânt ,, Hora Unirii”.
30 min Voi prezenta regulile jocurilor; jocurile se repetă de explicaţia
2-3 ori. steag
frontaj
La finalul activităţii se vor împărţi tuturor copiilor instructajul tricolol
recompense. verificarea
exerciţiul
produselor
activităţii
FIȘĂ DE LUCRU