Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS

pagina

I. INTRODUCERE …………………………………………………………………….. 4

I.1. Apariţia ombudsmanului…………………………………………………..… 4

I.2. Dezvoltarea instituţiei ombudsmanului……………………………………… 7

I.3. Apariţia instituţiei ombudsmanului în România ………………………….…. 8

I.3.1. Prevederi Constituţionale…………………………………….. 8

I.3.2. Prevederi legale……………………………………………... 12

II. ATRIBUŢIILE INSTITUŢIEI AVOCATULUI POPORULUI……………………. 14

II.1. Atribuţii prevăzute de Constituţie…..……………………………………... 15

II.2. Atribuţii prevăzute de legea de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul

Poporului……………………………………………………………... 15

II.3. Competente prevazute de Legea 677/2001 …..…………………………… 22

III. ORGANIZAREA INSTITUŢIEI AVOCATULUI POPORULUI ……………….. 31


III.1. Organele de conducere …………………………………………………… 32

III.1.1. Avocatul Poporului ……………………………………………… 32

III.1.2. Adjuncţii Avocatului Poporului………………………………….. 34

III.1.3. Consilierii Avocatului Poporului ………………………………... 35

III.2. Servicii generale ………………………………………………………….. 36

III.2.1. Departamentul de specialitate …………………………………… 37

III.2.2. Secretariatul general …………………………………………….. 37

III.2.3. Direcţia pentru relaţii cu instituţiile statului, cu societatea civilă şi

relaţii externe. Biroul de presă şi protocol ……………………………………………. 38

IV. PROCEDURA ÎN FAŢA AVOCATULUI POPORULUI ……………………….. 40

IV.1. Sesizarea Avocatului Poporului ………………………………………….. 40

IV.2. Desfăşurarea procedurii în faţa Avocatului Poporului …………………... 42

IV.2.1. Sesizarea prin cerere …………………………………………….. 42

IV.2.2. Sesizarea din oficiu ……………………………………………… 43

V. ACTELE JURIDICE ALE AVOCATULUI POPORULUI ……………………….. 48

V.1. Identificarea şi clasificarea actelor emise de Avocatul Poporului ...……… 48

V.2. Efecte juridice ale actelor emise de Avocatul Poporului …………………. 55


VI.COMPETENŢELE INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI ÎN RAPORTUL CU

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ……………………………………………………….. 64

VI.1. Competenţe în raportul cu administraţia publică centrală de

specialitate…………………………...………………………………………….. 64

VI.2. Competenţe în raportul cu administraţia publică locală………………….. 67

VII. ASPECTE REFERITOARE LA ACTIVITATEA INSTITUŢIEI AVOCATUL

POPORULUI ………………………………………………………………………….. 70

VII.1. Începuturile activităţii instituţiei Avocatul Poporului…………………… 70

VII.2. Prezentarea unor cazuri………………………………………..………… 72

VIII. CONCLUZII…………………………………………………………………….. 77

BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………….…………... 79

S-ar putea să vă placă și