Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectare de lunga durata la disciplina educaţie civică clasa IX

Subcompetenţe Nr. Conţinuturi tematice Nr. de ore Data Resurse Evaluare


crt.
Unitatea de învăţare I Omul – fiinţă socială
Manifestara capacităţilor 1 1 Conversaţia, discuţia Interogarea frontal
de comunicare eficientă; Stiluri de comunicare. Lucrul în echipă. Luarea dirijată
deciziilor
Aprecierea rolului de 2 Conflictele în limita normelor morale şi 1 Discuţia dirijată Completarea fişei de
părinte şi a juridice evaluoare
responsabilităţilor 3 Familia- prima mea aparenţă de grup 1 Discuţia, analiza
associate ( personale şi 4 Funcţiile şi responsabilităţile familiei 1 discuţia analiza, Interogarea ,
sociale); prezentarea verificarea
5 Părinţii şi copii. Rolul familii în educaţia 1 Masa rotunda Prezentarea
Determinarea echilibrului calităţilormde bun părinte discursului
dintre binele public şi 6 Valori sociale şi personale 1 Graficul T, diagram Veen Verificarea
interesul personal. 7 Comportamentul prosocial 1 Conversaţia, dezbaterea, Exprimarea opiniei,
portofoliul aprecierea
8 Evaluare 1 test verificarea

Unitatea de învăţare II. Societatea democratică


Justificarea necesităţii 9 Democraţia şi participarea civică în lume şi în 1 Conversaţia, discuţia Prezentarea
integrării europene a Republica Moldova dirijată soluţiilor
Republicii Modova şi a 10 Pluralismul şi societatea civilă 1 Discuţia dirijată Gradul de participare
păstrării în acest process 11 Funcţionarea în system a drepturilor, 1 Lucrul individual, Verificarea temei,
a valorilor naşionale; libertăţilor şi responsabilităţilor oamenilor. discursul fişe de verificare
Restrîngerea unor drepturi şi libertăţi
Aprecierea nivelului de 12 Cetăţenia Republicii Moldova. Cetăţenia 1 Graficul T, comparaţia Participarea la
funcţionare în sistem a Uniunii Europene discuţie
drepturilor, libertăţilor şi 13 Perspectiva europeană a Republicii Moldova 1 Dezbaterea, analiza Verificarea,
responsabilităţilor documentului participarea la
omului; discuţie
14 Lumea multiculturală şi păstrarea valorilor 1 Brainstormingul, diagram Interogarea frontal
Proiectarea modelului naţionale. Tradiţii şi obiceiuri. Portul popular Venn.
unei societăţi virtuale din 15 Eavaluare 1 Test Verificarea
perspectiva valorilor
fundamentale ale
democraţiei şi a
normelor de conveţuire
socială

Unitatea de învăţare III. Viaţa şi sănătatea – valori personale şi sociale


Analiza eventualelor 16 Factorul uman, coeziunea socială şi 1 Diagrama Venn, Prezentarea
consecinţe ale diminuarea/depăşirea riscurilor expunerea portretului
comportamentului 17 Comportamentul inadvertent şi consecinţele 1 Conversaţia, Propunerea
asociat riscurilor; lui problematizarea soluţiilor,
interogarea
Proiectarea strategiilor 18 Pasiuni şi sentimente. Abstinenţa şi 1 Conversaţia, explicaţia, Chestionarea,
de ameliorare a propriei importanţa ei pentru un mod de viaţă sănătoe portofoliu rezolvarea situaţiilor
stări de sănătate şi de şi sigur – problemă
asigurare a securităţii 19 Dreptul persoanei la ocrotirea sănătăţii 1 Problematizarea, analiza Studiul individual
collective. surselor legislative
20 Poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă 1 Discuţia dirijată, analiza Propuneri de
medicală documentului îmbunătăţire a
serviciilor medicale,
aprecierea
21 Primul ajutor premedical 1 Discuţia dirijată, Eseul nestructurat
conversaţia,
22 Căi decente de depăşire a barierelor, 1 Conversaţia, Argumentarea,
dificultăţilor, stărilor de depresie, anxietate şi problematizarea, analiza implicarea în
stres activităţi
23 Evaluare 1 Test Verificarea
Unitatea de învăţare IV. Dezvoltarea personală şi ghidarea în carieră
Modelarea 24 Profesionalizarea în Republica Moldova 1 Discuţia dirijată, Participarea la
comportamentelor de miniprelegere activităţi
promovare personală 25 Cariera şi factorii de decizie 1 Dezbaterea, portofoliul Verificarea,
26 Promovarea personală 1 Analiza, argumentarea, Prezentarea
Proiectarea acţiunilor jocul de rol interviului ,
privind valorificarea în interogarea
viaţa cotidiană a 27 Resursele personale şi cariera 1 Miniprelegere, discuţia Participarea la
dreptului dirijată, studio de caz activităţi,
consumatorului; chestionarea
Adoptarea deciziilor 28 Proiectul individual de carieră 1 Graficul T, Proiectul de carieră,
argumentate pentru verificare
eventualul domeniu 29 Producător şi consummator. Drepturi şi 1 Discuţia dirijată, Rezolvarea situaţiilor
professional. responsabilităţi. problematizarea problemă
30 Bunurile şi serviciile publice 1 Lucrul în perechi, studiul Verificarea,
de caz, rezolvarea situaţiilor
problemă
31 Repetare 1 Verificare Verificarea
32 Evaluare 1 Test Verificarea testului
33 Evaluare finala 1 Test final Verificarea testului
34 1 Prezentarea portofoliului Verificarea
portofoliului

S-ar putea să vă placă și