Sunteți pe pagina 1din 6

Educatoare : Iacob Roxana

Grădiniţa nr 10

1
DATA : 13. 10. 2020
GRĂDINIŢA : nr.10
GRUPA : MARE
EDUCATOARE : IACOB ROXANA
TEMA CENTRALĂ : CINE SUNT / SUNTEM ?
SUBTEMA : ,, EU ŞI FAMILIA MEA ’’
TIPUL ACTIVITĂŢII : ACTIVITATE INTEGRATĂ
CATEGORII DE ACTIVITĂŢII :
1. Cunoaşterea mediului :,, Corpul omenesc ’’ ( observare dirijată )
2. Educarea limbajului :,, Sfatul degetelor ” ( memorizare )-
https://www.youtube.com/watch?v=87t0jeWZGf4
DURATA : o zi
TEMA : ,, AUTOPORTRET “
SCOPUL ACTIVITĂŢII :
- Verificarea şi aprofundarea cunoştinţelor copiilor referitoare la corpul
omenesc, utilizând experienţa socio-cognitiva acumulată prin intermediul
activităţilor din grădiniţă.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
-să enumere părţile componente ale corpului omenesc;
- să facă diverse comparaţii între corpurile colegilor de grupă şi între diversele
părţi ale corpurilor acestora, pornind de la rezultatele măsurătorilor efectuate ;
- să realizeze clasificări ;
- să aplice normele de comportare şi normele sanitare ;
- să recepteze un text, să reţină ideile principale ale acestuia şi să demonstreze
că l-a înţeles ;
- să recite poezia cu respectarea intonaţiei, a ritmului şi a pauzelor ;
- să utilizeze calităţile expresive ale limbajului oral.
FORME DE ORGANIZARE:
Activitatea întregii grupe, împletită cu cea pe grupuri mici şi individuală.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, exerciţiul,
problematizarea,dialogul, jocul liber, jocul dirijat, munca în echipă;
Elemente de joc: simularea, mişcarea, aplauze, cuvântul stimulator,
bătăi din palme
Resurse materiale: puzzle ,, Fetiţa şi băiatul ’’ , acuarele, hârtie,
obiecte de îmbrăcăminte.
BIBLIOGRAFIE:
1. M.E.N. – Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de
copii, Editura „Val Integral”, Bucureşti, 2005

2
SCENARIUL ZILEI

După intrarea copiilor în online, i-am rugat să formeze două grupe: a băieţilor şi a fetelor,
apoi i-am anunţat că mi-am propus să ne jucăm Denumeşte corect,un joc didactic în care fiecare
copil trebuie să denumească părţile corpului.
Pentru a le capta atenţia, le-am pus următoarea întrebare : ,, Vreţi să ştiţi şi alte lucruri
interesante despre copii ?’’.Pe baza unei observări aparent spontane, s-a realizat observarea
sistematică a doi copii, un băiat şi o fetiţă, prin comparaţie. S-au denumit părţile corpului fiecăruia,
apoi au fost descrise şi recunoscute ( copii erau legaţi la ochi şi trebuiau să folosească informaţii
primite de la analizatorul tactil).
După ce au denumit părţile corpului, li s-a cerut copiilor să se măsoare între ei.
La Bibliotecă, au ,, scris ” semne grafice ( zale ) prin îndoirea braţelor, apoi le-au umanizat
descriind mişcările fiecărei mâini ( dreapta şi stânga ).
Pentru realizarea obiectivelor de la activitatea de Educarea limbajului, le-am sugerat să
realizeze o poveste, un ,, sfat ” al degetelor ( de exemplu, stânga este, pentru un copil, prea leneşă
şi râde pentru că el nu o prea foloseşte, pe când dreapta plânge fiindcă mama îl pune să care
pietre ). Şi-au măsurat mânuţele şi degetele cu ale altor copii, apoi cu ale educatoarei. Ne-am jucat
cu degetele, stabilind prin Jocul degetelor care este degetul mare, arătătorul, mijlociul, inelarul şi
degetul mic. Astfel i-am familiarizat cu textul poeziei Sfatul degetelor pe care le-am recitat-o, şi
copii au dorit să o înveţe şi au realizat acest lucru cu mare uşurinţă.
La Artă, au aplicat toate cunoştinţele pe care le-au asimilat în urma observării şi au pictat
fetiţe şi băieţi, redând cu uşurinţă diferenţa dintre aceştia prin: costumaţie, tunsoare.
La Jocul de rol, au îmbrăcat fetiţa şi băiatul după sezon, enumerând părţile componente,
numărând obiectele de îmbrăcăminte şi asociind cifra cu câte obiecte au ; ,, De câte obiecte de
îmbrăcăminte are nevoie fetiţa ? Dar băiatul ? ” .
Jocul Ce-mi place? a fost corelat cu activităţile de la sectorul Artă. Copiii trebuie să
denumească lucruri care pot fi percepute cu simţurile. Copilul numit trasează o săgeată de la părţile
componente :
- ,, Ce-mi place să privesc ? ” ( copiii, florile, soarele )
- „ Ce-mi place să ascult ? ” ( copiii, muzică, sunetul ploii, poveşti )
- ,, Ce-mi place să miros ? ” ( florile, un copil curat, aerul proaspăt )
- ,, Ce-mi place să spun ? ” ( lucruri frumoase, urâte ).
Astfel se realizează o reactualizare în absenţa părţilor componente prin reamintire. Pentru
reconstituirea celorlalte părţi se pune accentul, in cadrul dialogului doar pe utilitate ( mâini,
picioare ).
La sfârşitul zilei s-a organizat un joc de cunoaştere : Ce-ai fi vrut să fii dacă nu te-ai fi
născut copil ?
Acest joc-exerciţiu stimulează imaginaţia şi creativitatea copiilor. Punctul de plecare al
discuţiei poate fi metafora, cerându-li-se apoi copiilor să motiveze de ce şi-au ales să fie insecte
sau animale. Acest joc ajută cadrul didactic să cunoască mi bine copiii, el furnizând informaţii
despre imaginea de sine a fiecărui preşcolar, fiind astfel de un real folos în adaptarea stilului
didactic la particularităţile individuale.

3
Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluare
didactic didactice
I. Asigurarea condiţiilor necesare unei
PREGĂTIREA bune desfăşurări a activităţii.
CLIMATULUI Pregătirea materialelor didactice necesare.
PSIHO-AFECTIV
NECESAR

II. Copiii vor aborda întâlnirea de dimineaţă Observarea


INTRODUCEREA într-o manieră optimistă şi plină de energie. comportamentului
ÎN ACTIVITATE Se va purta o scurtă conversaţie între copiilor
educatoare şi copii legată de familie. Conversaţia
https://www.youtube.com/watch?v=unHFJ0LYSkI
https://www.youtube.com/watch?v=l_l73DzfCHw
Vom face prezenţa: o fetiţă va număra câţi băieţi
sunt prezenţi; un băiat va număra câte fetiţe sunt
prezente.
- completarea calendarului naturii.
- discuţii despre tema săptămânală
https://www.youtube.com/watch?v=Vyd-h3JNIfU Exerciţiul
III. Prezentarea centrelor în care copiii se vor juca Observarea
ANUNŢAREA şi învăţa şi alte lucruri, denumind în acelaşi timp Conversaţia comportamentului
TEMELOR ŞI temele şi intuirea materialelor. copiilor
PREZENTAREA https://www.youtube.com/watch?v=g6ix1KSnIFA Explicaţia
CONŢINUTURILOR Anunţarea obiectivelor.
Educatoarea anunţă copii că vor discuta
despre corpul omenesc iar apoi vor asculta şi vor
învăţa o poezie.
https://www.youtube.com/watch?v=JLsNyiwCNWE
IV. Educatoarea dirijează activitatea din zonele Observarea
DIRIJAREA ,,Bibliotecă”, ,,Ştiinţă”, Explicaţia comportamentului
ÎNVĂŢĂRII ŞI ,, Artă ”, ,, Construcţii ”. copiilor
PREZENTAREA Activitatea de cunoaştere Exerciţiul
CONŢINUTULUI se realizează în mod integrat la fiecare sector de
activitate. Demonstraţia
Pentru activitatea de memorizare educatoarea va
prezenta textul poeziei şi apoi va repeta pe strofe .

4
V. Copii lucrează la ariile alese; se învaţă poezia
OBŢINEREA pe fragmente logice; se pictează un tablou cu titlul Explicaţia Aprecieri verbale
PERFORMANŢEI Fetiţe şi băieţi.
ŞI ASIGURAREA https://www.youtube.com/watch?v=8N0j9YFhzKM
CONEXIUNII https://www.youtube.com/watch?v=AqcGeEjSR6A
https://www.youtube.com/watch?v=nYKuNuVCMwk
INVERSE https://www.youtube.com/watch?v=nuSUoSZ-QJo

VI.
ASIGURAREA Educatoarea organizează un joc de
RETENŢIEI ŞI A cunoaştere: ,,Ce ai fi vrut să fii dacă nu te-ai fi
TRANSFERULUI născut copil ? ” , joc care stimulează imaginaţia şi
creativitatea copiilor. Descoperirea

VII. Se face prin punerea unor întrebări referitoare la


EVALUAREA corpul omenesc; se evaluează picturile şi se expun
ACTIVITĂŢII pe panou. Expoziţie de Aplauze
Aprecieri pentru modul cum au participat la lucrări
activitate, acordarea de stimulente.

5
Sfatul degetelor
de Elena Farago

Spune degetul cel mare


Către-arătător,
Spune degetul cel mare
- N-am fărâmă de mâncare,
Frate-arătător!

Spune, către mijlociul,


Cel arătător,
Spune-arătătorul: - Frate,
Nu mai sunt deloc bucate,
Și de foame mor!

Se apleacă mijlociul
Către inelar,
Și îi spune-atâta numai:
- Ce e de făcut acuma,
Frate inelar?

Leneș cată inelarul


Către ei, și-apoi,
Cam în silă, le răspunde:
- Ce să faci când nu-i de unde?
Vom răbda și noi!...

Prinde atunci cel mic să strige


Mai isteț ca ei:
- Ce tot plângem și ne frângem?
Hai la muncă să ne strângem
Toți uniți, că nu rămâne
Niciodată fără pâine
Cel ce vrea să și-o câștige,
Frățiorii mei!...

S-ar putea să vă placă și