Sunteți pe pagina 1din 10

Școala Gimnazială Vînători

Prof. Înv. Adina-Petronela Vechiu

PROIECT DIDACTIC

DATA:
INSTITUȚIA: Școala Gimnazială Vînători
CLASA: pregătiroare
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: Vechiu Adina-Petronela
ARIA CURRICULARĂ: Orientare și consiliere
DISCIPLINA : Dezvoltare personală
Discipline integrate: MM., CLR., AVAP
SUBIECTUL LECȚIEI : Emoțiile mele
TIPUL LECȚIEI : consolidare
DURATA : 35 de minute +15 minute activități în completare
COMPETENŢE SPECIFICE:
DP:
1.1. – Identificarea unor trăsături personale elementare;
2.1. – Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare;
CLR:
2.2. – Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte;
AVAP:
2.2. – Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale.
SCOPUL:
Formarea capacităţii de a utilize limbajul nonverbal prin identificarea si utilizarea, în diferite contexte, a expresiilor faciale asociate
emoţiilor de bază.
Școala Gimnazială Vînători
Prof. Înv. Adina-Petronela Vechiu

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: Să enumere emoţii, exemplificând situaţii personale în care au remarcat prezenţa acelor trăiri afective;
O2: Să asocieze fiecărei emoţii metode de reglare şi optimizare a comportamentului.
O3: Să identifice trăirile afective ale anumitor personaje prin obervarea expresiilor faciale;
O4: Să redea prin imitaţie în oglindă diferite expresii faciale care expimă emoţiile învăţate.
O5: Să deseneze expresii faciale potrivite emoţiilor impuse de anumite situaţii,

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee: conversaţia, exemplificarea , observaţia, exerciţiul, explicaţia, joc de rol;
Resurse materiale: buzunarul emoţiilor, săculeţul cu emoţii, planșe cu expresii faciale,fragmente muzicale, suport tehnic;
Forme de organizare : frontal, individual, în perechi;

Bibliografie:
Breben, Silvia, 2010, Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară mică, editura Reprograph,
Craiova.
Școala Gimnazială Vînători
Prof. Înv. Adina-Petronela Vechiu

DEMERS DIDACTIC

EVENIMEN OB.
TUL CONŢINUTUL INSTRUCTIV- EDUCATIV STRATEGIA DIDACTICE EVALUARE

DIDACTIC Metode si Materiale Forme de


procedee didactice organizare

Moment Asigurarea condițiilor necesare lecției : Conversaţia Frontal


organizatoric
- pregătirea mobilierului și a materialelor ; Explicaţia
1’ - organizarea colectivului de elevi pentru Observaţia
buna desfăşurare a activităţii. 
- copiii vor da mana unii cu alţii şi vor
menţiona cum se simt astăzi.
Se va realiza printr-un joc. Jocul se numește Explicația Borcanul cu Frontal .
Captarea Conversaţia emoții
Borcanul fericirii. Se prezinta copiilor o imagine
atenției
două borcane colorate. Un borcan reprezinta lucruri
2’
pe care le pot aduna în borcan pentru a fi fericit, iar
în celălalt borcan ceea ce trebuie dat afară, lucruri
care pricinuiesc emnoții negative. Fiecare copil va
trebui să prezizeze un lucru pe care il stange în
borcan și unul pe care il scoate afară.
Școala Gimnazială Vînători
Prof. Înv. Adina-Petronela Vechiu

Anunțarea Elevii sunt anunţaţi că vor învăţa să îşi exprime Explicaţia


subiectului Frontal Capacitatea de a
emoţiile altfel decât o fac în mod obişnuit, prin
lecției și a recepta un mesaj
obiectivelor O1
utilizarea cuvintelor, şi anume prin expresii ale transmis pe cale
1’ orală
O2 feţei.
O3
Conversaţia Buzunarul cu Frontal
Ce alte emoţii cunoaşteţi?
emoţii Evaluez
Dirijarea Se va identifica fiecare stare afectivă cu ajutorul capaciatea
învățării elevilor de a
“buzunarului cu emoţii”.
15’ denumi emoţii,
asociind fiecăreia
situaţii specifice.
Daţi exemple de situaţii când v-aţi simţit
fericiţi/trişti/ furioşi ?
Cum aţi reacţionat în aceste siţuaţii?
În continuare fiecare copil va extrage câte o
Școala Gimnazială Vînători
Prof. Înv. Adina-Petronela Vechiu

figurină din „Săculeţul cu emoţii” şi va asocia Explicația Săculeţul cu Frontal


Conversația emoţii Individual Evaluez
acesteia modalităţi de reglare emoţională, cât şi
O4 Exercițiul capacitatea
exemple de comportamente empatice. evelilor de a
idenitfica
Ce faci atunci când esti supărat?
modalităţi de
Cum reacţionezi dacă îl vezi pe colegul tău reglare
emoţională
plângând?
Ce ar putea sa o facă pe prietena ta veselă?
Cum te comporţi atunci cand esti furios?
O5
Asocierea diferitelor emoţii unor momente
Conversaţia Fragmente Frontal
muzicale.
muzicale
Ce emoţie îţi transmite această compoziţie. Ce ţi-ai
imaginat ?

Se vor expune o serie de imagini cu diferite


Conversaţia Planşa cu Frontal Evaluez
personaje care exprima emoţii diverse prin limbaj Observaţia exprsii capacitatea
Explicaţia faciale elevilor de
non-verbal.
identifica
caracteristici ale
expresiilor faciale
Se va analiza expresia feţei pe baza unor indici:
specifice fiecărei
ochi, spâncene, nas, gură. emoţii
Ce credeţi ca simte fetiţa?
De unde ştim că este speriată?
Cum sunt ochii ei?
Școala Gimnazială Vînători
Prof. Înv. Adina-Petronela Vechiu

Exerciţiul Imagini Frontal Evaluez


2. Se vor realiza două diagrame, una pentru
capacitatea
emoţiile pozitive, cealaltă pentru cele negative. elevilor de a
grupa imaginile
Copiilor li se vor atăta diverite imagini cu expresii
cu expresiile
faciale, se va denumi emoţia, iar planşa va fi plasată faciale după
criteriul emoţie
în una din cele două diagrame.
pozitivă sau
negativă.
Joc de rol în perechi
3. Pentru exersarea identificării emoţiilor după
expresiile faciale se va organiza un joc „mim în
oglindă”. Copiii vor imita în perechi, plasaţi faţă în
faţă o serie de emoţii ce vor fi identificate pe baza
unor situaţii.
Situaţia 1. Ionică şi George se plimbă prin poieniţă.
Evaluez
Deodată le apare în faţă o vulpe.
capacitatea
elevilor de a imita
„în oglindă”
Situaţia 2. Ana a învăţat pentru testul de la
expresii faciale
matematica şi a primit calificativul „foarte bine”. ale unor comtexte
emoţionale

Situaţia 3. A venit vacanţă de vară. Iona ţi Mihaela


sunt prietene foarte bune. Ele se vor revedea din
nou în toamnă, când va începe un nou an şcolar.
Școala Gimnazială Vînători
Prof. Înv. Adina-Petronela Vechiu

Situaţia 4 Mihai se jucă cu mingea în clasă. Din


neatenţie băiatul sparge un geam.

Situaţia 5. Este ziua Cristinei. Mama i-a facut


cadou cartea pe care fetiţa şi-o dorea foarte mult.

Situaţia 6. Andrei are doar 3 ani. Baieţelul merge


cu părinţii săi la cumpărături în super marchet,
Copilul se rătăceşte prin mulţimea de oameni.

Situaţia 7. Elevii sunt in sala de sport. Mihai il


implinge in mod repetat în timp ce aceştia joacă
fotbal.

Situaţia 8. Mina este o elevă silitoarea. La toate


testele ia nota mare, de aceea ea crede ca este mai
bună decât toţi ceilalţi colegi ai săi.

Situaţia 9. Mihnea a luat notă mică la test. Deşi


doamna învăţătoare i-a dat lucrarea acasă cu nota
scrisă pe ea, baiatul a aruncat-o la coş şi i-a spus
mamei ca a luat notă bună. Mama a găsit lucarea lui
Școala Gimnazială Vînători
Prof. Înv. Adina-Petronela Vechiu

Mihnea mototolită in coşul de gunoi.

Situalia 10. Este ora 9. Mirela se întoarce singură


acasa pe o stadă întunecată.

Rezolvarea exercițiilor de pe fișa de lucru.


Obtinerea O5 Exerciţiul Fisă de lucru Individual Evaluez capacitatea
Elevii vor deseana diferite expresii facilae în copiilor de a reda
performanței.
5’ funcţie de situaţia indictă de cerinţă. prin desen expresii
faciale asociate
unor emoţii.

Asigurarea Conversaţia Frontal


Despre ce am învăţat astăzi la ora de Dezvoltare
trasferului și a
retenției personală?
1’
Enumeraţi modurile în care putem exprima ceea ce
simţim.
Care sunt indiciile după care ne punem ghida
pentru a ne da seama ce simte o persoană?

Voi face aprecieri gloabale și individuale asupra


Încheierea Conversaţia Frontal
modeului de participare al elevilor la lecție
activității
1’
Școala Gimnazială Vînători
Prof. Înv. Adina-Petronela Vechiu
Școala Gimnazială Vînători
Prof. Înv. Adina-Petronela Vechiu