Sunteți pe pagina 1din 2

JOC DIDACTIC:

SĂ PROTEJĂM NATURA (Micii ecologişti)


SCOP:
· Verificarea cunoştinţelor elevilor in legătură cu normele de comportare
specifice asigurării şi protejării naturii.
· Formarea deprinderii de a culege date necesare in scopul informării pe o
temă dată.
· Activizarea vocabularului elevilor cu cuvinte care denumesc antonime.
· Consolidarea deprinderii de a interpreta cat mai expresiv un cantec
cunoscut.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1. să identifice imaginile in care omul acţionează in favoarea mediului;
2. să identifice acţiunile omului prin care se deteriorează natura (care produc
distrugeri);
3. să aşeze in albumul potrivit imaginea decupată anterior, motivand alegerea;
4. să găsească antonimele unor cuvinte date;
5. să interpreteze corect melodia şi textul unui cantec.
SARCINA DIDACTICĂ:
· Identificarea şi gruparea imaginilor in funcţie de urmările acestora asupra
mediului (protejarea sau distrugerea lui).
· Alegerea unor cuvinte cu sens opus şi utilizarea lor corectă in propoziţii.
· Interpretarea adecvată a unui cantec cunoscut.
REGULI DE JOC:
Răspunsurile bune sunt aplaudate, cele greşite sunt corectate de colegi.
Caştigă echipa care aşează prima jetoanele corect.
ELEMENTE DE JOC:
Mişcarea, manuirea materialelor, aplauzelor, surpriza.
DESFĂŞURAREA JOCULUI:
Grupa va fi impărţită in două subgrupe, fiecare să le aşeze pe care trebuie
să le aşeze pe panou după următoarele criterii:
- pe panoul alb se aşează imaginile care reprezintă acţiuni de ingrijire a
mediului(sădirea pomilor, adunarea şi aruncarea gunoaielor in locuri special
amenajate, etc.)
- pe panoul gri se aşează imaginile care reprezintă acţiuni de deteriorare a
mediului:(tăiere pomilor, foc in pădure, aruncarea gunoaielor pe jos).
După ce fiecare echipă aşează imaginile se verifică cu intreaga grupă
dacă au fost corect aşezate. Caştigă echipa care nu a făcut nici o greşeală .
VARIANTĂ:
Elevii au două albume:
1. Să ocrotim natura.
2. Nu distrugeţi natura.
Anterior planificării şi desfăşurării jocului, elevii au drept sarcină de a decupa
acasă din reviste sau din cărţi imagini cu acţiuni ale omului asupra mediului.
Fiecare copil va lipi imaginea sa in albumul la care crede că se potriveşte,
motivand alegerea.
In partea a doua a jocului se va desfăşura un exerciţiu de limbaj: li se vor
spune elevilor cuvinte, iar ei vor găsi opusul lui (antonimul) şi va formula
propoziţii cu cele două antonime.
Cuvintele alese trebuie să corespundă temei jocului şi să pună elevii in
situaţia de a conştientiza cele două modalităţi de acţiune asupra mediului: una
benefică şi alta dăunătoare.
Exemplu: curat – murdar, poluat – nepoluat, bun – rău etc.
In ultima parte a jocului vor interpreta un cantec cunoscut in care este
evidenţiată dragostea şi grija faţă de natură: ,,Frumoasă-i strada noastră ’’.