Sunteți pe pagina 1din 3

I.

Chestionar- Identificarea stilului managerial


Completarea acestui chestionar trebuie să reflecte situaţia actuală la locul dumneavoastră de
muncă. Scala de la 1 la 5 reprezintă:
1- În total dezacord 2- Nu sunt de acord 3-Nesigur 4-De acord 5-De acord în totalitate.

1.Managerul decide singur ce trebuie făcut şi cum trebuie făcut.


12345
2. Managerul controlează totul astfel încât să nu greşească grupul.
12345
3. Managerul apelează frecvent la spiritul de competiţie al grupului pentru a rezolva mai rapid
sarcinile. 1 2 3 4 5
4. Managerul evită consultarea grupului cu privire la deciziile pe care doreşte să le ia.
12345
5. Managerul este interesat mai mult de rezultatul grupului decât de eforturile depuse pentru
atingerea lui.
12345
6. Acceptă să asculte părerile grupului chiar dacă nu le împărtăşeşte.
12345
7. Acceptă sugestiile de schimbare din partea grupului şi dacă este de acord cu ele le
implementează.
12345
8. Descurajează orice discuţie care afectează ambianţa de lucru.
12345
9. Întotdeauna apreciază public prin laude şi complimente performanţa grupului.
12345
10. Organizarea îndeplinirii obiectivelor se face de regulă prin ordine scrise.
12345
11. Managerul caută soluţii cât mai originale la rezolvarea sarcinilor promovându-le în rândul
membrilor colectivului instituției.
12345
12. În situaţii conflictuale managerul caută întotdeauna o soluţie pentru rezolvarea acestora.
12345
13. Managerul încurajează stabilirea unei legături puternice între membrii colectivului.
12345
14. Managerul pune accent puternic pe calitatea şi rapiditatea efectuării sarcinilor setând
standarde de performanţă înalte.
12345
15. Când instituția se confruntă cu situaţii noi şi implicit obiective noi, managerul trasează
sarcinile de îndeplinit membrilor colectivului dar nu şi modul în care le rezolvă.
12345
II.Chestionar,,Caracterizați stilul de conducere din instituția Dumneavoastră”
Caracteristici Intensitatea manifestării
Acord total Acord Nici/nici Dezacord Dezacord
total
1.Managerul 
consideră
timpul ca cea
mai prețioasă
resursă;
2.Managerul 
muncește
într-un ritm
uniform;
3.Utilizează 
un
management
sistematic;

4.Managerul 
este
principial și
echidistant;
5.Relevează 
variante
optime ale
deciziilor;

III.Chestionar:,,Evidențiați caracteristicile managerilor în procesul decisional”


Caracteristici Intensitatea manifestării
Acord total Acord Nici/nici Dezacord Dezacord
total
1.Managerul 
deleagă o
parte din
drepturi
subalternilor;
2.Subalternii 
nu participă la
procesul
decizional;
3.În unele 
cazuri
subalternii pot
da unele
propuneri;
4.Managerul 
folosește
managementul
participativ;
5.Managerul 
nu participă
activ în
procesul luării
deciziilor;

IV.Chestionar:,,Care din afirmațiile următoare sunt caracteristice managerilor Dumneavoastră?


Caracteristici Intensitatea manifestării
Acord total Acord Nici/nici Dezacord Dezacord
total
1.Managerul 
este foarte
activ(creativ)
2.Subalternii 
nu sunt
stimulați să fie
activi
(creativi)
3.Managerul 
pedepsește
subalternii
pentru
încercarea de
a fi
activi(creativi)
4.Managerul 
stimulează
subalternii
pentru intenția
de a fi activi
(creativi)
5.Managerul 
este o
persoană
pasivă, iar
subalternii
foarte activi
(creativi)

Vă mulțumim mult!