Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

PROPUNĂTOR: Enache Tincuța-Elena


DATA: 07.05.2020
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Primară „Gheorghe Asachi” Iași
CLASA: pregătitoare
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA TEMATICĂ: Despre viață și adaptare
SUBIECTUL: Tablou cu peștișori
TIPUL LECŢIEI: Consolidarea de priceperi și deprinderi
SCOPUL LECŢIEI: Consolidarea priceperilor și deprinderilor de a utiliza tehnica lipitului
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: Să răspundă corect la ghicitoare, fără ajutorul profesorului
O2: Să răspundă la minim două întrebări, fără ajutorul profesorului
O3: Să denumească materialele necesare pentru realizarea lucrărilor;
O4 :Să identifice etapele de lucru necesare pentru realizarea lucrărilor;
O5 : Să aplice corect tehnicile de lucru, cu respectarea indicațiilor primite

STRATEGII DIDACTICE
1. Metode şi procedee didactice: conversația, observarea, exercițiul, explicația, turul galeriei
2. Mijloace de învățământ: foi colorate, capace, hârtie creponată, lipici
3. Forme de organizare:frontal, individual
4. Resurse:
Umane: 37 de elevi
Temporale:45 minute
5.Bibliografie:Programa școlară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice, clasa a II a, București, 2014
Rizea C.,Manual la disciplina Arte vizuale și abilități practice(2014),Editura Litera, București

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


Nr. SECVENȚELE ACTIVITĂȚII Ob. CONȚINUT INSTRUCTIV-EDUCATIV Metode, Materiale Forma de
crt + intervalul de timp procedee didactice organizare
alocat tehnici
1. Moment organizatoric Pentru o bună desfășurare a activității se
vor asigura următoarele condiții :
(1 minut) - aerisirea sălii de clasă;
- pregătirea materialului didactic;
2. Reactualizarea
cunoștințelor

3. Captarea atenței Captarea atenției o voi realiza cu ajurorul Ghicitoare Evaluez


(4 minute) O1 unei ghicitoari:
capacitatea
,,El în apă doar trăieşte Conversația Frontal
Şi cu iarbă se hrăneşte copiilor de a
Are solzi şi aripioar
răspunde la
Care strălucesc la soare’’
ghicitoare.
Se poartă discuții despre peștișorii din
O2 Evaluez
acvariu:
Cum sunt aceștia? capacitatea
Ce condiții trebuie să aibă în acvariu pentru
copiilor de a
a supraviețui?
Aveți peștișori? Cum îi îngrijiți? răspunde la
întrebări.
4. Comunicarea titlului lecției Astăzi vom realiza un tablou cu peștișori, la
și a principaleleor sfârșit vom expune tablourile în ,,colțul Explicația Frontal
coordonate ale acesteia lumii agvatice’’
(2 minute) Voi anunţa tema lecţiei şi obiectivele
propuse.
5. Dirijarea învățării Intuirea materialelor şi a
(20 de minute) modelului:
Dopuri
Solicit elevilor să recunoască materialele de Frontal Evaluez
lucru: dopuri, hârtie creponată, hârtie Hârtie
capacitatea
O3 colorată, lipici.
Explicarea şi demonstrarea etapelor de Lipici copiilor de a
lucru denumi
Hârtie
Prezint elevilor etapele de creponată materialele pe
realizare a lucrării: Explicația
cere le vom

 Decupăm codițele și aripioarele folosi în


Frontal
peștisorilor realizarea

 Lipim dopurile pe foaia albastră tabloului

 Lipim ochii, codițele și aripioarele


peștișorilor

 Tăiem hârtia creponată, o mototolim


un pic, astfel obținem algele

 Lipim algele Exerciții


Evaluez
Se repetă, de către 1-2 elevi, etapele de capacitatea
lucru în vederea respectării acestora. copiilor de a
Se fac exerciţii de încălzire a mâinilor. identifica
O4 Elevii vor recita versurile: etapele de
lucru necesare
1. Bate palmele ușor,
pentru
Bate palmele de zor! realizarea
Unu, doi,trei! lucrărilor

Unu, doi, trei!


2. Eu strâng pumnii și-i desfac
Degetelor fac pe plac.
Unu-doi, unu-doi,
Toți suntem acum vioi!
3. La pian acum cântăm,
Liniște, să ascultăm:
Plic-plac, plic-plac,
Melodiile îmi plac!”
Fiecare elev are pe bancă materialele
necesare lucrării. La tablă va fi afișată ”Fișa
- etape de lucru” astfel că elevii pot urmări
etapele de realizare ale lucrării. Evaluez
O5
Se lucrează sub îndrumare permanentă, capacitatea
insistându- se asupra modului de lucru: copiilor de
curat, ordonat, frumos. aplica corect
Activitatea se va desfășura pe fond muzical. tehnicile de
Elevii vor audia cântecele pentru copii. lucru, cu
La final, toate lucrările vor fi afișate la respectarea
expoziția ,,Lumea agvatică’’ indicațiilor
primite

6. Fixarea noului conținut Joc ”Prinde și continuă!”


(4 minute) Solicit elevilor să repete etapele de realizare Evaluarea
O4 ale lucrării. Voi arunca mingea la un copil Conversația orală
care va spune prima etapă, acesta o aruncă Frontal
unui coleg care va continua. Jocul continuă
până când au fost enumerate toate etapele
de realizare ale lucrărilor.
7. Obținerea performanței Se analizează şi se evaluează lucrările, Observarea
(4 minute) urmărindu- se dacă: Conversația Lucrările Frontal sistematică
O5 ~ elementele componente sunt asamblate elevilor
corect
~ materialele au fost corect lipite
~ lucrarea a fost finalizată
~ este lucrat corect, ordonat, curat şi
frumos
~ este originală.
Lucrările realizate de către elevi vor fi
expuse în sala de clasă. Se realizează turul
galeriei, fiecare elev va alege din lucrările
celorlalți colegi pe cea care consideră că
este corect și îngrijit realizată. Aprecierea
colegilor se va realiza prin lipirea, pe
lucrarea apreciată, a unor bulinuțe/ smiley

8. Asigurarea retenției și a Se fac aprecieri globale şi individuale cu Turul galeriei Lucrările Frontal
transferului caracter motivant privind participarea elevilor Individual
(5 minute) elevilor la lecţie.

Procesul tehnologic
 Se pictează foaia folosind culoarea albastru

 Se decupează codițele și aripioarele peștișorilor

 Se lipesc dopurile pe foaia albastră

 Se lipesc ochii, codițele și aripioarele peștișorilor

 Se taie hârtia creponată în fâșii, se mototolește un pic, astfel se obțin algele

 Se lipesc algele pe foaie