Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Propunători:

 Enache Tincuța
 Hârtopanu Andreea
 Algiu Andreea

1
INVENTAR DE ACTIVITĂȚI

Activități de dezvoltare personală ALA 1


Întâlnirea de dimineaţă – Bună dimineața !
1.Joc de masa: Puzzle - Povești cu animale
Rutine – Mă pregătesc pentru activitățile zilei !
2. Artă: ,, Scene din poveste’’- colaj
(deprinderea de a se comporta civilizat)
3. Joc de rol: Teatru de păpuși
Tranziții: .Bat din palme, Clap, Clap, Clap
Din picioare Trap,Trap,Trap/
Ne- nvârtim, ne răsucim
Și spre centre noi pornim.
3.

Tema zilei:
„ În lumea povestilor’’

ALA II
”Ursulețul doarme„ – joc cu text și cântec

Activități pe domenii experiențiale


SCENARIUL ZILEI
Artă: ,, Animalele din povești’’ Marionete pe băț

2
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
Data: 24.05.2019
GRUPA: Mare
EDUCATOARE: Vieru Garofița
TEMA ANUALĂ: ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „În lumea poveștilor”

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ALA1+ADE+ALA2


TIPUL ACTIVITĂȚII: Fixarea si consolidarea cunostintelor si deprinderilor dobândite
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe

Activitatea va debuta cu Întâlnirea de dimineață. În timpul acestei activități, copiii se


așează în semicer, pentru a se putea vedea mai bine și a relaționa în bune condiții
 se va face prezența
 se precizează starea vremii, în ce anotimp și lună suntem
Discuția va continua cu reamintirea temei săptămânii.
Noutatea zilei constă într-o discuție despre ceea ce vom realiza astazi. Prin tranziția:
Bat din palme, Clap, Clap, Clap
Din picioare Trap,Trap,Trap/
Ne- nvârtim, ne răsucim
Și spre centre noi pornim.
În cadrul Jocurilor și activităților didactice alese I, copiii vor lucra la trei centre:

joc de masă – copiii vor realiza un puzzle – cu povești cu animale,


Artă- copiii vor face un colaj cu personajele din poveste
Joc de rol- copiii cu ajutorul figurinelor vor pune în scenă o poveste

3
În cadrul Jocurilor și activităților didactice alese II, se vor executa jocurile de
mișcare : ,, Ursulețul doarme’’
Toți copiii vor fi apreciați pentru implicarea în activitățile desfășurate

4
Detaliere – Activităţi de dezvoltare personală

Data: 24 .05.2019
Grupa: mica
Tema zilei: În lumea poveștilor
Categoria de activitate: Activitate de dezvoltare personală
Scop: participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării şi
favorizării interrelaţionării, la preşcolari
Obiective operaționale:
La sfârşitul activității şi pe parcursul acesteia, copiii vor fi capabili:
O1: să-şi salute colegii, musafirii și pe doamnele educatoare;
O2: să observe vremea de afară, numind câteva caracteristici ale acesteia;
O3: să respecte regulile stabilite la nivelul grupei;
Strategia didactică:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia
Mijloace didactice: panoul de prezenţă, calendarul naturii, ecusoane
Forma de organizare: frontal
Resurse:
temporale: 20 minute;
umane: 25 copii
I. Rutine:
a) Sosirea copiilor, micul dejun, igiena – spălatul şi toaleta, gustarea, masa de prânz
b)Mă pregătesc pentru activitățile zilei ! (deprinderea de a se comporta civilizat)

c) Întâlnirea de dimineaţă:
c1) Salutul: ”Bună dimineața, copii!
c2) Împărtăşirea cu ceilalţi – „Care este personajul tau preferat dintr-o poveste!”
Copiii vor spune un personaj preferat
c3) Noutatea zilei:
 Completarea calendarului naturii (În ce anotimp suntem?/ În ce lună suntem?/
Cum este vremea?/ În ce zi din săptămână suntem?/ Ce zi a fost ieri?/ Ce zi va
fi mâine?)

5
Noutatea zilei va cuprinde informații despre activitățile desfășurate la centrele:
Joc de masă vom realiza prin ansamblarea și lipirea pieselor de puzzle, imagini
din ,, lumea poveștilor’’
Artă: vom călătorii în lumea poveștilor, realizând colaje cu secvențe din povești
Joc de rol: vom pune în scenă o poveste folosindu-ne de figurine

Tranziția: Bat din palme, Clap, Clap, Clap


Din picioare Trap,Trap,Trap/
Ne- nvârtim, ne răsucim
Și spre centre noi pornim.

II. Tranziţii: joc cu text şi cântec


Cântecelul va fi însoţit de mişcările sugerate de text şi se va desfăşura între activităţile
didactice, în vederea relaxării copiilor şi a nevoii de mişcare pe un fond afectiv corespunzător
vârstei.

6
PROIECT DIDACTIC

Data: 24. 05 .2019


Grupa: mica
Tema zilei: „În lumea poveștilor”
Categoria de activitate: Jocuri şi activităţi didactice alese I
Centre de interes:
1.Joc de masa: Puzzle - Povești cu animale
2. Artă: ,, Scene din poveste’’- colaj
3. Joc de rol: Teatru de păpuși

Mijloace de realizare:
1. Joc de masă- puzzle
2.Artă: colaj
3.Joc de rol: teatru
Tipul activităţii: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
Scopul activităţii: Stimularea imaginației creatoare a copiilor prin inițierea și desfășurarea
jocurilor, precum și prin exprimarea originalității, în scopul realizării sarcinilor propuse.
Sistematizarea cunoștințelor copiilor cu privire la personajele din poveștile învățate
Obiective operaționale:
O1: să identifice materialele de la fiecare centru de interes;
O2: să enumere materialele puse la dispoziţie;
Joc de masă
O3: Să ansambleze corect puzzalul, reconstituind imagini din poveștile cunoscute;
O4: Să povestească un fragment din povestea ilustrată

Artă:
O5: sa foloseasca corect tehnicile de asamblare si lipire, pe baza explicatiilor primite
de la învatatoare, în vederea realizarii subiectului; obiectivul se considera realizat daca toti
elevii folosesc corect tehnicile de lucru pentru realizarea copacului;
O6: Să respecte pasii de lucru în vederea finalizării lucrării

7
Joc de rol:
O7: să se exprime corect din punct de vedere gramatical
O8: să simuleze situatii adecvate jocului de rol;

Strategia didactică:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exercițiul
Mijloace didactice:
Artă: imagini
Joc de masa: puzzle ;
Joc de rol : figurine cu personaje din poveste

Forma de organizare: activităţi pe centre de interes, individual, pe grupuri.


Resurse: temporale: 20 minute;
umane: 25 copii:
Resurse bibliografice:
 Antonovici, Ștefania, Neatu, Paula, (2008), Jocuri și activități alese,
București: Editura Aramis;
 Culea, Laurenția, (2011), Activitatea integrată din grădiniţă, București,
Editura Didactica Publishing House.

8
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Strategia didactică
Nr. Secvențele Ob.
Conţinut instructiv-educativ Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
crt. activităţii didactice op.
procedee didactice organizare
1. Organizarea Creez condiții optime pentru desfăşurarea frontal evaluarea
activităţii activităţii. Sala de grupă va fi împărţită în trei capacităţii
centre de interes: Artă, Joc de masa şi Joc de copiilor de a
rol. Pe măsuțe vor fi așezate materialele necesare intra ordonat în
fiecărui centru. Copiii vor intra organizat în sala sala de grupă
de grupă.
2. Captarea atenţiei Introducerea în activitate o voi foi face prin conversaţia frontal evaluarea
intermediul unei scurte discuții legată de capacităţii
personajul preferat dintr-o poveste copiilor de a
răspunde la
întrebări

3. Anunţarea temei Voi merge la fiecare centru de interes în parte şi


şi a obiectivelor
voi anunţa tema. Voi purta discuţii referitoare la
ceea ce vor realiza copiii cu ajutorul materialelor
puse la dispoziţie şi modul de utilizare al
explicaţia frontal evaluarea
acestora. capacităţii
copiilor de a
Se reamintesc copiilor câteva reguli de
asculta cu
comportament : vorbim în şoaptă pentru a nu atenţie cerințele
O1 și
deranja pe alţii, lucrăm frumos şi folosim cu
recomandările
grijă materialele, fiecare lucrare trebuie

9
terminată. Imagini, lipici,
figurine
Joc de masă vom realiza prin
ansamblarea și lipirea pieselor de puzzle,
imagini din ,, lumea poveștilor’’
Artă: vom călătorii în lumea poveștilor,
realizând colaje cu secvențe din povești
Joc de rol: vom pune în scenă o poveste
folosindu-ne de figurine

4. Dirijarea învăţării a) Copiii se vor aşeza la centrul dorit explicaţia frontal evaluarea
a) Împărţirea Imagini, lipici, capacităţii
copiilor pe figurine copiilor de a-şi
grupuri b) Identific împreună cu preşcolarii materialele alege centrul în
de la fiecare centru, apoi le explic sarcina de funcţie de
O3 lucru. ecusonul primit
O4  Artă: După descoperirea şi denumirea
O5 materialelor de la centrul de interes, de
O6 către copii, li se explică acestora etapele conversaţia frontal evaluarea
de lucru în vederea lipirii elementelor. explicaţia capacităţii
 Joc de masa: Va fi explicată sarcina de copiilor de a se
O7 lucru, şi anume, aceea de a alcatui concentra
O8 puzzalul. asupra
b) Explicarea şi  Joc de rol: Va fi explucat jocul, acela de sarcinilor de

10
demonstrarea a creea o poveste pe baza figurinelor lucru
sarcinilor de lucru
În timp ce copiii lucrează, vor fi îndrumaţi,
îndeaproape. Se dau explicaţiile necesare, se
adresează întrebări, se dau indicaţii ajutătoare
acolo unde există dificultăţi. Se va monitoriza
activitatea de la fiecare centru şi se va interveni evaluarea
acolo unde este cazul. Urmăresc cooperarea capacităţii
copiilor de la centrul construcţii. copiilor de a
colora elemente
de primăvară,
exerciţiul pe grupuri, de a trasa semne
individual grafice,de-a
construi gardul
şi drumul ;
c) Executarea evaluarea
temelor de către capacităţii
copii copiilor de a
lucra în echipă
5. Evaluarea Voi solicita copiii să verifice înca o dată conversaţia lucrările frontal evaluarea
activităţii lucrările. Le voi cere să facă aprecieri şi copiilor capacităţii
autoaprecieri respectând criteriile date de copiilor de a
educatoare: analiza lucrările
a. acurateţe; personale şi ale
b. corectitudine; coleglor
c. respectăm etapele de lucru.

11
6. Încheierea Voi face aprecieri stimulative referindu-mă conversația frontal evaluarea
activității la fiecare grup în parte şi voi nominaliza copiii capacităţii
care s-au remarcat. copiilor de a
d. Ce am lucrat astăzi? răspunde la
e. Pentru cine ? întrebări

12
13