Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea școlară: CSEI ”Rudolf Steiner” Hunedoara – Locația Lupeni


Profesor educator: Dreghici Anca-Alexandra
Aria curriculară: Arte
Clasa: pregătitoare

Data: 09.12.2021
Disciplina: Terapie ocupațională
TEMA: Soarele iarna
Tipul lecţiei: Formare de priceperi și deprinderi
Unitatea de învățare: Micul pictor
Scopul lecției: Formarea priceperilor și deprinderilor în vederea realizării unei compoziții plastice
Competențe generale:
1. Formarea și exersarea abilităților psihomotrice generale prin intermediul acțiunilor de explorare polisenzorială a mediului
înconjurător
2. Însușirea și dezvoltarea unor abilități, deprinderi de muncă și comportamente individuale și de grup
3. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile
4. Exersarea conduitei independente pentru integrare socială

Competențe specifice:
1.2. Formarea și dezvoltarea psihomotricității
1.3. Formarea și exersarea gesturilor manuale fundamentale și a coordonării motrice
2.1. Identificarea materialelor de lucru, a instrumentelor specifice prelucrării materialelor
2.2. Formarea comportamentului de manipulare a obiectelor
2.3. Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activitățile de terapie ocupațională
3.1 Învățarea etapelor/operațiilor de realizare a unor produse simple
3.2 Realizarea de produse simple, utilizând tehnicile învățate
4.1 Exersarea deprinderilor de ordine și igienă

Obiective operaționale:
O1. Să identifice corect momentele unei zile, cu sau fără ajutor;
O2. Să realizeze mișcările de încălzire a mîinilor înainte de realizarea lucrării, cu sau fără ajutor;
O3. Să identifice corect instrumentele utilizate în realizarea lucrării, cu sau fără ajutor;
O4. Să folosească corect instrumentele în vederea realizării lucrării, cu sau fără ajutor;
O5. Să urmeze corect etapele în vederea realizării lucrării, cu sau fără ajutor;
O6. Să realizeze compoziția utilizând culorile într-o armonie cromatică, cu sau fără ajutor.
O7. Să participe cu interes la lecție, cu sau fără ajutor.

Strategia didactică:
● Metode didactice: conversaţia, povestirea, explicația, demonstrația, exercițiul
● Mijloace didactice: planșă model, coală desen, pensule, borcane culori acryl, pahar apă, burete, șervețele uscate, șervețele
umede, steluțe.
● Forme de organizare: frontal, individual
Forma de evaluare: verificare practică și observare sistematică continuă
Durata: 45 minute
Locul desfăşurării: sala de clasă
Bibliografie:
1. CURRICULUM pentru școlarizarea elevilor/tinerilor cu deficiențe grave, profunde sau asociate prin ALTERNATIVA
EDUCAŢIONALĂ DE PEDAGOGIE CURATIVĂ;
2. Margrit Jünemann, Fritz Weitmann, ”Învățământul artistic în școala Waldorf. Desenul şi pictura”, Editura Triade, Cluj-
Napoca, 2004

Strategia didactică
Ob.
Etapele lecţiei Desfășurarea activității Metode Mijloace Forme de Forme de
op.
didactice materiale organizare evaluare
1. Moment Voi pregăti materialele necesare desfăşurării lecţiei şi conversaţia frontal
organizatoric voi asigura un climat psihoafectiv optim.
2. Captarea atenției Voi recita poezioara conversaţia planșă frontal
„E-o culoare minunată,
Ca şi cerul infinit,
E albastru şi e simplu,
În natură de găsit.
Şi-n lumina orbitoare,
Este galbenul cel sidefat.”
3. Anunțarea temei O1 Vom desfășura o activitate de pictură care se numește: conversaţia frontal
şi a obiectivelor O2 „Soarele iarna”. M-am gândit să pictăm cerul și soarele
O3 şi să realizăm niște lucrări plastice foarte frumoase.
O4
O5
O6
O7
4. Formarea de a) Reactualizarea cunoștințelor: conversaţia planșă frontal observarea
priceperi şi Ne vom aminti ceea ce am mai făcut la ora anterioară de sistematică
model,
deprinderi educație plastică. continuă
Ne încălzim mânuțele prin: coală
 Imităm căderea fulgilor de zăpadă desen, frontal
 Cântăm la pian
pensule,
 Strângem şi desfacem pumnii
 Scuturăm mânuțele. borcane observarea
b) Prezentarea lucrării model și a materialelor de explicaţia sistematică
culori
lucru: conversaţia continuă
Voi prezenta copiilor planșa model (Anexa 1) şi le voi povestirea acryl,
face o scurtă descriere pentru a le dezvolta şi mai mult frontal
pahar apă,
interesul pentru oră.
O1 Pentru a înțelege cum a fost realizată lucrarea le voi burete,
prezenta copiilor materialele de lucru necesare pentru
realizarea ei. observarea
c) Explicarea şi demonstrarea modului de lucru: explicaţia sistematică
Voi arăta copiilor, pas cu pas, cum să realizeze lucrarea demonstraţia continuă
și să folosească corect instrumentele de lucru: povestirea
planșă
- cu buretele se va uda suprafața foii de desen pe ambele
părți; model,
individual
- apoi vom lua culoarea galben pe pensulă și vom picta
coală
un cerc în partea de sus a foii;
-spălam bine pensula în paharul cu apă; desen,
- vom lua apoi pe pensulă culoarea albastră și se va picta
pensule,
toată suprafața foii rămase.
d) Realizarea lucrării: borcane observarea
Voi împărți fiecărui copil câte o coală de hârtie albă, sistematică
culori
paharul cu apă și buretele. După ce au udat bine coala de continuă
O2 hârtie pe ambele părți și au pregătit hârtia pentru a așeza acryl,
frontal
culorile, împart copiilor borcanele cu acryl cu culoarea
pahar apă, individual
O3 galbenă și pensulele. Supraveghez modul în care copiii
așază lumina, galbenul pe hârtie și îi ajut ce cei care au burete,
O4 nevoie. După terminarea acestei etape, clătim pensulele,
șervețele
înlocuiesc copiilor borcanul de culoare galbenă cu exercițiu
O5 borcanul de culoare albastră și îi las să-și completeze conversația uscate,
lucrarea până la final, ajutându-i pe cei care doresc acest
șervețele
O6 lucru.
e) Analiza lucrării: umede. observarea
Voi face aprecieri asupra fiecărei lucrări realizate de sistematică
elevi şi împreună cu fiecare elev vom așeza lucrările să continuă
se odihnească și să se usuce. Vom aduna materialele şi
vom curăța masa de lucru.
conversația
5. Aprecierea și O7 Voi face aprecieri asupra modului de participare la conversația steluță frontal formativă
încheierea lecţiei lecție, îi voi felicita pentru activitatea desfășurată și îi individual continuă prin
voi recompensa cu câte o steluță. aprecieri
verbale

Anexa 1:

S-ar putea să vă placă și