Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT Didactic

DATA: 23.10. 2012


CLASA pregătitoare
PIPP: Țepeș-Ciucan Livia-Mariana
DISCIPLINA: Arte vizuale și lucru manual
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Toamna mândră, darnică
TEMA: Tablou de toamnă
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare a priceperilor și deprinderilor
MIJLOC DE REALIZARE: Pictură, dactilopictură, pictură cu bețișorul, ștampile;
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Compunerea diferită a unor forme elaborate pentru realizarea
unui peisaj de toamnă.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
a) Cognitiv-formative:
 Să recunoască caracteristicile anotimpului de toamnă;
 Să compună spațiul plastic dreptungiular al foii de desen (faianță, lemn, planșă, griș) pe
lungime;
 Să picteze direct cu pensula, (cu bețișorul, dactilopictură, cu ștampila) copaci, frunze,
fructe, cerul, soarele, iarba;
 Să picteze pe diferite suporturi peisaje de toamnă;
 Să valorifice corect fluiditatea culorilor de apă;
 Să picteze cu culorile principale din spectrul (ROGVAIV), peste fondul galben;
b) Afectiv-atitudinale:
 Să exprime liber, creativ, prin intermediul limbajului plastic, sentimente, trăiri,
relații posibile între formele pe care le creează;
 Să lucreze cu plăcere în vederea realizării unor lucrări originale;
c) Psiho-motorii:
 Să mânuiască corect pensonul, bețișorul, ștampilele;
 Să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o bună
coordonare oculo-motorie.
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode și procedee: conversația, explicația, problematizarea, demonstrația, exercițiul,
turul galeriei;
 Mijloace de învățământ: planșe model, acuarele, pensoane, bețișoare, planșe cu fondul
galben din foaie simplă, foaie cu griș, faianță, lemn, coală mare de carton pentru un grup
de copii, hârtie de ajutor, pahare cu apă, scrisoare, stimulente, ștampile.
 Forme de organizare: frontal, individual;
RESURSE:
 Umane: 16 copii
 Temporale: 35-40 min;
BIBLIOGRAFIE:
„Didactica activităților instructive-educative pentu învățământul preprimar”,
Editura Didactică Nova, Craiova.
Lovinescu, A.V. ,Gurău, V., Datcu, A., Metodica predării desenului și
modelajului în grădinița de copii”, Editura Didactică și Pedagogică București,
2005.
Evenimentul CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE Evalu
didactic Activitatea învățătoarei Activitatea Metode și Mijloace Forme are
elevilor procedee didactice de
organi-
zare
1.Moment Asigurarea condițiilor necesare pentru Își ocupă
organizatoric desfășurarea optimă a activității: locurile în sala
 aerisirea sălii de grupă; de clasă.
 aranjarea mobilierului;
 pregătirea materialelor necesare.
 Copiii
2.Captarea Se va purta o convorbire despre anotimpul de reactualizează
toamnă, punctându-se schimbările ce au loc în Scrisoarea de Frontală
atenției cunoștințele și Conversația Aprecie
natură, vestitorii acestui anotimp. la zână
Personajul surpriză „Crizantema” are pregătită o răspund la ri
scrisoare specială de la zâna „Toamna”, care le întrebări. verbale
adresează rugămintea să-i picteze copiii niște
tablouri pentru a-I împodobi castelul ei.

Astăzi laora de arte vizuale și lucru manual , Recepționează Explicația


3.Anunțarea vom realiza o lucrare intitulată „Peisaj de mesajul.
temei și a toamnă”. Ca să reușim să pictăm această
obiectivelor compoziție trebuie să pictăm pe diferite
materiale, folosind tehnici de lucru diferite: , Își însușesc
copaci cu fructe, Frunze, cer, soare, stoluri de
obiectivele.
păsări, iarbă. Este necesar să așezăm corect în
pagina elementele pictate și să păstăm
acuratețea lucrării.
Analizează Observația
4.Analiza -Ce vedeți desenat pe aceste planșe? modelele, Analiza Planșe model Frontală
modelului -Ce elemente am pictat eu? disting
-Am pictat numai cu pensula? materialele de
-Prin ce tehnici am realizat aceste lucrări? lucru și tehnicile
folosite.
5.Demonstrarea
tehnicii de lucru Pentu a obține o pictură cât mai frumoasă Sunt atenți Explicația
trebuie să luați puțină apă și să nu apăsați pe pentru a-și
foaie.
însuși tehnicile Planșă pentru
Începeți să pictați de sus în jos, pentru a nu păta
foaia, copacii cu pensonul, clorați cu maro, de lucru, Demonstrația demonstrare, Frontală
frunzele prin dactilopictură . La fel puteți picta culorile folosite Acuarele
și soarele și cerul. Când se usucă pictura peste și așezarea în
copaci cu bețișorul veți picta fructele. Frunzele pagină.
căzute le puteți face cu ștampile, iar iarba
bastonașe cu versul pensonului.
Eu așa mi-am imaginat toamna, însă voi puteți
realize mai frumos, nefiind obligatoriu să
6.Exerciții pentru respectați modelul. Pe fond musical Exercițiul Individual
încălzirea își încălzesc ă
Se va interpreta un cântec, copii executând
mâinilor mâinile.
exerciții de încălzire a mâinilor pe ritm muzical.
„Acum să ne pregătim/ Mâinile să le încălzim/
Le vom folosi cu spor/ Pentru ceva folositor.
Scutur mâna chip și fel/ Și-o sun ca pe un
clopoțel/Sus și jos, așa și așa/ Cu pensonul voi Elevii realizează
7.Realizarea lucra. lucrarea sub Exercițiul Suport de Individual Aprecie
temei îndrumarea lucru ă ri
Voi ura „Spor la lucru”, voi preciza poziția cadrului Acuarele verbale
corectă a corpului, atât pentru cei care lucrează didactic, Pensoane
în picioare, cât și pentru cei care lucrează la utilizând Bețișoare
măsuțe, le voi asigura un fond muzical adecvat. materialele și
În timp ce copiii lucrează, trec pe la fiecare,
tehnicile
dându-le indicații în șoaptă celor care întâmpină
dificultăți. Cu cinci minute înainte de a se propuse pe fond
termina activitatea, anunț copiii să încerce să muzical.
finalizeze lucrarea. După cinci minute îi anunț
8.Evaluare „Gata elevi!”. Explicația Lucrările Auto-
Apreciază Turul galeriei copiilor evalua-
Se va organiza o expoziție în jurul lucrările lor și re
casteluluiToamnei, iar elevii trec, analizează și ale colegilor, Analiza
apreciază lucrările ținând seama de așezarea în indicând lucrări-
pagină, acuratețea lucrării, folosirea tehnicilor lucrarea lor
10. Încheierea diverse, apoi așează o bulină pe lucrarea care le- preferată.
a plăcut cel mai mult. Se motivează alegerea.
activității
Fixare Își fixează tema. Conversația Frontală
„Ce am pictat astăzi?”
Se fac aprecieri privind modul de realizare al
temei, disciplina și se oferă stimulente.

În încheiere se interpretează cântecelul

„ Acum e toamnă!

”.