Sunteți pe pagina 1din 3

Materialele bioactive sunt cele care promoveaza formarea de hidroxiapatita pe

suprafata materialului. La contactul cu fluidele corpului, aceste materiale formeaza un strat


intermediar de hidroxiapatita intre dinte/os si materialul de obturatie, astfel incat sa se umple
golurile dintre dinte/os si materialul de obturatie.
Cimentul cu ionomer de sticlă (GIC) a fost utilizat pe scară largă în stomatologie inca din
1970. Este considerat superior altor tipuri de cimenturi pe bază de apă, deoarece are
proprietăți mecanice bune și transparență. În plus, eliberarea de fluor pe o perioadă prelungită
și o bună biocompatibilitate fac GIC util ca material dentar. GIC-urile eliberează ioni biologic
activi, fluor, sodiu, fosfat și silicat care sunt benefice din punct de vedere biologic în jurul
mediului, prin urmare, acești ioni sunt substanțe bioactive în mod natural [15]. Pe măsură ce
mai mulți dintre acești ioni sunt eliberați în condiții acide în comparație cu condiții neutre, GIC
poate scădea pH-ul mediului înconjurător în condiții acide. Cu toate acestea, GIC are unele
dezavantaje, cum ar fi fragilitatea relativ mare și este sensibil la umiditate în timpul stadiului
incipient al prizei. În ultimele decenii, s-au făcut progrese pentru a îmbunătăți rezistența
mecanică a GIC, prin modificarea fie a polielectrolitului, fie a pulberii de sticlă. dezavantajul GIC
este că legătura dintre GIC și dinte este slabă. O legătură chimică mai puternică între GIC și dinți
ar putea fi realizată printr-un GIC cu adevărate proprietăți bioactive, adică formarea unui strat
intermediar de apatită. Formarea de apatită pe suprafață poate închide golurile dintre
restaurare și dinte, poate îmbunătăți rezistența adeziunii.
Cu toate acestea, pentru GIC convențional, se consideră dificilă formarea unui astfel de strat de
apatită deoarece eliberarea acidului poliacrilic (PAA) din GIC scade pH-ul și inhibă formarea
apatitei. Astfel, este necesară dezvoltarea GIC bioactiv care poate promova formarea
hidroxiapatitei pe suprafața GIC.
Pentru a îmbunătăți rezistența mecanică a GIC, a fost dezvoltat ionomerul de sticlă modificat cu
rășină (RMGI); are un monomer suplimentar în comparație cu GIC și rezistență mecanică
îmbunătățită prin fotopolimerizare și reacție acido-bazică [4,5]. RMGI obținut prin întărire cu
rășină are proprietăți fizice îmbunătățite, dar cantitatea de ion fluor eliberat, care este
important în prevenirea cariilor dentare, este scăzută.
Proprietățile mecanice ale GIC limitează aplicațiile sale deoarece este compus din grupări de
acid carboxilic care fac ca rășina să interacționeze ușor cu apa. Rășinile compozite modificate cu
poliacizi, cunoscute în mod obișnuit sub numele de compomeri, sunt utilizate pentru materiale
estetice pentru reabilitarea orală, în special pentru tratamentul cariilor dentare [6,38]. Acest
material a fost introdus medicilor stomatologi la începutul anilor 1990 [6,39] și a fost propus ca
un nou material dentar care combină estetica existentă a rășinii sintetice cu capacitățile de
eliberare a fluorului și adeziune ale GIC.
Invenția sticlei bioactive de către Larry Hench a lansat domeniul ceramicii bioactive. Utilizarea
sticlei bioactive pentru a îmbunătăți bioactivitatea GIC a fost recent publicată.
Au fost făcute mai multe eforturi pentru a îmbunătăți proprietățile GIC, menținând în același
timp bioactivitatea câștigată prin eliberarea ionului. Cu toate acestea, a fost necesar să se
dezvolte un material „inteligent” care să poată depăși efectele adverse ale monomerului de
rășină și să inducă în continuare remineralizarea dentinei defecte. De asemenea, recent au fost
depuse eforturi pentru a îmbunătăți proprietățile fizice și biocompatibilitatea folosind atât BAG
(sticla bioactiva), cât și HA ca materiale de umplutură.
Cercetările principale s-au concentrat în mod specific pe aplicarea nanoparticulelor la
materialele dentare, inclusiv GIC-uri, pentru a îmbunătăți proprietățile mecanice ale matricei și
pentru a consolida comunicarea cu celulele derivate din țesutul dentar pentru a facilita
regenerarea [57-61]. Mai multe nanomateriale, cum ar fi hidroxil- (sau fluoro-) apatită, oxid de
titan, zirconiu și rășină și combinații ale acestora au fost încorporate în GIC existent. Una dintre
nanoparticulele indicate pentru utilizare în GIC este o nanoparticulă BAG [7,62,63].
Nanoparticula BAG, combinată cu matricea GIC, mărește aria suprafeței și activitatea biologică
și îmbunătățește considerabil proprietățile mecanice/biologice ca aditiv pe greutatea particulei
față de particulele convenționale de BAG de dimensiuni micro.
Rezultatele arată că GIC modificată cu rășină cu sticlă bioactivă are un efect asupra mineralizării
dentinei atât in vitro, cât și in vivo. Cu toate acestea, adăugarea de sticlă bioactivă compromite
rezistența la compresiune și duritatea suprafeței GIC. Astfel, dezvoltarea GIC bioactivă fără
scăderea proprietăților sale mecanice rămâne încă o provocare. O strategie posibilă este de a
încorpora bioceramica pe bază de siliciu în GIC. Ceramica pe bază de siliciu este material
bioactiv important care a câștigat atenția în aplicațiile endodontice. Wolastonitul, un fel de
ceramică pe bază de silice, prezintă o bioactivitate ridicată in vitro cu formarea hidroxiapatitei
(HAP).
Agregatul de trioxid mineral (MTA), compus din silicat dicalcic (C2S) și silicat tricalcic (C3S), s-a
demonstrat, de asemenea, o bună citocompatibilitate pentru osteoblaste și promovează
formarea de precipitare cristalină în tampon fosfat.19 Prin combinarea celor 2 clase de
materiale ar putea fi este posibil să se utilizeze wollastonit sau MTA pentru a forma un GIC
bioactiv. Riscul acestei strategii este ca cimentul cu ionomer de sticlă să se bazeze pe reacția pe
bază de acid în care acidul poliacrilic atacă sticla bioactivă și formează o rețea tridimensională.
Încorporarea C2S și C3S care au o alcalinitate ridicată poate distruge rețeaua tridimensională și
poate scădea rezistența mecanică.
Se va pune accent pe dezvoltarea cimenturilor bioactive, fie pe bază de rășină, fie de diferite
formulări, cu avantajul în plus că marginile restaurării vor fi sigilate și structura dentară
înconjurătoare va fi mineralizată. În prezent sunt disponibile câteva materiale, Ceramir C&B by
Doxa și ACTIVA BioACTIVE RESTARATIVE de Pulpdent Corporation. Când Ceramir C&B, un
ciment hibrid Ca Aluminat, intră în contact cu soluții care conțin fosfat, cum ar fi soluția salină
tamponată cu fosfat sau saliva, se dezvoltă formarea de hidroxiapatită care aderă la substrat și
umple golul dintre restaurare și dinte, sigilând astfel marginea și prevenind bacteriile să intre.
Acest principiu a fost raportat în mai multe publicații (Lööf et al., 2008; Jefferies et al., 2013).
Bioactivitatea cimenturilor și a materialelor de restaurare este un fenomen nou. Strict vorbind
și în funcție de definiție, materiale precum hidroxidul de calciu și agregatul de trioxid mineral
(MTA), au și proprietăți bioactive. Hidroxidul de calciu stimulează dezvoltarea
preodontoblastelor și odontoblastelor, ceea ce are ca rezultat formarea dentinei reparatoare.
MTA în contact cu umiditatea produce hidroxid de calciu și produce același efect ca cel
menționat mai sus.
Introducerea apatitei de dimensiuni nanometrice nu numai că menține proprietățile mecanice
ale GIC în orice moment, dar crește și eliberarea ionilor de fluor [33,67]. Studiile au raportat, de
asemenea, că GIC care conține apatită de dimensiuni nanometrice are o biocompatibilitate mai
bună decât GIC convențional [82,83]. Haider şi colab. [83] au raportat că există diferențe în
proprietățile biologice în funcție de forma nanoparticulelor încorporate în schela din nanofibră.
În experimentul lor, nanorod HA a arătat o biocompatibilitate mai bună decât HA sferic. În
studiul efectului HA asupra GIC, silicatul fixat cu nanorod HA a arătat o compatibilitate celulară
mai bună decât silicatul nefixat. Cristalele de apatită măresc cristalinitatea matricei întărite,
stabilizând și mai mult cimentul de întărire și îmbunătățind rezistența aderării cu structura
dintelui [74,84,85]. Creșterea eliberării de fluor poate reduce cariile secundare din jurul locului
de restaurare [73,86]. Cu toate acestea, posibilitatea eșecului interfacial al sticlei și
bioceramicului poate fi o problemă care poate afecta proprietățile fizice ale cimentului întărit
[87]. Cristalele de nano-HA remineralizează preferenţial smalţul [7,88,89]. Rapoarte recente
sugerează că compozitul de rășină modificată cu nano-HA are proprietăți mecanice
îmbunătățite față de compozitul de rășină nemodificat [7,90,91]. În mod similar, adăugarea de
nano-HA sau nano-fluoroapatită la conținutul de pulbere de GIC a avut un efect pozitiv asupra
rezistenței la compresiune, la tracțiune și la încovoiere a cimentului întărit.
GIC infiltrat cu HA, numit carbomer de sticlă, include substanțe care sunt stabilite prin reacția
acido-bazică dintre acidul polimeric apos și sticla de bază cu leșiere ionică, dar includ și
substanțe care nu sunt incluse în mod obișnuit în formulările de ionomer de sticlă [94]. Ca
atare, componenta bioactivă acționează ca o umplutură secundară. Conform spectroscopiei de
rezonanță magnetică nucleară în stare solidă, acest material de umplutură este de fapt HA [95]
și este inclus pentru a promova formarea de substanțe asemănătoare smalțului în contact cu
dintele, așa cum s-a studiat anterior cu GIC utilizat ca sigilanti pentru fisuri.
Cercetările viitoare se vor concentra pe dezvoltarea materialelor bioactive pentru utilizare în
stomatologia restaurativă, precum și pentru cimentarea coroanelor.
În prezent, nanotehnologia este utilizată pentru a dezvolta materiale de umplutură de sticlă la
scară nanometrică pentru a spori biocompatibilitatea. În plus, se desfășoară diferite studii
pentru a dezvolta un material care aduce biocompatibilitate ridicată și potențial de inducere a
mineralelor prin adăugarea de HA biocompatibil de dimensiuni nano la RMGI.

S-ar putea să vă placă și