Sunteți pe pagina 1din 12

Determinismul reciproc

Invatarea prin observare si


modelare

Autoeficienta
 Bandura consideră că achiziţia
de noi comportamente are loc
în cadrul unei interacţiuni între
mediu şi caracteristicile
personale ale individului.
Comportamentul este
influenţat de atitudinile
persoanei, de convingerile
sale, de istoria intăririlor
anterioare dar şi de stimulii din
mediu.
 Un comportament odată
produs, poate determina
schimbări ale mediului, la fel
cum şi aspecte ale
personalităţii pot fi influenţate
de acţiunea mediului.
 Bandura atrage atenţia asupra  O mare parte a
faptului că oamenii învaţă procesului de învăţare
deseori numai privindu-i pe socială se realizează prin
ceilalţi şi astfel individul expunerea la modele de
codează informaţia despre viaţă reale care produc,
comportamentul lor, iar în intenţionat sau nu,
ocazii ulterioare foloseşte structuri de
această informaţie codată comportament ce pot fi
drept ghid pentru acţiunile imitate de către alţii.
proprii, fără a fi nevoie de vreo
întărire pentru producerea
răspunsului
 IMITAREA  IDENTIFICAREA
 Imitarea înseamnă apariţia  Învăţarea socială începe prin
unei similitudini între procesul de imitare, învăţarea
comportamnetul unui model interiorizându-se rapid, astfel
şi cel al unui subiect. Bandura încât copilul ajunge să se
delimitează doua faze ale identifice cu persoana din rolul
procesului de imitare: respectiv.
 • faza de achiziţie -în care  • Identificarea are loc într-o
subiectul învaţă perioadă mai mare de timp
comportamentul unui model. decât imitarea şi se crede că, în
 • faza de performanţă -în mare măsură, învăţarea rolurilor
care subiectul manifestă un sociale, cum ar fi învăţarea
comportament ce reproduce rolului de gen, are loc prin
comportamentul modelului. procesul de identificare.
 Teoria învăţării sociale a lui Albert Bandura pune accentul pe
importanţa observării şi modelării comportamentului,
atitudinilor şi reacţiilor emoţionale a celorlalţi. Bandura crede
că oamenii îşi însuşesc atitudinile prin observarea celorlalţi,
imitând ceea ce au văzut.
 Agresivitatea este învăţată printr-un proces numit modelare
comportamentală. Individul în sine nu moşteneşte aceste
tendinţe violente ci le modelează. Copiii învaţă în cea mai mare
parte a cazurilor, reacţiile violente observându-i pe ceilalţi,
personal sau prin intermediul mediului înconjurător şi a mass-
media
 Atenţia - incluzând evenimentele modelate
(valenţa afectivă, complexitatea, valoarea
funcţională) şi caracteristicile observatorului
(capacităţile fizice şi senzoriale, nivelul de
percepţie);
 Memorarea - incluzând codarea simbolică,
organizarea cognitivă;
 Reproducerii motorii : capacităţile fizice, auto-
observarea, acurateţea feedbackului;
 Motivarea sau răsplata externă şi provizorie.
In urma cercetarilor, Bandura a ajuns la
urmartoare concluzii:
 Sunt imitate mai ales comportamente ale unui model care au
fost recompensate si nu pedepsite;
 Sunt imitate mai frecvent comportamentele modelelor
considerate competente, decat cele considerate
incompetente;
 Interactiunea afectuoasa dintre model si observator faciliteaza
imitarea;
 Sunt imitate acele modele pe care observatorul le crede
asemanatoare in anumite privinte cu el insusi;
 Recompensa financiara poate stimula mai mult imitatia, decat
o fac sanctiunile sociale;
 Exista tendinta ca modelele masculine sa fie mai frecvent
imitate, decat cele feminine.
Învăţarea socială are drept obiect asimilarea unor modele
comportamentale, a noi forme şi scheme de interacţiune
interpersonală şi prin aceasta a noi trăsături de personalitate.
În sens larg, toată învăţarea umană este socială pentru că se
petrece în contexte culturale şi este dirijată de modele
educaţionale.
 În ceea ce priveşte aplicabilitatea acestui model de învăţare
pentru actul educaţional, ea merge de la dobândirea unor
comportamente verbale la însuşirea unor deprinderi motorii şi
până la achiziţionarea unor comportamente sociale, a unor
atitudini, prin identificarea cu adultul apreciat.
 Utilizarea intaririlor sociala (atentia, lauda, aprobarea,
recunoasterea valorii personale) de catre profersor in mediul
scolar pt sporirea comportamentelor dezirabile , creste
sansele ca acestea sa devina stabile si in mediul extrascolar.
 Conform lui Albert Bandura autoeficiența (self-efficacy)
percepută se referă la credințele unei persoane în capacitățile
sale de a-și mobiliza resursele cognitive și motivaționale
necesare pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor date.

 Autoeficiența percepută este diferită de stima de sine.

 Autoeficiența percepută implică judecăți asupra capacităților


personale pe când stima de sine este centrată pe judecăți de
valoare a sinelui.
 Autoeficienta crescuta
poate imbunatati
performanta.
 Increderea in propria
eficienta reprezinta un
factor important in
obtinerea succeselor si
pare a confirmaa
zicala:“daca tu crezi ca
vei reusi, atunci vei
reusi”.