Sunteți pe pagina 1din 142

„ „„

„ 

„„

| | 
Definiţi tăe r 

Orice cteriurie
rice cteriuriec re
c re
epăşeşteunnumăr e
colonii eermeni /mm3 e
eermeni/mm
urină
urin ă

| | |
V cteriuriepete coloniicoliformi/ml
cteriuriepete
 coloniinecoliformi/ml
 upete
 upete
l femeiimptom tice
l femeiimptom tice

| cteriuriepete3colonii/mll 
colonii/mll ăr ţ
r ţi
imptom tici

3. cteriuriepete colonii/mll oln i


colonii/mll oln i
imptom tici

½ prezen
prezenţţ coloniilornoricec ntit tel
prele re uriniiprinpuncţie
upr pu i nă

 cteriuriepet ecolonii/mll oln ii


cteriuriepete
c teteriz
c teteriz ţţi
| |
l ific re infecţiilor
up
upă
ă exprei clinic
exprei clinică
ă

¦ cut
cutee (= =
= =


  G
G

¦ ronic
ronicee (= =
= 
= 
 
 G
 
  G
| | 
„ 
 
 

¦ º pilit
pilit (infec
(infecţţi p pilei ren leG
¦ º iel
ielit
it (infec
(infecţţi zinetuluiG
¦ º reter
reterit it (infec
(infecţţi ureteruluiG
¦ º it
itit
it (infec
(infecţţi ezicii urin reG
¦ º retr
retrit
it (infec
(infecţţi uretreiG

| | 
„nfecţi p renchimelor
„nfecţ
p r
p rţţinân p r tului
uroenit l

¦ efrit
efrit
¦ ionefr
ionefrit
it
¦ rot t
rot tit
it
¦ Orh
rhit
it
¦ Orhiepiiim
rhiepiiimit
it

| | 
„ 
 

¦ ielonefrit
ielonefr it (infec
(infecţţi căilor
intr ren le şip renchimuluiG

io
ionefr
nefroz 
oz (upur
(upur ţţi că
i căilor
intr ren le
intr ren leş
şi p renchimului
ren lG

| | 
„ 
  

¦ perinefr
peri nefrit
it (upur ţi
(upur ţi periren lăG

¦ pericit
peri citit
it (upur ţi
(upur ţi periezic lăG

¦ periuretrit
periuretr it (upur
(upur ţţi
periuretr l
periuretr lă ăG

| | 
ÑermeniÑr mne tii

¦ cherichi olli
¦ le iell
¦ ntero cter
¦ roteu
¦
err ti
¦
hiell
¦ roienci
¦ euomon eruino
| |
ÑermeniÑr mpozitii

¦ nterococ

¦
t filococ
0

= =
=
=  =

| | 
Alţi agenţi patogeni

¦ hl myi tr chom ti

¦ ycopl m

¦ re pl m ure lyticum

¦ Ñ rnerell in li

| | 
uni

¦ ni l ic n

¦ riptococcuneoform n

¦ perillufumi tu

¦ itopl m c pul tum

¦ Bl tomice
| | |
B cteriiş
cteriişicoci n ero i

¦ lotriium

¦ uo cterium

¦ B cteroie

¦ eptotreptococcu

| | 
[iruuri

¦ itome loiru

¦ enoiru

| | 
Decanismele patogene

| | 
V 
  


 „ncienţ crecută l exul feminin

¦ · 
 = 
=  
¦ · =
= 

 

 
= 
¦ · =  
 =
= 
 
 

| | 
B. Deficienţe imune

. renţ
renţe proteice şi it minice

D. fecţiuni ilioietie cronice


cronice::
 ·  0=
  
 
 · =
   

. fec
fecţţiuni enit le

. fec
fecţţiuni neuroloice
| | 
| 
  
 

2 ctori epenenţ
epenenţi e rinichi

º [ cul riz
cul riz ţţi ren l
ren lăă unent
unentăă
º en
enţţ itemuluireticulohitiocit rl 
nielulmeul rei
º ipertonicit te meul rei
· inhi
inhi ă
ă mir re leucocitelor
· inhi
inhi ă
ă f ocitoz
· inhi
inhi ă
ă cti re complementului (G
| | 
B à    

à  ¦ n tomiciü lunime uretrei

¦ iziop toloiciü tul urărileemicţiune

¦ „munohitoloici: receptiit te celul ră


epiteli lă

| | 
efluxulezico-uretero-
ren l

¦ · ielo-c n licul r
¦ · ielo-intertiţi l
¦ · ielo-limf tic
¦ · ielo-eno
¦ · ielo-u c pul r

| | |

iteme
itemele
le fizioloice
ecluze´

¦ „ a ecluz
ecluză
ă Aria cribrosa
(papila renala)

¦ a „„ a ecluz
ecluzăă reterul

| | |
¦ · „„„
„„„-- ecluz
ecluzăă e tul
ureter l- mec nime
ntireflux:

. o licit te tr iectuluiureter lprin


pereteleetruorului
. itemulefi reformânte c 
 leyer
3. tr iectultrictu muco lureterului
intr ezic l
. orificiulureter lnf ntă-iteme
fi re T n ho
| | ||
¦ · „[- ecluză - olul ezic l cu
itemul ău fincteri n

¦ · [- ecluză- retr cu p r tul


fincteri n

| | |
Y à   
à  
 

¦ [irulenţ cteri nă
¦ ezitenţ l f ocitoză
¦ roucere ehemolizine
¦ ezitenţ l ctiit te ctericiă 
erului
¦ umărul eermenişi loc liz re 
¦ xitenţ ezinelor cteriene

| | |
m àactori iatrogeni

¦ itocopi

¦ ielor fi

¦ teterimul ureter l
 u uretro- ezic l

| | |
 ctori
ctoriii eprotec
eprotecţţie i
p r tuluiurin r

¦ reiune pozitiă in r orele urin r


¦
păl re mec nică r orelui urin r
¦
tr tul e lucoz minolic ni (Ñ ÑG
¦ [ezic urin ră - mec nimpecific -
e cu re completă urinii
¦ uncţion lit te itemelorecluz le
fizioloiceşi n tomice

| | |
ăileeprop re le
infecţţiei
infec

V 
   
 
   | 
 
 ‰acteriemie

  


 


m 
 
  
| | |
ielonefrit cută

¦ ˜efiniţie
˜efini ţie ü infecţia căilor
intrarenale şi a parenchimului renal

Anatomopatologia
  


 

| | |
Decanismul intim

÷ 
  
 

 
 
  

 
 

 
   
 


 
   
  

   ! 
 
  
 
 "
 
 
 #

$ 

 

| | |
`imptomatologia

¦ De ut rut l

¦ rezenţ trepieului:

* e ră
* Durere lom ră
* iurie

| | 

imptom toloie

¦ `tare generală alterată

¦ Danifestări digestive asociate

¦ Danifestări cardiovasculare

¦ Danifestări neurologice

| | 
Aspecte clinice particulare

V  

¦ @redomină sindromul digestiv


¦ 2lterarea stării generale cu febră importantă
¦ `emne urinare absente sau neconcludente

| | |
Aspecte clinice particulare

| 


¦ @redomină semnele respiratorii


¦ `tare subfebrilă
¦ `emne urinare neconcludente
¦ Danifestări neurologice
¦ Danifestări cardiovasculare

| |
Aspecte clinice particulare
Y PA la gravide
Particularităţi

¦ `taza mecanică şi compresia unor


segmente ale tractului urinar dată de
uterul gravid

¦ àactorii hormonali (estrogenii inhibând


peristaltica uretero vezicală)

¦ Reactivitatea modificată la infecţii


| | 
Danifestările clinice sunt brutale:

¦ `indrom digestiv marcat

¦ `tare generală alterată

¦ àebră persistentă !

¦ Contracţii uterine !

| | 
Riscurile

¦ àetale (moartea in utero, infecţia fetală,


prematuritatea, hipotrofia fetală)

¦ Daterne (şoc toxico septic, insuficienţă


renală, hipertensiune arterială)

| | 
ormeeolutie
V 
| 
 

´ocul toxico septic (RO`P`„`)


reprezintă principala complicaţie

| | 
ormeclinice

V àebrilă
2 `epticemică
Y remică larvată (tablou toxic
cerebral)
4 ˜igestivă
5 ematurică

| | 
„neti ţ
„neti ţi p r clinică
i p r clinică

V Analizele bioumorale leucocitoză cu


neutrofilie, V` crescut, creşterea ureei şi
creatininei în formele severe
2 xamenul sumar de urină: piurie, bacteriurie,
cilindri leucocitari
Y rocultura
4 emocultura în plin frison !

| |
„m itic

¦ RRV` poate pune în evidenţă mărirea de


volum a umbrelor renale, eventuale
opacităţi (litiaza renală sau ureterală)

¦ „V poate decela modificări ale sistemului


pielo caliceal: hipotonia căilor intra şi
extrarenale, leziuni caliceale

| | 
cografia se efectuează de rutină, putând
releva:
 aspectul parenchimului renal
 indicele parenchimatos
 gradul de dilataţie a căilor urinare superioare
 prezenţa litiazei radiotransparente

| | 
¦ `cintigrafia renală cu 67Ga poate
obiectiva zonele de alterare
infecţioasă a parenchimului renal

¦ Tomografia computerizată

¦ Rezonanţa magnetică nucleară

| | |
Pielonefrită
acută
neobstructivă
(aspect „V)

| | 
| | 
Pielonefrită acută obstructivă prin calcul ureteral pelvin stâng
oluţţi
olu

 àavorabilă sub tratament medical

 voluează spre cronicizare sau recidivă


persistenţa germenilor în medulară
factor de gravitate deosebită

 àormele grave pot determina apariţia


secundară a hipertensiunii arteriale şi
insuficienţei renale cronice

| | 
omplic ţ
omplic ţii

¦ àlegmonul perinefretic
¦ Pionefroza
¦ „nsuficienţa renală acută sau cronică
¦ ipertensiunea arterială
¦ ´ocul toxico septic

| | 
Tratamentul depinde de forma
clinică
clinică şi
şi de fo
forma
rma evolutivă
evolutivă

| | 
D
  etr t mentü

¦ Aport crescut de lichide


¦ ˜ietă de protecţie
¦ Căldură în regiunea lombară
¦ Reglarea tranzitului intestinal

| | 
V 
 

Principiile medicamentoase ü
· lactamine Ampicilina, Amoxicilina+/ Acid
clavulanic

·Cefalosporine ± Cefuroxim,Cefalexin

·Uuinolone fluorurate ± Norfloxacin,


Ofloxacin, Ciprofloxacin, Pefloxacin
| | 
¦ `ulfamide ± `ulfamethoxazol +
Trimethoprim

¦ Antiseptice urinare Nitrofurantoin

| | 
[ ale duratei şi
ritmului de administrare

¦ Õ Tr
Tratament
atament în mono
monodoză
doză (flash therapy)
therapy)

 
% &'
&' (') 
 *


+
 
 


 
 

 
 


¦ § Tratament de Y 7 zile

¦ ë Tratament de atac de 7 V zile  


 % " 
,'  

 
| | 
Principii de tratament

> Donoterapie N se foloseşte asocierea a două


antibiotice
> Tratament de atac 7 V zile: se pot administra:
Quinolonă fluorurată, sulfamidă sau
cefalosporină
> Tratament de întreţinere: sulfamidă sau
antiseptic urinar până la V lună
> `e repetă urocultura la sfârşitul tratamentului şi
apoi lunar până la 6 luni

| | |
C Tratamentul biologic de
imunomodulare
 Autovaccin
 ro Vaxom (extract liofilizat de 
coli)

 ˜ Tratamentul chirurgical
 ˜ezobstruc
ezobstrucţţia c

ăii urinare
 ˜erivaţia urinară

| | 
| 

º „nternare obligatorie !

* 2  
 

*    

 
  
* 

 
   V 
* 

 
 
 V 
*  
 
 
* 
 
  
   
 
| | 
Tratament medicamentos

¦ Carbenicilină în asociere cu Aminoglicozid


(Proteus şi Pseudomonas )
¦ Aminoglicozid în asociere cu ‰etalactamină
sau Cefalosporină
¦ Detronidazol injectabil în asociaţie cu
Aminoglicozid sau/şi b lactamină

| | 
¦ ·Tetracicline injectabile Reverin,
`olvocilin în asociere cu
Aminoglicozid( Pseudomonas
aeruginosa )

¦ ·Dacrolide ± ritromicina sau


Vancomicină în PA cu stafilococ
patogen rezistent la Peniciline

| | 
 


¦ à  unei triple asociaţii: Aminoglicozid cu


Carbenicilină/Cefalosporine/ şi Detronidazol

¦ Tratament administrat predominant „V

¦ Tratamentul se ghidează după valorile


creatininei serice

Obligatoriu tratamentul chirurgical de derivaţie


sau dezobstrucţie
| | 
Tratamentul şocului toxico septic
· monitorizarea diurezei, a constantelor bio humorale
serice, drenarea eventualelor colecţii purulente;
¦ · cateter pentru măsurarea presiunii venoase centrale

¦ · cateter `an Ganz (monitorizarea presiunii din A

pulmonară);
¦ ·fluide în perfuzii endovenoase

¦ · corticoizi în cantitate mare (V 2 g/zi);

¦ ·agenţi vasoactivi (˜opamina, „zoproterenol,

Norepinefrina);
¦ · se asigură suportul organelor ţintă:

¦ plămân protezare respiratorie,

¦ inimă susţinere medicamentoasă cardio vasculară,

¦ rinichi dializă;
| | 
¦ · se combate C„˜
m  ! 


¦ Antibiotice (cu risc teratogen redus):


‰
 lactamine (Ampicilină,
Amoxicilină))
Amoxicilină
Dacrolide (ritromicina)
Cefalosporine
¦ ˜e evitat:: Quinolonele, Negramul,
Pipramul, `ulfamidele,
Aminoglicozidele
¦ Contraindicate:Tetraciclinele,
Tetraciclinele,
Cloramfenicolul (risc teratogen)
| | 
‰ Pionefrita

˜à„N„
˜à„N„„ infecţie supurativă a parenchimului
renal, fiind frecvent o metastază a unui focar
stafilococic situat la distanţă

¦ `e transmite pe cale hematogenă

| | 
Abcese mici cu localizare:
localizare:
Acorticală
Adiseminate (forma miliară)
Asubcapsulară

Abcesul mare rezultă prin confluarea


celor mici (a
(antrax renal sau furuncul
renal sau carbuncul renal
renal))

| | 
Trepiedul:
repiedul:
¦ º àebră
¦ º ˜ureri lombare
¦ º rină limpede

˜iagnosticul clinic:
‰olnav tânăr, focar stafilococic, frison febră, urină
limpede, durere lombară

| | |
xamenul paraclinic
paraclinic

¦ Analizele bio humorale: leucocitoză cu


polinucleoză; sumar de urină normal;
urocultură sterilă

¦ cografia pune în evidenţă abcesul şi ghidează


puncţia percutană a abcesului

| | 
¦ rografia
º Rinichi mmăărit de volum cu umbră
umbră
ştears
tearsă
ă
º Calice amputate, răsfirate, cu ureterul
împins către linia mediană (în
abcesul
abces ul mare polar inferior)
¦ `cintigrafia renală (cu 67Ga)
¦ Tomografia computerizată poate
localiza abcesele renale cu
dimensiuni peste ,5 cm

| | 
`indrom tumoral
renal drept
(pionefrită polară
superioară
dreaptă)

| | 
Pionefrită polară
superioară dreaptă
± tomografie
computerizată

| | 
Tratamentul
¦ „ Abcesele mici diseminate beneficiază de
tratament medical Tratamentul medical cuprinde
aceleaşi principii de tratament ca în pielonefrite
(Oxacilină, cefalosporine de generaţia a „„„ a)

¦ „„ Abcesele medii necomplicate puncţie


percutană ghidată ecografic, cu montarea unui
cateter, aspirarea conţinutului şi lavaj antibiotic

¦ „„„ Abcesele mari puncţie percutană (modern se


indică chirurgie percutană de drenaj şi/sau
rezecţie) sau nefrectomie parţială polară
(superioară sau inferioară) sau nefrectomie
(când este compromis parenchimul renal)
| | 
C Pionefroza

¦ Pionefroza este supuraţia cavităţilor pielocaliceale


şi a parechimului renal cu distrucţia acestuia ste
o complicaţie gravă a bolilor renale supurative,
întotdeauna existând stază în sistemul pielocaliceal
şi perinefrită
¦ tiologie: Germeni Gram negativi sau pozitivi
¦ `imptomatologie: alterarea stării generale, febră,
frison, piurie masivă
¦ xamenul clinic al lombei constată rinichi
mare, palpabil, dureros

| | 
r clinic

¦ rocultur etepozitiă
¦ [
po teeienţi prezenţ liti zei
¦ „[ - rinichinefuncţion l,oferărel ţii upr 
rinichiuluicontrol ter l
¦ cor fi şitomor fi computeriz tă

ronoticul

eer
po te p re şoctoxico-eptic.

| | 
Tr t ment chiruric l

¦ efrotomi eren 
¦ ùnc zuriler e ucântumor 
ete erentăl or neleecine e
pr ctică lom otomieexplor torieşi
nefrotomie
¦ După--3luni-
După 3luni- efrectomie

| | 
˜ Perinefrita

àorme histopatologice:
 scleroasă
 sclerolipomatoasă
supurativă: localizată (abces)
difuză (flegmon)

| | 
à 

 ü

V @
   
  
   
 
 `  


 

 
  

 | | |
  de perinefrită

¦ ce pol r uperior:: cu emne tor cice (urere l


z tor celui, u m tit te, re cţie pleur lă;
pleur lă;
hemii fr mul imo il r iocopicG
r iocopicG

¦ ce pol r inferior


inferior:: cu împăt re fl ncului, poit
poită
ă
(flexi co pei pe zin cu rot ţie externă torită
contr cţiei po uluiG

¦ ce retroren l - cu emne p riet le


p riet le:: reiune
lom ră împăt tă cu contr ctur mucul turii şi
eem cut n t
cut n t..

¦ cepreren l - cuemneperitone le(i notic


cuemneperitone le(i notic
iferenţţi lcu omenul cutG.
iferen
| | 
xamen paraclinic
paraclinic

¦ [
cont tăşterere m riniipo ului,
um răren lăneeienţi ilăşii fr m
cenion t,imo il
¦ „[ po tepuneîneienţăemne
pieloc lice leceuere zăpionefrit .
¦ cor fi ecele zăcolecţi periren lă.
e
po tefoloişipentruhi re puncţiei
e cu to re.
¦ Tomor fi computeriz tă puneîneienţă
colecţi periren lă,întinere eişi
leăturilecuor neleecine.
| | 
RRV` ± litiază renală dreaptă
| | „V ± rinichi drept nefuncţional

multiplă
Nefroscintigramă
| |
renală ± Rinichi drept mare, curbă nefrografică 
plată
Tomografie computerizată ± Pionefroză dreaptă cu flegmon
perinefretic

| | 
Tratament

 Tratamentul medical cu cefalosporine de generaţia a


„„„ a poate să sterilizeze focarul supurativ
perirenal
 Tratamentul de bază este chirurgical,, cu drenajul
colecţiei supurative perirenale
 `e poate efectua puncţie evacuatorie ghidată
ecografic
 ùn abcesele mari, Lombotomia de drenaj,
drenaj, prin incizie
minimă, era cea mai des uzitata

| | 
 Cistita

¦ ˜efiniţie este un sindrom clinic determinat de


inflamaţia mucoasei vezicale

¦ tiologia este infecţioas㠄nfecţia poate apare în


sindroame obstructive subvezicale şi se
propagă pe cale ascendentă uretrovezicală
Rar acompaniază infecţiile renale (pielocistită
prin infecţie pe cale descendentă sau
hematogenă)

| | 
àorme etio patogenice

V primitivă  din cazur


cazuri
| secundară
† neoplazică
† litiazică
† tuberculoasă
† de menopauză

| | 
Clinica
Clinica

¦ Trepiedul PP˜:
º polachiurie
º piurie
º durere micţională
¦ ˜acă unul din aceste semne lipseşte,
diagnosticul este de cistopatie
¦ àebra este absentă febra poate apare în
cistita supurativă sau gangrenoasă

| | 
˜iagnosticul diferenţial

¦ V  


    
  
+ü 

 
 
 
-
 
 %  

  
 
 

¦ | "  
 "  #  
$


 


 
 

 
¦   
| | |
Tratamentul cistitei

¦ 
 üü  


 


 
 
 


¦ " 


" 


  | | 
à retrita

retritele clasificare
clasificare::

a retrite gonococice

" retrite nongonococice

| | 
retrita gonococică

¦ ste o boală cu transmitere sexuală

¦ Agentul etiologic este Neisseria Gonorrheae,


diplococ Gram negativ localizat intracelular

¦ `unt frecvente infecţiile concomitente cu Chlamydia

¦ Riscul de transmitere a bolii de la femeie la bărbat


după un contact sexual este de V7 2 , iar de la
bărbat la femeie de 8 
| | 
Clinica
Clinica

¦ Perioada de incubaţie este de Y V


zile (V2 ore Y luni)
¦ `imptomatologie::
`imptomatologie
º secre
ecreţie
ţie uretrală;
uretrală;
º edem şi eritem meatal
meatal;;
º sensibilitate uretrală;
uretrală;

| | 
÷   

¦ Prezenţa a 4 sau mai multe leucocite pe


câmp este semn de inflamaţie uretrală

¦ n frotiu colorat Gram este considerat


pozitiv dacă sunt prezenţi diplococi
Gram negativi în interiorul neutrofilelor
`pecificitatea frotiului este de 5, iar
senzitivitatea de V 

| | 
 
 

¦ Î periuretrita
¦ Î prostatita  "  

 
¦ Î epididimita 
 

 

  

¦ Î proctita 

 " 
¦ diseminarea   
 

   
   
| | 
 

V Regim oral:
oral: Cefixim 4 mg sau Ofloxacin
4 mg sau Ciprofloxacin 5 mg în doză
unică urmat de ˜oxiciclină V mg de 2 ori
pe zi, 7 zile

2 Regim parenteral:
parenteral:
· Ceftriaxon 25 mg i m plus ˜oxiciclină
V mg de 2 ori pe zi, 7 zile
· `pectinomicină 2 g im (pentru cazurile cu
alergii la cefalosporine sau
quinolone fluorurate)

| | 
 


ste în general favorabil


¦ infecţia corect tratată duce la dispariţia
scurgerilor uretrale în V2 ore
¦ cei cu infecţii concomitente cu
Chlamydia care nu au fost trataţi 7
zile cu Tetraciclină sau ˜oxiciclină
pot prezenta scurgere uretrală ce
va fi tratată ca o infecţie cu
Chlamydia
¦ vindecarea uretritei gonococice se
stabileşte prin examen microscopic
la V zile după instituirea
tratamentului
| | 
b retrita nongonococică

tiologieüü

V #

| reaplasma
 urealyticum

 Alte etiologii:: virus simplex,


citomegalovirus, trichomonas

| | 
 
 

º Perioada de incubaţie de 7 2V zile


º Pot evolua asimptomatic
º Adenopatie satelită, leziuni meatale sau
peniene care pot sugera uretrită
herpetică

| | |
Paraclinic

¦ xaminarea secreţiei uretrale: prezenţa a peste


4 neutrofile pe câmp confirmă uretrita

¦ ‰ărbaţii cu infecţie uretrală asimptomatică cu


Chlamydia prezintă leucocitoză

¦ Anticorpii monoclonali conjugaţi cu


fluoresceină sunt utili în diagnosticul
uretritelor cu Chlamydia
| |
Tratament

¦ Tetraciclina 5 mg de 4 ori/zi 7 V zile

¦ ˜oxiciclina V mg de 2 ori/zi 7 V zile

¦ ritromicina 5 mg de 4 ori/zi, 7 V zile

| | 
Complicaţii

¦ º`indromul Reiter àiessinger Leroy


uretrită, conjunctivită, artrită şi
leziuni cutanate specifice

¦ º÷pididimite

| | 
G Periuretrita etiopatogenie

¦ Periuretritele = inflamaţia ţesuturilor


periuretrale acută sau cronică,
circumscrisă sau difuză

| | 
V „noculări septice prin leziuni uretrale

 
üü

º plăgi operatorii sau traumatice


º calculi uretrali
º sondă uretro vezicală permanentă
º tumoră suprainfectată

| `tricturi uretrale

 „noculări septice 


üü
· abces perineal fuzat
· abces penian (tegumentar) fuzat
| | 
àorme anatomo clinice

¦ „ Periuretritacircumscrisă peniană

¦ „„ Periuretrita difuză peniană

¦ „„„ àlegmonul circumscris periuretral


(abcesul urinar)

¦ „V àlegmonul difuz periuretral (`indrom


àournier)
| | 
àlegmonul periuretral (`
(`indromul
àournier)
Condi
ondiţţii favorizante:
favorizante:
V Condiţii locale
2 retrite
Y Asocierea de floră bacteriană::
· aerobă
aerobă: duce la agregarea trombocitară şi
coagularea intravasculă
intravasculă prin fixarea de
complement
· anaerobă
anaerobă: duce la coagulare cu tromboze
vasculare, mai ales ale arterei ruşinoase,
ruşinoase, ceea ce
are ca rezultat gangrena şi necroza ţesutului
subcutanat
4 Tare organice:: diabet, uremie, vârstă
vârstă avansat
avansatăă
| |
Germeniii implicaţ
Germeni implicaţiü Decanisme patogeniceü
¦ V ndarterit
ndarteritaa obliterantă acută
ºaerobi
aerobiüü

 
 


`tafilococul 


 
 
epidermoid
Corynebacterium ¦ 2 Gangrena acută

parvum
Lactobacilul ¦ Y „schemia  
`treptococul  . 


 


  ºfacultativ anaerobiü
anaerobiü
  Coli 
  
 

nterobacter 
 


 
 ºanaerobiüü ‰acilus    

fragilis, Clostridium 


 
 perfringens
| | 
¦ tiologia flegmonului periuretral este
reprezentată
reprezentat ă de:

V Cauze uretrale:
uretrale:
º stricturi de uretră
uretră
º cauze iatrogene: dilataţ
dilataţii, sondaj, perforaţ
perforaţii
º corpi stră
străini uretrali
º calculi uretrali
º traumatisme uretrale
º tumorii suprainfectate
tumor suprainfectate uretral
uretrale
e

| Cauz
Cauzee perineal
perineale
e: abces
abcesee perineal
perineale
e fuzat
fuzatee
Cauze
 Cauz e tegumentar
tegumentare e: abces
abcesee peni
penieene fuzate
fuzate
| | 
Tabloul clinic

`emne generale grave

¦ stare generală profund alterată, agitaţie, delir


¦ febră progresivă sau discretă în funcţie de
puterea de apărare a organismului
¦ insuficienţă hepato renală (frecventă)

Prezintă o evoluţie de tipul fasciitei necrotizante


subacute
| | |
`emne locale perineale şi peno
scrotale

 faza de tumefacţie: edem şi durere locală


" faza de eliminare (2 4 zile) cu apariţia:
º necrozei tegumentare
º flictenelor
º serozităţii tulburi, cu bule de gaz
º ţesuturilor sfacelate
º pierderilor mari tegumentare
 faza de reparaţie:
º suprafeţe mari denudate
º procesului local de cicatrizare
º fistulelor urinare
| | 
Tratamentul flegmonului periuretral
V Reechilibrare cardiovascular
cardiovasculară ă şi hidroelectrolit
hidroelectrolitică
ică
2 Antibioterapie şi seroterapieü
seroterapieü
º Gentami
Gentamicină
cină,, Carbenicilină
Carbenicilină,, Detronidazol
º ser antigangrenos
º analeptice
Y Chirurgical
Chirurgical::
 tratament local:
º incizii largi, multiple
º drenaj multiplu
º debridare digitală largă
largă
º me
meş şe cu ap
apăă oxigenat
oxigenată ă sau cloramin
cloraminăă
" deriva
derivaţţie urinar
urinarăă  
 rareori orhid
orhidectomie " 
  
  
| | chirurgie de reconstrucţ
reconstrucţie % 
 

 Prostatita
¦ A Prostatita acut
acutăă bacterian
bacterianăă
å   
 

¦ tiologia 
  

 

 

 


 
üü
¦ º /

üü ÷ 

/
 


 - - 

¦ º /

/
 
üü ÷ 
0 
 0
1 

| | 
Patogeneză
Patogeneză şi anatomie patologic
patologicăă
Decanisme patogenice incriminateü
incriminateü
V
 
 
 

 
  

.
2   
 % 
 
 ..
 
 
Y 
 
 


 


   % 
.
4 

 


 
 
| | 
istopatologie
istopatologi e
Î

 


%   
.
Î 
  %
 % +  
Î

 
 
 
 


 
 
  

 


Î  

 
   
  
 

 

| | 
Clinic
$  
 $ Tuşeul rectal 

 
$ 

  
  

   

 

$ 
    
 #
 $

 

   %
$ 
 

..


$  
$ 
$ `emne de cistităü
cistităü 
$ 
 

   " 

  
 
 

$ 

 

 
  
 

  

| | 
 
Ô 
  =   =
 
 =  
2
 
   
= 
 


 
= =  
  
D 
 
 

 = 
    = 
 = = =   

  =  
r =  
  
=    
| | 
˜iagnosticul diferenţial
¦ V Pielonefritele acute  %  

 
 %
 
 
 

 % 
 

 !  
 
 
  
 

¦ | ˜iverticulitele acute,
acute, abcedate "  
 


 
  

 


¦ Prostatitele granulomatoase acute nespecifice [ 


 
 

 

 .. 

 
 
 
 [


  
 
  

 
 
 
    
  
 
¦ 4 Reacţia intensă tisulară 
 
 
 
  
 carcinomul prostatic *

 

 
   


  
  
 %
   
!| 
| 
  
  
 
Complicaţţii
Complica
¦ º O

  
..
¦ º 2 
  

  

 % 

  .
 .
¦ º ˜ 
  


 

 

 ..¦ º ‰


   %
 
 % 
  
 
| | 
Tratamentul
¦ Dăsuri generale
generaleüü 

  

  

   -
-


  
 [

÷    
¦ Dăsuri specifice
specificeüü
2  
 % 
  
 %
 
 2   
 

 
 

 %   
 %
 
 
 
*
 
  
 
 /

/
 
 

 

 3 4

 45'  &'' 


" "  
  


 

 
4 !

   % ,' 

 
 

| | |
ù
  

 
 
 

 
t
terapie iniţială
iniţialăüü /
 

!
 
, , 6 787
% , 

 
 2  
 


 

5  9 
terapie
terapie de întreţinere ü  
 : 
 4

  " 
4   ÷  
 
 

  
   
  

¦ D
 
 
 % 
 

 ÷ 
 
 

  
 

¦ 2  
 
 
 
 
 


 
  


 
 
  ;  
 
 % 
¦ ÷ 

 
 
 
 < ! 
+ 


 

 
   
 
+

+ 
 
| | 
‰ Prostatitele bacteriene cronice
tiologia 
 
   üü
¦ º 
 

üü ÷ - - 


 


¦ º 
 

 0
  0  3
 

   
 
  

 0 
 
¦ º D1 

 ;


 <
1
 

 

Patogenie::
Patogenie
º 
 
 

 
 


º  
 
 

 


     


Caracterele histologice   
  üü
º 
 

 
  
 

 " % 


 

 
 % 
 | |  
Clinic
¦ º u 
 

  
 

 

¦ º @
     
 
 
 

¦ º à
 
  

 


  

 
 

¦ º Ô
  
 


 % 


 
 
   
.. 


   

" 
  
¦ º r
 

  


 
 
 
 " 

¦ º r 
¦ º ` 

| | 
Paraclinic
¦ ºLeucocitoză 
  
  
¦ º`ecreţiile prostatice  

+ 
 
  
  

  46  
 " 
¦ º@iuri
iurie
e şi bacteriurie
bacteriurie  
 
 
  
 *


 
  
  
 
 

  
 
 
 
 
¦ RRV` şi „V 
  

 
 
 
 
 
  
   
 
 

 

 
 
¦ Cistoscopia şi uretroscopia 

 
 


 
    ÷ 

 
  
| | 
˜iagnostic diferenţial şi complicaţii
¦ º o  
¦ V ;
 ¦ º -


 
 ..
¦ º ÷ 

¦ | < 
< .. ¦ º <
  
 
¦ à 

  

 ¦ º  
  

  
 
 


   
  

 
| | 
Tratament
Dăsuri generale
¦ º 3
  
¦ º 2


 =
 = 

 


  
  
-
    

Dăsuri specifice
V !

 

¦ º 3   7

¦ º : 
 , 
7

¦ º ÷ 6''  > 7 7 9 4' 
!

 % % 4 ,  : 

4
7
3  
7   ÷ 4 
 
2 !

 

   
| | 
  

  
   
C Prostatita nonbacteriană
˜iagnosticul diferenţial 

üü
¦ V - 
  

 
 
¦ | ;
;
 
 

¦ ! 
 
   ÷
 

  
 
  
 


 
Tratamentul
Tratament ulü
Dăsuri generaleüü 
  


    
 

 


 
 

Dăsuri specifice *
  
  
1 
 
1 

 %  
 
 ÷ 6'' 

!
 6''  > 7 > "
ù 
 
 
   
| |
 

 

 
 [

÷ 
˜ Prostatodinia
¦ 0 


  "
" 

  
   
 

 
  
 


 %

 D 
   
 
 

¦ Testele urodinamice 


  


 
   
  
 
 
 
¦ <
  
 
 % 

 
  
 
 
 


 
 
 2 
  


 

 -
  >  7
¦ ù 
  

     | |
 
  *

 |
 Prostatitele granulomatoase
nespecifice
0 
 %
%üü
¦
 eozinofiliceüü 


 

  ..
  

¦ noneozinofiliceüü 
 
 

 
   
   
 % 

¦ Clinic 
 
üü
¦ R ‰
 
   
 
 
 
¦ R Ô
  
 

  
   
 " 

 


   
 
  


  
¦ 2
| |


  
 


 |
„ `pematocistita
¦ =


 
  spermatocistită
¦ ˜iagnosticul 
   
  

 
 

 

 

 

  
 0  

   

 
üü  %
  
 "  # 

%

 
$ %

 
   
   
 


 
  

¦ ù 
 
 

  
  

   


¦ Analiza seminală

 +

   
   
   
 

 ¦ Tratamentul medical
 
   %
 

  
 
  


 
 
 
| | ||
  pididimita

A pididimitele acute
tiologieü
¦ V pididimite cu transmisie sexuală
 

 

  <
1


 
: 


¦ | pididimite cu transmisie nonsexuală 
 

 
  


 
  
÷- 

¦ pididimite posttraumatice
  
  % 
 ÷
 
   

 
 
 

 
+ 
 %
 

¦ 4 pididimitele tuberculoase D
 

 

 
 %
   
| | |
÷ 
¦ ù 
  

  


  
  ù 
 % 
 
  
 %
 
  

  
   

 
 
[


    

 

  *
 
 %


" à  
  %

!    
  
 
 

 
 %  


¦ ÷
 
  

 
 
  -
 
 

 
 
 %
 
 
 


 
   
 
  

 

  
 
 

÷ 
 
 

 


 
 

 
 

+

 

| |
#% 
% $ |
r
 

¦     = 


    = @ =
    
¦ ‰ = 
 =  
   =  
 
 =   
 = = = = 
=   
| | |
Clinic
¦ º durerea scrotală 

 
 
  
 " % 

¦ º     

 
 
% "

..
¦ º >'< 


..
¦ º simptome de cistită
 
 
 ..
 
¦ º sensibilitatea  
 
 

 


 

¦ º scrotul este mărit de volum   
  *

  
  
 


 
 
  
 
| | |


 

¦ º % 
   
 
  
 

 
 
 
   
 "

 
 
 
 
  

 
 ¦ º  
  


  
 


¦ º  


 
"  


 
 ..
 
+  

| | |
˜iagnosticul diferenţial
¦ 4 pididimita tuberculoasăüü   ,&<
  

 
     
 

 #% 
 
$
#% 
 $    %
 3?  % 
 
 

¦ Tumorile testiculareüü 
 

   
 
  
 

 
  <
 ÷ 


  
  

 
 
¦ , Torsiunea de cordon spermaticüü

 
 
÷
 
   " 
 ,' 
 ù
   


    
     
 
 
  ÷ 

* 
 


 
 

| | |
¦ > Torsiunea de apendix testis

 


   
 

   
   

¦ 6 Traumatismele testiculare =  
 

 
 
 

 


 
 


 
¦ 5 Orhita urliană 

 
 

   
  

| | |
Complicaţii şi profilaxie
¦ ß    =  = 
 
 ÎÎ 

¦
   =  =  
  = 
  = = =
=

¦ @ ü   


@ ü = = =  =

    =
   

   =  =
    
       = 

| | 
 
¦ Dăsuri generale
¦ º 2


 , >    

  

¦ º 

   - 7
¦ º 

   

¦ º + 
 
 @
 4) ' '
 % 

 ..


¦ º

 
 
¦ Dăsuri specificeüü
Pentru cele cu transmisie nonsexualăüü 3 

: 

¦ !

 
 %
  

 

 
| | 
Pentru epididimitele cu transmisie sexuală ü
¦ º!
 6''  > 7 7 4>
4> 4 

*  4''  7 4'4' 4> 
¦ º2 7 4'
4' 4> 
%
 
?

 4 7
/
 >'
7 % 
¦ º    
  üü
2 6''  > 7 4' 4' 4 


  

== == === 4' 
¦ º    
  üü
÷ 7 4'
4' 4 
§§

| | |
‰ pididimita cronică
¦ Clinic     
 üü
¦ º 
 
    
¦ º   
  
 

 ..      
¦ º  
   


¦ º 
  
 

  

  
   

     


¦ º 
 
  
  % 
 

¦ º  

  
  


 
 
| | 
¦ ÷
 
 
 


    üü

  

 
 
%
  

 

 *
    
 
# $ 
3? % 


;=[ 

  
 

  
  

¦ ÷
 
  
 


| | 
Tratamentul
¦ º  = ==    
 =      
 =
 =   
¦
=  =     
=  =
¦

= =  
  
¦   =   
  = 
= =  
 = 
  =  
=    
 = = 
| | 
 Orhita
¦ tiopatogenia 
 
  
 
 


üü
¦ º 

 
 %  


   

   
 

 

"  % 
¦ º  
 
  
% "
 
¦ º epididimo orhita urliană @

  


 
, >  
  ' ' ,6
,6)
)
  
 


 

 % 4'
| |
4')
) 
  
¦ º orhita tuberculoasă 2 

 3?  

 

   

  
¦ º orhita sifilitică -

  
 
  
¦ º orhita granulomatoasă  


  
  
 

 

  " ÷  


   
 
 


 
 #

 # $

| | 
tiopatogenie şi anatomie
patologică
¦ º = = 
 =  
 = 
¦
=    =  
 
   o =  = 
 
   =   =  
    = =
¦
 
 =  = = 
 
     

=   = @ =   
 =    
= = 
      

=      = 
  
   =    = 
Ô 

| | 
Clinic   

 

 üü
¦ º    
, >  
 

..
¦ º  
 


 ..
¦ º 
 
 
 

 >'< 

 
  

 
..
¦ º     
 ..
¦ º 

   
  

 
..
¦ º   
    


..
¦ º 

   
 

 

Paraclinic 
 


   
 


  
   
| | 
¦   =   
  
= =    

      
=  
 ˜  = =
   =    
   

¦ @ =  


 
  
=
 
    
=     =  = 
      
 
| | 
Tratamentul orhitelor acute
Dăsuri generaleüü
¦ º 

 % 
  
    
 ..
¦ º 


 
 
 
..
¦ º

 
 
Dăsuri specificeüü
¦ º 
 


  

 

 
 
 % ..
¦ º 

  

   
 


 4) ' '
 
  
 +

 

 ..
¦ 
 

   


 
| | 
L „nfecţia nespecifică a
scrotului
¦ a 
     =
       
=
   %  =  
  
 

 = 
  
  =  0

 = 
%  =   
  = 
=   =  
0    =  
   

 =
| | |