P. 1
Final Curs Carne Peste

Final Curs Carne Peste

|Views: 139|Likes:
Published by Terec Ioana

More info:

Published by: Terec Ioana on Feb 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

CORNELIA PURC REA

CONTROLUL ŞI ANALIZA CĂRNII, PRODUSELOR DIN CARNE, PEŞTE ŞI PRODUSE PISCICOLE, OUĂ ŞI PRODUSE AVICOLE

EDITURA UNIVERSIT TII ORADEA 2012

1

Referen i ştiin ifici: Conf. univ. Dr. Camelia Bara Conf. univ. Dr. Alina Cărăban Tehnoredactare: Cornelia Purcărea

EDITURA UNIVERSIT TII ORADEA

ISBN:978-606-10-0916-9 CD

2

Prefa ă
Toti suntem interesati de alimente, de disponibilitatea lor, siguranta, valoarea nutritivă, de producerea, prelucrarea şi distribu ia de alimente sigure şi sănătoase. In industria alimentară fabricarea unor produse cu caracteristici calitative superioare are o importan ă deosebită pentru satisfacerea necesită ilor popula iei, pentru creşterea eficien ei economice, pentru asigurarea competitivită ii mărfurilor pe pia a externă. Se impune mai mult ca oricând creşterea produc iei unor alimente cu valoare nutritivă superioară şi îmbunătă irea alimenta iei întregii popula ii: valorificarea materiilor prime agricole, diversificarea produc iei, ridicarea calită ii şi a modului de prezentare a produselor, mecanizarea şi automatizarea proceselor tehnologice, îmbunătă irea stării de igienă a întreprinderilor. Produsele alimentare de origine animal ocupă un loc important în alimenta ia oamenilor. De aceea este deosebit de important să se cunoască factorii care influen ează calitatea acestora dar şi criteriile şi metodele de apreciere a calită ii acestor produse. Lucrarea se adreseaz cu prec dere studen ilor de la Domeniul INGINERIA i TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR PRODUSELOR ALIMENTARE, programele de studiu CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE alimentar. AGRICOLE dar în acela i timp este util şi celor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul

3

Cuprins
PARTEA I -CONTROLUL ŞI ANALIZA CĂRNII ŞI PRODUSELOR DIN CARNE ............. 9 1.INTRODUCERE .............................................................................................................. 10 1.1.Securitate alimentară .................................................................................................. 10 1.2.Siguran ă alimentară ................................................................................................... 12 1.3.Calitatea produselor alimentare .................................................................................. 13 1.4. Contaminarea şi degradarea alimentelor ................................................................... 14 1.5 Aplicarea sistemului HACCP..................................................................................... 16 2.CARNEA .......................................................................................................................... 19 2.1.Structura morfologica a carnii .................................................................................... 19 2.1.1. esutul muscular .................................................................................................. 19 2.1.2. esutul conjunctiv ................................................................................................ 19 2.1.3. esutul adipos (gras) ........................................................................................... 20 2.1.4. esutul osos.......................................................................................................... 20 2.2. Compozi ia chimică a cărnii ...................................................................................... 21 2.2.1.Compozi ia biochimică a esutului muscular....................................................... 21 2.2.2.Compozi ia chimică a esutului conjunctiv .......................................................... 28 2.2.3.Compozi ia chimică a esutului gras ................................................................... 29 2.2.4.Compozi ia chimică a esutului osos .................................................................. 30 2.3. Calitatea globală a cărnii ........................................................................................... 31 2.3.1. Factorii senzoriali............................................................................................... 32 2.3.2. Factorii nutritivi ................................................................................................ 36 2.3.3. Factorii tehnologici ............................................................................................ 38 2.3.4. Factorii igienici (de inocuitate) .......................................................................... 39 2.4.Transformări care au loc în carne, după tăiere ........................................................... 40 2.4.1. Transformări normale......................................................................................... 40 2.4.2. Transformări anormale în carne ........................................................................ 46 2.4.3. Modificări biochimice în timpul alterării cărnii................................................. 53 2.4.4.Mecanismul degradării proteinelor ..................................................................... 57 2.4.5.Modificări alterative la grăsimi ........................................................................... 65 2.5. Clasificarea cărnii după starea termică...................................................................... 70 2.5.1. Caracteristici organoleptice ............................................................................... 73 2.5.2. Caracteristici fizico-chimice ............................................................................... 74 2.5.3. Caracteristici microbiologice ............................................................................. 74
4

..........2................. 98 4........................................ Controlul umplerii membranelor ......................................................... Mâncăruri gătite .............................................................................................. 95 3........................... 97 4.................................................................................. 91 3..................3..........1............................................................................................. Prepararea bradtului ............................................. Semipreparate din carne tocată netratate termic ...................... Defectele bradtului ............................................... 74 2.......................................................................5........................................................ Materiile prime ...........................................................1......5.................... 91 3..........2... Controlul semifabricatelor......... 78 3................................. Controlul la locul de produc ie .... 80 3.......... Prepararea şrotului ...........2..... 76 3................ 97 4.......1... 99 4..........................................3.....................1............ Semipreparate naturale ......4.......................................1............ Clasificarea semipreparatelor ......... Semipreparate în aluat. Controlul la locul de desfacere ...................................5.......... 97 4........... PREPARATE DIN CARNE...2. 88 3......... 94 3............ SEMIPREPARATE .........6..............................................1...........Caracteristici organoleptice ........ 98 4.... Caracteristici fizico-chimice ....................5......... Clasificarea preparatelor din carne ..............................................3..1........................................6...................... Controlul aditivilor ............6................................................................... Pregătirea produselor finite ...4.. 80 3.... 74 2........ 99 4........................................4........... Examenul de laborator al semipreparatelor naturale ........ Caracteristici microbiologice .............................. 98 4..............................1... 76 3..... 97 4....................................... Mâncăruri semigătite ..........................................2.........1.......3............................................................. Materii auxiliare ................................................................................................... 98 4..........................2........ Condi ii de p strare ................................ Condi ii de depozitare şi transport ................................................................1.5......... 95 3..........2...................1.....................7....... 99 5 ..3..........6....................................... Materiile prime şi auxiliare utilizate pentru ob inerea preparatelor din carne ................................................... 97 4......6............................3. 99 4.......................................2....................... Clasificarea cărnii după starea de prope ime........ Concentrate alimentare . Mod de prezentare ...3.....................................................................3......................... 81 3............... 75 2....2. Pregătirea compozi iei şi a produselor finite .............. 96 4............................................1.. Controlul preparatelor ...... Materiale ..................................................3.2........... Materii prime şi auxiliare folosite la fabricarea semipreparatelor ..........................................4.....................................................................................................................6...................................................3.....................3...............................2...................5.... 92 3... 98 4.......................... 95 3...... 93 3......................1.... 97 4...................

................................................ 112 6....... 127 6......5................................................5......................................... 102 5.........................................3......................................................... Condi ii microbiologice .6......................... Controlul la locul de desfacere ............Materia prim folosit la fabricarea semiconservelor ..Examenul fizico-chimic ....... 125 6....... 104 5...........................................5.... Examen fizico-chimic ..4.....................4.... 116 6........2..........2..........Examenul microbiologic ..........3.................. Materiile auxiliare ...........3...........................................................................................................3.........1.....2........4......................... 136 6............................ Controlul la locul de depozitare .......... 104 5.....2..............2...............Examenul organoleptic ......................................................................................... 107 6......................................................................................... 121 6........................................................... 103 5.................... 137 6.4........................ răcirea şi termostatarea ............ Controlul la locul de produc ie ........4.............. 104 5.................. 99 4................................................... 138 6..........2...................................................................................4........... 114 6...........1.........................1....................................................... Controlul la locul de desfacere ................... 117 6.....7...................................................................................................................4..... 113 6. 103 5.......3......... 142 6......................................................... Materiale de ambalare si ambalaje .5.....2..............2...................2..2...Controlul conservelor la locul de produc ie .................5.......... Caractere organoleptice .................................Examenul de laborator al mânc rurilor g tite.................. 120 6.................... CONSERVE DIN CARNE ..........................3....1....1 Materiile prime .. 122 6..... 106 5.......... Defectele semiconservelor ............................................................ Examenul de laborator al semipreparatelor preambalate nesupuse tratamentului termic .......3......................................................................... Materii auxiliare ..... Umplerea şi închiderea recipientelor ..........................4............................................... ambalarea şi depozitarea ..........................................Examenul de laborator al concentratelor alimentare .......... Clasificarea conservelor ... 140 6................................. 100 5.............................................3..7....................1.................. Defectele conservelor ............ Etichetarea..3.2... 140 6........... Examenul de laborator al conservelor ......................... Sterilizarea.......5.................4........6............................ 142 6 ............2................................. Utilaje folosite în industria conservelor ......4......... 105 5.. 115 6............. 102 5................................................................ Procesul tehnologic general de fabricare a conservelor din carne ...... 102 5.......2...................................5......6...............................Controlul conservelor la locul de depozitare.................................... Controlul semiconservelor ...................................... Examenul de laborator al semiconservelor ................... 104 5.. SEMICONSERVE DE CARNE......................................4.............. 100 4..............................

.....................5.................................... 183 1..3...........................3. 144 1................................................................................................. 149 1............................................................................Alte specii acvatice comestibile .............3........ 152 1................................................................................ Peşte şi produse piscicole ...................................................... 183 1................................................................... Controlul parazitologic....................... 153 1...................2................................1..7........................ Peştele refrigerat .. 145 1....................... Peşte şi subproduse din peşte ........................7......2..................................... 163 1..................................................................................................1................................. Icrele ......3......... Semiconservele din peşte ....... 170 1............... 151 1................................... Peştele afumat ............................9.............. OUĂ ŞI PRODUSE AVICOLE ..................................2...................1...................................................................... 199 2................... Conservele din peşte....................................1............................................4...........................................................................2......................7..............3.1........ 199 2.................................................................................. 187 1.................8............. Structura oului ....... 194 2..............6... 170 1....... 191 1..................................1.............................1 Caracteristici organoleptice ............................................................9........................ Crustacee ... Peştele viu ....BIBLIOGRAFIE PARTEA I ......9.......... 173 1....... 201 7 ................... 175 1...................4.. 174 1............ icre şi alte specii acvatice .4................. Broaştele .....................................................4...............................2....................... Tehnologia general de fabricare a conservelor din peşte ..........................................5..... 174 1.... 183 1...............................................................................9.................. Caracterizarea icrelor ......... 145 1............ Toxinele din peşte..................................................... Caracteristici fizico-chimice ..1 Compozi ia chimic a c rnii de peşte .............. 152 1....4 Peştele sărat ..... 189 1.....................4....... Clasificarea icrelor ..3........ Modificări în timpul sterilizării conservelor de peşte ..... Moluşte...3........................................................... 182 1......2................. Compozi ia chimică a oului....... 179 1.............................................. Clasificarea peştelui ................................................2................. 145 1............... 154 1..4.................................. Transform ri care au loc în peşte înainte şi dup pescuire ..............................................................3........................ Ouă şi produse avicole.......................................... 156 1............................................2..............1...............6...................................6............................ 189 1...................................1.................. 143 PARTEA II -CONTROLUL ŞI ANALIZA PEŞTE ŞI PRODUSE PISCICOLE................ Caracterizarea cărnii de peşte .............................................................................................................................................3 Peştele congelat .......... 178 1........................................ Caracterizarea c rnii de peşte ..................... Caracteristici microbiologice ..............................................................

......4...................................................... 203 2.......... Caracteristici fizico-chimice normale ........ Materii prime folosite la ob inerea preparatelor din carne de pasăre. Carnea de pas re............... 202 2..........................................................5..........................................2....... 207 2......... Conservarea ou lor în sticlă lichidă .................. Produsele de ouă congelate ................................. 204 2............................................................... 227 8 ...................................4.......................3........... 205 2... Caracteristici organoleptice normale ........6................. Conservarea în ap de var ...................2..4............... 223 BIBLIOGRAFIE PARTEA A II-A .....1..........3.................................1..6............................ Structura şi morfologia c rnii de pas re .....2...........6........ Caracterstici microbiologice normale pentru carnea proasp t ...4...................... Conservarea prin astuparea porilor cu gr sime .6............. 210 2..............................2........ Controlul calit ii ou lor . 221 2... 218 2............4........................... Preparate din carne de pas re ...... Conservarea prin refrigerare ......4........3...... 204 2..4...................4....5.................................................2........ 215 2.... Particularit i ale preparatelor din carne de pas re ................................................................. 222 2......................Conservarea ouălor ....................7................................ Caracteristici fizico-chimice pentru carnea proasp t .................................6....... 212 2............................6...........................3......................1......... 221 2................. 205 2...................... 203 2........... 204 2................7...........3.................................... Modificări pe durata depozitării ouălor.................7..........4. 204 2............................. Produse din ou deshidratate – praful de ou .......................... 222 2..................1........... Particularită i ale alterării cărnii de pasăre ................................

PARTEA I -CONTROLUL ŞI ANALIZA CĂRNII ŞI PRODUSELOR DIN CARNE 9 .

de disponibilitatea lor. Conform „Declara iei Mondiale asupra Nutri iei" (FAO/OMS. la producerea energiei necesare desfăşurării proceselor vitale.INTRODUCERE 1. siguranta. 1992) şi a „Declara iei asupra Securită ii Alimentare Mondiale" (FAO/OMS. popula ia lumii va creşte considerabil pân la 9. 1996). Alimentul se poate prezenta ca: produs agroalimentar natural de origine vegetală şi animală. în orice moment. In concordan cu ultima revizie a ONU. valoarea nutritivă. In tabelul 1. au acces fizic şi economic la alimente sigure şi nutritive care îndeplinesc necesită ile de hrană ale organismului uman. Roma. la rândul ei. tabel1.1.2. constituind o materie primă pentru prelucrarea produselor alimentare.1.1 bilioane în 2050 (fig.1). Cât timp vor putea resursele naturale ale Pământului să sus ină o popula ie atât de numeroasă ? 10 . Cu toată varietatea lor produsele alimentare au multe proprietă i comune atât în ce priveşte compozi ia lor cât şi în privin a proceselor biochimice care au loc în ele. Aliment înseamnă orice produs în stare naturală sau prelucrată care con ine substan e nutritive necesare organismului uman. de producerea.Securitate alimentară Toti suntem interesati de alimente. Alimentele sunt substan e complexe care au un rol structural şi energetic fundamental în organism prin aportul lor indispensabil la formarea celulelor şi esuturilor. de resursele agroalimentare mondiale). Produsul alimentar este un alt mod de prezentare al alimentului şi este ob inut prin prelucrarea produselor agroalimentare printrun procedeu industrial. popula ia în continuă creştere şi veniturile. respectiv printr-o prelucrare în gospodărie. pentru a duce o via ă sănătoasă şi activă". sau se poate consuma ca atare de către popula ie.1 se poate observa o tendin ă de creştere a consumului de carne atât în ările în curs de dezvoltare cât şi în cele industriale şi implicit în întreaga lume până în anul 2050.1) şi acest lucru se va oglindi şi în consumul de alimente (fig. prelucrarea şi distribu ia de alimente sigure şi sănătoase. respectiv cererea sa de alimente.1. Asigurarea securită ii alimentare este strict dependentă de realizarea unui echilibru durabil între produc ia alimentară mondială (dependentă.1. la creşterea şi dezvoltarea organismului. „securitatea alimentară există atunci când to i oamenii.

Dinamica popula iei 2100 (corelatie calculat utilizând UN.017262045 10000 9000 8000 billions 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 2100 billions 7000 6000 5000 4000 1975 2000 2025 2050 2075 Fig.7 17.2 Progresul global în consumul de alimente Surs : UN World population prospects: The 2006 revision Tabel 1.5 76.7 166 Sugar (echivalent zahăr brut) 14.3 161.997787 a=-63.8 8. 2007.4 47 Lapte şi produse lactate fără unt 75.3 10.5 19.1. World Population Prospects) Surs : FAO (2004). seminte 6.3857522 d=0. lapte proaspăt) Alte alimente (kcal/persoană/zi) 216 224 241 289 325 Total produse alimentare 2411 2549 2704 2789 3040 (kcal/persoană/zi) Tari in curs de dezvoltare Cereale şi alimente 146.9 78.1 29.1 171.3 23.4 23.7 173.1. ulei) Carne (greutate carcasa) 26.3 12.0 165. Schimbarea în structura mărfurilor alimentare pe grupe de ări majore Consum/Kg/persoană/an 1969/71 1979/81 1989/91 1999/01 2030 Lume Cereale şi alimente 148.26276198 c=8.4 165 Sugar (echivalent zahăr brut) 22.7 160.5 33.World population according to the medium scenario y=(a+clnx)/(1+blnx+d(lnx)^2) r^2=0. The State of Food Insecurity in the World 2004 Fig.0 16 oleaginoase (echiv.4 23.0 37.2 20.6 26 Uleiuri vegetale.7 165.1.7 25 2050 162 27 17 52 100 340 3130 163 26 11 .1.346038 b=-0.3 76.3 92 (echiv.

îmbunătă irea stării de igienă a întreprinderilor.0 223 227 (echiv. World Agriculture towards 2030-2050 1.5 24 24 oleaginoase (echiv.1 171 2520 10.2 15. ridicarea calită ii şi a modului de prezentare a produselor.0 211.5 36.2 38. este o problemă etică deoarece în timpul producerii. mecanizarea şi automatizarea proceselor tehnologice. să nu pună în pericol organismul uman. Se impune mai mult ca oricând creşterea produc iei unor alimente cu valoare nutritivă superioară şi îmbunătă irea alimenta iei întregii popula ii: valorificarea materiilor prime agricole.2 214. diversificarea produc iei. pentru creşterea eficien ei economice.7 18.6 18. 3. transportului. respectiv consumatorul normal şi sănătos. Să aibă valoare nutritivă şi energetică.1 32 32 Uleiuri vegetale.7 78. ulei) Carne (greutate carcasa) 69. FAO (2006).7 45.3 139.0 140 2308 8. 2.3 90.4 26.2 242 2954 14 38 67 285 2960 16 44 78 300 3070 Tările industriale Cereale şi alimente 132. seminte oleaginoase (echiv.2 99 103 Lapte şi produse lactate fără unt 189. prelucrat total sau nou creat: 1.2. Componentă a securită ii alimentare.9 10.7 28. procesării.1 201.Uleiuri vegetale. Nutrien ii alimentari să fie disponibili pentru organism. să fie salubru. lapte proaspăt) Alte alimente (kcal/persoană/zi) 486 500 521 525 565 580 Total produse alimentare 3046 3133 3292 3446 3520 3540 (kcal/persoană/zi) Surs : Source: FAO (2003). prelucrat par ial.7 34.4 162. 12 . lapte proaspăt) Alte alimente (kcal/persoană/zi) Total produse alimentare (kcal/persoană/zi) 4. World Agriculture towards 2015-2030. seminte 13. depozitării si comercializării alimentele pot fi expuse la diferiti contaminan i chimici şi biologici.7 32. pentru asigurarea competitivită ii mărfurilor pe pia a externă.6 33.6 123 2111 6.5 84. In industria alimentară fabricarea unor produse cu caracteristici calitative superioare are o importan ă deosebită pentru satisfacerea necesită ilor popula iei.5 13. siguran a alimentară este determinată obligatoriu de 3 condi ii pe care trebuie să le îndeplinească un produs neprelucrat. Să aibă inocuitate.4 154.Siguran ă alimentară Componentă a securită ii alimentare.4 159 156 Zahăr (echivalent zahăr brut) 40. ulei) Carne (greutate carcasa) Lapte şi produse lactate fără unt (echiv.5 21.

Controlul calitativ igienic al alimentelor se ocupă cu studiul şi asigurarea calită ii şi salubrită ii alimentelor. Calitatea produselor alimentare are un sens mult mai larg decât a altor produse având efecte mult mai profunde.Insuşiri care definesc calitatea alimentelor 13 . pe toate fazele de ob inere. In cazul produselor alimentare calitatea se concretizează prin mai multe grupe de însuşiri (fig. 1. depozitare. In acest sens este necesară cunoaşterea condi iilor de calitate a produselor finite precum şi a anumitor elemente ale desfăşurării proceselor tehnologice şi influen a acestora asupra calită ii produselor.Siguran a unui aliment poate să fie compromisă prin degradare sau prin contaminare.1). deoarece stă la baza vie ii. valorificare. prelucrare. transport.3. pentru a elimina din consum sau de la industrializare pe cele necorespunzătoare. 1. Fig. Pentru a realiza produse de calitate superioară care să corespundă tuturor exigen elor şi pentru a evita pierderile economice ca urmare a apari iei rebuturilor se impune o urmărire riguros ştiin ifică a procesului de produc ie de la recoltarea materiei prime până la consumator. determină desfăşurarea proceselor metabolice şi poate avea influen ă asupra dezvoltării întregului organism. Specialiştii din industria alimentară sunt responsabili de starea de sănătate a popula iei participând la una din cele mai eficiente căi de promovare şi ocrotire a sănătă ii.Calitatea produselor alimentare Calitatea reprezintă ansamblul de caracteristici al unor entită i care îi conferă aptitudinea de a satisface necesită i implicite şi explicite.1.1.

. Aceste reziduuri constituie surse de contaminare ale produselor alimentare. 1. cunoscute sub denumirea de aditivi alimentari. In condi iile actuale ale dezvoltării asistăm la poluarea mediului înconjurător şi deci la pericolul contaminării alimentelor cu substan e virtual dăunătoare pentru sănătatea omului. Contaminarea şi degradarea alimentelor a.2. De cele mai multe ori produsele de origine animală constituie veriga finală de concentrare a noxelor din mediul ambiant şi anume: . astfel nici un produs natural sau 14 .reziduurile substan elor chimice folosite în agricultură şi în ac iunile de igienizare. îmbunătă irea caracterelor organoleptice şi nutritive ale produselor.1. Dezvoltare tehnologiilor de fabrica ie ale produselor alimentare şi în special al celor din carne a dus la utilizarea unei game largi de substan e chimice. Dacă însă concentra ia aditivilor depăşeşte limitele admise.reziduurile radioactive. ele pot deveni dăunătoare.Fig. . Rolul controlului calită ii alimentelor Siguran a unui aliment poate să fie compromisă prin degradare sau prin contaminare. Contaminarea alimentelor Contaminarea alimentelor este starea poten ială în care este compromisă salubritatea unui aliment şi este afectată sănătatea consumatorului. Utilizarea acestor aditivi în anumite limite de concentra ie a dus la diversificarea sortimentelor.4.reziduurile de la diferite industrii. mărirea capacită ii de conservare.

prelucrat care are în compozi ie substan e nutritive dar con ine toxine sau contaminan i nu poate fi acceptat ca aliment. In func ie de tipul de degradare alimentele se clasifică în: alimente perisabile. 2. etc. maioneza. chimică şi biologică). căldura. devenind necomestibile şi periculoase pentru sănătatea şi chiar pentru via a omului. Unele enzime sunt factori interni de alterare. 3. valorilor ale pH-ului. de exemplu lumina. etc) 2. de ex. Degradarea alimentelor Toate alimentele se degradează într-un interval de timp mai lung sau mai scurt de la data fabricării. Alterarea alimentelor. aditivi. determinată de reziduurile de diferite substan e chimice (pesticide. umidită ii. brânza proaspătă. In general degradarea alimentelor este provocată de ac iunea simultană şi combinată dintre mai mul i factori de natură diferită: factori fizici – lumina. făcând parte din materiile prime şi din produsele proaspete şi sunt activate în condi ii determinate. dezinfectan i. care se degradează în câteva zile. paste făinoase. alterarea fizică. micotoxine.Contaminare fizică.Contaminare biologică. Invechirea alimentelor. alimente conservate prin sterilizare. legume uscate. Fructele şi 15 . laptele proaspăt. alimentele neperisabile. Contaminarea poate fi: 1. acestea reprezentând principala cauză a alterării alimentelor. substan e minerale. carnea. radioactivitate etc. cauzată de prezen a şi proliferarea bacteriilor patogene. pierzându-şi caracteristicile ini iale. drojdii. de ex. temperaturii. care se degradează într-un interval de timp mai lung. uleiuri. factori chimici – prezen a O2 şi a apei factori biologici –enzimele şi microorganismele.Contaminare chimică. protozoare parazite. virusuri. proces prin care alimentele capătă aspect şi miros neplăcut care le fac să nu mai fie comestibile. b. datorată prezen ei corpurilor străine. proces în urma căruia alimentele pot pierde o parte din valoarea nutritivă şi caracteristicile senzoriale pe care le au în stare proaspătă. (învechirea alimentelor. Degradarea poate avea diferite consecin e asupra alimentelor şi asupra sănătă ii umane. Putem să distingem 2 situa ii concrete: 1. mucegaiuri. etc.

este un mijloc eficient de garantare a siguran ei alimentare. prezen a apei. Principiile from the farm to the table. etc. pH. Microorganismele sunt factori externi care pot pătrunde în alimente şi pot cauza degradarea lor. aceasta înseamnă aplicarea unor standarde de condi ii de igienă. de control al riscurilor poten iale care are ca deviză următorul slogan: “Fă totul bine de prima oară şi tot timpul şi vei avea un produs final sigur pentru consum”.C. Prin ordinul Ministerului Sănătă ii 1956/1995 s-a realizat de către România producerea şi aplicarea sistemului H. ce asigură acreditarea unui sistem propriu de calitate conform standardelor ISO 9000.C.sucurile naturale de fructe con in unele enzime care în prezen a oxigenului determină brunificarea şi în final formarea de mirosuri anormale.C. În condi iile în care industria alimentară din România trebuie să se alinieze sub toate aspectele la cerin ele unor alimente de calitate superioară şi să satisfacă cerin ele consumatorilor este absolut necesar să se revizuiască atitudinea în ceea ce priveşte calitatea.5 Aplicarea sistemului HACCP Calitatea alimentelor constituie cheia supravie uirii şi condi iile oricărui sistem.P.C. 1. Pentru prevenirea fenomenelor de alterare a alimentelor cauzate de microorganisme este necesar să se ac ioneze asupra factorilor care favorizează creşterea şi supravie uirea acestora şi anume: temperatură. în circuitul alimentar – totalitatea proceselor de transport. de prelucrare a materiei prime. coduri de bune practici de muncă. Produsele alimentare sunt astfel alterate şi devin necomestibile deoarece principiile nutritive şi energetice sunt consumate de microorganisme şi utilizate pentru creşterea şi dezvoltarea lor.A. acestea se completează reciproc şi asigură producerea alimentelor de calitate. sistemul H.A. Această metodă deplasează “centrul de greutate” de la controlul la capăt de linie spre o metodă preventivă.P. prezen a oxigenului. trebuie respectate in prelucrarea produselor agroalimentare şi în perpectiva anului 2050. auxiliare şi a altor ingrediente până la faza de produs finit şi până la desfacere pentru consumator. astfel se va asigura nu numai siguran a alimentelor dar şi bunăstarea animalelor şi plantelor. respectiv from the farm to the fork. 16 . HACCP = Hazard Analysis Critical Control Point = Analiza Riscurilor Punctelor Critice de Control – constituie o metodă preventivă de control al siguran ei alimentare.

umiditatea. de aceea specialiştii din agricultur au o misiune deosebit şi anume de a asigura hran suficient şi sigur pentru consum atât pentru animale cât şi pentru om. 5. HACCP asigură împotriva contaminării microbiene fizice sau chimice. Stabilirea limitelor critice care trebuie respectate. 2. manipularea. durata. Metodele de verificare pot fi: senzoriale. congelarea. con inutul de nitri i. con inutul de sare. refrigerarea. Toate devia iile apărute şi măsurile corective aplicate se înregistrează şi aceste înregistrări se păstrează până la expirarea termenului de valabilitate a lotului respectiv.Organizarea unui sistem eficient de păstrare a înregistrărilor care constituie documenta ia planului HACCP. etc. Punct critic de control este orice punct sau etapă a procesului de fabrica ie in care pierderea controlului poate avea drept consecin ă punerea în pericol a sănătă ii consumatorilor.Toate speciile de animale dar şi omul trebuie s se hr neasc . depozitarea. Stabilirea procedurilor prin care se verifică dacă sistemul HACCP func ionează corect. 6. 4. HACCP se bazează pe 7 principii: 1. microbiologice. pH-ul. Identificarea contaminan ilor posibili în toate stadiile de fabrica ie. Evaluarea riscurilor asociate cu ob inerea materiilor prime şi a ingredientelor. distribu ia.Stabilirea procedurilor de monitorizare a punctelor critice de control. care să furnizeze informa ii în timp util şi rezultatele să fie înregistrate. igienizarea. prepararea culinară şi consumul produselor alimentare. tratamentele termice. 3. fizice sau chimice. De ex. Se face pentru parametrii selec iona i în fiecare punct critic.Stabilirea ac iunilor corective care vor fi aplicate în situa ia în care în urma monitorizării punctelor critice de control este detectată o abatere de la limitele critice. Cele mai frecvent utilizate limite critice sunt: temperatura. prelucrarea. aciditatea. etc. Documenta ia este pusă la dispozi ia organelor de control ori de câte ori acestea solicită acest lucru. 7. prin efectuarea controlului în cadrul tuturor proceselor de la fermă la masa consumatorului. Determinarea punctelor critice de control. Trebuie să se efectueze prin metode rapide. Sistemul beneficiază de recunoaştere interna ională şi aplicarea lui este compatibilă cu implementarea sistemului ISO 9001. 17 . Este un sistem de siguran ă alimentară iar prin aplicarea sa se garantează că siguran a alimentelor este inută sub control. Monitorizarea ar fi bine să fie continuă.

a sistemului H. îmbunătă irea caracterelor organoleptice şi nutritive ale produselor. 18 . acestea se completează reciproc şi asigură producerea alimentelor de calitate.C.Sistemul HACCP a fost pus la punct prima dată de o companie americană Pillsbury şi a fost adoptat de FDA (Food and Drugs Administration) în 1973. In 1993 a fost adoptat “Ghidul pentru aplicarea sistemului HACCP” In condi iile actuale ale dezvoltării asistăm la poluarea mediului înconjurător şi deci la pericolul contaminării alimentelor cu substan e poten ial dăunătoare pentru sănătatea omului.reziduurile radioactive. Dezvoltare tehnologiilor de fabrica ie ale produselor alimentare şi în special al celor din carne a dus la utilizarea unei game largi de substan e chimice. cunoscute sub denumirea de aditivi alimentari. . Aceste reziduuri constituie surse de contaminare ale produselor alimentare.reziduurile de la diferite industrii. mărirea capacită ii de conservare. ele pot deveni dăunătoare. . De cele mai multe ori produsele de origine animală constituie veriga finală de concentrare a noxelor din mediul ambiant şi anume: .A. astfel nici un produs natural sau prelucrat care are în compozi ie substan e nutritive dar con ine toxine sau contaminan i nu poate fi acceptat ca aliment. coduri de bune practici de muncă.C.P.reziduurile substan elor chimice folosite în agricultură şi în ac iunile de igienizare. procesarea. ce asigură acreditarea unui sistem propriu de calitate conform standardelor ISO 9001. Dacă însă concentra ia aditivilor depăşeşte limitele admise. transportul şi distribu ia alimentelor. Este absolut necesară aplicarea unor standarde de condi ii de igienă. Siguran a alimentară este un parametru care priveşte consumatorul şi în asigurarea ei sunt implicate toate păr ile componente care participa la producerea. Utilizarea acestor aditivi în anumite limite de concentra ie a dus la diversificarea sortimentelor.

de lipide.1. Este deci un aliment indispensabil. . prin care muşchiul se prinde de oase.esut osos. cartilage sau diverse organe pe care le pune în mişcare. în fascicule musculare care la rândul lor prin unire formează muşchii. Muşchii sunt acoperi i cu membrane de esut conjunctiv. Raportul cantitativ al acestor esuturi determină calitatea şi valoarea alimentară a cărnii. de forma unor fâşii rezistente.2. săruri minerale şi vitamine. esutul conjunctiv formează membranele care acoperă muşchiul (faşcii. numite fibre musculare.Structura esutului muscular sursă http://www. Din punct de vedere morfologic carnea cuprinde mai multe esuturi ca: . . 2.2. precum şi prelucrările la care se pretează.lefo. Acest esut este format din celule specializate în vederea asigurării mişcării corpului. care la animalele tinere sunt mai fine.esut adipos.CARNEA 2.Structura morfologica a carnii Carnea reprezintă o sursă importantă de proteine (valoare biologică mare).ro Grupele de fibre sunt unite între ele prin esut conjunctiv.1. aponevroze) şi care trimit pere i despăr itori între fasciculele şi fibrele musculare precum şi tendoanele 19 .vase sanguine şi nervi.esut conjunctiv.esut muscular striat. iar fibrele musculare se continuă cu fibre tendinoase.1. . La capete muşchiul se sub iază. glicogen. Fig 2.1.1 . . esutul muscular este esutul care predomină in carne. 2.

în unele păr i ale carcasei depăşind 20%.spa ii lacunare cu vase de sânge. grăsime 16%. dintre muschi. Valoare nutritivă a esutului conjunctiv. în interiorul muşchiului. Tendoanele sunt cordoane de culoare albă sidefie. în prezen a apei.şi ligamentele care leagă oasele între ele. Astfel tendoanele leagă mu chii de os iar membranele conjunctive sus in tractul gastrointestinal. Grăsimea animală se găse te în cea mai mare cantitate sub formă de esut adipos subcutanat. este considerată de calitate inferioară. . Colagenul este o substan a proteică insolubilă şi nedigestibilă. vârstă. de perselare. i se poate afla în interiorul fibrei musculare. Acest esut are rol de legătură i de sus inere. au următoarea compozi ie chimică: apă 40%.fibre (colagenice. substan e proteice (oseina) 12%. iar carnea în care propor ia de esut conjunctiv propriu-zis depăşeşte 15%. sub formă de grăsime de marmorare. Scleroproteinele. esutul adipos (gras) .1. reticulina).care este impregnată cu săruri minerale ce dau esutului consisten a rigidă. prin prelucrări termice până la 100˚C.substan ă fundamentală (o suspensie de natură coloidală).colagen si elastină. carnea de calitate nu trebuie să con ină mai mult de 10%. esutul conjunctiv este format din: .este esutul de sprijin al musculaturii.3.4. mod de alimenta ie. . La animalele bine îngrijite grăsimea poate exista i în mu chi. el se hidrolizează transformându-se în gelatină care este solubilă şi digestibilă. sau poate fi dispusă pe membrana peritoneală i la suprafa a unor organe interne. vase limfatice i nervi.se află în fibrele musculare în propor ie de circa 2% din totalul fibrei.celule. fizico-chimice i compozi ia grăsimii depind de: rasă. astfel. 2. 20 . fiind format dintr-o substan ă fundamentală – oseina . este inferioară în compara ie cu esutul muscular. Oasele. sex.1. caracteristicile organoleptice. De asemeni cartilajul este tot un esut conjunctiv. săruri minerale 32%. elastice. pere ii vaselor etc. specie.. . por iune anatomică i factori climaterici. 2.este o formă modificată a esutului conjunctiv care ia naştere prin transformarea celulelor conjunctive în celule adipoase în care se acumulează grăsime. Dintre sărurile minerale ponderea cea mai mare o au carbonatul şi fosfatul de calciu. iar în muşchiul întreg în propor ie de până la 12%. esutul osos . Reparti ia depunerilor de grăsime în corpul animalului. aşa cum rezultă în produc ie.

2. vârstă.2.Compozi ia biochimică a esutului muscular variază în fuc ie de specia animalului. proteine stromale. Din această cauză. Carnea prin proteinele sale. de cele din grupul B. sex.Proteinele esutului muscular Proteinele esutului muscular se impart în 3 grupe: proteine miofibrilare. gras. vitamine 70-75% 18-22% 2-3% 2-3% 1-1. având în medie. însă valoarea lor nutri ională este deosebită.2.5% în cantită i mici De obicei carnea provenită de la animalele slabe şi cu îngrăşare medie au un procent ridicat de apă şi proteine. Enzimele cele mai importante sunt cele glicolitice care determină formarea acidului lactic în esutul muscular.1. după sacrificarea animalului. 2. următoarea compozi ie în procente: Apă Substan e proteice Substan e extractive neazotate Lipide Substan e extractive azotoase Substan e minerale Enzime proprii. Vitaminele esutului muscular sunt reprezentate.1. starea de îngraşare. Apa variază cu specia animalelor şi cu starea de îngrăşare. în timp ce carnea grasă şi foarte grasă are un con inut mai redus în proteine şi apă şi mai ridicat în grăsime.7% 1-1. Compozi ia chimică a cărnii Din punct de vedere tehnologic carnea cuprinde pe lângă esutul muscular şi esuturi conjunctive. în special. vascular şi nervos. rasă.1. Din punct de vedere cantitativ. Valoarea biologică a proteinelor cărnii este condi ionată de componen a lor în aminoacizi esen iali. proteine sarcoplasmatice. 2. vitaminele au o pondere cu totul neînsemnată. felul alimenta iei. compozi ia globală a cărnii este sensibil diferită de a esutului muscular propriu-zis. reprezintă o sursă importantă de substan ă azotată cu o valoarea biologică excep ională.2. 21 .

actomiozina.Sursă:http://www. este necesar să se izoleze proteina din muşchiul aflat în stare de prerigiditate. Miozina este proteina cea mai importantă a esutului muscular din punct de vedere cantitativ şi func ional. actina.Proteinele miofibrilare Proteinele miofibrilare sunt proteinele solubile în solu ii saline concentrate. Proteinele miofibrilare au un rol important în activitatea muşchiului în via ă şi în comportarea acestuia în stadiile de rigiditate şi maturare postsacrificare. 22 .re in apa proprie mu chiului . tropomiozina. Sunt proteine deosebit de importante pentru că asigură: . In miozină se găsesc circa 20 de aminoacizi esen iali.măresc capacitatea de hidratare cu apă căldu ă . Principalele proteine miofibrilare sunt: miozina.ro/search?q=images+of+actin+and+myosin&hl=ro&prm d=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=iVLlT8bAHorgtQabi8GCon in în cantită i mari to i aminoacizii esen iali.2.a.2.google. dar imediat după sacrificarea animalului. ea reprezintă peste 38% din proteinele esutului muscular şi are o structură fibrilară. Pentru ob inerea miozinei în stare pură.frăgezimea cărnii .dau cărnii proprietatea de a emulsiona grăsimile Fig. raportul de combinare dintre actină şi miozină este de 1/3–1/6. Actina reprezintă 13% din proteinele totale ale muşchiului.

unele au func ie enzimatică catalizând în esutul muscular diferite procese metabolice. 23 . acid asparagic. constituind rezerva de oxigen a esutului muscular şi dă culoarea roşie a cărnii. determină. actina con ine o cantitate mai mare de metionină.Cu excep ia mioglobinei toate celelalte proteine ale sarcoplasmei sunt sisteme eterogene. pH-ul cărnii proaspete. Acestea sunt foarte importante în transformările biochimice care au loc în muşchi după sacrificarea animalelor. treonionă.proteină este mai puternică şi aceste grupe de proteine sunt insolubile în apă pură. La globuline interac iunea proteină . este ob inută din esut muscular numai după îndepărtarea prealabilă a proteinelor sarcoplasmatice. reprezintă 30-34% din totalul proteinelor. Mioglobina este cromoproteida solubilă în apă şi este pigmentul principal al esutului muscular. având rol şi în determinarea unor caracteristici organoleptice ale cărnii: miros. gust. Sunt proteine solubile în apa sau în solu ii saline diluate. neexistând în muşchiul relaxat.Actina globulară are capacitatea de a fixa ATP. Cantitatea de mioglobină din esutul muscular al aminalului este în func ie de activitatea musculară a organismului care implică un aport mai mare sau mai mic de oxigen adus cu fluxul sanguin la muşchi şi de vârsta animalului. este parte integrantă a miozinei. Actomiozina rezultă din combinarea actinei cu miozina. având rol mic în determinarea texturii cărnii. serină. In muşchiul aflat în plin efort actimiozina constituie masa principală a proteinelor structurale. Tropomiozina reprezintă 10-12% din proteinele miofibrilare. Mioglobina are afinitate de şase ori mai mare fa ă de oxigen. existând într-o formă fibrilară. umiditatea relativă a aerului. triptofan. posedă activitate ATP–azică. tirozina. culoare. Factorii care influen ează oxigenarea mioglobinei în esutul muscular ob inut după sacrificarea animalelor sunt: concentra ia în mioglobină a muşchiului. iar continutul de leucină.Proteinele sarcoplasmatice Proteinele sarcoplasmei. Nu are activitate ATP-azică. glicină. prolină. In compara ie cu miozina. dar are afinitate mai mică fa ă de CO2. în timpul contrac iei. în apă dă solu ii foarte vâscoase. b. Mioalbumina este o albumină ce se găseşte în extractul apos al esutului muscular şi reprezintă 2% din totalul proteinelor. decât a hemoglobinei. Mioalbumina este solubilă în apă pura din cauză că interac iunea dintre proteină–dizolvat este mai puternică decât interac iunea proteinăproteină. care este intensificată de ionii de Mg2. Activitatea proteinelor sarcoplasmatice. presiunea par ială a oxigenului. lizină şi acid glutamic este mai mic.

24 . întrucât con ine to i aminoacizii esen iali. este o proteină completă. Acidul dezoxiribonucleic care intră în compozi ia proteinelor din nucleu este format din baze purinice: adenina şi guanina. Miogenul se coagulează la căldură. lipoproteide şi ribonucleoproteide. astfel carnea de vită con ine în medie 300-400 mg/100g mioglobină iar carnea de porc con ine 100-200mg/100g. rasă.Mioglobina poate pierde un electron fiind oxidată în metmioglobina (MMb). acizii. Miogenul este un complex de proteine şi reprezintă 20% din totalul proteinelor. Con inutul tesutului muscular în mioglobină depinde de specie. Granulele aflate în sarcoplasmă con in proteine foarte variate. starea de între inere. Acest grup de proteine intră în componen a sarcolemei precum şi a esutului conjunctiv care uneşte fibrele musculare în fascicule. iar în spa iile intercelulare ale esutului muscular se găsesc mucoide. Nucleoproteidele reprezintă 50% din substan a uscată a nuceelor. Sunt proteine insolubile în apă. Componenta proteică apar ine proteinelor bazice din grupa protaminelor şi histonelor. Caracterul bazic este datorat următorilor aminoacizi: arginina. Acidul fosforic este esterificat la grupa hidroxil a dezoxiribozei. Con inutul de colagen este mai mare la animalele tinere In tabelul 2. sunt prezentate principalele proteine din esutul muscular degresat şi compozi ia lor procentuală. c. Prin electroforeză şi ultra-centrifugarea frac iunii solubile a omogenatelor sau a extractelor de granule distruse se pot separa albumine. Zahărul din molecula ADN este dezoxiriboza. unele metale denaturează globina şi deci accelerează oxidarea pigmentilor. şi din baze pirimidinice: citozina şi timina. Nucleoproteidelor sunt heteroproteide care au ca grupare prostetică acizii nucleici. histidina. Principalele proteine ale stromei sunt colagenul.Proteinele stromei. şi reticulina. O parte din oxigenul eliberat prin denaturarea oximioglobulinei oxidează fierul. vârstă. Căldura. elastina. proteine care îndeplinesc func ii de protec ie şi uşurează alunecarea fasciculelor musculare. lizina. sărurile. iar altă parte atacă globina. Proteinele nucleelor. Proteinele granulelor din sarcoplasma. în care fierul hemului este trivalent şi culoarea devine maronie. razele ultraviolete. de tipul de metabolism al muşchiului.1. transformându-se în miogenfibrină. Ele au un rol important în determinarea texturii cărnii. globuline. frigul.

Gliceraldehid-fosfat dehidrogenaza .1 29 6. Schematic reac ia este următoarea : 2G-SH . creatinina şi fosfocreatina. betaine: carnitina.5 3. cisteină şi acid glutamic.2 2.5 29 13 3.7 2. datorită prezen ei grupei –SH.5 5. fenilalanina.Enzime glicolitice . hipoxantina. taurina (ce rezultă din cistina).1.Miozină . amoniac.0 1.Mioglobina .Conectina .Aminoacizi (substan e extractive azotate) Substan ele extractive azotate din esutul muscular care trec în extractul apos la rece sunt reprezentate de aminoacizi liberi (0.Elastină .Tabel 2. acid adenozin–trifosforic (ATP).2 3. tripeptide: glutationul.6 3.0 25 . acid uric. acid guanilic (GMP).3 2. acidul inozinic (IMP). nucleotide: acid adenilic (AMP).+ 2H+ % 60. acid asparagic.2. el are un rol important comportându-se ca un sistem de oxido-reducere.Aldolaza . baze purinice: adenina.3 10. care trece uşor in forma –S-S.3%): alanina. derivati guanidinici.3 5. 2008) 2.1 3.Proteine mitocondriale (sursă: Hajos. sarcozina (ce rezultă din creatină). uree. acid uridilic (UMF). Proteine stromale .prin cuplarea a două molecule de glutation şi pierderea simultană a 2H din gruparea –SH. Proteine miofibrilare .Actină . dipeptide: carnozina şi anserine.Creatinkinaza .Troponina .Tropomiozina .H2 + H2 G-S-S-G + 2e. guanina precum şi deriva i de dezaminare şi oxidare ai adeninei şi guaninei: xantina. Proteinele esutului muscular Tipuri de proteine a.Actinină .Hemoglobina si alte proteine extracelulare c.2 0.7 3.1.Colagen .Desmină b. Proteine sarcoplasmatice . Glutationul este constituit din glicină.2.Miomezin . creatina.7 12.1-0. valina.

în transformarea sulfoproteinelor reduse în sulfoproteine conjugate. La incubarea glicogenului în prezen a β-amilazei acesta este convertit în maltoză. In prezen a acestor dipeptide se intensifică procesele glicolitice.6-glucozidazei.In celula vie trecerea de la forma redusă la cea oxidată este reversibilă şi continuă. β-amilaza scindează catenele formate din unită i de glucoză legate 1.6-glicozidice. fosforilarea oxidativă. Carnitina este un derivat al acidului δ-amino-β-hidroxi-butiric. Glicogenul muscular este o sursă energetică imediată pentru desfăşurarea activită ii muşchiului. imediat după sacrificarea animalului este condi ionată de starea fiziologică a animalului. Este o componentă a lecitinelor şi sfingomielinelor şi are rol în transportul lipidelor în organism. Carnozina (β-alanil-histidina) participă alături de anserine în procesele oxidative şi de glicoliza ale esutului muscular. Este compus în întregime din D-glucopiranoză care se leagă α–1. 26 . Este un polizaharid ramificat. Oxidarea formei tiolice G-SH are loc datorită oxigenului. iar la trecerea formei oxidate GS-S-G în forma redusă (G-SH) participă glutation-reductaza cuplată cu codehidrogenaza II.1. Glutationul intervine în oxidarea lipidelor nesaturate. în activarea unor enzime.6-glicozidice. 2. formarea de ATP şi fosfocreatină. în oxidarea metilglioxalului la acid lactic ca sistem reducător în oxidarea glucidelor acidului hexozomonofosforic.Glucide Glicogenul. în fenomenul contrac iei musculare. Sub forma deriva ilor fosforila i colina participă la sinteza fosfolipidelor.4. Cantitatea de glicogen care se găseşte în diferi i muşchi. Sub ac iunea combinată a fosforilazei şi amino-1. Colina (hidroxid de 2–hidroxi–etil–trimetil–amoniu) se găseşte în muşchi sub formă liberă şi sub formă combinată a acetil–colinei şi fosfolipidelor. hexozodifosforic. ramificarea făcându-se prin legaturi α-1. glicogenul se transformă complect în glucozo 1-fosfat şi glucoză liberă.3. el se găseşte în muşchi circa 20-50 mg/100g.4-glicozidic. Cea mai mare cantitate de glicogen se găseşte în ficat (2-8%).glicozidic până la punctele de ramifica ii în care apar legăturile 1. Carnozina are influen ă şi asupra formării acetil-colinei. Este un sferocoloid format din catene scurte care se repetă pentru fiecare catenă reducătoare.2. care din punct de vedere structural se aseamănă cu amilopectina.

Mn. Acestea variază în func ie de muşchiul în care se află şi vârsta animalului.5.5 şi 1. 2. sulfa i şi fosfa i. Alte substante extractive neazotoase mai sunt: acidul lactic. Sodiu se găseşte în fluidul extracelular împreună cu clorul şi bicarbona ii. Fosfolipidele intră în componen a fibrei (mitocondriile. Odată cu sacrificarea animalului în esutul muscular au loc o serie de transformări profunde care dereglează sistemul tampon din fibra musculară. In esutul muscular viu substan e minerale îndeplinesc func ii extrem de importante şi anume: participă la men inerea presiunii osmotice şi a balan ei electrolitice în interiorul şi în afara fibrei musculare. intervin în contrac ia musculară. Substan ele minerale care se găsesc în esutul muscular sunt reprezentate în special de Ca. Lipidele neutre se găsesc răspândite în sarcoplasmă sub forma unor picături fine şi constituie o sursă de energie. acidul fumaric. acidul piruvic. 2.4. au capacitate tampon.0%. P. acidul malic. Ele sunt reprezentate în deosebi de trigliceride. solubil în apă. activatori sau inhibitori în activitatea enzimelor sau chiar componente structurale. Ca2+.2. K+. Na. Lipidele din fibrele musculare au rol energetic şi plastic. Fosfolipidele din muşchi variază între 0.1.1. Principalele substan e minerale implicate în men inerea presiunii osmotice şi balan ei electrolitice sunt: Na+. în fosfatidele muşchiului. iar unele din ele îndeplinesc func ii specifice: componente ale unor biocatalizatori.Substan e minerale. Inozitolul este considerat ca o rezervă de hidrat de carbon.2. microzomii. Mg. Cl.Inozitolul (hexahidroxi-ciclohexanul) se găseşte în esutul muscular sub forma unui complex. datorită acumulării de bioxid de carbon şi acid lactic. Permeabilitatea 27 . el joacă un rol în depolarizarea şi repolarizarea membranei celulare în timpul contrac iei musculare împreună cu potasiu. în cazul fibrei musculare acesta se va găsi intracelular alături de magneziu.Lipidele. Fe. doar la efort epuizant acestea devin sursă de energie. acidul formic. Calciul şi magneziul sunt în strânsă legatură cu procesul de contrac ie. care nu prezintă deosebită importan ă pentru activitatea muşchiului. Zn. Potasiul se găseşte în întregime în interiorul celulelor. Pe măsura scăderii pH-ului creşte acumularea de fosfa i anorganici în urma descompunerii compuşilor boga i în grupe fosfat. Con inutul de fosfolipide din fibra musculară nu se schimbă prea mult. nedializabil sau sub formă de fosfoinozitide. Mg2+. K. Co şi Al. nuclee) sau sunt legate de unele proteine din sarcoplasmă sau miofibrile. influen ând şi permeabilitatea celulară. Cu.

care determină formarea acidului lactic în esutul muscular. iar sodiul pătrunde în interiorul fibrei. mucopolizaharide. Prin fierbere se pierd în mare parte vitaminele i sărurile minerale. vârsta. prin lichidul care se scurge la decongelare. -enolaza.2. Alte tipuri de proteinaze sunt: colagenazele. proteinazele intracelulare dependente de calciu – calpainele.2. prin legarea apei de către muşchi. în special a celor din grupul B. Din punct de vedere cantitativ. însă valoarea lor nutri ională este excep ională. starea de îngrăşare. influen ând textura cărnii 2. după sacrificarea animalului. substan e extractive i săruri minerale.6.Vitamine Tesutul muscular constituie o sursă bogată de vitamine.7.1. precum şi sistemul proteazic multicatalitic – proteasom. este modificată. Cantitatea de vitamina B depinde de factori precum specia.membranei celulare se schimbă şi în acest caz potasiul difuzează în exterior. Vitaminele hidrosolubile se pot pierde în procesul de decongelare.2. Redistribuirea anionilor şi cationilor. acestea sunt: -glucozo-6-fosfat-izomeraza. Mai con ine lipide. gelatinazele şi elastazele. -triozofosfat izomeraza. -fosfoglicerat mutaza şi fosfoglicerat kinaza. vitaminele au o pondere neînsemnată. 28 . -piruvat kinaza.Compozi ia chimică a esutului conjunctiv esutul conjunctiv con ine o cantitate mică de apă i o cantitate mare de substan e proteice. mucoproteine. -aldolaza. 2. -gliceraldehid-3-fosfat-dehidrogenaza.2. 2. Un loc important îl ocupă şi enzimele proteolitice cu rol în maturarea cărnii: proteinazele lizozomale – catepsinele.1. -lactat dehidrogenaza de tip M şi H.Enzimele Dintre enzime cele mai importante sunt enzimele glicolitice.

con ine prolina. la fierberea prelungită a colagenului în apă se continuă contrac ia fibrei i se produce gelatinizarea. hidroxiprolina i glicina.Proteinele esutului conjunctiv Sunt proteine cu valoare biologică redusă. prin încălzire la temperatură înaltă şi timp îndelungat a gelatinei. por iune anatomică. fosfolipide. rasă. fibrele de colagen se hidratează rezultând umflarea i alungirea fibrei prin încălzire în apă a fibrelor de colagen la 60-70°C. • Reticulina are proprietă i asemănătoare cu cele ale colagenului.Compozi ia chimică a esutului gras Propor ia dintre componente diferă în func ie de specie. au un con inut de aminoacizi esutului conjunctiv are trei lan uri dezechilibrat. Con ine mai pu in azot i mai mult sulf. Lipidele de origine animale sunt trigiceride mixte. • Colagenul este principala proteină a polipeptidice. • Elastina se găseşte în fibrele de elastină în cantitate mare în ligamente.2. Compozi ia în aminoacizi este asemănătoare cu a colagenului. săruri sau apă. Săruri minerale.3. însă are compozi ia chimică i aminoacizi diferi i. De aceea concentra ia de acid a grăsimii este un indice de apreciere a prospe imii. Prin răcirea solu iilor acestea se gelifică. steride (colesterol liber) i acizii gra i liberi a căror concentra ie cre te pe măsura hidrolizării enzimatice a grăsimilor. stare de îngră are. în solu ii diluate de acizi. scade vâscozitatea solu iei i cre te puterea de hidrolizare a gelatinei de către enzimele proteolitice. Proprietă ile grăsimilor unei anumite specii sunt determinate de felul i cantitatea trigliceridelor cât i de felul acizilor gra i din care sunt formate. se produce o scurtare a fibrei la1/3 i umflarea în continuare. 2. 29 . aceasta pierde proprietă ile de gelificare. Dintre grăsimi 99% sunt gliceride. nu con in aminoacizi esen iali. Compozi ia chimică a esutului gras : Apă <10% Lipide – formează masa principală a esutului gras Proteine.

Compozi ia chimică a esutului osos Compozi ia chimică a oaselor crude variază în limite largi.C18:2 linoleic .7 98.2 1. precum i de felul oaselor.56 0.9 0.C10 caprinic . Tabel 2.C15 pentadecanoic .25 0.6 0. xantofilă) Enzime.4 0. D.02 24.7 99.4 0. de specia de la care provin.1 0.6 3.C14 miristoleic . Componentele organice ale oaselor sunt: • Oseina .5 24.11 94.2 51.1 3.5 43.3 1.2 3.1 - 2.3 0. (A.1 1.4 0.33 0.2 0.0 10. oasele se îmbogă esc în substan e minerale i.o proteină de tipul elastinei Osteomucoidul .7 50.4 0. raportul dintre celelalte componente se modifică.9 4.Vitamine liposolubile.1 De porc 99. Pe măsură ce animalele înaintează în vârstă.C16 palmitoleic .6 9.C20 arahinic Mononesatura i (MUFA) .5 0.01 2.C20:4 arahidonic .9 0.5 1.3 12.8 1. în func ie de vârstă.5 0.C14 miristic .1 95.5 36.C16 palmitic .C12 lauric .8 39.7 1.12 0.1 0.C22:6 decosahexanoic (Sursă: Banu.5 De oaie 99.1 94.C18 decosahexanoic Polinesatura i (PUFA) .64 0.6 1. 2006) De vită 99.2. E. 30 i . K).7 24.1 0.2 2.o proteină de tipul colagenului cu con inut mare de prolină hidroxiprolină.4 20 40.4.2 0.2 –Compozi ia lipidelor din diferite esuturi grase animale (glicolipide) Indicatorul Grăsimea din esutul gras Lipide totale Trigliceride Fosfolipide Colesterol Total acizi graşi Satura i din care: .7 98.5 0. • • Osteoalbuminoidul .care este o mucroproteină ce con ine acid mucoitin-sulfuric.0 36.2 0.C18:3 linolenic .C18 stearic . de starea de îngră are.7 0.8 45.4 21 38. în consecin ă.C17 margarinic . Pigmen i carotenoidici (carotene.5 3.1 3.

Raportul dintre Ca i P este de 1. În sens larg al cuvântului. no iunea de calitate a cărnii reprezintă o sumă a factorilor senzoriali. tehnologici. raporturile dintre esuturile componente ale cărnii (muscular. carnea este de calitate superioară dacă nu con ine multă grăsime. lecitină i Fe. CaF2. calitatea cărnii rezidă în con inutul ei în proteine. 2. nutritivi. i anume: valoarea nutritivă dată de compozi ia ei chimică. suculentă i aromată. CaCO3. gust. în func ie de preocuparea i pregătirea celor ce o folosesc: Pentru consumator. oleic i palmitic.calitatea cărnii este dată de starea de îngră are a animalelor. igienici i toxicologici.3. miros. Măduva mai con ine acid stearic. rasă. consisten ă. 31 . Calitatea globală a cărnii Calitatea cărni este dependentă de factori senzoriali. No iunea de calitate a cărnii are sensuri diferite. statusul igienic (încărcătura microbiană). tricalcic. Pentru procesator. Pentru nutritionist. dacă este fragedă. Wenzel (1989) arată că un număr de 5 grupe de însuşiri definesc calitatea cărnii.5-2. exterior). Oasele tubulare con in măduva bogată în grăsimi neutre. Na i Fe.Componentele minerale principale ale osului sunt fosfatul trisodic. lipide. în func ie de specie. adipos i osos) i însu irile ei organoleptice. statusul tehnologic (însuşirile de prelucrare) i statusul toxicologic (con inutul în substan e toxice). criteriile esen iale de stabilire a calita ii cărnii le constituie randamentul la sacrificare. valoarea de atractivitate (culoare. igienici si toxicologici şi deasemenea de factori lega i de valoarea ei nutritivă. . striat. aspect. vârstă i tipul de alimenta ie. Pentru specialistul în cre terea animalelor. săruri de K. i tehnologică de prelucrare a acesteia. substan e minerale i vitamine i în lipsa unor substan e i microorganisme de contaminare i poluare.

1. stratul superficial având culoare roşu aprins datorită oxigenării mioglobinei sub influen a oxigenului atmosferic. Factorii senzoriali Culoarea cărnii este caracterizată prin tonalitate. vârstă. luminozitate iar factorii care determină aceste caracteristici ale culorii sunt: • con inutul de mioglobină este dependent de rasă. mitocondriile consumă oxigenul disponibil i face ca mioglobina din stratul situat sub cel superficial să ramână în stare redusă (roşu purpur).3. În cărnurile cu pH ridicat. intensitate. No iunea de calitate a cărnii 2. oxigenată) va depinde printre altele i de valoarea pH-ului ultim. • starea chimică a mioglobinei (oxidată.3.FACTORI SENZORIALI FACTORI NUTRITIVI CALITATEA CARNII FACTORI TEHNOLOGICI FACTORI IGIENICI FACTORI TOXICOLOGICI Fig 2. redusă. Imediat după sacrificare. carnea este translucidă i are culoare relativ 32 . deci intensitatea colora iei. • structura mu chiului influen ează absor ia i difuzia luminii incidente. tipul de mu chi (mioglobina este solubilizată în sarcoplasmă i în mu chiul in vivo are rolul de captare a oxigenului din sânge i de a-l transfera mitocondriilor pentru a se asigura respira ia celulară). activitatea citocromoxidazei este mare.

Gradul de denaturare al proteinelor sarcoplasmatice este în func ie de pH i temperatură. structura cărnii devine . La o viteză mare de scădere a pH-ului (cazul cărnurilor PSE) culoarea devine pală datorită denaturării proteinelor sarcoplasmatice care maschează mioglobina i datorită interac iunii pH scăzut/temperatură ridicată care favorizează oxidarea mioglobinei în metmioglobină. ceea ce duce la o deschidere a culorii. ceea ce explică aspectul galben–gri al cărnurilor puternic exudative. iar cele apar inând membrului posterior au nuan a de culoare mult mai 33 . deoarece cea mai mare parte din lumină este absorbită i difuzată i numai o mică parte este reflectată.4.Modificarea culorii datorită oxidării mioglobinei www. 2.i intracelulare i procentajul de lumină reflectată cre te (apa din spa iile extracelulare creează suprafe e foarte reflectante). Scăderea pH-ului postsacrificare favorizează apari ia culorii roşu-aprins i diminuarea intensită ii culorii. Pe măsura acidifierii cărnii. Un pH-ultim ridicat favorizează mentinerea activită ii respiratorii i se opune formării de oximioglobină în stratul superficial al cărnii. La pasăre culoarea cărnii este condi ionată de specie i de regiunea anatomică. Astfel la găină i curcă masele musculare din regiunea pectorală au nuan a foarte deschisă (roz-pal).tamu.închisă.închisă” i influen ează reparti ia apei în spa iile extra..meat.edu • pH-ul ultim are efect i asupra spectrelor de absor ie a pigmen ilor la pH-ultim ridicat maximul de absor ie fiind deplasat către ro u. Fig.

Deasemenea prin saramurare şi marinare se poate influen a formarea aromei cărnii.specie.pronun ată. Con inutul de grăsime şi reac iile Maillard sunt cele care influen ează aroma cărnii.vârsta. probabil schimbărilor în metabolism în special în ceea ce prive te proteinele i nucleotidele. .wagyufrance. a cărui efect se datorează. . al cărui efect se corelează cu controlul genetic asupra metabolismului i produc ia de hormoni steroizi i influen a acestora asupra compozi iei lipidelor i metabolismului lor.eu Aroma cărnii In cele mai multe cazuri aroma cărnii se dezvoltă în timpul fierberii. caz în care intervine mai mult grăsimea decât carnea. (furajul) care influen eaza gustul i mirosul cărnii mai ales prin lipidele pe care le con ine 34 . Fig.5.2.Scala de culori carne şi grăsime www. culoarea ro ie este bine eviden iată în toate masele musculare. Aroma cărnii este influen ată de: .hrana. . compozi ia grăsimii fiind controlată genetic. în func ie de aceasta s-au determinat diferen e în ceea ce prive te compozi ia în acizi gra i a trigliceridelor.sexul. .rasă. La palmipede în special la ra ă.

structurale.care determină duritatea de bază (con inutul de esuturi conjunctive. stare de îngră are. care măre te con inutul acesteia în substan e de gust i miros. calitatea fibrei musculare (raportul dintre sarcoplasmă i miofibrile). Imediat după sacrificarea animalului consisten a cărnii este moale. con inutul în enzime proteolitice etc. Colagenul esutului conjunctiv. în sensul că nivelul de colagen este mai ridicat în mu chii cu contrac ie lentă în compara ie cu mu chii cu contrac ie rapidă. rasă.rezisten a opusă la mastica ie. influen ează propor ia de esut conjunctiv i gras i calitatea acestora. nivelul de fosfolipide cre te odată cu metabolismul oxidativ. modul în care s-a executat răcirea (în carcasă sau în piese anatomice). pH-ul ultim influen ează semnificativ aroma cărnii care este maximă la pH=5. deci de colagen). Frăgezimea cărnii . . con inutul în glicogen i prin caracteristicile compozi ionale. În cadrul aceluia i mu chi. care este responsabil de duritatea de bază a cărnii. vârsta. trebuie să avem în vedere că frăgezimea este determinată în principal de două categorii de factori: 1. Consisten a cărnii . variază cantitativ în func ie de: .gradul de maturare al cărnii.este determinată de starea biochimică a elastică. Carnea care intră în rigiditate are o consisten ă fermă. care la rândul lor. Calitativ.8-6. La porcine.. precum i gradul de maturare al cărnii sunt aparent principalii factori care determină frăgezimea. precursorii de aromă i compu ii de aromă. colagenul este dependent de vârsta animalului. Momentul în care s-a făcut refrigerarea sau congelarea. 35 esutului muscular postsacrificare. iar cea maturată are. dar . 2.la mu chi în cazul acelea i carcase .0 tratamentul termic intensifică aroma cărnii. rasă. făcând să apară compu i noi de aromă.tipul de mu chi – deoarece aceştia diferă între ei prin compozi ia chimică. vârstă. Important pentru frăgezime este i tipul de mu chi care influen ează frăgezimea prin tipul de metabolism.specie. este determinată de specie. grăsimea intramusculară i mai ales frac iunea fosfolipidică are o influen ă primordială asupra aromei. sex . o consisten ă mai moale. fapt ce explică intensitatea aromei odată cu cre terea activită ii acestui metabolism. care determină duritatea miofibrilelor.tipul de mu chi.

datorită fine ei fibrelor musculare i cantită ii mai mari de apă. Valoarea biologică a proteinelor din carne este condi ionată de componen a în aminoacizi. aceasta crescând odată cu intensitatea metabolismului oxidativ. Factorii nutritivi a) Con inutul în proteine i calitatea proteinelor Carnea.grăsimea intramusculară. modul de depunere al grăsimii (carnea cu grăsime depozitată intră i intermuscular este mai consistentă decât cea cu repartizare subcutanată a grăsimii) sexul. prin proteinele sale reprezintă o sursă importantă de substan ă azotată cu o valoare biologică ridicată. rasă. Palatabilitatea cărnii (plăcerea de a fi consumată. Fenilalanina este un precursor al triozinei. triptofan) Valina este necesară men inerii balan ei de azot. Carnea perselată (grăsimea este distribuită intramuscular) este mai consistentă decât carnea marmorată (grăsimea este distribuită între mu chi). fenilalanina. leucina.în determinarea suculen ei intervin două componente: . savurată) este determinată de textură.2. treonina. carnea animalelor tinere este mai pu in consistentă decât a animalelor adulte. Suculen a este dependentă i de tipul de mu chi. în special esen iali i propor ia dintre ace tia (valina. izoleucina. după cum carnea grasă are o consisten ă mai fină decât cea mai slabă. Astfel.Vârsta animalului i gradul de îngră are influen ează mult consisten a cărnii. aromă 2. metionina. 36 . în care există mai mult esut conjunctiv între fascicolele de fibre musculare sau între diferi i mu chi. Suculen a cărnii . . In mod normal.capacitatea de re inere a apei (suc intracelular. Suculenta cărnii depinde de specie. intercelular i interfascicular). carnea de porcine este mai suculentă decât cea de bovine i ovine. lizina. Astfel. vârstă i starea de îngră are a animalului de la care provine carnea. Animalele tinere dau o carne mai suculentă decât cele adulte. carnea cea mai bună pentru consum trebuie să aibă o consisten ă elastică i fermă.3. (masculii au carnea mai consistentă decât femelele). stadiul modificărilor chimice post sacrificare (carnea refrigerată are consisten a mai tare decât cea maturată).

Leucina este necesară pentru func ia sa cetogenică, deficienta în leucină împiedicând cre terea normală, conduce la pierderi în greutate corporală i la o balan ă de azot negativă. Treonina este agent liotropic care previne acumularea grăsimii în ficat: prin substan ele de degradare participă la sinteza porfirinei. Lizina este necesară atât pentru cre terea organismului cât globulelor ro ii. Metionina furnizează sulful necesar biosintezei cisteinei i este i donor de grupare metal. Triptofanul stimulează sinteza NAD i NADP, fiind necesar cre terii organismului tânăr i men inerii echilibrului azotat. Are ac iune favorabilă în combaterea avitaminozei niacinice, deoarece se constituie ca un precursor . Proteinele din carne au o digestibilitate i valoare biologică ridicată (cca 90 %), proteinele din carne făcând parte din clasa I de calitate. Carnea de pasăre prin continutul mare de proteine, este superioară cărnii de vacă, de porc sau de vi el i con ine to i aminoacizii necesari alimenta iei omului. b) Con inutul în lipide i calitatea acestora Lipidele din carne sunt importante în principal pentru aportul lor energetic. Calitativ, lipidele din carne sunt inferioare celor din uleiurile vegetale; deoarece au un con inut redus de acizi gra i esen iali (linoleic, linolenic, arahidonic). Lipidele din carne fac parte din clasa a II-a de calitate, deoarece ele nu satisfac necesarul în acizi gra i polinestura i pentru organismul uman. c) Con inutul în vitamine Carnea este o sursă bună de vitamine din grupul B. Con inutul de vitamine al cărnii de porc este dependent de nivelul acestora în hrana consumată de animalul în via ă. La rumegătoare, microflora intestinală poate sintetiza vitaminele din grupul B, chiar dacă acestea nu se găsesc în furajele ingerate. f) Con inutul în substan e minerale Carnea este o bună sursă bogată în fier, sodiu, potasiu, incat calciu se găse te în cantitate redusă. Fosforul, sulful i clorul se găsesc în cantită i mai mari i din această cauză carnea are ac iune acidifiantă în organismul uman. În carne se mai găsesc: cobalt, aluminiu, cupru, mangan, zinc, magneziu etc. Datorită substan elor extractive, carnea are o ac iune de stimulare a secre iilor gastrice i intestinale i provoacă o stare de sa ietate. i pentru formarea

37

2.3.3. Factorii tehnologici Factorii tehnologici se referă la: • • capacitatea de re inere a apei care este dependentă de pH-ul ultim atins de carne; capacitatea de hidratare care este influen ată de starea termică a cărnii (calda, refrigerate); • • • pH-ul cărnii care este în func ie de perioada postsacrificare în care se găse te carnea; rata pierderilor prin maturare i păstrare; rata pierderilor prin fierbere i prăjire. Capacitatea de re inere sau de legare a apei reprezintă for a cu care proteinele din carne re in o parte din apa proprie, cât i o parte din apa adăugată în procesul de prelucrare, sub ac iunea unor for e externe (procesare, tăiere). Capacitatea de re inere sau de legare a apei este determinată de specie (la păsări, este sub nivelul celei de porcine), vârsta (animalele tinere au o capacitate de re inere sau de legare mai mare decât cele bătrâne), starea de îngră are (animalele cu o stare medie de îngră are au cea mai mare capacitate de re inere sau de legare a apei), felul mu chiului (mu chii rosii au capacitate de legare sau de re inere mai mare decât mu chii albi), starea de prospe ime a cărnii (cu cât carnea este mai proaspătă, cu atât aceasta are o capacitate de re inere sau de legare a apei mai mare), procesele tehnologice de prelucrare a cărnii (tocarea măruntă a cărnii ca i adaosul de carne i polifosfa i măresc capacitatea de re inere sau de legare a ei), structura proteinelor (la un pH scăzut, care favorizează unirea actinei cu miozina, cu formarea complexului rigid, hidrofob, acto-miozinic, capacitatea de re inere sau de legare a apei scade vizibil, în timp ce la un pH ridicat, de peste 6,0, această însu ire tehnologică a cărnii devine semnificativă) etc. Carnea care nu are o capacitate de re inere sau de legare a apei ridicată, se retractă la fierbere, îsi reduce volumul i pierde o cantitate mare de suc, ceea ce îi reduce valoarea nutritivă. Capacitatea de hidratare a cărnii reprezintă proprietatea cărnii de a absorbii un lichid, atunci când este imersată în acesta. Prin hidratare, carnea cre te în volum i greutate, îmbunătă indu- i frăgezimea i suculen a, datorită slăbirii for ei de coeziune a fibrelor musculare componente. Capacitatea de hidratare este influen ată de aceia i factori ca i capacitatea de legare sau de re inere a apei.

38

La păsări, capacitatea de hidratare a cărnii este la fel de redusă ca i capacitatea de re inere sau legare a apei; cu toate acestea intensitatea celor două însu iri tehnologice descrise se cosideră a fi normală la păsările cu o stare medie de îngră are. Rata pierderilor prin maturare i păstrare este însu irea cărnii de a pierde o anumită cantiatate de apă i de suc propriu pe timpul maturării sau a păstrării. În general, carnea care pierde o cantitate mai mare de apă la maturare sau păstrare, prezintă un coeficient redus de pierderi prin pregătire. Această însu ire depinde de specie, rasă, sex, vârsta de sacrificare, individ, starea de îngră are, felul maturării i păstrării cărnii etc. Rata pierderilor prin fierbere i prăjire constituie un criteriu de exprimare a capacită ii de re inere a apei pentru carnea prelucrată. Fibrele musculare mai groase au o rată a pierderilor prin fierbere sau prăjire mai mare decât cele sub iri. Factorii de varia ie pentru rata pierderilor prin fierbere sau prăjire se consideră a fi: specia, rasa, regiunea corporală, felul mu chiului, starea de îngra are, procesele de prelucrare-păstrare a cărnii etc. Rezisten a cărnii reprezintă capacitatea cărnii de a rezista la întindere i strivire; ea este opusă frăgezirii, depinzând de structura morfologică a fibrei musculare striate i de con inutul cărnii în esut adipos i în esuturi conjunctive, lax i fibros. Oferă informa ii despre con inutul cărnii în esuturi conjunctive, precum i despre structura fibrei musculare. Principalii factori care influentează nivelul rezisten ei cărnii sunt: specia, rasa, vârsta, sexul, starea de îngră are, condi iile i procedeele de prelucrare i conservare a cărnii etc. Valoarea pH din carne poate constitui, la fel un indiciu pre ios de apreciere a calită ii ei. Mu chiul viu are o valoare pH de 7,0-7,1 i mai mult; după sacrificare valoarea pH-ului din mu chi scade relativ repede, astfel încât după 12-24 ore ajunge la un nivel de 5,4-5,6 până la o valoare pH de 6,2, carnea se consideră a fi de calitate foarte bună, dar la un nivel de 6,2-6,7, valoarea ei scade, pentru ca la un pH de peste 6,7 să nu mai fie consumabilă. 2.3.4. Factorii igienici (de inocuitate) Pentru a ob ine carne de calitate, din punct de vedere al inocuită ii, pe care să o utilizăm pentru consum direct sau pentru fabricarea preparatelor din carne trebuie să avem în vedere următoarele aspecte: -gradul de contaminare al cărnii cu microorganisme de alterare i patogene; -eventuala infestare cu parazi i; -prezen a unor antibiotice care au fost utilizate pentru tratarea animalelor în via ă;
39

-prezen a unor micotoxine datorită furajării animalelor cu furaje infectate cu mucegaiuri toxicogene; -prezen a unor pesticide datorită furajării animalelor cu nutre uri contaminate cu aceste pesticide; -prezen a unor hormoni; -prezen a unor metale grele (Mg,Pb,As,Cu,) ca rezultat al furajării animalelor cu nutre uri contaminate cu pesticide ce con in metale grele, sau ca rezultat al prelucrării cărnii cu utilaje neadecvate; -prezen a hidrocarburilor policiclice aromatice, ca rezultat al contaminării animalelor în via ă prin aerul poluat sau cu furaje contaminate cu hidrocarburi policiclice condensate. 2.4.Transformări care au loc în carne, după tăiere 2.4.1. Transformări normale 2.4.1.1. Rigiditatea cărnii Imediat după sacrificare, carnea animalului este flexibilă, moale, relaxată, după care se instalează rigiditatea având ca prim semn întărirea mu chilor. Durata stării de rigiditate depinde de: - provenien a cărnii (porc, pasăre, etc) - pH-ul cărnii în momentul sacrificării, pH-ul înainte de sacrificare depinde de activitatea musculară, şi anume, animalele sacrificate obosite vor avea un pH scăzut al cărnii - rezerva de glicogen a cărnii este determinată de modul de hrănire al animalului precum i de o serie de factori de stres (temperatură, umezeala aerului, stări patologice diferite). - con inutul în compu i macroergici (ATP, fosfocreatină) din mu chi; - activitatea sistemelor enzimatice implicate în hidroliza i resinteza ATP-ului; - temperatura de păstrare a cărnii Instalarea rigidită ii este un dezavantaj tehnologic întrucât carnea rigidă are slabe proprietă i de re inere a apei i de hidratare. Carnea rigidă nu este aromată este greu de mestecat i digerat. Transformările care au loc în carne în stadiul de rigiditate: - transformări biochimice; - transformări fizico-chimice; - transformări histologice. Între ele există o strânsă interdependen ă.

40

Imediat după tăiere temperatura cărnii este ridicată. -autoliza sau scindarea proteinelor mu chiului datorită enzimelor proteolitice proprii (catepsina). 41 . Pe măsura formării acidului lactic i a scăderii pH-lui.reducerea poten ialului de oxido-reducere ca rezultat al încetării alimentării cu O2 a mu chiului.Modificări biochimice: .2).0-7. Scindarea glicolitică a glicogenului încetează chiar dacă mai există o cantitate suficientă de glicogen. are ca efect scăderea pH-ului. acest fiind redus mai departe la acid lactic. . Scindarea glicogenului nu se produce în totalitate. carnozina i anserina.Substan ele cu ac iune de tamponare sunt proteinele.8. deci se reduce valoarea pH-ului.6-5. enzimele glicolitice sunt în general inactivate. deci şi ai vitezei de desfăşurare a glicolizei. 1. Rezultatul acumulării acidului lactic în esutul muscular este scăderea pH-ului de la 7. apropiată de temperatura animalului în via ă (38-39ºc). . sunt temperatura şi pH-ul. .migrarea ionilor de Ca.degradarea glicogenului pe cale glicolitică. compu ii cu fosfor.4-5. . când pH-ul muşchiului atinge valoarea de 5.5 deoarece la această valoare. Această stare asigură condi ii optime pentru enzimele glicolitice. -asocierea actinei cu miozina i formarea complexului actomiozinic ce produce întărirea mu chiului. se produce o inactivare a enzimelor ce produc glicoliza. Factorii hotărâtori ai activită ii enzimatice. glicoliza se desfăşoară din ce în ce mai slab iar curba pH-ului va avea profil din ce în ce mai lin descendent.1. iar valoarea pH-ului este de asemenea mare (7.scăderea con inutului de ATP i fosfocreatină. iar pH-ul scade vertiginos.0-7. Acidul lactic format ini ial în mu chi este par ial neutralizat datorită capacită ii tampon a mu chiului. Are loc descompunerea glicogenului la acid piruvic.1 până la 5.a.încetarea func iilor de fagocitoză făcând posibilă dezvoltarea microorganismelor. Astfel. pH-ul ultim este de 5.producerea de NH3 . Pe măsură ce temperatura cărnii scade şi acumularea de acid lactic creşte. . Acidul lactic format ini ial în mu chi este par ial neutralizat datorită capacită ii tampon a mu chiului.Degradarea glicogenului Degradarea glicogenului după sacrificare se face prin glicoliză anaerobă cuplată cu ciclul Krebs. în prima fază glicoliza este foarte pronun ată.

NAD şi GTP. Legarea ionilor de Ca2+ de proteinele miofibrilare influen ează capacitatea de re inere a apei. degradarea ATPului este ireversibilă şi se instalează rigiditatea musculară. 3. In timpul glicolizei. Acest proces de fabrica ie a substan elor de aromă se accentuează în perioada de maturare a cărnii. b. Pe această cale glicogenul este transformat în dextrine.Producerea de NH3 Paralel cu instalarea rigidită ii se eliberează NH3. eliberarea fiind mai accentuată la muşchiul obosit. 2. întrucât ATP-ul necesar furnizării energiei de revenire este scindat. 42 . paralel cu glicoliza are loc şi o hidroliză a glicogenului de către α-maltază şi amilază şi se intensifică pe măsură ce pH-ul esutului muscular scade.Asocierea actinei cu miozina Actina i miozina au rol în contrac ia mu chiului în via ă prin formarea complexului actomiozinic. Amoniacul rezultă din nucleotide. sursele cele mai importante de amoniac fiind ATP.Scăderea con inutului de ATP i fosfocreatină Starea de rigiditate a muşchiului nu este determinată de acumularea de acid lactic. Resintetizarea ATP-ului în muşchiul postsacrificare are loc şi pe seama fosfocreatinei.Migrarea ionilor de Ca2+ In procesul de rigiditate ionii de Ca2+ sunt elibera i din reticulul sarcoplasmatic şi pot ajunge prin difuzie la proteinele miofibrilare. iar reticulul sarcoplasmatic nu mai poate recaptura ionii de Ca2+ elibera i. ceea ce duce la rigidizarea şi întărirea muşchiului. Legăturile formate între actină şi miozină nu se mai desfac. Prin degradarea ATP-ului şi a altor compuşi în carne se acumulează diferite substan e care participă la aroma cărnii: baze purinice şi pirimidice. maltoză. precum şi produşi de dezaminare şi oxidare ale acestora. ci de epuizarea rezervelor de fosfocreatină şi ATP. riboza şi ribozofosfa ii. ATP-ul este resintetizat. 4. elasticită ii i lungimii mu chiului -modificarea capacită ii de re inere a apei de hidratare.Modificări fizico-chimice -modificarea extensibilită ii.Chiar din momentul sacrificării animalului. Procesul de revenire nu mai este posibil. 5. Când rezerva de glicogen şi fosfocreatină sunt epuizate. formând complexul proteină-calciu. glucoza. Formarea de actomiozina se datorează faptului că rezervele de ATP sunt epuizate.

Colagenazele au rol important în frăgezire ac ionează prin degradarea esutului conjunctiv. Mecanismele implicate în procesul maturării şi cel al frăgezirii sunt considerate reac ii enzimatice (biochimice) şi fizico-chimice. Capacitatea de re inere a apei imediat după sacrificare este foarte mare. între ele se formează legături transversale rigide. prezintă răsuciri i încre ituri i nodule de contrac ie. scade foarte repede în câteva ore. după 24 de ore. Simplificarea proteică este factorul esen ial al frăgezirii cărnii.1. Mecanism biochimic (enzimatic) La maturarea biochimică a cărnii participă în principal catepsinele. Ele scindează molecula proteică prin ruperea legăturilor peptidice din interiorul lan ului molecular. vârsta şi sexul animalului de la care provine carnea. calpainele. deci simplificarea se opreşte la stadiul de aminoacizi (de fapt. ea micşorându-se odată cu creşterea temperaturii. în timpul maturării cărnii nu se atinge acest stadiu decât în propor ie neînsemnată). proteasom precum şi colagenazele. elasticitatea i lungimea mu chiului se reduc la 10% din valoarea ini iala. Efectul proteolitic al catepsinelor este omolog cu al enzimelor proteolitice digestive. enzimele lizozomale. Tehnologia modernă dispune însă de multe posibilită i pentru eliberarea catepsinelor din corsetul celular.4. filamentele de actină i miozină nu mai pot aluneca libere unele peste altele.2. Maturarea şi frăgezirea cărnii După faza de rigiditate musculară. c.Extensibilitatea. Al i factori care prezintă importan ă în maturare sunt: specia. Prin acest mod de ac iune molecula proteică se fragmentează în por iuni din ce în ce mai mici tinzând către eliberarea de aminoacizi. contribuind astfel la reducerea durită ii cărnii datorită proteinelor colagenice. Catepsinele sunt localizate în interiorul fibrei musculare. 43 . sunt drepte sau u or ondulate i cu stria ii. deci pentru accelerarea maturării cărnii.Modificări histologice Fibrele mu chiului imediat după sacrificare sunt slab direc ionate. dar nu se cunoaşte exact care dintre enzime are o contribu ie mai importantă. fibrele sunt mult mai distincte. Catepsinele sunt endopeptidaze. în lipsa ATP ce ac ionează ca plastizator. minimul e atins la 24 de ore postsacrificare. în sarcoplasmă. Durata maturării depinde de temperatură. urmează faza de maturare şi de frăgezire în care procesele biochimice continuă şi duc la îmbunătă irea calită ilor organoleptice ale cărnii. 2.

glucoza şi fosfatul anorganic (care cresc). carnea maturată. Atunci 44 . Creşterea pH-ului măreşte poten ialul de disociere a moleculelor proteice. O maturare realizată într-o zi (12 h la temperatura de 3-6°C şi continuată încă 12 h la temperatura de 2-4°C) este echivalentă cu maturarea timp de 3 zile la temperatura de 1-4°C.6 se schimbă şi propor ia dintre glicogen (care scade) şi acidul lactic. Capacitatea de hidratare şi puterea de re inere a apei fiind condi ionate de pH-ul ridicat al cărnii explică de ce bradt-ul trebuie pregătit cu apă foarte rece sau cu fulgi de ghea ă. Dirijarea proceselor biochimice are la bază cunoaşterea evolu iei pH-ului. Acesta este motivul folosirii cărnii calde la prepararea bradt-ului. sub ac iunea pH-ului scăzut. În continuare. deci şi cea mai mai mare capacitate de hidratare şi putere de re inere a apei se înregisrează atunci când pH-ul are valoarea cea mai mare. Defectele în prepararea bradt-ului se datorează scăderii pH-ului cărnii. Miozina asigură suculen a cărnii. condi ie în care se produce inhibarea bruscă a glicolizei şi deci frânarea scăderii pH-ului. Aceste transformări au ca efect o îmbunătă ire a proprietă ilor organoleptice ale cărnii şi se consideră că maturarea este terminată după 3 zile. deci imediat după tăiere.2 la 5. în special a cărnii de bovine ce con ine mult esut conjunctiv lax. Din această cauză. sub ac iunea enzimelor proteolitice din carne. se utilizează diferite metode. Acest lucru este necesar pentru îmbunătă irea calită ii organoleptice a cărnii şi pentru conducerea procesului tehnologic de prelucrare în preparate din carne. Cea mai mare încărcătură electrostatică. având proprietă i hidrofile. în timp. Astfel. Frăgezimea este condi ionată atât de capacitatea de hidratare cât şi de puterea de re inere a apei de către esutul conjunctiv. În principiu. spre deosebire de complexul actomiozină care este hidrofob. prin fierbere nu pierde prea multe proteine şi supa de carne este limpede. fără a mai fi supuse unor desfaceri prea avansate. când carnea este caldă. complexul rigid actomiozină se scindează în componentele sale: actina şi miozina. printre care şi folosirea preparatelor enzimatice. Permeabilitatea membranei celulare se schimbă. procesul de maturare se datorează unor transformări de autoliză a substan elor proteice. pe măsură ce pH-ul se modifică de la 6. iar o parte din proteine trec în solu ie şi se coagulează. deci duce la creşterea încărcăturii electrostatice. În felul acesta for ele de respingere între micelele proteice ac ionează energic favorizând men inerea de spa ii largi între ele în care se re ine o cantitate mare de apă.Pentru grăbirea maturării cărnii.

cre terea con inutului de N2 proteic. compu i metabolici ca acid lactic) etc. catepsina).4) capacitatea de hidratare şi puterea de re inere a apei sunt practic nule. Această cre tere a presiunii osmotice este consecin a acumulării în sarcoplasmă a moleculelor cu masă moleculară mică (ioni. . carnea nu mai poate îngloba apa adăugată şi fenomenul se exteriorizează prin aşa zisa “tăiere” a bradt-ului. Mecanismul fizico-chimic Acidifierea esutului muscular postsacrificare este înso ită de cre terea presiunii osmotice. Folosirea preparatelor enzimatice se poate face prin: • injectarea în sistemul circulator cu pu in timp înainte de sacrificare. În timpul maturării cărnii se constată: • • • cre terea capacită ii de re inere a apei i de hidratare . ficină. de origine vegetală (papaină. . • injectarea intramusculară a buca ii de carne cu preparat enzimatic. bromelaină).să nu fie toxice. stropirea cărnii la suprafa a bucă ilor. Preparate enzimatice folosite în industria cărnii pot fi: • • • de origine animală (tripsina. folosirea preparatelor enzimatice-trebuie să îndeplinească următoarele condi ii: . Perioada de maturare poate fi redusă prin următoarele metode: maturarea cărnii la temperaturi ridicate – această metodă se combină cu folosirea de UV (lămpi de UV a ezate pe tavan) pentru a stopa sau opri dezvoltarea microorganismelor. .să nu con ină antibiotice .să nu con ină enzime care degradează grăsimi prin prelucrarea termică a cărnii. de origine microbiană (bacteriană sau fungică). cre terea gradului de extractivitate a proteinelor (în special a celor miofibrilare).când pH-ul scade spre valoarea sa critică (5. imersarea buca ii de carne în solu ie de preparat enzimatic.să con ină enzime care să ac ioneze numai asupra esutului muscular sau conjuctiv i numai în sens hidrolitic. 45 . peptide.

pentru că modificările care se produc în timpul maturării crează condi ii pentru dezvoltarea florei microbiene de putrefac ie.4.32 suficientă pentru a cauza modificări importante la nivelul structurii contractile i deci de a facilita în acest fel ac iunea enzimelor proteolitice endogene.Încingerea cărnii Procesul de încingere a cărnii este un proces foarte avansat de autoliză. aceasta fiind lipsită de aera ie.4. care devine astfel fragedă cu culoare neagră-ro cată. care apare în carne sub influen a enzimelor proprii.4. Prelucrarea şi păstrarea într-un regim sever de igienă şi de conservare constituie cerin ă de primă necesitate pentru impiedicarea sau limitarea contaminării şi dezvoltării microbiene. de putrefac ia anaerobă o constituie paloarea musculaturii. Maturarea cărnii presupune procese biochimice complexe. Procesul este necesar pentru că numai în această formă carnea devine aptă pentru consum şi pentru prelucrare tehnologică dar poate avea şi o ac iune nedorită .2. de bovine). asemănător cu al con inutului stomacal nedigerat de la 46 . Posibilitatea procesării cărnii în func ie timpul scurs de la sacrificare 2. mirosul acid. adică pentru men inerea stării de prospe ime a cărnii. de cele mai multe ori fără participarea microflorei.24 la 0. Rigiditatea şi maturarea.În func ie de mu chi. 2.6. ca urmare a îngrămădirii cărnii calde imediat după tăiere. Fezandarea cărnii Este un proces de maturare avansată a cărnii. Deosebirea încingerii. Transformări anormale în carne 2.2. Se aplică la carnea cu esuturi dense (carnea de vânat. plăcute. gust i aromă.2. Încingerea poate apărea şi în timpul prelucrării prin frig a carcaselor de carne mari şi grase care se răcesc încet.1.3.1. atunci când se desfăşoară în condi ii normale îmbunătă esc caracteristicile organoleptice şi valoarea nutritivă a cărnii. lipsită de grăsime. presiunea osmotică finală corespunde unei cre teri a puterii ionice de la 0. Fig.

mixtă.4. La scurt timp (câteva ore sau zile) apare pe suprafa a cărnii un mucus lipicios caracteristic (mâzgă) sub forma unui film fin. în epător. 2. de culoare albicioasă. pe măsură ce procesul progresează.putrefac ia (pătarea) osului. la început în anumite zone în care umiditatea relativă a aerului este excesiv de mare.Putrefac ia superficială este tipul de alterare cel mai frecvent. b. Aceste degradări fac ca produsul să fie necomestibil şi toxic Alterarea putrifică a cărnii poate fi clasificată în trei tipuri: a.rumegătoare şi consisten a scăzută a cărnii. a. tegument în special când temperatura este ridicată.putrefac ie profundă. Nu apare colora ia verde şi nici mirosul amoniacal special putrefac iei. Din această cauză suprafa a cărnii pare decolorată. care la rândul ei se împarte în trei categorii: . datorită înmul irii florei microbiene aerobe şi anaerobe. a cărui grosime creşte până la 1-2 mm.2. sau împreună cu alte specii din cele mai diverse grupe taxonomice: Flavobacterium. luciul ei normal fiind mascat. amoniacal. care poate fi produsă de microflora dinn aer. Putrefac ia superficială poate apare concomitent pe întreaga suprafa ă a carcaselor. Mirosul este primul semn care apare. Acest mucus este format dintr-un strat de colonii microbiene şi devine evident când numărul de germeni/cm² ajunge la 108-109. . putrefac ia superficială. Chromobacterium.verde (sulfhidroamoniacală). produs de amestecul mai multor produşi volatili ce iau naştere. albverzuie.2. Se manifestă printr-un miros dezagreabil. c. alb-gălbuie. 47 . În general încingerea cărnii este un proces nebacterian sunt însă şi cazuri în care pe lăngă fermenta ia acidă mai intervine şi un proces bacterian care are loc în straturile mai profunde ale musculaturii (pulpă).Putrefac ia cărnii Este o alterare mai avansată şi constă în degradarea proteinelor şi chiar a grăsimilor şi glucidelor din carne. unde sunt condi ii favorabile dezvoltării microorganismelor anaerobe. Cauza principală a putrefac iei superficiale o formează multiplicarea excesivă a bacteriilor din complexul Pseudomonas-Acinetobacter-Moraxella. Prin sec ionarea acestui strat muscular se constată o colora ie cenuşie verzuie şi un miros de hidrogen sulfurat care după aerisire începe să dispară. .hidrolitică-proteolitică. îmbrăcăminte. de pe ustensile.

Alcaligenes.scoaterea imediat din atmosfera închisă. La 0ºC timpul de conservare a cărnii este de două ori mai mare decât la 5ºC şi de patru ori decât la 10ºC. 48 . . carnea se poate da în consum condi ionat după ce s-au aplicat în prealabil următoarele procedee: toaletarea straturilor superficiale prin spălare cu apă cu o et pentru scăderea pronun ată a pH-ului.dacă procesul este incipient. deci pentru stoparea activită ii microbiene. mirosul pronun at neplăcut. pe cât posibil la temperaturi apropriate de 0ºC. carnea se exclude din consum public şi se transformă în făină furajeră. Ridicarea cu 5ºC a temperaturii de depozitare.refrigerarea rapidă şi continuă a cărnii. . reduce la jumătate timpul de conservare a cărnii. saprofi i. chiar dacă cuprinde suprafe e întinse. Putrefac ia superficială este provocată de bacilli şi cocobacili Gram negativi. Aeromonas. îndepărtarea mecanică a straturilor superficiale cu modificări mai evidente (confiscare par ială). adică stratul de mâzgă este foarte gros şi cuprinde şi câ iva mm din straturile superficiale ale cărnii. mai ales când este refrigerată necorespunzător şi formează condens la suprafa ă sau este stocată în spa ii cu umiditate relativă mare. Măsurile care se iau fa ă de carnea cu putrefac ie superficială depind de extinderea procesului: . Aceasta se ob ine printr-o igienă desăvârşită a procesului de tăiere a animalelor . umedă şi cu temperatură ridicată care a favorizat dezvoltarea bacteriană. aerobi. . singură sau în amestec cu carne proaspătă.evitarea contaminării carcaselor după ob inere prin manipulări neigienice sau introducere în spa ii cu atmosferă poluată.când procesul este foarte avansat.ob inerea unor carcase cu poluare microbiană superficială cât mai redusă. zvântarea imediată şi folosirea ei numai sub formă fiartă.refrigerarea şi depozitarea cărnii numai în spa ii cu umiditate relativă a aerului mică (8595%). este imprimat şi la straturile profunde. . . Într-un grad mai mic participă la producerea acestei alterării enterobacteriile. larg răspândi i în natură şi care cuprind numeroase specii psihrotrofe şi psihrofile care au pronun ate proprietă i proteolitice şi a căror dezvoltare este mult favorizată de umiditatea relativă la suprafa a cărnii. Prima apă de fierbere se îndepărtează. Este interzis a se folosi asemenea carne pentru fabricarea preparatelor de carne sau conservelor.

. Descompunerea proteică superficială produsă de enzimele proteolitice. 49 .se întâlneşte rar.elasticitatea dispare instalându-se aspectul moale. peptidolitice şi acidaminolitice elaborate de flora aerobă asigură un substrat ideal pentru multiplicarea rapidă a florei anaerobe. cenuşie-verzuie. de putrefac ie anaerobă. carcasele se men in la temperatură ridicată.Putrefac ia profundă Putrefac ia verde . de regulă la 30-40ºC. Putrefac ia anaerobă se propagă în profunzimea maselor musculare în prima etapă dealungul esutului conjunctiv până la os.în stadiu avansat când procesele acidaminolitice sunt foarte energice se eliberează o cantitate abundentă de bioxid de carbon şi alte gaze care se acumulează în esuturile afectate. lipicios. este afectat şi esutul muscular la nivelul căruia se instalează treptat aceleaşi modificări organoleptice de aspect. consisten ă culoare şi miros.ac ionarea energică a ventila iei pentru formarea unei pelicule uscate la suprafa a cărnii. flasc. verde întunecat. Flora anaerobă accelerează procesul de putrefac ie care se propagă foarte repede în profunzime. apoi cenuşie. adică în anotimpurile foarte călduroase şi în absen a oricărei refrigerări.. umed. care îndeplineşte rol de barieră fa ă de agresiunea bacteriană. În cazul în care nu se surprinde momentul în care putrefac ia este localizată în mod strict la nivelul suprafe ei. unde. Acestă particularitate este asigurată de func ia hidrofilă a colagenului care conferă esutului conjunctiv o înaltă capacitate de hidratare şi putere de re inere a apei. Deci acest tip de alterare apare numai în condi ii particulare. după cum urmează: Flora microbiană aerobă consumă oxigenul din straturile superficiale ale cărnii realizându-se condi ii de anaerobioză prielnice pentru dezvoltarea bacteriilor anaerobe. Con inutul de apă al esutului conjunciv lax este mai mare cu 2-3%. ca şi la esutul conjunctiv. esutul conjunctiv lax este abundent reprezentat.esutul conjuctiv îşi pierde aspectul alb-sidefiu-strălucitor şi capătă treptat nuan a mată. decât al esutului muscular învecinat. peste 20ºC. b. procesul alterativ progresează către profunzime prin instalarea în ac iune a florei microbiene anaerobe a cărei condi ii prielnice de dezvoltare au fost create de flora microbiană aerobă. La nivelul acestui esut se exteriorizează timpuriu semnele putrefac iei anaerobe după cum urmează : . În cea de a doua etapă. deoarece ea apare numai atunci când. .

Coli.modificările organoleptice pronun ate fac imposibilă utilizarea în scopuri alimentare a acestei cărni. perfringens şi apoi de alte specii de clostridii mai exigente fa ă de condi iile de anaerobioză: C. nu poate fi valorificată în consum public sub nici o formă şi trebuie confiscată în întregime. -o parte din bacteriile putrefac iei anaerobe. bifermentas. Putrefac ia mixtă – este rezultatul ac iunii asociate a microflorei de putrefac ie. intervine proteoliza cu eliberare de substan e rău mirositoare ca hidrogenul sulfurat. Pe baza scăderii temperaturii şi ai factorilor intrinseci ai cărnii. deci toaletarea nu este posibilă . -culoare gri-cenuşie sau verzuie. În stadiul următor al procesului. sau sângerate defectuoas Putrefac ia hidrolitico-proteică – se produce mai ales la produsele conservate şi se caracterizează prin apari ia de pete albe-strălucitoare. Proteus). mercaptanii. în special cele din genul Clostridium. C.o parte din produşii de descompunere proteică au poten ial nociv semnificativ comparându-se ca adevărate toxine . sub forma unor granula ii fine la suprafa a şi în profunzimea esutului muscular. în acest stadiu numărul formelor vegetative de C. iar formele sporulate lipsesc. fac parte din grupa germenilor capabili să declanşeze grave episoade de toxinfec ii alimentare. scatolul. fiind formate aproape exclusiv din bioxidul de carbon. Această masură se bazează pe următoarele elemente: . Bacteriile sunt de natură enterică (E. în fază incipientă nu sunt urât mirositoare. hystoliticum.Indiferent de stadiul existent (incipient sau avansat). atât refrigerarea lentă cât şi cea rapidă previn apari ia putrefac iei profunde. . C. Aceasta se întâmplă când carnea are o contaminare mică cu clostridii (10²/g) şi când provine de la animale sănătoase. perfingens este foarte ridicat (107-109/g). odihnite 50 . produse la început de C. carnea afectată de putrefac ie anaerobă este irecuperabilă. cadaverina. Această alterare nu prezintă pericol însă atrage aten ia că produsul este la limita conservabilită ii. Acestea se datoreazăcristalizării în condi ii de frig. ribozei din esuturi. oedematiens. . Se produce la animalele neeviscerate. Aceste gaze. Principalele semne ale putrefac iei profunde sunt următoarele: -carnea are un aspect pu in atrăgător. -este dilacerată prin gazele formate prin dezvoltarea anaerobilor. glucozei. lactatului. C. indolul.putrefac ia afectează practic întreaga masă de carne. sporogenes. eviscerate tardiv. rezultat din procesele de glicoliză: fermentarea glicogenului. to i germeni ai cangrenei gazoase.

inută în locuri neaerisite şi cu umiditate mare. obosite. 2. . Locurile atinse au un con inut în acid acetic.Mucegăirea cărnii. Mucegăirea este un proces de alterare produs prin dezvoltarea diferitelor specii de mucegaiuri pe suprafa ă sau în interiorul cărnii. 51 . dar spre deosebire de alte tipuri de alterare microbiană. problema se complică.semirăcirea carcaselor după ob inere. . limitarea stresului de abator. evitarea transportului animalelor de la distan e mari. a jambonului.4. Se presupune a fi provocată de Clostridii sau specii de Bacillus. Măsuri necesare pentru a prevenii apari ia acestui tip de alterare sunt: . iar valoarea pH-ului rămâne ridicată. în timp cât mai scurt.ob inerea cărnii cu biochimie normală prin evitarea tăierii animalelor bolnave sau cu stări de oboseală accentuată.este un tip de putrefac iei ce se observă la carcasele animalelor grase. Culoarea lor este de obicei modificată în cenuşiu sau verzui. Nu se cunoaşte cauza exactă a acestei alterări. că este consecin a unor fenomene autolitice enzimatice. măduva osoasă a jigoului. Măsuri necesare evitării putrefac iei profunde: .refrigerarea rapidă a carcaselor.limitarea contaminării maselor musculare profunde cu clostridii prin: asigurarea repausului gastric. numărul de germeni ce se pun în eviden ă în locurile modificate este foarte mic: Clostridii sub 10/g şi bacterii aerobe 10³/g. Ea se decelează în momentul dezosării sau cu ocazia unor sondaje.înainte de sacrificare. Refrigerarea lentă şi uneori şi cea rapidă nu asigură evitarea putrefac iei profunde. eviscerarea cât mai rapidă după sângerare. .3. c.asigurarea condi iilor igienice la sacrificare.2. S-a presupus de asemenea. localizată numai în regiunile profunde ale membrului posterior cum sunt articula ia coxo-femurală.Alterarea (pătarea) osului . butiric şi proprionic neobişnuit de ridicat. În cazurile în care poluarea cărnii este mai puternică şi/sau provine de la animale bolnave.

carnea poate fi valorificată imediat în consum condi ionat dacă nu prezintă şi alte modificări organoleptice şi fizico-chimice.freedigitalphotos. toxina T2. ceafă. Când se constată dezvoltarea puternică de mucegai. Mucegaiurile se instalează mai târziu decât microbii şi au proprietatea de a determina scăderea con inutului de substan e azotate din carne. Riscul cel mai mare îl prezintă însă. Rhizopus. citrinină. De aceea se impun măsuri igienico-sanitare de preenire a contaminării alimentelor şî înlăturarea din consum a produselor necorespunzătoare. ochratoxină. Depozitarea carcaselor congelate în condi ii necorespunzătoare de temperatură. Contaminarea cu mucegaiuri poate determina modificări organoleptice şi poate afecta valoarea nutritivă. când se constată prezen a de insule rare şi mici de mucegai. îmbolnăvirea consumatorilor cu micotoxinele elaborate de mucegaiuri – aflatoxine. seroasele abdominale. respectiv creşterea con inutului de substan e extractive neazotate.http://www. acestea se pot îndepărta uşor şi complet prin toaletare. Cladosporium. muşchi abdominali. Penicillium.net/images/Meat_g88-Rotten_Meat_p57852. In majoritatea cazurilor nu ating decât o adâncime de câ iva mm.Riscul este amplificat de ineficien a prelucrării termice asupra majorită ii micotoxinelor.-10ºC. Ele pătrund în musculatură prin esutul conjunctiv. zearalenonă. Mucor. -8.html Cele mai des întâlnite mucegaiuri sunt: Aspergillus. 52 . Chetostillum. Se constată cel mai adesea la produsele refrigerate şi la cele sărate. Dezvoltarea mucegaiurilor are loc în regiunile mai pu in aerisite ale carcaselor: fa a internă a coastelor. gât. respectiv. întreaga carne se confiscă. În stadiu incipient. poate duce la dezvoltarea de mucegai pe suprafa a acestora. care nu aderă la substrat.

Printre agen ii fizico-chimici care favorizează alterarea un rol important îl au oxigenul.eviscerarea . Alterarea este un proces nedorit care duce la pagube materiale importante. Sângerarea incompletă este factor favorizant deasemenea. carnea alterată fiind improprie consumului. Cu 24 de ore înainte nu se hrănesc animalele supuse sacrificării. Procesul decurge în mai multe etape fiind înso it de râncezire sau mucegăire. miros şi gust).3. Fenomenul de alterare implică două grupe de cauze şi anume: a. Calea internă – pe traiectul digestiv al animalelor. alterarea determină reducerea sau chiar anularea valorii nutritive a produsului alimentar.4. care poate deveni dăunător sănătă ii. Calea de pătrundere a microorganismelor poate fi: . umiditatea şi razele calorice. ac iune exteriorizată prin modificarea discretă a proprietă ilor organoleptice (culoare. Calea externă . Prin alterare se în elege modificarea proprietă ilor organoleptice ale unui aliment sub ac iunea enzimelor proprii şi mai ales proliferarea şi ac iunea enzimatică a microorganismelor ce se pot dezvolta pe aliment. la jupuire. Analizând din punct de vedere ştiin ific însă. hainele măcelarului.) biologice. inclusiv defectele. . Modificări biochimice în timpul alterării cărnii În general prin alterarea unui aliment se în elege orice modificare a stării lui normale. cu it.după tranşare pe suprafa a bucă ii de carne germenii ating milioane/g.) fizico-chimice b. .internă – con inut microbian mai redus.produce o contaminare puternică. mâinile.2. făcându-le improprii consumului sau chiar nocive pentru sănătate prin produsele care apar în cursului procesului biochimic.externă – microflora din aer. 53 . Practic pot fi sesizate numai modificările însuşirilor psihosenzoriale (organoleptice). care pot duce chiar la anularea totală a valorii lor nutritive. alterarea exprimând numai o schimbare defavorabilă a acestor însuşiri. Factorii biologici provoacă modificări accentuate în însăşi compozi ia alimentelor. Factorii fizico-chimici ac ionează asupra alimentelor în fază ini ială. Contaminarea cărnii începe la sacrificarea animalului. Este produs de bacteriile proteolitice datorită faptului că acestea trăiesc în medii alcaline.

tocarea. conservarea cu ajutorul substan elor chimice. căldura.2. Dintre cei anaerobi – Clostridium sporogenes. procedeele industriale de conservare sunt alese atât în func ie de aliment cât şi de durata de păstrare. Modificările fizice Apar atunci când nu sunt asigura i factorii optimi de păstrare. în carne apar modificări fizice.4. fermentarea.3. uscarea. aerul.3. Pentru împiedicarea ac iunii factorilor ce produc alterarea şi mărirea duratei de păstrare a alimentelor. Rhizopus nigricans. Aceşti factori produc modificarea mirosului (apari ia unui miros străin). 2.4.1. aerofectidis (strat vâscos la suprafa ă când carnea e păstrată la temperaturi mai mari de 0°C).nerespectarea condi iilor igienico-sanitare din abator. şi anume: lumina. Modificările biologice Sunt reprezentate de procesele create de enzimele proprii alimentelor şi de enzimele microorganismelor ce trăiesc pe alimente. 54 . sau a culorii care este primul stadiu în alterarea generală a alimentelor. Mai participă bacili cum ar fi: Bacillus subtilis. Bombajul chimic al conservelor se datorează produşilor chimici din alimente. De asemenea se poate modifica şi gustul (exemplu: râncezirea).3. megatericum. Condi iile specifice păstrării urmăresc să asigure un echilibru între factorii externi şi cei interni ai produselor. aerogenes. care reac ionează cu metalele din ambalajul conservei. . coli. Mucor mucedo. 2. putrificus. chimice. dar şi ac iunii oxigenului din aer asupra alimentelor bogate în grăsimi–producând râncezirea. . mezentericus. Modificările chimice Modificările chimice se datorează apei din alimente (cantitate mare de apă.4. înseamnă susceptibilitate mai mare la atacul microbian). Aceste procedee sunt: congelarea.Factorii care influen ează contaminarea sunt: . In timpul alterării. concentrarea. Alterarea microbiologică a cărnii se datorează ac iunii proteazelor asupra proteinelor şi a lipazelor asupra grăsimilor. sterilizarea. respectiv biologice ! 2. neyerides.păstrarea la temperatura ambiantă.3. Carnea congelată sau refrigerată poate fi contamină cu mucegaiuri din clasa Penicillium.

55 . Bacillus (10-12%). Testele chimice clasice de apreciere a prospe imii (NH3. în special bacili sau cocobacili Gram negativi şi micrococi. Pentru a evita alterarea şi multiplicarea germenilor patogeni. pH. în mod obişnuit. Moraxella. altfel există pericolul multiplicării germenilor mezofili. diferite Enterobacteriaceae. Pseudomonas (30-50%).Principalele bacterii de putrefac ie Principalele microorganisme care contaminează carnea sunt microorganismele de alterare şi microorganismele patogene. Suprafa a cărnii proaspete este contaminată în mod obişnuit cu diferite specii saprofite de microorganisme. patogeni sau agen i ai putrefac iei profunde. cât mai aproapiate de 0ºC. La o carne refrigerată. odată cu răcirea şi zvântarea suprafe ei lor. o perioadă mai mare de timp la temperatura de refrigerare sau mai mare. devine lipicioasă şi emană un miros urât. Răcirea trebuie să se realizeze in cca 8-10 ore. Alterarea superficială începe să fie evidentă când numărul de bacterii ajunge la 107/cm². carcasele de carne. Imediat după tăiere. nici unul din aceste teste nu are valoare de prevenire. La carnea păstrată. amoniacal sau sulfhidroamoniacal. trebuie depozitate în camere frigorifice cu temperaturi mai mici de 10ºC. produce modificări cum ar fi: suprafa a cărnii se decolorează. redusă comparativ cu proteoliza. germenii patogeni fiind foarte rar întâlni i pe carnea obişnuită în condi ii igienice. în care aerul să fie circulat şi vaporii rezulta i elimina i pentru a se realiza. cu atât alterarea apare într-un timp mai scurt. Mucusul lipicios dezvoltat treptat determină dispari ia luciului la suprafe a cărnii normale. lipoliza este. Cu cât numărul microorganismelor patogene de pe suprafa a cărnii este mai mare. cel mai bun indicator pentru a estima timpul apari iei alterării poten iale a cărnii inută la temperaturi mai mici de 25ºC fiind numărul şi activitatea bacteriilor psihrofile. activitatea metabolică a microorganismelor dezvoltate pe suprafa a ei. Aeromonas. să atingă cel pu in -20ºC vizeze atât suprafa a cât şi profunzimea maselor musculare în cca 8-10 ore. H2S etc) rămân negative sau sunt de intensitate slabă până când semnele de alterare se manifestă organoleptic. dar estimarea numărului de bacterii variază mult in func ie de tehnicile de lucru folosite. Alcaligenes. microflora de pe suprafa a carcaselor este formată în principal din diferite specii din genurile Micrococus (45-65%). Flavobacterium. imediat după ob inere. Acinetobacter. Din această cauză.

Y.Tabel 2. Campylobacter jejuni. Dacă condi iile de păstrare a cărnii nu sunt corespunzătoare i mai ales. Escherichia coli enteropatogenă. dacă acestea se men in un timp îndelungat. Microorganismele. – Principalele bacterii de putrefac ie dupa Enache T. 56 . care presupune o degradare ireversibilă a proteinelor. Clostridium perfingens. Stafilococus aureus. ceea ce explică faptul că.3. de asemenea. carnea comportă un proces de alterare sau de putrefac ie. cel pu in pentru carnea unor specii (porci. Bacterii cu echipament enzimatic complex Staphyllococcus Proteolitice Aerobe Streptococcus Bacillus proteus-vulagaris Clostridium perfringens Anaerobe Clostridium sporogenes Bacillus bifidus Peptidolitice Anaerobe Bacillus acidophylluss Bacillus buthirycus Bacillus lactis-aerogenes Acidaminolitice Aerobe Bacillus aminophyllus Escherichia Coli Bacterii cu echipament enzimatic simplu Bacillus subtilis Proteolitice Aerobe Bacillus mycoides Bacillus megatherium Pseudomonas pyocyaneus Bacterium prodigiosum Clostridium putrificus Anaerobe Clostridium hystoliticus Bacillus orbicullus Peptidolitice Anaerobe Bacillus ventriculosus Acidaminolitice Aerobe Bacillus faecalis alcaligenes Bacillus proteus zenkeri Microorganismele patogene care pot fi găsite pe sau în carcase sunt: Salmonella.perfringens la suprafa a şi în profunzimea maselor musculare este. Contaminarea cu Salmonella. aproape o regulă. enterocolitica. cele mai multe toxiinfec ii alimentare prin consum de carne sunt provocate de C. lipidelor i a altor substante din compozi ia sa. ac ioneaza asupra tuturor componentelor cărnii însă descompunerea proteinelor este procesul biochimic principal. Clostridium botulinum. în multe ări. vi ei) se pare că ocupă primul loc în majoritatea ărilor dar prezen a C. prin enzimele elaborate. perfringens.

H2S.2.4. fie prin dezaminare i chiar prin ac iunea combinată a celor două procese biochimice. Procesul de alterare începe de la suprafa a cărnii. (Socaciu. aminoacizi liberi. CH4. N2. sub influen a unor factori fizicochimici (oxigen. umiditate..3. După eliberarea aminoacizilor din proteine.Mecanismul degradării substan elor proteice (după Enache. 2003).2. scatol. propionic. butiric. (Râpeanu. pregătind astfel condi iile necesare pentru dezvoltarea bacteriilor anaerobe.CO2. Prin putrefac ie se formează compuşi de descompunere a proteinelor cum sunt gazele . de regulă în această fază ac ionând bacteriile anaerobe.2. favorizând o reac ie acidă prin eliberarea de aminoacizi. oxalic). la care se adaugă interven ia florei microbiene de putrefac ie.Mecanismul degradării proteinelor Alimentele bogate în proteine cu început sau fază avansată de alterare degajă produşi de descompunere. (vezi fig. 57 . Fig. rezultând amine cu poten ial toxic. temperatură).4. 1984). acetic. Proteinele se descompun. amine. toxine urât mirositoare. acizi organici (acid formic. ace tia sunt scinda i fie prin decarboxilare. lumină. bacteriile aerobe consumă oxigenul din straturile superficiale i determină solubilizarea proteinelor. NH3. H2. Proteazele catalizează procesul de autoliză al proteinelor. indol.3). lactic. Trecerea de la autoliză la putrefac ie se poate face brusc. 1988).

Este deci o ac iune de bună natură şi ea se desfăşoară din plin în faza de maturare a cărnii. produşii finali ai acesteia fiind polipeptidele şi într-o propor ie mai mică aminoacizii. structural intactă. de ce carnea fiartă ori decongelată este mai alterabilă decât cea crudă sau refrigerată. Catepsinele produc simplificarea incompletă a proteinelor. descompunerea este violentă. cum ar fi factori enzimatici nemicrobieni (catepsinele musculare) sau factorii de denaturare fizică (congelarea. aceştia sunt descompuşi în continuare în produşi din ce în ce mai simpli prin ac iunea enzimelor acid-aminolitice. se formează produşi finali simplii. dar şi de ac iunea premergătoare a unor factori care afectează structura moleculei proteice. . . Enzimele proteolitice rup legăturile peptidice şi micşorează molecula proteică. deci ac iunea lor se soldează chiar de la început cu eliberarea de aminoacizi. Pe măsura ce se eliberează aminoacizii. Ac iunea catepsinelor este asemănătoare cu a pepsinei gastrice care scindează proteinele complexe alimentare în polipeptide şi mai slabă decât a tripsinei pancreatice care simplifică energic proteinele până la constituien i elementari (aminoacizii).proteolitice. iar în condi iile aerobe. Ele atacă legăturile peptidice periferice. În general ac iunea proteolitică este mai lentă pentru că microorganismele atacă mai greu molecula proteică complexă. 58 . căldura). Aceste particularită i explică de ce carnea maturată este mai susceptibilă la putrefac ie decât cea nematurată. care descompun în continuare frac iuni protidice mici (polipeptidele). care simplifică molecula proteică complexă.acid-aminolitice.peptidolitice. în urma căreia dintr-o moleculă de aminoacid rezultă doi compuşi mai simpli: amină şi dioxid de carbon. Spre deosebire de catepsine care sunt endopeptidaze. Descompunerea peptidelor şi a aminoacizilor liberi depinde de pH. Descompunerea aminoacizilor începe de obicei prin decarboxilare. enzimele microbiene proteolitice şi peptidolitice sunt însă exopeptidaze.Descompunerile anaerobe sunt procese lente şi se formează compuşi toxici complecşi. de la extremită ile lan ului proteic. Ele scindează molecula proteică în fragmente din ce în ce mai mici prin ruperea legăturilor peptidice din interiorul lan ului molecular. care atacă numai aminoacizii liberi. Enzimele proteolitice microbiene sunt enzime complexe cu ac iune selectivă ce pot fi grupate în trei mari categorii: .

aminele pot fi descrise ca amine biogene (cum sunt serotonina. dureri de cap. In general. cum ar fi normalizarea temperaturii corpului. Caracteristicile şi func iile biologice ale aminelor sunt foarte diverse: ele pot avea efecte benefice sau toxice. R-CH-NH2 ―→ R-CH2-NH2 + CO2 | COOH Aminoacid Amină Aminele. şi prin urmare ele au poten ialul de a exercita un efect important asupra sănătă ii şi stării de confort.2. men inut la nivele foarte scăzute. 2002). orice produs alimentar ob inut prin fermenta ie sau în urma contaminării microbiene din timpul procesării sau depozitării poate con ine amine biogene. Aminele rezultate din decarboxilare pot contribui la sinteza alcaloizilor cum ar fi: atropina. aminele biogene sunt toxice fiind implicate în producerea toxinfec iilor alimentare pot produce simptome de grea ă.Decarboxilarea aminoacizilor Procesul este catalizat de enzime specifice denumite decarboxilaze. posedă activitate biologică. procesele de intoxicare se explică prin prezen a în aceste alimente a aminelor toxice. Con inutul alimentelor în anumite amine biogene trebuie a adar. Multe aspecte toxicologice sunt asociate cu histamine şi cu tiramina. Aminele ob inute au proprietă i farmacodinamice şi au rol fiziologic important sau pot fi substan e toxice. de către bacterii. nicotina.1. transpira ie. (Silla Santos. normalizarea volumului stomacului şi pH–ului. etc. In urma proceselor de decarboxilare se formează bioxid de carbon şi amine. componente importante ale produselor alimentare. Aminele biogene active sunt compuşi care se formează şi se descompun în timpul proceselor de metabolism din celule şi organismele vii. 1996). Ele sunt formate în timpul proceselor metabolice din organismele vii şi de aceea sunt prezente în produsele alimentare zilnice.4.4. cadaverina şi histamina) sau poliamine naturale (cum ar fi spermidina şi spermina). In cazul consumului de alimente alterate. Aceste amine au diverse func ii în organism. ele pot fi produse tot din aminoacizi. călduri. fenomene alergice. Poliaminele sunt implicate în creşterea şi proliferarea celulelor. Ca rezultat. (Kiutamo. Atât poliaminele cât şi aminele biogene sunt prezente în alimente. iar aminele secundare pot favoriza formarea nitrozaminelor. hiper sau hipotensiune. care con in drept coenzimă fosfopiridoxalfosfat. 59 .

ciocolată. 1995). etc. Aceste amine sunt prezente în alimente fermentate şi nefermentate cum ar fi peşte.–Mecanismul decarboxilării cu formarea de amine (după Enache şi colab. 1994) 60 . vin. tirozină. bere.4. şi producerea lor este favorizată de creşterea temperaturii. fructe.. Fig. carne.2.. etc) în prezen a microorganismelor.Aminele biogene sunt produse în alimente în urma decarboxilării aminoacizilor (lizină. produse lactate. arginină. (Maijala. histidină.

2.5.Prin ac iuni succesive şi comune de dezaminare. cu miros caracteristic.1994). crezolul. scatolul. aminoacizii în general şi cei aromatici în special.. (vezi fig. sunt simplifica i în produşi specifici putrefac iei.2. cum este fenolul. Fig. 61 .–Mecanismul degradării aminoacizilor prin ac iuni succesive (după Enache şi colab. decarboxilare şi oxidare.5). indolul.

cum este glicocolul. hidroxiacizi. Dezaminarea poate avea loc pe cale reductivă. Prezen a amoniacului în stare liberă are o dublă semnifica ie: pe de o parte este unul din principalii produşi de descompunere proteică care contribuie la instalarea mirosului de putrefac ie. oxidativă sau hidrolitică. pe de altă parte constituie un indicator chimic sigur pentru aprecierea stării de prospe ime a cărnii. acizi satura i şi nesatura i. R-CH-COOH + ½ O2 ―→ R-C-COOH + NH3 | ║ NH2 O Cetoacid Această este calea cea mai importantă cale de dezaminare şi este catalizată de enzime numite oxidazele aminoacizilor şi con in FAD. CH3-CH-COOH + 2H+ ―→ CH3-CH2-COOH + NH3 | NH2 Alanină Acid propionic b. Donorul de H este NADH + H+.Dezaminarea aminoacizilor Dezaminarea reprezintă eliminarea grupării amino din molecula aminoacizilor ac iunea dezaminazelor din bacteriile proteolitice. α-cetoacizi. H2S şi hidrocarburi saturate. Acizii forma i dacă nu sunt utiliza i în procese de biosinteză vor fi degrada i prin căi specifice grupărilor de substan e din care fac parte. a.4. cistină. cu formare de amoniac. foarte adesea.4. Aceste enzime posedă o înaltă specificitate de ac iune.2.Dezaminarea reductivă: în urma căreia rezultă amoniac şi acidul gras corespunzător. Betainele sunt toxice şi provoacă la consumatori saliva ie. 2.Când această ac iune succesivă are loc asupra unor aminoacizi alifatici. Amoniacul format este toxic pentru organism şi imediat ce se formează este utilizat în procese de biosinteză. vomismente şi convulsii. Ac iunea bacteriilor asupra aminoacizilor cu sulf (cisteină. 62 .Dezaminarea oxidativă: în urma căreia se ob ine un cetoacid şi amoniac. se soldează cu formarea de amine trimetilate şi de betaine. metionină) duce la formarea unor produşi urât mirositori: mercaptani.

63 .6.2. R-C-COOH + H2O ―→ R-C-COOH + NH3 ║ ║ NH O Iminoacid Cetoacid c. trimetilamină. care prin oxidare produce substan e toxice: neurină. muscarină. R-CH-COOH + FAD ―→R-C-COOH + FADH2 | NH2 ║ NH Iminoacid 2. Aceste mecanisme sunt redate în fig.Dezaminarea oxidativă are loc de fapt în două etape: 1. CH3-CH-COOH + H2O―→ CH3 -CH-COOH + NH3 | | NH2 OH Alanină Acid lactic Tot prin ac iunea microorganismelor sunt descompuse şi fosfatidele şi în felul acesta din lecitină se formează colină.Dezaminare hidrolitică: prin care se eliberează amoniac şi un hidroxiacid.

2.Fig. care rezultă prin ac iunea lui Streptococcus longus asupra fibrei. Este foarte toxică. Cadaverina – este o diamină mai toxică decât putresceina. schimbă calitatea şi gustul produsului alimentar. 1994). al lui Bacillus Fluorescens asupra gelatinei sau al lui Proteus în conservele de peşte. un aminoacid aromatic. Triptamina – rezultă din decarboxilarea triptofanului. neurină şi trimetilamină (după Enache şi colab. Putresceina – rezultă prin decarboxilarea enzimatică a ornitinei. Metilamina – este o amină neoxigenată aciclică. 64 . Are efect hipotensiv. H2S amoniac. Tiramina – se formează sub influen a unor enzime produse de bacteriile lactice. Provoacă contrac ia tuturor tipurilor de musculatură netedă cu excep ia celei vasculare pe care o relaxează. Se cunosc peste 70 de produşi toxici de descompunere ale proteinelor. Are efect hipotensiv. muscarină. ob inându-se prin decarboxilarea acesteia. Dintre acestea le vom aminti pe cele mai reprezentative. Ac ionează atât asupra nervilor excitan i cât şi asupra celor inhibitori. având de aceea efecte opuse în organe. de E. este termostabilă şi este prezentă în carnea alterată.. Are o puternică activitate excitantă asupra sistemului nervos central şi este parasimpaticomimetică. mercaptani. Ca atare este toxică dar sărurile sale nu sunt toxice. Feniletilamina – rezultă din decarboxilarea fenilalaninei. Ac ionează asupra sistemului neurovegetativ.Mecanismul formării de betaine. în cantitate de peste 300mg/kg. toxică.. Are ac iune neurotoxică şi ac iune vasoconstrictoare. Histamina – se găseşte în alimentele bogate în histidină.Coli şi de bacilli de putrefac ie.6.

Pe lângă factorii intrinseci ac ionează şi factorii extrinseci: umiditate relativă şi temperatura atmosferei spa iului de depozitare. Evolu ia microorganismelor ce contaminează carnea depinde de factorii intriseci ai cărnii: structură.Modificări alterative la grăsimi Degradările pe care le suferă grăsimile din carne. iar una scăzută se opune acestei dezvoltări şi favorizează distrugerea unei păr i din microorganismele de pe suprafa a cărnii datorită scăderii aw (aw = activitatea apei). deci favorizează dezvoltarea anaerobă). Are miros de peşte. depozitare şi transport a acestora. ci numai a termofililor şi mezofililor. Se descompune rapid formând trimetilamină. Toxicitatea materiei proteice este mai redusă în primele 6-7 zile. cu gust şi miros neplăcut au loc în 2 etape.4.5. compozi ie (pH-ul devine rapid acid 5. după următoarea schemă: 65 . Pentru a preveni aceste intoxica ii se va respecta controlul calită ii produselor alimentare a condi iilor de prelucrare. O umiditate relativă ridicată favorizează dezvoltarea microbiană. efecte alergice. Metodele pot fi de la cele mai simple: de cromatografie în strat sub ire. Trimetilamină – a fost izolată din carne şi peşte în putrefac ie precum şi din plante. în urma cărora se formează compuşi toxici. este toxică. 1988).7 şi din această cauză în profunzime atinge repede valori mari. bilă. efectul vasomotor fiind cel mai grav. electroforeză şi până la lichid cromatografie de înaltă performan ă (HPLC). (Râpeanu.Muscarina – are proprietă i alcaloidice asemănătoare celor existente în ciuperca Amanita Muscaria. cu condi ia unei extrac ii şi purificări avansate. Scăderea temperaturii la nivel de refrigerare nu impiedică dezvoltarea psihrotrofilor. Există posibilită i de determinare a aminelor din orice produs alimentar. Mecanismul ac iunii toxice se caracterizează prin efecte acute şi cronice asupra mucoasei gastroduodenale. creier. şi anume: hidroliza lipidelor la acizi graşi şi alcooli.5-5. respectiv oxidarea aczilor graşi cu formare de cmpuşi peroxidici sau compuşi cetonici Hidroliza grăsimilor constă în descompunerea acestora în acizi graşi şi glicerină în urma fixării moleculei de apă pe cea de triglicerină. Neurina – s-a izolat din gălbenuş de ou. Temperatura ridicată este un factor favorabil pentru multiplicarea bacteriilor. se men ine aproape constantă 15-60 de zile iar apoi scade progresiv. 2.

hidroliza este mai alertă datorită con inutului ridicat în apă (89%) şi enzime.Aceste reac ii au energie de activare mare şi sunt stimulate de temperatură.4. Procesul hidrolitic se desfăsoară progresiv şi este favorizat de căldură şi lumină. Sarcina lutea. lumină şi urme de ioni metalici. Enterobacter Cloaceae.2. M. Hidroliza grăsimilor Această reac ie este provocată de lipazele proprii materiei grase sau elaborate de microorganismele care au contaminat grăsimea după ob inere: Serratia marcescens (Bacterium prodigiosus).În urma hidrolizei indicele de aciditate creşte. initiatori de reac ii în lan . Aspergillus etc.Alterarea oxidativă a grăsimilor Alterarea oxidativă a grăsimilor este fenomenul cel mai frecvent întâlnit. La grăsimea proaspătă.2.4. RH → R· + H· radical alchil 66 . Se petrece atât la temperaturile obişnuite de păstrare. radia iile infraroşii şi vizibile fiind mai pu in eficace în compara ie cu cele ultraviolete. Astfel acizii graşi cu trei duble legături se oxidează de patru ori mai rapid decât cei cu o singură dublă legătură Oxidarea acizilor graşi nesatura i şi a esterilor lor este accelerată sub influen a luminii. iar în grăsimea topită hidroliza este mai lentă datorită con inutului redus în apă (< 1%) şi enzime. volatili. Penicilium.Viteza oxidării creşte pe măsură ce numărul dublelor legături din molecula de acizi graşi nesatura i este mai mare.1. Reac iile de oxidare includ 3 etape: • Ini iere: formare de radicali liberi sau de peroxizi.5. inferiori. Bacillus pyocianeus.5. care imprimă gust şi miros neplăcut grăsimii. Bacillus butyric. primară. acumulându-se acizi graşi liberi. Radia iile ultraviolete ac ionează prin fotoliza peroxizilor pe care îi transformă în radicali liberi. cât şi la temperaturi joase în prezen a oxigenului atmosferic.lypoliticus. 2.

repetându-se reac ia în lan . Energia de activare este în acest caz foarte mică. hidroxiacizi. sub influen a cuantelor de lumină. În faza următoare de descompunere oxidativă a hidroperoxizilor au loc reac ii de polimerizare. alcooli. 67 . cetoacizi (Socaciu.RH → ROO· + H· radical RH + Fe3 → R· + H+ + Fe+2 metal secundară ROOH → RO· + OH· radical alcoxi ROOH → R· + HO2 · ROOH + Fe3→ ROO· + H+ + Fe+2 ROOH + Fe+2→ RO· + OH. acumulare de peroxizi. rezultând compuşi neradicalici ROO· + R1OO· → ROO· + R· R· + R· → → Compuşi neradicalici În faza de induc ie apar hidroperoxizi ca produşi primari ai reac iei dintre oxigen şi lipidele nesaturate. apoi din nou cu oxigenul. Drept rezultat. rezultând aldehide. hidroperoxizii se acumulează din ce în ce mai mult. 2003). În faza următoare radicalii nou apăru i reac ionează cu substan a oxidantă.+ Fe3 Fe3 ROOH + ROOH —→ ROO· + RO· + H2O • Propagare: oxidarea lipidelor de către O2. cetone. denumite reac ii în lan . apar în grăsime radicali liberi în primele stadii ale acestor reac ii. R1· + O2 → R1OO· R1OO· + R2H → R1OOH + R2· • Intrerupere : prin asociere de radicali liberi. Hidroperoxizii odată forma i determină la rândul lor oxidarea altor molecule de grăsimi printr-o serie de reac ii succesive. În amestecul format.

Se determinară: indice de aciditate Oxidarea aldehidică În faza I -caracterele organoleptice sunt normale: In faza II -miros iritant dat de acizii gra i volatili (butiric. în prezen a unor catalizatori (Fe. caprilică. în prezen a lipazelor proprii grăsimilor sau a celor elaborate de microorganismele aflate în resturile proteice de carne i în esutul conjunctiv (Bacterium prodigiosum. Alterarea grăsimilor Denumire Hidroliza Mecanismul i împrejurărilei în care are loc Apa se fixează pe molecula de triglicerină i să o descompună în acizi gra i i glicerină. nonilică. cetone i hidroacizi Enzimele în prezen a apei i a azotului necesar dezvoltării microorganismelor oxidează acizii gra i satura i (lauric. heptilică. azelainică. si reac ia Kreis Cetonică (aromatică) Cu formarea de oxiacizi Gust i miros de rânced înso ite uneori de decolorare. acumularea de acizi organici volatili inferiori liberi care dau gustul neplăcut. M Crai ă 1979) 68 . apare. reac ia Kreiss pozitivă. Metode chimice ca mai sus. caproic. indicele de iod scade. Bacillus Pyocyanaeus etc) Autooxidare favorizată de razele UV. Pb. Cu) i în mediu acid. Reversiunea Gustul de pe te dat de oxidul de trimetilamiă. Aspergilus niger). lecitinele sunt descompuse i se formează trimetilamina. căldură i unii catalizatori (Cu. linoleic etc) Procesul este inhibat de Sn. epihidrică. Al i o elul inoxidabil Înainte ca grăsimile să devină râncede. iar în cea de a doua caracterele sunt modificate (gustul şi mirosul în epătoare. vitaminele sunt distruse. Se determină: indicele de peroxide. 1999). Pe lângă această formă de râncezire aldehidică. datorită unor mucegaiuri (Penicillium glaucum. înso it adesea de o u oară colorare în brun (colina i oxidul de colină) (după Eladi A. Aerobacter cloacae. respingătoare). caldura i lumina favorizează reac ia. de multe ori râncezire cetonică. se formează oxi i dioxi acizi (stearic. Sub influen a razelor galbene din spectrul luminos. caprilic) i îi transformă în metilcetone. numită şi râncezire parfumată sau aromatică (Neamtu..4. joase în prezen a O2 atmosferic. Mn.În primele două faze caracterele organoleptice ale grăsimii sunt normale. Fe i sărurile lor). are loc la temperaturi obi nuite. indice de refrac ie crescut. reac ia Kreiss pozitivă. nolinic etc) gust în epător dat de aldehida heptilică i nolinică. se produce în două faze: Faza I de induc ie -are loc o reac ie între lipide i oxigen cu formarea în urma unor reac ii în lan a hidroperoxizilor Faza a II-a de descompunere oxidativă a hidroperoxizilor rezultând aldehidă: formică. Modificări fizico-chimice i organoleptice Indicele de aciditate cre te. cre te valoarea puncului de topire i de solidificare. Tabel 7.

• • Cetone: metilamil. heptilic. Activitatea apei poate influen a pozitiv oxidarea prin influen a ei asupra efectului catalitic al metalelor şi asupra dispersiei lipidelor. după următoarea schemă : Pentru realizarea mecanismului de oxidare este necesară prezen a apei. 69 . Aspergilus niger etc. capric şi lauric) şi transformarea lor în metil cetone.până la metilundecil –cetone. oxistearic. lipoxigenaze) şi negativ de antioxidan i (α-tocoferol. caprilic. valerianic. H2O. nonilică. • • • Oxidarea secundară a unor arome existente în probă. Aceste reac ii pot fi influen ate pozitiv de presiunea de O2 şi agen ii prooxidan i (metalele. caprilică. capric. Acizi: formic. azelainică. cetostearic. Pierderi de activitate vitaminică şi de culoare. CO2. mai alea a acizilor graşi satura i (caproic. epihidrinică. heptilică. proteine şi agen i de complexare a metalelor). carotenoide. butiric. hemoglobina. Prin descompunerea oxidativă a grăsimilor iau naştere uneori produşi ca: • • Substan e volatile şi indiferente: CO. Consecin ele reac iilor de oxidare a lipidelor sunt diferite: • Formare de aldehide şi cetone cu molecule mici (volatile) având miros de rânced care se percep la concentra ii infime (1 ppm). vitamina C. nonilic. • Produşi cu caracter peroxidic.Râncezirea cetonică are loc prin beta oxidarea. Pierderea valorii nutritive a acizilor graşi esentiali. acetic. aminoacizi. caproic. a resturilor proteice necesare dezvoltării microoganismelor. Aldehide: aldehida formică. propionic. azelainic. caprilic. sebacic. • Brunificarea neenzimatică prin reac ia compuşilor carbonilici (forma i prin oxidare) cu proteinele. în special a mucegaiuriloa ca: Penicillium glaucum.

Acroleina formată are un miros înnecăcios de grăsime arsă. chiar i atunci când con inutul lor lipidic total este scăzut. Produşii de oxidare rezulta i din râncezire. au ac iune negativă asupra unor sisteme enzimatice şi modifică microflora intestinală capabilă de sinteza unor vitamine necesare organismului. ca i acizii gra i nesatura i. Oxidarea lipidică se produce atunci când frac iunea nesaturată a esterilor acizilor gra i (trigliceride sau fosfolipide) reac ionează cu oxigenul molecular formând peroxizi. oxidările necontrolate duc la efecte directe şi grave la nivelul structurii i func iei celulare.6. Râncezirea oxidativă afectează în acea i măsură colesterolul din alimentele de origine animală. În organismul viu. Glicerolul format se transformă prin deshidratare în acroleină. Consumul de alimente care con in oxisteroli ar putea fi dăunător fiziologiei celulare. i 70 . Colesterolul.4.4. Oxidarea lipidică (râncezirea oxidativă) este una din cauzele principale ale alterării alimentelor i factorul decisiv pentru stabilirea duratei de valabilitate a produselor alimentare.5. datorită compozi iei chimice.2. hidroperoxizi compu i carbonilici. Oxidarea lipidelor una dintre cele mai relevante dintre procesele dăunătoare necontrolate atât pentru celule cât i pentru alimente. Vitaminele şi antioxidan ii sunt distruşi de către peroxizi în intestine. Oxidările necontrolate reprezintă cauzele principale ale multor stări patologice.4. 2. se poate oxida la oxisteroli. Formarea acroleinei O altă categorie de transformări pe care le suferă lipidele este formarea acroleinei în timpul prăjirii grăsimilor. care sunt la fel de toxici ca i hidroperoxizii deriva i din acizii gra i. precum i ale modificărilor alterative ale produselor alimentare.Importan a prevenirii râncezirii oxidative Deteriorarea în timp a alimentelor este un proces inevitabil. dar şi implicării directe a oxigenului.3. Lipidele prin încălzire hidrolizează şi formează acizi graşi şi glicerol. unele avitaminoze fiind consecin a acestei ac iuni.

generând mirosul i gustul rânced al lipidelor (grăsimi i uleiuri). denumite 71 . Prevenirea râncezirii oxidative are importan ă economică i medicală i de aceea sunt depuse eforturi mari pentru a controla oxidarea biologică. sau în donarea unui atom de hidrogen unui radical liber de peroxid.prelucrarea tehnologică trebuie să asigure îndepărtarea componentelor nelipidice (apă.folosirea de antioxidan i. . în timp ce multe din tehnicile de prelucrare tind să exacerbeze aceste modificari nedorite. dacă lipseşte fierul sau cuprul şi dacă produsele se păstrează la adăpost de lumină. conservare şi comercializare a grăsimilor alimentare.răcirea rapidă. Astfel: . persoanele implicate în tehnologia de prelucrare. În cazul nerespectării acestor măsuri. reduc atât contaminarea şi multiplicarea microorganismelor. manipularea igienică şi păstrarea grăsimilor la temperaturi scăzute. putând fi indusă chiar toxicitatea.Râncezirea oxidativă reprezintă cauza schimbărilor nedorite de culoare. Pentru prelungirea duratei de păstrare a grăsimilor. s-au experimentat o serie de substan e care încetinesc viteza de oxidare a acizilor graşi uşor oxidabili. sau adăugarea de glucozoxidază la aliment. . derivate de la fenol i constă în donarea de hidrogen radicalului liber lipidic. 2008). glucide) care favorizează descompunerea grăsimilor. şi să ia măsuri pentru evitarea episoadelor de toxinfec ii (Purcărea.eliminarea oxigenului prin ambalarea produselor sub vid. . deoarece nu există întodeauna o corela ie între aceste două fenomene . pentru a reforma molecula lipidică. Rolul antioxidan ilor în prevenirea râncezirii oxidative se datorează structurii lor. Medicul veterinar igienist şi specialiştii în controlul calită ii alimentelor au obliga ia şi sunt autoriza i să urmărească şi să depisteze cauzele care au declanşat sau au favorizat procesele alterative. este necesar ca tehnologul să respecte măsurile implicate în acest proces. cât şi transformările pur chimice. Pentru prevenirea alterării grăsimilor. protide. În aprecierea modificărilor alterative pe care le suferă grăsimea. aromă i alte aspecte calitative ale alimentelor. pentru a forma hidroperoxidul i un radical liber stabil de antioxidant. este necesar să se urmărească atât fenomenele de hidroliză cât şi cele de oxidare. iar valoarea nutri ională a produselor scade. Acestea devin neînsemnate. se fac vinovate de toate deprecierile calitative care pot avea loc.

butilhidroxitoluenul (BHT) precum şi esterii acidului galic.-12°C. Folosirea antioxidan ilor reprezintă încă o problemă dificilă. 2. le măresc ac iunea şi le prelungesc efectul.carne refrigerată – carnea răcită în condi ii care să asigure temperatura de 0-4°C. ca stare termică carnea se clasifică în: . se depozitează maxim 12 luni carnea de bovine. de aceea există rezerve în aplicarea lor mai ales a celor sintetici. . . de regulă sunt de natură fenolică: butilhidroxianisolul (BHA). Ei trebuie să îndeplinească anumite cond ii : .) sesamolul. care singure nu au nici un efect asupra procesului de râncezire.carne caldă – carnea nerăcită care se livrează fabricilor de mezeluri pentru bradt la maxim o oră de la tăiere. citratul de stearil şi acidul fosforic. Dintre cele mai utilizate substan e sinergetice men ionăm: acidul citric.carne decongelată – carnea decongelată la temperatura camerei după ce a suferit procesul de congelare. citratul de izopropil. dar adăugate antioxidan ilor.5. . se păstrează maxim 12 ore.antioxidan i. Pentru mărirea efectului antioxidant s-au experimentat împreună cu antioxidan ii. ovine. cât şi nefavorabile ale antioxidan ilor sintetici. o serie de substan e numite sinergetice.să nu fie toxici. substan e care prelungesc perioadă de induc ie. 7-8 luni carnea de porcine.. Clasificarea cărnii după starea termică Indiferent de forma de prelucrare. se păstrează maxim 72 de ore la 0-4°C. unii fiind implica i chiar în cancerogeneză.. . După origine antioxidan ii se împart în: • Antioxidan i naturali: tocoferolii (în special α. . 72 . • Antioxidan i de sinteză.carne zvântată – carnea răcită în condi ii naturale. în decursul căreia ei sunt inactiva i progresiv. gosipolul. acidul ascorbic şi deriva ii săi. Numeroase studii toxicologice au pus în eviden ă atât efecte favorabile.să nu aibă influen ă dăunătoare asupra organismului. pasăre.carne congelată – carnea răcită în condi ii care să asigure temperatura între -18 .

esutul conjunctiv alb sidefiu şi elastic. urmele formate la apăsarea cu degetul revin repede. Bulionul: limpede. La o depozitare necorespunzătoare a cărnii zvântate se observă încingerea Culoare: la suprafa ă culoare de la roz la roşu. Temperatura cărnii zvântate rămâne destul de ridicată.Carnea congelată . Grăsimea de porc la frecare dă senza ia de unsuros.5.2. seul de bovine are consisten ă tare iar seul de oaie este sfărâmicios. la carnea zvântată se formează o peliculă protectoare datorită deshidratării. tendoane lucioase. este moale. elastică şi are aspect lucios pe sec iune. grăsimea de por are culoarea alb-roz iar cea de pasăre culoare galbenă. după decongelaremiros caracteristic speciei.1.Carnea zvântată şi refrigerată Aspect: uşor umedă în sec iune. urmele formate prin apăsare revin mai greu. culoare roşiatică. Consisten ă: la carnea congelată este tare iar după decongelare elasticitatea este micşorată. lichid sinovial limpede.Grăsimea are culoare caracteristică speciei: seul de bovine are culoare alb-gălbuie. aromat. elastică – la suprafa ă şi pe sec iune. la apăsare cu degetul exprimă un suc opalescent. Bulionul: după decongelare uşor tulbure. sucul de carne se exprimă greu şi este limpede. Miros: în stare congelată carnea nu are miros. Consisten ă: fermă. cu elasticitate micşorată. culoarea variază de la roz-gălbui la galben-cenuşiu. consisten ă uşor micşorată. Miros: plăcut caracteristic speciei. Măduva: umple în întregime canalul medular al oaselor. aromă mai pu in exprimată decât la carnea refrigerată. după decongelare culoarea este roz-roşiatică. se desprinde greu de marginea osului. iar după decongelare suprafa a cărnii este umedă sau poate fi acoperită cu o pojghi ă uscată. 73 . Măduva: după decongelare uşor dezlipită de canalul medular.decongelată Aspect: bloc compact acoperit cu un strat de cristale de ghea ă. Caracteristici organoleptice a. la suprafa ă se formează insule de grăsime cu miros plăcut. esutul conjunctiv fără luciu. pe sec iune culoare caracteristică speciei. inclusiv la grăsime. Culoare: în stare congelată la suprafa ă culoarea este normală. b.

74 .6-6. Carnea relativ proaspătă Aspect: pe suprafa ă prezintă o peliculă uscată sau poate fi par ial acoperită cu mucus adeziv în cantitate mică. In cazul cărnii zvântate.6-6.Caracteristici organoleptice a. hidrogenul sulfurat şi reac ia Kreis pentru grăsimi.2 negativă negativă 35 Absent negativă 2. Examenul bacteriologic urmăreşte depistarea indicatorilor igienico-sanitari. Caracteristici fizico-chimice In vederea stabilirii reac iei chimice a cărnii se determină: pH-ul.6-6.2. După starea de prospe ime cărnurile se împart în: carne proaspătă carne relativ proaspătă carne alterată 2. Caracteristici pH Reac ia Eber Reac ia Nessler Azotul uşor hidrolizabil mg NH3% max. Reac ia H2S Reac ia Kreis Carne zvântată 5.5. Nu se găsesc germeni sau foarte rar coci sau bacili de poluare.3.6. amoniacul liber calitativ şi cantitativ.1. esutul conjunctiv fără luciu. Carnea proaspătă Caracterele organoleptice.6. b. 2.2 negativă negativă 20 Absent negativă Carne refrigerată 5. fizico-chimice şi microbiologice sunt aceleaşi ca la carnea refrigerată. Caracteristici microbiologice Examenul microbiologic presupune examenul bacterioscopic şi bacteriologic. refrigerate sau congelate: Salmonella /25 g – absent Clostridii sulfito-reducătoare – maxim 1/g. Se consideră necorespunzătoare bacteriologic pentru consum cărnurile care con in germeni patogeni. Clasificarea cărnii după starea de prope ime. uneori se pot observa pete de mucegai iar grăsimea are aspect mat şi consisten ă micşorată.2 negativă negativă 30 Absesnt negativă Carne congelată 5.5.2.

Mirosul: caracteristic de carne alterată.2 negativă negativă 20 absent negativă Carne relativ proaspătă 6. Carnea alterată Aspectul: suprafa a uneori uscată. grăsimea se separă la suprafa ă şi uneori are gust de rânced.6-6. Reac ia H2S Reac ia Kreis Carne proaspătă 5. Caracteristici fizico-chimice In func ie de starea de prospe ime la carne se constată modificări chimice care vizează o creştere a pH-ului. Măduva: uşor desprinsă de marginea osului. de culoare cenuşie. miros şi gust rânced. deseori acoperită cu pete de mucegai. Bulion: tulbure. lichid sinovial tulbure. amprentele digitale persistente. c.2 – 6. prezen a amoniacului liber. şi implicit o creştere a valorii azotului uşor hidrolizabil. Mirosul: uşor acid. consisten ă scăzută. uneori la suprafa ă se percepe uşor miros de mucegai sau de carne neaerisită. Tendoanele: pierd din elasticitate şi luciu. culoare cenuşie. murdar. Consisten ă: micşorată. Amprentele digitale revin mai încet dar complet. grăsimea are aspect mat. culoare cenuşie. Tendoanele: mate. periost închis la culoare. lichidul sinovial limpede. Consisten ă: scăzută. gust mai pu in plăcut. 2. nu se observă picături de grăsime la suprafa ă.6 pozitivă pozitivă >42 prezent pozitivă 75 . Măduva: nu umple întreg canalul medular. Bulionul: uşor tulbure. negricios. alteori umedă şi lipicioasă. suprafa a pe sec iune umedă.Culoare: la suprafată şi pe sec iune mai închisă decât la carnea proaspătă. murdară.6.6 slab pozitivă slab pozitivă 35 absent slab pozitivă Carne alterată > 6. Caracteristici pH Reac ia Eber Reac ia Nessler Azotul uşor hidrolizabil mg NH3% max.2. atât la suprafa ă cât şi pe sec iune. cu miros de rânced sau de mucegai. consisten ă mai redusă şi culoarea mai închisă decât la măduva proaspătă.

la carnea alterată se observă numeroase bacterii. exceptând unele categorii sunt preparate care se consumă fără preparări culinare. Indicatorii bacteriologici sunt: Salmonella. Carnea alterată: se exclude de la consum. Trebuie coroborate datele ob inute prin toate metodele şi se acordă prioritate metodelor cantitative. PREPARATE DIN CARNE Preparatele din carne sunt produse alimentare care rezultă din prelucrarea industrială a cărnii. oase afumate). etc. 3. Există şi câteva sortimente care înainte de consum trebuie supuse unei pregătiri culinare sumare prin frigere. Carnea relativ proaspătă: se poate folosi numai ca atare prin transformare în mâncăruri gătite cât mai repede posibil. tocare. afumare. Mezelurile. Tendin a de prelucrare în diferite preparate din carne pe motiv că se amestecă cu alte cărnuri şi se condimentează este extrem de dăunătoare. prăjire sau fierbere.3. introduse în membrane şi supuse prelucrării termice (fierbere. Prelucrarea tehnologică a cărnii este specifică fiecărui sortiment sau grupe de sortimente şi ea constă. fără nici un fel de preparare suplimentară. predomină bacilii gram negativi. 76 . maturare. Carnea proaspătă: se poate folosi pentru consum uman necondi ionat şi se pretează să fie conservată sau transformată în orice tip de preparate din carne. la carnea relativ proaspătă se obervă între 10-30 coci. fierbere. fizico-chimic. malaxare. microbiologic). cu o valoare nutritivă mare. nu se includ însă produsele destinate exclusiv prelucrării în mâncăruri gătite (ciolane de porc afumate. Stafilococi coagulazo-pozitivi. uscare. Nu poate fi conservată sau prelucrată în nici un fel de preparate din carne.6. ele putând fi consumate ca atare. Caracteristici microbiologice La carnea proaspătă nu se obervă coci şi bacili. dupa caz în: sărare. Se poate folosi pentru fabricarea făinurilor proteice utilizate în nutre urile concentrate pentru animale. E. nu are valoare absolută în aprecierea gradului de prospe ime al cărnii. pu ini bacili şi urme de esut muscular pe lamă.Coli. afumare) sunt denumite mezeluri. Rezultatele ob inute vor indica modul în care poate fi valorificată carnea. Separat luate nici una din investiga ii (organoleptic. Clostridii sulfitoreducătoare. Acest procedeu maschează doar modificările alterative şi compromite o cantitate şi mai mare de produse. Preparatele din carne fabricate din carne tocată cu amestec de sărare şi condimente. coacere.2.

Preparatele din carne asigură satisfacerea mai multor cerin e ale alimenta iei moderne: ob inerea unor game largi de sortimente conform dorin elor şi obiceiurilor alimentare ale omului. În caz de necesitate. Carnea. în special piperul şi boiaua de ardei. îmbunăta irea valorii alimentare. mărirea capacită ii de conservare. Materiile prime şi auxiliare trebuie să fie de foarte bună calitate microbiologică. Pentru asigurarea calită ii generale a produselor din carne şi în special a salubrită ii acestora trebuie respectate cu stricte e prescrip iile oficiale sanitar veterinare şi tehnologice pe întreg fluxul de fabrica ie. respectiv: apă/substan ă uscată. şoriciul şi tendoanele mâzguite. şoriciul şi slănina cu semne de râncezire. care de obicei au o încărcătură foarte mare conducând la însămân area masivă a tocăturii de carne. Pentru a verifica măsura în care producătorul a respectat prescrip iile oficiale. organele cu fermenta ie acidă (în special ficatul şi cordul). uniformizarea şi standardizarea cantită ii nutritive pe grupe de sortimente şi pe această bază stăpânirea şi dirijarea criteriilor alimenta iei ra ionale. proteină/grăsime. Prin opera iile tehnologice de tocare şi malaxare. iar uneori nu mai pot fi decelate la controlul produsului finit. valorificarea superioară a cărnii. pentru limitarea influen elor 77 . Dintre neregulile mai frecvent întâlnite pot fi men ionate: carnea mâzguită sau acidifiată. Aceasta impune pe de o parte supravegherea şi controlul respectării propor iei şi calită ii cărnurilor ( esut muscular. O aten ie deosebită trebuie acordată calită ii microbiologice a condimentelor. esut gras). iar pe de altă parte folosirea de criterii şi metode analitice adecvate de verificare a produsul finit. proteină musculară/proteină conjunctivă. apă/proteină. organele şi slănina trebuie să fie de primă prospe ime deoarece prin procedeele tehnologice aplicate şi sub influen a materiilor auxiliare modificările ini iale de prospe ime pot fi mascate. La carnea ca atare flora microbiană de contaminare este localizată la suprafa ă încât agresiunea acesteia se produce pe o singură direc ie: din exterior către profunzime. esut conjunctiv. microflora va fi diseminată în toată masa produsului. transformarea cărnii în produse alimentare direct consumabile creează posibilitatea economisirii semnificative de timp şi folosirea acestuia în alte scopuri utile. Prin particularită ile tehnologice de fabrica ie se schimbă propor ia naturală între componentele cărnii.

malaxare maturare. sau afumare – maturare – uscare. amstecării cu ingredientele secundare şi introducerii în membrane se produce recontaminarea microbiană. In caz contrar. Unele ingrediente de sărare. apoi sunt prelucrate prin fierbere. respectiv azota ii şi azoti ii. fisuri.1. Tobele şi alte produse similare vor fi supravegheate în mod deosebit. Drept urmare. Tratamentul termic trebuie riguros supravegheat însă astfel încât în centrul geometric al produsului să se realizeze o temperatură de 69 . Tratamentul termic distruge formele bacteriene vegetative dar nu şi sporii acestora. tocare. Igienizarea severă şi permanentă a utilajului constituie altă cerin ă majoră. Clasificarea preparatelor din carne Preparatele din carne în membrane sunt produse ob inute din carnea supusă unor opera ii tehnologice speciale de sărare. se impune aplicarea de măsuri adecvate. cu mari implica ii de ordin sanitar şi economic. Ra iunea acestei măsuri constă în aceea că.negative. cum ar fi sterilizarea înainte de încorporare. amestecare cu condimente şi cu alte ingrediente secundare. cea de-a doua fierbere trebuie efectuată în aceleaşi condi ii ca şi la celelalte preparate din carne.70˚C pentru o perioadă adecvată de timp. articula ii. Limitarea contaminării şi a dezvoltării microbiene sunt condi ii esen iale ce trebuie respectate.. fiind necesară prevenirea supradozării acestora. în special în prima etapă a tehnologiei de fabrica ie. În astfel de condi ii în profunzimea produsului valorile de temperatură nu numai că nu asigură distrugerea bacteriilor. în general. din contră favorizează multiplicarea galopantă a germenilor. cu toate consecin ele ce decurg din această stare. în activitatea practică se nesocoteşte această cerin ă şi cel de-al doilea tratament termic se aplică superficial.ascunse”(coturi. flora microbiană cantonată în locuri . sub formă de veritabile culturi. 78 . după care sunt introduse în membrane. au un înalt poten ial toxic. În timpul dezosării cărnii fierte. Pentru împiedicarea germinării lor este necesar ca preparatele din carne cu umiditate mare (prospăturile) să fie răcite energic imediat după fierbere şi păstrate în condi ii de refrigerare până în momentul consumului. fierbere şi afumare. preparatele din carne sunt produse grase. 3. Uneori. ori se ştie că grăsimea opune o mare rezisten ă la penetra ia termică şi constituie un bun agent de protec ie pentru bacteriile dăunatoare. poate produce însămân area în lan a produselor. chiar dacă aceste opera ii se efectuează în condi ii bune de igienă. asperită i). doar atăt cât este necesară pătrunderea de căldură a membranei.

fiecare baton trebuie să aibă ataşată o etichetă cu denumirea produsului şi alte date necesare pentru vânzare (întreprinderea producătoare. b. din carne de oaie (pastramă). fiind necesare pentru diferen ierea uşoară a sortimentelor. Forma şi modul de prezentare a preparatelor întregi sunt specifice. etc. legate cu sfoară atât la extremită i cât şi longitudinal şi transversal. drepte sau în formă de potcoavă. După materia primă folosită: preparate numai din carne de vită (pastramă). -bucă i relativ scurte.Clasificarea preparatelor din carne se poate face după mai multe criterii: a.prospături. mai cu seamă a celor în membrane care se pot confunda unele cu altele. -batoane drepte sau uşor încurbate.).întregi. . după cum urmează: -batoane drepte. . drepte sau uşor încurbate. salamuri semiafumate. din pasăre (pui afumat). afumături. c. preparate din subproduse (tobă). care pot fi păstrate 3–4 luni. salamuri. semiafumate. numărul normei de calitate..+6˚ C).. care necesită consumul în timp scurt de la fabrica ie (48–72 ore) şi păstrarea în condi ii de refrigerare (0. d. de asemenea la temperatură moderată. cu lungimea şi diametrul specifice. preparate fierte şi afumate. uscate. -bucă i sferice sau ovale.preparate cu durată medie de păstrare (7 – 45 zile).preparate de durată. 15˚C). aplatizate. După forma de prezentare: cârna i. -bucă i presate. preparate din mai multe feluri de carne (babic). preparate crude afumate. legate cu sfoară la ambele extremită i. aşa cum rezultă din procesul de fabrica ie. După durata de păstrare: prospături.por ionate sau feliate şi ambalate în pungi de polietilenă închise sub vacuum. . în şiraguri ob inute prin răsucirea membranei. preparate numai din carne de porc (şuncă presată). la temperatură moderată (cca. preparate pentru copii. preparate dietetice. Pentru mai multă siguran ă în diferen ierea sortimentelor. . După procesul tehnologic distingem: produse sărate. După destina ie: preparate obişnuite. excep ie fac preparatele în 79 . rulade Preparatele din carne se pot valorifica în comer sub două forme principale de prezentare: . e.

Trebuie să fie foarte bine cură ate şi spălate. etc). Preparatele din carne por ionate sau feliate vor fi etichetate pe fiecare pachet în parte. este necesar ca specialistul să urmărească respectarea particularită ilor tehnologiei de fabrica ie pentru fiecare sortiment sau grupă de sortimente. din rasele de carne.se foloseşte în stare proaspătă. imediat după tăiere. şorici de porc. Se poate folosi şi plasmă lichidă sau uscată. este necesară cunoaşterea caracterelor organoleptice. fie ca înlocuitor de apă în bradt (cu rol de stailizare a emulsiilor şi cu rol în creşterea valorii nutritive prin proteinele pe care le con in). picioare. se constată o creştere a puterii de hidratare a cărnii.ma e sub iri (cârna i. Pentru ca supravegherea şi controlul sanitar veterinar să fie eficiente. şuncă. rinichi. afumată. 3. Sângele: . cu con inut scăzut de grăsime (parizer. Materiile prime şi auxiliare utilizate pentru ob inerea preparatelor din carne 3. Carnea de pasăre: se foloseşte pentru ob inerea de preparate dietetice. defectele nealterative. Slănina: cu şorici sau fără. cremvurşti) la care eticheta va fi lipită pe unitatea de ambalaj sau introdusă în interiorul acesteia. etc. Excep ie face salamul de Sibiu. plămâni şi subproduse comestibile – căpă âni. condi iile şi timpul de păstrare. Carnea trebuie să aibă o bună capacitate de hidratare. splină. Materiile prime Carnea de bovină: este materia primă de legătură. Plasma se foloseşte la fabricarea preparatelor din carne în propor ie de 20%. inimă. se poate folosi ca materie primă în diferite preparate. Organele: comestibile – ficat.1. cea mai potrivită fiind carnea de la animalele neîngrăşate cu con inut de 20% proteine şi 3-4% grăsime. situa iile în care poate fi admisă recondi ionarea sau în care se impune consumul condi ionat. fie ca înlocuitor de carne (3kg de plasmă corespund la 1 kg de 80 .2. limbă. la fabricarea căruia se preferă carnea de la animalele mature din rasa Mangali a. burtă. Administrând animalelor adrenalină cu 3 ore înainte de sacrificare. cremwurşti. Carnea de ovine: se foloseşte pentru prepararea pastramei şi a unor produse specifice (babic şi ghiudem) nu se admite carnea de la ovine slabe. sărată sau crudă.2. Carnea de porcine: este indicată carnea care provine de la animale tinere. Slănina poate fi consumată şi ca atare. stările de alterare şi criteriile de apreciere a acestora. defibrinat sau stabilizat cu citrat de sodiu. De asemenea. fizico–chimice şi microbiologice normale.

cu umiditatea relativă de maximum 80% şi fără varia ii bruşte de temperatură. ceapă. amidon. nucşoară. .lian i.carne di vită).condimente: piper. fără miros şi bineaerisite. iar din punct de vedere bacteriologic nu trebuie să con ină germeni patogeni şi parazi i (lipsă Escherichia coli/100 ml. În apa neclorinată compuşii fenolici trebuie să fie de maximum 0. Sacii (50 kg) se depozitează în încăperi uscate. supă de la fierberea oaselor). aromă de fum). fără miros. Apa potabilă este folosită ca adaos la fabricarea bradtului. trebuie să corespundă STAS 1465/1972.001 mg/dm3. cazeină. nivelul de clor rezidual liber trebuie să fie în limitele admisibile (0. Sarea trebuie depozitată în încăperi uscate.2. boia de ardei. Materii auxiliare Componentele secundare şi materiile auxiliare apar in mai multor grupe de produse. formează clorofenoli. lipsă streptococi fecali/50 ml. polifosfa i. enibahar. deratizate. sânge integral. admi ându-se excep ional 0. cu miros particular persistent. zahăr. curate. concentrat proteic. în stive. emulgatori.agen i de sărare şi conservare: clorura de sodiu.2. produse din soia (făină. erisorba i sau ascorba i. Materiile auxiliare care intră în compozi ia preparatelor din carne sunt: Apa potabilă trebuie să îndeplinească condi iile STAS 1342/1984 din punct de vedere chimic. nitra i. plasmă sau hematii.030 mg/dm3. recristalizată) de calitate extrafină şi de tip B (sare gemă comestibilă) de calitate extrafină.1-0. la prepararea saramurilor şi la igienizare. Plasma se poate adăuga sub formă de fulgi de ghea ă sau ca atare în timpul fabricării saramurii putând înlocui maxim 50% din apă. Pentru industria cărnii interesează ca sarea să aibă un grad de puritate cât mai mare (fără impurită i sub formă de cloruri de calciu şi magneziu care au efect defavorabil în sărare). fină. texturat proteic). deoarece în cantitate mare favorizează descompunerea acidului ascorbic iar în combinatie cu fenolii existen i în apă sau folosi i ca aditivi (fum lichid. . curate. lipsă bacterii sulfitoreducători/20 ml). amelioran i: gelatina ca atare sau precursori ai acesteia (şorici. foi de dafin. coriandru. Clorura de sodiu de tip A (ob inută prin evaporare. nitri i. Din punct de vedere al tehnologiei produselor de carne. orez. Zahărul trebuie să corespundă STAS 11/1968.01 mg/dm3 şi în mod exceptional 0. 3. usturoi. tendoane. Depozitarea se face în stive pe grătare 81 . cum ar fi: . compuşii fenolici din apa clorinată trebuie să fie zero. uruială şi bulgăre.25mg/dm3). În această direc ie. Depozitarea sacilor de 50 kg se face pe grătare de lemn. deratizate.

În condi iile adăugării de acid ascorbic. gel. . Depozitarease face în saci de hârtie căptuşi i cu polietilenă. Acidul ascorbic şi sărurile sale de sodiu. iar con inutul în P205 minimum 58. Sub formă de ascorbat de sodiu.de lemn. Azotitul de (NaN02) se utilizează pentru ob inerea culorii de sărare. Zahărul se utilizează numai pentru anumite mezeluri. Din cauză că este toxic în cantitate mare.proprietatea lor antiseptică şi antioxidantă.5%. Adaosul este de 5 g/kg compozi ie. malaxare.influen a favorabilă asupra digestiei. iar con inutul în P205 de minimum 58%. adaosul în saramură este următorul: Tipul de saramură Polifosfat (kg / 100 l saramură) 10 5 12 4 15 3. având şi actiune antiseptică.7% prin creşterea capacită ii de re inere a apei. acoperire.îmbunătă irea gustului şi mirosului. respectiv acidul izoascorbic şi sărurile sale de sodiu. Pentru a ajunge la 0. amestecuri de polifosfa i alcalini cu următoarele ac iuni benefice: asigură re inerea apei în produse.5% polifosfat în produsul finit.5% (saramuri de injectare. oleorezine.7. se utilizează polifosfa ii instant solubili în apă rece. Polifosfa ii sunt. creşte randamentul în produs cu 2 . Pentru preparatele din carne se utilizează polifosfa i al căror pH în solu ie 1 % este 7. Aromatizan ii pot fi: condimente şi plante condimentare. Intră în componen a amestecului de sărare tip B şi în compozi ia saramurilor de injectare şi imersie. acoperire. Se depozitează în încăperi uscate şi răcoroase cu umiditatea relativă < 75%. în general. se adaugă în proportie de 300 . culoarea roşie se formează rapid şi este stabilă la lumină şi oxigen (nu mai este necesară maturarea bradtului pentru formarea culorii). se utilizează şi în saramuri de concentra ii 10 .25% în proportie de 0. utilizarea lui în industria cărnii trebuie făcută sub supraveghere.5 20 2.1. fără producere de suc.400 mg/kg compozitie şi numai după ce la cuterizare s-a adăugat amestecul de sărare B.5-3 Polifosfa ii de tip instant au un pH în solu ie de 9. uleiuri esen iale. malaxare). Pentru saramurile de injectare. . îmbunătă eşte suculen a produsului. 82 . Ac iunea aromatizan ilor se referă la: .1.0.

Mai contribuie la gust zaharurile simple precum şi lipidele existente. chimen. . ienibahar. prelucrarea este simplă.nu pot fi distribuite uniform în compozi ie. pătrunjel.nucă: nucşoară. pot fi. busuioc. ardei. scor işoară. dafin. prin măcinare la cele uscate. . disulfură de propil.bulbi: ceapă. muştar alb şi negru. condimentele şi plantele condimentare pot fi: . tarhon. ceapă. coriandru. Mirosul specific este dat de uleiul eteric iar gustul de substan ele tanante.picante: piper. leuştean. . cardamon.aliaceae: usturoi.la păstrare îndelungată îşi pierd din activitatea de aromatizare.se folosesc şi principiile de gust pe lângă cele de miros (uleiuri eterice). fenicul.con in substan e cu ac iune antioxidantă şi antiseptică.aromate: coriandru. rosmarin.planta întreagă: mărar. cimbru (partea aeriană). . dafin. capsaicină. . Condimentele trebuie măcinate foarte fin şi pot fi păstrate ca 83 .rizomi: hrean. . . . cimbrişor.frunze: măghiran. leuştean. în func ie de condiment. Dezavantajele folosirii condimentelor şi plantelor condimentare sunt următoarele: . ienupăr.pot imprima culoare particulară produsului. condimentele şi plantele condimentare au încărcătură microbiologică mare (sterilizarea condimentelor la cald reduce activitatea de aromatizare). anason etc.pot fi folosite în combina ie prin simplă amestecare. chimen. . tarhon. . Avantajele folosirii condimentelor şi plantelor condimentare sunt următoarele: . praz. .Condimentele şi plantele condimentare. ghimbir.folosite ca atare. mai ales cele sub formă de flori. cimbru. muştar.coajă: scor işoară. după natura lor: . piper negru. Se recomandă păstrarea condimentelor în stare nemăcinată (măcinătura se păstrează ca atare maximum 15 zile). de alil etc. .semin e: chimion. mărar.nu necesită prelucrare avansată. anason. . . .. usturoi. hrean. boia de ardei iute. mentă.fructul: ienibahar. inconvenient care poate fi înlăturat prin amestecare prealabilă cu un suport compatibil cu carnea. . După ac iunea principală. frunze.muguri florali: cuişoare.

Dezavantajele folosirii uleiurilor esen iale sunt următoarele: . folosite doar în acest scop.pot fi uşor oxidate în prezen a luminii şi oxigenului atmosferic.nu pot fi dispersate cu uşurin ă. . lapte praf degresat. urmată de recuperarea solventului. uscate. nucşoară (12%). alcoolul izopropilic.5%). lactoză sau se solubilizează într-un solvent compatibil cu carnea şi autorizat din punct de vedere alimentar. usturoi (2%). Oleorezinele şi uleiurile esen iale se pot utiliza sub următoarele forme: . Acestea au o încărcătură mare de bacterii şi trebuie păstrate în încăperi curate. Oleorezinele se ob in din plante condimentare şi condimente uscate. cazeinat etc. Oleorezinele nu prezintă dezavantajele condimentelor şi plantelor condimentare. Partea rămasă se extrage cu alcool etilic pentru ob inerea uleiul eteric. coriandru (2.sunt uşor volatile şi se pot pierde la tratamentul termic al produselor în care s-au încorporat. .au putere de aromatizare mare (de 100 ori mai mare decât a materialului de start). propilen-glicolul. Uleiurile esen iale se obtin din condimente şi plante condimentare prin extrac ie cu solven i organici. . O aten ie deosebită se acordă depozitării condimentelor. .pot fi uşor combinate în asocia ii specifice fiecărui produs. . . .. 84 . Avantajele folosirii uleiurilor eterice sunt următoarele: . având în vedere cantitatea mică ce se adaugă şi solubilitatea lor redusă. Miscela ob inută este distilată iar reziduul rămas constituie oleorezina. care se poate amesteca cu un suport de sare. Pentru o bună distribuire în compozi ie.pot fi falsificate cu aromatizan i de sinteză. dextroză.nu modifică aspectul pe sec iune al produsului. cimbru (4%).necesită spa ii mici de depozitare. condimentele măcinate se pot amesteca cu un izolat proteic.atare pe o perioadă îndelungată dacă se ambalează în folii impermeabile la vapori de apă şi gaze (ambalare sub vid).sunt pure din punct de vedere microbiologie. Se ob in oleorezine din piper (8%). .solu ii la care solven ii sunt: glicerolul. măcinate şi percolate cu un solvent organic. ardei (6%). deoarece nu mai con in substan e antioxidante. suporturi compatibile cu carnea.uleiul esen ial nu con ine toate elementele aromatizante ale materialului de start. bine aerisite.

sau digliceridele.03% pentru poten area aromei. amidonul. supe. Se utilizează în propor ie de 0. Foarte des utilizată este sarea de sodiu a acidului glutamic – monosodiu-glutamat MSG. lactoza.în această categorie intră 5'-IMP (acidul inozinmonofosforic) şi 5'-GMP (acidul guanozin-monofosforic). încapsulare în pat fluidizat. precum şi modul de func ionare al acestuia. maltodextrine). Poten iatorii de gust sunt folosi i intensiv în sosuri.0. .amestecul omogenizat se usucă prin atomizare într-un turn de uscare.se adaugă un emulgator solubil în grăsime. etapele încapsulării sunt următoarele: . Din această clasă fac parte unii aminoacizi.produse încapsulate. emulgatorii.5 1 %.065 . In urma a numeroase cercetări s-a ajuns la concluzia că MSG şi alte excitotoxine pot altera modul de formare al creierului în timpul dezvoltării. . . cunoscute şi sub denumirea de 5'-ribonucleotide.0. emulgatorul fiind lecitina şi mono. în coloană. acidul aspartic. iar comercial sub formă de RIBOTID.emulsii de tipul U/A. maltodextrinele. Ribonucleotidele . zerul praf. hrană dietetică congelată.se omogenizează amestecul pentru a se ob ine o emulsie de tipul U/A. Excitotoxinele au un rol important în bolile neurodegenerative la adul i. amidon. la o anumită temperatură. acoperind particulele de condimente cu o peliculă care se usucă în continuare în coloana respectivă.fixate pe un suport care poate fi sarea. Glutamatul de sodiu excită papilele gustative sensibilizându-le pentru perceperea mai bună a gustului specific produsului. L-cisteină. particulele solide pe care dorim să le încapsulăm (condimente fin măcinate) sunt men inute în pat fluidizat într-o coloană. proteine hidrolizate. concentrate alimentare. dextroza.025% pentru 5'-IMP şi 0. Pragul de percep ie este de 0. Această clasă de substan e se numeşte clasa excitotoxinelor (excită papilele gustative). lipidele) se introduce sub formă de solu ie suspensie prin pulverizare. Se foloseşte în propor ie de 0. acidul L-glutamic.01 . Materialul pentru încapsulare (amidonul. . cum ar fi Parkinson şi Alzheimer. gumă vegetală. 85 . . În func ie de concentra ia NaCI în produs.se amestecă oleorezina sau uleiul eteric cu un stabilizator (gelatină. În primul caz. etc. In cel de-al doilea caz. glutamatul poate intensifica sau diminua gustul de sărat.. Cele mai utilizate metode de încapsulare sunt: uscare prin pulverizare.035 0. Poten iatorii de aromă: au rolul de a poten a aroma.02% pentru 5'-GMP.

Concentrate proteice din soia.umiditate . Derivatele proteice folosite în industria cărnii sunt prezentată în continuare. .fibră .8%.Salmonella .lipsă. parte din substan ele minerale şi alte componente. saramuri de injectare (0. Glutenul uscat se poate utiliza în propor ie de 1% (se ine seama de con inutul în NaCl). supe de carne sau vegetale (1-2%).enterobacterii . Glutenul se hidratează în raport 1:3.70.lipide .cenuşă . Acest extract uscat con ine proteine solubile în apă şi produşii de degradare ai acestora. 86 .5%. Compozi ia chimică şi microbiologică medie este următoarea: . Se constituie ca aromatizan i buni dacă se utilizează în propor ie de 1% (se are în vedere şi con inutul de NaCI al produsului uscat). baze libere.3 -2%.5).5%).5. făină de soia.u.5 .7. .NTG 4 .proteină . putând con ine până la 75% proteine (fa ă de substan a uscată). gluten.5%. 0. Glutenul se ob ine din făina de grâu prin îndepărtarea amidonului şi proteinelor solubile în apă.5 .Derivatele proteice Hidrolizatele proteice din carne de calitate inferioară. sunt ob inute prin hidroliză acidă cu HCI.5%). neutralizare cu Na2CO3 sau NaHCO3 şi uscare prin pulverizare. 102/g. nucleotide. inclusiv aminoacizi liberi. inclusiv cu adaos de preparat enzimatic de natură fungică.Escherichia coli -absenti sau 1/ g. 104 -105/g. Aceste concentrate sunt produse îmbogă ite în proteine. nucleozide. 4.5% fa ă de s.absent. . în principal prin metoda spălării cu apă acidulată (pH=4. în compara ie cu făinurile de soia.drojdii şi mucegaiuri max.2-0. Cele mai bune hidrolizate se ob in din drojdia de panifica ie prin plasmoliză şi autoliză. 64 . masa umedă de gluten fiind solubilizată în solu ii saline şi uscată prin pulverizare. Se ob in din paiete sau făinuri degresate prin îndepărtarea oligozaharidelor solubile. 1. . sosuri (0. urmată de neutralizare cu NaOH şi uscare prin pulverizare. Se utilizează în produse pe bază de ficat (Ieber) având şi utilizări la conservele de carne (1%)..

8 h.măreşte randamentul în produs finit prin creşterea capacită ii de re inere a apei.la malaxarea cărnii cu saramură. 87 . Tehnologia de ob inere include următoarele opera ii: extrac ia proteinelor din făinuri sau paiete de soia. .măreşte valoarea nutri ională a produsului. în cazul compozi iilor cu structură eterogenă.emulsionează grăsimile şi stabilizează emulsia. . minimum 90%.Concentratele proteice se hidratează în propor ie de 1:3 şi se utilizează în propor ie de maximum 2%. . izolat) şi cazeinat. . . . . solubilizarea coagulului proteic.sodiu.proteină. Produsele amilacee: amidonul pregelificat (12. Având în vedere că principatele proteine colagenice. .la cuterizare. Derivate proteice din materii prime colagenice: proteinele colagenice din şorici: picioare de porc şi jumările rezultate la topirea grăsimilor (slănină. . .NTG. uscare prin pulverizare. maximum 4.Salmonella-lipsă.5 kg amidon + 5 kg NaCl + 100 l apă) răcit la +4°C poate fi folosit: . Avantajele folosirii izolatelor sunt următoarele: . deoarece con in minim 90% proteine. .la malaxare. precipitarea proteinelor din extract la pH-ul punctului izoelectric (pH = 4. separarea reziduului de extract.lipsă. în care caz carnea saramurată se păstrează max.măreşte capacitatea de hidratare şi re inere a apei. colagenul şi elastina.umiditate. osânza) pot fi utilizate pentru ob inerea unor emulsii proteice singure sau în combina ie cu derivate proteice din soia (concentrat. separarea coagulului proteic. maximum 1 %. . maximum 30000/ g. sunt proteine incomplete (nu con in cistină şi triptofan): este bine ca la ob inerea emulsiilor să se adauge şi un derivat proteic pentru echilibrarea deficitului aminoacidic.lipide.2% (dacă este izolat de sodiu).drojdii. în cazul compozi iilor cu structură omogenă.Escherichia coli .5). Izolatele proteice. maximum 100/ g. maximum 1. -cenuşă. Reprezintă forma cea mai rafinată a derivatelor proteice. maximum 6%.5%. Un izolat proteic se caracterizează prin: .

pe bază de produse naturale animale (membrane colagenice). 3. originale sau calibrate.3. ceea ce duce la un aspect necorespunzător al produsului finit. când trebuie să se comporte ca membrane elastice (să nu se rupă. urmeze.naturale. Ele prezintă calită i de rezisten ă. să nu crape). ovine.sintetice. de aceea. însă să se desprindă uşor de aceasta. în cazul membranelor semisintetice şi sintetice s-au realizat tipuri de membrane cu utilizări specifice (pentru anumite preparate). adică să. după felierea produsului. să reziste la tratament termic uscat şi umed (afumare caldă. după tehnologii speciale şi conservate prin sărare sau uscare.semisintetice. porcine. să fie retractabile. Membranele. elasticitate.8 . să nu prezinte miros care poate fi preluat de pastă (compozi ie). să aibă rezistentă la umplere.1 % fa ă de amidonul pregelificat. dar nu au diametru uniform pe 88 . .Pentru a nu se diminua culoarea normală a compozi iilor prin adaos de amidon. Permeabilitatea este necesară şi la produsele semiafumate unde trebuie eliminată o cantitate de apă. materialele de legare şi ambalare şi combustibilii tehnologici. Toate proprietă ile men ionate nu pot fi îndeplinite de acelaşi tip de membrană. retrac ia compozi iei. unde trebuie să se men ină un consum specific subunitar.2. ob inute de la bovine. să aibă diametru constant pe toată lungimea lor. salam de vară). Permeabilitatea nu este necesară la prospături. legare sau clipsare. cât mai compactă. calitate necesară în cazul salamurilor crude şi salamurilor semiafumate mai puternic deshidratate (de exemplu. Materiale Materialele folosite în industria cărnii sunt: membranele. . se foloseşte sânge în propor ie de 0. Membranele naturale pot fi uscate sau sărate. care pot fi pe bază de vâscoză sau pe bază de material plastic (poliamidice). Membranele folosite în industria cărnii pot fi: . să adere la compozi ie. inclusiv permeabilitate. pasteurizare). dar membranele impermeabile prezintă dezavantajul men inerii exsudatului de grăsime + apă între membrană şi compozi ie. să poată fi colorate şi imprimate şi să aibă luciu caracteristic. Membranele trebuie să îndeplinească următoarele condi ii: să aibă permeabilitate la vaporii de apă şi gaze.

prelegate la un capăt şi cu ochi de agă are. -din timpul conservării (rugină. culoare schimbată. se desprind uşor de pe produsul finit au diametru constant. plastifian i (glicerol. . Principalele membrane naturale folosite sunt prezentate tabelul următor: Nu trebuie folosite membrane naturale cu defecte: -din timpul vie ii animalului (noduli provoca i de larve. de parazi i şi boli microbiene. Rolele se depozitează la temperaturi < 20°C şi φ 75% iar. . Membranele naturale uscate se înmoaie în apă căldu ă şi se leagă la un capăt cu sfoară. plăgi şi ulcera ii. pot fi imprimate.bucă i tăiate.role cu diferite diametre. intestinele de porc şi de vită conservate prin sărare se înmoaie în apă aproximativ 2 ore.batoane gofrate. membranele se taie la dimensiunile dorite şi se imersează într-o solu ie salină (1-2%) la temperatura camerei. după care se leagă la unul din capete (după tăiere la 89 . parazi i). spumozită i). putrefac ie. râncezire. la utilizare. în pachete (mănunchiuri). mucegăite). calitatea lor generală fiind dependentă de calitatea prelucrării lor tehnologice şi de condi iile de conservare. se spală cu apă curgătoare şi se dezinfectează 15 minute cu o solutie 2% hipermanganat de potasiu. Aceste membrane sunt comercializate sub formă de: . au retractabilitate bună. zbârcire. metrajul/rolă depinzând de diametrul membranei. abcese. de gândaci. celuloză) şi în unele cazuri şi un colorant (de exemplu. . Membranele semisintetice-colagenice au în compozi ia lor un anumit procent de colagen (60 . pot fi stufuite. timp de 10-15 min. fermenta ie acidă.toată lungimea lor.86%). în func ie de produsul la care se utilizează. resturi de grăsime. catar intestinal. atacate de molii. sunt uşor de tăiat la decuparea produsului finit. Membranele semisintetice sunt membrane colagenice care se caracterizează printro bună absorb ie a componentelor utile din fum. -din timpul prelucrării tehnologice (găuri.preclipsate la un capăt şi cu ochi de agă are. un umectant (sorbitol. de rozătoare. Modul de prezentare a membranelor semisintetice (colagenice). Înainte de folosire. ulei vegetal). murdărie externă. pete de sare. resturi de con inut intestinal. după care se spală din nou. ferestre. caramel). . sunt ob inute la diferite diametre.

Mortadella. respectiv rumeguş. Membranele sintetice-poliamidice se comercializează sub formă de role. Combustibilul lemnos se foloseşte pentru ob inerea fumului. sunt retractabile. Materiale de legare şi ambalare. Înainte de utilizare. umplerea uşoară cu maşini obişnuite sau automate. pot fi stufuite. membranele îşi măresc dimensiunile cu circa 5 . membranele se leagă sau se clipsează la unul din capete şi se imersează în apă la temperatura camerei timp de 10 . Se preferă lemn. cu suprafa ă rugoasă (pot avea inser ie de fibre pentru mărirea rezisten ei şi îmbunătă irea aderen ei la pasta de carne). ar arul. Ele sunt comercializate sub formă de role. leber. frasinul. Sunt impermeabile şi neretractabile. sângerete. arinul. se taie la dimensiunea dorită şi se leagă la un capăt cu sfoară sau se clipsează la un capăt. dacă membranele provin din role. caltaboş. pot fi legate sau clipsate. pot fi imprimate. Se pot şi înmuia în prealabil în apa rece unde se men in 5-30 min. Membranele sintetice-celulozice (de vâscoză) sunt membrane retractabile. Combustibilii tehnologici. Înainte de utilizare. Materialul de legare este reprezentat de sfoara 2C pentru legarea preparatelor obişnuite şi sfoara 3F (trei fire) pentru salamurile de durată. bucă i tăiate în pachete. După umplere. pretându-se mai bine la fabricarea salamurilor de tip parizer. tobă. formă stabilă cu calibru exact. inclusiv la salamurile crude cu şi fără mucegai pe membrană. Umiditatea materialului lemnos trebuie să fie ~30%. Rumeguşul se depozitează în spa ii amplasate lângă generatoarele de fum. Materialele de ambalare sunt hârtia albă obişnuită. fagul. membrane prelegate preclipsate. după care se înmoaie aşa cum s-a arătat mai înainte). bucă i tăiate în pachete. Pentru o bună omogenizare lichidul de fum se adaugă în apa pentru bradt 90 . sunt impermeabile la grăsime. Membranele sintetice-celulozice prezintă următoarele avantaje: absorb ie bună a fumului. din categoria esen elor tari. care nu con in substan e răşinoase. Pot fi utilizate la toate tipurile de preparate din carne.8 mm.15 min. ceea ce ar putea imprima produselor gust amărui şi culoare închisă. membrane prelegate preclipsate.dimensiunile cerute ele se pot şi coase la unul din capete. foliile din material plastic şi lăzile din plastic (navete) pentru transportul produselor. Membranele sintetice-poliamidice pot fi colorate divers şi imprimate. Esen ele cele mai indicate sunt stejarul. Lichidul de fum – se ob ine prin absorb ia fumului natural în solu ia apoasă şi fitrarea pe strat celulozic. datorită elasticită ii.

1. şrotul maturat se toacă la maşina Wolf de mărime corespunzătoare sortimentului. Prin interac iunea polifosfa ilor. se asigură gelatinizarea (capacitatea de legare a 91 . În acest scop. 3.30 kg şi se introduce la frig timp de 24 . şrotul.3. condimentele se supun măcinării. În func ie de coeficientul fiecărui produs. iar după ob inere trebuie introdusă în membrane în timpul cel mai scurt. condimente) se mai pot încorpora şi alte adaosuri conform prescrip iei oficiale. bradt. În alcătuirea compozi iei se va ine cont de propor iile de participare şi de felul produsului care se pregăteste după re etă specifică fiecărui sortiment în parte. a proteinelor miofibrilare solubilizate şi a colagenului. Amestecarea ingredientelor se face la malaxor respectând propor iile prevăzute în re eta oficială. amestec de bradt şi şrot sau carne maturată ca şrot. Prepararea compozi iei se va face în condi ii severe de igienă şi în spa ii cu temperatura mai mică de +10°C. În scopul scurtării timpului de maturare carnea se toacă la maşina Wolf prin sita de 20 mm. 3.72 ore. În afara celor patru componente de bază (şrot. în acest fel. În timpul maturării şrotului şi bradtului se desfăşoară procese chimice care vor produce frăgezirea cărnii şi formarea aromei. Prepararea şrotului Şrotul se prepară din carne de vită sau de porc ce a fost sortată în prealabil şi tăiată în bucă i de 200-300 g.sau în saramura de malaxare. compozi ia se va face numai din bradt. slănină. timpul de maturare se scurtează la 16 ore. ce se introduce după cântărire în malaxor împreună cu amestecul de sărare. slănina se toacă de asemenea la maşina Wolf sau la maşina de tăiat slănină. slănina şi condimentele. iar bradtul maturat se foloseşte ca atare.3. Pregătirea compozi iei şi a produselor finite Materiile prime ce compun compozi ia preparatelor de carne sunt bradtul. După omogenizare şrotul se depune în tăvi câte 25 .

nitra ii se vor combina cu mioglobina conducând la formarea culorii roşii care se va men ine şi după aplicarea tratamentului termic. Nitri ii şi după caz. cantitatea de sare şi polifosfa i adăuga i. Datorită contactului direct cu oxigenul atmosferic. apoi se trece la cuter pentru continuarea mărun irii până la pastificare fină. 3. cum ar fi produsele de soia.php/products/search Bradtul se prepară din carne cu con inut mai mare de esut conjunctiv.stelas. care asigură adezivitatea diverselor componente ale umpluturii preparatelor din carne. Cutter . pentru a-i asigura o mai bună capacitate de hidratare şi putere de re inere a apei. de calitatea lian ilor folosi i.2. Aceasta nu este un defect dacă straturile profunde au culoarea roşie caracteristică şi nu prezintă modificări de ordin alterativ. precum şi emulsionarea grăsimii şi stabilizarea emulsiei. Recipientele cu bradt se trec apoi în spa iile de maturare pentru 24 . În timpul cuterizării se adaugă apă rece şi amestec de sărare care va con ine şi polifosfa i. pH-ul.ro/index.http://www. puterea de re inere a apei. temperatura de prelucrare. Carnea selec ionată pentru bradt se toacă la masina Wolf echipată cu sita cu ochiuri mărunte (diametrul cca. în timpul maturării mioglobina din stratul superficial de şrot şi de bradt se oxidează cu formarea de metmioglobină astfel încât la suprafa ă apare culoarea roşie . În cazul utilizării unor adaosuri. Calitatea bradtului depinde de o serie de factori: calitatea cărnii.pastei). acestea se încorporează în bradt în timpul opera iilor ce se efectuează la cuter. con inutul de esut conjunctiv. 2 mm). în special în stare caldă. ob inut prin tocarea mecanică fină a cărnii.48 ore.brună (şrot) sau cenuşie (bradt). Pentru ob inerea unui bradt de calitate se 92 . precum şi capacitatea de legare a pastei.3. modul de prelucrare. Folosirea fosfa ilor asigură posibilitatea preparării bradtului şi din carne refrigerată sau chiar congelată. Prepararea bradtului Bradtul este pasta de legătură.

Periodic prin examene de laborator se urmăreşte calitatea pastei. In acest caz se încorporează mai pu ină apă şi amestecul se desface mai uşor decât la bradtul cald. timp de 72 de ore. o parte din proteine solubilizându-se în faza continuă (apa adaugată şi apa proprie). determinându-se starea de 93 . prin tocare. creşte mult temperatura şi uneori bradtul se poate tăia. fizico-chimice şi microbiologice corespunzătoare. Inverzirea bradtului – apare în timpul maturării datorită răcirii insuficiente. Apa care se adaugă trebuie să fie rece. caz în care bradtul nu se mai poate utiliza. Defecte de culoare Culoarea prea deschisă – se datorează maturării insuficiente sau unei cantită i insuficiente de NaNO2. în tăvi de aluminiu. Din şrot şi bradt se ob ine amestecul de umplere. faza dispersată fiind alcătuită din proteine şi lipide. păstrării în condi ii de temperatură şi umiditate necorespunzătoare. pe care carnea nu o mai poate re ine sau dacă s-a folosit carne de la animale febrile sau dacă pentru ob inerea cănii au fost sacrificate animale obosite. Pentru a ob ine preparate fără defecte cu caracteristici organoleptice.1. Bradtul are o calitate cu atât mai bună. Defectele bradtului Defectele cele mai frecvente la prepararea bradtului sunt: 3.3. Tăierea bradtului Tăierea bradtului se poate produce datorită adăugării unei cantită i prea mari de apă. cu cât calitatea cărnii este mai bună. refrigerată sau congelată. Bradtul poate fi cald.3. Depozitarea şrotului şi bradtului se face la temperaturi de 0-4°C. Inconvenientul se poate înlătura folosind polifosfa i care au capacitatea de a re ine apa şi de a emulsiona grăsimile. dacă se ob ine din carne caldă sau rece. Inverzirea indică un început de alterare. deoarece în timpul prelucrării. 3.foloseşte carne de bovine tinere.3. O altă cauză a tăierii bradtului este folosirea cărnii prea grase sau dacă în timpul fabricării bradtului din greşeală s-au tocat bucă i de pancreas sau de ganglioni limfatici care con in enzime proteolitice. dacă se ob ine din carne zvântată. trebuie respectate toate etapele procesului tehnologic. pentru că este mai săracă în grăsimi şi con ine o cantitate de proteine structurale (actină şi miozină).2.3. In timpul maturării bradtul devine de culoare roşie şi formează la suprafa ă o crustă de culoare închisă.3.3. 3.

Durează între 6-24 ore. ce pot deteriora produsul. Zvântarea membranei se face în celule de afumare caldă şi durează 10 .prospe ime a acesteia. lungimea. cu umiditatea aerului de max. Opera ia de zvântare se efectuează în încăperi separate. la afumături şi la unele salamuri cu durată mare de păstrare. opera iune ce cuprinde: afumarea caldă.30 minute. durata ei variind în func ie de diametrul batoanelor. Prin şocul termic aplicat se previne zbârcirea membranelor şi se împiedică dezvoltarea germenilor. afumare ce cuprinde celula de afumare şi fierbere. afumarea rece. generator de fum şi instala ie de automatizare şi control. Fierberea este specifică fiecărui sortiment. care sunt umplute cu ajutorul unor şpri uri manuale. În acest timp se produce uscarea învelişului şi întărirea compozi iei. la temperatura de 15-40°C.95˚ C. la o temperatură de 45 . Afumarea sau hi uirea se face în două faze distincte: zvântarea membranei. timpul de expunere fiind între 15-30 minute. Prin hi uire se rumeneşte produsul. la 75 . un rol important revine presării compozi iei în aşa fel încât să nu rămână goluri de aer. 94 .4. precum şi forma şi dimensiunile batoanelor (diametrul.3. prima opera ie fiind zvântarea. Se face de la 70-75°C. produsul suferind o uşoară coacere ce îi îmbunătă eşte calitatea şi conservabilitatea. se pasteurizează. Dacă rezultatele sunt necorespunzătoare pasta se îndepărtează din fabrica ie. afumarea propriu-zisă. profilul drept sau curbat) vor fi specifice fiecărui sortiment. 85% şi durează 2–6 ore. urmărind ca temperatura din interiorul produsului să nu depăşească 65-70°C.47˚ C. bine răcite şi ventilate. Prelucrarea termică se face pentru anumite sortimente în mod diferit. Tipul membranelor (naturale sau artificiale). Pregătirea produselor finite După omogenizare. răcirea. pe când afumarea durează 20 60 minute. Afumarea rece se aplică mezelurilor semiafumate. Răcirea se efectuează doar la prospături şi se face prin duşare sau prin imersie. în func ie de sortiment şi de natura membranei folosite. Batoanele umplute se leagă la ambele capete cu sfoară şi se aşează pe be e şi se aranjează pe rame pentru a se putea prelucra în continuare. La umplerea membranelor. Aceste opera ii se pot face într-o instala ie de fierbere. 3. compozi ia este introdusă în membrane. mecanice sau automate. fierberea.

astfel încât produsul finit să se încadreze în limite normale.7g%) este necesară recondi ionarea.dacă se depăşeşte cantitatea de clorură de sodiu admisă. respectiv în substan e care pot constitui substrat de fermentare. ca atare dacă ceilal i parametrii se încadrează în condi ii impuse de STAS. 3. In acest context se realizează o verificare riguroasă a con inutului în nitri i.5. adică amestecarea cu pastă fără polifosfa i. nitra i. se poate admite consumul condi ionat (valorificare imediată. După legare batoanele se aga ă pe be e pentru zvântare fără să se atingă pentru a nu se forma pete albe. Condi ii de depozitare şi transport Se păstrează în spa ii curate. mărirea capacită ii de conservare.6. fără miros străin. clorură de sodiu. polifosfa i. 95 . Con inut de sare .4. ele pot deveni dăunătoare. Legarea batoanelor trebuie făcută corect. Con inut de substan e care pot constitui substrat de fermentare – dacă se face o supradozare a substan elor din această categorie. Se în eapă pentru eliminarea aerului de sub membrană. Umplerea se face sub presiune pentru a se evita formarea de goluri în pastă sub membrană. Controlul aditivilor Aditivii fac parte din clasa substan elor adăugate în preparatele din carne în vederea diversificării sortimentelor. îmbunătă irii caracterelor organoleptice şi nutritive ale produselor. Con inutul de nitri i şi nitra i – dacă acest con inut depăşeşte valoarea maxim admisă de 7mg% în cazul azoti ilor şi 30mg% pentru nitra i. Dacă concentra ia aditivilor depăşeşte însă limitele admise. uscate. Con inut de polifosfa i – în cazul unei depăşiri moderate produsele pot fi admise în consum imdiat. specifică fiecărui sortiment se va face deasemenea recondi ionarea până se ob ine concentra ia admisă. la pre redus) dacă ceilal i parametrii se încadrează în limitele admise. Dacă depăşirea este mai mare (peste 0. se poate admite recondi ionarea. 3.3. Controlul umplerii membranelor In această etapă a procesului tehnologic se urmăreşte ca amestecul să fie bine îndesat în membrană. cu posibilită i de ventila ie şi umiditate între 75-85%. In acest caz pasta care con ine cantitate mai mare de azota i sau azoti i se va amesteca cu pastă care nu con ine aceste substan e.

la locul de depozitare – se verifică igiena şi cură enia încăperilor de depozitare . umiditate maxim 80%.controlul stării de prospe ime al preparatelor. autoizoterme.7.Prospăturile – au termen de valabilitate redus 3-4 zile. TV 3 luni. Controlul preparatelor Controlul preparatelor din carne se realizează a. fără miros străin.controlul actelor înso itoare .se verifică igiena şi cură enia încăperilor de comercializare . 3. la locul de produc ie – controlul materiilor prime şi auxiliare .contolul condi iilor de păstrare . Produse de durată – la temperaturi cuprinse între 4-14°C. se păstrează până la livrare la temperaturi de 0-4°C.controlul pe flux tehnologic . curate. c.controlul actelor înso itoare .controlul produsului finit b. Salamurile semiafumate – se păstrează în spa ii reci şi uscate la temperaturi de 1012°C. 96 .controlul stării de prospe ime al preparatelor. Transportul se poate realiza cu mijloace frigorifice. în spa ii bine ventilate până la 15 zile la salamul de vară. la locul de desfacere .contolul condi iilor de păstrare .

gata preparate. etc. Sortimentele acestor produse sunt variate. Chiftele. Cârna i proaspe i. Muşchi tocat. mânc ruri g tite. eventual condimentate şi necesită doar tratament termic 4. Clasificarea semipreparatelor 4. concentrate alimentare.1. Pârjoale. frigerea). Vrăbioară Frigărui. Carne tocată. Semipreparate naturale Sunt produse fără nici o prelucrare termică. fiind necesar doar un tratament termic (încălzirea. Semipreparate în aluat • • • • Se pot păstra prin congelare sau la temperaturi de 0-15ºC. Muşchi semivegetarian Pateuri cu carne.1.2.4. conservate prin congelare sau refrigerare. Feliate. SEMIPREPARATE Semipreparatele sunt produse de larg consum destinate s scurteze timpul de preg tire. ambalate. Ravioli.3. Pizza.4. Muşchiule . 4.1. Tortelini. 97 .1. Mâncăruri semigătite Preparate ca şi mâncărurile gătite. dar nu sunt tratate termic.1. ob inute din carne proaspătă: • • • • Cotlet. semifabricate din carne tocat cu adaos de diferite condimente. Semipreparate din carne tocată netratate termic • • • • • • • • 4. semifabricate cu aluat. Pastă de mici. 4. Unele sunt semipreparate naturale din diferite specialit i de carne destinate fripturilor. fierberea. Biftec dobrogean.1.

cuburi. Timpul de p strare este cuprins între 3-12 luni.3. se ambalează în pungi de plastic şi se congelează la -30º C. .4.1. Mod de prezentare Semipreparatele culinare fabricate în întreprinderi de industrie alimentar livreaz în form preambalat şi anume: .6. Controlul acestor produse se face dup înc lzire. prin refrigerare. specific sortimentului. Materii prime şi auxiliare folosite la fabricarea semipreparatelor Carnea folosit la fabricarea semipreparatelor culinare trebuie s fie de calitate corespunz toare şi s întruneasc condi iile de prospe ime prev zute pentru categoria „carne proasp t ”. se depozitează la -18.2. etc. Mâncăruri gătite După prepararea culinară se lasă la răcit. dublate cu hârtie pergaminat sau folie din material plastic.cutii metalice asem n toare celor de la conserve. . In cazul produselor congelate examenul se face dup decongelare. iar la mânc ruruile g tite dup 98 .5. -20º C 4. condimentele şi celelalte ingrediente secundare vor fi de prim prospe ime şi vor îndeplini condi iile de calitate prev zute în normele oficiale. vegetal ). vit . Legumele. Concentrate alimentare Produse sub formă de praf . porc. fiind condi ionat în primul rând de propor ia şi natura gr similor din compozi ia acestora (gr simea de pas re.pungi din material plastic închise prin termosudare.plicuri de staniol. Semipreparatele congelate trebuie depozitate la -18˚C timpul de p strare fiind de maxim 6 luni Produsele deshidratate .1. 4.p strarea se face în înc peri uscate. Semipreparatele refrigerate se p streaz la 0-4˚C. timp de maximum 48 de ore. Condi ii de p strare Conservarea semipreparatelor este asigurat deshidratare.presate. 4. 4.4. r coroase (0-15˚C) şi întunecoase. congelare sau se caracteristicile organoleptice.

originea materiei prime. fizico-chimic pentru prospe ime şi examenul microbiologic. 4. Controlul la locul de produc ie La locul de produc ie se va controla: . Se recolteaz 2% din masa lotului. Controlul semifabricatelor Controlul semifabricatelor se face pe loturi.5. şni ele.originea produselor (certificate.5.5. Este interzis preg tirea unor cantit i de materie prim mai mari decât cele necesare pentru prelucrarea imediat .produsul finit prin examen organoleptic la fa a locului şi recolt ri de probe prin sondaj pentru examene de laborator. Controlul la locul de desfacere La locul de desfacere se va controla: . respectiv la locul de depozitare şi desfacere. 4.3. refrigerate sau congelate se face cu autoizoterme respectiv cu autofrigorifice dac este vorba de distan e mai mari. Temperatura în înc perile de lucru nu trebuie s dep şeasc 10-12˚C. Controlul se realizeaz la locul de produc ie.5. acte înso itoare) . Cond iii microbiologice: germeni patogeni sau toxine ale acestora – absen i 99 . produse în aluat – se pot prezenta în stare congelat sau refrigerat .4.calitatea şi salubritatea acestora. nu mai putin de 3 probe sau 200-300g/recipient.condi iile igienico-sanitare de prelucrare pe întreg fluxul tehnologic .1. Examenul de laborator al semipreparatelor preambalate nesupuse tratamentului termic – mititei. 4.calitatea şi salubritatea materiei prime şi auxiliare . pârjoale. în func ie de natura sortimentului. 4. In caz de suspiciuni se vor recolta probe pentru examenul de laborator.4. prin verificarea certificatelor şi actelor înso itoare) . chiftelu e. Se execut examenul organoleptic. în stare decongelat precum recongelarea acestora. Este interzis vânzarea semipreparatelor preambalate congelate. Examenul de laborator al semipreparatelor naturale – se face ca la probele de carne. Caracterele organoleptice: trebuie s fie specifice c rnii proaspete (tocate) cu sau f r adaos de condimente. Transportul semipreparatelor preambalate.2.5.

la care se adaug hidrolizat proteic sau extract de carne.Clostridium perfringens/0.Clorura de sodiu maxim 2 %.1g – absent.Escherichia Coli /g – absent .Enterococi/g – absent .Examenul de laborator al concentratelor alimentare Concentratele alimentare rezult din prelucrarea prin deshidratarea unor produse alimentare. specifice. condimente şi aromatizan i. Caracterele organoleptice: pulbere omogen sau amestec de pulbere cu diferi i componen i (particule deshidratate de carne. culoare.5. f r miros sau gust modificat de rânced. Condi ii microbiologice: .Aciditate g% acid lactic – maxim 0.5. Caracterele organoleptice: sunt specifice sortimentului. .Examenul de laborator al mânc rurilor g tite – aceste semipreparate cuprind o gam larg de mânc ruri care se livreaz în stare congelat şi/sau preambalate.Caractere fizico-chimice: azotul uşor hidrolizabil . Gr simea la probele de carne tocat deasemena şi prezen a amidonului.negativ .Reac ia Kreis . cu aspect.germeni patogeni sau toxine ale acestora – absen i.4-0. Caractere fizico-chimice: . 4. Reac ia pentru H2S – negativ Clorura de sodiu maxim 3.5 %.Reac ia pentru H2S – negativ . gr simi. f r impurit i. 100 .5.6. larve sau insecte sau insecte adulte. miros şi gust caracteristice. pl cute. mucegaiuri. Culoarea s fie specific componentelor şi anume: etc. atr g toare. pulberea s fie alb-g lbuie particulele de carne de culoare brun -maronie particulele de legume – de culoare natural se execut obligatoriu Mirosul şi gustul s fie pl cute.5%. legume. . verdea ) f r aglomer ri stabile. 4. .maxim 35mg NH3 /100g.

1g – absent.Escherichia Coli /g – absent .10-15% Tip II – 5-7% Reac ia Kreis .negativ Aciditate 4-9˚T Azot uşor hidrolizabil – maxim 17 mg/100g produs. . 101 . tip II – pentru mânc ruri.germeni patogeni sau toxine ale acestora – absen i.Clostridium perfringens/0.Condi ii microbiologice: .Enterococi/g – absent . Caractere fizico-chimice: Concentratele se pot împ r ii în 2 tipuri: tip I – pentru supe. Ap – maxim 10% Gr sime – Tip I – 7-9% Tip II 15-20% NaCl – Tip I .

semiconserve de şunc (pulp . Se amestec sol A cu B timp de 5 minute. . antibiotice. 5.: Sol A . Acest tip de conserve necesit condi ii speciale de depozitare. bacon slab. Sol B .erisorbat de sodiu sau ascorbat de sodiu. . . acid ascorbic.se fierbe 10 minute. Materii auxiliare Clorura de sodiu. şi anume 0-4°C.semiconserve preparate din carnea de porc tocat . de porc. Sol D . . sau în pungi.polifosfa i şi sare . . pentru c pasteurizarea asigur numai distrugerea florei vegetative.semiconserve de şunc de carne de mânzat. Sol C . Se amestec sol C cu D.2.s nu treac mai mult de 36 de ore de la t iere pân la prelucrare. SEMICONSERVE DE CARNE Semiconservele de carne sunt produse de carne ambalate în recipiente metalice. spat . din carne de vit . Semiconservele pot fi: . Saramura – concentra ia saramurilor se controleaz în laboratorul uzinal.se dizolv în ap . iar de 2 ori pe lun se execut examenul fizico-chimic şi microbiologic la laboratoare autorizate. sub presiune. azoti i.semiconserve din piept de porc afumat. polifosfa i. . timp de 5 minute. . 102 . 5. un timp de maixm 9 luni. Pentru prepararea saramurii apa se fierbe 30 minute şi se r ceşte la 6˚C şi se prepar 4 solu ii. azota i.Materia prim folosit la fabricarea semiconservelor Carnea .constituie siropul de zah r . metale grele. cotlet) de porc. s ruri ale acestuia.s nu con in pesticide.5. închise ermetic.semiconserve de cremwurşti.. zah r şi gelatin . dup care se r ceşte.semiconserve din limb de vit .1.s nu provin de la scroafe de reproduc ie sau vieri chiar dac sunt castra i. şi supuse unui tratament termic la temperaturi cuprinse între 75-80°C (pasteurizare) care asigur distrugerea florei vegetative. 30 de minute. Deasemenea semiconservele pot fi cu gelatin sau cu polifosfa i. Toate materiile auxiliare trebuie s îndeplineasc condi iile prev zute în normele oficiale. etc.destinat ob inerii semiconservelor trebuie s respecte anumite condi ii: . In produsul finit este necesar un con inut de 3% NaCl.nitrat şi/sau nitrit de sodiu cu UV şi se foloseşte în max.

Dup închidere cutiile se in 1-2 ore la temperatura de 10˚C şi se controleaz ermeticitatea. închiderea acestora. Controlul semiconservelor Controlul semiconservelor se execut la loculu de produc ie. pasteurizarea corect : 70°C timp de 10-25 minute în autoclave sau cazane. temperatura s fie cel mult 10°C în toate spa iile de lucru. 104 . Controlul la locul de produc ie Se controleaz : respectarea riguroas a condi iilor igienico-sanitare pe întreg fluxul tehnologic de fabrica ie.5-6 . injectarea corect (malaxarea). 3% . ob inut din colagen. 5.Streptococi fecali – absent.Plumb mg% .1.NTG/g max. Fizico-chimic .maxim 0.pH 5. Microbiologic .5 .Gelatina – fiind un produs de origine animal . respectarea condi iilor de maturare (4°C. 103 . sterilizarea acesteia.Cenuş max.punct de topire 31-32˚ .maxim 3 Examenul de laborator al semiconservelor se refer la examenul exterior al cutiei.1 . pentru verificarea calit ii este obligatorie efectuarea examenului microbiologic dar şi fizicochimic. examenul con inutului şi examenul interior al cutiei. umplerea cutiilor sub vacuum. la locul de depoztare respectiv la locul de desfacere.Coliformi/g max 10 .3. calitatea c rnii (carnea necorespunz toare se îndep rteaz ) prepararea corect a saramurii de injec ie. presarea. 5.ap 10-13% .Bacterii anaerobe/g max 1 .3. Temperatura mai mare are efect nefavorabil asupra calit ii con inutului.Cupru mg% . timp de 48 de ore). aşezarea corect a c rnii în forme.Arsen mg% maxim 0.

3.4. luna) Stan area: . petelor de rugin .- r cirea imediat a semiconservelor. recoltarea probelor în vederea examenului de laborator (2-4 cutii/lot) Se controleaz : . sortimentul. etichetarea şi depozitarea la temperatura de maxim 4˚C.integritatea recipien ilor .ştan area–cifrul întreprinderii. . 104 . . iar la interior este protejat de o band adeziv . In cazul semiconservelor mari valorificarea se face por ionat în pungi de plastic şi se verific timpul scurs de la desfacerea cutiei şi pân la comercializare – s nu dep şeasc 3 zile. .cifrul întreprinderii produc toare .respectarea condi iilor de transport şi depozitare.3. 5.verificarea prezen ei vidului (ermeticitatea).controlul lipiturii exterioare care trebuie s fie neted şi continu . într-un timp cât mai scurt posibil la 12-15˚C. Y = spat .termenul de valabilitate .1. an. b) Aspect interior al cutiei Cutiile sunt confec ionate din tabl de fier cositorit .data fabrica iei: nr de ordine al zilei din an şi anul prin ultima cifr .integritatea recipien ilor.modul de etichetare . deform rilor. Examenul de laborator al semiconservelor 5.2. 5.bombajelor. Caractere organoleptice a) Aspect exterior al cutiei Acest control se execut în vederea depist rii: . T=carne tocat ) .temperatura de p strare .actele înso itoare. Lipitura exterioar se face cu Sn şi Pb.sortimentul (A=pulp . S dureze aproximativ 150-200 minute pentru r cire complet . data fabrica iei (ziua. Controlul la locul de desfacere Se controleaz : . Controlul la locul de depozitare 5.3.4.aplic rii vizibile ale ştan ei .

suculent şi elastic . polifosfa i. Semiconserve cu gelatin Suprafa a blocului de carne de culoare roz-roşiatic consisten ferm . Semiconserve cu polifosfa i Blocul de carne se prezint acoperit cu folie sau pung de material plastic.Sp larea cutiilor se face prin duşare cu ap la 89˚C. pl cut. Blocul de carne trebuie s aib form regulat . f r specific sortimentului. respectiv semiconserve ruginite la exterior. Carnea s se felieze uşor. excep ie fac semiconservele cu con inut mare de proteine. f r esut conjunctiv.2. Examen fizico-chimic Substan ele de injec ie (substan ele ad ugate): apa. sarea. Miros şi gust caracteristic c rnii şi gelatinei. 5. f r aglomer ri de precipitat albuminic. 105 . Se taie uşor în felii f r a se sf râma.4. B. Pe sec iune blocul de carne s fie compact. f r modific ri de culoare. Consisten fraged dar ferm . cutii care prezint în interior pete negricioase şi aspre la palpat (FeS). micşoreaz valoarea alimentar a produsului uşor g lbuie. f r tendoane. c) Examenul organoleptic al con inutului A. miros şi gust caracteristic. f r marmorare accentuat (pete violacee). roz-roşiatic specific . Gelatina s fie transparent . Pe partea interioar se apreciaz culoarea. în cantitate mic . cu nuan impurit i. F r pete sau zone de corodare. f r goluri. nitra i. Cutiile sunt l sate cu gura în jos iar de la sp lare pân la umplere s nu treac mai mult de 30 minute. uşor opalescent f r impurit i. pungi de lichid sau spa ii cu gaze. f r zone de alte nuan e. aspectul vernisului (amestec de r şini şi solvent cae dup uscare formeaz o pelicul protectoare). bine legat la 12-15°C. asem n toare cutiei. La suprafa culoare s fie uniform . suculent şi elastica. Nu se admit în consum: semiconserve perforate sau fisurate. culoare uniform în toat masa. Pe sec iune prezint aspect uniform. nitri i. bine mulat la con inut. sucul fluid. nefiind purt toare de valoare nutritiv respectiv.

excep ie f când baconul la care gr simea are valoare mai mare. .2.5 7 60 - Semiconserve cu polifosfa i 3.maxim 104 . Tabel 5.1g – absent.Bacterii coliforme/g – absent.8-4.5 2.5 8 3% la semiconservele pe baz de bradt Tabel 5. Condi ii microbiologice a) Examen bacterioscopic – în frotiu se g sesc foarte pu ine bacterii (1-3 pe câmp microscopic).5-3.4.2 5.Totuşi sub raport nutritiv semiconservele de şunc sunt deosebit de valoroase datorit con inutului mare de protein .9 59. . .7 2.3.1 ppm 106 . -Condi ii de salubritate Azot uşor hidrolizabil mg NH3% Reac ia pentru H2S Staniu mg/kg produs Plumb mg/kg produs Cupru mg/kg produs Arsen mg/kg produs 5.2 Bacon 27.8 4-4.5-5.germeni patogeni sau toxine ale acestora – absent. . Maxim 45 Absent 100 ppm 1 ppm 3 ppm 0.2-4.Escherichia Coli/g – absent.7 Parametrii NaCl% (maxim) Nitri i mg% maxim Nitra i mg% maxim Fosfa i mg% Substan e ad ugate% Ap ad ugat % Semiconserve cu gelatin 3.6 4.7 Semiconserve de carne tocat 70-72 17-17.9 7 60 0.Salmonella/50g – absent.mucegaiuri şi drojdii/ 0.Condi ii de calitate – integritate Parametrii Ap % Proteine% Gr sime% Cenuş % Semiconserve de şunc 73-74 19-19.7 9.Staphylococi coagulazo-pozitivi/g – absent. b) Examen cultural – NTG/g . .1 .

formare.defecte fizico-chimice. a.defecte de pasteurizare.zone sau puncte hemoragice în musculatură.Defectele aspectului exterior al blocului de carne Blocul de carne poate prezenta la exterior următoarele defecte: . Defectul se datorează atât calită ii necorespunzătoare a materiei prime. malaxare. .denivelări.neaderarea pungilor de material plastic la suprafa a con inutului.defecte ce privesc aspectul exterior al blocului de carne . Aceste defecte pot fi consecin a utilizării unor materii prime necorespunzătoare şi a unor deficien e tehnologice (injectarea de saramură cu polifosfat sub limita admisă. presare şi vacuumare necorespunzătoare). Defectul apare atunci când sunt 107 . presare şi vacuumare necorespunzătoare). Defectul este consecin a nesortării cărnii pe culori sau folosirii în fabrica ie (în amestec) şi a cărnii PSE. Defecte ce privesc ambalajul metalic 2.galerii de diferite mărimi. prezen a aerului în cutie duce la modificarea culorii la suprafa a blocului de carne prin oxidarea nitrozomioglobinei. . Defectele semiconservelor Defectele ce pot s apar la fabricarea semiconservelor din carne se pot grupa astfel: 1. În cazul în care închiderea (cutiilor) sub vid se face defectuos. Utilizarea cărnurilor PSE. care elimină cantită i mari de apă (în timpul pasteurizării).5. .aglomerări de grăsime. cât şi greşelilor tehnologice (alegerea necorespunzătoare a cărnii.produse necompacte. duce la schimbarea raportului apă/proteină din exudat.5. Defecte ce privesc con inutul .defecte de natur microbiologic . b. cu goluri de aer şi respectiv goluri umplute cu aspic şi precipitat alb proteic. Acest fapt conduce la formarea între bucă ile de carne a unor zone nelipite în care se acumulează lichid albuminos. . .consisten ă micşorată a cărnii la exterior. .culoare neuniformă a musculaturii (în sec iune). . .defecte ce privesc aspectul pe sec iune al blocului de carne .Defectele aspectului pe sec iune al blocului de carne Dintre aceste defecte amintim: . durata de masare foarte mare.

Neîncadrarea în limitele maxime admise a parametrilor substan ă adăugată şi apă adăugată indică fie 108 . cantitatea de suc exprimat în cutie pentru semiconservele de spată.masă netă sub nivelul greută ii declarate. tratament termic neadecvat în timpul procesării. . iar pentru cele din sortimentele chopped şi roii de 3%. O cantitate mai mare de suc rezultă în cazul utilizării în procesul de fabrica ie a cărnurilor PSE si pasteuizării drastice. . Cauzele acestor depăşiri pot fi: nerespectarea re etei de fabrica ie a saramurii.utilizarea cărnii de la animale prea tinere. clorură de sodiu şi polifosfa i. injectarea unei cantită i prea mari de saramură. spată şi porkloin. pork-lion trebuie să fie de maxim 2%.utilizate cărnuri provenite de la animale sacrificate în mod necorespunzător (porcine obosite. utilizarea unor cărnuri provenite de ia animale ca au fost hrănite cu furaje ce con ineau cantită i de pesticide peste limita admisă. maturare avansată a cărnii.procent ridicat de suc. azotit şi pesticide peste limita maximă admisă.voltaj. . Substan ele adăugate în semiconserve sunt reprezentat de apă (din saramură sau cea adăugată sub formă de fulgi de ghea ă).procent ridicat de substan ă adăugată şi apă. mortadella şi luncheon meat. Cauzele acestui defect sunt: compozi ie necorespunzătoare a saramurii (lipsă sau cantitate prea mică de azotit). utilizării unor cântare dereglate sau a unor greută i neetalonate. . Apari ia unei colora ii cenuşii-verzui poate fi şi de natură microbiană (materia primă şi saramura cu grad mare de contaminare). 3.con inut de NaCl. lactobacilii elaborează apă oxigenată care oxidează pigmen ii cărnii (Laslo.locuri cu colora ii cenuşii sau verzui. hidroliză avansată a esutului conjunctiv. iar frăgezimea creşte în următoarele cazuri: . sângerarea porcinelor într-o etapă târzie a fazei clonice). în cazul semiconservelor de pulpă. Acest defect poate fi urmarea unei incorecte stabiliri a tarei. Defecte de natur fizico-chimic Dintre defectele fizico-chimice amintim: . Consisten a se consideră a fi necorespunzătoare atunci când o felie de 3 mm grosime se desface în bucă ile constituente. Legătura între spa iile constituente scade. polifoslat. pulpă. amperaj sau durată mare de asomare. apa adăugată trebuie să fie maximum 3%. 1997). maturare insuficientă. roşii.însuşiri mecanice necorespunzătoare (consisten ă şi frăgezime). asomare incorectă . . injectare incorectă (grosimea prea mare a stratului de carne de pe banda de transport a maşinii de injectat).

utilizarea unor cărnuri de calitate inferioară (cu valoarea raportului apă/proteină mai mare decât cel normal) fie un adaos mai mare de apă şi suc, respectiv numai apă în carne la procesare (Banu şi colab., 2003); - semiconserve insuficient pasteurizate, eficien a pasteurizării poate fi urmărită prin testul coagulării proteinelor şi testul fosfatazei. Cauzele acestui defect sunt: stabilirea incorectă a formulei de pasteurizare, aparatură de măsură şi control defectă, neuniformitatea temperaturii în cazanele deschise fără barbotare de aer, supraîncălzirea autoclavelor sau cazanelor de pasteurizare. a.) Masa net – se determin prin sc dere din masa brut cânt rit a greut ii cutiei goale, sp lat şi uscat şi a pungii . Sc derea sub nivelul greut ii declarate este un defect datorat utiliz rii unor greut i neetalonate, folosirii unor cântare dereglate sau datorit stabilirii necorespunz toare a tarei. b.) Con inutul de NaCl, NO2, polifosfa i – dep şit – cauzat fie de supradozarea saramurii, fie de nerespectarea re etei de preg tire a saramurii. c.) Procent ridicat de substan ad ugat – - peste 8% la spat , pulp , cotlet; - peste 0% la celelalte semiconserve Apa şi sarea sunt ingrediente majore care se injecteaz ; Polifosfa ii confer capacitate de re inere a apei deci s-ar putea ad uga o cantitate mai mare de saramur , ceea ce ar putea afecta (reduce) valoarea nutritiv a c rnii în care s-a ad ugat. d.) Procentul de ap ad ugat dep şit – în carnea animalelor de m cel rie exist un raport A/P constant > 3% la semiconservele care utilizeaz bradt. Aceste valori se încadreaz în general între 3,6-4 % şi se reg sesc în tabele. A Sa = (A1 + S) - ------- x P1% P A Aa = A1 - ----- x P1% P Unde A1 = con inut de ap din produsul finit în % S = con inut de sare din produsul finit în % P1= con inut de protein din produsul finit în % - determinat prim metoda Kjeldhal.

109

4. Defecte de pasteurizare – datorit unei pasteuriz ri insuficiente - în centrul termic nu se atinge temperatura de 69,5˚C Controlul se realizeaz prin testul coagul rii proteinelor şi testul fosfatazei. 5. Defecte microbiologice Implic alterarea cu sau f r bombaj ca o consecin Microorganisme izolate din semiconserve a. Bacterii absolut netolerabile (patogene) • Salmonella, Shigela, Staphilococcus aureus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens şi sporogenes, Streptococi din grupa D; • Bacillus cereus, subtilis, Escherichia, Enterobacter, Proteus; b. Bacterii f r semnifica ie epidemiologic dar capabile s produc alterarea – Flavobacterium, Pseudomonas, Lactobacillus, c. Bacterii tolerabile – sunt inactive asupra proteinelor şi a altor componente ale semiconservelor şi inofensive pentru om. Clostridium şi Bacillus, altele decât cele men ionate mai sus. Clostridium botulinum – nu produce bombaj, produce grave toxinfec ii. Clostridium perfringens şi sporogenes – produc bombajul cutiilor şi alterarea putrific a continutului când produsul nu este depozitat la temperatura de refrigerare. Bacillus cereus şi subtilis – speciile din acest gen au propriet i proteolitice şi zaharolitice – pot altera semiconserva dac sunt în num r mare şi cutiile nu au fost vacuumate bine. Streptococii din grupa D – pot fi prezen i în semiconserve fiind termorezisten i. Au ac iune proteolitic şi zaharolitic , ini ial semiconsservele devin acre şi mai târziu cu miros dulceag, putrid, blocul de carne devenind moale. Lactobacilii – se întâlnesc mai rar în compara ie cu Streptococii. Dezvoltarea lor conduce la înverzire în masa blocului de carne datorit H2O2 produs de lactobacili. H2O2 oxideaz nitrozo-pigmen ii c rnii s rate. Salmonella – se întâlneşte rar în semiconserve, fiind distrus prin pasteurizare. Apare în cazul lipsei de ermeticitate sau datorit subpasteuriz rii. Staphilococcus aureus – se întâlneşte rar. Este distrus la o pasteurizare corect . Prezen a se poate datora subpasteuriz rii sau datorit contamin rii post pasteurizare prin neermeticitaea cutiei. a folosirii unei materii prime cu grad mare de contaminare microbiologic , a subpasteuriz rii sau neermeticit tii cutiei.

110

Datorit neermeticit ii cutiilor alterarea poate fi produs de bacterii nesporogene (coci, bacili gram + şi gram -); drojdii şi mucegaiuri care ajung în recipient în principal din apa de r cire. Pseudomonas, Enterobacter, Klebsiella – se pot dezvolta şi la temperaturi de refrigerare – deci la depozitarea semiconservelor. Examenul microbiologic propriu-zis const din examenul microbiologic al sucului şi straturilor profunde ale blocului de carne.

111

6. CONSERVE DIN CARNE
Conservele de carne sunt produse de carne, închise ermetic în cutii sau borcane şi sterilizate prin sterilizare la temperaturi de peste 100ºC. Tratamentul termic aplicat trebuie să realizeze distrugerea atât a microorganismelor cât şi a enzimelor, fără a afecta semnificativ calitatea produsului, atât din punct de vedere organoleptic cât şi nutritiv. Produsele astfel ob inute au capacitatea de conservare îndelungată, de ordinul anilor în condi ii normale de păstrare. Procesul tehnologic de fabricare a conservelor din carne se bazează pe principiul abiozei, aplicat prin ac iunea căldurii asupra microorganismelor care se găsesc în produsul supus conservării şi pe împiedicarea pătrunderii de germeni dinafară, datorită ambalajului ermetic. Microorganismele pot trăi numai în anumite limite de temperatură după care se clasifică în 3 grupe: • microorganisme care se dezvoltă între 0-30ºC cu temperatura optimă la 20ºC numite psihrofile; • microorganisme care se dezvoltă între 20-43ºC cu temperatura optimă la 37ºC numite mezofile; • microorganisme care se dezvoltă între 50-75ºC cu temperatura optimă de 55ºC numite termofile; Microorganismele se dezvoltă numai dacă au condi ii normale de dezvoltare.Dacă temperatura este peste limitele impuse formele vegetative sunt distruse, iar la peste 100ºC sunt distruse şi formele de rezisten ă (sporii). Pentru a nu pătrunde în conserve microorganismele dinafară, este necesar ca recipientul să fie închis ermetic. În ultimele decenii sectorul de fabricare a conservelor sterilizate a luat o dezvoltare deosebit de mare în toate ările, acestea acupând un loc tot mai important în alimenta ia omului. Avantajele acestora se referă la următoarele aspecte principale : • Conservabilitate îndelungată (teoretic fără limită), în condi ii obişnuite de păstrare; • Posibilitatea folosirii pentru consum direct, ca atare sau după o sumară preparare culinară (încălzire, adaos de garnituri vegetale, etc.); • Fabricarea într-o gamă sortimentală extrem de largă, cu posibilită i multiple de extindere; • Concentrează într-un volum mic o mare valoare nutritivă;

112

Conserve de peşte : conserve de peşte în sos tomat (marinate). haşe de ficat de porc. tip Junior food şi Senior food).. • Comer ul interna ional nu necesită restric ii sanitar-veterinare în privin a difuzării bolilor infecto – contagioase la animale prin intermediul acestor produse.5 şi conserve acide. 6. de porc.. Conserve dietetice din carne – recomandate în diferite afec iuni: carne de mânzat cu legume în sos tomat. cu pH < 4.. Conserve de pasăre. de vită. fiind unul din pu inele produse alimentarecare se pretează la derulare comercială pe pie e foarte îndepărtate şi în condi ii de mare eficien ă economică. conserve de peşte speciale. După gradul de aciditate al produsului: conserve slab acide. După specia animalului de la care provine carnea: conserve din carne de porc. Clasificarea conservelor Conservele se pot clasifica după mai multe criterii : După natura materiilor prime: conserve exclusiv din carne sau din organe şi conserve mixte (carne sau produse din carne cu legume). în suc propriu. de oaie). limbă în sos de roşii etc. Principalele grupe de conserve sunt : Conserve numai din carne (carne de vită. • Se manipulează uşor şi se pot transporta pe distan e foarte mari. conserve de peşte cu legume tip plachie. cu pH ≥ 4. Conserve de sub form de past : pateu de ficat. 113 . ardei umplu i cu carne de mânzat. carne de porc cu fasole boabe. • Asigură aprovizionarea şi consumul uniform de proteină animală pentru popula ie. pastă de şuncă. luncheon meat.5. Conserve pentru copii (creme pentru copii tip Baby food.1. conserve de peşte în ulei sau sardele. Conserve mixte (carne sau preparate din carne cu ingrediente de origine vegetal ): ardei cu carne. de oaie.• Se pretează în condi ii excelente la formarea rezervelor de hrană pentru eventuale perioade de criză. etc. Conserve din carne tocat – corned beef. etc.

ştergerea (uscarea sau ungerea).2. Spre deosebire de conservele sterile.ambalarea. Ele trebuie să fie lipsite de spori şi forme vegetative ale bacteriilor patogene sau toxicogene.pregătirea compozi iei. .sterilizarea.umplerea. .etichetarea.expedi ia.conserve sterile industrial. . . . Conservele sterile sunt caracterizate prin distrugerea totală a formelor vegetative. Procesul tehnologic general de fabricare a conservelor din carne Procesul tehnologic general de fabricare a conservelor din carne cuprinde următoarele opera ii: . care nu modifică produsul la o păstrare condi ionată la temperatura de 2-7ºC. . .exhaustarea şi închiderea. 6. . Aceste conserve pot fi expediate în orice climat.semiconserve pasteurizate. auxiliare şi a ambalajelor.termostatarea. la aceste conserve se poate tolera prezen a sporilor bacteriilor nepatogene a sporilor care nu se pot dezvolta Semiconservele pasteurizate sunt caracterizate printr-o conservabilitate limitată. Conservele sterile industrial se caracterizează prin faptul că nu trebuie să con ină microorganisme patogene sau toxicogene ce pot redeveni viabile şi ar putea modifica proprietă ile conservelor. absen a toxinelor şi inactivitatea completă a enzimelor bacteriene sau organice. .sortarea. . Poate fi tolerată prezen a germenilor nepatogeni şi netoxicogeni. . .După gradul de sterilizare conservele se clasifică în: . a sporilor bacterieni.răcirea . . auxiliare şi a ambalajelor.recep ia materiilor prime.depozitarea. .pregătirea materiilor prime. 114 .conserve sterile.

legumele să fie fără defecte. indicii de prospe ime. varză. por ionarea. 115 . Pentru fabricarea conservelor din carne nu este indicată folosirea cărnii provenite de la scroafe în gesta ie. sub formă de preparate. cu o stare de între inere bună. .provenită din tăieri de necesitate şi nici cea de le animale slabe. de la vieri sau de la porci castra i prea târziu. ca atare sau prelucrate în întreprindere. provenien a. deoarece sucul rezultat după sterilizare este tulbure şi de culoare brună neplacută. Se poate folosi carnea refrigerată sau congelată corespunzătoare sub aspectul stării de prospe ime. Materia primă trebuie să provină de la animale sănătoase. trebuie să se realizează în unită i zootehnice specializate. nelignificate. morcov. . în vârstă de 10-18 luni. conserve şi semiconserve. . gradul de puritate şi integritate.sortarea. pătrunjel. Controlul de recep ie al materiilor prime se face cantitativ şi calitativ. etc. cu boabe întregi. felierea sau tocarea. care au fost tăiate în abatoare autorizate sub supraveghere şi control permanent sanitar veterinar de stat. organe şi alte subproduse şi diverse legume. prea tinere (purcei. pieli e.2.6..care prezintă diferite defecte cum ar fi arsurile de congelare şi deshidratările de suprafa ă dacă nu s-a făcut toaletarea corespunzătoare. Se recomandă carnea de la bovine în vârstă de la 4-7 ani. cu stare bună de îngrăşare. de resturi celulozice sau alte impurită i. conopidă. alegerea şi spălarea ini ială. proprietate de stat sau agen i economici. Legumele folosite sunt: fasole boabe şi verde. şi nici carnea caldă. Legumele verzi şi rădăcinoasele vor fi sănătoase. scurgerea şi după caz. ardei gras. . urmărindu-se starea termică a materiei prime. Prelucrarea lor. miei) sau prea bătrâne. cotoare etc. iar cea de la porcine provenită de la porci semigraşi. ca de altfel şi a celorlalte materii auxiliare de origine vegetală. vi ei.1 Materiile prime Materia primă destinată fabricării conservelor o constituie carnea diferitelor specii. bine cură ate de pământ.cură irea de coajă. iar verdea a sa fie proaspătă.carnea relativ proaspătă. usturoi. private. Nu trebuie folosită carnea: . limpezirea. frunze. mazăre verde. se va face în încăperi separate şi constă din trei faze principale: .spălarea finală. Cantită ile de carne necesare consumului popula iei. ceapă. păstârnac. Materia primă de origine vegetală trebuie să fie de bună calitate. elină. fără corpuri străine.

nucşoară. La pregătirea şi controlul ingredientelor vegetale se va avea în vedere faptul că aceste produse au.) trebuie păstrate în saci. ienibahar. Materia primă folosită în cazul conservelor mixte de fasole sunt preparate din carne de tip costita sau cârna ii afuma i. În general sosurile sunt foarte acide deci constituie un factor agresiv pentru suprafe ele metalice corodabile. usturoi. 6. din care nu lipsesc sporii unei game largi de bacterii telurice. sortării. corect etichetate şi în încăperi separate. coriandru. nitra i. fără spărturi. igienice şi prevăzute cu sisteme eficiente de exhaustare a aburilor. are un rol hotărâtor în ameliorarea calită ii microbiologice. Ingredientele de sărare (clorură de sodiu.a. mărar. iar lotul se va ine sub 116 . pasta de tomate fără fermenta ie sau mucegăire. sau de orez vor fi întregi. o încărcătură microbiană mare. cu aspect pulverulent. În nici un caz nu trebuie lăsat totul pe seama sterilizării conservelor. În cazul în care aceste opera ii se execută mecanic se va acorda mare aten ie igienizării utilajului şi instala iilor. cură irii şi celorlalte opera ii specifice. făina de grâu fără cocoloaşe. Grăsimile animale sau vegetale fără semne de râncezire sau de hidroliză. uscate şi bine ventilate. Se vor lua toate măsurile pentru evitarea confuziilor. Nitri ii şi nitra ii se vor ine numai sub cheie. boia de ardei ş.Boabele de fasole. de cele mai multe ori. fără pete sau semne ale atacului de dăunători. recipien i sau cutii individuale. aceste opera ii pot constitui surse de însămân are microbiană în lan . Prepararea sosurilor se va face în încăperi separate. Substan ele trebuie să fie de puritate garantată. iar utilizarea lor se va face pe bază de eviden e stricte. Sosurile se vor utiliza numai în ziua preparării. fără impurită i celulozice sau minerale. semnelor de mucegăire şi atacului de dăunători. Altfel. cu toate consecin ele ce decurg din această stare. Materiile auxiliare Condimentele (foi de dafin. spălarea din abundentă cu apă potabilă pe întreg circuitul de prelucrare preliminară. polifosfa i) trebuie păstrate în ambalaje individuale etichetate. piper. impurită i sau atac de dăunători. de mazăre. Ingredientele folosite la prepararea sosurilor trebuie să fie de calitate şi prospe ime corespunzătoare. uscate şi bine aerate. În afara alegerii. La examinarea preliminară şi la pregătirea condimentelor se va acorda aten ie în special impurită ilor.2. Este necesar ca utilajele tehnologice şi în special cazanele de fierbere să fie confec ionate din inox sau materiale similare. fără aglomerări stabile. În caz de suspiciuni se vor recolta probe pentru examen de laborator. în încăperi separate.2. fără impurită i. nitri i.

Materiale de ambalare si ambalaje Ambalajele utilizate sunt: cutii metalice confec ionate din tablă cositorită si vernisată. fără exfolieri sau bule de aer. aderentă. Pelicula de lac se poate aplica pe ambele fe e sau numai pe cea interioară.3. ea se protejează prin aplicarea pe ambele fe e a unui strat sub ire de staniu care are în compozi ie şi o frac iune mică de plumb. netedă. asigură o bună ermeticitate. zgârieturi sau pori numeroşi. Aceasta trebuie să fie de grosime uniformă. ceea ce conduce la două aspecte nedorite: micşorarea rezisten ei la păstrare a conservei şi impurificarea con inutului cu staniu. Neajunsul poate fi eliminat prin aplicarea pe suprafa a tablei din care se confec ionează cutiile a unui al doilea strat protector format dintr-un lac sintetic termo-acido-sulfhidro rezistent. respectiv apari ia de pete sau zone întinse de culoare albastră-violacee. Cele din tablă de o el (tip A) sunt confec ionate din trei păr i -corp. Întrucât tabla de fier este uşor corodabilă. Stratul de cositor nu are însă o stabilitate chimică perfectă. deci cutiile vor fi mai pu in rezistente la deformări. sau din tablă de aluminiu.2.. lucioasă. Tabla de aluminiu prezintă dezavantajul că este moale.ECCS (Electrochemicaly chromium coated steel). iar cele din tablă de aluminiu (tipB) din doua păr i: corp ambutisat şi capac (Banu C. În mod excep ional se pot admite câ iva pori/cm2. fund şi capac. plumb şi fier. 6.sechestru până la primirea rezultatelor. o bună consolidare a capacelor şi o bună imprimare a ştan ei. 117 . Acest proces se exteriorizează prin aşa zisul fenomen de "marmorare" a tablei. din tablă TFS (Thin free steel). Con inutul conservei are reac ie pronun at acidă favorizând dizolvarea lentă a sulfurii de staniu. recipiente din sticlă şi din material plastic. În timpul sterilizării conservelor se eliberează şi o oarecare cantitate de hidrogen sulfurat care are capacitatea de a se combina cu staniul formând sulfura de staniu. Aceste însuşiri sunt conferite atât de calitatea în sine a tablei de fier cât şi de uniformitatea grosimii acesteia. respectiv din o el cromat. 2009). dar ele afectează şi calitatea organoleptică a produsului prin apari ia gustului metalic şi a modificărilor de culoare. fără fisuri. iar ermeticitatea şi consolidarea capacelor au garan ie mai mică decât în cazul tablei de fier. Cutiile metalice din fier prezintă marele avantaj că sunt mai rezistente la deformări. Nu se admit suprafe e neacoperite cu lac. Implica iile contaminării cu aceste metale sunt de ordin toxicologic.

. respectiv întreprinderea A. codul 175 simbolizează sortimentul „carne de porc în suc propriu"..libre (pound). prismatice. Data fabrica iei poate fi notată în mai multe feluri: .imprimarea ştan ei să fie clară pentru a asigura citirea uşoară şi corectă. respectiv 08. Sortimentul se notează printr-un cod specific exprimat de obicei în cifre arabe. După modul de confec ionare cutiile metalice pot fi făl uite sau ambutisate. respectiv 453.grame. Închiderea celor făl uite este asigurată prin lipitura laterală a corpului şi prin fal urile duble ale celor două capace.59 g. de cerin ele beneficiarilor externi etc.greutate specifică mică şi rezistentă mecanică mare. În compara ie cu borcanele din sticlă..uncii (oz). 365) şi ultima cifră a anului respectiv (0. cutiile pot fi rotunde (cilindrice joase. mijlocii sau înalte). respectiv 28.11" din ara "A". În acest caz simbolul întreprinderii producătoare va fi una sau mai multe cifre arabe. deci 8 ianuarie 2006.. acesta trebuie să îndeplinească două condi ii: .11 simbolizează întreprinderea "nr.. Pentru conservele destinate exportului este necesar ca ştan a să includă şi ara de origine.Tabla cositorită şi vernisată reprezintă solu ia cea mai bună pentru confectionarea cutiilor de conserve. . Cutiile ambutisate sunt formate dintr-un corp comun latero-ventral şi un singur capac superior prin care se asigură închiderea tot prin dublu fal . 118 . Modul de ştan are diferă în func ie de grupa şi de sortimentele de conserve.6. 8. Pe capacul conservei se imprimă o ştan ă codificată care cuprinde trei grupe de litere şi/sau cifre ce furnizează următoarele informa ii: întreprinderea producătoare. A.01. . În mod obişnuit simbolul întreprinderii producătoare se notează conven ional cu una din literele mari ale alfabetului.prin sistemul clasic de cifre arabe. deci 8 ianuarie 1986. Indiferent de modul de ştan are. După formă. cutiile metalice prezintă avantaje de necontestat: . .35g. D etc. Dimensionarea cutiilor se face după greutatea con inutului sortimentului respectiv şi poate fi exprimată în: . de ara producătoare. ceea ce uşurează manipularea. sau B.06.. tronconice etc. simbolizează ziua 8-a din anul 2006. Exemplu.codul şi semnifica ia ştan ei să fie cunoscute şi reglementate prin norme oficiale. Exemplu. 9). data fabrica iei şi sortimentul. Exemplu.prin numărul de ordine al zilei din an (1. C.

Trierea borcanelor goale este destul de dificilă. ceea ce face să scape neobservate borcane cu gura neuniform calibrată. din motive de ordin economic în ultimii ani au început să fie folosite şi la conservele din carne. toate acestea soldându-se în final cu defecte de ermeticitate. iar răcirea cu apă după sterilizare este dificilă. . sortimentul şi data fabrica iei. sunt perfect rezistente la ac iunea corozivă a produsului conservat şi fiind transparente permit controlul vizual direct al calită ii con inutului. La conservele vegetale principala formă alterativă o constituie fermentarea (înăcrirea). Aceste neajunsuri se soldează uneori cu un procent însemnat de rebuturi prin spargere. cu buza rugoasă.. pH-ul conservei înregistrează valori tot mai coborâte care stânjenesc dezvoltarea bacteriilor patogene şi chiar a celor proteolitice. Fragilitatea specifică sticlei impune necesitatea folosirii unor capace din metal moale. La conservele din carne principala formă alterativă o constituie putrefac ia care este 119 . se folosesc de obicei pentru conservele vegetale. îndelungată şi incompletă. Prin specificul lor.ermeticitate foarte bună. Numeroasele dezavantaje pe care le prezintă borcanele. . obişnuit din aliaj de aluminiu. în special la cele mixte (carne cu legume). de specialistul care controlează şi atestă calitatea şi salubritatea produsului. dar şi cu unele riscuri de sănătate prin pătrunderea în con inutul conservei a unor cioburi mici de sticlă. paletizarea şi transportul la mari distan e. eliminarea neregulilor de schimbare a etichetei. sunt refolosibile. cu mici fisuri sau ciobituri. trebuie să fie bine cunoscute de tehnolog.rebuturi nesemnificative prin accidente de ordin mecanic în timpul fabrica iei. pe capacele borcanelor nu se poate imprima ştan a care să ateste unitatea producătoare. deci singura posibilitate de atestare a acestor elemente rămâne eticheta de hârtie. Greutatea specifică mare şi fragilitatea ridicată creează probleme nu numai pe fluxul tehnologic de fabrica ie ci şi în timpul numeroaselor manipulări ce se execută la ambalare. Sticla fiind rău conducătoare de căldură necesită o formulă de sterilizare mai aspră. Borcanele au avantajul că sunt mult mai ieftine. stivuirea. Borcanele din sticlă cu capac metalic. Drept urmare. garantează eficien a sterilizării şi apoi a răcirii. .posibilitatea imprimării ştan ei direct pe tablă. cu bordura neuniformă etc. dar. depozitare şi transport. care este produsă de germeni ce se dezvoltă bine pe substrat glucidic. .ambalarea.conductibilitate termică ridicată. siguran ă în conservabilitate. care ridică unele probleme în privin a ermeticită ii şi a durabilită ii acesteia. dar şi de către consumator. depozitării şi transportului.

În timpul sterilizării grăsimea topită este eliberată din structurile în care a fost înglobată şi se ridică la suprafa ă venind astfel în contact direct cu stratul de aer. În cazul conservelor în borcane de sticlă. sau chiar alcalină. În timpul fabrica iei. Astfel. semiautomate. Maşini de închis cutii. Conservele din carne sunt în general produse grase. din material inoxidabil. principalul catalizator al reac iilor de oxidare. Rezultă deci că riscurile de îmbolnăvire sunt mult mai numeroase şi mult mai mari în cazul consumului de conserve din carne cu alterare incipientă. Aceste maşini sunt formate dintr-un corp unde cutiile sunt aduse pe o bandă şi sunt supuse spălării în diverse zone cu jet de apă caldă şi abur sau cu dezinfectant urmat de o zonă de uscare. Maşini de spălat cutii. conservele din carne în borcane de sticlă pot suferi procese de râncezire. o veritabilă pernă de aer. în special atunci când se face închiderea obişnuită (fără vacuumare). Pentru prelucrarea culinară a diverselor preparate se folosesc cazane. Aceste maşini sunt de mai multe tipuri: manuale. favorizând activitatea bacteriilor patogene şi a celor proteolitice. În fabricile de conserve sunt prevăzute maşini de spălat de diverse tipuri de cutii goale şi pline. maşini de închis cutii şi aparate de sterilizat. Închiderea se realizează cu ajutorul unei role care 120 . malaxor). cuter. precum şi unele utilaje specifice: cazane de fiert.produsă de bacterii ce se dezvoltă bine pe substrat proteic. 6. pe când majoritatea celor vegetale sunt foarte sărace în grăsime. cu pere i dubli prin care circulă abur pentru încălzire. va fi accelerată viteza de instalare şi de desfăşurare a proceselor oxidative.4. cu închiderea sub vid. maşini de spălat cutii.2. Utilaje folosite în industria conservelor În industria conservelor din carne se folosesc o serie de utilaje comune (wolf. umplerea perfectă a recipientelor nu este practic posibilă. astfel încât între capac şi con inut rămâne un spa iu liber. decât în cazul celor vegetale. deci insuficient pentru a conduce la instalarea proceselor de oxidare a grăsimii. Cazane de fiert. În acest caz pH-ul creşte către zona neutră. Rolul lor este de a închide ermetic capul cutiei. etanşietatea acestuia făcându-se cu ajutorul inelului de cauciuc aflat pe capac. Con inutul de oxigen din această pernă sub ire de aer este totuşi foarte redus. fiind create condi ii pentru ac iunea directă a luminii. automate cu mai multe dispozitive de închis. prin umplere insuficientă a recipientelor şi păstrarea îndelungată la temperatură ridicată şi sub inciden a luminii naturale.

greutatea totală prescrisă. . De asemenea. 121 . 6. completându-se în cazul în care s-a pierdut ceva lichid şi totodată se verifică să nu rămână lichid pe bordura cutiei. .autoclave orizontale discontinue.realizarea raportului cerut de sortimentul respectiv între partea solidă (carnea) şi partea fluidă (sosul).autoclave rotative. iar sosurile se introduc fierbin i.2.distribuirea corespunzătoare a păr ii solide în masa fluidă pentru realizarea unui aspect estetic al conservei(mai ales în cazul utilizării recipien ilor din sticlă).sterilizatoare automate continui. înainte de închidere se controlează cutia plină.îndoaie marginile capacului peste bordura corpului cutiei formând un fal . Instala ii de sterilizare cu func ionare continuă. tocare. blanşare. Prezen a aerului în interiorul cutiei de conserve este nedorită. în por ionare. În această fază se va controla: . .eliminarea aerului din spa iul gol lăsat la partea superioară a recipientului înainte de închiderea capacului. împreună cu acizii organici din conservă intensifică procesele de coroziune şi distruge prin oxidare vitaminele.autoclave verticale discontinue. a componentelor.5. . . deoarece în timpul sterilizării măreşte presiunea în interiorul recipientului. Pentru a nu rămâne aer în interior. propor ia corectă între greutatea cărnii fa ă de cea a legumelor (în cazul conservelor mixte). amestecare cu ingrediente secundare. In ara noastră cele mai des întâlnite instala ii de sterilizare sunt autoclavele verticale discontinue. Urmează procesul de introducere în recipiente conform re etei respective. . ceea ce poate duce la deformarea cutiei şi la compromiterea închiderii etanşe. În afară de role la realizarea închiderii contribuie şi capacul de închidere şi discul. Umplerea şi închiderea recipientelor Pregătirea umpluturii este specifică fiecărui sortiment şi constă după caz. Sunt de mai multe tipuri: . Aparate de sterilizare. . oxigenul din aer. malaxare etc. După umplere. umplerea se face la maximum. Aceste instala ii pot fi orizontale si verticale.respectarea propor iei dintre volumul recipientului şi cantitatea de produs introdus.

Opera ia de sterilizare cuprinde următoarele faze: . .râncezirea grăsimilor.6. Formula de sterilizare (temperatura şi timp) este specifică fiecărui sortiment de conserve şi tip de cutie. care are ca efect gustul metalic şi reducerea duratei de păstrare a conservelor.încălzirea autoclavei şi a produsului până la faza de sterilizare. deci la degradarea con inutului.coroziunea tablei. . 6. Pentru a evita acest inconvenient se verifică fasonarea fal ului dublu. 122 . -rebuturi provocate din cauza sterilizării insuficiente .Calitatea produsului finit este influen ată de umplere în mod direct în două feluri: . ceea ce duce la apari ia de bombaje biologice.aspectul con inutului în recipient. ac iunea de coroziune este foarte mult redusă.pentru cutii prin făl uire.asigurarea condi iilor pentru o bună sterilizare. O închidere neetanşă va permite pătrunderea microorganismelor care provoacă alterarea con inutului din recipient. De buna func ionare a acestei maşini depinde. Închiderea recipientelor se realizează în două moduri: . deoarece aerul este rău conducător de căldură. în mare măsură men inerea sterilizării. Prezen a sau absen a aerului în recipient nu este determinată decât în felul în care se face umplerea. Printr-o umplere corectă se pot elimina: . .scăderea temperaturii şi a presiunii. cutiile se aşează în coşuri metalice şi se supun sterilizării în autoclave. . răcirea şi termostatarea Sterilizarea: după închidere.pentru borcane prin presarea capacului şi a inelului din cauciuc peste coroni a borcanului Ambele sunt sisteme mecanice de închidere şi se realizează cu ajutorul maşinilor speciale de închis cu func ionare automată sau semiautomată. din două în două ore. . Parametrii de sterilizare trebuie respecta i întocmai deoarece nerealizarea temperaturii şi/sau a timpului conform prescrip iei oficiale nu asigură sterilizarea. iar depăşirea acestora conduce la suprasterilizare.sterilizarea la temperatură constantă. care se petrece numai în prezen a oxigenului din aer. Sterilizarea.în absen a aerului sterilizarea se face mult mai uşor.în cutiile din care aerul a fost scos cu desăvârşire.2.

Perioada de lucru pentru fiecare fază precum şi temperatura de sterilizare sunt specifice fiecărui tip de conservă în func ie de dimensiuni şi con inut şi sunt indicate în formula de sterilizare a conservei respective. Faza I decurge în modul următor: cutiile pline închise ermetic se pun în coşul autoclavei şi cu acestea se introduc în autoclave. Se închide capacul şi se deschid ventilele de preaplin. necesar compensării pierderilor de căldură în acest interval de timp. Trebuie avut grijă ca deschiderea capacului autoclavei să nu se facă atâta timp cât există presiune în autoclavă. Când presiunea în autoclava a început să crească şi când pe ventilul de aerisire iese intens abur. în care se află apa până la jumătate. După trecerea timpului de sterilizare indicat se închide complet ventilul de admisie a aburului şi se deschide treptat ventilul de preaplin. Sterilizarea cu gaze de ardere sistem „steriflame” care se realizează la o temperatură înaltă într-un timp scurt. astfel în cât este aproape închis şi admite o cantitate mică de abur. pentru a nu produce accidente de munca sau să se deterioreze produsele respective. Pentru produsele lichide şi cele păstoase care circulă pe conducte se face sterilizarea prin ambalare aseptică. aceasta este de 10-15 minute. Se reglează ventilul de admisie a aburului în aşa fel încât creşterea temperaturii şi a presiunii să ajungă până la condi iile de sterilizare şi să se facă în timpul t1 din formula de sterilizare respectiv a produsului. Procedee noi de sterilizare. Pentru men inerea temperaturii se reglează ventilul de admisie a aburului. Procedeul se foloseşte pentru cutii de capacitate mică. 123 . Când presiunea în autoclave a scăzut complet se deschide capacul şi se scoate coşul de conserve sterilizate care trec la răcire. Acest procedeu se poate aplica la pastele de carne şi cele de ficat. Este necesar ca reglarea admisiei aburului să se facă în aşa fel încât temperatura să se men ină cât mai constant. Faza a III a este faza de coborâre a temperaturii. Toate opera iile tehnologice se desfăşoară într-o încăpere aseptică cu introducerea de aer condi ionat steril. De obicei aceasta este de 10-30 de minute. se închid ventilele de aerisire şi de preaplin. de admisie a aburului şi de aerisire. De obicei. Faza a II a este sterilizarea propriu-zisă. în aşa fel încât să se producă scăderea lentă a presiunii din autoclave în timpul indicat în formula de sterilizare. se realizează la temperatura de sterilizare indicată în formula de sterilizare care variază între 110-125oC şi în timpul t2 care de asemenea variază între 30-60 minute.

absent/100ml. .bacterii patogene.Răcirea: după epuizarea sterilizării. depăşind dimensiunile unor bacterii mici sau a sporilor bacterieni. pe sortimente şi loturi de fabrica ie şi se men in în această stare cel pu in 15 zile. Uscarea şi finisarea răcirii: după scoaterea coşurilor cu conserve din bazinele de răcire se transportă într-o încăpere anume destinată. . În timpul sterilizării. absent/100ml. Abia din acest moment este permisă interven ia manuală. Se recomandă să se scurteze la maximum timpul de răcire de la 50°C la 20°C. ceea ce poate conduce la contaminarea con inutului datorită fenomenului de aspira ie încă prezent şi a porilor tablei incomplet închise. Prevenirea acestui fenomen se realizează prin răcirea conservelor imediat după scoaterea din autoclav. care trebuie să îndeplinească următoarele condi ii: .bacterii coliforme.100/ml. Stivuirea conservelor: cutiile scoase din coşuri se aşează în stive în depozitul fabricii. Tabla cutiei de conservă şi în special articula iile acestora (făl uirea şi lipitura) pot prezenta micropori sau microfisuri ale căror dimensiuni la temperatura mediului ambiant sunt de ordin foarte mic. Această contaminare poten ială se poate duce la apari ia de bombaje biologice. interval în care se cuprind majoritatea temperaturilor optime de dezvoltare a microorganismelor. Până la răcirea cutiilor care asigură închiderea porilor prin contrac ia tablei. echivalează cu o veritabilă însămân are microbiană a suprafe ei acesteia. dacă apa de răcire este murdară din punct de vedere microbiologic. Răcirea este terminată atunci când temperatura cutiilor a ajuns la temperatura mediului înconjurător. coşurile cu cutiile de conserve se supun imediat răcirii în apa curată din punct de vedere microbiologic.5 ppm clor activ.numărul total de bacterii aerobe mezofile (NTG). fie direct în autoclave. Atingerea cu mâna a cutiei umede şi incomplet răcite. În timpul răcirii conservelor se creează presiune negativă în interiorul cutiei şi concomitent fenomenul de aspira ie. unde se in până la uscarea şi răcirea completă. Pentru realizarea acestor condi ii apa din bazinele de răcire trebuie să fie bine clorinată în aşa fel încât la sfârşitul răcirii acestea să con ină cel pu in 0. pot să pătrundă picături mici de apă şi concomitent un număr oarecare de germeni. în care se introduc coşurile cu cutiile sterilizate. Răcirea se realizează cu apa rece în curent continuu. prin porii dilata i. fie în bazine separate. deci asigură men inerea sterilită ii conservei. Această măsură se impune pentru asigurarea timpului necesar eviden ierii eventualelor bombaje. consecin a defectelor de închidere sau de sterilizare şi pentru a crea posibilitatea eliminării acestora cu ocazia opera iilor ulterioare de etichetare şi ambalare. În această 124 . max. microporii sau microfisurile se dilată foarte mult.

consecin a înghe ării. cu urme de scurgere a con inutului. ambalarea şi depozitarea După termostatare se execută o sortare a cutiilor de conserve eliminându-se cutiile bombate. timp de 10 zile. Condi ii şi timp de păstrare: conservele în recipiente închise ermetic fiind produse sterilizate nu necesită condi ii speciale de păstrare. ob inându-se astfel un strat protector. conservele nu trebuie păstrate la temperaturi foarte ridicate.perioadă de timp este recomandabil ca la nivelul fabricii să se execute termostatarea de sondaj (1% din numărul cutiilor din lot) la temperatura de 37°C timp de 7. aşa zisul „joc al capacelor” sau „capace pocnitoare”. De asemenea. poate fi afectată ermeticitatea. care se exteriorizează prin apari ia de bombaj fizic moderat. Se ştie ca temperatura optimă. În acest caz presiunea interioară creată prin dilatarea con inutului produce for area capacelor. fie numai asupra unui număr reprezentativ de cutii luate din lotul sterilizat după indica iile beneficiarului. în special în conservele slab acide.7. În aceste condi ii. iar prin dilatare. Etichetarea. Umiditatea relativă a aerului din încăperile de depozitare nu trebuie sa fie mai mare de 85% pentru a se preîntâmpina instalarea proceselor de corodare a tablei. cutiile uşoare care nu au greutatea prescrisă şi cutiile cu diferite alte defecte.2. apoi sunt unse cu vaselină neutră. în cazul unor defecte de sterilizare se men in cutiile de conserve într-o cameră cu temperatura constantă. în cazul defectelor de sterilizare şi de închidere se realizează o dezvoltare intensă a microorganismelor şi prin acestea se produc gaze în interior. generând apari ia bombajelor biologice.10 zile. putând fi depozitate la temperaturi cuprinse între 0°C si 25°C. de dezvoltare a majorită ii microorganismelor şi în special a celor patogene este de 37°C. cutiile neermetice. în special în zona fal urilor şi lipiturii şi afectarea pe această cale a ermeticită ii. Pentru a nu se produce alterarea. ea se poate dezvolta la temperaturi mai mari de 40°C. Ele trebuie ferite însă de înghe deoarece în această situa ie se poate produce degradarea organoleptică a con inutului. iar cele murdare se şterg cu talas de lemn. Conservele trebuie manipulate cu multă aten ie astfel încât să se evite deformarea recipientelor. În cazul existen ei florei reziduale termofile care în condi ii normale de păstrare este incapabilă de germinare şi multiplicare. 125 . de 37°C. Termostatarea: este un mijloc de control al sterilizării şi se execută asupra lotului întreg. presiunea acestora producând deformarea cutiei în special bombarea capacelor. 6. Cutiile curate se şterg cu cârpa.

con inutul poate căpăta gust metalic. pe sortimente şi loturi de fabrica ie. Etichetarea: se realizează fie manual. Creşterea con inutului de staniu în conservă este în func ie de felul conservei. pentru recipientele din sticlă. fără să se mai ungă. Toate aceste defecte se pot produce dacă temperatura de depozitare este mai mare de 25 C. Trebuie dată o mare aten ie la baterea cuielor. astfel încât livrarea să se facă în ordinea vechimii. se etichetează după ce au fost cură ate. La temperaturi de depozitare de 20-25oC are loc o îmbătrânire rapidă a conservelor. schimbarea gustului. În cazul când ele au fost unse cu vaselină şi depozitate un timp oarecare. Depozitarea se face pe sortimente şi pe loturi. înainte de livrare se şterg de vaselină şi se etichetează. Depozitarea: depozitarea conservelor sterilizate se face în încăperi uscate (cu o umiditate relativă a aerului de maximum 75%) şi răcoroase (temperatura de maximum 20°C. în special vitamina C. consisten a cărnii se modifică.În cazul când livrarea se face imediat. degradarea culorii datorită luminii. coroziune electrochimică. cutiile care nu sunt litografiate. standardizate care au dimensiunile astfel încât în interior cutiile să nu joace în timpul manipulărilor şi prin aceasta să se producă deteriorări. fie mecanic prin aplicarea unei banderole în jurul cutiei. pentru a nu se perfora cutiile de conserve. Este necesar să se dea toată aten ia acestei opera ii. La o depozitare necorespunzătoare se pot produce următoarele defecte: o ruginirea recipientelor metalice. dar nu sub 0°C). gustul şi aroma sunt modificate. înmuierea esuturilor. spre a nu se pune etichete necorespunzătoare produsului con inut în cutie şi a nu se murdări cutiile şi etichetele în timpul lipirii. Depozitarea se face prin stivuirea recipientelor sau lăzilor cu recipiente pe grătare. Nu este recomandată depozitarea conservelor sub 0°C deoarece pot înghe a. 126 . defectul fiind înso it şi de pierdere de vitamine. creşte con inutul de staniu în conservă. Ambalarea: se face în lăzi corespunzătoare.

2.3. atâta timp cât procesul decurge lent şi nu influen ează aspectul şi gustul produsului conservat. 6. cu consecin e nedorite de ordin sanitar şi economic. care reduce valoarea comercială. perforării accidentale cu cuie în timpul ambalării în lăzi sau perforării prin corodare ca urmare a păstrării îndelungate în spatii umede. Defectele ini iale de ermeticitate se datorează în principal defec iunilor de închidere. tabla poate prezenta ini ial fisuri şi porozită i. Întrucât defectele de ermeticitate atrag după sine contaminarea microbiană a conservelor după sterilizare.6. Marmorarea cutiilor Produsele bogate în substan e proteice formează pe suprafa a interioară a cutiei. fizico-chimice şi microbiologice ale conservelor care apar imediat. ori imprimării ştantei şi renurilor de consolidare a capacelor. în special la nivelul fal urilor şi lipiturii. dar au un aspect inestetic.3.greşelilor tehnologice din timpul procesării (în special cele din timpul sterilizării). este necesar ca atât înainte de umplere cât şi după umplere şi sterilizare să se controleze cu multă aten ie ermeticitatea şi fal urile cutiilor. Apari ia acestor straturi pe o parte interioară a cutiei este considerat un proces normal. straturi de culoare cenuşie sau negre-albăstrui. Defectele de închidere şi ermeticitate Lipsa de etanşietate a recipien ilor poate fi datorată discontinuită ii lipiturii pere ilor cutiei şi/sau făl uirii incorecte. În acest stadiu ele nu prezintă pericol pentru sănătate. sau la scurt timp după fabrica ie sunt considerate defecte. Defectele ulterioare de ermeticitate se pot datora loviturilor puternice (deformări). sau acestea pot apare în timpul confec ionării cutiilor prin ambutisare. lipiturii laterale defectuoase. 6. Principalele defecte ale conservelor din carne sunt prezentate în continuare. Acestea se datorează: -calită ii necorespunzătoare a materialelor din care sunt confec ionate recipientele.3. 127 . Fenomenul se constată la cutiile fabricate din tablă cositorită.calită ii necorespunzătoare a materiilor prime şi auxiliare. . consecin a făl uirii necorespunzătoare.1. discontinuită ii masei de etanşare. Defectele conservelor Modificările organopleptice. care poartă denumirea de marmorare. . De asemenea.

Dac exist oxigen. hidrogenul atomic rezultat reac ionează cu oxigenul. La conservele de carne şi peşte. Marmorarea poate să apară chiar sub lacul de protec ie. staniul devenind anod iar fierul catod.3. unde aciditatea este mică. În timpul procesului de sterilizare. când în recipient nu exist oxigen. dacă calitatea acestuia nu este satisfăcătoare. 2003). Coroziunea interioară a cutiilor este un proces electrochimic în care fierul şi staniul. prin realizarea unei pelicule de oxid de aluminiu pe cale electrochimică şi prin aşa numita opera ie de pasivizare a tablei (formarea unui strat superficial de oxizi de crom). În aceste condi ii. Staniul fiind anod trece în solu ie. din cauza prezen ei unor pori în stratul de cositor. Astfel ia naştere elementul galvanic Fe-Sn. în punctele de pe cutie. proteinele se descompun par ial. supratensiunea hidrogenului fa ă de staniu este anulată. iar majoritatea acizilor din alimente leagă staniul sub formă de ioni complecşi. Coroziunea Afectează atât exteriorul cutiei cât şi interiorul acesteia. cu aderen ă superioară la tablă. fierul vine în contact cu con inutul conservei. Aceasta este determinată de faptul că supratensiunea hidrogenului fa ă de staniu este mai mare decât fa ă de fier. Coroziunea în acest caz este lentă. Datorită prezen ei oxigenului în recipient. în anumite condi ii chimice formează o pilă galvanic local . marmorarea este mai intensă. 128 . 6. neprotejate de stratul de cositor. iar la nivelul porilor se formează hidrogenul gazos (H2). Procesul de marmorare este influen at de calitatea tablei şi de regimul de sterilizare. Evitarea marmorării se poate realiza prin folosirea unei pelicule de lac sulfo-rezistent de calitate bună. Coroziunea externă a recipientelor metalice se produce mai ales atunci când umiditatea relativă a spa iilor de depozitare este de peste 75%. se formează pete de rugină de culoare albă Fe(OH)2 . acumularea de H2S este accentuată. deoarece imediat după descărcarea electrică a ionilor de hidrogen. În cazul tablei cositorite. producând (prin aceasta) o scădere a electrolitului în ioni de staniu. La o durată de sterilizare mai mare. staniul este catod datorită schimbării de polaritate. Marmorarea este evitată prin utilizarea tablei lăcuite la confec ionarea cutiilor (Banu şi col.Marmorarea este rezultatul reac iei dintre metale şi sulful con inut în produsele alimentare.3. brună (Fe2O3) sau neagră (Fe3O4). cu formare de hidrogen sulfurat şi compuşi organici con in grupa SH liberă.

95°C.. 1997). Alternativă la acest procedeu este răcirea cutiilor în autoclavă. deoarece con inutul recipien ilor rămâne un timp îndelungat la temperaturi ridicate. Atât ingredientele amestecului de sărare (NaCI. atunci când suprafa a lor ajunge la temperatura de 55. Deoarece opera ia de ştergere necesită manoperă multă. .Temperatura de depozitare. Înmuierea excesivă a esuturilor Defectul se manifestă prin dezintegrarea esutului muscular şi prin degradarea avansată a colagenului în gelatoze negelificabile la temperaturi sub 20°C. Intensitatea şi viteza de corodare internă a recipientelor din tablă cositorită poate fi influen ată de următorii factori: . pentru a se realiza o autoevaporare a apei când coşurile cu cutii sunt scoase din autoclavă şi introduse sub duş de apă pentru spălare. staniu devenind catod şi fierul anod. -Calitatea tablei. până când în centrul termic al recipientului se ajunge la temperaturi sub 35°C..Compozi ia produsului. 129 . cât şi unele substan e rezultate din descompunerea la cald a materiei prime (H2S. produsele cu pH>5 nu provoacă fenomene de coroziune dacă nu con in substan e care favorizează dizolvarea staniului. Viteza şi intensitatea coroziunii cresc odată cu creştea acesteia. cu atât coroziunea este mai lentă şi mai pu in intensă. Cauza defectului este suprasterilizarea sau răcirea incompletă. acid ascorbic). La pH acid.3. în vederea păstrării luciului tablei la exterior şi evitării ruginirii. Pentru a evita ruginirea cutiilor la exterior este necesar ca imediat după sterilizare şi răcire să se facă ştergerea. Cu cât porozitatea tablei cositorite este mai mică.60°C. . nitri i. În general. coroziunea decurge rapid. în practică se obişnuieşte să se scoată cutiile din autoclavă.4. după care coşurile cu recipiente să se introducă pentru o perioadă foarte scurtă de timp într-un bazin cu apă la 90. în vederea încălzirii tablei. cu toate consecin ele ce decurg de aici.Valoarea pH-ului. În aceste condi ii fierul trece în solu ie. 6. lentă a recipientelor după sterilizare. peroxizi) ac ionează ca substan e catalitice ale procesului de corodare.. < 5.Prin acest proces chimic se produce o inversare a polarită ii elementului galvanic. În aceste condi ii se asigură autoevaporarea apei. păstrarea luciului tablei şi împiedicarea ruginirii exterioare. coroziunea putând conduce la perforarea tablei cositorite (Laslo.. Acest trebuie evitat.

umplerea cutiilor la temperatură scăzută. convexarea după termostatare şi răcire.5. În asemenea situa ii tabla capacului 130 . de unde şi denumirea de "joc al capacelor" sau "capace pocnitoare". . Bombajul fizic (bombajul aparent) Bombajele fizice sunt de natură abiotică. . 10-12°C) şi păstrarea conservelor (după sterilizare) la temperatură mult mai mare (exemplu. În asemenea cazuri bombajul este de obicei slab şi se evidentiază la un singur capac.reac iilor de tip Maillard. Bombajul se evidentiază de obicei în partea opusă înfundăturii şi este ireversibil (nu cedează la apăsarea cu degetul). dacă legumele nu au fost opărite înainte de a fi introduse în recipiente. cu compozi ie rece (exemplu.oxid rii lipidelor. 20-22°C). . a.6. Ele sunt determinate de întinderea şi cedarea tablei la presiunea formată în interiorul cutiei din diferite cauze. -decolorării enzimatice a clorofilei şi îmbrumării enzimatice datorită ac iunii polifenoloxidazelor.6. Bombajul este discret dar ireversibil . 6. Modificări ale gustului.3. Prin apăsare cu degetul capacul bombat cedează dar bombajul se profilează la capacul opus cu producerea unei uşoare pocnituri. cu aplicarea for ată a capacelor. a unuia sau a ambelor capace ale cutiei de conserve.3. Defectul apare mai evident atunci când cutia a fost insuficient umplută. modificări care au loc la conservele mixte.necorelarea diametrului cutiei cu al capacului.supraumplerea. . de pH-ul conservei (la un pH mai mare îmbrumarea este mai intensă) şi de con inutul de umiditate al acesteia (umiditatea asigură mobilitatea reactan ilor). care sunt dependente de temperatura de sterilizare (intensitatea îmbrumării creşte odată cu creşterea temperaturii). mirosului şi culorii con inutului Aceste modificări pot fi consecin a: . Bombajele sunt defecte majore care fac conservele inapte pentru valorificarea în consum public ca atare. de intensitate slabă. Bombajul Este denumit bombaj. eviden iate de cele mai multe ori numai la nivelul capacelor şi pot fi produse de mai multe cauze: .formării sulfurii de fier care trece în produs modificându-i culoarea şi dându-i un gust metalic. când între capac şi con inut rămâne o pernă groasă de aer.lovituri cu înfundarea puternică a tablei fără ca ermeticitatea să fie afectată.

se vor exclude din consum cutiile de conserve care deşi au provenit din loturi găsite corespunzătoare la examenul bacteriologic 131 . de asemenea sub supraveghere.mărirea tensiunii gazelor din recipient ca urmare a transportului şi păstrării conservelor în zone cu climă caldă.folosirea unor capace confec ionate din tablă prea sub ire sau prea elastică. cu excluderea din consum a celor care prezintă modificări organoleptice. Deşi bombajele fizice prezintă oarecare caractere specifice. pe probe reprezentative.înghe area con inutului (bombajul rece). De asemenea. Se vor deschide numai atâtea cutii câte se pot valorifica la o singură masă. Pentru aceste considerente loturile de conserve cu bombaj fizic nu vor fi admise în consum public ca atare. . În caz de excep ie se poate admite valorificarea în consum condi ionat după cum urmează: . . datorită introducerii con inutului sub temperatura prescrisă. . Se vor exclude în totalitate din consumul public loturile de conserve la care examenul bacteriologic de sondaj a fost pozitiv.executarea examenului bacteriologic amănun it. . . cu excep ia cazurilor când închiderea cutiilor s-a făcut sub vid. sau când calitatea tablei este necorespunzătoare.con inutul conservelor găsite corespunzătoare organoleptic va fi prelucrat imediat numai în preparate culinare bine pătrunse de căldură (mâncăruri gătite). . pentru excluderea bombajului biologic. . iar procedura nu se poate aplica decât în unită i mari de alimenta ie colectivă cum ar fi cantinele.nerealizarea în interiorul cutiei a unui vid suficient (200-300 mm Hg). totuşi nu există garan ie sigură în diferen ierea lor de cele biologice incipiente.se poate ondula în momentul închiderii devenind uşor "pocnitoare". .deschiderea cutie cu cutie. Situa ie asemănătoare se poate înregistra prin întinderea tablei capacului datorită imprimării defectuoase a ştan ei şi renurilor de consolidare. atunci când nu se folosesc maşini de închis sub vid.păstrarea conservelor la temperatură înalt pozitivă (peste 25°C) poate conduce la apari ia bombajului fizic eviden iat de obicei ca "joc al capace lor". sub supraveghere strictă sanitară veterinară.acumularea de gaze în esuturile produsului datorită fermentării anterioare sterilizării conservelor sau de trecerea gazelor din esuturile vegetale în cutie şi a acumulărilor sub capac în timpul sterilizării (defectul apare la conservele mixte la care s-au utilizat legume în fază incipientă de fermentare sau insuficient opărite).

Bombajul chimic este influen at de: . . . Conduita în valorificarea conservelor cu bombaj chimic va fi aceeaşi ca şi în cazul bornbajului fizic. iar la verificarea bacteriologică a con inutului nu sunt puşi în eviden ă germeni vii. b. Acest defect este mai rar şi se datorează acumulării de H2 ca urmare a fenomenului de coroziune. Concomitent cu bombarea capacelor apare şi un con inut ridicat de fier şi staniu în produs. . Acest tip de bombaj nu se accentuează la termostatare şi depozitare. în special atunci când este puternic marmorată sau corodată. . . sau con inut crescut de staniu şi plumb (peste limitele prevăzute în normele oficiale) lotul respectiv de conserve trebuie exclus din circuitul alimentar. putând apare în mod sporadic la conservele foarte vechi.ele au prezentat modificări organoleptice la examenul prin deschidere cutie cu cutie. Bombajele biologice Bombajele biologice sunt de natură biotică (bacteriană). În asemenea cazuri bombajele apar foarte timpuriu (1-3 zile).cutiile se răcesc rapid după sterilizare.porozitatea stratului de cositor şi de grosimea acestuia (se recomandă tablă cositorită electrolitic care are porozitate mai redusă). În cazul în care se constată însă corodarea tablei la interior. Ele apar ca urmare a dezvoltării bacteriilor a căror existentă nu este permisă în conserve şi care produc alterarea con inutului înso ită în cele mai multe cazuri de formarea unei cantită i abundente de gaze. apari ia gustului metalic.se evită şocurile mecanice în timpul transportului. Bombajul chimic poate fi evitat dacă: .prezen a oxigenului în recipient. c.depozitarea conservelor la temperatură ridicată sau răcirea insuficientă a cutiilor după sterilizare. Bombajul chimic (bombajul de hidrogen) Bombajele chimice sunt tot de natură abiotică şi de intensitate slabă. sunt deosebit de 132 .se respectă temperatura de depozitare (20°C).închiderea recipientelor are loc sub vid. . Situa iile practice care generează aceste nereguli pot fi sistematizate astfel: .se folosesc cutii lăcuite.păr ile de conserve (unul sau mai multe coşuri) care din neaten ie au scăpat de la sterilizare. Ele sunt produse de unele gaze (în special hidrogenul) care se formează în urma unor reac ii chimice dintre con inutul acid al conservelor şi tabla cutiilor.

În cele mai multe cazuri bombajele biologice sunt foarte pronun ate.substerilizării. a.3. Conservele cu bombaj biologic se exclud din consum! 6.utilizării în procesul de fabrica ie a unor materii prime şi auxiliare puternic contaminate. răcirea conservelor după sterilizare în apă necorespunzătoare microbiologic. cum ar fi în cazul reglării necorespunzătoare a maşinilor de închis sau a tablei cu fisuri sau pori mari.contaminarea conservelor după sterilizare. uşor bombate. . manometre).neermeticită ii cutiilor.7. . Bombajele determinate de aceste nereguli au caracter sporadic deoarece ele apar numai la cutiile cu defecte de ermeticitate. iar con inutul prezintă pH mai scăzut decât cel ini ial. de polietilenă cu tub de parafină. sau func ionării defectuoase a acestora. Defectele microbiologice ale conservelor Alterarea microbiologică a conservelor se datorează: .5 zile) şi cuprind toate conservele din autoclavul în care sterilizarea s-a efectuat în mod defectuos. formarea de microfisuri în tablă în timpul confec ionării cutiilor prin ambutisare sau imprimării ştan ei şi renurilor de consolidare a capacelor. afectează ambele capace şi chiar corpul cutiei. pot fi în unele cazuri. prin posibilită i multiple cum ar fi: defecte de închidere (fal . gazele şi lichidele ies cu presiune din cutie şi emană miros puternic de alterare. după sterilizare. . Bombajele apar timpuriu (obişnuit în primele 3 . lipitură). recipientele. Se semnalează totuşi şi situa ii de excep ie când unul sau mai multe loturi consecutive contractează bombaje în masă. sunt ireversibile şi de obicei sunt înso ite şi de scurgeri de con inut. în subculturi nu se dezvoltă la 37°C şi nici la 50˚C. Alterarea incipientă În cazul acestui tip de altera ie. ca urmare a nerespectării formulei de sterilizare. sau bandă de hârtie colorată termosensibilă). perforarea tablei prin corodare sau prin accidente de ordin mecanic etc. a neechipării autoclavelor cu aparatură de control (termometre. Pentru eliminarea unor asemenea erori este bine ca la fiecare coş să se ataşeze un indicator adecvat (punguli ă. .pronun ate şi cuprind toate cutiile din coşurile în cauză. Acest lucru denotă că procesul de sterilizare propriu133 . La examenul microscopic sunt prezente numeroase bacterii care însă. afectarea ermeticită ii prin lovituri cu înfundarea tablei în special în zona fal urilor şi lipiturii laterale.conserve substerilizate. În practică se cunosc mai multe tipuri de alterări care sunt prezentate în continuare. La deschidere.

Subcultura trebuie testată şi pentru toxina botulinică. La examenul microscopic se eviden iază bacterii sub formă de bastonaşe sau de tip clostridian. Acest tip de alterare poate fi cauzat şi de viteza redusă a desfăşurării procesului tehnologic (durată mare de sta ionare între pregătire şi închidere sau între închidere şi sterilizare) b. incubate la 37°C. lui Clostridium sporogenes. în condi iile păstrării conservelor la temperaturi de peste 25°C germinează în formă vegetativă. dar mai ales o floră mixtă de bacterii nesporogene. In general. specii de Leuconostoc. care depăşeşte presiunea admisă. C.zis a fost satisfăcător. Acest tip de alterare se datorează tratamentului termic insuficient în raport cu Cl. . pasteurianum. butyricum. Alterarea datorată substerilizării In acest caz alterarea este efectul unei sterilizări insuficiente (nerespectarea regimului de sterilizare stabilit.8. c.manipulări brutale ale recipien ilor după sterilizare.calitatea necorespunzătoare a tablei din care sunt confec ionate recipientele. În subculturi. lactobacili. micrococi. . În cazul acestei alterări recipientele sunt bombate. Alterarea datorată bacteriilor mezofile Acest tip de alterare este datorat. iar con inutul are un pH sub 4. C.presiune prea mare în recipient. dar că materiile prime şi auxiliare folosite în procesul de fabricare au fost puternic contaminate înainte de procesare şi au suferit un proces de alterare incipientă. d. botulinum. în subculturile incubate la 37°C. enterococi. utilizarea unei formule de sterilizare necorespunzătoare) chiar în raport cu bacterii le mezofile (aerobe sau anaerobe). alterarea vizează întreaga încărcătură a autoclavei. Dependent de temperatura de sterilizare atinsă. dar pot fi prezente şi alte bacterii sporogene mezofile (C. în special. sporogenes care. prin recontaminarea con inutului cu bacterii Gram negative: bacili nepatogeni.defec iuni în confec ionarea recipien ilor. . se produce miros putrid. Dintre cauzele acestui tip de alterare amintim: . A şi B proteolitic). cu spori. În cazul recipientelor insuficient exhaustate (fără eliminarea aerului) pot supravie ui şi sporii bacteriilor aerobe mezofile. se găsesc bacterii sporogene.închidere defectuoasă a recipientelor.Alterarea datorată neermeticită ii Acest tip de alterare se produce după aplicarea tratamentului termic. . spori care în condi ii normale trec în forme vegetative 134 .

ce produc alterarea. Astfel, Bacillus subtilis şi coagulans produc alterarea fără bombaj, iar Bacillus polymixa şi macerans produc alterarea cu bombaj. Conservele alterate de bacteriile mezofile sporogene prezintă adesea aspect normal, uneori însă se poate constata prezen a unui miros de acru sau medicinal. Con inutul are un pH mai scăzut fa ă de pH-ui ini ial. Examenul microscopic eviden iază bastonaşe de 2,5-5 x0,5-1,0 nm. În sub culturi se dezvoltă bacteriile amintite mai sus cu formare de peliculă şi gaze, în func ie de specia implicată (Laslo, 1997). Alterarea cu bacterii mezofile se produce în cazul neaerisirii autoclavei sau în cazul acumulării mari de condens în partea inferioară a autoclavei când sterilizarea se face în abur. De asemenea, acest defect apare şi în cazul produselor cu un con inut redus de umiditate sau la care transmiterea căldurii se face prin conductibilitate şi la produsele la care faza lichidă suferă schimbarea de fază în timpul sterilizării (gelatinizarea amidonului etc). e. Alterarea datorată bacteriilor termofile La bacteriile termofile temperatura optimă de creştere este de 55°C. Bacteriile termofile pot produce: -alterarea plană (flat-sour) cauzată de dezvoltarea lui Bacillus stearotermophilus, germen Gram negativ, aerob sau facultativ anaerob. Valoarea pH-ului produsului scade cu 1-1,5 unită i (datorită descompunerii glucidelor cu formare de acizi), dar rămâne la o valoare mai mare de 5,3. Examenul microscopic eviden iază germeni sub formă de bastonaşe rotunjite la capete, granulate, izolate, în perechi şi/sau grupuri de 3-4 celule, de regulă fără spori. - alterarea sulfurată produsă de Clostridium nigrificans, germen puternic proteolitic. Conservele nu sunt bombate, prezintă însă con inutul înnegrit (datorită sulfurii de fier formate) şi un miros de H2S. Sunt afectate, în special, conservele cu pH > 5,2. Examenul microscopic eviden iază bacterii sub formă de bastonaşe, de obicei, fără spori. - alterarea produsă de Clostridium thermossacharoliticum se caracterizează prin degajări de gaze (din carbohidra i) în special H2. Conservele sunt puternic bombate iar con inutul are, în general, un pH mai scăzut decât cel ini ial şi un gust acru. Examenul microscopic eviden iază bastonaşe lungi, granulate. De obicei, alterarea datorată bacteriilor termofile poate fi consecin a răcirii nesatisfăcătoare după sterilizare şi/sau depozitării conservelor la temperaturi prea ridicate. - alterarea fără bombaj este consecin a substerilizării sau a unui barem de sterilizare care nu a luat în considerare microorganismul cel mai termorezistent din produsul
135

respectiv (Bacillus stearothermophilus) (Laslo, 1997). Pentru acest tip de alterare, caracteristic este faptul că deşi produsul este puternic acidifiat, recipiente nu prezintă bombaj. În cazul recipientelor confec ionate din tablă, lipsa bombajului face imposibilă separarea conservelor alterate de cele nealterate (deoarece nu se pot eviden ia eventualele modificări de con inut). În condi iile unui barem de sterilizare ştiin ific stabilit pentru a evita substerilizarea se impune obligatoriu verificarea condi iilor tehnice de lucru şi respectarea cu stricte e a regimului termic fixat pentru sterilizare, în acest sens se va verifica aparatura de măsură şi control. Dacă sterilizarea se face în abur, în prealabil, se va verifica dacă s-a asigurat eliminarea aerului din corpul de sterilizare, deoarece prezen a acestuia produce o distribu ie neuniformă a temperaturii, creând condi iile unei substerilizări. Din aceleaşi considerente se recomandă ca nivelul apei din autoclav, atunci când sterilizare a se face cu contrapresiune de aer, să depăşească ultimul rând de recipiente, astfel încât, în spa iul amestecului de vapori şi aer al autoclavei să nu existe recipiente. În cazul sterilizării în apă fără contrapresiune de aer este necesară eliminarea completă a aerului, pentru ca citirea la termometru şi manometru să se coreleze. 6.3.8. Defectele ambalajului Aceste defecte pot fi datorate: - calită ii necorespunzătoare a tablei (tablă cu vernisaj zgâriat, stratul de cositor deteriorat). În aceste cazuri (în timpul tratamentului termic) se produce ruginirea tablei la exterior cu apari ia unei colora ii galbene sau brune, care impregnează şi con inutul (blocul de carne); - defec iunilor de fabrica ie ale cutiilor (vernisaj ars la opera ia de lipire, lipsă anod). În acest caz, dacă depozitarea este prelungită, se formează pile galvanice (în care anodul este fierul cutiei, catodul este blocul de carne, iar solu ia de electrolit este sucul semiconservei) care intensifică modificările de culoare la exteriorul blocului de carne; - defectelor care apar la umplere şi închidere. Acestea duc la deformări ale cutiei, bordură neuniformă sau îndoită etc. 6.4. Examenul de laborator al conservelor Examenul de laborator al conservelor presupune un examen al cutiei pline, al cutiei goale si în cele din urmă examenul con inutului.

136

Examenele de laborator efectuate pentru conserve sunt examen organoleptic, fizicochimic şi microbiologic. 6.4.1.Examenul organoleptic Examenul organoleptic se face pe cutiile de conservă termostate, la 37 sau 55°C, timp de 7-10 zile, pentru a putea identifica eventualele defecte de bombaj. Examenul începe cu examenul organoleptic al cutiei la exterior, verificarea etanşeită ii, integrită ii cutiei, a ştan ei şi a etichetării. Urmează examenul organoleptic pentru interiorul cutiei, si doar la sfârşit examenul organoleptic al con inutului,care trebuie să îndeplinească condi ii organoleptice specific fiecărui sortiment, în func ie de materiile prime şi auxiliare utilizate. Tabel 6.1. Caractere organoleptice generale ale conservelor de carne tocată Factori de apreciere Aspectul exterior al recipientului Normale Cutii nelovite, neturtite, nebombate, fără puncte sau pete de corodare (rugină), fără fisuri sau urme de scurgere a con inutului; corect şi vizibil ştan ate; lipitura exterioară lineară, fără aglomerări de aliaj, fal ul drept şi uniform. Stratul de lac uniform şi continuu pe toată suprafa a interioară, aderent la tablă, nepătat, fără zgârieturi. La cele nelăcuite, stratul de staniu continuu, fără marmorare puternică (se admit zone violacee sau albăstrui de marmorare moderată), fără puncte, pete sau zone de corodare (sulfură de fier); fără exsudarea pastei de cauciuc la nivelul fal ului, fără particule de aliaj de lipit în interiorul cutiei. Cu aspect specific sortimentului; con inutul trebuie să umple în întregime recipientul, fără aderen ă de tablă, fără spumă sau goluri. După încălzire moderată carnea trebuie să aibe structură şi consisten ă normală, îşi păstrează forma la scoaterea atentă din cutie. Lichidul de acoperire cu aspect curat, fără sfărâmături abundente de carne, fără Anormale Cutii lovite, turtite, deformate, în special la nivelul fal urilor şi şipiturii laterale, cu puncte sau pete de rugină, cu urme de scurgere a con inutului, cu bonbaje de diferite intensită i. Ştan a incorectă, indescifrabilă sau absentă. Lacul discontinuu, neaderent la tablă, pătat; corodarea tablei (puncte sau pete negre de sulfură de fier); exsudarea pastei de cauciuc din fal uri; particule de aliaj de lipit în interiorul cutiei;

Aspectul interior al recipientului

Aspectul şi consisten a con inutului

Con inutul cu consisten ă pronun at înmuiată sau transformată în masă informă cu aspect de magmă, cu spumă, goluri sau impurită i. Lichidul de acoperire tulbure, cu multe sfărâmături de carne, cu aspect floconos sau filant. Conservele Conserva de carne de vita cu aspect anormal prezintă separare

137

Culoarea con inutului

corpuri străine. Conservele Conserva de carne de vita au con inutul sub formă de pastă şi trebuie să aibă consisten a uniformă şi aspect compact, fără goluri, fără separare de suc sau de grăsime topită. Culoarea con inutului normală, caracteristică cărnii şi a celorlalte adaosuri. La conservele cu nitri i, culoarea roz-roşiatică, specifică.

abundentă de lichid apos sau de grăsime topită, cu masa solidă retractată sub formă de coagul, cu aspect buretos. Culoarea modificată, pronun at cenuşie – murdară su cu nuan ă verzuie, de obicei neuniformă. Alteori culoarea brună intensificată ca urmare a suprasterilizării, sau gălbuie ca urmare a oxidării. Miros şi gust modificat, de putrefac ie, fermenta ie, rânced, amar, metalic, etc.

Miros şi gust

Caracteristice, plăcute, specifice sortimentului.

6.4.2.Examenul fizico-chimic Se face pentru aprecierea calită ii şi pentru aprecierea gradului de prospe ime. • Condi ii de integritate Acestea sunt reglementate de normale oficiale, sunt specifice pentru fiecare sortiment şi se referă la : • Condi ii ponderale : greutate netă, cantitate de carne, sos, etc; Con inutul de grăsime; Con inutul de proteină totală şi după caz, de proteină musculară, colagen, etc. Con inut de amidon (exprimat ca atare sau în echivalent de faină), de făină de soia, sau concentrat proteic de soia, etc. Con inutul de clorură de sodiu, nitri i, polifosfa i. Condi ii de salubritate

1. Starea de prospe ime Conservele din carne de prospe ime corespunzătoare, nu trebuie să con ină compuşi chimici rezulta i din descompunerea microbiană a proteinelor, lipidelor, sau glucidelor. Această condi ie se apreciază cu ajutorul mai multor indicatori chimici. Azotul uşor hidrolizabil exprimat în mg NH3 la 100g produs Valorile acestui parametru sunt larg orientative întrucât în afara stării de prospe ime ele sunt condi ionate şi de al i factori, cum ar fi: Con inutul total de proteină, deci şi de azot, care variază în func ie de sortiment şi chiar în cadrul aceluiaşi sortiment de conserve. Pentru aceeaşi stare de prospe ime valoarea

138

pot constitui însă criterii ajutătoare pentru confirmarea uneia din următoarele trei stări posibile : . Valorile foarte mari cum ar fi 60 mg NH3 la 100g produs. indiferent de forma de conservare a acesteia.0 ca şi cea cu 25mg NH3 la 100g produs. Pentru aceeaşi stare de prospe ime valoarea acestui parametru va fi mai mare la conservele sterilizate la temperaturi înalte (125°C). Valoarea azotului uşor hidrolizabil creşte cu temperatura şi timpul de sterilizare. Din acest motiv azotul uşor hidrolizabil nu poate constitui un indicator chimic cu valori absolute pentru aprecierea stării de prospe ime a conservelor sterilizate. În acest caz la examenul bacterioscopic al frotiului direct se constată un număr foarte mare de celule bateriene (bacterii moarte în urma sterilizării). Formula de sterilizare.Materia primă de prospe ime necorespunzătoare. Sub aspectul con inutului de azot uşor hidrolizabil no iunea are oarecare reactivitate deoarece în aceeaşi categorie intră. ca şi proba termostatării. Se ştie că în procesul de sterilizare azotul uşor hidrolizabil creşte de 2-2. Hidrogenul sulfurat În timpul sterilizării. fa ă de cele sterilizate la temperaturi moderate (118°C). Valoarea azotului uşor hidrolizabil a cărnii înainte de introducere în cutie. Alterarea microbiană a con inutului consecin a subterilizării sau contaminării ulterioare.5 ori. sau bombajul se eviden iază prin proba termostatării. La conservele sterilizate reac ia 139 . În acest caz conservele sunt de obicei bombate. Maturarea tehnologică a cărnii înainte de umplerea cutiilor. de exemplu şi carnea cu valoarea acestui parametru de 18. examenul bacteriologic prin culturi este pozitiv.azotului uşor hidrolizabil va fi mai mare la conservele cu con inut de azot total mai mare şi invers. gust amărui. Normele oficiale prevăd ca pentru conserve să se folosească numai carne proaspătă. un număr redus de grupări tiolice (-SH) din unele frac iuni proteice se pot elibera sub formă de hidrogen sulfurat. Suprasterilizarea –situa ie în care examenul bacterilogic este negativ. Pentru unele sortimente de conserve la care carnea tocată şi – sau malaxată este supusă unor procese speciale de maturare enzimatică valoarea azotului uşor hidrolizabil va fi mai mare decât la cele la care nu se foloseşte această tehnologie. caracteristicile organoleptice sunt însă foarte concludente: îmbrunarea con inutului. marmorarea puternică a tablei sau pătarea lacului. iar con inutul prezintă caractere organoleptice de alterare. Situa ia este asemănătoare şi în privin a timpului de sterilizare.

deci nu poate provoca alterarea con inutului. cum ar fi enterotoxina stafilococică. Nu se introduce în procesul de fabrica ie carne de origine necunoscut . Proba termostatării la 37°C şi după caz la 55°C. Nu se va folosi carne reltiv proasp t sau 140 . 2. antibiotice. precum şi a foarte mic (3-5 celule pe câmpul microscopic).Controlul conservelor la locul de produc ie La locul de produc ie se verfic .3. Starea de prospe ime şi calitatea materiei prime şi auxiliare. Nu se acceptă însă reac ia pozitivă sau intens pozitivă. negativă (absen a bombajului). care însă în condi ii normale de păstrare nu se poate dezvolta.4. negativă (absen a defectelor de ermeticitate). Examenul bacterioscopic: în frotiu direct nu se găsesc bacterii sau sunt în număr Examenul cultural: absen a microflorei anaerobe şi facultativ anaerobe. În acest caz poate fi vorba de una din cele trei situa ii ca şi în cazul azotului uşor hidrolizabil.specifică cu acetat de plumb poate fi slab pozitivă. Toleran ele (limitele maxime) de reziduuri pentru conservele din carne.Examenul microbiologic Proba ermeticită ii. Nu se va folosi carne relativ proasp t sau alterat .Contaminarea chimică Contaminarea chimică a produselor alimentare de origine animală se referă în principal la reziduurile biologice (pesticide. acte înso itoare). condi iile de depozitare ale materiei prime şi auxiliare. sau pentru carne materie primă folosită la fabricarea acestora. formelor vegetative ale tuturor categoriilor de microorganisme. Se poate admite prezen a florei aerobe sporulate. contaminan i ai mediului ambiant). Oxidarea grăsimii Nu se acceptă semne de râncezire a grăsimii. eviden iată prin modificări organoleptice şi chimice (reac ia Kreis). Absen a toxinelor microbiene. 6.5. hormoni. metale grele. Se verific alterat . 6. Originea acestei modificări este materia primă necorespunzătoare. sunt reglementate de fiecare ară şi/sau sunt recomandate de unele organisme interna ionale. Originea materiei prime (certificate sanitar veterinare.

La alegerea c rnii de porc se separ bine gr simea întrucât acesta se topeşte în timpul steriliz rii şi influen eaz negativ aspectul conservelor Pentru prepararea pateurilor şi cremelor tocarea se face la cuter. Se verific : • • • • raportul între partea solid (carne) şi cea lichid (sosul). Condi ii igienico-sanitare pe întreg fluxul tehnologic de fabrica ie. starea lipituriiexterioare şi a fal ului). conform sortimentului. 141 . starea stratului de staniu sau a lacului. se realizeaz termostatarea în scopul aprecierii eficien ei sistemului de sterilizare. timp de 10 zile verificându-se bombajul biologic. In caz de export în rile calde termostatarea se face la 55˚C. Conservele de carne în suc propriu se prepar din buc i de carne la care se alege numia gr simea de acoperire şi flaxurile mai mari. cu acizii organici din conserve intensific procesele de coroziune şi prin oxidare distrug componentele valoroase Controlul se face prin sondaj. Controlul produsului finit la învheierea procesului tehnologic de fabricare.Recipientele goale (integritatea. pe un num r de conserve = 10% din m rimea lotului. Oxigenul din aer împreun (vitaminele) Cantitatea mare de aer m reşte presiunea în interiorul recipientului pe parcursul steriliz rii. Temperatura în sala de tranşare maxim 10˚C. Recipientele cu defec iuni vizibile se exclud. greutatea netă . Respectarea tehnologiei specifice fiec rei etape din procesul de fabrica ie Nu se permite fabricarea conservelor dac lipsesc aparatele de controlul steriliz rii sau dac acestea sunt defecte. sterilizarea. Acestea se in la 37˚C. temperatura de r cire. umplerea se face la maxim şi sosurile se introduc fierbin i. Temperatura c rnii maxim 7˚C. La umplerea recipientelor se are grij s se elimine aerul din spa iul gol înainte de închiderea capacului.

Controlul conservelor la locul de depozitare Se verific : Actele înso itoare. defec iunile de etanşeitate.7. ventila ie). Controlul igienei spa iilor de depozitare şi condi iile de p strare (umiditate. Recoltarea de probe prin sondaj pentru examenul de laborator 6. 142 .6.6. Controlul la locul de desfacere Controlul vechimii loturilor – verificarea ştan elor Controlul aspectului exterior al cutiilor Recoltarea de probe pentru examenul de laborator periodic şi ori de câte ori este nevoie. Controlul bombajului. pe sorturi şi date de fabrica ie precum şi existen a peliculei protectoare de vaselin la suprafa a cutiilor. Controlul aşez rii conservelor în stive. Controlul integrit ii şi salubrit ii înainte de livrare.

– Biochimie agroalimentară. Popescu N.. ICPIAF. sănătate. Purdue University. Editura ASAB. Popa G. 2008. 3.S. Alexe P.Diacon Coresi. Sahleanu E. 1986. Danilevici C. Mihaiu M. . Popa G. 6. Laslo C. – Controlul alimentelor de origine animală Ed. 2006. – Procesarea industrială a cărnii. Springer 9. Stănescu V. Târgovişte.Vizireanu C.. Volumul I. Ed.. Bucureşti. 10.. 1993. Ed. – Controlul calită ii cărnii şi a produselor din carne. 2005. -Ghid pentru controlul alimentelor de origine anmală. S. Banu C. Popescu N..Suveranitate.. Editura ASAB. coordonator – Tratat de industrie alimentar – Tehnologii alimentare... Bahrim G. Nielsen S. 15. 2008. 2003. Ed.Academic. Strătilă D.Vol 2. Cluj-Napoca. Meica S. Banu C. Socaciu C.Ceres.AgroSilvică Bucureşti 1967 13. 2003.Alimente. Bucureşti. Ed..BIBLIOGRAFIE PARTEA I 1.Ed. . Bucureşti. . Editura Risoprint... 18. Savu C.Press. Editura Biblioteca. Banu C.No iuni şi elemente practice de chimie analitică sanitar veterinară. Cluj-Napoca.Igiena şi controlul produselor de origine animală. 12.. ..Transformări biochimice importante în produsele agroalimentare în timpul procesării şi depozitării.Univ. Purcărea C. Editura Agir. Gavrilă G. Vizireanu Camelia. Bucurest. 7. Editura Semne. 2003. Purcărea C. . Vizireanu C.Controlul cărnii şi produselor din carne prin metode senzoriale şi fizico-chimice. 2005. Inspec ia cărnurilor.Igiena veterinară a produselor alimentare. 5. Editura Universită ii Oradea. Food Analysis. 2003.. –Determinări fizico-chimice de laborator pentru produsele alimentare de origine animală. 4.. . Banu C. 17. Ceres Bucureşti 1973.Strătilă D. Editura Agir. Bucureşti. microbiologia şi parazitologia cărnii. 14. Popovici D. Popa G.Chimia alimentelor. 8. Oradea. O el I.. 2007. Bucureşti. Popescu N. wikipedia 143 . Editura Tehnica. 11. 2.. . West Lafayette Indiana. ClujNapoca 1997. Banu C. 2003. Rotaru O. alimenta ie.. . Bucureşti.Biochimia. 2009i. 16. Edit. Ionescu A. 238 pagini. securitate şi siguran ă alimentară.

OUĂ ŞI PRODUSE AVICOLE 144 .PARTEA II -CONTROLUL ŞI ANALIZA PEŞTE ŞI PRODUSE PISCICOLE.

dar numeroase proteine. Un kilogram de carne de peşte. Produsele secundare şi grăsimea extrasă din corpul sau organele acestuia.3 ori mai bine comparativ cu suinele. de 1. În ultimul timp se constată că preferin ele consumatorului s-au schimbat radical.7 kilograme carne de porc. Peştele şi fructele de mare con in pu ine grăsimi. acesta fiind considerat un aliment tot mai important pentru om. cupru.1 Compozi ia chimic a c rnii de peşte Comparativ cu carnea animalelor de măcelărie carnea de peşte are un con inut mai mare de apă şi proteine şi un con inut variabil de grăsime (tabel 1). dar şi pentru deplasare. 32 bucă i ouă de găină sau 9. de 2.5 ori mai bine decât păsările şi de 1. cunoaşte un salt semnificativ. sub raportul bogă iei în proteine. 5%) a 145 . potasiu. fier şi săruri minerale. cu foarte mici excep ii. fabrici de făinuri proteice.Un kilogram de carne de peşte oferă 70-73 g proteină cu valoare biologică deosebită. Calitatea nutritivbiologică ridicată a cărnii de peşte este dată de propor ia scăzută de colagen (cca.1. este echivalent cu 1. Caracterizarea c rnii de peşte 1. Carnea de peşte este unul din cele mai bogate alimente în vitamina A. cum ar fi cea farmaceutică. fier. comparativ cu alte specii de animale.5 ori mai bine decat rumegătoarele. alimentară. a valorii biologice ridicate şi a gradului ridicat de digestibilitate. urmat de cel în stare congelată şi apoi cel conservat prin sărare şi afumare. iod. Pe lângă consum. artizanală. astăzi omul preferă consumul de peşte în stare proaspătă. contribuie la protec ia organismului împotriva unor maladii. 6 litri de lapte de vacă. multe tipuri fiind surse excelente de al i nutrien i vitali.1. chimică.1. în special zinc. Peştele este unul din cele mai valoroase alimente datorită con inutului ridicat de proteină.5 kilograme cartofi Peştele valorifică furajele concentrate mai eficient. Peşte şi produse piscicole Consumul cărnii de peşte. 1. Din peşte se pot ob ine adevarate delicatese culinare. el are un consum redus de energie pentru men inerea temperaturii corporale. Având în vedere că peştele are sângele rece. calciu etc. peştele este o sursă de materii prime pentru alte ramuri economice. în iod.

“Particularită ile biologice.2 4.5 Proteinele din peşte reprezintă una din componentele principale ale cărnii de peşte.9+/.7+/. vitamine. starea de nutri ie şi perioada de reproducere.0. Proteinele reprezintă 13-24% din masa cărnii de peşte şi sunt superioare calitativ celor din carnea de vită. uree. având o compozi ie stabilă în aminoacizi esen iali şi o deficien ă redusă în metionină şi treonină.0.0.5+/. După mărimea raportului peştii au fost împăr iti în 5 categorii: 146 . din aminoacizi liberi.0. Raportul dintre apă/proteine reprezintă un criteriu de stabilire a valorii alimentare a peştelui. Atunci când creşte cantitatea de grăsime. substan e azotate proteice şi neproteice.0.2+/.7+/.8 Slabi Semigraşi 73. glucide. în principal.5 19.proteinelor. Slăbirea peştelui din diferite motive face să crească con inutul în carnea peştelui pe seama micşorării con inutului de grăsime. 2002 Proteine 18. .1. condi iile de nutri ie. baze purinice.9 +/.0. structurale. cantitatea de proteine fiind în func ie de specie. lipide. comparativ cu proteinele cărnii animalelor de măcelărie (15-20%) şi de numărul mare de acizi nesatura i din grăsimi.5+/. Există o strânsă corela ie între con inutul în grăsime al peştelui şi propor ia de apă din esuturile lui.0.0.9+/.3 11. Carnea de peşte con ine apă. Există o corela ie directă între con inutul de apă şi cel de proteine din carnea de peşte. substan e minerale şi enzime. starea de îngrăşare şi starea fiziologică a peştelui. oxid de trimetilamină. Proteinele se găsesc sub formă de gel coloidal.1 1.8 Grăsimi 1. oaie.1 Graşi Sursă: Banu.4+/.3+/.0.Compozi ia chimică globală a unor peşti marini (g/100g) Apă Felul peştelui 78.1 1. peptide.5 18.6 68. porc.5 Cenuşă 1. periodic sau neperiodic.3 +/. varia iile în con inutul proteic putând fi de tip ritmic. Substan ele care alcătuiesc azotul neproteic au importan ă în gustul peştelui. respectiv talia acestuia.3+/.0. azotul neproteic este alcătuit. dar un exces de lizină. tehnologia de prelucrare şi capturare a peştelui determină anumite caracteristici ale proceselor biochimice din carnea acestuia” – (Popescu şi Meica 1995). chimice.0. con inutul în apă scade. Diferen e în con inutul de apă se constată în cadrul aceleiaşi specii în func ie de vârsta peştelui. Principalele componente ale cărnii de peşte sunt: Apa: con inutul de apă al cărnii de peşte variază în limite largi în func ie de specie. Tabelul 1.1.

elastină) reprezentând 2%. acidul guanilic. fosfocreatina.miogen. Proteinele din carnea de peşte pot fi clasificate în func ie de localizarea lor în fibra musculară în: -miofibrilare . -categoria a III-a: peşti cu valoare alimentară mediocră. din sarcolemă. raportul apă/proteine = 4. tropomiozina. Con inutul de azot neproteic din carnea de peşte variază în limitele 0.permisium şi endomisium (colagen. guanina). uree.20-4. carnozina. reticulină. contractina. Substan ele extractive azotate din esutul muscular de peşte includ: nucleotide (acidul uridilic. reprezentând 10%. baze purinice (adenina.70-5. în func ie de por iunea examinată. E cunoscut faptul că dezvoltarea lap ilor şi a icrelor este urmată de deplasarea proteinelor în interiorul corpului peştelui. dipeptide. peştele este hrănit normal. hemoglobulina. acidul inozinic etc). -categoria a V-a: peşti în stare de inani ie avansată având raportul apă/proteine> 5. rezulta i în metabolismul aerob si anaerob.20. Substan ele extractive neazotate sunt reprezentate de glicogen.70. Dacă în perioada dezvoltării produselor sexuale. compozi ia chimică a diferitelor esuturi şi organe se modifică iar valoarea nutritivă a peştelui scade. Diferitele frac iuni de proteine din carnea peştelui se modifică în func ie de dezvoltarea gonadelor. Din punct de vedere tehnologic substan ele extractive azotate şi neazotate contribuie la formarea gustului specific al cărnii.50.50-4.3-0. Substan ele extractive azotate şi neazotate au o importan ă deosebită în biochimia muşchiului în via ă. anserina. glicogenul. acid lactic şi al i acizi organici.-categoria I: peşti cu valoare alimentară ridicată. ADP. aminoacizi liberi. -categoria a IV-a: peşti cu valoare alimentară scăzută.20. raport apă/proteine = 2. citocrom C reprezentând 6%. mioglobina. zaharuri simple. -categoria a II-a: peşti cu valoare alimentară bună. acidul adenilic. iar pentru unele esuturi chiar lipsesc. amoniac.50-3. iar unele din substan ele extractive determină intensitatea proceselor care au loc după prinderea peştelui şi legate de acestea unele proprietă i ale esutului muscular. -stromale.20. datorită cărora. tripeptide.miozina. actina. -sarcoplasmatice . etc. raport apă/proteine = 3. dar se înregistrează diferen e de la specie la specie. în special ATP. creatina şi creatinina. raportul apă/proteine = 4. Substan ele care alc tuiesc azotul neproteic au importan în 147 . În general muşchii albi con in mai pu in azot neproteic decât cei roşii. De asemenea există varia ii în ceea ce priveşte con inutul de proteine chiar în cadrul aceluiaşi fileu de peşte.4g/100g diferen e sensibile înregistrându-se în medie 10-11% din azotul total al cărnii de peşte proaspăt. deplasările arătate sunt minime.

în peştele semigras şi gras. în principal. în legătură cu perioadele trofice şi genetice şi cu migra iile.14 hexadecatrienoic) C 18: 3 Acidul elaicostearic (9.eicosatrienoic C 22: 5 Acidul clupanodonic (4. Vitaminele B1.19. con in în general. Tabelul 1.66 Graşi Colesterolul este exprimat în mg/100 g.55 0.8.15.71 0.15 0.3. B2.10.41 1. Tratat de industrie alimentar . acizi graşi nesatura i. oxid de trimetilamin .12.docosapentanoic) (Surs – Banu C. B6.03 0.20 Slabi 54 0. Tratat de industrie alimentar .62 0.gustul peştelui. Con inutul în acizi graşi din peştele marin (g/100 g) Felul peştelui Colesterol 16:0 18:0 18:1 20:1 20:5 22:6 52 0. Acidul gras caracteristic cărnii de peşte este acidul clupanodonic cu 22 atomi de carbon şi 5 legături duble. acesta dă mirosul caracteristic. Datorită con inutului mare de acizi graşi nesatura i grăsimile din carnea de peşte se oxidează mai repede decât la animalele de măcelărie.04 0. peptide.33 0. şi nicotinamida se găsesc în cantită i mai mari în gonade. 2009).11.38 2. Tabelul 1.12. Vitaminele . Con inutul de grăsime variază în func ie de sezon. 2009).16.16 1.16 0. care au rol important în controlul nivelului de colesterol din sânge şi în prevenirea bolilor cardiovasculare de origine arterosclerotică..Vitaminele A şi D se găsesc.2. uree. Grăsimile.07 0. fiind alc tuite în general din aminoacizi liberi. 148 .19 0.26 0. Cu cât cantitatea de grăsime este mai mare cu atât se reduce timpul de păstrare. vitaminele A şi D se găsesc în uleiul din ficat (uleiul de cod).În peştele slab. (Surs – Banu C.13 octodecatrienoic) C 20: 4 Acidul 4.09 0.52 Semigraşi 69 1.8. Acizii graşi din carnea şi din uleiul de peşte Felul acizilor Gradul de nesaturare Monoenoici: C12:1 Acidul lauroleic (5 dodecenoic) C14:1 Acidul miristoleic (9 tetradecenoic) C16:1 Acidul palmitoleic (9 hexadecenoic) C 20: 1 Acidul gadoleic (9 eicosenoic) C 22: 1 Acidul cetoleic (11 docosenoic) C 24: 1 Acidul selacoleic Polienoici: C 16: 3 Acidul hiragonic (6. baze purinice..

Rigiditatea musculară Se instalează în 1-2 ore. Ca. Cu cât este mai obosit peştele cu atât se instalează mai repede rigiditatea şi durata acesteia este mai 149 . sulfa i. mg 0.1 1. Transform ri care au loc în peşte înainte şi dup pescuire Metabolismul general al peştelui este mult mai intens decât la animalele de măcelărie. mg 0. Peştii graşi sunt mai pu in digestibili decât cei slabi.1. Mucusul trebuie îndepărtat cât mai repede. Con inutul în vitamine din peştele marin (/100g) Vitamina Felul peştelui Slab Semigras Gras 1. Cl.41 Vitamina B. deoarece moartea survine prin asfixie şi glicoliza este întreruptă şi se formează acid lactic.24 Vitamina B6.0 294. Producerea mucusului Pielea este acoperită cu mucus care devine abundent după moarte.0 Vitamina A. iod. influen ând depreciind calitatea.. Mioseptele sunt uşor transformate în gelatină.13 Tiamina.0 Acid folic.08 0.05 0. 2009) Substan ele minerale din musculatură sunt reprezentate de Na. 1. de aceea are loc instalarea timpurie a modificărilor specifice. ceea ce provoacă o dezorganizare a structurii musculare şi.7 Acid ascorbic.19 0. fosfa i. µg 21. K. organizată în segmente musculare scurte (miotomi).88 Acid nicotinic. mg 13.2. vârstă.63 7.4. permite accesul enzimelor digestive la fibrele musculare care sunt foarte scurte.18 3.40 0.Tabelul 1. retinol) (Surs – Banu C. depinde de temperatura de păstrare a peştelui. µg (echiv. Carnea de peşte este uşor digerabilă datorită structurii musculaturii. Fe. mg 0.07 0. µg 2. separate de foi e conjunctive (miosepte).0 112. mg 2. Tratat de industrie alimentar . specie. Este o caracteristică a prospe imii peştelui. mg 0. stare de oboseală şi sănătate.90 6.59 Acid pantotenic.34 1.17 Riboflavina. în special la peştii oceanici deoarece hemoglobina rămasă în muşchi se oxidează la metmioglobină de culoare cenuşie– brună. Eliminarea sângelui la sacrificare trebuie făcută repede. când acesta va constitui un mediu prielnic pentru dezvoltarea microorganismelor.39 0.0 7.13 0.32 5.

150 .scindarea glicogenului. formându-se acizi graşi liberi care sunt uşor degrada i.eliberarea de NH3.1: 1.hidroliza compuşilor biochimici.scurtă. cum ar fi: . Alterarea decurge în 2 stadii. Modul de pescuire şi gradul de zbatere al peştelui afectează glicogenul şi compuşii macroergici: ATP. etc. mai ales dacă acestea nu sunt efectuate corespunzător (manipulare. bioxid de carbon. eviscerare. Micrococcus. Autoliza peştelui După încetarea rigidită ii musculare. etc. dar pot să apară şi contaminări cu bacterii patogene: Salmonella. . mirosul şi gustul. . Numărul şi felul microorganismelor depinde de calitatea apei în care trăieşte peştele. urmată de acumularea de acid lactic şi scăderea pH-ului. decapitare. modifică pH-ul. Bacillus anthracis. Gliceridele neutre sunt hidrolizate. Suprimarea vie ii are loc fără sângerare. Tractusul digestiv sub ac iunea enzimelor devine permeabil pentru microorganisme. amine. Serattia. etc. hidrogen sulfurat. pierde elasticitatea. Flavobacterium. textura. Pseudomonas. După pescuire se poate infecta cu microorganisme. Infectarea poate avea loc în timpul diferitelor opera ii tehnologice. Clostridium botulinum. Proteinele sunt scindate iar carnea se înmoaie. în special a proteinelor. În această etapă au loc transformări biochimice. cetoacizi. Catepsinele din carnea de peşte au o activitate de 10 ori mai puternică decât la carnea animalelor cu sânge cald. mucusul de pe suprafa ă având proprietă i bacteriostatice. Stadiul primar . . Microflora peştelui esutul muscular al peştelui viu este steril. Stadiul secundar – se acumulează amoniac.). Mycobacterium tuberculosis. Se pot întâlni contaminări cu bacterii din genul Achromobacter.scăderea con inutului de fosfocreatină şi ATP. care sunt prezentate şi în figura 1. fosfocreatină. acizi graşi. Branhiile reprezintă o sursă importantă de contaminare ac ionând ca un filtru pentru apă.formarea complexului actomiozinic. fenoli. 2.migrarea ionilor de calciu. urmează autoliza sub ac iunea enzimelor proprii esutului muscular (catepsine). . astfel sângele rămas în corp amplifică riscul alterării.

1. Dup con inutul în grăsime. III. nisetru. scrumbie de Dunăre etc. păstrăv etc. Modificări alterative în carnea de peşte (după Poli. ton. merluciu etc. lin. iipar. serpentiformi (anghilă. când peştii pot fi: 151 . ştiucă. sebasta (bibanul de ocean). pla i (plătică. Clasificarea peştelui Clasificarea peştelui se poate face după următoarele criterii: I. stavrid. • • peşti de apă dulce (crap.).).) şi semimigratori (unii guvizi). cambulă. hering. somn. peşti migratori (morun.2. stavrizi etc. macrou. Dup modul de via ă: • peşti marini (cod. Du form . peştii pot fi: • • • • fusiformi (pastel. scrumbie. sagiformi (ştiucă. avat. păstrugă. macrou. calcan etc. cod.).). zărgan etc. peştele sabie). cegă. şalău. 1999).1.Figura 1.). II. biban.

oasele 5-12 %. somnul. pastă de peşte. în special. somn. Scomber scomberus (macrou) şi Anguilla anguilla (anghila). peştele viu se men ine 24 ore în aşanumita parcare fără alimentare pentru golirea con inutului stomacal. cambulă) şi 20-22% (sturioni. sunt peşti slabi sau semigraşi: Gadus morhua (cod).3. stavrizi etc. şalăul. cu un con inut în grăsime între 4 şi 8% (crap. somn. Peşte şi subproduse din peşte Peştele şi subprodusele din peşte puse în consum se clasifică în: peşte viu. oase. în general. Transportul se face în rezervoare cu apă la 152 . viscere. cu carne de culoare închisă. partea comestibilă (fileul cu pielea şi gonadele) variază intre 45 şi 80% capul intre 10 şi 12% (hering. graşi. Viscerele reprezintă 3-6 %.5-4. conserve din peşte. peşte congelat. aripioarele 1. cambulă). merlucius. fără prezen a unor puternice fascicule laterale închise la culoare şi care.5%. peştii pot fi: • • diferitele păr i componente şi greutatea totală a peştelui x100) este în favoarea păr ilor comestibile (carnea şi gonadele adică icre sau lap i) şi nu a celor necomestibile (cap.3. pielea 2-8%. Salmo salar (salmon). cu un con inut de grăsime mai mare de 8% (sturioni. cod. heringi etc.• • • slabi. În general. peşte afumat. ştiuca. Clupea harengus (hering). ştiucă).). Dup culoarea cărnii. Merluccius merlucius (Hake). aripioare. scrumbie. şalău. cu un con inut în grăsime de până la 4% (stavrid. preparate culinare. solzi şi uneori pielea). Înainte de transport. peştii de apă dulce cum ar fi: crapul. peşte proaspăt refrigerat. icre de peşte). carasul. ajungând până la 25-28% (sebasta. 1. iar solzii 1-5% . semigraşi. Peştele viu Se comercializează. semipreparate şi preparate din peşte (peşte marinat.1. în general. peşte sărat. care prezintă un grad mare de vasculariza ie în fasciculele musculare laterale şi care. cu carne albă. sunt peşti graşi (> 10% grăsime): Sardina pilchardus (sardina).). ştiucă). Peştele este cu atât mai valoros cu cât compozi ia gravimetrică (raportul dintre IV. 1.

Primul strat este de ghea ă (25% din total). sub forma de straturi succesive (un strat de peşte. În magazinele de desfacere.Transportul se face cu mijloace izoterme. un strat de ghea ă). în lăzi de lemn. Pentru reducerea consumului de ghea ă.2.5 . refrigerarea cu ghea ă se poate realiza în încăperi răcite. proportia de ghea ă trebuie să fie de 50-70% fa ă de masa peştelui. Ca şi la refrigerare. peştele proaspăt are reac ie uşor acidă (pH = 6. Raportul peşte apă la transport este de 1:1. 1. refrigerat. este necesar adaosul de ghea ă. Reac ia pentru H2S trebuie să fie negativă. Ultimul strat este de ghea ă (40% din total ghea ă).7. urmând straturi alternative de peşte şi ghea ă. a operculelor şi a maxilarelor) şi inoată cu spinarea în sus. Ini ial propor ia trebuie să fie de cel pu in 3:1 (trei păr i ghea a şi o parte peşte). iar cantitatea de NH3 este de 7-10 mg/100 g (limita maximă până la care peştele poate fi considerat proaspăt este de 20-30 rng/ 100g). conservării îndelungate prin congelare. Valorificarea peştelui în stare refrigerată nu este practic posibilă decât pentru peştele din apele interioare ale ării şi cel pescuit în zona litoralului românesc al Mării Negre. care-l deosebesc de cel alterat. la destina ie. La livrare se socoteşte peşte viu numai acela ce se mişcă normal (se face referire la mişcarea corpului.3. În raport cu anotimpul şi cu durata transportului. În caz de incertitudine se execută şi un examen de laborator (chimic şi bacteriologic). Condi iile de calitate pentru peştele proaspăt. În momentul vânzării cantitatea de ghea a nu trebuie să scadă sub 25% din masa totală. Peştele refrigerat Peştele ca atare poate fi supus conservării de scurtă durată prin refrigerare sau. astfel ca. refrigerente sau frigorifice. Transportul peştelui poate coincide cu etapa de refrigerare sau poate urma acesteia. În această formă. ambalajul să ajungă cu cel pulin 25% ghea ă. Peştele proaspăt. 153 . peştele viu se păstreză în acvarii în conditii de temperatură şi de oxigen normale (începând cu lunile răcoroase). timpul scurs din momentul pescuitului şi până la vânzarea efectivă va fi de 48 ore (în sezonul răcoros se poate prelungi până la 72 ore). Peştele refrigerat se conservă de obicei cu ghea ă mărun ita.5 sau 1:2 pentru distan e mici şi 1:3 şi chiar 1:4 pentru distan e mari. care se sortează după lungime şi greutate trebuie să corespundă anumitor proprietă i senzoriale ca aspect şi consisten ă.0).o temperatură care să oscileze cu maximum 6°C fa ă de apa din eleşteu. Din punct de vedere fizico-chimic.

3 Peştele congelat Peştele se poate supune congelării sub formă de peşte întreg. Peştele mare (morun. cu aspect şi culoare normale. fără deteriorări. deci să se efectueze la temperatura de -32°C sau mai pu in. 12 kg. Consisten a de ansamblu a brichetei va fi tare. cu aspect curat transparent. după caz. sortare şi răcire sau. eviscerat şi decapitat. întreg. fără zone de deshidratare sau îngălbenire (de oxidare). Glazura de ghea a va fi prezentă şi continuă. Acest termen poate fi prelungit cu 1–3 luni pentru peştele slab. Suprafa a trebui să fie curată. În continuare peştele se introduce în ambalajele de depozitare şi transport (de obicei din carton) şi se păstrează neîntrerupt la temperatura de -18°C sau mai joasă. se fixează prin imersare 2 minute într-o solu ie care con ine 12% tripolifosfat şi 4% NaCl. Exemplare mici şi mijlocii se congelează sub formă de brichete iar cele mari se pot congela şi individual. În aceste condi ii timpul mediu de păstrare până la valorificarea efectivă este de 6 luni. La peştele congelat ambalajul de carton trebuie sa fie curat. imediat după decapitare. somn) se congelează separat (suspendat sau pe grătare) iar cel mai mic în lăzi sau în brichete (blocuri) de cca. Congelarea trebuie să fie rapidă. fie în brichete (blocuri) de cca. până în momentul valorificării în consum.1. constituie un alt semn al decongelării şi recongelării. opera iunea efectuându-se chiar pe vasele de pescuit. deci la lovire cu un obiect dur trebuie să se perceapă sunet clar. şi după congelare în cazul brichetelor. fileuri. După congelare în brichete sau exemplare individuale se imersează câteva secunde în apă pentru a forma o glazură protectoare de ghea a la suprafa ă care să limiteze contactul direct cu oxigenul atmosferic.3. Fileul reprezintă por iunile musculare prelevate paralel cu coloana vertebrală şi congelate fie în pachete mici (400 g). eviscerare sau tăierea fileurilor. Aglomerarea de ghea ă sub formă de strat gros. Peştele întreg poate fi congelat ca atare. Ambalarea are loc înainte de congelare pentru fileu în ambalaje mici. sau redus cu 1–3 luni pentru peştele foarte gras. 154 . Fileurile de peşte de la cod. 12 kg. nisetru. compact şi nuan a roşiatică a acesteia. Congelarea trebuie efectuată imediat după scoaterea peştelui din apă. înainte de congelare. eviscerat. batoane. Pătarea acestuia poate constitui un semn că pe timpul păstrării peştele s-a decongelat apoi s-a recongelat. Peştele oceanic se valorifică numai în stare congelată.

Toate speciile de peşte congelat trebuie să fie glasate. urma degetului nu dispare Proeminent şi de culoare roşie murdar Luat în mână se îndoaie uşor Se desfac uşor de pe coaste La terminarea procesului de congelare. urma dispare repede Retractat. respectiv. cantitatea de glazură fa ă de greutatea peştelui. acoperite de mucozită i. cu miros urât Întuneca i şi cad uşor Moale. Glasarea se face prin imersarea în apă de 2-3 ori a peştelui separat sau a blocului întreg congelat. fără miros şi fără mucozitate În cantitate mică.Batoanele (fish sticks sau fingers) se ob in din fileuri care apoi se trec prin pesmet. congelare în congelatoare cu plăci orizontale sau verticale. fiind de maximum 4%. bomba i. Glasarea simplă prelungeşte durata de conservare la -18°C cu 4 luni. transparent. concav şi albicios Luat în mână nu se îndoaie Bine lega i de coloana vertebrală şi de coaste Alterat Cu semne evidente de putrefac ie Tulburi şi mult adânci i în orbite Mult deschisă Uşor îndepărtate de branhii Cu aspect murdar. apăsând cu degetul. Temperatura apei de glasare trebuie să fie de aproximativ 2°C.Caracteristicile senzoriale ale peştelui proaspăt şi alterat Partea corpului examinată Starea corpului Ochii Gura Operculele Branhiile Mucusul Solzii Spinarea Anusul Corpul Muşchii Calitatea peştelui Corespunz toare Cu început de rigiditate Cura i. temperatura din interiorul brichetei de peşte sau al pachetului de peşte trebuie să fie de cel pu in -12°C până la -18°C. Tabelul 1. pronun at miros de putrefac ie Mucozită i foarte multe. dar nu elastică. fără miros Lucioşi şi bine fixa i Elastică.5-20 m/s. se prăjesc şi se ambalează înainte de congelare. corneea transparentă Închisă Bine lipite de branhii Roşii. În apa de glasare se poate introduce alginat de sodiu sau carboximetil celuloză (pentru micşorarea ritmului de sublimare a glazurii. în func ie de aparatul de congelare folosit. 155 . pentru reducerea însuşirii casante a ghe ii şi pentru uşurarea desprinderii peştilor din bloc la decongelare).5 . întunecate. Metodele de congelare aplicate la peşte pot fi: congelare în aer la temperatura de -30 până la -40°C şi viteza aerului 2. izoascorbat de sodiu). respectiv antioxidan i (acid ascorbic.

macroului şi sardelei de Atlantic. de obicei. Aspectul exterior: peşti întregi. viscere. în care se realizează simultan şi spălarea.4 Peştele sărat Pregătirea peştelui pentru industrializare implică o serie de opera ii tehnologice comune şi anume : a. pieli ă neagră şi alte corpuri străine. Sortarea peştelui care se realizează pentru: asigurarea produc iei cu materie primă în conformitate cu standardele de stat sau normele interne evitarea amestecării diferitelor specii de peşte la prelucrare. de asemenea. iar în unele cazuri şi după tăierea în bucă i. durata de depozitare fiind în func ie de temperatura aerului din depozit. Spălarea peştelui urmăreşte îndepărtarea mucusului. Se admit mici vătămări şi tăieturi ale pielii precum şi sângerări. fără miros străin. Mirosul (după decongelare): similar peştelui proaspăt. peştele trebuie să fie aşezat uniform. Blocurile de peşte întreg şi fileuri se ambalează. Depozitarea peştelui congelat se face la temperaturi ale aerului cuprinse între -23 şi 29°C. Fileurile şi batoanele pot fi ambalate în pachete mici din folii termocontractabile (sistem Criovac) care se introduc în cutii de carton. fără rupturi şi lovituri. aripioare. iar intre brichete câte o foaie de hârtie pergament. în lăzi de carton ondulat cu o capacitate de 30-36 kg (3 brichete a 10 sau 12 kg fiecare). Cură area de solzi şi spălarea –se utilizează maşini cu tobe perforate. a sângelui şi a altor impurită i. Peştele congelat trebuie să corespundă parametrilor prezenta i în continuare.3. vertebrale. Peştele este supus spălării atât în stare nedesfăcută cât şi după desfacere. Prin spălare se reduce. 156 . gradul de infectare al peştelui şi a bucă ilor de peşte cu microorganisme. Acoperirea interioară poate fi realizată şi cu o emulsie de material plastic. Blocurile de peşte întreg şi fileuri se pot ambala şi în lăzi de carton cu acoperire interioară cu un amestec format din parafină 85% şi cerezină 15%.Ambalarea peştelui congelat. În brichetă (blocuri). Pe fundul lăzii şi peste brichete se pune o foaie de carton. se admit mici jupuituri provenite din autorăcirea peştelui. dorsale. cu carnea bine legată de oase. asigurarea func ionării normale a maşinilor pentru desfacerea peştelui b. Consisten a (după decongelare): fermă. de culoare naturală. cu suprafa a curată. 1. În cazul stavridei. Fileurile de peşte nu vor con ine oasele de la cap.

4.c. de regulă. apoi se pun straturi alternative de peşte şi ghea ă şi sare. . aplicată la peştele slab şi la peştele mărunt. Se aplică în principal pentru peştii graşi şi semigraşi. Pentru acest fel de sărare se foloseşte 50% sare şi 40-60% ghea ă fa ă de greutatea peştelui. a înotătoarelor şi a altor păr i necomestibile. pentru peştele mediu şi puternic sărat. • sărarea umedă. Tăierea peştelui în bucă i se realizează manual sau cu ajutorul unor maşini speciale.sărat slab . O metodă de desfacere a peştelui este cea pentru fileuri. stavrizi. 1..sărat puternic . sardele).3.4.cu un procent de maximum 10 % NaCl. imediat după pescuire.5°C. Desfacerea peştelui. Sărarea răcită se aplică la peştii de apă dulce 157 . care se aplică pentru peştele întreg sau prelucrat (decapitat.cu un procent de peste 14% NaCl. scoaterea coloanei vertebrale si a oaselor aderente. zvântarea. sunt cele cu discuri care se folosesc pentru toate speciile de peşte. file). spălarea. la o astfel de sărare se extrage din peşte până la 40% din cantitatea ini ială de apă. eviscerat. durează 2-4 zile şi se aplică pentru peştii mărun i (hamsie. separerea fileului.2 Metode de sărare Metodele de sărare aplicate în industria peştelui sunt: • sărarea uscată. 1. decapitare. destinat pentru semiconserve sau pentru afumare la cald. La fundul recipientului de sărare se aşează ghea a.cu un procent de 10-14 % NaCl. eviscerare.sărat mediu . Maşinile de tăiere. Fileul reprezintă por iunile musculare prelevate paralel cu coloana vertebrală. • sărarea răcită.1 Clasificare În func ie de cantitatea de sare incorporată în produsul finit. • sărarea mixtă.3. concomitent cu sărarea. Sărarea umedă se aplică numai la ob inerea peştelui slab sărat. a capului. Bucă ile de peşte trebuie spălate rapid pentru a nu se produce o umflare a esuturilor şi pentru a nu avea pierderi mari de substan e solubile. por ionarea şi introducerea în ambalaj. . aceasta poate fi: • sărare la cald (folosită în anotimpurile răcoroase). mai utilizate. scurgerea. peştele poate fi: . care se aplică. bucă i. Scopul desfacerii peştelui este îndepărtarea viscerelor. în care caz peştele se răceşte la 0.. Dupa spălare şi sortare peştele este supus următoarelor opera ii: spintecare. În func ie de temperatura la care se face sărarea.

concentra ia saramurii se men ine la . • sărarea "nesaturată". sărarea se face: în bazine cu sau fără răcire (pentru sărarea uscată. De asemenea. Pentru acest gen de sărare. care permite ob inerea produselor cu grade diferite de sărare. scrumbie mare. în care caz peştele se consideră că este sărat atunci când concentra ia sării în sucul celular este aproximativ egală cu cea a saramurii din recipientul de sărare. • sărarea rece. Din punct de vedere tehnic. mixtă). la fundul recipientului se aşează un strat de ghea ă. nisetru. hek). procesul de sărare durând . apoi straturi alternative de peşte şi sare şi ghea ă.pregătirea preliminară a peştelui. în func ie de durata procesului şi de concentra ia saramurii. saramura formată se numeşte tuzluc care trebuie re inut în butoi prin căptuşirea acestuia cu un sac de polietilenă. Tehnologia generală de conservare a peştelui prin sărare include: .sărarea propriu-zisă. în vecinătatea coloanei vertebrale. în recipiente de material plastic (peştele mic şi mediu). macrou. caz în care. • sărare întreruptă (uscată. somon). somn. în care caz peştele se congelează concomitent cu sărarea.(scrumbie mică) şi la peşti oceanici (hering. umedă. dacă sărarea s-ar face prin alte metode. Procedeul se aplică la sărarea scrumbiei de Dunăre.10 zile. 158 . stavrid. Se utilizează 16-19% sare şi 80-100% ghea ă fa ă de greutatea peştelui. materie primă destinată pentru afumare. . în butoaie (peşte mic şi mediu). în cazul în care concentra ia sării în sucul celular şi din saramura înconjurătoare se men ine în limitele de 10-12%. Neajunsul acestei metode constă în faptul că sarea nu este uniformizată în masa peştelui • sărarea "saturată". Durata sărării este de 10-15 zile. umedă).20% pe tot parcursul procesului (se aplică pentru produsele puternic sărate şi pentru peştele gras mediu sărat). slab sărată. în cazul sărării uscate. sărarea poate fi: • sărare desăvârşită. În func ie de concentra ia în sare ce trebuie atinsă în produsul finit. această sărare se aplică pentru sărarea peştelui mare şi gras (morun. la care nu se exclude autoliza în profunzimea cărnii.

peştele se aşează în rânduri regulate. cutii de carton căptuşite cu folie de material plastic sau hârtie pergaminată pentru fileuri. La pregătirea peştelui sărat în vederea comercializării. caras. peşte întreg cu branhii tăiate împreună cu centura anterioară. tăiere tip semiplast. tăiere tip batog. tăiere în jumătă i. caracudă. spălarea peştelui sărat cu o saramură cu concentra ie > 17% pentru îndepărtarea sării de la suprafa ă. mai ales dacă viscerele sunt bogate în grăsime (stavrid. rizeafcă mică. plătică). lăzi de lemn căptuşite cu hârtie pergaminată sau cu folie de material plastic. tăiere "klipp-fish".. mărunt) şi de aceeaşi mărime. cu acelaşi mod de prelucrare şi sărare. dese şi bine presate (cu excep ia peştelui mărunt care se pune la întâmplare). biban. recipiente de material plastic de 30-60 I. Peştele se sărează întreg dacă este mărunt şi mijlociu şi dacă este destinat zvântării şi afumării. hamsii. Într-o unitate de ambalaj se va introduce numai peşte din aceeaşi specie (cu excep ia peştelui marin. durata sărării (pielea peştelui întârzie penetrarea sării) gradul de agitare şi temperatura saramurii. Se admit abateri de 3% peşte din alte specii 159 . tăiere în bucă i. bucă i etc. Intensificarea procesului de sărare (creşterea vitezei) se realizează prin aplicarea uneia dintre metodele de tăiere: decapitare şi eviscerare fără sec ionarea abdomenului. ambalarea peştelui sărat în: butoaie de 50-100 I. tăiere plast cu cap. termosudură. În func ie de nivelul de NaCl atins în esutul muscular. trebuie să se aibă în vedere următoarele: sortarea peştelui pe calită i. agrafare. în atmosferă modificată sau sub vid. tăiere în fileuri. zvântarea suprafe ei peştelui.pregătirea produsului finit sărat în vederea comercializării. şalău. La sărarea propriu-zisă trebuie să se aibă în vedere factorii ce determină viteza sărării: concentra ia în NaCl a saramurii. În cazul ambalajelor mari. dar cu păstrarea icrelor şi lap ilor. căpătând o anumită aromă şi un anumit grad de conservabilitate. peşte întreg semieviscerat. cu sau fără îndepărtarea viscerelor. acesta devine mai mult sau mai pu in ferm în textură. folii de materia plastic retractabile sau neretractabile cu închidere prin clipsare. decapitare şi eviscerare cu tăierea abdomenului.

viscerele vor fi întregi şi bine individualizate. fără miros şi gust străin (de acru.4. enzimele digestive dar şi enzimele secretate de microflora de contaminare. cu excep ia peştelui mărunt la care se admit 20%. La peştele întreg.pe sec iune . de rânced. Aspectul: . .prematurarea. de petrol etc. substratul proteic al cărnii de peşte şi consisten a acestuia. la peştele întreg burta tare şi elastică. caracteristică speciei. are loc sub influen a enzimelor proteolitice proprii esutului muscular de tipul calpainelor şi catepsinelor şi în această etapă se dezorganizează structura miotomului şi se acumulează peptide cu masă moleculară mare. incomplet transformată în jurul coloanei vertebrale. nu se admite o carne moale. la peştele întreg potrivit de sărat. respectiv din saramură.3.la exterior .). neîntunecată şi neîngălbenită.4. mai pu in densă la peştele marin. răcoroase. Consistenta cărnii: densă şi suculentă la peştele de apă dulce. 1.maturarea finală. bine prinsă de oase şi fără culoare roşie de sânge.suprafa a curată.4. Mirosul şi gustul caracteristice peştelui sărat. ochii întregi nedeteriora i. Maturarea afectează. Expedierea peştelui ambalat sărat se face intr-o perioadă de maximum zece zile. nici prezen a în muşchi a parazi ilor sau a insectelor. . se admit urme de sânge. Maturarea poate fi împăr ită teoretic în trei etape şi anume: .şi categorii de mărime şi maximum 3% crevete (la peştele marin). 1. timp în care ambalajele se in în încăperi curate. În această etapă se formează peptide cu masă moleculară mică şi chiar aminoacizi liberi. transformat incomplet. în principal. . în care intervin aproape numai enzimele secretate de bacteriile care au rezistat la concentra iile de sare din peşte.musculatura fermă. 160 . Nu se admite înroşirea cărnii superficială sau profundă.3. branhiile curate.maturarea propriu-zisă. în care participă catepsinele proprii esutului muscular. Condi ii de calitate Condi iile pe care trebuie să le îndeplinească peştele şi produsele din peşte sărate sunt prezentate în cele ce urmează. La peştele întreg se admit leziuni sau rupturi la maximum 5% din bucă ile existente intr-o unitate de ambalaj. Maturarea peştelui sărat În timpul procesului de sărare şi la depozitarea ulterioară are loc şi maturarea peştelui. flască. de mucegai de mâl. care apăsare pe operculi nu degajă un lichid roşietic.3.

Peşte cu plesnituri ale bur ii. precum şi de condi iile de sărare şi de maturare (în principal temperatura).trimetilamina şi amoniacul. Pentru a înlătura defectul. eviscerat.substan ele extractive azotate şi neazotate preexistente şi cele formate în procesul de glicoliză. care se formează din oxidul de trimetilamină.produşii de oxidare ai acizilor graşi polinesatura i (alcooli. De regulă. când abdomenul a fost prea plin sau la ambalare peştele a fost 161 . .produşii de degradare hidrolitică a proteinelor (peptide şi aminoacizi) şi a lipidelor (acizi graşi liberi). în func ie de specie şi de modul de prelucrare al peştelui înainte de sărare (peşte întreg. Defectul se remediază prin men inerea în continuare a peştelui la sărare.4.5. În acest caz. maturarea poate fi făcută la temperaturi pozitive iar în cel de-al doilea caz la temperaturi negative. de degradare a compuşilor macroergici şi a acizilor nucleici. aldehide. cetone şi al i produşi) în măsura în care această oxidare este limitată. în încăperi cu ventila ie necorespunzător. peştele cu mai multă carne roşie decât cel cu multă carne albă. . sângele de lângă coloana vertebrală este necoagulat. peştele cu un nivel mai mare de NaCl decât cel cu un nivel mai scăzut deoarece. . Maturarea peştelui se desăvârşeşte în 2-6 luni. Aceste pete provin de la folosirea sării impurificate cu săruri de calciu şi magneziu. Defectele şi dăunătorii mărfurilor de peşte sărat Defectele produselor de peşte sărat pot fi remediabile şi iremediabile. se maturează mai bine peştele întreg. fileuri). sau din uree sub ac iunea bacteriilor de contaminare.diacetilul şi acetona care se formează din acidul citric. Defectul apare atunci când peştele supus sărării nu a fost de primă prospe ime. În etapa de maturare finală se desăvârşeşte aroma peştelui sărat. Defecte remediabile Peşte sărat incomplet. peştele se spală cu saramură concentrată şi se trece într-un ambalaj curat. 1.acizii organici preexisten i şi cei forma i în fermenta ia lactică. peştele are gust şi miros de crud. . datorită atât lipazelor proprii esutului muscular. Mirosul de mucegai. Pete albe la suprafa ă. . în primul caz.În toate cele trei etape pot avea loc şi procese de lipoliză. cât şi celor secretate de microorganisme.3. Mirosul afectează branhiile şi apare la păstrarea peştelui sărat în lăzi. Petele se înlătură prin spălarea peştelui cu saramură concentrată. peştele marin în compara ie cu cel de apă dulce. la aceasta contribuie: . branhiile sunt suculente.

aceasta se va schimba cu o saramură proaspătă în care va fi transferat peştele. o dată pe vară. fucsina pătrunde în musculatura peştelui care se pastifică. Peştele se acoperă cu mucus de culoare cenuşie. ca urmare a ac iunii microflorei de alterare în timpul procesului de sărare sau de depozitare. Dacă acrirea afectează numai saramura. Rugina este consecin a oxidării aldehidice a grăsimii la peştele neacoperit de saramură. în principal. Larva infestează cel mai des 162 . Ruginirea peştelui. Fucsina este o depunere de culoare roşie la suprafa a peştelui sărat şi men inut fără saramură o perioadă de timp Ia o temperatură mai ridicată. 40-80 de ouă. apoi capătă gust de acru. Primul indiciu de acrire îl dă saramura care devine tulbure la început. Se manifestă prin apari ia la suprafa a peştelui sărat a unei eflorescen e de culoare brun-roşiatică iar stratul subcutan se îngălbeneşte. lipicioasă (cleioasă). la suprafa a peştelui se formează o peliculă tulbure. Petele roşii sunt consecin a dezvoltării microorganismelor halofile. Defecte iremediabile Acrirea. sau dacă concentra ia acestuia a devenit necorespunzătoare datorită unui adaos insuficient de sare. care con in o cantitate mare de acizi graşi polinesatura i în structura grăsimilor. Peştele cu acest defect se prelucrează pentru semiconserve. peştii graşi. Apari ia fucsinei este evitată dacă peştele se păstrează în saramură şi la temperaturi scăzute.puternic presat. ciclul repetându-se. din care se vor dezvolt muştele. Principalul dăunător este larva săltărea ă produsă de musca Piophyla casei care depune. Saponificarea. consumă o cantitate mare de produs sărat. Apare la peştele sărat şi depozitat în lăzi sau în butoaie (fără saramură) în încăperi reci şi care au fost trecute apoi în încăperi calde. cu miros neplăcut. dospeşte şi capătă miros de amoniac. în care sunt prezente bacterii diverse. În stadiul ini ial. Carnea de peşte devine râncedă şi cu gust amar. Defectul poate fi prevenit prin men inerea peştelui în spa ii frigorifice. deşi nu sunt otrăvitoare. Larvele săltăre e. Într-un stadiu avansat. Dăunătorii peştelui sărat. după spălarea acestuia cu saramură concentrată. Apare la peştele sărat în tuzluc. Defectul afectează. când acestea s-au făcut la temperaturi ridicate iar tuzlucul s-a diluat. Ca măsură de prevenire se recomandă men inerea peştelui la temperatură scăzută în tot timpul sărării şi depozitării. Defectul poate fi evitat printr-o spintecare corespunzătoare a peştelui înainte de sărare. Ouăle de Piophyla sunt distruse la -2°C. carnea peştelui devine flască. care con ine şi 5% acid acetic. fucsina poate fi îndepărtată prin spălarea peştelui cu o solu ie de NaCl concentrată. dospită. Pete de culoare roşie.

File de peşte afumat Sursa:http://www. spălarea peştelui. legarea peştelui sau înşirarea lui pe sârmă. la suprafa a căreia se ridică pupa. cuie.com/photos-images/smoked-salmon. şipci.5. răcirea. sărarea peştelui. o coacere (hi uire). la temperaturi > 80°C şi durează 2-4 ore. Peştele afumat Afumarea este opera ia prin care un produs alimentar se supune ac iunii fumului rezultat din combustia anumitor materiale lemnoase. Metodele de afumare sunt: la cald. se pretează afumării dar mai ales la peştele gras.branhiile şi por iunile moi ale corpului neacoperite de piele sau de solzi. Figura 1. iar culoarea devine maro-auriu atrăgător. cu totul particulare. capătă un gust şi un miros mai plăcute. 163 . deoarece se ob ine un produs de calitate superioară.fotosearch.3.html Prin afumare. Produsele infestate se pot imersa în saramură proaspătă. de fapt. inclusiv decongelarea în cazul peştelui congelat. a. Figura 1. sfoară. ambalarea şi depozitarea. Toate speciile de peşte (de apă dulce marin şi oceanic). Acestea se colectează şi se distrug prin ardere.2 prezintă un exemplu de file de peşte afumat.Afumarea se face în scopul conservării produselor alimentare şi asigurării gustului şi mirosului specific de afumat. Afumarea la cald . în final.este. Tehnologia cuprinde următoarele opera ii: recep ie calitativă şi cantitativă a materiei prime. 1. la rece. zvântarea. ouăle. la semicald. Măsurile de prevenire ale defectului constau în eliminarea posibilită ilor de acces ale muştei în depozitele de sărare ale peştelui.2. larva şi. coacereaafumarea. peştele se conservă pentru o perioadă mai mare (fumul are ac iune bactericidă şi bacteriostatică precum şi ac iune antioxidantă).

. sau se poate folosi peştele întreg.Decongelarea se face în aer la 20°C. Dacă se pleacă de la peşte sărat cu 12-14% sare.6 ore. timp de 14 ore. Afumarea propriu-zisă . Sărarea se face în saramură cu ρ = 1. b. sau în saramură de 3-4%.1. trunchi eviscerat. sau în apă la 15-20°C. timp de 30-60 min (pierderile în greutate sunt de 14%-40%). până când peştele va avea un con inut de 2% sare (pierderile în greutate la sărare sunt de 3 .distrugerea formelor vegetative ale microorganismelor.topirea par ială a grăsimii. timp de 6-8 ore. La coacere şi la afumarea la cald se realizează: . distrugere de vitamine. -denaturarea completă a proteinelor şi coagularea lor. sau în aer cu circula ie for ată. timp de 24-36 de ore.2 g/cm3. iar ulterior peştele se desărează la 6-8% sare în carne. raportul peşte/saramură 1:2 şi durata 2 .distrugerea par ială a unor vitamine. desărarea 164 . suc celular. inclusiv inactivarea completă a enzimelor. c.2-2 ore. Zvântarea se face la 50-80°C. Con inutul de sare în produsul finit este de 5-7%. Răcirea peştelui are loc în aer cu circula ia naturală. Depozitarea se face la temperatura aerului de 0-2°C. La răcire se înregistrează pierderi de 2-3%. Afumarea la rece se face la temperatura de 25-40°C. Coacerea se face la temperatura aerului de 90-140°C.tăierea peştelui se face sub formă de trunchi despicat de spate. micşorarea volumului peştelui ca urmare a eliminării apei.hidroliza par ială a colagenului.sărarea se face până la un nivel de 8-12% sare în carne. Temperatura fumului este de 60 până la 80°C. scurgerea par ială a acesteia împreună cu sucul care antrenează substan e extractive azotate şi neazotate. .diminuarea valorii nutritive prin pierdere de grăsime. . .se face la 80-110°C. . .18 . iar durata de 2-5 ore. timp de 30-60 min. timp de 20 ore. pierderi de grăsime şi contractarea esutului muscular. timp de 1-3 ore.Afumarea la semicald se foloseşte la peştii cu carnea fină.4%).contractarea esutului muscular. timp de 1-4 ore. Se poate pleca de la peşte proaspăt sau de la peşte sărat. până la temperatura peştelui de 15-18°C. timp de 0. . la 20-25°C.

pete de sare la suprafa a peştelui. la suprafa ă sau în stratul subcutan. .Aspectul exterior: peşte întreg sau tăiat.peşti de culoare închisă. Peştele afumat trebuie să corespundă următoarelor condi ii de calitate: . . La desărare pierderile de substan e azotoase sunt de 3. La desărare are loc şi o umflare a cărnii de peşte prin hidratare.afumarea la rece. cu orificii laterale. eviscerat sau tăiat nu se admit urme de sânge sau viscere. fără gust şi miros străin sau rânced. căptuşite cu hârtie pergaminată.5-14%.crusta de sare. se admite culoarea brun închis şi por iuni slab afumate la 3% din numărul de exemplare. . la maximum 5% din exemplarele de peşte dintr-o unitate de ambalaj.Consisten a cărnii: densă şi suculentă. La peştele afumat. pierderile în greutate fiind de 3-5% fa ă de masa peştelui intrat la zvântare.Culoare în exterior: aurie.peşti cu pete albe.peşti arşi par ial: aceştia provin din rândurile de jos ale camerei de afumare clasică. se poate face timp de maximum 2 luni. leziuni sau rupturi ale pielii. la temperaturi de 25-40°C. .zvântarea peştelui are loc la 25-30°C. . Peştele afumat se ambalează în lădi e din lemn sau din plastic. La peştele afumat se întâlnesc mai frecvent următoarele defecte: . fără sare la suprafa ă. cu pielea curată şi zvântată. . consecin a unei zvântări insuficiente.depozitarea la 0-2°C. fiind apropiate de sursa de căldură.Gustul şi mirosul: specifice. creşterea în greutate fiind de 4-8%.peşte mucegăit. . Se mai poate ambala în folie de plastic cu închidere sub vid. care se datoresc lipirii peştilor în timpul afumării. conduce la pierderi în greutate de 1622%. . .se face tot până la 6-8% sare în carne. 165 . . de peşte afumat. care apar în cazul în care peştele nu a fost spălat suficient după sărare sau desărare. sau folosirii la afumare a lemnului de esen ă moale. . care apare la depozitarea peştelui afumat cu un con inut de sare mai mare de 12%. se admit uşoare rupturi ale abdomenului. care este consecin a depozitării acestuia în încăperi neventilate sau consecin a ambalării peştelui în stare caldă în lăzi fără orificii în pere ii laterali. uniformă.

care depune ouă în lunile mai-iunie. Acest peşte are culoarea închisă şi gustul şi mirosul accentuate de fum (fenoli). carpen. produsele capată o culoare mai închisă şi o aroma plăcută. o culoare galbenă închisă până la cafeniu.1-0. principalul dăunător fiind musca Dermetes lardarfus. gazele necondensabile N2. jugastru sau amestecuri din acestea. al cărui mediu de dispersie este: aerul. . acetilena. Dacă se ard şi cantită i mici de lemn de conifere. Din punct de vedere fizic. Includerea în rumeguşuri de plante aromate imprimă un miros şi gust mai atractive. în principal la coacere. în câteva zile.scurgeri de fluide celulare şi grăsime. care apar în cazul afumării peştilor neeviscera i şi graşi. Raporturile dintre substan ele organice sub formă de vapori şi cele sub formă de picături este de 1:8 pentru fumul rece (20-25°C) şi de 10:1 atunci când temperatura fumului este de 400°C. Componentele organice din fum: Clasele mai importante de substan e organice găsite în fumul ob inut prin arderea mocnită a rumeguşului sunt următoarele: 166 . inclusiv particule de funingine şi cenuşă. de stejar. mai ales prin orificiul bucal şi branhial şi consumă organele interne şi carnea. frasinul şi ulmul dau culoarea galben spre portocaliu.. frasin. Rumeguşul de fag dă produselor alimentare o culoare portocalie spre roşu. rumeguşul de stejar. Sursa de fum este formată dintr-o vatră şi un canal de tranzitare a fumului în spa iul de depozitare a produselor animaliere. pinul o culoare brun . Din ouă. Infestarea poate fi împiedicată prin protejarea depozitului de produs finit fa ă de pătrunderea insectelor. CH4. H2. CO. . precum şi substan e organice sub formă de vapori. care apar pe suprafa a produsului. iar faza dispersată constă din: substan e organice sub formă de particule condensate lichide cu diametrul de 0.6µ. iar molidul o culoare cafeniu închis. consecin a unei afumări îndelungate cu fum dens.scurgeri de culoare neagră. Fumul se realizează prin arderea în vatra de rumeguş de fag (cel mai indicat). cu gudroane şi răşini care se preling pe suprafa a peştelui. prin nerespectarea regimului de temperatură. în cazul supraîncărcării incintelor de afumare. În lipsă de rumeguş de lemn. particule solide – produse ale arderii incomplete a rumegusului. inclusiv vaporii de apă. În general. în zonele de câmpie se pot utiliza şi ştiule ii de porumb. ulm. fumul reprezintă un aerosol. Peştele afumat poate fi infestat cu dăunători. pielea rămânând intactă. afumătoarea se compune dintr-o surs de fum şi un spa iu de depozitare a produselor destinate acestui proces. ies larve care pătrund în peşte.peşte afumat excesiv. CO2.

fumaric. succinic). butiric. propionic. frasin. ar ar – bogat în compuşi aromatici şi în substan e cu caracter acid. -purificarea fumului care se poate realiza cu separatoare uscate. -aldehide aromatice şi acetalii respectivi.com/buyers/stockphoto. con ine substan e ce pot determina apari ia cancerului gastrointestinal. aldehide heterociclice. stejar. caprilic.3 este vizualizat un produs de peşte afumat. Fumul de lemn folosit la afumarea unor alimente. -umiditatea lemnului/rumeguşului: în jur de 30%. În figura 1. amine. a reac iilor de condensare şi polimerizare. separatoare umede şi filtre.3 – File de peşte afumat Sursa:http://www. Factorii care influen ează compozi ia fumului Compozi ia fumului este influen ată de : -felul lemnului/rumeguşului: categorii de esen ă tare: fag. -temperatura de dezagregare a lemnului/rumeguşului: mai mică de 450°C. lignoceric şi al ii). compuşi heterociclici şi -esteri ai acizilor monocarboxilici. oxalacetic). -tehnologia de ob inere a fumului: tipul de generator folosit. -acizii cetonici (cetoglutaric. -temperatura de oxidare a componentului fumului format. di şi tri. -oxiacizi aromatici. Figura 1. fenoli şi esteri mono. valerianic.photographersdirect. -hidrocarburi aromatice.-acizii alifatici monocarboxilici (acid formic. -aportul de oxigen: de minim 20%. -alifatici dicarboxilici (malic.asp?imageid=756904 167 . pelargonic. aldehide aromatice. caprinic. caproic. acetic. di şi cetoaldehide. izobutiric. -alcooli. levulinic. cetone alifatice şi ciclice.

densitatea fumului şi viteza lui de circula ie. În figura 1. Pătrunderea fumului în produs are loc prin difuziune. aldehidelor şi acizilor.Pătrunderea fumului în carnea de peşte Mecanismul afumării are loc în doua faze: 1.pescuitul. în cea mai mare parte. în interiorul cărnii de peşte. durata afumării.Depunerea substan elor de afumare pe suprafa a cărnii de peşte prin gazele din fum care circula liber. 2. Modificările din produs sunt determinate de felul afumării.ro/ps/page. Fenolii sunt una din substan ele bactericide cele mai puternice din 168 .4 – Afumătoare Sursa: http://www. Viteza difuziunii este direct propor ională cu temperatura fumului. pe suprafa a produsului. Majoritatea cercetărilor atribuie ac iunea bactericidă a fumului.4 se prezintă un exemplu de instala ie de afumare a peştelui.php/id/afumatoare/nav/1 Ac iunea antiseptică a fumului Această ac iune este determinată de componen ii fumului şi de temperatura de afumare. pătrunzând foarte pu in în interior. Difuzia substan elor depuse. După Watts. în func ie de natura suprafe ei. Figura 1. fumul se concentrează. Temperatura şi umiditatea fumului fac ca depunerea substan elor de afumare pe suprafa a produsului să se facă repede sau mai încet. fenolilor. ea este influen ată de asemenea şi de caracteristicile produsului.

din această cauză se impune controlul atent al rumeguşului. în func ie de compozi ia produsului şi durata afumării. precum şi unele modificari chimice. În fum rezistă de asemenea şi multe mucegaiuri. ar avea o ac iune cancerigenă. sub influen a afumării. care favorizează transformarea azoximioglobinei în azoximiocromogen. datorită anumitor hidrocarburi din fum. Cu cât mediul este mai acid. Modificările chimice care au loc. fizico-chimice şi structurale. se datorează în mare parte. cu atât ac iunea bactericidă a fumului creşte.altele decât cele arătate anterior. a. Trebuie men ionat că.sunt determinate de temperatură. Pierderile în greutate variază între limite mari. b. dacă într-adevăr produsele afumate pot constitui sau nu un pericol pentru sănatatea consumatorilor. Culoarea se men ine frumoasă în urma ac iunii temperaturii ridicate. în anumite condi ii. până în prezent. care este distrus după doua ore de afumare.fum. În urmă afumării cantitatea de nitrit din produs scade cu circa 25%.proteine şi a dimensiunilor produsului (suprafa a specifică) şi reprezintă între 6 şi 12%. Modificări suferite de produse prin afumare Prin afumare produsele suferă pierderi în greutate. cu toate că în fum se află un con inut de fenoli destul de mic. con inutul de vitamina B1 se 169 . Modificările chimice . Dintre bacteriile patogene o rezisten ă mică la afumare o are bacilul tuberculozei. sunt legate şi de procesul de sărare în care prin ac iunea silitrei şi a nitritului se ob ine culoarea roşie caracteristică. temperaturii care duce la o denaturare a proteinelor. umiditatea şi viteza aerului din afumători. Din datele existente în literatură nu se poate aprecia. Pierderile în greutate . din cauză varia iei raportului grăsime . Pentru condi iile actuale din fabricile de produse de carne din ara noastră se consideră necesar ca să se ia măsuri de cură ire periodică a gudroanelor din afumătorii şi de asigurare a unei temperaturi de producere a fumului sub 300°C. Ac iunea cancerigenă a fumului O problemă foarte mult discutată o constituie presupunerea că fumul. Îmbunătă irea proprietă ilor organoleptice şi a digestibilită ii sunt influen ate atăt de ac iunea componen ilor fumului cât şi de ac iunea temperaturii care determină o umflare a colagenului şi deci o mărire a suculen ei şi frăgezimii produsului şi o mărire a indicelui de digestibilitate. În ceea ce priveşte rezisten a microorganismelor la ac iunea fumului majoritatea sunt distruse dupa 1-2 ore de afumare. infectând produsele. compus mai stabil. cu o culoare roşie caracteristică. precum şi de caracteristicile produsului. dar se produc şi unele modificări fermentative. Uneori sporii de mucegai sunt aduşi o dată cu rumeguşul.

În cazul învechirii pronun ate sau instalării proceselor alterative. deci gura se închide. de îndepărtarea şi apropierea a operculilor in scopul oxigenării branhiilor. În legătura cu elasticitatea ligamentelor este necesară o precizare. Caracterizarea cărnii de peşte 1.1 Caracteristici organoleptice Peştele decongelat trebuie sa prezinte caractere de prospe ime asemănătoare cu cele ale peştelui refrigerat. poate deruta pe examinator. De aceea aprecierea stării de prospe ime trebuie sa aibă în vedere nu profilul gurii. Se ştie că peştele moare prin asfixiere. gura se deschide uşor. la operculi şi la gură. Trac iunea uşoară (cu unghia) în sens opus direc iei lor de inser ie întâmpină oarecare rezisten ă. Celelalte vitamine suferă sub influen a afumării modificări neînsemnate. nu mai revine complet la forma ini ială. deci la acest nivel se instalează modificările cele mai timpurii. gura deschisă constituind un semn de învechire sau de alterare. iar la încetarea acestei trac iuni revin la pozi ia ini iala. Solzii peştelui cu stare normală de prospe ime sunt bine fixa i în piele. 1. De asemenea. Hidroliza incipientă se soldează cu înmuierea forma iunilor de natură conjunctivă ce se exteriorizează prin dispari ia elasticită ii de ansamblu a peştelui. În caz de învechire sau de alterare. la deschiderea gurii se întâmpină oarecare rezisten ă. Observa ia că peştele proaspăt trebuie sa aibă gura închisă. fără a mai descrie acea arcuire specifică peştelui proaspăt.4.4. pus pe o suprafa ă plană. esutul conjunctiv reprezintă punctul principal în care are loc atacul bacterian şi al enzimelor proteolitice. elasticitatea de ansamblu dispare. iar peştele inut în mână se îndoaie brusc. Astfel moartea şi apoi rigiditatea poate să lase peştele fie cu gura închisă fie deschisă.reduce în propor ie de 15-20%. iar la încetarea trac iunii aceasta revine la forma ini ială. În cazul în care peştele are gura închisă. deci capătă un profil uşor încurbat şi dacă apoi este pus pe o suprafa ă plană revine la forma ini ială. dovada prezen ei elasticită ii ligamentelor de inser ie. iar la încetarea trac iunii nu mai revine la forma ini ială ci rămâne deschisă sau întredeschisa. Elasticitatea de ansamblu va fi prezentă astfel încât peştele inut în mână de extremitatea cefalică se arcuieşte. ci prezen a elasticită ii ligamentelor şi musculaturii pieselor bucale. Acelaşi lucru se observă la înotătoare. Scos din apă el continuă mişcările ritmice de deschiderea şi închiderea gurii. dovedeşte că starea de prospe ime este buna. Invers dacă peştele are gura 170 .

Este urmarea instalării putrefac iei superficiale. Intr-o faz avansat când putrefac ia cuprinde şi musculatura abdominal . Prin învechire şi alterare mucusul se fluidifica. corneea şi mediile oculare se opacifiază. bine individualizate. uşor retractat şi are culoarea roz-roşiatica. flasc şi păstoasă. cu corneea clară. sticlos. bine legat. fără acu171 . cum ar fi: pH-ul în zona neutră. con inutul mare de apă poten at de înalta lui capacitate hidrofila şi. şi prolabarea mucoasei rectului prin orificiul anal datorit tendin elor gazelor de a ieşi. iar culoarea şi mirosul sunt modificate.deschisă. urât mirositor. se constat dispari ia elasticită ii. cu luciu prezent. care se exteriorizează prin două semne caracteristice. apoi opalescent. În acest caz por iunea prolabată are şi culoarea modificat . butiric. tulbure. cu pu in mucus clar. fără modificarea culorii naturale. ochii par înfunda i în orbite. La peştele proaspăt mucusul cutanat şi branhial este clar. la care anusul este suplu. elastice. transparentă. În condi ii prielnice de temperatură dezvoltarea florei microbiene de la suprafa a peştelui este favorizată de unele particularită i ale mucusului. spre deosebire de peştele proaspăt. devine mat. Regiunea abdominala trebuie sa fie suplă şi elastică. în func ie de intensitatea procesului alterativ. compozi ia chimică ce conferă mucusului calitatea de substrat nutritiv excelent pentru bacteriile de putrefac ie. Prin învechire. Instalarea proceselor alterative se exteriorizează prin formarea de mucus abundent. globii oculari se retractează. bine fixat de oase. iar la încetarea apăsării gura se deschide din nou. Peştele proaspăt are cavitatea generală cu contur bine delimitat. sub ierea peretelui abdominal şi apoi ruperea lui consecin a proceselor de proteoliza muscular . peritoneul curat. cu aspect tulbure. strălucitor. cenuşie sau chiar verzuie. iar viscerele întregi. curată. iar culoarea roşie cu nuan ă închisă. transparent. bine legat. Pe sec iune. apoi se acoperă cu mucus tulbure. evident. lichefiat. la apăsarea cu degetele pe cele doua maxilare în scopul închiderii gurii se întâmpină rezisten a. şi anume aspectul de balonat datorită gazelor sub tensiune. La peştele alterat musculatura este moale. Instalarea putrefac iei anaerobe la nivelul organelor din cavitatea generală se soldează şi cu degajarea şi acumularea de gaze. iar branhiile cu modificări pronun ate de culoare (cenuşie-verzuie) şi de miros sulfhidric. se desprinde foarte uşor de pe oase. Dacă gura rămâne închisă este un semn de alterare sau învechire. este dovada stării normale de prospe ime. amoniacal. asemănător cu albuşul de ou proaspăt. musculatura peştelui proaspăt este ferm şi elastic . cu nuan a de culoare cenuşie-verzuie şi miros respingător. Globii oculari la peştele proaspăt sunt proeminen i sau la nivelul orbitelor. Branhiile trebuie sa fie curate.

mulare de lichid. . în preajma orificiului anal. Prin învechire şi apoi alterare. cum ar fi Merluccius. cu localizare pe seroasele viscerale. . Unele specii. Parazi ii apar sub forma spiralat sau filiform . de culoare gălbuie-mată. de asemenea. Parazitul apare sub forma unei semin e de castravete în miniatura. Peştele oceanic la care s-au decelat forma iuni de natur parazitar în masa visceral poate fi acceptat pentru valorificare în consum public. localizate. subcutane. nu se admite în consum. Peştele la care parazi ii sunt localiza i în musculatură. Parazitul este localizat strict în lumenul tubului 172 . La examenul organoleptic al peştelui se va acorda mult aten ie cercetării forma iunilor de natura parazitar . care necesit . de asemenea. cu condi ia ca grăsimea musculara s nu fie afectat . Alături de proteoliza de natura bacterian o contribu ie semnificativ o au şi enzimele proteolitice proprii. astfel cele mai timpurii şi mai semnificative modificări se constat la masa visceral şi la musculatura abdominal din zona antero-ventral . pe seroasele viscerale. deşi aceştia sunt omorâ i prin procesul de congelare. în special la peştele oceanic la care aceste forma iuni sunt relativ frecvente. Cu toate acestea. În cazuri rare se pot întâlni larve şi cu localizări musculare. în cavitatea generală se acumulează lichid. La examinarea peştelui decongelat se va acorda mult aten ie aspectului şi caracteristicilor grăsimii. Dou categorii de parazi i re in aten ia în mod deosebit. O situa ie particular se întâlneşte la scrumbia de Dunăre. de culoare alb mat .. Peştele cu stare bun de prospe ime nu trebuie s prezinte semne de oxidare a grăsimii cutanate. viscerele îşi pierd elasticitatea şi conturul. În cazul în care peştele congelat este depozitat în condi ii necorespunzătoare de temperatura (-10. apar modificări accentuate de culoare şi de miros. sub forma de colonii circumscrise sau difuze. peritoneul devine mat. care contrastează evident cu aspectul sidefiu strălucitor al seroaselor. iar în stare vie nu se transmit la om. viscerale sau musculare. care are tenta gălbuie.Nematozi din genurile Anisakis şi Porocecum. dacă prin eviscerare acestea se îndepărtează complet. în situa ii particulare se poate accepta pentru consum imediat şi peştele gras sau foarte gras care prezintă oxidarea incipient a grăsimii subcutane..Larve de cestozi din genul Tetrarinchidae. sunt adesea infestate cu parazi i. frecvent parazitată cu nematodul Contracoecum aduncum. scoaterea peştelui din circuitul alimentar. -12°C) se poate constata dezvoltarea de mucegai la suprafa . în special în zona postero-ventral .

. .6. În cazul în care imediat după pescuire peştele este supus conservării prin congelare sau sărare. Peştele potrivit de sărat şi cel slab sărat este destinat. 1. prelucrării în produsele pescăreşti.8 – 14% la Peştele potrivit sărat. ajungând pe branhii şi chiar pe suprafa a cutanat . înainte de prelucrare acesta se supune desărării par iale. Valori max.7. max. . 1. deci nu poate fi eviden iat decât după deschiderea tractusului respectiv. Datorită faptului că acest tip de parazitism nu afectează sub nici o forma salubritatea peştelui.2 max.Peştele proaspăt: Tip reac ie pH Azot uşor hidrolizabil. Tabel 1. Peştele sărat: Condi ii de apa (umiditatea). Caracteristici fizico-chimice Caracteristicile fizico-chimice normale ale peştelui proaspăt. deci nu se observa.4. . Migrează din tubul digestiv prin esofag şi faringe.2. max. . La temperatura scăzută parazi ii în stare de "amor eală" rămân localiza i în lumenul tubului digestiv. de obicei. 1. Con inut de NaCl. 35 Negativa Negativa Negativa Majoritatea peştelui destinat valorificării ca atare.65% la Peştele conservat prin sărare umeda. în timp relativ scurt parazi ii îşi reiau activitatea şi tind sa părăsească corpul peştelui mort.14 – 18% la Peştele foarte sărat. mg NH3 la 100g produs Reac ia Nessler Reac ia pentru H2S Reac ia Kreis (efectuata din grăsimea extras la rece cu eter etilic liber de peroxizi şi îndepărtarea eterului de extrac ie în evaporator rotativ la temperatura moderata) Tabel 1. dau aspectul de"peşte cu viermi". nu poate atrage după sine restric ii sanitare veterinare.55% la Peştele conservat prin sărare uscata. Dacă la vânzare peştele este scos din ghea şi este expus. 173 . În caz de necesitate.digestiv. conservat prin sărare precum şi pentru semiconserve sunt trecute în tabelele 1. Au aspect filiform. în special cel cu sărare uscată face parte din categoria “foarte sărat”. după eviscerare şi spălare atent . cu lungimea de 23 cm şi culoare alb-gălbuie. poate să inducă în eroare cumpărătorii neaviza i. Deoarece parazi ii sunt vii. ci doar recomandări pentru prelucrarea culinar imediată. . 6.8. parazi ii mor şi rămân cantona i în tubul digestiv.7.6.8% la Peştele slab sărat.

5 – 5 5–7 max. 70 - 2 – 4.Staphylococcus aureus.4. astfel încât larva eliberată trece în canalele biliare în care ajunge la maturitate.Semiconserve din peste Sortimentul Peşte afumat . .la cald . 17 Pentru peştele pescuit din zone poluate. . uscarea. cum ar fi: .5 – 3 1–2 max 1 în acid citric NaCl % Propor ie peste (%) 70 – 80 65 – 75 50 – 65 min. care este.Listeria.8.4.Vibrio pharaemolyticus. prin consumul căruia ajunge în tractul gastrointestinal al omului.în sos Peşte marinat cu ceapă Semiconserve de peşte în cutii Salată icre Pastă peşte Aciditate (în acid acetic %) 1.Escherichia coli enteropatogena.Clostridium perfringens. 1995) 1. 174 .la rece Marinate reci . se va determina nivelul de contaminare cu metale grele. . .în ulei . 18 2.5 – 3 1. marinarea şi refrigerarea peştelui nu afectează metacercaria. Dintre trematode. trebuie să fie sterile (Popescu şi colab.Tabel 1.4. Culturile din musculatura profundă a peştelui refrigerat sau congelat.5 5 – 10 2. .Salmonella spp. parazitul mai important este Opsothorchis sinensis. . Sărarea. a cărui ultimă formă larvară închistată (metacercaria) se găseşte în peşte.5 – 5 2. însă. pesticide şi nivelul de contaminare radioactiv .3. 1.Clostridium botulinum.. distrusă prin încălzirea peştelui la >50°C.5 – 5 max. cestodelor şi nematodelor. acolo chistul este digerat de enzimele digestive. Controlul parazitologic În peşte pot exista parazi i din grupa trematodelor. Caracteristici microbiologice Nu se admite prezen a germenilor patogeni. .

scrumbiile.semiconserve de peşte în uleiuri vegetale. Dacă peştele este congelat.Alte nematode care au habitaturi şi cicluri de via ă similare sunt Opisthorchis felineus şi Opisthorchis viverini. Dacă peştele este sărat puternic. peşte proaspăt sau peşte congelat.semiconserve în o et numite şi marinate nesterilizate care. La om. marinarea se face într-o baie care con ine 5% acid acetic şi 10% sare. conservarea realizându-se cu ajutorul o etului sau uleiului. stavrizii. por ionat. sardinele. Acest control este deosebit de important în special la peştii oceanici de tipul merlucius şi la scrumbie. Raportul dintre peşte şi solu ia de marinare este de 2:3. Marinatele reci se pot fabrica din peşte sărat. acesta se decongelează şi se spală în apă curgătoare. prăjite. cu adaos de solu ie de acid acetic. Peştii declara i altera i în urma controlului calit ii. Dintre nematode. eviscerat. heringii. Semiconservele din peşte Semiconservele din peşte sunt produse netratate termic. spălat. respectiv peştii bolnavi se confisc şi se distrug ! 1.5. el se desărează până la ajunge la un con inut sub 10% sare. parazi i cei mai răspândi i sunt Anisakidae (Phocanema decipens şi Anisakis simplex). Marinatele nesterilizate au la bază principiul conservării peştelui cu ajutorul sării şi o etului. Parazi ii sunt găsi i în musculatura şi în viscerele peştilor. fiind pregătit pentru marinare. Materia primă pentru marinate o constituie. consumul de peşte parazitat cu Anisakidae provoacă inflama ii ale stomacului şi intestinului. Parazi ii sunt distruşi la congelarea şi depozitarea în stare congelată a peştelui la -20°C. sos condimentat pe bază de o et-sare-gelatină. Marinarea are loc intr-o baie de frăgezire care con ine 6% acid acetic. după introducerea peştelui în recipient şi închiderea ermetică a acestuia. iar dacă dacă se utilizează peşte proaspăt sau peşte congelat-decongelat. în special. în cazul folosirii peştelui desărat până la 10% sare. pot fi: reci. Marinatele se pot fabrica cu sau fără adaos de legume marinate. Semiconservele fabricate în ara noastră pot fi: . la rândul lor. Peştele este apoi decapitat. fierte. Marinarea are loc la 175 . .

în butoaie de lemn sau în recipiente din plastic şi se pot adăuga legumele marinate (morcovi. scrumbie albastră. hamsie. nisetru. ienibahar. restul până la 100% fiind ceapa marinată care con ine şi 3% morcov marinat şi condimente.temperatura de 15°C. Lichidul de acoperire este solu ia de acid acetic 4%. . Peştele marinat se aşează în borcane de sticlă. raportul peşte/sos fiind 80/20. timp de 24 ore. gelatina trebuie să formeze un aspic rezistent. fiert şi conservat prin acoperire cu o solu ie de gelatină care con ine o et. până când dispare aspectul de carne crudă şi capătă culoarea albă până la os. La marinatele fierte bine preparate. aşezare în recipiente. sortimentele mai importante sunt: . conservare cu o solu ie care con ine 6 % sare şi 5% acid acetic. somn. piper. muştar. 3% acid acetic şi 3% NaCl. stavrid. 176 .Rollmops pregătit din fileuri de scrumbii de Dunăre. înfăinare. 1 %.depozitare la temperaturi sub 5°C. timp de 4-15 min. kilkă.conservare prin turnare solu ie caldă. Opera iile tehnologice principale sunt următoarele: . . ardei iute) peste care se adaugă sosul condimentat. saramurare). heringi marinate la care se adaugă ceapă şi castrave i mura i precum şi diferite condimente (coriandru. morcovi) şi condimente (coriandru. în cutii de tablă cositorită sau vernisată. la 50°C. tăiere în bucă i. spălare şi tăiarea şi fierberea peştelui în bucă i. dar şi din crap. morun.scrumbii umplute cu legume (ceapă. prăjire. Marinatele fierte se fabrică din peşte proaspăt.răcirea peştelui şi aşezare în recipiente.cură area peştelui.scrumbii marinate în sos picant. . După închiderea recipientelor. Tehnologia include: pregătirea peştelui (decapitare. boia de ardei dulce) şi un sos marinat (pe bază de o et). care con ine 4% gelatină. În cadrul marinatelor reci. la sfârşit se adaugă solu ia de conservare care poate fi o solu ie de acid acetic 4% sau un sos condimentat de acoperire pe bază de o et. foi de dafin. . scrumbii de mare. eviscerare.Marinate de peşte cu ceapă pentru care se foloseşte peşte sărat rizeafcă. gingirică. Propor ia de peşte este de 50%. eviscerare. Marinatele prăjite se prepară din specii ale familiei clupeide (în principal heringi). spălare. raportul peşte/legume/sos fiind 50/30/20. ceapă). . într-o solu ie care con ine 6% NaCl şi 4% acid acetic. . boabe de muştar. Raportul peşte/legume/sos este de 50/30/20. acestea se depozitează la temperaturi sub 7°C. şalău.

300 g muştar şi 25 g foi de dafin. Se foloseşte numai peşte întreg.spălarea peştelui sărat.desărare fină la 10-12% NaCl. timp de 16-18 ore. fileurile de peşte se rulează. rizeafcă şi scrumbii de Dunăre. 50 g boia de ardei. Amestecul de condimente folosit la ambalarea a 100 kg produs finit este format din 300 g piper.închidere şi depozitare. . În acest caz. Ambalarea se face în cutii de tablă vernisate sau în borcane de sticlă. cu carnea fragedă. tăiere aripioare. 30 g cuişoare. Fileu în ulei tip F.marinare într-o baie de acid acetic condimentată. Tehnologia de fabrica ie include: . 1.ambalare cu condimente. .Semiconservele de peşte în ulei se prepară din heringi. 300 g coriandru. 100 g boia de ardei 20 g mentă. timp de 2-3 ore şi scurgere. sărate. . peştele se pregăteşte ca şi pentru tipul S. 300 g coriandru. cu specifica ia că. Baia de marinare pentru 100 kg produs finit con ine: 5 kg NaCl. după jupuire. eviscerare.2 kg acid acetic 50 g scor işoară. peştele se pregăteşte ca şi pentru tipul S. . jupuire. peştele se por ionează prin scoaterea atentă a şirei spinării şi a coastelor. cu specifica ia că la ambalare.Celelalte opera ii sunt ca la tipul S. Lichidul de acoperire este uleiul de floarea-soarelui care se foloseşte în propor ia de 18. 3. 25 g foi dafin.2 kg acid acetic şi apă (condimentele se fierb în o et de 3° timp de 1 oră şi se adaugă în baia de marinare). decapitare.3% ulei). Sardele în ulei tip S. 200 g chimen.turnare ulei de floarea-soarelui (14. 1. 177 .5 kg zahăr 100 g ienibahar. În acest caz. . 2. Baia de marinare pentru 100 kg produs finit con ine: 5 kg NaCl.2 kg/100 kg produs finit. Rulouri în ulei tip R. 200 g muştar. Amestecul de condimentare pentru ambalarea a 100 kg produs finit este format din: 300 g piper negru. Marinarea se face într-o solu ie de o et de 3° aromatizat.0 kg zahăr.

aproape toate speciile de peşte care se comercializează în stare proaspătă (refrigerată sau congelată).5. . Opera iile tehnologice necesare se stabilesc în func ie de sortimentul ce urmează a fi produs. 1.Fig. Conservele de peşte pot fi: .tip pastă. Conservele din peşte La fabricarea conservelor de peşte se folosesc.în sos de tomate. . 178 .în suc propriu. Diferite produse din peşte 1. ca materie primă."aperitiv" cu legume şi zarzavaturi şi cu sosuri. .în ulei aromatizat cu diverse adaosuri.6. .

Por ionarea peştelui. admi ându-se la prelucrare numai peşte proaspăt (refrigerat sau congelat). Sărarea se face în scopul de a da conservelor gust. resturilor de viscere şi a altor impurită i precum şi reducerea gradului de infectare cu microorganisme. trebuie spălate repede (2-3 min) pentru a evita umflarea esutului muscular şi pentru a limita pierderile de substan e solubile.2-1. fierbere (în ulei. După înfăinare. în func ie de mărimea bucă ilor. saramură). aburire. în func ie de tipul de conservă care se fabrică.1. inclusiv fileurile. Înfăinarea se face manual sau mecanizat. sau în saramură de 3-4%.5%. decapitarea. Tehnologia general de fabricare a conservelor din peşte Tehnologia generală de fabricare a conservelor implică opera iile prezen ate în continuare (unele dintre ele fiind specifice numai unor tipuri de conserve). în func ie de specie. Pierderile în greutate la spălarea trunchiurilor de peşte sunt de 1-3. Decongelarea peştelui. Prelucrarea termică ini ială. Consumul de făină este de 2. Se face intr-o solu ie concentrată de 20% NaCl. afumare. timp de 2-15 min. Se face manual sau mecanizat şi are drept scop îndepărtarea mucusului. Decongelarea se face în aer la 20°C. timp de 1-4 ore. sângelui. sunt opera ii care se aplică la toate speciile de peşte. Se realizează numai pentru peştele care urmează să fie prăjit şi are drept scop: protejarea cărnii de peşte împotriva închiderii la culoare şi apari iei gustului amar în timpul prăjirii. peştele înfăinat se lasă în repaus 2-3 min. la 20-25°C. Desolzirea. pentru o deshidratare par ială şi pentru a îmbunătă i consisten a cărnii de peşte. Înfăinarea peştelui.7%. sau în apă la 15-20°C.5-4% din greutatea peştelui. Sărarea peştelui. iar celelalte opera ii se execută mecanizat şi manual. la dimensiuni care să poată intra în recipientul utilizat. Această opera ie poate consta în: prăjire.1. 179 . cu ajutorul maşinilor de înfăinat. dextrinizarea par ială a amidonului şi reac ii Maillard. Recep ia se face din punct de vedere cantitativ şi calitativ. Recep ia peştelui.6.2%. Bucă ile de peşte. protejarea suprafe ei peştelui fa ă de o deshidratare excesivă. astfel încât în produsul finit con inutul de NaCl să fie 1. timp de 24-36 de ore. Desolzirea se face în maşini speciale. iar făina umedă reprezintă 1. Se poate face manual sau mecanic. eviscerarea şi îndepărtarea aripioarelor. timp de 14 ore. Spălarea peştelui. formarea gustului şi a mirosului la prăjire prin caramelizarea hidra ilor de carbon din făină.52.

timp de 5-25 min. Pentru prăjire se utilizează cuptoare de prăjire încălzite cu abur. sedimentare. cuptoare de prăjire încălzite cu microunde. densitatea.trecerii în ulei a unor componente organice din peştele care se prăjeşte (fărâmituri de carne şi făină utilizate la înfăinare). mărirea consisten ei peştelui datorită denaturării şi coagulării proteinelor şi formării de gelatină care. la temperatura de 130-140°C. de regulă. centrifugare.ac iunii îndelungate a temperaturilor ridicate (140-160°C). Caracteristicile fizico-chimice ale uleiului folosit la prăjire (mai ales la prăjirea mai multor şarje de peşte) se modifică esen ial: creşte vâscozitatea. Pierderile de masă la prăjire sunt de 16-21 %. la 95-115°C. creşterea valorii energetice a cărnii de peşte prin absorb ie de ulei. indicele de aciditate şi scade indicele de iod. Prin prăjire se realizează: deshidratarea par ială a peştelui datorită denaturării şi coagulării proteinelor care eliberează apa imobilizată capilar. la răcirea peştelui prăjit. La aburirea peştelui. . Păstrarea calită ii uleiului pentru o perioadă mai mare se realizează prin: izolarea uleiului de ac iunea aerului în timpul prăjirii. folosirea pernelor filtrante de apă. Pierderile prin aburire sunt de 8-12% fa ă de masa ini ială. Datorită acestor factori au loc modificări ale caracteristicilor uleiului. scrumbii mici. îmbunătă irea aspectului. distrugerea microflorei epifite. heringi. iar pierderile în azotat reprezintă 4-5% din azotul total. uleiul vegetal suferă modificări fizico-chimice consecin ă a: . conferă o consisten ă compactă împiedicând destrămarea bucă ilor de peşte. Se aplică la sardină.Prăjirea se face în ulei de floarea-soarelui. folosirea antioxidan ilor naturali sau sintetici admişi de legisla ia în vigoare. se culoarea se închide. În timpul prăjirii. macrou. . Înainte de blanşare.ac iunii vaporilor de apă care se degajă din peşte. timp de 3-8 min. gustului şi mirosului bucă ilor de peşte. inactivarea enzimelor esutului muscular.contactului uleiului cu aerul la suprafa a bazinului de prăjire. Aburirea excesivă duce la fărâmi area bucă ilor de peşte. micşorarea volumului şi a masei bucă ilor de peşte ca urmare a pierderii de umiditate şi îndesării cărnii. gustul devine amar rânced. în func ie de specie şi de mărimea bucă ilor. indicele de refrac ie. purificarea uleiului prin filtrare. . cuptoare de prăjire încălzite electric. Indicele de peroxid se modifică în func ie de durata de prăjire şi de temperatură. Astfel. la peştele destinat conservelor în sos tomat. pierderile sunt de 5-15%. peştele se sărează şi 180 . cod etc. Aburirea se realizează. din care pierderile de grăsime din peşte sunt de 3-6% din masa peştelui.

fierberea se pot face în cazane duplex sau în opăritoare cu func ionare continuă. respectiv 60 de zile pentru peştele în ulei. Se poate folosi şi lichid de afumare sau ulei aromatizat cu fum. Peştele destinat conservelor se blanşează la 100-102°C. Fierberea în saramură se realizează la 80-85°C. cu 10% la cel semigras şi cu cel mult 5% la cel gras. măririi elasticită ii legumelor în vederea utilizării mai ra ionale a volumului ambalajului. Opărirea. timp de 10-15 min. La opărirea/blanşarea unor legume trebuie să se aibă în vedere şi unele consecin e negative: pierderi de substan e nutritive în apa de opărire. protejării culorii unor legume. în principal pentru partea lichidă. Saramura folosită pentru trebuie să aibă concentra ia de 10%. In această perioadă se 181 . îmbunătă irii procesului de osmoză. Opera ia de opărire se face la 85-98°C. închiderea se face cu ajutorul maşinilor de închis sub vid. sosul sau uleiul se toarnă în stare fierbinte sau. Maturarea conservelor se realizează timp de 20 de zile. degradarea esuturilor celulare. în depozitele fabricii. creşte cu 15% la peştele slab. de gradul de maturizare şi de divizare etc. timp de 3-4 min. eliminării gustului neplăcut al unor legume. Pierderile de masă sunt de 10-20% fa ă de masa materiei prime. şprot. În timpul fierberii în ulei. întărirea epidermei. pentru peştele slab şi semigras destinat semiconservelor la 90°C. distrugerea microflorei epifite. etc. Opărirea legumelor destinate fabricării diferitelor tipuri de conserve de peşte se face în scopul: inactivării enzimelor care produc îmbrumarea enzimatică (polifenoloxidaze şi peroxidaze). crearea condi iilor de dezvoltare pentru microorganismele termofile. blanşare. tulburarea lichidelor de acoperire. Se face o afumare uşoară. timp de 1-5 min. iar pierderile de substan e azotoase de 10-13% din cantitatea de azot. blanşarea. Sterilizarea se realizează după bareme de sterilizări. La fierberea peştelui destinat semiconservelor şi conservelor se realizează: deshidratarea par ială a peştelui. la opera ia următoare. denaturarea şi coagularea proteinelor. pentru peştele în sos tomat.se usucă în curent de aer la50-60°C. îndepărtării substan elor pesticide cu care au fost tratate plantele. con inutul de grăsime din peşte. timp de 5-10 min. fierbere. pentru cel gras. fapt ce duce la creşterea consisten ei cărnii. Afumarea se face la peştele pentru conservele în ulei (crap.). pierderile de substan ă uscată fiind de 5-30%. pentru fiecare tip de conservă care se fabrică. împiedicarea desprinderii epidermei de pe esutul muscular. caz în care nu se mai face afumarea peştelui. Pentru a elimina aerul. Umplerea recipientelor se poate face manual sau mecanic (cu dozatoare). în func ie de tipul de legumă.

sunt în cantitate mai mare.bombajul fizic (datorită aerului din cutie). a con inutului de sare. .îndepărtează conservele care s-au bombat.fisuri la locul de lipire. deoarece proteinele stromale (colagen. Condi iile de maturare-depozitare sunt 4-20°C şi umiditate = 70-75%. precipită pe suprafa a bucă ilor de peşte. Aceste defecte sunt asemănătoare cu cele de la conservele de carne şi anume: . din cutia metalică se eliberează ioni metalici toxici.destrămarea cărnii de peşte datorită suprasterilizării. cu gust mai plăcut. De asemenea nu este afectat con inutul de săruri minerale.marmorarea interioară a tablei cutiei. iar proteinele structurale bogate în aminoacizi esen iali. În timpul "maturării". în timpul sterilizării. în schimb nu sunt afectate biotina şi riboflavina. . nerespectarea propor iei solid/ lichid. se distrug însă vitaminele B1 şi vitamina C.depăşirea acidită ii. 182 . elastină) sunt în cantitate mai mică. . nerespectarea greută ii nete etc.ruginirea cutiilor.2. . Modificări în timpul sterilizării conservelor de peşte In cazul conservelor de peşte. sediment (constituit) din proteine solubile în apă care. acestea rămânând în bulionul conservei. . 1. datorită sporilor mezofili şi termofili rămaşi după sterilizare (cazul substerilizării). In prezen a saramurii şi a acizilor din bulion. -bombajul bacteriologic.bombajul chimic (în cazul coroziunii electrochimice). miozină.6. . modificările suferite de proteine nu sunt importante. Defecte care apar la conservele de peşte.proteinele sedimentate pe bucă ile de peşte. care devine mai onctuoasă. .actină. sosul sau uleiul din conservă difuzează în carnea peştelui.deformarea cutiilor. .

cod. Caracteristica Aspect-culoare Consisten ă Icre de crap Roşucărămiziu Icre de ştiucă Icre tarama Roşu cafeniu Roz-roşcat Galben roşcat Gălbui Galben auriu Nu se admite prezenta pieli elor. specitic fiecărui sortiment de icre sărate. cheagurilor Boabe cu consisten ă elastică Masa compactă..icre de Manciuria (Salmonide): caviar roşu. Icrele Icrele sunt ovulele nefecundate ale peştilor.9. Tabelul 1. maxim Amoniac. Aceste icre se sărează cu aproximativ 10-14% sare în butoiaşe de lemn. 1. p strug (caviar negru) . solzilor.icre sărate din peşte de apă dulce: crap.7. apoi sunt culcate pentru o perioadă de 2-3 luni (primăvara) şi 5-6 luni (toamna). Butoiaşele sunt apoi completate cu icre de aceeaşi calitate. Dumitraşcu A. fără adaos de al i conservan i. După scoaterea ovarelor de peşte. în primele 24 ore trebuie să existe posibilitatea de scurgere a saramurii formate.. boabele de icre sunt eliberate de membrana esutului conjunctiv al ovarului şi sunt conservate cu sare. macrou. sunt închise şi men inute timp de 5 zile în picioare.1. se admit boabe uşor uscate la suprafa a masei de icre Normal.7. .7.2. 1. 1978) 183 . timp de 3 zile. crap.icre sărate din peşte oceanic: hering.icre de sturioni (Acipenseride): morun. ştiucă. Clasificarea icrelor Tipurile de icre comercializate sunt următoarele: . .1. Icrele tarama reprezintă icrele care sunt extrase din celelalte specii de peşte de apă dulce (cu excep ia icrelor de mreană şi somn care nu sunt comestibile) precum şi icrele de crap şi de ştiucă nematurate. fără mirosuri sau gusturi străine 60 60 56 8-12 8-12 10-14 4 4 4 35 35 65 Miros şi gust Umiditate. Caracterizarea icrelor Icre sărate din peşte de apă dulce Icrele provin de la peşte de apă dulce. % Aciditate mg KOH /g. % maximum Clorură de sodiu. nisetru. ştiucă. tarama. recoltate de obicei în ultima faz a matura iei fiziologice. mg/100 g icre (Surs Banu C.

care se închid cu capac din tablă cositorită sau din material plastic. substan a care leag boabele între ele trebuie s fie de consisten sau de sânge. Consisten a: icrele au o consisten ă uniformă. provenite de la o singură specie. bine scurse de saramură. toamna. au culoarea mai închisă decât cele de morun şi sunt mai grase decât acestea. Sunt foarte valoroase din punct de vedere nutritiv şi al proprietă ilor senzoriale şi con in 45-48% proteine. aciditate < 5 mg KOH/g icre. Icrele sărate din peşte oceanic se ambalează în butoiaşe de lemn cu capacitate mai mic de 30 kg şi în recipiente de material plastic sau de sticlă de 100--250 g. NH3 /100 g icre 65 mg pentru icrele de hering. solzi.aceste icre se pregătesc din icrele de la hering. sau alte corpuri străine. sunt mai pu in grase. iar cele de macrou roşu-cărămiziu. elastică. în toată masa produsului. Icrele de păstrugă au bobul cel mai mărunt. cele de cod alb-gălbuie până la brunroşcat.icrele negre (caviarul) provin de la peştii din familia Acipenseride: morun. În general. macrou sau cod. fără adaos de conservan i. şi 180 pentru cele de macrou şi cod. Icrele de nisetru au bobul de dimensiuni medii. dar sunt superioare ca gust şi aspect. Culoarea: icrele de hering au culoarea maronie. Caracteristici fizico-chimice NaCl 10-12%.3-4. fără sânge coagulat sau esut conjunctiv şi fără lichid separat de masa produsului. pieli e. iarna şi. caracteristice icrelor sărate din peşte oceanic. Mirosul şi gustul: specifice speciei. în special. Icrele de morun au bobul cel mai mare.5% cenuşă (raportate la substan a uscată). dar con in cantită i mai mari de proteine şi lipide decât icrele de morun şi nisetru.Icre sărate din peşte oceanic . Icrele negre . cegă. conservate cu sare. primăvara icrele au valoare mai mare şi se pot prelucra mai bine (pieli a este mai rezistentă). Lipidele con in cantită i apreciabile de vitamina A şi D. de mărime uniformă. Aceste icre trebuie să corespundă următoarelor cerin e: Caracteristici organoleptice Aspectul: icre curate. păstrugă. 11-32% lipide şi 1. 184 cleioas şi lipsit de esut conjunctiv . întregi. calitatea icrelor în cadrul aceleaşi specii depinde de sezonul în care a fost pescuit peştele. fără boabe uscate. nisetru. gustul pu in amar şi fără gust străin.

ambalarea în cutii de tablă cositorită vernisată şi depozitare la temperaturi sub 5°C. se apasă uşor icrele cu o lopă ică sau se scutură sita.tăierea abdomenului fără a se leza intestinele. O dată separate. . lăptos. la exterior sunt acoperite cu o pieli ă. apoi se freacă pe o sită pentru separare. lăptos. vara. icrele se introduc în saci de pânză şi se presează până când nu se mai elimină lichid tulbure. După sărare.40°C. Tehnologia ob inerii icrelor negre constă în următoarele etape: . icrele pot fi considerate scurse. icrele sunt puse pe sită pentru a se scurge de saramură. 185 . Sărarea umedă se realizează cu o saramură saturată în care icrele se men in 2-3 min. Sacul cu icrele presate se răceşte în camere frigorifice. timp de 2-3 min. După sărare. în prealabil fiartă şi răcită. Sărarea uscată a icrelor se face cu circa 20 g sare/kg icre. Icrele roşii (caviar roşu) Aceste icre se ob in de la Salmonide (icrele roşii de calitate se ob in de la somonul Oncorhynchus). care poate fi mai groasă sau mai sub ire. .spălarea peştelui pentru îndepărtarea mucozită ilor. acestea se spală cu apă pentru îndepărtarea vaselor de sânge şi a mucilagiilor. Aceste icre se sărează într-o saramură saturată cu temperatura de 30. În acest scop.sărarea uscată sau umedă. În cele ce urmează se dau unele detalii privind sărarea. icrele se toarnă pe o sită pentru a se scurge saramura. Cantitatea de saramură trebuie să fie de 6-8 ori mai mare decât cea de icre. Timpul de sărare este de aproximativ 5 min. . după care sunt ambalate la fel ca icrele negre moi. sezonul în care a fost pescuit şi timpul scurs de la prinderea peştelui şi prelucrarea icrelor. con inând grăsimi şi proteine. icrele se sărează într-o solu ie de sare saturată. cu amestecare timp de 20 min. apoi icrele sunt scoase şi amestecate. După scoaterea ovarelor din peşte. După sărare. şi 50-65 g sare/kg icre iarna. Lichidul din interiorul bobului este văscos.Icrele de morun au formă ovoidală.. După aproximativ 10 min. . icrele roşii sunt scurse pe sită 24 ore şi apoi ambalate.. Icrele negre tescuite. sec ionarea şi frecarea icrelor pe ciur pentru a fi separate. Materia primă în acest caz o constituie icrele cu bobul mic sau cu pieli a slabă. Sarea se toarnă uniform peste icre cu ajutorul unei site dese şi apoi se amestecă bine. După sărare.scoaterea ovarelor. în func ie de felul peştelui.

-Salmonella. treonină.Clostridii sulfitoreduc toare. tarama. icrele cu aspect mat.malaxarea icrelor până la realizarea unei paste de culoare albicioasă. şi cele care con in resturi de esut conjunctiv şi diverse impurit i precum şi icrele infestate cu parazi i. în amestec cu ulei comestibil.Bacterii coliforme.malaxare până la completă omogenizare. lizină.E. Caracteristici organoleptice Salata de icre trebuie să îndeplinească următoarele condi ii: Aspectul: salata de icre se prezintă sub forma unei emulsii omogene. 100 g) sau în borcane de sticlă (150 g).adaos treptat de ulei precum şi acid citric şi gelatină (dizolvată in 200 g apă caldă). Circa 1/3 din totalul lipidelor sunt fosfolipide. Proteinele din icre sunt de calitate superioară şi con ine to i cei 8 aminoacizi esen iali (izoleucina. metionină. ştiucă. . dintre care cea mai important este lecitina.Coli. roz-gălbui pentru cele de crap.ambalare în recipiente de plastic (50. sifon etc. triptofan şi valină) în cantită i substan iale. cod şi macrou. .cântărirea componentelor din re etă. sf râmate sau încre ite. leucină. substan a care leag boabele este hidrolizat cu miros modificat (de mucegai.con inutul de NTG . fără adaos de piper.Uleiul din icrele de somon reprezintă aproximativ 12% din masa bobului şi con ine circa 45% acizi graşi polinesatura i cu 20 şi 22 atomi de carbon. rânced sau de putrefac ie). . griş. fermentat. Proteinele din icrele roşii au un con inut ridicat de lizină. . izoleucină. . fenilalanină.Stafilococi coagulazo-pozitivi. iute sau acru. Se consider necorespunz toare din punct de vedere organoleptic. Are culoarea alb-gălbui pentru icrele de ştiucă şi cod. macrou şi hering. tarama. hering. cu gust amar. Tehnologia implică următoarele opera ii: . ob inută din icre de mărime corespunzătoare speciei şi ulei. 186 . cu boabele moi. . Salata de icre Salata de icre se ob ine din icre sărate de crap. Examenul microbiologic . .se determin : . . metionină.

timp de maximum 48 ore de la data fabrica iei. specifică produsului. .ambalare în cutii din material plastic de 100 g. paralizia extremită ilor. inclusiv de bacteriile intestinale ale unor vie uitoare marine. . vermiculare-vermiculare pardale.depozitare la 2. specii de Pseudomonas Semnele de intoxica ie la om apar după 30-60 min. acid citric) şi emulsionare finală. Controlul icrelor şi al preparatelor din icre se refer la: .examenul organoleprtic al icrelor şi al ambalajului. Staphylococcus. 1. fără gust şi miros străin de rânced sau mult ulei.. Gustul şi mirosul specifice produsului.frecarea lap ilor şi icrelor cu ulei până la ob inerea unei emulsii stabile. termenul de garan ie fiind de 3 zile de la data fabricatiei.adăugarea celorlalte componente (gelatină. este o neurotoxină extrem de puternică pînă în prezent fără antidot. cunoscută i sub denumirea de "tetrodox" TTX.. instalarea ataxiei şi moartea. Toxina blochează poten ialul de ac iune la nivelul canalelor de sodiu rapide. fără ulei separat.Consisten a: compozi ie compactă.cântărirea componentelor din re etă. 187 .controlul condi iilor de depozitare.8. Una din aceste substan e este tetrodotoxina este produsă de unele specii de bacterii marine. . ocellatus.8°C. Vibro damsela TTX. simptomele fiind: paralizarea buzelor. ace tia de regulă găsindu-se la nivelul neuronilor i a membranelor celulare. Bacteriile care produc toxină sunt următoarele: Vibro alginoltytucus. piper. Tetrodotoxina. . . Toxinele din peşte. icre şi alte specii acvatice Unele animale marine pot produce diferite toxine care se pot concentra în ficat şi foarte pu in în musculatură. obscurum. porphyreum. . vermiculare. Salata din icre se păstrează la 0-4°C. legată. a limbii şi adesea şi a degetelor. Doza mortală este de 1-2 mg TTX cristalizată. Cremă de icre şi lap i Tehnologia implică următoarele opera ii: . Caracteristici fizico-chimice Salata de icre va avea un con inut de 2.controlul condi iilor de prelucrare. Specii de Bacillus. poecilonotum. Această toxină se poate găsi şi în icrele unor peşti din mările Japoniei şi Chinei cum ar fi: Fugu niphobles.5-5% NaCl şi maximum 1% aciditate. nausea şi vomismente. aromă particulară.

Scomber scombrus. ton – Scombridae tunas etc. cu dureri de cap. dureri de cap şi dureri musculare. diaree. vomismente.) care. Gastroenteritele sunt produse de Vibrioparahaemolyticus care se dezvoltă în peştele păstrat la temperaturi mai mari de 10°C. care se ataşează de alge. crampe abdominale. heringi). după 4-48 ore de la consumul acestuia. tulburări de vedere. Toxina produce la om uscarea gurii. Faza acută durează circa 8-12 ore. Simptomele intoxica iei cu histamină apar în intervalul de câteva minute. conduce la paralizie musculară. Scombrotoxina este găsită în peştii din familia Scombridae (macrou de Atlantic şi Pacific. sunt consuma i de peştii răpitori. care este psihrofilic şi neproteolitic şi se dezvoltă în peştele marin şi de apă dulce. nausea. Tinca tinca) sunt considerate relativ toxice. con in o lipoproteină toxică. Icrele unor Ciprinide (Barbus barbus. Toxina botulinică este produsă în peşte de Clostridium botulinum tip E. incluzând reversarea senza iei de cald şi rece precum şi nausea. la rândul lor. histamină din histidină care devine toxică la un nivel mai mare de 100 mg/100 g esut muscular. Ciquatoxina este o lipidă hidroxilată care produce la om disfunc ii neurologice. Scomber Japonica. Problema intoxica iei se pune la consumul de peşte care nu a fost pregătit culinar (peşte afumat). 188 . deci prezintă semne de alterare datorită dezvoltării microorganismelor cu ac iune histidin-decarboxilazică (Proteus morgani. până la 3 ore. după pescuire. în cazuri severe. tulburări gastrointestinale. care produce intoxica ii la om. sursa fiind dinoflagelatul Gambierdiscus toxicus. Se instalează slăbiciune progresivă care. Circa 300 de specii de peşte şi moluşte din apele recifilor coralieri con in ciquatoxină. diaree.Icrele unor peşti marini apar inând ordinului Periformes. convulsii şi moarte. dureri abdominale şi slăbiciune generală. nu sunt răci i în mod corect. Se formează. familia Cottidae (Scorpaenichtys marmoratus). acestea la rândul lor fiind consumate de peştii ierbivori care. Clupeotoxina este o toxină ce se găseşte în unii peşti din familia Clupeide care trăiesc în apele tropicale (sardine. întrucât produc tulburări gastrointestinale. vulgaris şi mirabilis). zvâcniri ale vaselor de sânge în regiunea gâtului.

9. Rana Esculenta Masculul 6 . cum ar fi broaştele.com/Portofoliu+despre+amfibieni+-+Sovre+Andrei 189 . Compozi ia chimic . Masculul are doi saci vocali umflati. Spatele verde. verde-albastrui sau intunecat cu pete si marmorari neregulate. uneori cu dunga pe şira spinarii.carnea de broasc con ine: . gasteropode. albastrui.5-2% Speciile comestibile vor fi recunoscute dup caracterele morfologice.9. evidenta.protein 24% . femela 9 . cafenii sau negre. toate degetele cu tuberculi subarticulari mai mult sau mai putin mari.12 cm.s ruri minerale 1. are o pernita cafenie. uneori cafeniu. crustaceele. Din ii sunt dispuşi in doua grupe transversale sau usor oblice.1. Degetele posterioare complet palmate in timpul reproducerii. Prezinta cate un pliu dorsolateral proeminent.gr sime 0. mai luminoasa. Ochii foarte proeminenti asezati latero-superior. 1.ap 70% . la baza degetului gros anterior.9% . Timpanul este evident. cenusiu. sau mai mult sau mai putin aspra.wikispaces. Pielea este neteda. Rana esculenta https://mirceaeliade. Capul prezinta un bot rotunjit sau prelung ascutit.1.Alte specii acvatice comestibile Datorit creşterii necesarului de protein animal în afar de consumul de peşte a crescut mult şi consumul altor specii acvatice.9 cm. moluştele (lamelibranhiate. In timpul reproducerii.glucide 3% . cefalopode). Broaştele Sunt considerate bune de consum speciile: Rana esculenta şi Rana ridibunda.

Capul mai mare şi botul mai rotunjit decât la Rana esculenta. Coapsa deasupra albă-verzuie şi marmorată cu verde-măsliniu. deseori complet cafenie. Pupila este orizontală. Pentru export trebuie s aibe greutatea între 30-100 grame.Rana ridibunda Cea mai mare specie de broască europeană. dar niciodată nu este colorată în verdele deschis caracteristic speciilor de esculenta şi lessonae.html De la broasc se consum numai musculatura p r ii posterioare de la centura pelvian pân la articula ia tarsian – sub denumirea comercial de “pui de balt ”. masculul şi femela ajungând până la 15 cm. La prima vedere se confundă cu Rana esculenta. uneori lipseşte. mirosul şi gustul este asem n tor c rnii de peşte. în regiunea sacrală totdeauna cafenie. Broaştele vii se ambaleaz în l di e speciale. fibra muscular ferm şi elastic . Spatele mai mult sau mai pu in acoperit cu negi. 190 . Timpanul este mare. Linia mediană a spatelui albă-verzuie sau verde deschis. vizibil. situat în spatele ochiului. tuberculul metatarsal foarte mic şi jos iar primul deget al membrelor posterioare este lung. Examenele microbiologic şi fizico-chimic sunt asem n toare cu cele de la peşte. In afara mediului acvatic rezist circa 1 s pt mân .ro/broasca-mare-de-lac-rana-ridibunda. Membrele posterioare sunt lungi. Pentru a ob ine “pui de balt ” se amputeaz pe viu cu foarfeca partea posterioar . Dorsal mai mult verde-mălinie. Carnea trebuie s aibe culoarea alb sau alb-roz. Se livreaz vii sau prelucrate. Muchiile dorso-laterale sunt bine dezvoltate. timp în care refuz hrana şi sl besc. broaştele fiind gazde intermediare pentru parazi ii din clasa trematode sau cestode. Aceste por iuni se jupoaie. Rana ridibunda http://dli. Obligatoriu se execut examenul parazitologic. s fie curate. s nu prezinte leziuni pe suprafa a pielii. pătată cu cafeniu închis sau verde măsliniu.

unsuroas . îl întâlnim prin iazuri. oasele înnegrite. primele trei perechi terminându-se cu câte un cleşte.crevetele (Palemon squilla).2. pulpele care au suprafa a murdar .crayfish. Abdomenul (coada) este alc tuit din segmente. Are crusta colorat în brun spre negru la partea dorsal şi cu o nuan la partea abdominal . Pulpele necorespunz toare pentru consum se confisc şi se valorific în f inuri furajere. De cefalotorace sunt prinse cele cinci perechi de picioare.Racul de râu (Astacus fluviatilis).homarul sau racul de mare (Homarus vulgaris) .langusta (Palinurus vulgaris) . 1. Este cel mai rezistent dintre to i racii la deteriorarea calită ii apei dar şi la diversele boli ce pot afecta aceste crustacee.racul obişnuit (Astacus leptodactylus) -racul nobil . miros de putrefac ie sau mucegai. culoarea cenuşie. Racul obişnuit Racul de lac este racul care ocupă apele de altitudine joasă (de aceea i se mai spune şi Racul de Dunăre) întâlnindu-l deopotrivă în lacuri cât şi în râuri din zona de câmpie şi deal.9. mai deschis Racul obişnuit www.ro Racul nobil (racul de râu) . Crustacee Crustaceele comestibile sunt: . cel de la prima pereche este cel mai puternic. 191 .Este interzisă valorificarea pulpelor provenite de la broaşte moarte. b l i şi ape curg toare.

el înnoat înapoi mai repede. Culoarea crustei. Crusta se reface din nişte granule de calcar (gastrolite) care se g sesc în stomacul racului. Homarul este un crustaceu marin cu zece picioare. Prin fierbere pigmentul albastru. r mânând numai cel rosu. Cât sunt vii. iar când sunt g ti i cap t culoarea roşie. Carnea lor este comestibil . Având crusta îndep rtat poate s creasc . alb stru-verzui. mai pu in rezistent. tr ieşte prin Marea Nordului şi Marea Mediteran . Racii se comercializeaz saramur sau congelate). de unde rezulta culoarea racului fiert. racul n pârleşte de mai multe ori. se distruge. majoritatea se fixeaz pe substrat.depescuit.ro In timpul dezvolt rii. maro-roşiatic. Culoarea sa este brun -violet . Racul merge pe substrat (fundul apei) cu ajutorul picioarelor. Homarul Prima pereche de picioare prezint cleşti foarte mari şi puternici. M soar pân la 35 cm lungime şi cânt reşte 3kg fier i sau sub form de cozi de raci (conservate în 192 . au o culoare închis ce variaz între negru-verzui. Tr ieşte în interiorul g urilor dintre pietre şi ies doar pentru a mânca şi a se împerechea. izbind apa cu înot toarea. ce poate fi g sit în apele reci de pe coastele pietroase ale continentelor.Racul de râu www. verde brun . comestibil. Atunci când este atacat. p tat cu galben. se datoreaz prezen ei a doi pigmen i: albastru şi roşu. tr iesc individual sau în colonii.

Crevetele servesc ca hrană pentru mul i peşti şi mamifere marine. 193 . Creve ii sunt animale unisexuate şi se dezvoltă.org/wikipedia/commons/9/99/Lobster_300. cu antene foarte lungi şi cu carapacea spinoasă. asemănător cu racul. Langusta . Multe specii de crevete sunt pescuite pentru carnea foarte gustoasă. Majoritatea sunt animale marine care populează întreg Oceanul Planetar.jpg Langusta Animal crustaceu de mare. dar lipsit de cleşti.Homarul -http://upload. de culoare violacee. Corpul are de la 2 până la 30 cm lungime şi este. turtit lateral şi încovoiat.jpg Crevetele Crevete este denumirea dată mai multor specii de crustacee acvatice din ordinul decapodelor.wikimedia. prin metamorfoză.http://upload. de regulă.org/wikipedia/commons/0/0b/KreeftbijDenOsse.wikimedia. ca de exemplu crabul-Pandalus (Pandalus latirostris) din Extremul Orient. de obicei. a cărei carne este foarte gustoasă (Palinurus vulgaris).

carapacea cu zone negricioase.carnea crustaceelor con ine: . Azotul uşor hidrolizabil trebuie s fie sub 25 mg NH3 %.wikimedia. Se execut aceleaşi examene ca la carnea de peşte. Moluşte Moluştele sunt nevertebrate cu corpul moale. medii tulburi. Obligatoriu se face examenul parazitologic. gasteropodele (melcul de livad ) şi cefalopodele (caracati a. fie prin ap sare în regiunea branhial . stridiile. carapacea are culoarea roşie.ap 78. Dintre acestea sunt comestibile : lamelibranhiatele (midiile.9. Racii introduşi la fiert vii au ochii exoftalmici cu mediile transparente. sepia).gr sime 1. carnea are consisten moale.Crevete .3. Gradul de vitalitate se stabileşte fie întorcând racul cu partea ventral în sus şi observând mişc rile cozii şi ale membrelor. Se consum între lunile aprilie şi septembrie. In primul caz se observ mişc ri rapide de îndoire a cozii. 194 . iar în al doilea caz mişc ri de întindere ale picioarelor.s ruri minerale 1. La fiert nu se introduc racii mor i.8 % .http://upload. cenuşie.8 % . miros alterat. carnea de culoare alb .6 %.org/wikipedia/commons/c/c5/Pandborealisind.jpg Carnea crustaceelor are valoare nutritiv destul de mare.5 % . Racii introduşi la fiert dup moarte au ochii endoftalmici.protein 18. fibra muscular bine individualizat .2 % .glucide 2. uşor g lbuie. Este o carne fin şi gustoas . La cozile de rac pe lâng modul de prelucrare trebuie apreciat gradul de prospe ime. Compozi ia chimic . scoicile).Se confisc ! 1.

Se consum fierte sau pr jite sau sub form marinat .0% glucidele. iar la interior albastru-violet. B2. Ca. Examenul organoleptic . Stridiile care cresc în habitatul lor natural. nu prezint din i.ap 82% şi 18% substan minerale . Din punct de vedere chimic carnea con ine : . K. D. Australia. C. Numele de stridie este dat unei game extinse de moluşte de ap s rat . uscat din care 10 g reprezint proteinele. restul reprezint s rurile Stridii Midiile – au form alungit . 1. Culoarea la exterior este brun sau violet închis.valvele trebuie s fie bine închise (dac sunt întredeschise stridiile sunt considerate moarte). se g sesc doar în lunile cu “R” (din septembrie pana in aprilie). ele g sindu-se tot timpul anului. Zn şi vitaminele – A. Noua Zeelanda şi America de Nord şi care se înmul eşte şi creşte foarte repede. Exist stridii comestibile. întâlnite pe coasta de est a Americii de Nord. specie care este cultivat în cresc torii în Europa. au un picior redus.a. din familia Ostridae. Este un aliment foarte uşor digerat. lungime 8-10 cm. sau stridiile de Pacific. Dup moarte stridiile se altereaz foarte repede şi se elimin un lichid amestecat cu bule de gaze. şi stridii produc toare de perle.4g lipidele şi 6.Cl. cochilia cu 2 valve. foarte apreciate sunt stridiile de Atlantic sau stridiile Virginia. când au calit i nutritive deosebite. întâlnite pe coastele Asiei. Stridiile – au cochilia în form de ou de culoare brun cenuşie sau alb cu 2 valve. P. crude sau fierte. Stridiile reprezint unele dintre cele mai consistente fructe de mare. Unele specii de midii din apele st t toare pot con ine substan e toxice: de exemplu 195 . necomestibile. S. valvele se închid prin 4 din i. In Marea Britanie se produc peste 10 milioane de astfel de stridii anual. Carnea are culoarea albicioas . ceea ce explic pre ul avantajos. ovoidal . Lamelibranhiatele Se caracterizeaz prin lipsa capului. Mg. I. B1. Dintre cele comestibile. Se consum proaspete. PP. stridiile Olympia întalnite pe coasta Americii de Nord din Alaska pân în Mexic. Na.

mitilotoxina, care se g seşte în ficat şi produce îmboln viri grave asem n toare botulismului.

Midii - http://en.wikipedia.org/wiki/File:Miesmuscheln-2.jpg Pentru a diferen ia midiile toxice de cele comestibile se fac teste în laborator. Midiile toxice au carnea g lbuie iar dc sunt puse în alcoole se coloreaz în galben- auriu pronun at. Dac alcoolul se înc lzeşte într-o eprubet în prezen a HNO3 îşi schimb culoarea în verde cenuşiu. Midiile se admit în consum numai în stare vie! Scoicile Au valvele ovale alungite care se închid prin din i. Se admit în consum numai în stare vie, deoarece dup moarte se altereaz foarte uşor. Scoicile proaspete secret un lichid limpede, cu miros pl cut. La cele alterate lichidul are miros resping tor şi este tulbure.

Scoici - www.ro.wikipedia.org b. Gasteropode Dintre gasteropodele comestinile cel mai r spândit este melcul de livad (Helix pomatia). Este cel mai mare melc de uscat din Europa. Are o cochilie mare sferic de culoare brun cu 4 linii mai închise. Se consum în stare crud sau dup ce au fost fier i sau pr ji i. Cei vii au deschiderea cochiliei acoperit .

196

Melcul de livad - www.ro.wikipedia.org c. Cefalopode Caracati a (Octopus) este un gen de moluşte cefalopode. Corpul are forma unui sac. Capul este diferen iat, iar gura este înconjurată de opt tentacule prevăzute cu 2 rânduri de ventuze. Caracati ele se hrănesc cu crustacee, peşti etc. Majoritatea lor, când sunt urmărite, elimină o substan ă întunecată care tulbură apa. Reprezentantul tipic al acestui gen de moluşte este caracati a-comună Octopus vulgaris. Caracati ele sunt pescuite pentru carnea lor foarte apreciată în gastronomie. Carnea are culoarea brun roşiatic sau cenuşie. Este foarte gustoas , se consum peoasp t sau conservat . In lumea nevertebratelor marine, caracati a ocup un loc aparte datorit capacit ilor de adaptare la mediu, sistemului nervos şi a ochiului, ce amintesc de conforma iile întâlnite la vertebrate. Modul de deplasare, este unic în întregul regn animal, având posibilitatea de a-şi acoperi retragerea prin lansarea unui nor de “cerneal ”.

Caracati a - http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Octopus2.jpg Sepia – este un animal acvatic care face parte din ordinul „Mollusca” clasa „Cephalopoda”. Sepiile spre deosebire de caracati e au păstrat învelişul de protec ie. Ele se deplasează prin propulsie, aceasta fiind realizată prin umplerea unor camere din interiorul corpului cu apă, care va fi expulzată rapid printr-un sifon în exterior. In caz de pericol eliminnă o substan ă asemănătoare cernelei care reduce vizibilitatea în apă, uşurând refugiul animalului. Sepiile sunt animale care pândesc prada, nefiind capabile de a atinge viteza de deplasare a caracati elor. Popula ii mari de sepii se pot întâlni în mările calde

197

calde în special lângă coasta Australiei. Acestea ating o lungime de 60 de cm şi o greutate de peste 5 kilograme.

Sepie - http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:HPIM1795.JPG Sepia are corpul sus inut de un schelet intern. Are 10 bra e umflate la extremit i. Tegumentul are culoare violet cu dungi închise sau deschise care îî dau aspect de v rgat. Carnea seam n cu cea de caracati , dar este mai consistent şi gustul mai dulceag. Se pescuieşte numai prim vara şi se consum dup preparare sau conservare.

198

2. Ouă şi produse avicole
Ca sursă de hrană, oul, a fost cunoscut de om din cele mai vechi timpuri. Prima referire scrisă apare în istorie în jurul anului 2500 î.e.n în China antică, aceasta fiind constituită într-un ordin dat de împăratul Fu-Hi supuşilor săi de a creşte pe lângă casa lor animale domestice printre figurează şi păsări (galinacee şi palmipede). Oul este considerat un aliment de bază în alimenta ia ra ională a omului, cu valen e deosebite în valoarea proteinelor şi grăsimilor superioare (fosfoaminolipidele, cerebrazidele), care participă la ameliorarea activită ilor nervoase superioare. Problema care apare legată de valoarea trofico-biologică a oului, este dată de faptul că acesta este accesibil diverselor grupe de microorganisme pe parcursul ob inerii, manipulării şi păstrării, până la introducerea în consum. Oul este unul dintre cele mai hrănitoare alimente. Un ou cu masa de 50g are o valoare energetică de 90-100 calorii şi este echivalent ca valoarea nutritivă cu aproximativ 150g lapte, 40g carne sau 20g brânză uscată. Digestibilitatea oului este foarte ridicată: 97% pentru albuş şi 100% pentru gălbenuş. 2.1. Structura oului Oul este format din trei păr i distincte: coajă, albuş si gălbenuş. Raportul procentual între ele variază în func ie de caracteristicile păsărilor de la care provin ouăle şi este în medie: Coaja: 10-12% Albuşul:58-60% Gălbenuşul:29-31% Coaja - constituie învelişul exterior al păr ilor comestibile ale oului şi este formată dintr-o substan ă impregnată cu carbonat de calciu şi mici cantită i de carbonat de magneziu, fosfat de calciu. Este format din 2 rânduri de lamele cu structur fibrilar , în ochiurile c rora sunt depuse s ruri minerale şi organice. Coaja oului are o grosime care variază între 0,331,58 mm, în func ie de specie şi alimenta ie, şi este străbătută de orificii mici, microscopice, care formează porii oului. Prin aceşti pori se face schimbul de gaze şi aer care asigură dezvoltarea embrionului din ou.

199

format din albuş fluid – acesta vine în contact cu membrana cochilifer . . Sub coajă se găsesc două membrane.stratul mijlociu din albuş dens. Acest strat împiedic evaporarea lichidelor din interiorul oului şi totodată pătrunderea murdăriei şi microbilor în ou.stratul exterior. la care se disting trei straturi de consisten ă diferită şi care înconjoară gălbenuşul: . care creşte pe măsura învechirii oului. Prin răcirea oului la temperatura mediului ambiant. Straturile albuşului pot fi observate foarte bine când spargem un ou proaspăt şi vărsăm con inutul într-o farfurie. imediat după ouat ele sunt strânse una de alta. cu rol protector denumită cuticulă. transparentă.se prezintă ca o masă semifluidă. denumite membrane cochilifere. Structura oului: http://sfatulveterinarului. se favorizează alterarea ouălor datorită pătrunderi germenilor microbieni în interiorul oului. Prin distrugerea cuticulei. Se vede atunci când stratul mijlociu îşi păstreaza forma. la capătul rotunjit al oului membranele se depărtează una de alta formând un gol numit camera de aer. 200 . de culoare slab verzuie.Figura 2. în urma spălării sau frecării cojii cu materiale aspre. con inutul oului se contractă din cauza evaporării apei şi eliminării de gaze. Lipsa de calciu din alimenta ia p s rilor duce la producerea de ou cu coaja sub ire.stratul profund este format din albuş fluid –vine în contact cu g lbenuşul. .1. Albuşul . în timp ce albuşul exterior se întinde pe fundul farfuriei.ro/2011/04/08/examinare-oua/ Suprafa a cojii este acoperită cu o peliculă sub ire de substan e mucoide.

con ine pigmentul azotat numit ovoflavina cu efect fiziologic asemănător vitaminei B2. carbona i. 2. Gălbenuşul este o emulsie concentrat care con ine: . vitamine. Din albuş pornesc două cordoane răsucite care fixează gălbenuşul din centrul oului şi care poartă denumirea de şalaze. Ovomucina.32 – 0.Gălbenuşul – reprezint 32% din greutatea oului. albicios. este inhibitor al hemaglutinării virusurilor şi scindării k-cazeinei de către serină. magneziu. .numit vitelusul nutritiv . vâscoasă. este asemănătoare cu transferina serică.apă 51% . proteine. . fier. . potasiu. are pu ine grupări SH reactive. e importantă în deteriorarea oului. două tripsine şi două chimotripsine. bogată în acid sialic. .enzime: muramidaza (lipază) şi avidina – împiedică acumularea vitaminei B7 (biotina). Ovotransferină complexează fierul şi alte metale. cloruri. numit disc germinativ (b nu ul). Vitelusul nutritiv este cuprins într-o membran fin numit membran vitelin . Este o emulsie polidispers . fosfa i. în special săruri de potasiu. Se denaturează uşor.săruri minerale -sub formă de fosfor.glucidele 0.proteine 11-12% -cu proprietatea de a coagula la 68˚C. Ovoinhibitor. . sodiu. Compozi ia chimică a oului Coaja – con ine săruri de Ca. colesterol.lipide 32-36%. fosfolipide. sulf. Ovomacroglobulină.nu con ine glucide. . are ac iune antimicrobiană. Suprafa a poroasă permite evaporarea apei şi pătrunderea microorganismelor. de aceea el se va găsi pe partea orientată în sus a acestuia.trigliceride. lecitina.apă 80% . Greutatea specifică a discului germinativ este mai mică decât a gălbenuşului. Albuşul este o solu ie apoasă de proteine liber de gr sime. 201 . .săruri minerale.inhibitor al proteinazelor serice. este un antigen puternic. enzime. calciu.2. sulfa i. Dintre proteine amintim: Ovoalbumină: cristalizată şi necristalizat .55%. Mg. o fosfoproteină insolubilă şi livetina – proteină solubilă. s ruri. G lbenuşul con ine şi un disc mic. care con ine: .format din globule fine de lipide.ovovitelina.proteine 16% . ap .pigmen i .

criptoxantină. B2.1.90 1.vitamine –A. β caroten. 1ou = 6gr proteine.3.70 Gălbenuş % 48. Tabel 2.fizico-chimic .organoleptic .microbiologic 202 . .7 65.4 20** 93* 10** 7* 4** 0. H. .8 0.0 5. din punct de vedere al con inutului de proteine şi lipide: 1ou = 157kcal.pigmen i – luteina.3 10. 3 ouă = reprezintă echivalentul a 100g carne. B7. 1ou = 250ml colesterol.80 0. 2.0 16.1 8.03 0.0 0.0 10.2. 6gr lipide reprezintă 80 kcalorii.3 0. B1.4 19 12 69 12 0.0 4. D.10 Tabel 2. Compozi ia chimic a oului Componentul Apă Proteine Lipide Glucide Cenuşă Ou întreg % 75 13 11.enzime: lipază. nu con ine vitamina E.. proteaze.9 Albuş % 88.3 2. Compozi ia proteinelor din gălbenuşul de ou Proteina Fa ă de Fa ă de greutatea substan a uscată ca atare 33.0 34. Controlul calit ii ou lor Controlul calit ii ou lor implic controlul: .2 Fosfor Lipide Proteine Frac iune cu densitate mică Livetină Fosvitină Lipovitelină Proteină care leagă riboflavina * după Gilbert 1971 ** după Encyclopaedia of Food Science Food Technology and Nutrition Valoarea nutritivă a ou lor este mare.5 0.0 % din total Proteine Lipide 22 30 12 36 0. amilaze.0 16.

se fierbe 8 minute şi nu se folosesc pentru budinci. putrefiate. strălucitoare.8-8. maioneze”. mucegăite. creme. iar cuticula intactă şi fără neregularită i. microbiologice şi datorită mirosurilor străine care pot pătrunde prin pori.078. pe măsura învechirii şi chiar a alterării ouălor. Acest inconvenient se poate înlătura prin ambalarea în cofraje de carton învelite în celofan. curată. Caracteristici fizico-chimice normale Greutatea specifică a oului proaspăt nu trebuie s fie mai mică de 1. nefisurată. iar cele vechi vor pluti. datorită schimburilor de substan e dintre albuş şi gălbenuş.2 şi pe măsura învechirii pH-ul creşte. aspră. albuşul devine mai fluid. Pentru control ouăle se introduc în apa de robinet într-o solu ie de clorură de sodiu în concentra ie de 10% având greutatea specifică de 1. 2. pătată cu porii mări i. prea vechi. pH-ul . fără pete.pe măsura învechirii ouălor.077. de unde pot fi puşi în eviden ă 203 . mată. fosfa ii liberi trec din gălbenuş în albuş.2. Dac sunt proaspete. unsuroasă. Caracteristici organoleptice normale In stare proasp t . Indicele vitelinic reprezintă raportul dintre înăl imea şi diametru gălbenuşului pus pe o suprafa ă plană. mată.1.3. Fosfa ii . Vâscozitatea albuşului – se apreciează gradul de hidroliză a albuşului. Ouăle cu valoare economică normală trebuie să aibă diametru mai mare de 41 de mm. ou le au coaja întreagă. 2..la oul proaspăt albuşul are pH 7. Pe măsură ce se învecheşte. iar gălbenuşul are pH-ul uşor acid în jur de 6. Lichefierea albuşului şi ruperea sau slăbirea şalazelor. ou le vor cădea la fund. În timpul depozitării pot să apară modificări de gust şi miros datorită modificărilor fizico-chimice. se exclud de la consum (ouă cu albuş şi gălbenuş hemoragic. defectuos conservate).Ou le g site necorespunz toare în urma examenului organoleptic. determină mobilitatea gălbenuşului la scuturarea oului. Ouăle foarte proaspete nu trebuie să aibă mobilitate sesizabilă la scuturarea uşoară. Ouăle vechi sau alterate prezintă coaja lucioasă. fizico-chimic şi microbiologic.3. Oul proaspăt are coaja curată. Ouăle de ra ă se admit în consum numai după precizarea . datorită modificării presiunii osmotice. fără pete sau porii vizibili. iar prin învechire tinde spre 7. Prin prinderea în mână nu trebuie să producă sunetul unui lichid care se mişcă.

Durata de p strare a ou lor în apa de var este de 4-5 luni.1. conservare în solu ie de silicat. Conservarea ouălor se poate realiza prin mai multe metode: refrigerare. Culoarea cojii depinde de alimenta ia şi rasa păsărilor. uscare. la temperaturi de aproximativ 10°C şi umezeală de 60-80%. reducându-se astfel permeabilitatea membranei cochiliene. iar albuşul nu mai formeaz spum . Conservarea prin refrigerare Ouăle pot fi considerate de bună calitatea atunci când sunt proaspete. proteine şi gr simi. Ou le se aşeaz în bazine cu ap de var. temperatura de depozitare este de altfel factorul principal în men inerea calită ii ouălor.2. după care se depozitează la 0-1.2. 204 . Reducerea pierderilor de calitate se poate face prin evitarea condensărilor pe coajă şi protejarea cojii cu o peliculă de ulei aplicată când ouăle au vechime de 24 ore. Conservarea ou lor în sticlă lichidă Se utilizeaz solu ie de silica i de concentra ie 3. exceptându-le pe cele ce con in spoturi de sânge. 2. refrigerare şi congelare. Efectul favorabil al apei de var în conservarea ou lor se explic prin aceea c porii din coaj sunt astupa i cu carbonat de calciu. culoarea gălbenuşului este dependentă de concentra ia de pigmen i din furaj Refrigerarea ouălor se poate face pe durată scurtă. Conservarea în ap de var Este o metod ieftin şi eficace. au albuş fluid sau gălbenuş turtit. 2. conservare în ap de var.4. Pentru conservare pe durată lungă se face întâi o refrigerare a ouălor în lăzi sau platouri alveolare la 2-3°C cu aerare de 1-2m/s. De asemenea.5-10%.4. şi astfel ou le pot fi p strate 10 luni. Modific rile care pot s apar sunt urm toarele: coaja devine aspr şi se acoper cu un strat de var.3. evitând astfel eliminarea de CO2 prezent în ouăle proaspete.4.Conservarea ouălor Ou le îşi p streaz starea proasp t câteva s pt mâni apoi apar modific ri fizicochimice multe datorate contamin rii cu microorganisme şi datorit con inutului mare în ap . neexistând însă diferen e de calitate între ouăle cu coaja albă sau închisă la culoare.5°C şi umezeală de 85-90%.4. conservarea prin astuparea porilor cu gr sime. 2. precum şi pierderile de umiditate prin evaporare.

4. Există trei categorii de produse: . sortate şi spalate timp de 3-4 secunde. o preâncălzire la 37°C.1. filtrare O primă etapă în prelucrarea ouălor este examenul ovoscopic. se realizează încălzirea treptată.gălbenuşul congelat cu adaos de zahăr (pentru cofetărie). sare (maioneze). de a reduce con inutul de bacterii fără a afecta valoarea nutritivă. Fluxul tehnologic de prelucrare a ouălor congelate Ovoscopie. Produsele de ouă congelate La scară industrială ouăle se pot depozita prin refrigerare.5. Pasteurizarea Are rolul de a îndepărta microorganismele. filtarea produselor lichide pentru îndepărtarea cojilor.melajul congelat.4. fără nici un adaos. omogenizarea are rolul dispersării uniforme a a albuşului dens şi a celui fluid. Temperatura de pasteurizare 60-63°C. Produsele de ouă congelate sunt produse lichide. Pentru congelare se folosesc ouăle mici sub 40g (sub această greutate nu pot fi comercializate) de primă prospe ime. In timpul acestui proces gelul de albuş dens este dezintegrat prin scurtarea fibrelor de mucină.2. Astfel se îmbunătă eşte capacitatea de spumare a albuşului (viteza şi volumul). Dacă ne referim la albuş.4.4.albuşul de ou congelat. Conservarea prin astuparea porilor cu gr sime In acest caz se folosesc uleiuri minerale în care se scufund ou le.5. Ambalarea se face în bidoane de aluminiu sau tablă albă. 205 . Congelarea ouălor se efectuează în scopuri industriale. 2. . pasteurizate şi congelate. Dup scurgerea uleiului de pe ou . 2. spargerea ouălor şi separarea albuşului şi gălbenuşului dacă acestea se usucă separat. Omogenizarea Omogenizarea asigură dispersarea uniformă a albuşului şi gălbenuşului în vederea reducerii vâscozită ii şi intensită ii fenomenului de pastificare. spargere. acestea se ambaleaz . şalazelor şi a membranelor viteline. congelare sau deshidratare. durata de p strare fiind de aproximativ 6 luni. in vederea eliminării ouălor necorespunzătoare. după care urmează spălarea în apă care poate con ine 100-200 ppm clor activ – pentru dezinfectare. . dezinfectare.

temperatura şi durata depozitării. NaCl 10%. la temperatura aerului de -25 ºC . la 4°C. Viteza şi gradul de pastifiere depind de viteza de congelare. Controlul pasteurizării se face prin testul alfa amilazei.I. acesta poate să capete o consisten ă foarte mare. cum ar fi: glucide 10%. papaină sau pancreatină. .pentru gălbenuşul fără adaos.-40ºC Depozitarea pentru păstrare se face la: Taer = -18 ºC (durata păstrării 12 luni). Pastifierea este un fenomen ireversibil.5. 206 . Pentru a preveni pastifierea se pot adăuga diferite substan e numite crioprotectoare.5 minute . 63°C. -18°C în bidoane..4. 61°C timp de 3. timp de 3. glicerină 5%. (durata păstrării >24 luni). In timpul congelării se modifică proprietă ile reologice ale gălbenuşului.5 minute.2. vechimea oului şi temperatura de decongelare. ouăle se păstrează la -16. Gălbenuşul pastifiat nu poate fi amestecat bine cu alte ingrediente pentru a forma amestecuri omogene şi va duce la ob inerea de produse de cofetărie necorespunzătoare. Congelarea melanjului de ouă.II.pentru melanj. timp de 3.5 minute.. sau se realizează o omogenizare ridicată prin trecerea gălbenuşului de trei ori printr-o moară coloidală. enzime proteolitice.Caracteristici fizico-chimice şi microbiologice Determinarea metalelor grele şi arsenului se face odată pe trimestru. 2..Răcirea se face în două trepte: . la o temperatură de 57°C. -25 ºC (durata păstrării 24 luni) -30 ºC. precum şi la cererea beneficiarilor. Congelarea Se face la -25°C în cel mult 24 ore.5 minute. In cazul albuşului pentru a se realiza stabilizarea lui se face ajustarea pH-ului la o valoare în jur de 7. timp de 3. Produsele după decongelare se folosesc imediat. . la 30°C . Temperaturile de pasteurizare sunt următoarele. fenomen numit pastifiere. temperatura în interiorul ambalajului să fie maxim -10°C. 60-62°C. a albuşului sau gălbenuşului se face după ambalarea acestora în cutii metalice sau din material plastic. tripsină.pentru cele cu adaos.

Escherichia coli etc. ajunge până la 8. Examenul microbiologic arată o creştere a indicatorilor sanitari de calitate (numărul total de germeni aerobi mezofili. fără aglomerări stabile. Tabel 2.5. La gălbenuşul oului prospăt pH-ul este în jur de 6. 2. creşte.000 absente absente Albuş 50.5 Stabilizat 5-6 120 mm - În urma hidrolizei grăsimilor. mucegăite sau cu alte caracteristici anormale.28. Caracteristici Ou întreg Total microorganisme aerobe /1g 50. % max. fizico-chimice şi microbiologice se poate depista dacă produsele de ouă congelate s-au ob inut din ouă vechi. se eviden iază hidrogenul sulfurat şi metil mercaptanii. cu modificări alterative.3. Se ştie că pH-ul albuşului la oul proaspăt alcalin. să nu con ină conservan i. cantitatea de acizi graşi liberi.4. % max pH Acizi graşi liberi în grăsime exprima i în %acid oleic max Înăl imea de spumare Solubilitatea % max Ou întreg 76 9. drojdii şi mucegaiuri) şi se pot eviden ia grupe de microorganisme care au participat la procese alterative: Pseudomonas.5 6. Achromobacter. Grăsime.4.000 absente absente Prin folosirea criteriilor organoleptice.1g produs absente absente Salmonella în 50 g produs Gălbenuş 50.6.4 proaspăt 8-8. embrionate. măsură ce se învecheşte alcalinitatea creşte. cheaguri de sânge. Caracteristici Umiditate.0 iar pe măsură ce se învecheşte tinde spre neutralizare (6.Datorită proceselor de proteoliză substan elor proteice totale scad. Alcaligens.5 Gălbenuş 57 24 5-7 Albuş 90 max 0. 207 . de azot din aminoacizii liberi. creşte cantitatea de azot amoniacal. Tabel 2.8-7. Produse din ou deshidratate – praful de ou Praful de ou bun pentru consum trebuie să prezinte următoarele caracteristici: culoare galbenă.000 produs maxim Bacterii coliforme în 0. Proteus. omogenă în toată masa.exprimată în acid oleic.5-7. pH-ul produselor din ouă congelate se modifică propor ional cu intensitatea proceselor alterative.0). coloran i sau alte substan e străine. bacterii coliforme.

Fluxul tehnologic de ob inere a prafului de ou cuprinde patru etape: I. aceste substan e pot determina gustul. Deshidratarea se face prin uscare cu atomizare. iar umiditatea maxim 70%. Se marchează prin etichetare cu denumire. iar pH<8. Glucoza se poate îndepărta pe cale enzimatică prin transformare în acid gluconic. IV. îndepărtarea glucozei.Praful de ou trebuie să aibă maxim 5% umiditate şi minim 70% solubilitate.4. Depozitarea se face în încăperi uscate ferite de lumină. II. uscarea prin atomizare. Fluxul tehnologic de prelucrare a ouălor deshidratate Tehnologia produselor deshidratate din ouă (melanj. spargerea ouălor şi separarea albuşului şi gălbenuşului dacă acestea se usucă separat.6.se face pentru a evita brunificările neenzimatice sau reac ia Maillard în timpul deshidratării şi depozitării. III. filtarea produselor lichide pentru îndepărtarea cojilor. pasteurizarea cu rolul de a distruge bacteriile. praf de ou integral. curate. Există trei tipuri de produse deshidratate: albuş. aroma şi cultura unor produse dar pot avea şi efecte nefavorabile prin distrugerea unor substan e sau prin formarea de substan e cancerigene. ferite de insecte şi rozătoare. Praful de ou se ambalează în saci de polietilenă care se introduc în cutii de lemn sau de carton. data de fabrica ie. pe cale fermentativă cu ajutorul drojdiilor şi în acest caz fermenta ia poate fi oprită prin adaos de amoniac sau prin acidifierea omogenizatorului. gălbenuş. 208 . separat albuş şi gălbenuş) include următoarele opera ii : spălarea ouălor în apă care poate con ine 100-200 ppm clor activ. 2. lotul şi cu specifica ia dacă se pot consuma sau nu fără prelucrare termică. fără miros străin. Se prelucrează numai ouă de primă prospe ime cu coajă curată. dezinfectate. şalazelor şi a membranelor viteline. Etapa a-III-a – îndepărtarea glucozei . Temperatura să nu depăşeaşcă 10°C.0.1. Glucidele prin condensare cu aminoacizi formează glucozamine care prin deshidratare avansată pot forma aldehide de cultură brună sau neagră. în acest proces nu se va modifica con inutul de vitamine în schimb pot fi degradate proteinele. omogenizarea con inutului. Primele două etape se realizează ca la congelare.

4. prin tratare cu glucozoxidază şi catalază. tiamina.5 4. indicile de galbenuş.0 70 Albuş 8 max 0. Caracteristici fizico-chimice ale prafului de ou Caracteristici Fizico-chimice Umiditate. prin învechire raportul ajunge la jumătate. termenul de valabilitate este de 1an.2. Nu se modifică semnificativ con inutul de vitamine. prin fermentare dirijată cu Streptococcus lactis sau Lactobacillus. Tabel 2. dezahararea este necesară pentru ca produsul să nu sufere brunificare neenzimatică la depozitare. ci şi prin metode care necesită spargera cojii. % max pH Acizi graşi liberi în grăsime exprima i în acid oleic % max Înăl imea de spumare Solubilitatea % max Ou întreg 5 38 8-9. în schimb sunt afectate mai mult vitaminele A şi tiamina (vitamina B1). 2. proba de fierbere. Etapa a IV-a .Caracteristici fizico-chimice şi microbiologice Ouăle destinate conservării şi prelucrării industriale sunt verificate nu numai prin metode fără spargerea cojii. riboflavina. fiind foarte bine re inute vitaminele A. Albuşul fluid la ouăle proaspete reprezintă o treime din volumul total. pierderea unor proprietă i func ionale. Indicele de albuş se stabileşte prin separarea albuşului fluid de cel vâscos şi măsurarea celor două volume ob inute. Substituirea pastei sau prafului de gălbenuş cu valoare nutritivă ridicată cu pastă sau praf de ou integral este considerată fraudă. fiind stimulate oxidările. prin fermentare cu Saccharomyces cerevisiae.5 70 Gălbenuş 4 58 6-7. care îşi pierd solubilitatea şi proprietă ile func ionale specifice. D. brunificare înso ită de insolubilizarea proteinelor.deshidratarea . Depistarea acestor substituiri se face cu ajutorul examenului organoleptic şi a examenelor fizico-chimice. Dezahararea în cazul albuşului (îndepărtarea glucozei). % max. În schimb sunt degradate proteinele.5 4. în produse de cofetărie şi în alte scopuri industriale. Se verifică astfel: indicele de albuş.se face prin uscare cu atomizare. Pe durata depozitării. Grăsime. Praful de ou se foloseşte în patiserie.5. acidul pantotenic şi niacina.Transportul se face cu autovehicole acoperite uscate dezinfectate.6.4 5-7 125 mm 70 209 . formare de gust şi miros nedorite.

calitatea ouălor este modificată datorită unor transformări fizico-chimice şi biochimice ce se petrec în albuş şi gălbenuş. ouăle proaspete au culoarea roşie iar cele alterate au culoare albastră.se poate observa în lumina UV. doar în cazul ouălor de ra ă se poate constata infestarea con inutului cu bacilul dizenteriei şi Salmonella. ceea ce face să crească şi pericolul alterării.Tabel 2. .6. CO2. Datorită pierderii de CO2 se modifică şi echilibrul dintre CO2. cu cât cantitatea de fosfor anorganic din gălbenuş este mai mare. care poate ajunge la 4% după 8 luni de depozitare. Caracteristici microbiologice ale prafului de ou Caracteristici Ou întreg Gălbenuş microbiologice praf praf Total microorganisme 50. 210 . cu atât modificările fizico-chimice din ou sunt mai intense şi deci calitatea lui diminuată.are loc lichefierea albuşului datorită enzimei muramidaza care are o ac iune proteolitică.000 50. . H2. scade greutatea. chiar dacă oul este proaspăt.creşte camera de aer.5. Evaporarea apei va determina o serie de transformări în ou: .scade indicele de refrac ie şi datorită proceselor hidrolitice se formează NH3 şi fosfa i anorganici.prin porii oului pot pătrunde bacterii sau spori de mucegai şi drojdii. bicarbona i şi carbona i din albuş şi în consecin ă pH-ul creşte. Proteus vulgaris poate produce putrefac ia punând în libertate H2S. Concomitent are loc o diminuare a propor iei de albuş dens şi o creştere a propor iei de albuş fluid.3mg/100g. Modificări pe durata depozitării ouălor Albuş praf 50.1g absente absente produs absente absente Salmonella în 50 g porodus 2.000 absente absente Chiar în condi ii corecte de conservare şi depozitare. . scade densitatea.ouăle proaspete sunt lipsite de microorganisme. Pentru albuşul proaspăt con inutul de fosfor anorganic este de 0. Modificarea aspectului cojii . Modificări microbiologice .000 aerobe/ 1g produs maxim Bacterii coliforme în 0. apa din albuş trece în gălbenuş şi are loc lichefierea acestuia. În timpul păstrării ouălor are loc o scădere în greutate a acestora datorită pierderii de umiditate şi CO2.

care produc un pigment roşu.este profundă cu modificarea culorii şi degajarea puternică de hidrogen sulfurat datorită bacteriilor din genul Proteus. Schimbările de gust care apar în timpul depozitării ouălor sunt rezultatul unor modificări chimice. iar depozitarea se face în spa ii lipsite de mirosuri străine. de obicei se formează colonii de ciuperci de culoare verde închis în interiorul cojii şi un miros de mucegai de stătut şi nepl cut de mucegai. denumit prodigiosină • mucegăirea . 211 .con inutul oului capătă o culoare verzuie şi prezintă un miros de varză acră. în condi ii de ambalare corespunzătoare.Clostridium butiricum. Datorită acestui microclimat se reduc pierderile în greutate şi se întârzie transferul de substan e între albuş şi gălbenuş. con inutul ou lor se schimb mult mai pu in.atunci când oul se păstrează la temperatura camerei şi este dată de Bacillus megatherium ce produce pigmen i portocalii. amine toxice. în camera este dată de reprezentan i ai genurilor Penicillum Cladosporium. • putrefac ia portocalie . Durata de depozitare este de 1-2 zile la 25°C.dată de bacterii din genul Serratia. a alterării microbiologice şi absorb iei de mirosuri străine din mediul de depozitare. produce putrefac ia datorită formării de acid glicero-fosforic care prin hidroliză formează glicerină şi acid fosforic (H3PO4). mirosul şi gustul con inutului nu sunt modificate. Aspectul. se tulbură urmând să se coloreze în verde închis. culoarea. • putrefac ia neagră . Gălbenuşul devine negru-verzui datorită FeS care se formează. Se micşorează pierderile în greutate şi sunt încetinite modificările fizicochimice cu efecte negative asupra calită ii. • putrefac ia roşie .sub coajă. Vaporii de apă şi CO2 elimina i din ouă se adună sub folia de celofan creând un microclimat cu umezeală relativă mare şi o concentra ie de circa 0. Bacilus mezentericus. Păstrarea calită ii ouălor este asigurată pentru o durată mai mare şi dacă sunt acoperite cu ulei. Prin muceg ire. formează acid butiric şi în acest caz albuşul la început devine albicios.5% CO2. In general bacteriile de putrefac ie sunt distruse la 40˚C şi sunt foarte sensibili la ac iunea dezinfectan ilor. gaze. Pentru ambalarea ouălor se impune folosirea unor ambalaje noi. În timpul păstrării ouălor se pot produce diferite alterări: • putrefac ia verde .

fiind mai bogată în substan e extractive decât carnea de porc. scade densitatea. Are loc o scădere a con inutului de azot albuminic. Carnea de ra ă şi de gâscă con ine o cantitate mai mare de grăsimi. se produce o lichefiere a albuşului datorită ac iunii enzimei care descompune legăturile dintre proteine şi glucidele prezente în ovomucină. Aroma specifica a supei de găină a fost demonstrată ca fiind determinata de unii compuşi care con in grupa carbonil.4 la 7 şi creşte cantitatea de fosfor anorganic maxim 0. riboflavină. Creşte camera de aer. 11% după 6-7 luni şi 19% după 12 luni. Con inutul de substan ă uscată scade prin pierderea de CO2. la care se adaugă i proprietă ile gustative deosebite. arginină şi tirozină al unor proteine. In condi ii de refrigerare la 0-1˚C. asemenea albuşul se desprinde uşor de coajă ca rezultat al blocării porilor cu ulei şi deci a blocării schimbului 212 . serină. o descompunere a proteinelor cu sulf şi o scădere a con inutului în treonină. modificând consisten a fapt ce va duce la scăderea indicelui de gălbenuş (vitelinic). Prin depozitarea la rece a ouălor pentru o perioadă îndelungată.La depozitarea îndelungată a ouălor acoperite cu ulei apare un miros de brânză în stratul de albuş de sub coajă atunci când ouăle sunt fierte. are o aromă specifică mai pronun ată. Calitatea proteinelor ouălor este de asemenea modificată prin depozitarea prelungită a acestora. cu specifica ia că la păsări esutul conjunctiv este pu in dezvoltat. H2S şi alte gaze. în timpul men inerii ouălor în frigider procesele de degradare apar după 6 luni. În general general se pierde 6% din vitamine după 3 luni. Carnea de găina şi de pui fiartă este uşor digerabilă. Con inutul de proteină este asemănător cu cel al cărnii de vită. valoarea nutritivă este afectată datorită pierderilor de vitamine şi în special niacină. NH3.3mg/100g produs. Anumite componente trec din albuş în gălbenuş. De de gaze cu exteriorul. vitamina B6. a gradului său ridicat de asimilare. vârsta.6. ceea ce conferă cărnii o digestibiliate mai mare. acid folic şi vitamina B12. Creşte pH-ul în albuş de la 8 la 9 la gălbenuş de la 6. Importan a grăsimii este dată de punctul de topire. Compozi ia chimică a cărnii de pasăre este diferită in func ie de specie (galinacee i palmipede). Păsările tinere au fibrele musculare mai fine i esut conjunctiv pu in dezvoltat în compara ie cu păsările adulte. 2. Carnea de pasăre. stare de îngră are. Carnea de pas re Carnea de pasăre este consumată în cantitate mare atât datorită valorii alimentare.

care cu cât este mai apropiat de temperatura corpului. carnea produsă de păsari are relativ mai pu in esut conjunctiv decât cea produsă de celelalte specii de animale. fiind un aliment ideal pentru toate vârstele. apoi grăsimea de porc şi în cele din urmă cea de bovine şi ovine. Această cantitate se ob ine într-un timp scurt ca urmare a duratei ciclului de produc ie care este cu mult mai redusă decât la celelalte specii. uşor şi are numeroase însuşiri organoleptice şi nutritive. con inând mai multe proteine şi chiar mai multe grăsimi de cea mai bună calitate. cu rol energetic. în special cea provenită de la găină şi curcă. stomac muscular. iar pentru însuşirile sale dietetice este recomandată mai ales pentru copii. datorită greută ii ei corporale reduse. Pasărea are o mare putere de adaptabilitate la diferite sisteme de între inere. Carnea de pasăre constituie o sursă importantă de vitamine hidro i liposolubile (acestea din urmă găsindu-se în grăsimea subcutanată) Carnea de pasăre este mult mai gustoasă. cu atât este mai bine utilizată de organism. în plus. Coeficientul de utilizare digestivă a cărnii de pasăre este mult mai mare decât la carnea de mamifere. care se apropie de temperatura organismului uman şi prin cantitatea ridicată de vitamine. Carnea de pasăre. ceea ce este determinată de ob inerea unei cantită i mari de carne de broiler. se prepară repede. Datorită structurii sale fine. În plus. este săracă în calorii şi bogată în proteine. carnea albă având o cantitate mai redusă de grăsime în compara ie cu cea rosie. este uşor de masticat şi digerat. cord) au un con inut mai ridicat în vitamine decât carnea altor animale. Valorea alimentară a cărnii de pasăre se datorează prezen ei în compozi ia ei chimică a principalelor grupe de substan e necesare vie ii: proteine cu rol plastic. este superioară prin compozi ia chimică. în compara ie cu carnea mamiferelor. bătrâni şi convalescen i. Atât carnea de pasăre cât şi organele interne (ficat. Carnea de pasăre este bogată în substan e extractive. Aceasta se explică prin cantitatea mare de substan e azotate solubile. i lipide. carne mereu proaspătă. Din acest punct de vedere primul loc îl ocupă grăsimea de pasăre. În compara ie cu celelalte animale domestice producătoare de carne inclusiv porcul. cantitativ acestea fiind mai abundente în carnea de culoare albă decât în cea de culoare ro ie. prin punctul de topire scăzut al grăsimii. pasărea prezintă avantajul de a furniza. spre deosebire de cea a mamiferelor şi. oligoelementele i vitaminele con inute îi conferă remarcabile proprietă i nutri ionale i organoleptice. este mai gustoasă şi în unele 213 . În plus.

puiului de găina îi este necesar un consum de 2 – 2. carnea de fazan). În ara noastră cea mai însemnată cantitate de carne de pasăre se ob ine pe seama creşterii hibrizilor comerciali de găina. . ra ă şi gâscă. în general copiilor şi persoanelor în vârstă. comparabil cu carnea de porc sau vită . Consumul de carne de pasăre creşte datorită: .uşurin a şi rapiditatea mare la pregatire şi datorită gamei variate de produse din carne de pasăre. carnea provenită de la găină şi curcă este considerată a fi un produs dietetic. dar şi variata gamă de produse din această carne sunt alte atuuri demne de men ionat. specializa i în aceasta direc ie. păsările au mare capacitate de conversie a furajelor în carne comparativ cu alte specii de animale. dar în producerea de carne de pasăre prezintă interes şi alte specii de pasări domestice. Uşurin a şi rapiditatea la pregătirea diferitelor feluri de mâncare. carnea de pasăre a câştigat o pozi ie foarte importantă între alimentele de origine animală ale oamenilor datorită atât calită ilor sale nutritive cât şi a costurilor reduse în compara ie cu alte surse de proteină de origine animala.eficien a produc iei ca urmare a cererii popula iei şi a costurilor de ob inere a unui kilogram de carne de pasăre. Necesarul de carne de pasăre a crescut datorită calită ilor dietetice care o fac accesibilă tuturor categoriilor de vârstă. fazanii. curcă. fazan.calită ile dietetice care o fac accesibilă tuturor categoriilor de vârstă. stru face parte din categoria “delicatese”. întrucât are o mare digestibilitate. Aceste calită i au determinat o pondere mereu în creştere a cărnii de pasăre în total carne şi de asemenea în ceea ce priveşte carnea consumată pe ansamblu şi pe locuitor. aşa cum sunt: bibilicile. o cantitate mică de esuturi conjunctive şi o pondere ridicată a esutului muscular de cea mai bună calitate. . . 214 . un con inut optim de grăsimi.creşterii numărului popula iei.pre ul scăzut al cărnii de pasăre care este în general mai redus. porumbeii şi mai recent stru ii. . Pe plan mondial.2 kg nutre combinat pentru a ob ine un spor de 1 kilogram. carnea de pasăre se dovedeste a fi superioară şi prin compozi ia ei chimică comparativ cu cea produsă de alte animale. Astfel. În afară de acestea. În timp ce carnea de bibilică.cazuri este considerată o delicatesă (carnea de bibilică. De asemenea. prepeli ele.

curca. esut gras. mobilă. Colora ia mu chilor nu este uniformă i variază cu specia. ra a. fibre. splina. carnea reprezintă esutul muscular striat (scheletic) al animalelor. opera iunea de opărire la o temperatură înaltă. întârzie degradarea glicogenului. Pielea este sub ire. 2. datorită degenereşcen ei grase. Uneori în această categorie sunt cuprinse i organele comestibile: inima. ficatul poate prezenta culoarea ciocolatie-gălbuie consistentă friabilă. vase sangvine i limfatice. frăgezimea cărnii este mai bună decât la cele adulte.în sensul larg al cuvântului carnea reprezintă musculatura scheletică împreună cu esuturile de legatură: esut conjunctiv.în sens strict. substan fundamentală). fibrele musculare mai groase i grăsimea bine dezvoltată.) Structura morfologică . aponevroze. pipotă. conjunctiv şi alte esuturi). La păsările tinere. Tehnologia de tăiere influen ează într-un sens sau altul frăgezimea cărnii. esut osos. La palmipede colora ia mu chilor este roşie intens. carnea provenită de la rasa Plymouth Rock alb este mai fragedă decât cea de la rasele Cornish i New Hampshire. galinaceele fiind cunoscute sub denumirea de păsări de culoare albă. cu efect nefavorabil asupra acestei însu iri. implicit. carnea puilor din rasă Moscova este mai fragedă i. tendoane. . de culoare alb-roză sau galbenă. vârsta sexul. nervi. după cum păsările cu o intensitate mai mare de creştere au carnea mai fragedă decât cele cu o intensitate mai mică. mai ales dacă se realizează în timp îndelungat. gâsca. la fel. La galinacee carnea este albă în regiunea pieptului i roşiatică în celelalte regiuni. unde sarcolema fibrelor musculare este mai groasă. se valorifică i se consumă împreună cu pielea.Carnea păsărilor domestice este mai fragedă decât cea provenită de la păsările de vânat. Aceste păsări sunt cunoscute i sub denumirea de păsări cu carne ro ie. astfel. mai suculentă decât carnea puilor din rasa Alba rusească. Elementele structurale componente ale cărnii (celule. inimă i splină) au culoare ro ie închis la toate speciile. se prelucrează. Organele interne (ficat. putând atinge 28-40%. Altă particularitate a cărnii de pasăre o constituie faptul că ea se ob ine. ficatul. piele. sunt diferite în func ie de natura esuturilor (muscular.6. Diferen e mari apar i între diferite rase de păsari. de exemplu. Structura şi morfologia c rnii de pas re Principalele specii de păsări domestice furnizoare de carne sunt: găina. a. La păsările îngră ate.1. i 215 . pipota.

0 1.0 1.3 18. stare de îngrăsare i regiunea anatomică. Substan a uscată a cărnii constituie partea nutritivă a cărnii.3 Substan e proteice% 22. Aceasta este constituită din apă şi substan ă uscată (protide.5 70. b) Compozi ia chimică Apa din carne constituie componentul chimic care se găseşte în propor ia cea mai mare în carne (cca 2/3). . variind în func ie de numeroşi factori (specie.0 1.0 Substan e grase% 4.0 17. Ponderea esutului muscular reprezintă 60-76% din greutatea carcasei.0 18.6 Săruri minerale% 1.1 1.5 55.0 17.3 42.7 67. specia (găinile au cel mai mare con inut în apă. săruri minerale etc.2 54.0 16. iar ra ele şi gâştele cel mai mic). osos).0 23. Tabel 2. existând diferen e de 10-15% între animalele grase şi slabe). vârstă. din care men ionăm: . Con inutul în apă din carne este influen at de o serie de factori.8 26. carnea de pasăre nu 216 . sex. pe intestine i pe pere ii interni ai cavitătii abdominale.7 40. înregistrându-se diferen e de 414%).5 22. fiind dată de proteine. rasă.0 0.unitatea taxonomică la care apar ine animalul.0 55. pe pipotă. conjunctiv.4 10.0 19. . lipide. vârstă. .1 Grăsimea este depusă cu predilec ie în esutul conjunctiv subcutanat.7 1.7.0 1. săruri minerale şi vitamine reprezentând cca.5 21.0 63.starea de îngrăşare (con inutul în apă se reduce pe măsură ce se îmbunătă eşte starea de îngrăşare a animalului.Compozi ia chimică a esuturilor este variabilă în func ie de natura acestora (muscular. Con inutul în grăsime este influen at în mare masură de specie. etc).Principalele componente chimice în carnea de pasăre Specia Găina Curca Gâsca Ra a Stare de îngră are Slaba Medie Grasă Medie Grasă Medie Grasă Grasă Apa 72.3 8. Datorită reparti iei uniforme de grăsime printre fasciculele musculare. sex.) esutul muscular ocupă cea mai mare pondere în structura carcasei şi cărnii.1/3 din compozi ia cărnii. ca urmare influen ează compozi ia chimică a cărnii.5 26. lipide.vârsta (cantitatea de apă scade în raport cu vârsta. rasă.

palmipedele (gâstele i ra ele) acumulează o cantitate mai mare de grăsime decât galinaceele (broileri. La pasăre datorită reparti iei uniforme de grăsime printre fasciculele musculare. Carnea de găina are în componen ă următoarele 217 . i o cantitate mică de colesterol. Culoarea galbenă a grăsimii este produsă de anumi i pigmen ii liposolubili (xantofili i lipocromi). precum şi în biochimia cărnii. Efectele exercitate de rasă. în special. în schimb hrana joacă un rol important. vârstă. în activitatea contractilă a musculaturii şi în procesul de maturare a cărnii Vitamine Carnea i organele de pasăre constituie o sursă bogată de vitamine din grupul B. Grăsimea de găina con ine în medie 18% acid linoleic i 0. acid folic i nicotinamidă. gustos i aromat.44% linolenic. Grăsimea din carnea de pasăre are un con inut ridicat de acizi gra i nesatura i i o cantitate mică de colesterol. Aroma din carne este prezentă datorită. găini adulte. Sărurile minerale şi vitaminele din carne au un rol important în func ionalitatea diferitelor sisteme şi organe. Vârsta joacă un rol important în definirea gradului de suculen ă al cărnii. încât prin valorificarea acestei cărni sub formă de supe concentrate se asigură ob inerea unor produse alimentare de calitate superioară. în special cea provenită de la găină i curcă are numeroase însu iri organoleptice i nutritive. cât i con inutului mai mare în apă pe care îl are. alături de o serie de compu i sulfurici. grăsimea de ra a are un con inut de acizi gra i de 15% linoleic i 0. Unii cercetători au demonstrat că to i compu i chimici din carnea de pui de găină care determină savoarea pot fi concentra i prin intermediul unei coloane de distilare. B12. astfel carnea păsărilor tinere este mai suculentă decât a celor adulte. sex asupra savoarei cărnii de pui de găina influen ează mai pu in această însu ire. curci/curcani). în mare masură. Grăsimea din carnea de pasăre are un con inut ridicat de acizi gra i nesatura i din care cauză se tope te la o temperatură mai scazută decât carnea de bovine. datorită fine ii accentuate a acesteia. formării de carbonili. Grăsimea se depune în principal subcutanat i în jurul organelor interne.73% acid linolenic. este săracă în calorii i bogată în proteine.este marmorată. carnea nu este marmorată iar în timpul pregătirii culinare grăsimea musculară se tope te i îmbibă produsul care devine suculent. Carnea de pasăre. Amoniacul se găse te în frac iunea volatilă care dă savoarea cărnii de pasăre. Grăsimea de curcan are cea mai ridicată valoare biologică cu 45% acid linolenic.

acid folic.20 0. piridoxina.12 0. acid nicotinic. în special prin nerespectarea odihnei necesare pentru refacerea glicogenului muscular. conduc la scăderi anormale ale valorii pH din carne.1 mg/100 g carne roşie. s-au mai pus în eviden ă acidul folic (2. Tabel 2.8. Grăsimea esuturilor de pasăre con ine o cantitate mai mare de vitamina A decât grăsimea subcutanată. 218 . Glucidele din carne. La început intră în rigiditate muşchii pectorali.32 PP 7. apoi musculatura pulpelor. ca i lipsa unei pregătiri adecvate a păsărilor înainte de sacrificare. respectiv albă).10 mg/100 g). Condi iile necorespunzătoare de transport a animalelor la abator. riboflavina. . Glucidele. acidul pantotenic (530-900 mg/100 g) şi biotina (5. ciancobalamina (vit B12). concurând la determinarea calită ii cărnii.13 mg.18 0.09 Vitamine (mg%) B2 0.00 8.Cantitatea unor vitamine şi săruri minerale în carnea de pasăre Specificare Găina Curca Gâsca Ra a B1 0.1%. acid pantotenic.2. deşi se găsesc în cantitate redusă. în paralel începe şi fenomenul de maturare.3 Fosfor 230 180 180 180 Clor 60 123 120 85 În afară de vitaminele men ionate în tabel. Acestea au o pondere redusă sub 1% însă au un rol important în desfăşurarea proceselor biochimice.90 Sodiu 85 66 25 82 Săruri minerale Potasiu 350 365 420 285 (mg%) Calciu 10 23 10 10 Magneziu 28 28 Fier 2 3. au o cinetică diferită de cele de la mamifere.15 0.7 Cupru 0.vitamine: tiamina. Particularită i ale alterării cărnii de pasăre Modificările biochimice produse în carnea de pasăre după tăiere.11 0. La grăsimea de ra ă aceste valori sunt de 0.00 6. deci mult mai repede.6 respectiv de 0. Astfel grăsimea din esutul muscular de găină are un con inut de vitamina A de 0. 2. Ficatul are un con inut ridicat de vitamina A şi vitamina PP. Rigiditatea musculară se instalează în 1-2 ore. cu repercursiuni negative asupra valorii ei nutritive.1 2 1.2 0. ac ionează asupra activită ii contractile ale musculaturii.8 mg şi 3.6.7 mg % pe când grăsimea subcutanată con ine numai 0. biotina.

Cu toate acestea. după spălare. de 2 ori în Spin-Chillers (răcitor rotativ prin imersie) şi de 3 ori pe cârligele conveierului terminal. culoare şi miros. neîndepărtarea rinichilor şi pulmonilor etc. Suprafa a cavitară are de obicei un nivel de contaminare bacteriană ini ială mult mai mare decât suprafa a cutanată. asupra salubrită ii produselor ob inute (Stănesc şi Laslo. neplăcute. Procesul se exteriorizează prin formare de mucus lipicios (mâzgă) înso it de modificări specifice de consisten ă. În interiorul carcasei de pasăre cea mai ridicată încărcătură bacteriană se constată după eviscerare. Cea de-a doua treapă a putrefac iei. Cavitatea viscerală manifestă frecvent mirosuri acre. Pielea constituie o veritabilă barieră fa ă de agresiunea microbiană. produsă de bacteriile anaerobe. se instalează mai greu la exterior (suprafa a cutanată) către profunzimea maselor musculare. prin particularită ile tehnologice de ob inere şi prelucrarea carcasei de pasăre. viteza de deplasare a conveierului. Această stare se datorează particularită ilor tehnologice de eviscerare. suprafa a cutanată rămâne umedă o perioadă lungă de timp favorizând dezvoltarea bacteriilor aerobe dacă sunt asigurate condi ii prielnice de temperatură. s-a demonstrat importan a respectării condi iilor de igienă pe fluxul tehnologic de sacrificare a păsărilor.). Într-o serie de cercetări. 1982). Caracteristica organoleptică importantă a alterării cărnii de pasăre o reprezintă formarea unei mase adezive vâscoase (mâzgă) pe suprafa a externă a carcaselor.V. îndepărtarea incompletă a tuturor segmentelor tractusului digestiv cu rămânerea în aderen ă naturală la carcasă a unor fragmente din acestea (por iuni de cloacă. (Mănescu şi col. pentru ca. intensitatea şi viteza proceselor alterative la carnea de pasăre sunt în mod pregnant influen ate de nivelul de contaminare microbiană şi de spectrul microorganismelor de pe diversele etape de la ob inerea cărnii în abator până la consumator. guşe sau esofag). să scadă de aproximativ 3 ori. 1987). Respectarea parametrilor tehnologici de func ionare a instala iilor (temperatura apei din opăritor şi din Spin-Chillers. timpul de opărire etc. Putrefac ia aerobă superficială astfel instalată rămîne cantonată la nivel cutanat un timp mai lung fără a difuza în profunzime. suprafe ele pot fi verzui. condi iile de igienă influen ează în cea mai mare măsură încărcătura bacteriană a cărnii de pasăre. de stomac glandular. cum ar fi: eviscerarea par ială. În stadiile avansate de alterare. ruperea intestinului cu extravazarea de con inut. fa ă de sfârşitul zilei de lucru. Astfel.Ca şi la carnea de mamifere. 219 . Există diferen e considerabile între încărcătura bacteriană existentă pe diverse repere ale fluxului tehnologic din abator la începutul programului de activitate. chiar fluorescente la U. când numărul total de germeni (NTG) creşte de 29 ori în apa din opăritor.

ceea ce face ca valoarea pH-ului să fie mai mare cu 0. tânăr . asigurând condi ii mult mai bune pentru dezvoltarea bacteriană. În general carnea provenită de la tineretul animal este mai susceptibilă la alterare timpurie decât cea de la animale adulte. cu aspect seros. por ionare şi preambalare s-au făcut în condi ii necoresunzătoare de igienă se instalează o veritabilă însămân are bacteriană de la suprafa ă în profunzime.2-0.igienizarea zilnică a spa iilor şi utilajelor tehnologice. Umiditatea cărnii animalelor tinere este mai mare cu 2-4 procente. În cazul în care carcasele sunt preambalate în pungi de polietilenă. cea viscerală şi cea intersti ială. Datorită condi iilor de anaerobioză create. gelatinos. iar opera iile de tranşare. procesul alterativ debutează cu putrefac ia anaerobă care se propagă din toate direc iile. grăsimea de depozit. putrefac ia anaerobă se instalează foarte repede cuprinzănd masele musculare profunde.4 unită i decât la cărnurile normale. duşare. Totodată. La animalele foarte tinere propor ia esutului conjunctiv fa ă de esutul muscular este mai mare decât la cele adulte. care reprezină un excelent mediu de cultură constituie prima intă a agresiunii bacteriene. Gradul de contaminare şi umiditatea crescută favorizează apari ia timpurie a procesului alterativ la nivelul suprafe elor cavitare atunci când sunt asigurate condi ii corespunzătoare de temperatură pentru activitatea microbiană. La aceste cărnuri şi dinamica proceselor biochimice este perturbată. atât la nivelul suprafe ei cavitare. Toate aceste aspecte sunt prielnice dezvoltării bacteriene şi instalării timpurii a proceselor de putrefac ie atunci când carnea este inută în condi ii necorespunzătoare. Vârsta. De asemenea. este epuizată şi adesea înlocuită cu esut conjunctiv lax puternic infiltrat. deplumare. Eficien a acestor opera iuni asupra bacteriilor de pe suprafe ele cavitare este însă nesemnificativă. o bună parte din bacteriile de pe suprafa a cutanată a carcasei se îndepărtează. În cazul în care carnea preambalată este inută la temperatură pozitivă convenabilă se instalează foarte repede procese de putrefac ie mixtă (aerobă şi anaerobă) care în timp scurt cuprinde întrega masă a bucă ii de carne. contribuie la reducerea contaminării carcaselor de pasăre ob inute. De asemenea predomină 220 esutul conjunciv lax. Carnea provenită de la animale foarte slabe este de asemenea mai uşor alterabilă. folosirea unor surse de raze ultraviolete în sălile de sacrificare şi ambalare. La acestea se constată atrofia musculară şi dezvoltarea în compesa ie a esutului conjunctiv. starea de îngrăşare şi specia animalului de la care provine carnea au oarecare influen ă asupra vitezei de instalare şi asupra intensită ii proceselor alterative. Prin opera iile tehnologice de opărire. Sucul muscular acumulat în pungă. cât şi al celei cutanate. răcire în bazine cu apă.

esut care are o mare capacitate de hidratare şi putere de re inere a apei. linolenic.4. la temperatură nu mai mare de -18ºC.6. Caracterstici microbiologice normale pentru carnea proasp t Carnea de pas re proasp t poate avea maxim 30 germeni pe câmpul microscopic la suprafa . primele microorganisme specifice procesului alterativ apar in genului Pseudomonas şi Achromobacter. bacterii anaerobe sulfitoreduc toare maxim 10/g produs. În cazul depozitării îndelungate a cărnii congelate în condi ii neadecvate de frig (10…-12º C) este posibilă şi invazia micotică a carcaselor.8 -6. Salmonella absent în 25g produs. linoleic. de obicei atunci când se produce alterarea cărnii men inută la temperaturi joase. arahidonic etc. Altă particularitate a alterării mai timpurii a cărnii congelate de pasăre. reac ia Kreis – negativ şi pH cuprins între 5. fa ă de 6 luni în al doilea. în primul caz. De aceea.0. Astfel. 2. cantitatea de acizi graşi nesatura i (oleic. În timpul conservării. Susceptibilitatea la oxidarea timpurie a grăsimii de pasăre se datoreşte propor iei mult mai mari de acizi graşi nesatura i din structura ei chimică comparativ cu grăsimea din carnea de rumegătoare şi chiar din cea de porc. Propor ia acizilor graşi din grăsimea de pasăre este diferită la palmipede fa ă de galinacee. 221 .) este mai mare în grăsimea de palmipede fa ă de cea de galinacee. Când sunt utilizate antibioticele mucegaiurile devin principalii agen i ai alterării. care se exteriorizează prin formare de insule circumscrise sau chiar zone difuze de mucegai la suprafa ă.. când timpul de depozitare nu trebuie să depăşească 4 luni. chiar dacă este păstrată în condi ii bune de frig se referă la descompunerea oxidativă a grăsimii (râncezirea). apoi Alcaligenes şi ocazional microccoci şi lactobacilli. la care substan a fundamentală este abundent reprezentată. viteza de oxidare a acizilor graşi din grăsimea de palmipede este mult mai mare fa ă de galinacee. fenomen constatat chiar în cazul conservării cărnii prin congelare. 2. Caracteristici fizico-chimice pentru carnea proasp t Carnea de pas re refrigerat poate avea valori pentru azot uşor hidrolizabil maxim 25 mg NH3/100 g carne.6. În cazul în care carnea este ambalată în pungi de polietilenă închise ermetic sub vacuum şi/sau când atmosfera din depozitele frigorifice este înlocuită par ial cu gaze inerte (bioxid de carbon sau azot) atunci timpul de păstrare la frig poate fi prelungit până la 1 an sau chiar mai mult. iar în profunzime germenii trebuie s fie absen i. reac ia pentru H2S -negativ .nedensificat. oferind deci condi ii prielnice pentru activitatea bacteriană.3.

Bacilus mezentericus) anaerobe (Bacilus putrificus. destinate pentru alimentarea bolnavilor de rinichi. refrigerate i depozitate la temperaturi de 3-4°C. perturbări ale circula iei precum şi diabet. Staphilococcus etc. În toate cazurile prezentate. de Microbacterium thermophactum i de lactobacilli atipici. În mod obi nuit la carcasele de pui broiler de găină. ficat. în carnea de pasăre pot să se întâlnească mucegaiuri i chiar drojdii (levuri). În cazul caracaselor de broiler de curcă refrigerate cu aer rece. inimă. Corynebacterium. carnea de gâsc şi ra 1-2 luni. fenomenele de alterare apar după aproximativ 12 zile. precum: Moraxella.1. Microorganismele din carnea de pasăre sunt relativ identice cu cele prezente în carnea mamiferelor. să excludă hidra ii de carbon mai ales zahărul şi substan ele zaharoase la diabet. Consumul ridicat de grăsimi se pare că este cauza principală a o serie de de îmbolnăviri din care cauză rolul grăsimilor în regimul alimentar a făcut obiectul a diferite 222 . 2. să se complecteze necesarul de grăsimi uşor hidrolizabile. Aceste preparate trebuie să satisfacă următoarele cerin e : protejarea celulelor renale contra excita iei prin abunden ă de sare.In condi ii industriale carnea refrigerat se depoziteaz la 0-4˚C. să limiteze con inutul de grăsimi animale pentru menajarea activită ii inimii şi a sistemului circulator şi biliar. în special. Micrococcus. dezvoltarea speciilor din genul Pseudomonas este inhibată de poten ialul redox mic i de CO2 acumulat. Particularit i ale preparatelor din carne de pas re Preparatele din carne de pasăre sunt în general preparate dietetice sărace în grăsimi şi clorură de sodiu. timp de 2-4 zile. Pseudomonas. Bacteriile care produc putrefac ia pot fi: aerobe (Proteus. congelat la -15˚C cel mult 3-5 luni. de microorganisme din genul Alteromonas. prelucrate corespunzător. carcasele refrigerate au fost ambalate în pungi de plastic. primele semne ale alterării sunt prezente după 7 zile de depozitare la temperatura de 5°C. La carcasele ambalate în pungi impermeabile pentru aer. alterarea este produsă. permeabile pentru aer. Bacilus subtilis. după 14 zile la 2°C.7. Ele apartin unor genuri de bacterii. după 22 zile la 0°C i după 38 zile la -2°C. Escherichia Coli. În afara bacteriilor. Preparate din carne de pas re 2. să fie uşor de emulgat şi descompus de enzimele gastrice. Clostridium perfringens şi Clostridium sporogenes).7.

Interesează şi tipurile de germeni de contaminare. Numărul de germeni nu trebuie să depăşească 103/cm2. influen ează direct calitatea produselor finite prin ele însele. Materiile prime precum şi materiile auxiliare destinate fabricării preparatelor din carne.7. în sensul că determină o anumită activitate fermentativă a microflorei spontane şi a culturilor de starter.studii. La o depozitare pe o perioadă 223 . Un grad de contaminare mai mare va determina o anumită durată de păstrare în func ie de temperatură. Carnea utilizată trebuie să îndeplinească următoarele condi ii: să fie salubră. deoarece va ajunge la un număr mai mare de microorganisme/cm2. bine hrănite şi odihnite. iar calitatatea organoleptică.2. fizico – chimică şi microbiologică a materiilor auxiliare vegetale şi a ingredientelor de sărare trebuie să se încadreze condi iilor prevăzute în normele oficiale. Materii prime folosite la ob inerea preparatelor din carne de pasăre Materiile prime şi cele auxiliare de origine animală trebuie să fie de prospe ime şi calitate nutritivă corespunzătoare. adică să provină de la animale sănătoase. dar şi indirect. Şuncă din piept de pui Cremwuşti din piept de pui Piept de curcan afumat 2. In aceste produse adaosul de slănină este înlocuit cu adaos de grăsimi vegetale. deoarece riscurile cele mai mari sunt provocate de bacteriile puternic proteolitice şi lipolitice. să aibă un grad minim de contaminare. Pe baza cercetărilor a luat o dezvoltare mai mare cererea de grăsimi vegetale.

etc.41 pentru ultimul raport. ceea ce dovedeşte că materia primă nu este de calitate ireproşabilă. În mod normal carnea trebuie să fie de culoare roşcată. deoarece în produsul final trebuie să se asigure o valoare de 2. dacă capacitatea de re inere a apei este prea mare. rezisten a cărnii.mai mare se dezvoltă în special microorganismele psihotrope din genurile Pseudomonas.con ine mai mult de 20 mg NH3/100 g esut. deoarece este lipsită de fermitate şi are un con inut prea mare de umiditate. Proprietă ile tehnologice ale cărnii se referă la: capacitatea de re inere a apei.provine de la animale prea grase. Carnea are influen e negative dacă: . În carne.prezintă un raport necorespunzător apă/proteină şi grăsime/proteină. . acestea fiind influen ate de proprietă ile fizico-chimice şi morfo-structurale. De asemenea carnea trebuie să fie corect refrigerată t<4°C. la mărun ire la cuter. poate forma peliculă deasupra granulelor de carne. Acinetobacter. capacitatea de re inere sau cedare a sucului. . ceea ce înseamnă 19. ceea ce îngreunează uscarea. cantitatea de apă migrată în stratul periferic nu poate compensa cantitatea de apă evaporată la suprafa a acestuia şi în consecin ă stratul periferic se va deshidrata mai intens şi se va închide la culoare. deoarece acesta. rata pierderilor prin maturare şi păstrare. Capacitatea de re inere a apei constituie for a cu care proteinele cărnii re in o parte din apa adăugată sub ac iunea unei for e externe (presare. 224 . în centrul termic al por iunii celei mai groase. capacitatea de hidratare a cărnii. . .provine de la animale prea tinere. în sarcolemă (20%) şi în spa iul intersti ial (10%). cea mai mare cantitate de apă din muşchi este con inută de miofibrile (până la 70%).con ine o cantitate redusă de pigment heminic.vârsta (păsările tinere au o capacitate de re inere a apei mai mare decât cele adulte şi bătrâne).con ine o cantitate mare de esut conjunctiv şi în special esut conjunctiv lax. deoarece o carne grasă nu permite tirajul compozi iei în timpul uscării. Factorii mai importan i ce influen ează capacitatea de re inere a apei sunt: . . .carnea nu are capacitatea de re inere a apei optimă. ceea ce este defavorabil pentru procesul de uscare. .5% proteină şi maximum 47% grăsime în produsul finit. tăiere.). rata pierderilor prin fierbere sau prăjire.specia (cea mai mică capacitate de re inere a apei o are carnea de pasăre).

tocarea măruntă a cărnii. Capacitatea de hidratare a cărnii reprezintă proprietatea cărnii de a absorbi. . respectiv peste 6. adaosul de substan e chimice. atunci când este pusă într-un lichid.starea de îngrăşare (animalele sacrificate cu stare medie de îngrăşare au cea mai mare capacitate de re inere a apei). Capacitatea de re inere a apei are multiple semnifica ii: . .influen ează unele însuşiri senzoriale: culoare. Carnea care nu re ine bine apa se retractă la fierbere. (efectul negativ se poate anihila prin optimizarea factorilor de varia ie).starea de prospe ime a cărnii (cea proaspătă. are o capacitate mai mare de re inere a apei. influen ează calitatea produselor finite.structura proteinelor. 225 . măresc capacitatea de re inere a apei).20°C şi adaosul de sare şi polifosfa i.tipul de muşchi (cei roşii au o capacitate de re inere mai mare a apei. iar pH-ul scăzut conduce la micşorarea capacită ii de re inere a apei. capacitatea de re inere a apei (sucului) are o importan ă deosebită. . care la rândul ei este influen ată de reducerea pH-ului şi de unirea filamentelor de actină şi miozină în stadiul rigor mortis. . fa ă de carnea învechită). tratarea termică. decât muşchii albi).constituie o însuşire importantă în păstrarea valorii nutritive a cărnii (pierderea de suc diminuează valoarea nutritivă a cărnii). Datorită acestei proprietă i. Ca urmare. consisten ă etc. iar produsul nu mai este consumat cu plăcere. sărare. determină o capacitate ridicată de re inere a apei. congelare/ decongelare şi. când pH-ul este mare. se realizează o creştere în volum. influen ează capacitatea de hidratare.influen ează pierderile de suc la tratamentul termic.procesele tehnologice de prelucrare a cărnii . .procedeele de prelucrare (congelare. îşi diminuează volumul. liofilizare. . temperatura de procesare de 15. implicit. .influen ează durata de conservabilitate a cărnii.. reflectată prin următoarele: . decongelare.condi ionează direct pierderile în greutate la conservarea prin frig.influen ează pierderile de suc la prelucrarea cărnii prin tranşare. Astfel.constituie o însuşire tehnologică importantă pentru producătorii de carne şi preparate din carne.. influen ând şi calitatea globală a cărnii. . gradul de mărun ire. .. pierderea de suc creşte.

Aceasta constituie însuşirea cărnii de a pierde o anumită cotă din greutatea proprie. are un coeficient mai redus de pierderi prin pregătire. Capacitatea de hidratare a cărnii asigură: . sex.maturarea în carcasă sau în por iuni tranşate.păstrare). Rata pierderilor prin fierbere sau prăjire. Rezisten a cărnii reprezintă însuşirea cărnii de a rezista la întindere.în greutate şi o îmbunătă ire a frăgezimii. felul muşchiului. . fiind opusă frăgezimii. rasă. tăiere şi strivire a fibrei musculare.procesul de prelucrare a cărnii. influen ează în mod deosebit modul de valorificare a cărnii în gastronomie. de procesare (condi ii de abatorizare şi procedee de prelucrare . care se îmbunătă eşte (determinând un randament cantitativ superior şi influen ează pozitiv calitatea produsului). Pierderile prin fierbere şi prăjire se realizează pe seama con inutului în apă. regiune corporală.indirectă (oferă informa ii asupra con inutului cărnii în esut conjunctiv şi asupra structurii fibrei musculare). Rezisten a cărnii poate avea semnifica ie diferită. . starea de îngrăşare. stadiul de îngrăşare). Capacitatea de hidratare este influen ată de factorii de varia ie ca şi capacitatea de re inere a apei. Acest fenomen este produs de slăbirea for ei de coeziune a fibrelor musculare. Rezisten a cărnii este indusă de particularită ile structurii morfologice a fibrei musculare. Mărimea pierderilor prin maturare influen ează însuşirile tehnologice şi organoleptice ale cărnii. . precum şi pierderile economice. Rata pierderilor prin fierbere sau prăjire. 226 . de specie. rasă. în timpul maturării şi păstrării. Factorii de varia ie in de: . grăsime şi suc.palatabilitatea cărnii proaspete sau maturate şi determină îmbunătă irea frăgezimii.directă (exprimă palatabilitatea cărnii proaspete şi metodologia de prelucrare). Carnea care pierde o cantitate de suc mai mare în timpul maturării. reprezentând un criteriu de exprimare a capacită ii de re inere a apei pentru carnea prelucrată sau pregătită. Rata pierderilor prin maturare şi păstrare.felul maturării şi păstrării . vârstă de sacrificare. individualitate. Aceasta reprezintă însuşirea cărnii de a pierde o anumită cantitate de apă şi de suc propriu. de con inutul cărnii în esut adipos şi. Aceste pierderi sunt provocate şi de particularită ile de structură ale esutului muscular. în esut conjunctiv propriu-zis.animal (specie. astfel: . în special.

Editura ASAB. Nielsen S. Editura Tehnica Bucureşti. bătrâni şi convalescen i. BIBLIOGRAFIE PARTEA A II-A 1. 4. 1978. Datorită structurii sale fine. Ed Tehnică. 3. edi ia a III-a. 9. fiind un aliment ideal pentru toate vârstele. Food Analysis. şi colab. uşor şi are numeroase şi alese însuşiri organoleptice şi nutritive. 2003.wikipedia. – Manualul inginerului de industrie alimentară.. 2009. Ed Tehnică. de porc sau de vi el şi con ine to i aminoacizii esen iali necesari alimenta iei omului. Bucureşti. Banu C.L. 6. 2. Purdue University. Springer..Vol 2. Prin cantitatea mare de proteine. . Diaconescu M. Stănescu V. Alexe P. Banu C. Laslo C.Lucrări practice şi activită i de produc ie. 5. . A.Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animală . West Lafayette Indiana. 8.. volumul I. Editura Didacticâ şi Pedagogică.Manualul Inginerului de Industrie Alimentară. este uşor de masticat şi digerat... 2002. II.. este săracă în calorii şi bogată în proteine. se prepară repede.. Tipo Agronomia Cluj-Napoca. . Chimia sanitară a mediului vol II. iar pentru însuşirile sale dietetice este recomandată mai ales pentru copii. Bucureşti. 2003. www. Dumitrescu H. Banu C. Banu.Tehnologia prelucrării peştelui. Bărdu a Z.ro – Tehnologii 227 . coordonator – Tratat de industrie alimentar alimentare. C. carnea de pasăre este superioară cărnii de vacă.S. 1987.Ed Medicală Bucure ti. 1999. Bucureşti. în special cea provenită de la găină şi curcă.Procesarea industrială a cărnii ed iia aII-a.. 1982 7.Carnea de pasăre. Mănescu S. Banu C. Vizireanu C. Bucuresti. Dumitraşcu..Solul i alimentele...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->