Sunteți pe pagina 1din 2

Tema:

Metoda de reglementare a dreptului ecologic


In literatura juridica de specialitate se mentioneaza ca in vederea reglementarii
relatiilor ecologice sunt utilizate doua metode de reglementare a relatiilor:
1)Imperativa(administrativa)-reprezinta mijloacele si procedeele cu ajutorul carora
statul impune o conduita stricta obligatorie subiectilor participanti la relatiile
ecologice.
2)Dispozitiva(civila)-reprainta mijloacele si procedeele cu ajutorul carora statul
determina ca subiectii participanti la relatiile ecologice sa-si aleaga desinestator
conduita astfel incit subiectilor de drept li se dau alternative.(de ex:resursele
acvatice)-poi sa o imbuteliez,sa o consumi.

Marea majoritate a autorilor in litratura de spcilaitate considera ca metoda de
reglemenatre a dreptului ecologic ste una mixta,dar in care prevaleaza cea imperativa.
Este imperativ-dispozitiva.Este atribuit la ramura de drept public care determina
echilibrul ecologic.

Sistemul ecologic reprezinta o totalitate de institutii juridico ecologice la baza
formarii carora isi gasesc existenta normele juridico-ecologice cu caracter omogen
care au ca scop,si sarcina reglementarea relatiilor cu privire la protectia mediului
natural si folosirea rationala a resurselor naturale.

Se considera ca sistemul dreptului ecologic este constituit din doua parti:

1)Partea generala-include si studiaza asa elemente cum sunt-obiectul si metoda de
reglementare,principiile dr.ecologic,izvoarele dr.ec.,dr.de proprietate asupra
resurselor naturale,dr.de beneficiere asupra resurselor naturale,administrarea de stat in
domeniul protectiei mediului si gestionarea resurselor naturale,expertiza ecologica si
evaluarea impactului asupra mediului,auditul ecologic,raspunderea juridica pentru
incalcarea legislatiei ecologice.

2)Partea speciala-Include si studiaza regimul juridic e protectie si folosire a fondului
funciar,regimul juridic de protectie si folosire a fondului forestier,regimul juridicmde
folosire a spatiilormvrzi rurale si urbane,reg.jur.al ariilor naturale protejate de stat,a
resurselor acvatice(fondului apelor),a subsolului,regimul juridic de protectie si
folosire a regnului animal,regimul,juridic a aerului atmosferic,potectia intrnationala a
mediului(dreptul international ecologic sau ecologic international).

NORMELE JURIDICE ECOLOGICE

Normele juridice ecologice reprezinta niste reguli de conduita elaborate,adoptate si
sanctionate de catre organele puterii de stat care au menirea de a reglementa relatiile
ecologice ce tin de protectia mediului natural,folosirea rationala a resurselor
naturale,regenererea rsursleor naturale,inclusiv conservarea acestora in scopul
mentinerii echilibrului ecologic.
Se considera ca normele juridice ecologice pot fi clssificate in citeva grupe:
1)Norme juridico ecologice imperative -suntnacele categoriimde norme care
determina si stabilesc o conduita stricta a subiectiilor participanti la relatiile
ecologice.art.38,45 a legii cumprivire la mediul inconjurator

2)normele juridico ecologice dispozitive-sunt normele care dau posibilitatea
subiectilor pariticpanti la relatiile ecologice sa-simstabileqsca conduita de sisnestattor.

3)Normele juridico cologice materiale-sunt acele cateogoriimdemnorme continutul
carora stabilesc drepturi si obligatiuni ecologice.

4)Normele juridico ecologic procesuale-sunt acele categorii de norme xare stabilesc si
determina procedura de realizare a drepturilor si de executare a obligatiunilor.

ACTE NORMATIVE CU CARACTER PROCESUAL
LEGEA CU PRIVIRE LA EXEPERTIZA ECOLOGICA SI EVALUAREA
IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR.

5)Norme-notiuni juridice ecologice-sunt obligatoriimpenteu calificarea corecta a unor
fapte.
Subsatnte minerale solide argila,nisipul.
Substante minrale lichide
Normele juridicomecologice (notiuni)sunt acelea care determina regimul resurselor
naturale pentru calificarea corecta a unor fapte.
Fond Funciar-toate vategoriile de terenuri indiferent de destinatia lor art.2 CF.

6)Norme juridico ecologice principii sunt categoriile de norme care stabilesc ideile de
baza dundamentale ale protectiei mediului.

7)Juridico ecologice tehnice care determina calitatea resurselor naturale determina
procesura de prelevare a probelor.(acestea sunt standardele,gonsturile si snipurile).

RAPORTURILE JURIDICE ECOLOGICE reprezinta totalitatea relatiilor sociale
reglementate de normele juridice ecologice,relatii care apar intre organele puterii
denstat si pf si j,in legatura cu protectia mediului natural,folosirea rationala a
resurselor naturale,regenerarea resurselo naturale si conservarea acestora,ca si toate
celelalte categorii ecologice.
Raportyrrile juridice ecolgice sunt constituite din obiect subiect simcontinut.
Subiectiimsunt-statul RM,este reprezentat de parlamentul rm,guvernul
rm,presedintele rm tot este subiect a raporturilor juridice ecologice,are 2
imputerniciri.Ministerul Mediului.
2)Organele administratiei public locale de nivelul 1 si 2.
3)Persoanele juridice cu capital mixtnsimstrain
4)Persoanele fizice cetateni a rm ,straini si apatrizi.
5)Organizatiilmecologice non guvernamentale.