Sunteți pe pagina 1din 95

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE


VAMUIREA MARFURILOR REGIMUL VAMAL
SI PROCEDURA VAMALA IN ROMANIA
COORDONATOR
Conf. univ. dr. Mihaela Belu
CUPRINS
INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I SISTEMUL NATIONAL VAMAL 5
1.1. Importanta sistemului vamal in economiile contemporane 5
1.2. Conceptul de sistem vamal 6
1.3. Istoricul vamii romane 7
1.4. Organizarea si functionarea actuala a sistemului vamal roman 11
CAPITOLUL II REGIMUL VAMAL IN ROMANIA 21
2.1. Regimurile vamale definitive in Romania 21
2.1.1. Importul 21
2.1.2. !portul 25
2.1.3. Regimul vamal aplica"il calatorilor si altor persoane fizice 26
2.2. Regimurile vamale suspensive in Romania 27
2.2.1. #ranzitul vamal 3$
2.2.2. %ntrepozitul vamal 3$
2.2.3. %dmiterea temporara 34
2.2.4. &erfectionarea activa 35
2.2.5. &erfectionarea pasiva 36
2.2.6. #ransformarea su" control vamal 37
2.3. %lte destinatii vamale in Romania 37
2.3.1. 'onele li"ere 3(
2.3.2. Ree!portul marfurilor straine de pe teritoriul Romaniei 4$
2.3.3. )arfurile e!portate si returnate in Romania 4$
CAPITOLUL III PROCEDURILE VAMALE IN ROMANIA 41
3.1. *tatutul vamal al marfii in Romania 41
3.2. &rocedurile vamale 44
2
3.2.1. Comisionarii in vama 46
3.2.2. tapele vamuirii in Romania 51
3.2.2.1. Operatiuni preala"ile vamuirii 52
3.2.2.2. Completarea+ verificarea+ acceptarea si
inregistrarea declaratiei vamale 5(
3.2.2.3. Controlul vamal si plata drepturilor vamale
aferente 61
3.2.2.4. %cordarea li"erului de vama 64
3.2.2.5. Controlul vamal ulterior al operatiunilor 65
3.3. &rocedurile simplificate de vamuire in Romania 66
3.4. ,atoria vamala in Romania 75
CAPITOLUL IV REFORMA ADMINISTRATIVA IN SISTEMUL VAMAL
DIN ROMANIA 81
CONCLUZII 93
BIBLIOGRAFIE 94
3
INTRODUCERE
Prezenta lucrare abordeaza tematica vamuirii marfurilor in Romania. Ea se
concentreaza in principal asupra regimurilor vamale si a procedurilor vamale.
In primul capitol, Sistemul national vamal este prezentata o scurta caracterizare a
notiunii de sistem vamal si importanta acestuia pentru economiile contemporane.
Este descrisa organizarea si functionarea actuala a sistemului vamal roman.
m considerat ca este necesara si o scurta istorie a vamii romane.
!apitolul al doilea se desc"ide cu prezentarea detaliata a regimurior vamale# mai
intai cele definitive $ importul, e%portul si regimul vamal aplicabil calatorilor& urmeaza
o detaliere a regimurilor vamale suspensive.
!apitolul se inc"eie cu o prezentare a altor destinatii vamale in Romania.
Prima parte a capitolului al treilea are in vedere statutul vamal al marfii, alaturi de
cele trei elemente care il definesc $ valoarea in vama, pozitia tarifara si originea
marfurilor.
In continuare este prezentata o caracterizare a comisionarilor in vama.
poi se trece prin toate etapele vamuirii, de la cele prealabile la controlul ulterior.
'ot aici sunt caracterizate si procedurile simplificate de vamuire.
!apitolul se inc"eie cu datoria vamala.
!apitolul I( cuprinde notiuni despre reforma administrativa a sistemului vamal,
printre care se numara informatizarea sistemului, precum si cele zece obiective
strategice ale dministratiei (amale Romane.
)
CAPITOLUL I
SISTEMUL NATIONAL VAMAL
1.1. IMPORTANTA SISTEMULUI VAMAL IN ECONOMIILE
CONTEMPORANE
*e+a lungul e%istentei economiei mondiale s+a demonstrat faptul ca progresul
economic al unei tari depinde de mobilizarea resurselor proprii, umane, materiale si
financiare. 'arile nu se pot izola de circuitul economic mondial. Participarea la
diviziunea internationala a muncii si, implicit, la circuitul economic mondial este de
natura sa potenteze eforturile proprii ale fiecarui popor si sa accelereze progresul
economic al tuturor statelor.
!ooperarea economica si te"nico+stiintifica internationala constituie, fara indoiala,
unul dintre factorii cei mai ai dezvoltarii economice. ,a e%tinderea relatiilor economice
internationale contribuie numerosi factori cum ar fi# productia de bunuri si servicii,
transporturile internationale, informatizarea, formele noi de realizare a tranzactiilor,
imbunatatirea cadrului -uridic menit sa faciliteze aceasta cooperare, masurile moderne
de asigurare impotriva riscurilor, dezvoltarea si generalizarea asigurarilor de bunuri si
de persoane si modernizarea si informatizarea operatiunilor bancare etc.
'oti acesti factori sunt cuprinsi in diverse sisteme care compun economiile
contemporane ale statelor, intre care e%ista relatii de interdependenta, desfasurate atat in
cadrul bilateral cat si multilateral, conform unor reguli stabilite pe seama acordului de
vointa intre state.
Participarea economiilor nationale contemporane la diviziunea internationala a
muncii presupune insa si o prote-are a acestora de catre stat, deci o institutie de drept
.
public, prin folosirea diverselor mi-loace si te"nici. /na din formele care participa ca
element de protectie este reprezentata de SISTEMUL VAMAL.
1.. CONCEPTUL DE SISTEM VAMAL
cest tip de sistem difera de la un stat la altul in functie de structura organizatorica,
politica si comerciala pe care o practica. El este inclus in cadrul general al sistemului
economic al statelor participante la sc"imbul international de marfuri.
!a obiective principale, la nivel de economie nationala, pe care acest sistem le are
in vedere, sunt#
+ apararea intereselor economice ale statului
+ intocmirea de statistici in activitatea de comert e%terior
+ aplicarea unei parti a politicii fiscale a statului
+ incura-area activitatilor de e%port prin diverse forme si mi-loace.
Prin prisma acestor obiective putem defini sistemul vamal ca fiind acea structura
comple%a care cuprinde parg"iile utilizate de stat pentru influentarea activitatii vamale,
metodele administrative si de conducere, cadrul institutional alcatuit din autoritati cu
atributii in domeniul vamal, cadrul -uridic, format din legi, decrete, "otarari si alte
reglementari cu aplicabilitate in activitatea vamala.
Spatiul geografic in care actioneaza sistemul vamal poarta denumirea de teritoriu
vamal, care, de regula, coincide cu teritoriul national al statului in care se aplica un
anumit regim vamal, o anumita legislatie vamala.
E%ista insa si posibilitatea ca doua sau mai multe sisteme vamale sa interfereze, sa
se uneasca asistand la e%tinderea teritoriului vamal. cest lucru poate lua forma unei
uniuni vamale, procedandu+se la desfiintarea barierelor tarifare din relatiile comerciale,
precum si la stabilirea unei politici comerciale comune in relatiile cu terte tari.
'ot mai des intalnim astazi, pe toate meridianele globului, si practica de restrangere
a teritoriului vamal, de e%cludere sau e%ceptare vamala $ purtand generic denumirea de
0
!ONE LIBERE, asupra carora, prin parg"iile folosite sistemul vamal al statului
respectiv supraveg"eaza activitatile de comert fiind insa e%ceptate de la regimul vamal.
In promovarea intereselor nationale, statele lumii isi apara, intr+un fel sau altul,
economia interna prin intermediul unor instrumente de politica comerciala, sub forma
ta%elor vamale, a restrictiilor valorice si a altor masuri care constituie adesea, din punct
de vedere al partenerilor comerciali, obstacole in calea patrunderii marfurilor straine pe
piata respectivului stat. ceste masuri si instrumente sunt promovate si prin sistemul
vamal propriu fiecarui stat in functie de politica promovata de acesta la un anumit
moment.
1.". ISTORICUL VAMII ROMANE
1data cu inceputurile organizarii statale, s+au instituit si impozitele pentru marfurile
care trec frontierele. ceste impozite, percepute mai ales la import, raspundeau unei
nevoi fiscale, aceea de a umple vistieria statului 2care se confunda de cele mai multe ori
cu cea a conducatorului3.
S+a practicat de asemenea pro"ibitia la e%port pentru prote-area colectivitatii
impotriva riscurilor unor penurii de alimente sau de alte produse indispensabile. *ar, ca
o trasatura generala, aceste masuri vamale erau lipsite de orice rol economic, fapt
relevat de absenta unor politici comerciale coerente. 4otiunea de vama o intalnim
de-a in mitologia greaca, in care 5ades, zeul taramului subpamantean, lua vama celor
care intrau in imparatia sa. *e asemenea, in 6iblie, se mentioneaza ca 7atei, unul din
apostolii lui Iisus 5ristos si unul sin cei patru evang"elisti, era vames, meserie care
nu se bucura de o reputatie prea buna in colectivitate.
Revenind la vama din antic"itate, ea se numea teloneion in tena si portoria
in Roma antica. ceste drepturi percepute la import erau moderate, in general a )8+a
sau a .8+a parte a valorii marfurilor.
Sistemul vamal roman a cuprins, evident, si teritoriul *aciei ocupate de 'raian in
secolul al II+lea e.n., asa cum se dovedeste si prin unica vama romana descoperita in
9
lume, care se afla pe teritoriul Romaniei de astazi# edificiul vamal de la Porolissum
2actualmente dealul Pomet, satul 7oigrad, -udetul Sala-3.
Primele atestari documentare din evul mediu privind e%istenta vamilor pe teritoriul
actualei Romanii sunt legate de (laicu+(oda 2le%andru (oda al (ala"iei3, care acorda
privilegii vamale negutatorilor brasoveni 2:3.;3 si sibieni 2:3983. 1rganizarea vamilor
in 'arile Romane incepe din secolul <I(. (ama constituita in venit domnesc se putea
arenda sau putea fi o danie a domnului catre un slu-bas credincios sau catre o manastire.
'a%ele de import sau e%port erau fi%ate prin conventii ale domnitorului cu vecinii.
Sistemul de ta%are ce fiinta atunci consta in doua categorii#
+ di-ma, adica ta%ele incasate la intrarea si iesirea marfurilor in=dintr+un oras&
+ vama, adica ta%ele incasate la intrarea sau iesirea marfurilor sau produselor
dintr+o tara in alta.
cest sistem de ta%are era comun intregii Europe de atunci. In 7oldova, comertul
e%terior era dezvoltat inca inainte de :388, dar primele atestari documentare dateaza de
la inceputul secolului <(, din timpul lui le%andru cel 6un, sistemul vamal fiind
organizat in vami mari si vami mici, in vami la oras si vami la "otar, vami la stra-a.
In vremea lui Stefan cel 7are, la fiecare punct de trecere a frontierei erau asezati
oamenii de incredere ai domnitorului, adica vamesii, sub directivele 7arelui (ames,
care era insarcinat cu conducerea acestei administratii, precum si cu inc"eierea
intelegerilor comerciale. cest 7are (ames avea drept de control si asupra vamilor
arendate# ca nu cumva sa se ia prea mare vama ori sa se faca vreo "otie.
In secolul <(II, paza vamii si prinderea contrabandistilor erau incredintate corpului
martalogilor, condusi de un capitan.
In 'ransilvania, activitatea vamala era asemanatoare cu cea din 7oldova si din 'ara
Romaneasca, suferind modificari mai ales dupa ce imparateasa 7aria 'ereza a
reorganizat sistemul vamal al Imperiului 5absburgic, in secolul <(III.
1 vizita la castelul 6ran $ initial vama intre 7untenia si 'ransilvania $ este o buna
ocazie de a face cunostinta si cu unicul muzeu al vamii din Romania, cu accent pe vama
6rasovului.
;
*upa ce principatele au intrat sub dominatia fanariota, comertul e%terior si, implicit,
activitatea vamala au decazut. !omertul e%terior se desfasura in totalitate prin
intermediari otomani, drepturile vamale fiind incasate doar de vamesii turci.
In urma 'ratatului de la >uciu?+>ainargi, care a urmat razboiului dintre turci si
rusi din :99), se sc"imba si structura comertului e%terior din ambele principate si,
evident institutia vamala ia o alta dezvoltare. *ispar negustorii musulmani, locul lor
fiind luat de crestini. facerile comerciale se inc"eie in porturi, apar companiile de
navigatie, care determina o adevarata revolutie eonomica. ctivitatea de comert
e%terior incepe sa fie controlata de catre domnitori, c"iar daca vamile puteau fi marite
sau micsorate doar cu aprobarea Portii 1tomane.
(ama se lua ad+valorem, variind inter 3@ si .@, cu ma-orari pentru marfurile care
nu erau produse in zona de unde proveneau negustorii respectivi. Sub le%andru
7avrocordat, vama este de 3@ dupa adevarata factura ce vor arata catre vames.
Prin folosirea *unarii, comertul cu pusul se intensifica, incepand cu pacea de la
drianopol din :;2A, prin al carei tratat se prevedea liberul e%port al cerealelor. pare
acum dreptul puterilor straine de a impune domnitorului sa cedeze o parte din drepturile
sale suverane privind vamile.
In februarie :;)9 vama dintre cele doua principate a fost suprimata, pentru ca apoi,
in toamna anului :;);, sa se puna in aplicare tariful vamal comun , creandu+se un
teritoriu comercial si vamal unic, baza viitorului stat unitar roman. stfel, in :;);,
ambele tari isi pot afirma independenta economica si pot publica noul tarif vamal.
'urcii platesc vama la granita# 3@ pentru marfurile e%portate peste *unare. In anul
:;);, anteprenor al vamilor in ambele principate era un anume !iocan
:
.
In anul :;.A, dupa proclamarea si infaptuirea /nirii, !omisiunea !entrala de la
Bocsani a decis e%ploatarea vamilor in regie proprie de catre stat, ceea ce s+a si facut
prin regulamentul decretat in acelasi an sub titlul de Proiectul pentru administrarea
vamilor Principatelor Unite ale Moldovei si Tara Romaneasca, influentat mai ales de
legislatia franceza in domeniu. cest proiect este promulgat de le%andru Ioan !uza pe
data de :0 decembrie :;.A. Proiectul se imparte in trei parti, avand in total ::: articole#
:
4. Iorga, Istoria comertului romanesc
A
Partea I trateaza si reglementeaza organizarea serviciului vamal, in ). de articole 2art.
:+).3. Partea a II+a contine ispozitiile comune relative la importatia si e%portatia
marfurilor 2art. )0+.93. Partea a III+a cuprinde instructiuni de contabilitate si manipulare
2art. .;+:::3.
Principiile si normele acestui decret+lege sunt izvorul si fundamentul legislatiei
vamale de mai tarziu si c"iar a celei din zilele noastre. Este cea mai vec"e lege pentru
sistematizarea vamilor din toate punctele de vedere# ca administratie, impunere,
principii si norme economice, financiare, -uridice si sociale. 4ici aceata lege nu este
pusa in aplicare in amanuntul ei, din aceleasi motive ca si sistematizarea din timpul
Regulamentelor 1rganice, precum si din lipsa de personal pregatit si constient de
datoria sa.
Sistemul de impunere defavorabil e%portului a fost sc"imbat mai tarziu scazandu+se
treptat cota de impunere de la .@ ad+valorem pana la :@ in :;0;. *esi a anuntat o era
liber $ sc"imbista, le%andru Ioan !uza a renuntat la aceasta idee de teama sa nu
ruineze cu totul finantele tarii. 4oul tarif vamal a fost pregatit cu participarea firmelor
comerciale straine.
*upa anul :;00, in Romania devenita stat constitutional, s+a desfasurat o munca
minutioasa, care a durat aproape ; ani, cu intreruperi, finalizata cu o lege generala a
vamilor si un tarif vamal. cestea sunt votate de Parlament sub denumirea de Legea
generala a vamilor din 4 aprilie 1874.
,egea a fost pusa in aplicare incepand cu data de : iulie :;9.. 4oul tarif vamal
fusese de-a decretat in :;9) de domnitorul !arol I, in ciuda opozitiei 'urciei. !u
spri-inul marilor puteri, s+a trecut peste opozitia turceasca. cest lucru a reprezentat o
adevarata declaratie de independenta economica. 4oul tarif vamal a devenit efectiv in
:;90, data la care porturile franco 2libere3 de la 6raila, Calati si Ismail au fost
desfiintate.
,egea vamilor din :;9. este deci prima lege vamala a Romaniei care legifereaza in
mod sistematic ansamblul de coordonari normative care poarta numele de vama.
1rganizarea si functionarea serviciilor vamale romane, reglementarile si procedurile
din domeniu au suferit numeroase modificari din acel moment, evoluand sub impactul
sc"imbarilor istorice survenite in Romania si in Europa, la sfarsitul secolului al <I<+lea
:8
si la inceputul secolului al <<+lea sau a modificarilor socio+economice, in sensul
dezvoltarii cunoscute de celelalte administratii vamale europene.
!onform ,egii (amilor din anul :A8., lege modificata si completata in anul :A33
printr+o lege organica in sensul descentralizarii administratiei vamale si a modernizarii
aparatului vamal, s+a a-uns ca vamile sa fie administrate de *irectia (amilor,
componenta a 7inisterului de Binante. 'ot in acea perioada a fost adoptata o lege care
reglementa regimul vamal si serviciile vamale din Romania, fiind elaborat un 'arif
(amal.
dministratia vamala a intrat intr+un amplu program de reorganizare dupa :A93, an
in care a fost infiintata *irectia Cenerala a (amilor 2*C(3, entitate cu personalitate
-uridica distincta in cadrul 7inisterului !omertului, si mai tarziu *irectiile Regionale
(amale.
*upa : ianuarie :A;3, *C( a trecut in subordinea 7inisterului Binantelor, unde
functioneaza si in prezent.
1.#. OR$ANI!AREA SI %UNCTIONAREA ACTUALA A SISTEMULUI
VAMAL ROMAN
In organizarea statului, vama este o institutie comple%a, care pe langa rolul ei fiscal,
indeplineste si functia de instrument de protectie a economiei nationale, a societatii si a
mediului. Reglementarile si procedurile, precum si organizarea si functionarea
serviciilor vamale au evoluat sub impactul sc"imbarilor istorice survenite in Romania si
in Europa
*upa :AA8, administratia vamala romana a intrat intr+un proces de reforma
legislativa si institutionala, avand ca obiectiv principal pregatirea conditiilor necesare
aderarii la /niunea Europeana. Elaborarea, legiferarea si aplicarea efectiva a tarifului
vamal de import incepand cu : ianuarie :AA: a fost prima masura cu caracter comple%
ce a determinat optimizarea functiei fiscale a serviciilor vamale, derularea procesului de
incasare a ta%elor in vama in mod unitar, sistematic si nediscriminatoriu.
::
In perioada :AA2 $ :AA3, cadrul legal a fost imbunatatit treptat, in vederea
armonizarii cu legislatia comunitara, prin#
+ adoptarea tarifului de import bazat pe nomenclatorul sistemului armonizat la
nivel de 0 cifre 2:AA23
+ introducerea formularului tipizat al declaratiei vamale in detaliu, similar
documentului administrativ unic utilizat in !omunitatea Economica Europeana
2:AA33
+ adoptarea tarifului vamal de import, avand la baza nomenclatorul combinat al
marfurilor 2:AA33.
In perioada :AA0+:AA; a fost adoptat cadrul legislativ al activitatii vamale, in cea
mai mare parte armonizat cu cel comunitar, precum si cadrul legislativ referitor la
structura organizatorica a administratiei vamale romane, fiind elaborate o serie de acte
normative de baza in acest domeniu, privind#
+ !odul (amal al Romaniei
+ Regulamentul (amal 2:AA9, modificat si completat in 288:3
+ Statutul personalului vamal 2:AA;3, instrumentul legal care ofera lucratorilor
vamali stabilitate in munca si statueaza apartenenta lor la structura
administrativa
+ introducerea sistemului de tranzit comun pe teritoriul vamal al Romaniei
+ crearea sistemului informatic integrat vamal
+ introducerea procedurilor simplificate de vamuire.
ctuala structura de organizare si functionare a *irectiei Cenerale a (amilor a fost
adoptata prin 5otararea nr. 90) din 83=89=2883, publicata in 7onitorul 1ficial, Partea I
nr. );0 din 89=89=2883.
Potrivit acestei reglementari, *irectia Cenerala a (amilor se organizeaza si
functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate
-uridica, in subordinea 7inisterului Binantelor Publice. ceasta institutie aplica
strategia si programul Cuvernului in domeniul politicii vamale, e%ercitand atributiile
stabilite prin reglementarile vamale si asigura aplicarea legislatiei in domeniul vamal,
in mod uniform, specializat, transparent si nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice,
:2
agentilor economici si institutiilor publice. 4umarul ma%im de posturi stabilite pentru
administratia vamala romana este de )088.
In realizarea obiectivului sau de activitate dministratia 4ationala a (amilor are, in
principal, urmatoarele atributii#
+ aplica in domeniul vamal masurile specifice rezultate din programele
guvernamentale si din legislatia in domeniul vama
+ organizeaza, indruma si controleaza activitatea directiilor regionale vamale si a
birourilor vamale din subordine
+ urmareste si supraveg"eaza respectarea legislatiei vamale pe intregul teritoriu al
tarii si e%ercita controlul specific potrivit reglementarilor in vigoare
+ ia masuri de prevenire si combatere, in conformitate cu reglementarile legale in
vigoare, a oricaror infractiuni si contraventii in domeniul vamal
+ participa impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice
centrale la elaborarea proiectelor de acte normative in domeniul vamal
+ aplica prevederile 'arifului vamal de import al Romaniei si ale altor acte
normative referitoare la acesta
+ aplica masurile cu caracter vamal rezultate din acordurile de liber sc"imb sau
comert liber inc"eiate intre Romania, pe de o parte, si /niunea Europeana sau
tarile aflate in curs de integrare in /niunea Europeana, pe de alta parte
+ asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal din conventiile si tratatele
internationale la care Romania este parte
+ urmareste aplicarea corecta a regulilor de interpretare a 4omenclaturii
sistemului armonizat, a regulilor generale de stabilire a originii bunurilor si de
evaluare in vama a marfurilor, precum si a prevederilor actelor normative
referitoare la ta%ele vamale, ta%a pe valoarea adaugata, la accize si la alte
drepturi vamale
+ elaboreaza norme metodologice pentru organele proprii de control si le supune
spre aprobare 7inisterului Binantelor Publice + gentia 4ationala de
dministrare Biscala
+ elaboreaza si adopta norme te"nice pentru introducerea procedurilor
simplificate de vamuire
:3
+ elaboreaza propuneri privind sistematizarea si armonizarea legislatiei vamale
+ actioneaza pentru indeplinirea intocmai a programelor privind integrarea vamala
europeana
+ coordoneaza si indruma activitatea directiilor regionale vamale si a birourilor
vamale pe linia prevenirii si combaterii traficului ilicit de droguri, arme,
e%plozivi, obiecte din patrimoniul cultural national& urmareste, in cooperare cu
celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spalare a banilor prin
operatiuni vamale
+ verifica modul de declarare de catre titularul operatiunii vamale sau de catre
comisionarul vamal a drepturilor cuvenite bugetului de stat& incaseaza si vireaza
aceste drepturi la bugetul de stat& stabileste eventualele diferente prin controale
ulterioare si asigura incasarea acestora& aplica formele si instrumentele de plata
si de garantare a platii ta%elor si drepturilor vamale in conformitate cu legislatia
in vigoare& asigura colectarea creantelor bugetare
+ controleaza mi-loacele de transport incarcate cu marfuri de import, e%port sau
aflate in tranzit, precum si baga-ele insotite sau neinsotite ale calatorilor care
trec frontiera de stat a Romaniei si verifica legalitatea si regimul vamal al
acestora, potrivit reglementarilor vamale in vigoare& retine, in vederea
confiscarii, marfurile care fac obiectul unor abateri de la legislatia vamala si
pentru care legea prevede o astfel de sanctiune
+ verifica, potrivit reglementarilor vamale in vigoare, pe timp de zi si de noapte,
cladiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective si poate preleva, in conditiile
legii, probe pe care le analizeaza in laboratoarele acreditate sau, dupa caz,
proprii in vederea identificarii si e%pertizarii marfurilor supuse vamuirii
+ efectueaza investigatii, supraveg"eri si verificari, potrivit reglementarilor legale
in vigoare, in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a legislatiei
vamale de catre persoane fizice si -uridice& verifica registre, corespondenta si
alte forme de evidenta si are dreptul de a cere oricarei persoane fizice sau
-uridice sa prezinte, fara plata, documentatia si informatiile privind operatiunile
vamale& sesizeaza organele de urmarire penala competente atunci cand e%ista
indiciile savarsirii unor infractiuni
:)
+ e%ercita, in cadrul controlului vamal ulterior verificarea oricaror documente,
registre si evidente referitoare la marfurile vamuite. !ontrolul se poate face la
orice persoana care se afla in posesia acestor acte sau detine informatii in
legatura cu acestea. !ontrolul ulterior se efectueaza pe o perioada de . ani de la
acordarea liberului de vama
+ asigura sistemul informatic integrat vamal, datele si prelucrarile acestora pentru
statistica vamala si de comert e%terior& gestioneaza informatiile cu privire la
colectarea datoriei vamale
+ reprezinta, in fata instantelor direct sau prin organele teritoriale ale 7inisterului
Binantelor Publice interesele statului in cazurile de incalcare a normelor vamale
+ intocmeste studii, analize si elaboreaza proiecte de acte normative privind
organizarea activitatii dministratiei 4ationale a (amilor, pe care le supune
atentiei ministrului finantelor publice, cu avizul presedintelui gentiei
4ationale de dministrare Biscala pentru a fi valorificate si promovate
+ face propuneri de avizare a proiectelor de acte normative elaborate de alte
ministere si institutii centrale care cuprind masuri referitoare la domeniul vamal
+ aplica legislatia in ceea ce priveste raporturile de serviciu si raporturile de
munca ale personalului din cadrul 4(
+ organizeaza, prin Scoala de Binante Publice si (ama, programe de formare,
pregatire si perfectionare profesionala a personalului vamal
+ elaboreaza si fundamenteaza, cu avizul presedintelui gentiei 4ationale de
dministrare Biscala proiectul bugetului de venituri si c"eltuieli al activitatii
vamale si il supune spre aprobare ministrului finantelor publice& asigura
e%ecutarea acestuia
+ organizeaza si asigura alocarea, miscarea, evidenta si controlul mi-loacelor si
ec"ipamentelor din dotarea 4(
+ colaboreaza, pe baza de protocol, cu structurile 7inisterului dministratiei si
Internelor abilitate, precum si cu alte organe ale statului sau asociatii patronale,
cu atributii in aplicarea legii ori interesate in realizarea politicii vamale
:.
+ coopereaza, pe baza de reciprocitate, cu autoritatile vamale ale altor state,
precum si cu organismele internationale de specialitate, in vederea prevenirii,
cercetarii si combaterii fraudelor vamale.
tributiile, sarcinile si raspunderile personalului din structura autoritatii vamale se
stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al
ministrului finantelor publice, iar atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale
personalului din structura autoritatii vamale se stabilesc prin fisa postului.
ctivitatea autoritatii vamale se e%ercita prin#
+ dministratia 4ationala a (amilor
+ *irectiile regionale vamale
+ 6irourile vamale
+ Puncte vamale
Structura organizatorica a ultimelor trei componente se aproba de catre directorul
general al dministratiei 4ationale a (amilor prin decizie, cu respectarea
reglementarilor in vigoare. In prezent e%ista zece *irectii Regionale (amale si :89
birouri vamale in Romania.
,a nivel central, in cadrul 4( functioneaza#
+ *irectia declaratie inspectie si frauda vamala
+ *irectia reglementari si proceduri vamale
+ *irectia resurse umane
+ *irectia economica
+ *irectia statistica si informare.
Prin 5otararea Cuvernamentala nr. 23=:AA3 a fost infiintata *irectia de
Supraveg"ere si !ontrol (amal, cu atributii in teritoriu, pe langa *irectiile Regionale
(amale, cu privire la introducerea sau scoaterea de bunuri din tara de catre persoanele
fizice sau -uridice. stfel, ea#
+ e%ercita prin mi-loace si procedee specifice supraveg"erea vamala pe teritoriul
Romaniei
+ urmareste si controleaza respectarea de catre persoanele fizice si -uridice a
legislatiei vamale
:0
+ constata si sanctioneaza, in conditiile legii, incalcarile legislatiei vamale in
vigoare
+ controleaza ve"iculele si bunurile introduse sau care urmeaza sa fie scoase din
tara, inclusiv pe cele aflate in tranzit apartinand persoanelor fizice sau
persoanelor -uridice
+ verifica, in conditiile permise de lege, terenuri, cladiri, depozite si prevaleaza
mostre pentru identificarea bunurilor
+ verifica registre si documente, putand cere oricarui organ abilitat sa prezinte
actele si documentatia pe care le detine cu privire la bunurile introduse sau
scoase din tara, inclusiv pe cele cu privire la bunurile aflate in tranzit pe
teritoriul Romaniei.
Infiintate prin 5C 038=:AA2, Dire&'iile Va(ale Re)ionale sunt unitati
inter-udetene subordonate 4(. In Romania sunt zece astfel de directii# rad,
6ucuresti, 6rasov, !lu-, !onstanta, !raiova, Calati, Iasi, 1radea si 'imisoara.
!onform !odului (amal al Romaniei, directiile vamale regionale se afla in
subordinea directa a 4(, aceasta luand si "otararea infiintarii lor.
Birourile si *un&'ele va(ale reprezinta unitati operative care nu au personalitate
-uridica si sunt subordonate 4(. Ele sunt infiintate astfel#
+ +irourile va(ale de fron'iera prin "otarare guvernamentala
+ +irourile va(ale de in'erior prin decizia 4(
Principalele atributii si raspunderi ale acestora sunt stabilite de legiuitor, ele fiind#
+ controlul mi-loacelor de transport care trec frontiera de stat a Romaniei
+ vamuirea marfurilor de e%port si import in termenele legale si aplicarea
'arifului (amal de Import al Romaniei
+ vamuirea marfurilor tranzitate, precum si a celor primite sau trimise temporar
peste frontiera
+ efectuarea controlului vamal si aplicarea ta%elor vamale pentru bunurile
apartinand persoanelor fizice
+ sanctionarea abaterilor de la regimul vamal.
!ele mai importante flu%uri de trafic transfrontalier au fost inregistrate in ultimii ani
in cazul punctelor de trecere a frontierei din vestul Romaniei 2cele cu /ngaria3, punctul
:9
de trecere a frontierei Ciurgiu si cele cu Republica 7oldova. In perspectiva aderarii la
/niunea Europeana, concomitent cu disparitia controlului vamal la granitele cu
/ngaria, respectiv 6ulgaria, va fi intensificat cel efectuat la punctele de trecere a
frontierei cu celelalte tari vecine.
In prezent, in Romania, cele mai importante acte normative care asigura cadrul
legal al activitatii vamale sunt# !odul (amal al Romaniei si Regulamentul de aplicare a
!odului vamal al Romaniei.
Codul va(al al Ro(aniei a intrat in vigoare la : octombrie :AA9 si a fost aprobat
prin ,egea :):=:AA9, publicata in 7onitorul 1ficial nr. :;8 din : august :AA9. ,a
intrarea lui in vigoare a fost abrogat !odul (amal al Republicii Socialiste Romania,
aprobat prin ,egea nr. 38 din 22 decembrie :A9;, cu modificarile ulterioare. Biind
principalul act legislativ din domeniul vamal, se aplica in mod uniform si
nediscriminatoriu pe intreg teritoriul Romaniei, in cazul tuturor bunurilor introduse sau
scoase din tara de catre persoanele fizice sau -uridice.
Principalele aspecte reglementate se refera la#
+ sistemul institutional al autoritatii vamale
+ relatii si informatii privind reglementarile vamale
+ principii de baza pentru aplicarea reglementarilor vamale
+ etape ale operatiunii de vamuire
+ regimurile vamale definitive
+ regimurile vamale suspensive
+ alte destinatii vamale
+ datoria vamala
+ plangerile si contestatiile vamale
+ sanctiuni
Re)ula(en'ul de a*li&are a Codului va(al al Ro(aniei
:;
probat initial prin 5C 020=:AA9 si publicat in 7onitorul 1ficial nr. 29: din A
octombrie :AA9, Regulamentul de aplicare a !odului vamal a adus completari
reglementarilor cuprinse in !odul vamal roman in ceea ce priveste#
+ relatiile si informatiile privind reglementarile vamale
+ operatiunile prealabile vamuirii
+ e%portul si importul marfurilor
+ regimurile vamale suspensive
+ regimul vamal aplicabil calatorilor si altor persoane fizice
+ supraveg"erea vamala
+ supraveg"erea si controlul vamal e%ercitate in afara birourilor vamale
+ bunurile pentru care nu sunt indeplinite conditiile de vamuire
+ contraventiile vamale.
Regulamentul vamal, adoptat in :AA9, a fost modificat, un nou Regulament de
aplicare a !odului vamal al Romaniei fiind adoptat in 288: prin 5C :::)=288:,
publicata in 7onitorul 1ficial din :A noiembrie 288:. 4oul act legislativ aduce
modificari cu privire la activitatea comisionarilor in vama si la controlul destinatiei
finale.
lte acte legislative care reglementeaza activitatea vamala sunt#
+ ,egea 9)=2882 care reglementeaza statutul personalului vamal
+ !odul de conduita si disciplina al personalului vamal
+ *ecizia nr. 2.A=2882 pentru aprobarea 4ormelor privind procedurile
simplificate de vamuire
+ Regulamentul de 1rganizare si Bunctionare a *C(
+ !ulegere de avize de clasificare emise de !omitetul Sistemului armonizat din
cadrul 1rganizatiei 7ondiale a (amilor
+ plicarea deciziilor !omitetului Sistemului armonizat din cadrul 1rganizatiei
7ondiale a (amilor, referitoare la interpretarea Sistemului armonizat de
denumire si codificare a marfurilor
+ 'ratamentul dobanzilor in vederea determinarii valorii in vama a marfurilor
importate
:A
+ 4orme te"nice privind procedura de agreare a e%pertilor vamali autorizati,
retragerea atestatului nominal si autorizare a comisionarilor in vama
+ 7odificarea 4ormelor te"nice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei
vamale in detaliu
+ !ompletarea 4ormelor te"nice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei
vamale in detaliu
+ 7odificarea 4ormelor te"nice privind procedura de agreare a e%pertilor vamali
autorizati, retragerea atestatului nominal si autorizarea comisarilor in vama
+ 7odificarea 4ormelor te"nice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei
vamale in detaliu
+ (amuirea la e%port a unor marfuri purtatoare de accize
+ 4orme privind procedura de vamuire la domiciliu pentru operatiunile de import
si de perfectionare activa
+ 4orme privind procedura de vamuire la domiciliu pentru operatiunile de e%port.
A&ordurile in'erna'ionale constituie baza legala pentru realizarea sc"imbului de
documente si informatii necesare prevenirii si combaterii infractiunilor vamale.
28
CAPITOLUL II
REGIMUL VAMAL IN ROMANIA
Regimul vamal cuprinde totalitate normelor care se aplica in cadrul procedurii
vamale, in functie de scopul operatiunii comerciale si de destinatia marfii, regim stabilit
la introducerea sau scoaterea din tara a marfurilor prezentate la vama de catre
autoritatea vamala. Si in sistemul vamal al Romaniei, la fel ca in cel al /niunii
Europene, regimurile vamale sunt definitive si suspensive
.1. RE$IMURIEL VAMALE DE%INITIVE IN ROMANIA
Regimurile vamale definitive sunt importul, referindu+se la introducerea marfurilor
in circuitul economic national, si e%portul, regim vamal aplicat la scoaterea marfurilor
de pe teritoriul vamal al Romaniei. In cadrul regimurilor vamale definitive este incadrat
si regimul vamal aplicat calatorilor si altor persoane fizice in Romania.
.1.1. IMPORTUL
Importul consta in intrarea in tara a marfurilor straine si introducerea acestora in
circuitul economic. ,a importul marfurilor, autoritatea vamala realizeaza procedura de
2:
vamuire si de incasare a datoriei vamale aferenta drepturilor de import, aplicand si
masurile de politica comerciala. 'a%ele vamale de import se determina pe baza
'arifului vamal de import al Romaniei, care se aproba prin lege. 'ariful vamal de
import al Romaniei se elaboreza pe baza nomenclaturii combinate a marfurilor. 'a%ele
vamale aplicabile sunt cele prevazute la data inregistrarii declaratiei vamale de import.
In situatia in care, ulterior inregistrarii, in timpul efectuarii procedurii de vamuire,
pana la acordarea liberului de vama, intervin ta%e vamale preferentiale, titularul
operatiunii comerciale sau reprezentantul acestuia va solicita autoritatii vamale
aplicarea ta%ei vamale corespunzatoare regimului preferential.
/nele categorii de marfuri pot beneficia de un tratament tarifar favorabil, in functie
de felul marfii sau destinatia lor specifica, potrivit reglementarilor vamale sau a
acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
Prin tratament tarifar favorabil se intelege o reducere sau e%ceptare de drepturi
vamale, care poate fi aplicata si in cadrul unui contingent tarifar.
Prin lege se stabilesc cazurile in care, din motive si impre-urari speciale, se acorda
scutiri de drepturi la importul de marfuri.
Cuvernul, in cazuri temeinic -ustificate, la propunerea 7inisterului Binantelor si a
7inisterului Industriei si !omertului, poate aproba, cu caracter temporar, e%ceptari sau
reduceri de ta%e vamale, pentru unele categorii de marfuri.
E%ceptarile si reducerile de ta%e vamale se stabilesc in mod nediscriminatoriu fata
de importatori sau de beneficiari, indicandu+se in mod e%pres codul tarifar al
marfurilor.
Importatorii sau beneficiarii importului de marfuri destinate unei anumite utilizari,
in cazul in care, ulterior declaratiei vamale, sc"imba utilizarea marfii, sunt obligati sa
instiinteze inainte autoritatea vamala, care va aplica regimul tarifar vamal
corespunzator noii utilizari.
Regulile generale si notele e%plicative de interpretare a nomenclaturii marfurilor
prevazute in 'ariful vamal de import al Romaniei sunt cele din !onventia
internationala a Sistemului armonizat de descriere si codificare a marfurilor, inc"eiata
la 6ru%elles la :) iunie :A;3, la care Romania este parte.
22
*irectia Cenerala a (amilor, tinand seama de practica internationala in materie,
stabileste regulile specifice aplicabile clasificarii marfurilor prevazute in nomenclatura
combinata.
1riginea marfurilor importate, mentionata in certificatul de origine al acestora este
foarte importanta in vederea aplicarii corecte a 'arifului (amal. utoritatea vamala, pe
baza regulilor de origine prevazute de reglementarile vamale sau de acordurile ori
conventiile internationale la care Romania este parte, face diferenta intre marfurile
produse in intregime intr+o tara si marfurile obtinute printr+o prelucrare substantiala
intr+o alta tara. 1riginea marfurilor este, de asemenea, criteriul de baza in aplicarea
regimului tarifar preferential.
*aca importatorul nu a prezentat certificatul de origine a marfurilor, si, in
consecinta, nu a fost aplicat nici un tratament tarifar preferential, solicitarea restituirii
ta%elor vamale incasate in plus poate avea loc ulterior, cu conditia ca cererea de
restituire sa fie depusa in termenul de valabilitate a certificatului de origine prevazut in
acordurile prin care s+a stabilit regimul tarifar preferential la care Romania este parte.
!ertificatele de origine a marfurilor, care sunt prezentate autoritatii vamale dupa
e%pirarea termenului pot fi acceptate daca titularul operatiunii dovedeste ca
nerespectarea termenului este datorata unor circumstante e%ceptionale.
utoritatea vamala poate accepta certificatele de origine a marfurilor, daca termenul
de prescriptie a datoriilor statului n+a fost implinit, iar marfurile respective au fost
prezentate autoritatii vamale si au facut obiectul unei declaratii vamale inainte de
e%pirarea termenului.
(aloarea in vama reprezinta acea valoare care constituie baza de calcul a ta%elor
vamale prevazute in 'ariful vamal de import al Romaniei.
Procedura de determinarea a valorii in vama este cea prevazuta in cordul privind
aplicarea articolului (II al cordului general pentru tarife si comert 2C..'.'. 3
inc"eiat la Ceneva la : noiembrie :A9A, la care Romania este parte.
,a valoarea in vama, in masura in care au fost efectuate, dar nu au fost cuprinse in
pret, se includ#
+ c"eltuielile de transport ale marfurilor importate pana la frontiera romana
23
+ c"eltuielile de incarcare, de descarcare si de manipulare, cone%e transportului,
ale marfurilor din import aferente parcursului e%tern
+ costul asigurarii pe parcurs e%tern
'ransformarea in lei a valorii in vama se face la cursul de sc"imb stabilit si
comunicat de 6anca 4ationala a Romaniei. cest curs se utilizeaza pe toata durata
saptamanii urmatoare, pentru declaratiile vamale inregistrate in cursul acelei saptamani.
tunci cand determinarea definitiva a valorii in vama nu se poate efectua imediat,
importatorul are dreptul de a ridica marfurile din vama, la cerere, cu conditia sa
constituie o garantie baneasca sau bancara, acceptata de autoritatea vamala.
In cazul in care, in termen de 38 de zile de la ridicarea marfii, importatorul nu
prezinta documente concludente privind determinarea valorii in vama, autoritatea
vamala procedeaza la e%ecutarea garantiei, operatiunea de vamuire fiind considerata
inc"eiata.
(aloarea in vama se determina si se declara de catre importator, care este obligat sa
depuna la biroul vamal, o declaratie pentru valoarea in vama, insotita de facturi sau alte
documente de plata a marfii si a c"eltuielilor pe parcurs e%tern, aferente acesteia.
*eclaratia de valoare in vama poate fi depusa si prin reprezentant, in acest caz
raspunderea este solidara.
Sunt e%ceptate de la plata ta%elor vamale de import#
+ produsele de pescuit maritim si oceanic si alte produse e%trase din marea
teritoriala a unei terte tari de navele inmatriculate in Romania si care navig"eaza
sub pavilion roman
+ bunurile obtinute din produsele prevazute mai sus la bordul unei nave+fabrica ce
indeplineste conditiile de inmatriculare in Romania si de navigatie sub pavilion
roman.
Sunt considerate pro"ibite toate marfurile al caror import sau e%port este, potrivit
reglementarilor legale, interzis cu orice titlu. Sunt considerate ca restrictionate
marfurile al caror import sau e%port este supus unor conditii sau indeplinire a unor
formalitati speciale. tunci cand importul sau e%portul nu este permis decat cu
prezentarea unei autorizatii speciale sau a unei licente, marfurile sunt pro"ibite daca nu
sunt insotite de un astfel de titlu sau daca acesta nu este valabil.
2)
Sunt pro"ibite la import, in comertul e%terior romanesc#
+ armele si munitiile, cu e%ceptia celor autorizate de lege
+ produsele e%plozibile si to%ice, cu e%ceptia celor autorizate de lege
+ substantele stupefiante si psi"otrofe, cu e%ceptia celor autorizate de lege
+ medicamentele, aparatura medicala si materialele te"nico+medicale neautorizate
de ministerul de resort
+ inscrisurile, tipariturile si imprimatele de orice fel care nu sunt admise de lege
.1..E,PORTUL

Regimul de e%port consta in scoaterea definitiva a marfurilor romanesti de pe
teritoriul Romaniei.
Sunt admise la e%port marfurile produse in tara, precum si cele importate anterior,
cu e%ceptia marfurilor care sunt supuse unor masuri de pro"ibitie sau de restrictie in
cadrul politicii comerciale.
Regulile de clasificare tarifara prevazute la importul de marfuri se aplica si la
e%port.
E%portatorul de marfuri scoase definitiv sau temporar din tara este obligat sa
depuna o declaratie vamala de e%port la biroul vamal in raza caruia se afla sediul
e%portatorului sau locul unde marfurile sunt ambalate ori incarcate pentru a fi e%portate.
In cazuri temeinic -ustificate, declaratia vamala poate fi depusa si la un birou vamal de
frontiera.
,a e%portul de marfuri nu se incaseaza ta%e vamale.
,iberul de vama la e%port se acorda cu conditia ca marfurile in cauza sa paraseasca
teritoriul Romaniei in aceeasi stare in care acestea se aflau in momentul inregistrarii
declaratiei vamale de e%port.
2.
7arfurile romanesti, precum si cele straine care au fost indigenate pot fi e%portate
temporar, in situatia in care urmeaza a fi reintroduse in tara, fara a fi suferit o
modificare, cu e%ceptia uzurii lor normale.
utoritatea vamala fi%eaza un termen in cadrul caruia marfurile trebuie sa fie
reintroduse sau sa primeasca o alta destinatie vamala. 'ermenul aprobat trebuie sa
permita ca scopul utilizarii sa fie realizat
utoritatea vamala, cu acordul titularului regimului de e%port, poate scurta sau, in
cazuri e%ceptionale, temeinic -ustificate, poate prelungi termenul initial.
Sunt pro"ibite la e%port, in comertul e%terior romanesc#
+ armele si munitiile, cu e%ceptia celor autorizate de lege
+ produsele e%plozibile si to%ice, cu e%ceptia celor autorizate de lege
+ ec"ipamentul militar, cu e%ceptia celui autorizat de lege
+ medicamentele, aparatura medicala si materialele te"nico+medicale neautorizate
de ministerul de resort
+ bunurile care fac parte din patrimoniul national, cu e%ceptia celor admise
temporar
+ metalele pretioase, pietrele pretioase si obiectele confectionate din acestea, cu
e%ceptia cazurilor prevazute e%pres de lege.
.1.". RE$IMUL VAMAL APLICABIL CALATORILOR SI ALTOR
PERSOANE %I!ICE
!alatorii si alte persoane fizice cu domiciliul in tara sau in strainatate pot introduce
si scoate din tara bunurile aflate in baga-ele personale ori care ii insotesc, fara a fi
supusi ta%elor vamale, in conditiile si limitele stabilite prin "otarare a Cuvernului.
cesta "otarare va tine seama de acordurile si de conventiile internationale la care
Romania este parte.
cest regim vamal se aplica si coletelor primite sau trimise persoanelor fizice.
Pentru bunurile care nu se incadreaza in limitele cantitative si valorice prevazute in
"otarare a Cuvernului se aplica, la import, tariful vamal de import, iar la e%port, o ta%a
vamala unica de 28 @ aplicata la valoarea in vama.
20
Cuvernul, la propunerea 7inisterului Binantelor si 7inisterului Industriei si
!omertului, poate aproba reduceri sau e%ceptari de la ta%ele vamale prevazute mai sus.
Prin "otarare a Cuvernului se vor stabili si normele privind determinarea valorii in
vama a bunurilor introduse sau scoase din tara de persoanele fizice pentru care au fost
depasite conditiile si limitele stabilite de lege.
.. RE$IMURILE VAMALE SUSPENSIVE IN ROMANIA
!onform !odului vamal al Romaniei, regimurile vamale suspensive sunt operatiuni
cu titlu temporar, care au drept efect suspendarea platii ta%elor vamale. Si in sistemul
vamal romanesc, la fel ca in cel al /niunii Europene intalnim#
+ tranzitul vamal
+ antrepozitul vamal
+ admiterea temporara a marfurilor
+ perfectionarea activa si pasiva a marfurilor
+ transformarea sub control vamal a marfurilor.
Regimurile vamale suspensive fac parte din destinatiile vamale care pot fi date
marfurilor introduse in tara, altele decat regimurile definitive, prin care se creaza
facilitati sc"imburilor comerciale internationale.
7arfurile plasate sub aceste regimuri sunt dupa caz, marfuri pentru care, din
anumite motive, nu se procedeaza la vamuirea definitiva imediat ce au fost introduse in
tara, marfuri introduse pentru diverse scopuri, dar care raman proprietatea partenerului
e%tern, marfuri care sunt introduse pentru impulsionarea e%portului atunci cand sunt
prelucrate sau transformate.
29
E%istenta unor astfel de regimuri asigura, pe de o parte, o supraveg"ere eficienta din
partea autoritatilor asupra marfurilor, iar pe de alta parte, ofera operatorilor economici
posibilitatea sa e%ecute unele operatiuni comerciale fara a fi necesar sa+si bloc"eze
sume importante pentru plata ta%elor vamale care s+ar datora daca astfel de marfuri ar fi
importate definitiv.
Regimul vamal suspensiv se solicita in scris de titularul operatiunii comerciale.
utoritatea vamala aproba cererea numai in cazul in care poate asigura supraveg"erea
si controlul regimului vamal suspensiv. !"eltuielile suplimentare ocazionate de
acordarea regimului vamal suspensiv vor fi suportate de titularul operatiunii.
Prin aprobarea emisa, se fi%eaza termenul pentru inc"eierea regimului vamal
suspensiv.
Prelungirea termenului pentru inc"eierea regimului vamal suspensiv se face la
cererea e%presa si -ustificata a titularului operatiunii, cu aprobarea autoritatii vamale.
cordarea regimului suspensiv se face de catre autoritatea vamala dupa o verificare
atenta a conditiilor in care urmeaza sa se desfasoare operatiunea comerciala si din acest
motiv este prevazuta obligatia, pentru operatorii economici, sa solicite in scris
acordarea unui astfel de regim.
In decizia de acordare a regimului suspensiv, autoritatea vamala trebuie sa
urmareasca daca poate fi realizata activitatea de supraveg"ere a marfurilor respective
sau daca sunt create toate conditiile ca sa fie e%cluse posibilitatile de frauda vamala prin
sustragerea marfurilor de sub acest regim si introducerea lor in circuitul economic fara
ac"itarea datoriilor fata de bugetul statului.
In afara caracterului de suspendare a platii ta%elor vamale, aceste regimuri au si un
caracter temporar. In consecinta, autoritatea vamala stabileste un termen in cadrul
caruia operatiunea comerciala urmeaza sa se realizeze, iar regimul acordat se inc"eie.
utoritatea vamala stabileste acest termen, tinand seama de timpul necesar realizarii
operatiunilor comerciale si de posibilitatea sa prlungeasca acest termen la cererea
-ustificata a titularului.
'itularul aprobarii este obligat sa informeze de indata autoritatea vamala asupra
oricaror modificari care influenteaza derularea operatiunii sub regimul vamal aprobat.
2;
Pentru a+si putea e%ercita atributia de supraveg"ere vamala, autoritatea vamala
trebuie sa fie instiintata de orice modificari care pot aparea in derularea operatiunii
comerciale. stfel de modificari pot aparea in legatura cu locul de depozitare al
marfurilor plasate sub regimul suspensiv, conditiile de derulare a operatiunii
comerciale, posibilitatile de respectare a termenului de inc"eiere a regimului,
eventualele pierderi cantitative sau modificari ale calitatii marfurilor admise initial sub
regim.
utoritatea vamala cere constituirea unei garantii care sa asigure incasarea
drepturilor de import care ar putea fi datorate.
Carantia constituita de operatorul economic trebuie sa ofere autoritatii vamale
posibilitatea sa incaseze ta%ele vamale care se datoreaza in situatia in care, dintr+un
motiv sau altul, asupra marfurilor plasate sub regimul suspensiv nu sunt efectuate
formalitatile de vamuire prevazute de lege.
!uantumul garantiei constituite, precum si forma sub care aceasta poate fi acceptata
de autoritatea vamala sunt specifice fiecarui regim suspensiv in parte.
Regimul vamal suspensiv aprobat se inc"eie atunci cand marfurile primesc un alt
regim vamal.
utoritatea vamala poate dispune, din oficiu, inc"eierea regimului vamal suspensiv
atunci cand titularul nu finalizeaza operatiunile acestui regim in termenul aprobat.
/n regim vamal suspensiv se poate inc"eia prin acordarea unui alt regim vamal
suspensiv sau unul definitiv de catre autoritatea vamala la solicitarea titularului.
In eventualitatea in care titularul regimului nu depune la vama, in termenul acordat,
documentatia pentru inc"eierea regimului suspensiv, autoritatea vamala inc"eie din
oficiu acest regim, luand totodata masurile de recuperare a ta%elor vamale datorate
bugetului de stat.
In cazul regimului de perfectionare activa sau de perfectionare pasiva, cand se obtin
produse compensatoare ca urmare a efectuarii operatiunilor de prelucrare sau de
transformare la care este supusa marfa aflata sub regim, inc"eierea se face similar celor
mentionate mai sus, cu deosebirea ca in acest caz sunt luate in calcul produsele
compensatoare.
2A
'itularul regimului vamal suspensiv poate cesiona, cu acceptul proprietarului
marfurilor si cu acordul autoritatii vamale, drepturile si obligatiile aferente regimului
vamal respectiv.
E%ista in practica comerciala situatii in care marfuri introduse in tara si plasate sub
un regim suspensiv, avand ca titular un operator economic, sa fie cesionate altui
operator.
,egislatia vamala nu interzice astfel de operatiuni, insa, pentru realizarea
supraveg"erii vamale, se prevede conditia ca transferul sa fie anuntat autoritatii vamale
pentru ca aceasta sa+si dea acordul, analizand totodata daca noul titular poate indeplini
conditiile derularii regimului suspensiv aprobat initial.
!esiunea se face pe numele noului titular, prin depunerea la autoritatea vamala a
declaratiei de plasare sub regimul suspensiv, fapt care da nastere unui nou raport -uridic
intreautoritatea vamala si noul titular si stinge in acelasi timp raportul -uridic e%istent cu
vec"iul titular.
..1.TRAN!ITUL VAMAL
'ranzitul vamal consta in transportul marfurilor straine de la un birou vamal la alt
birou vamal, fara ca acestea sa fie supuse drepturilor de import sau masurilor de politica
comerciala.
7arfurile vamuite la un birou vamal de interior, in vederea e%portului, sunt in
tranzit pana la biroul vamal de frontiera.
Regimul de tranzit vamal se inc"eie atunci cand marfurile si documentele
corespunzatoare sunt prezentate la biroul vamal de destinatie.
In cazul in care acesta este un birou vamal de interior, la cererea declarantului
vamal, marfurile primesc o alta destinatie vamala.
'itularul regimului de tranzit este obligat sa prezinte biroului vamal de destinatie
marfurile in stare intacta, cu masurile de marcare si sigilare aplicate potrivit art. .;, in
termenul stabilit de autoritatea vamala.
In cazul in care e%ista documentele intocmite potrivit conventiilor si intelegerilor
internationale la care Romania este parte, autoritatea vamala le accepta fara sa mai
emita documente interne.
38
... ANTREPO!ITUL VAMAL
Prin antrepozit vamal se intelege locul aprobat de autoritatea vamala, aflat sub
autoritatea acesteia, in care marfurile se pot depozita. In aprobarea data de autoritatea
vamala se stabileste si termenul in cadrul caruia titularul de antrepozit este obligat sa
solicite acordarea unui nou regim vamal.
In antrepozitul vamal se permite intrarea marfurilor straine, inainte ca ele sa fie
supuse obligatiei de plata a datoriei vamale sau unor masuri de politica comerciala,
precum si a marfurilor romane vamuite, care sunt depozitate pana la e%pedierea lor in
strainatate.
'inand seama de practicile din comertul international, destinatia finala a marfurilor
introduse in tara nu este cunoscuta in momentul trecerii frontierei, ceea ce obliga
importatorii sa le depoziteze pe anumite perioade de timp.
*aca este vorba de marfuri destinate ree%portului, importatorul are interesul sa le
plaseze sub un regim vamal care sa ii permita sa evite plata ta%elor vamale de import.
In ceea ce priveste marfurile care sunt destinate importului definitiv, este, de
asemenea, in interesul importatorului sa poata intarzia plata ta%elor vamale de import
pana in momentul in care aceste marfuri urmeaza sa fie introduse efectiv in circuitul
economic.
Sub regimul de antrepozit vamal pot fi plasate si marfuri romanesti pentru care au
fost efectuate formalitatile vamale de e%port, dar din motive determinate de conditiile
contractuale sau de transport e%pedierea din tara nu poate fi efectuata imediat dupa
acordarea liberului de vama la e%port.
Pentru toate aceste situatii se poate aplica regimul de antrepozitare care in afara
suspendarii platii efective a unor ta%e acordate statului, pe perioada determinata de
termenul acordat de autoritate vamala poate duce si la suspendarea aplicarii masurilor
de politica comercila stabilite pentru importul definitiv al unor categorii de marfuri.
ntrepozitele vamale pot fi publice, deci desc"ise oricarui importator sau
e%portator, sau private, adica utilizate e%clusiv de anumite persoane, in functie de
necesitatile particulare ale comertului sau industriei.
3:
ntrepozitele vamale publice pot fi administrate fie de autoritatea vamala, fie de o
alta autoritate sau de o persoana -uridica, fiecare trebuind sa aiba in obiectul lor de
activitate o asemenea tributie.
ntrepozitele vamale pot fi infiintate numai de persoane -uridice romane, pe baza
aprobarii date de autoritatea vamala.
utoritatea vamala stabileste, prin aprobare, si conditiile de organizare si
functionare a antrepozitului vamal autorizat.
Infiintarea unui antrepozit vamal este conditionata de eliberarea unei autorizatii de
catre autoritatea vamala, cu e%ceptia cazului in care gestionarul antrepozitului este
c"iar autoritatea vamala.
utorizatia se elibereaza in baza unei cereri depuse la autoritatea, in care persoana
-uridica in numele careia se doreste infiintarea unui antrepozit trebuie sa furnizeze
informatiile necesare eliberarii autorizatiei, mai ales cele care -ustifica aceasta
activitate din punct de vedere economic.
,a randul ei, autorizatia va cuprinde conditiile in care se va desc"ide si functiona
antrepozitul.
utorizatia de infiintare si functionare a antrepozitelor se elibereaza numai
persoanelor -uridice romane.
*etinatorul antrepozitului vamal este administratorul si gestionarul marfurilor
depozitate in acesta si are fata de autoritatea vamala urmatoarele obligatii#
+ sa indeplineasca conditiile de organizare si functionare a antrepozitului vamal
stabilite in aprobare
+ sa asigure supraveg"erea marfurilor astfel incat sa nu fie posibila sustragerea
acestora de sub control vamal
+ sa respecte normele privind conservarea marfurilor depozitate
In afara obligatiilor care sunt specifice administratorilor sau gestionarilor de
depozite, detinatorul antrepozitului vamal are si obligatii speciale fata de autoritatea
vamala, care rezulta din particularitatea unui asemenea depozit.
ceste obligatii sunt stabilite pentru a e%ista siguranta ca pe timpul depozitarii
marfurilor nu pot fi sustrase supraveg"erii vamale sau operatiunilor de vamuire. In
acest sens se are in vedere ca locul de depozitare sa fie astfel amena-at incat sa nu
32
permita introducerea sau scoaterea de marfuri fara ca autoritatea vamala sa poata
constata aceste miscari de marfuri, sa prezinte conditii de sigilare sau sa permita sa fie
luate masuri asiguratorii prin care sa fie pastrata integritatea marfurilor.
utoritatea vamala poate cere detinatorului de antrepozit sa constituie o garantie
care sa asigure plata drepturilor de import pentru marfurile nevamuite aflate in
antrepozit.
utoritatea vamala poate cere instituirea unei garantii ca o masura suplimentara
care sa permita asigurarea incasarii normale a obligatiilor rezultate din regimul de
plasare a marfurilor in antrepozitul vamal.
Carantia poate fi depusa fie de proprietarul sau gestionarul antrepozitului, fie e
persoanele care antrepoziteaza marfurile. Carantia poate fi depusa sub una din formele
admise de legislatia vamala 2depozit banesc sau scrisoare de grantie bancara3.
*etinatorii de antrepozite si antrepozitarii sunt obligati sa tina o evidenta operativa,
in forma stabilita de autoritatea vamala, a marfurilor aflate in antrepozit.
Inscrierea in evidenta operativa se va face imediat ce marfurile au fost introduse in
depozit.
ceasta evidenta nu este necesara in situatia in care antrepozitul este gestionat de
autoritatea vamala.
*in cele mentionate mai sus rezulta ca evidenta operativa trebuie sa contina toate
intrarile si iesirile de marfuri din antrepozit, numarul, data si felul documentelor vamale
care atesta intrarea si iesirea marfurilor din antrepozit, pentru a permite autoritatii
vamale sa e%ercite un control simplu si eficient asupra modului in care au fost
respectate prevederile legale, miscarile marfurilor din depozitul respectiv.
*e regula, evidenta operativa se tine de catre detinatorul antrepozitului si de
antrepozitar in aceeasi forma utilizata de autoritatea vamala pentru a oferi mi-loace
simple de verificare.
In antrepozitele vamale pot fi depozitate si marfuri care sunt supuse operatiunilor
specifice regimului de perfectionare activa sau de transformare sub control vamal.
ceste marfuri fac obiectul regimurilor vamale corespunzatoare si nu al regimului de
antrepozit vamal.
33
In perioada de antrepozit vamal nu pot fi efectuate operatiuni decat de ambalare,
marcare sau testare in vederea pregatirii pentru vanzare, care, in prealabil, au fost
aprobate de autoritatea vamala.
In vederea efectuarii operatiunilor mentionate mai sus, marfurile pot fi scoase
temporar din antrepozitul vamal.
7arfurile aflate in regim de antrepozit vamal sunt stocate pe teritoriul Romaniei in
asteptarea de cumparator, urmand sa fie diri-ate la destinatia care va fi stabilita de
vanzator. ceasta destinatie poate fi situata in afara teritoriului Romaniei sau in
interiorul tarii, caz in care se depun formalitatile corespunzatoare regimurilor vamale
sau noilor destinatii, potrivit operatiunilor comerciale convenite pentru marfuri.
In aceasta situatie este obligatoriu ca parametrii te"nici de calitate sau cantitate a
marfurilor aflate in regim de antrepozitare sa nu fie modificati pentru a nu se sc"imba
cuantumul drepturilor legale cuvenite statului.
1peratiunile de ambalare, marcare, testare in vederea pregatirii pentru vanzare sunt
permise a fi efectuate pentru marfurile aflate in regim de antrepozitare, acestea
neputand produce modificari asupra elementelor care determina drepturile cuvenite
bugetului de stat.
utoritatea vamala poate permite ca marfurile aflate intr+un antrepozit vamal sa fie
transferate in alt antrepozit vamal.
utoritatea vamala trebuie sa fie in masura sa realizeze supraveg"erea marfurilor
aflate sub regim de antrepozitare. Este permis orice transfer dintr+un antrepozit in altul,
insa acordul autoritatii vamale este obligatoriu. In acest fel se pastreaza controlul asupra
intregii operatiuni.
Pentru marfurile scoase din antrepozitul vamal si vamuite la import, c"eltuielile de
antrepozitare, inclusiv cele de conservare, nu se adauga la valoarea in vama.
Potrivit normelor de determinare a valorii in vama stabilite in cordul privind
aplicarea articolului (II din acordul 1.7.!., precum si in !odul (amal, elementele din
care se compune valoarea in vama cuprind in afara pretului e%tern si c"eltuielile de
manipulare, transport si asigurare, efectuate pe parcursul e%tern si ac"itate de
importator.
3)
!"eltuielile de antrepozitare sau de conservare rezultate din aplicarea regimului
vamal de antrepozitare nu sunt considerate ca fiind c"eltuieli de natura celor care pot fi
adaugate la valoarea in vama si nu intra in baza de calcul a ta%elor sau drepturilor de
import.
..". ADMITEREA TEMPORARA
Regimul de admitere temporara permite utilizarea pe teritoriul Romaniei, cu
e%onerarea totala sau partiala a drepturilor de import si fara aplicarea masurilor de
politica comerciala, a marfurilor straine destinate a fi ree%portate in aceeasi stare, cu
e%ceptia uzurii lor normale.
utoritatea vamala fi%eaza un termen in cadrul caruia marfurile trebuie sa fie
ree%portate sau sa primeasca o noua destinatie vamala. 'ermenul aprobat trebuie sa
permita ca scopul utilizarii sa poata fi realizat.
utoritatea vamala, cu acordul titularului regimului, poate scurta sau, in cazuri
e%ceptionale, temeinic -ustificate, poate prelungi termenul initial.
In cazul marfurilor plasate sub regim de admitere temporara cu e%onerarea partiala
a ta%elor vamale, cuantumul ta%elor vamale se incaseaza in proportie de 3 @ din suma
care se datora, daca marfurile ar fi fost importate. !uantumul se calculeaza pentru
fiecare luna sau fractiune de luna a duratei in care marfurile se afla sub regim de
admitere temporara, fara a putea depasi cuantumul datorat in cazul in care aceleasi
marfuri ar fi fost importate.
In cazul in care titularul regimului de admitere temporara cesioneaza operatiunea,
fiecare titular ac"ita drepturile de import aferente perioadei de utilizare a bunului.
!and, in cazul aceleiasi luni, utilizarea s+a facut de ambii titulari, drepturile de import
se ac"ita de catre cedent.
In cazul in care marfurile aflate in regim de admitere temporara cu e%onerare totala
de drepturi de import sunt importate, elementele de ta%are sunt cele in vigoare la data
inregistrarii declaratiei vamale de import.
..#. PER%ECTIONAREA ACTIVA
3.
Regimul de perfectionare activa consta in supunerea, pe teritoriul Romaniei, la una
sau mai multe operatiuni de transformare sau prelucrare a#
+ marfurilor straine destinate a fi ree%portate in afara teritoriului vamal al
Romaniei, sub forma de produse compensatoare, fara a face obiectul incasarii
drepturilor de import sau al masurilor de politica comerciala
+ marfurilor importate, introduse in circuitul economic, daca ele sunt e%portate in
afara teritoriului Romaniei sub forma de produse compensatoare.
In regimul de perfectionare activa se pot face urmatoarele operatiuni#
+ prelucrarea marfurilor, inclusiv monta-ul, asamblarea si adaptarea lor la alte
marfuri&
+ transformarea marfurilor
+ repararea marfurilor, inclusiv remontarea in forma initiala
+ utilizarea unor marfuri, care desi nu se regasesc in produsele compensatoare,
permit sau faciliteaza obtinerea acestor produse, c"iar daca ele dispar total sau
partial in timpul folosirii lor.
Produsele compensatoare sunt rezultatul obtinut in urma procesului de
perfectionare. 7arfurile ec"ivalente sunt marfurile romane utilizate in locul marfurilor
de import pentru fabricarea produselor compensatoare. Rata de randament reprezinta
cantitatea sau procenta-ul de produse compensatoare obtinute in urma procesului de
perfectionare activa a unor cantitati determinate de marfuri importate.
..-.PER%ECTIONAREA PASIVA
Regimul de perfectionare pasiva permite e%portul temporar de marfuri romanesti in
afara teritoriului tarii, in vederea supunerii acestora unor operatiuni de transformare sau
prelucrare si, ulterior, a importului produselor astfel rezultate, cu e%onerarea totala sau
partiala de drepturi de import.
E%portul temporar de marfuri romanesti, in vederea perfectionarii pasive, este supus
acelorasi masuri de politica comerciala care se aplica e%portului definitiv de marfuri.
4u pot fi plasate sub regim de perfectionare pasiva marfurile care#
30
+ prin e%portul lor ar da nastere la rambursari sau restituiri de drepturi de import&
+ inaintea e%portului, au fost importate, in e%onerare totala de drepturi de import,
pentru a fi utilizate intr+un anumit scop.
utoritatea vamala fi%eaza termenul in care produsele compensatoare vor fi
reimportate. ,a cererea titularului aprobarii, autoritatea vamala, in cazuri temeinic
-ustificate, poate prelungi termenul initial.
In aprobare, autoritatea vamala stabileste rata de randament sau metoda de
determinare a acesteia.
Produsele compensatoare sunt produsele rezultate in urma procesului de
perfectionare pasiva.
Rata de randament reprezinta cantitatea sau procenta-ul de produse compensatoare,
obtinuta dintr+o cantitate determinata de marfuri supuse procesului de perfectionare
pasiva.
.... TRANS%ORMAREA SUB CONTROL VAMAL
Regimul de transformare sub control vamal permite folosirea, pe teritoriul
Romaniei, fara plata drepturilor de import si fara aplicarea de masuri de politica
comerciala, de marfuri straine pentru a fi supuse unor operatiuni care le transforma
felul sau starea initiala. Produsele rezultate, numite produse transformate, se introduc in
circuitul economic, cu plata drepturilor de import.
probarea de transformare sub control vamal se acorda de autoritatile vamale, la
cererea persoanei care efectueaza operatiunea.
Pentru marfurile netransformate sau aflate intr+un stadiu intermediar de
transformare, care se importa, elementele de ta%are sunt cele in vigoare in momentul
inregistrarii declaratiei vamale.
Prevederile de mai sus se aplica si in cazul in care termenul de inc"eiere a
operatiunii de transformare a marfurilor, stabilit in aprobare, nu este respectat.
39
*repturile de import la care sunt supuse produsele transformate se calculeaza
potrivit unui tratament tarifar preferential, nu numai atunci cand acesta este prevazut in
momentul importului, ci si daca acesta era prevazut pentru marfurile care urmau a fi
transformate la data inregistrarii declaratiei vamale de plasare sub regimul vamal.
'ratamentul preferential la care se face trimitere se aplica si in cazul cand acesta
este prevazut pentru produse identice cu produsele transformate.
,ista marfurilor care pot fi plasate in regim de transformare sub control vamal este
stabilita prin "otarare a Cuvernului.
.". ALTE DESTINATII VAMALE IN ROMANIA
!odul vamal al Romaniei retine trei situatii in cazul altor destinatii vamale, situatii
adiacente regimurilor vamale definitive si suspensive#
+ zonele libere
+ ree%portul marfurilor straine de pe teritoriul Romaniei
+ marfurile e%portate si returnate in Romania
.".1. !ONELE LIBERE
In zonele libere, marfurile straine sunt considerate, din punct de vedere al aplicarii
drepturilor de import si al masurilor de politica comerciala la import, ca marfuri care nu
sunt situate pe teritoriul Romaniei atat timp cat nu sunt importate. cestea nu pot fi
plasate sub un alt regim vamal si nici nu pot fi folosite sau consumate in alte conditii
decat cele prevazute de reglementarile vamale.
7arfurile romanesti pot fi introduse in zonele libere, cu respectarea conditiilor
stabilite pentru e%portul de marfuri. Stationarea marfurilor in zonele libere nu este
limitata in timp.
Intrarea si iesirea din zonele libere este permisa numai prin punctele stabilite de
autoritatea vamala. Efectuarea de constructii de orice fel in zona libera este conditionata
de autorizatia prealabila a autoritatii vamale.
3;
Perimetrele zonelor libere, punctele de intrare si de iesire ale acestora, precum si
persoanele si mi-loacele de transport care intra sau ies sunt supuse controlului si
supraveg"erii vamale.
ccesul intr+o zona libera poate fi interzis de autoritatea vamala, daca persoanele
fizice sau -uridice nu -ustifica interesul lor de a desfasura o activitate licita in acea zona.
utoritatea vamala are dreptul de a controla marfurile care intra in zonele libere sau
care stationeaza ori ies din acestea, pe baza documentelor de transport insotitoare.
7arfa se prezinta autoritatii vamale, la cererea acesteia, de catre titularul operatiunii.
7arfurile periculoase, marfurile a caror detinere sau circulatie este stabilita prin
reglementari speciale, marfurile susceptibile de a se altera, precum si cele care necesita
instalatii speciale de depozitare, sunt admise in zonele libere numai cu conditia sa
e%iste spatii sau incinte special ec"ipate pentru primirea si depozitarea lor.
7arfurile straine introduse in zonele libere, precum si marfurile romanesti si straine
aflate in zonele libere si care se scot din tara, nu sunt supuse obligatiei de depunere a
declaratiei vamale.
Pentru marfurile romanesti care se introduc in zonele libere, precum si pentru
marfurile romanesti sau straine aflate in zonele libere si care intra in tara se depun
declaratii vamale.
dministratia zonelor libere este obligata#
+ sa comunice autoritatii vamale marfurile aflate in zona libera, care sunt supuse
drepturilor de import sau e%port ori care fac obiectul unor reglementari privind
politica comerciala&
+ sa informeze autoritatea vamala despre activitatile industriale, comerciale si
orice alte activitate care se desfasoara in zonele libere, in conditiile prevazute de
lege.
Pe timpul stationarii in zonele libere, marfurilor straine li se poate acorda unul
dintre urmatoarele regimuri vamale#
+ importul pentru consum sau utilizare in zona libera& in acest caz, c"eltuielile de
depozitare si manipulare efectuate in zona libera nu se includ in valoarea in
vama&
+ perfectionare activa&
3A
+ transformare sub control vamal&
+ admitere temporara.
7arfurile straine stationate in zonele libere nu pot fi abandonate sau distruse decat
in conditiile legii.
Persoana fizica autorizata sau -uridica care e%ercita o activitate de prelucrare, de
transformare, de vanzare, de cumparare sau de stocare de marfuri, in zona libera, este
obligata sa infiinteaze si sa tina o evidenta operativa a marfurilor, in forma aprobata de
autoritatea vamala si sa o puna la dispozitia acesteia pentru control. 7arfurile se
inregistreaza in aceste evidente in momentul in care sunt introduse in locurile sau in
incintele detinute de o astfel de persoana.
!and in interiorul unei zone libere marfurile se transborda dintr+un mi-loc de
transport in altul, documentele referitoare la o astfel de operatiune se pun la dispozitia
autoritatii vamale.
.".. REE,PORTUL MAR%URILOR STRAINE DE PE TERITORIUL
ROMANIEI
7arfurile straine aflate pe teritoriul Romaniei, care nu au fost vamuite, pot fi
ree%portate.
Ree%portul consta in scoaterea din tara, prin depunerea declaratiei vamale de
ree%port, in vederea vamuirii, cu e%ceptia cazului cand masurile de politica comerciala
interzic operatiunea.
In cazuri temeinic -ustificate, marfurile straine nevamuite pot fi abandonate, cu
acordul autoritatii vamale. (alorificarea marfurilor abandonate si intrarea lor in
circuitul economic se face potrivit normelor aplicate marfurilor confiscate, virandu+se
autoritatii vamale drepturile de import aferente.
7arfurile straine nevamuite, in temeiul dispozitiei date de autoritatea competenta,
sunt distruse sub supraveg"ere vamala.
)8
*eseurile si resturile refolosibile rezultate din distrugerea marfurilor straine
nevamuite, primesc un regim vamal corespunzator.
4ormele privind valorificarea si distribuirea venitului obtinut prin aceasta
operatiune a marfurilor abandonate, a deseurilor si a resturilor refolosibile din marfurile
distruse se stabilesc prin regulamentul vamal.
.".". MAR%URILE E,PORTATE SI RETURNATE IN ROMANIA
7arfurile romanesti care, dupa ce au fost e%portate in afara teritoriului Romaniei,
sunt returnate si importate intr+un termen de 3 ani, la cererea titularului, sunt e%ceptate
de la plata datoriei vamale, numai daca la returnare sunt in aceeasi stare in care au fost
e%portate.
Sunt, de asemenea, e%ceptate de la plata ta%elor vamale marfurile#
+ vamuite la e%port, care ulterior au fost e%portate si sunt returnate in Romania. In
cazul in care la import aceste marfuri au beneficiat de scutiri sau de ta%e vamale
reduse, ele sunt e%ceptate de la plata datoriei vamale numai daca la returnare
intra in aceleasi conditii ca la importul initial.
+ e%portate in regim de perfectionare pasiva si returnate in tara in aceeasi stare in
care au fost e%portate.
CAPITOLUL III
PROCEDURILE VAMALE IN ROMANIA
".1. STATUTUL VAMAL AL MAR%II IN ROMANIA
Statutul vamal al marfii in Romania, la fel ca in sistemul vamal al /niunii
Europene, este dat de trei elemente care trebuie luate in calcul# valoarea in vama,
pozitia tarifara si originea marfurilor.
Incadrarea tarifara si stabilirea originii marfurilor duc la determinarea ta%elor
vamale aplicabile valorii in vama a marfurilor.
Valoarea in va(a in Ro(ania
):
!onform !odului vamal, valoarea in vama reprezinta acea valoare care constituie
baza de calcul al ta%elor vamale prevazute in 'ariful vamal de import al Romaniei.
In cazul operatiunilor de import, la intrarea marfurilor straine pe teritoriul vamal al
Romaniei, pentru determinarea valorii in vama a marfurilor in vederea stabilirii ta%elor
vamale aplicabile, pe langa declaratia vamala, importatorul va completa si va depune la
biroul vamal si *eclaratia pentru valoarea in vama.
!onform 5C nr.020=:AA9, declaratia pentru valoarea in vama este depusa intr+un
singur e%emplar, impreuna cu declaratia vamala de import, cu facturi sau cu alte
documente de plata a marfii si a c"eltuielilor pe parcurs e%tern, aferente acesteia,
precum si cu alte documente necesare vamuirii.
*eclaratia pentru valoarea in vama se depune la biroul vamal de catre importator
sau de catre un reprezentant legal al acestuia. Ea trebuie sa fie completata prin
dactilografiere lizibila, fara stersaturi sau adaugiri.
*eclaratia pentru valoarea in vama nu se depune in urmatoarele cazuri#
+ cand valoarea marfurilor importate nu depaseste ec"ivalentul sumei de :88 euro
+ cand valoarea marfurilor importate este stabilita, prin reglementari legale, in
suma fi%a.
*eclaratia pentru valoarea in vama cuprinde date cu privire la#
+ elemente de identificare a celor doi parteneri
+ e%istenta legaturilor -uridice dintre cei doi parteneri
+ pretul net al marfii
+ c"eltuielile de transport, asigurare si manipulare a marfii pe parcurs e%tern
+ conditia de livrare
+ valuta contractuala si cursul de sc"imb
+ punctul vamal de intrare a marfii pe teritoriul vamal al Romaniei
+ metoda de evaluare folosita
Pentru marfurile primite de persoane -uridice, care nu fac obiectul unor tranzactii
comerciale, declaratia pentru valoarea in vama se va completa in mod obligatoriu cu
urmatoarele informatii#
+ e%peditorul marfurilor importate
+ destinatarul marfurilor importate
)2
+ reprezentantul importatorului, in cazul in care declaratia pentru valoarea in
vama este depusa de un reprezentant al acestuia
+ numarul si data facturii sau ale documentului primit de la e%peditorul e%tern al
marfii, in care este inscrisa si valoarea
+ valoarea in vama declarata
In Romania, conform !odului vamal, valoarea in vama este determinata prin
aplicarea articolului (II din C'', luandu+se in calcul cumulativ#
+ pretul de import format din pretul e%tern in valuta, in conformitate cu valoarea
inscrisa in factura e%terna
+ c"eltuielile de transport ale marfurilor importate pana la frontiera romana
+ c"eltuielile de incarcare, descarcare si de manipulare cone%e transportului
marfurilor importate, ac"itate pe parcurs e%tern
+ c"eltuielile cu polita de asigurare a marfii pe parcurs e%tern
+ alte c"eltuieli efectuate pe parcurs e%tern.
stfel, se formeaza pretul franco frontiera romana 2!IB3. /lterior, la acest pret se
adauga ta%a vamala si comisionul vamal, si care alaturi de accize si, dupa caz, alte ta%e
dau nastere sumei totale datorate.
Po/i'ia 'arifara
Pozitia tarifara reprezinta simbolul sub care marfurile figureaza in 'ariful vamal al
Romaniei si se concretizeaza intr+un numar al acestuia. *eterminarea pozitiei tarifare
este importanta deoarece conditioneaza cuantumul ta%elor vamale si a altor impozite de
ac"itat autoritatilor romane, precum si natura formalitatilor de indeplinit in momentul
vamuirii. *e aceea este esential ca stabilirea pozitiei tarifare sa se faca cu rigoare si
logica.
Ori)inea (arfurilor
In vederea aplicarii corecte a tarifului vamal, autoritatea vamala constata originea
marfurilor importate, pe baza urmatoarelor criterii#
+ marfuri produse in intregime intr+o tara&
)3
+ marfuri obtinute printr+o prelucrare sau transformare substantiala intr+o tara.
plicarea criteriilor se face pe baza regulilor de origine prevazute de
reglementarile vamale sau de acordurile ori de conventiile internationale la care
Romania este parte.
1riginea produselor este o informatie esentiala pentru strategia vamala. 6azandu+se
pe aceasta informatie, importatorul roman poate beneficia de regimuri tarifare
preferentiale rezultand din acordurile de asociere sau de liber sc"imb sau, din contra,
poate fi subiectul unor masuri de control al comertului e%terior. gentul economic
trebuie, deci, sa identifice precis originea produsului pe care il importa, c"iar daca
aceasta poate evolua pe parcursul circuitului international.
In aplicarea regimului tarifar preferential, regulile si formalitatile necesare pentru
determinarea originii marfurilor sunt cele stabilite in acordurile si conventiile
internationale la care Romania este parte.
6iroul vamal poate solicita autoritatii emitente a certificatului de origine a
marfurilor verificarea acestuia in urmatoarele cazuri#
+ cand se constata neconcordante intre datele inscrise in dovada de origine si
celelalte documente care insotesc declaratia vamala. In acest caz regimul
preferential se acorda numai dupa ce se primeste rezultatul verificarii, care
atesta conformitatea&
+ cand se constata neconcordante formale care nu impieteaza asupra fondului. In
aceste cazuri autoritatea vamala acorda regimul preferential si ulterior solicita
verificarea dovezii de origine
+ in orice alte situatii in care autoritatea vamala are indoieli asupra realitatii
datelor din dovada de origine. In acest caz regimul preferential se acorda si
ulterior se solicita verificarea dovezii de origine.
In toate cazurile in care in urma verificarii dovezilor de origine rezulta ca acordarea
regimului preferential a fost neintemeiata, autoritatea vamala ia masuri pentru
recuperarea datoriei vamale prin intocmirea de acte constatatoare.
!and regimul preferential priveste un contingent cantitativ sau valoric, acordarea
preferintelor tarifare se face numai in limita contingentului prevazut.
))
Informatie importanta pentru a urmari si controla operatiunile de import,
mentionarea originii trebuie sa figureze pe toate declaratiile facute in vama la intrarea
marfurilor in Romania.
!ertificatul de origine pentru atestarea marfurilor romanesti este eliberat de
reprezentantele teritoriale ale !amerei de !omert si Industrie a Romaniei. In alte tari,
pot fi abilitate in acest sens administratiile vamale, anumite ministere etc.
".. PROCEDURILE VAMALE
Procedurile vamale reprezinta metodele folosite de autoritatile vamale in procesul
vamuirii importate, e%portate, sau aflate in tranzit. cestea sunt corespunzatoare
fiecarei etape parcurse, de la prezentarea marfurilor in vama si pana la punerea lor la
dispozitia declarantului.
Procedura vamala cuprinde# pregatirea marfii pentru vamuire, intocmirea declaratiei
vamale, stabilirea regimului vamal, in functie de care se stabilesc ta%ele care urmeaza
sa fie platite, efectuarea controlului, atunci cand este cazul, precum si plata efectiva a
ta%elor, dupa care marfa poate fi declarata libera de vama.
Pentru prezentarea si declararea marfurilor, autoritatea vamala poate utiliza, de
asemenea, o procedura simplificata de vamuire, in cazurile si conditiile stabilitede
Regulamentul vamal si de 4ormele privind procedurile simplificate de vamuire in
Romania.
7arfurile si bunurile inregistrate, dupa intrarea in tara, sunt indrumate spre biroul
vamal de interior stabilit de autoritatea vamala, sau spre o zona libera, cand marfurile
sunt destinate acesteia.
1peratiunile de vamuire se efectueaza la birourile si punctele vamale de catre
personalul operativ al autoritatii vamale, sub indrumarea si controlul directiilor
regionale vamale si ale *irectiei Cenerale a (amilor.
utoritatea vamala are dreptul sa efectueze controlul vamal al mi-loacelor de
transport si al marfurilor, precum si al bunurilor si valorilor apartinand persoanelor
fizice, prezentate la introducerea sau la scoaterea lor din tara.
).
6unurile supuse vamuirii pot fi controlate de catre autoritatea vamala in orice loc
s+ar afla pe teritoriul Romaniei. stfel, autoritatea vamala poate#
+ verifica, in conditiile legii, cladiri, depozite, terenuri si orice alte obiective
+ preleva, in conditiile legii, probe pe care le e%amineaza in laboratoarele proprii
sau agreate, in vederea identificarii si e%pertizarii marfurilor
+ efectua investigatii, supraveg"eri si verificari in cazurile in care sunt semnalate
situatii de incalcare a reglementarilor vamale
+ e%ercita controlul ulterior la sediul agentilor economici asupra operatiunilor de
comert e%terior, in scopul verificarii respectarii reglementarilor in vigoare
+ identifica, pe baza de documente, persoanele care se afla in raza de activitate a
biroului vamal.
"..1. COMISIONARII IN VAMA
(amuirea este realizata de organele vamale, si anume de personalul de conducere si
e%ecutiv din unitatile vamale. 1rganele vamale sunt participanti activi la activitatea de
vamuire, cuprinzand salariati incadrati in sistemul institutional al autoritatii vamale. In
Romania, functiile specifice ale personalului vamal sunt stabilite prin "otarare
guvernamentala, iar conditiile de incadrare, de promovare, de desfacere a contractului
individual de munca, precum si alte norme specifice in e%ecutarea acestuia sunt stabilite
in statutul personalului vamal.
In conformitate cu prevederile art. 02 din !odul (amal al Romaniei adoptat prin
,egea nr. :):=:AA9, operatiunile de prezentare a marfii, depunerea declaratiei sumare si
)0
a declaratiei vamale, precum si pastrarea si manipularea marfurilor in depozit pot fi
efectuate, cu autorizarea prealabila a *irectiei Cenerale a (amilor, si de persoanele
-uridice romane care au calitatea de comisionar in vama. 'otodata comisionarii in vama
pot avea in obiectul lor de activitate si operatiuni de e%peditii si transport international
de marfuri supuse vamuirii.
Potrivit definitiei, comisionarul in vama este persoana -uridica romana constituita
potrivit legii, care indeplineste, in numele si pentru terte persoane, declararea in detaliu
a marfurilor pentru importul, e%portul, tranzitul, depozitarea si alte operatiuni vamale,
precum si prezentarea marfurilor declarate la controlul vamal si ac"itarea la vama a
drepturilor de import si de e%port. *e asemenea comisionarul in vama are dreptul de a
realiza operatiuni de import sau de e%port in nume propriu.
stfel comisionarul in vama stabileste raporturi -uridice directe cu autoritatea
vamala pentru ansamblul operatiunilor pe care le efectueaza si raspunde de respectarea
reglementarilor vamale.
!onform reglementarilor vamale, o persoana -uridica care intentioneaza sa
desfasoare astfel de activitati, poate sa+si e%ercite atributiile numai dupa obtinerea
autorizatiei de comisionar in vama emisa de *irectia Cenerala a (amilor.
4umarul de societati autorizate in calitate de comisionar in vama pentru fiecare
birou vamal se stabileste de *irectia Cenerala a (amilor, in functie de volumul
activitatii si de personalul acestuia, iar eliberarea autorizatiei de comisionar in vama se
face numai daca solicitantul indeplineste urmatoarele conditii#
+ are incluse in obiectul de activitate operatiunile prevazute de lege&
+ detine sau are inc"iriat un spatiu de depozitare de cel putin .88 de metri patrati,
situat in zona de supraveg"ere a biroului vamal de interior pentru care se solicita
autorizarea&
+ detine ec"ipamente necesare descarcarii, incarcarii, manipularii, ambalarii,
dezambalarii si prezentarii marfurilor in vederea vamuirii, precum si personal
specializat pentru efectuarea acestor operatiuni&
+ are asigurat spatiul de birou si birotica necesara, situat in zona de supraveg"ere
a biroului vamal de interior sau de frontiera, pentru care solicita autorizarea&
)9
+ este dotat cu ec"ipamente necesare utilizarii sistemului informatic vamal, care
sa fie conectate la acesta&
+ nu are in denumirea societatii e%presii similare cu cele ale autoritatii vamale nici
in limba romana si nici in alta limba straina.
Regulamentul de aplicare a !odului (amal al Romaniei stabileste ca pentru
eliberarea autorizatiei de comisionar in vama se depune la *irectia Cenerala a (amilor
o cerere care cuprinde urmatoarele date#
+ denumirea persoanei -uridice si sediul acesteia&
+ codul fiscal&
+ datele personale ale celor care reprezinta persoana -uridica 2numele si
prenumele, data si locul nasterii, domiciliul3&
+ numarul contului bancar si banca la care acesta este desc"is&
+ denumirea biroului vamal pe langa care solicita autorizatia de functionare in
calitate de comisionar in vama&
+ perioada pentru care se solicita autorizarea&
+ indicarea adreselor pentru spatiul de lucru si, dupa caz, pentru cel de depozit din
localitatea in care functioneaza biroul vamal pe langa care isi va desfasura
activitatea.
Este obligatoriu ca datele din cererea de autorizare sa fie sustinute prin copii
legalizate de pe urmatoarele acte#
+ certificatul de inmatriculare emis de 1ficiul Registrului !omertului&
+ certificatul de inregistrare fiscala&
+ statutul societatii, contractul de societate sau actul constitutiv al societatii si
cererea de inscriere de mentiuni, dupa caz, cu rezolutia corespunzatoare emisa
de 1ficiul Registrului !omertului&
+ certificatele de cazier -udiciar ale persoanelor fizice care anga-eaza oficial
societatea comerciala si ale persoanelor care urmeaza sa e%ercite activitati
legate de vamuirea marfurilor&
+ dovada din care rezulta ca sunt indeplinite conditiile legale necesare pentru
desfasurarea activitatii,dovada avizata de directia regionala vamala
inter-udeteana in a carei raza de competenta este situat biroul vamal pe langa
);
care se solicita autorizarea& acest document se ane%eaza in original la dosarul de
autorizare.
Pe baza cererii depuse si a documentelor ane%ate la aceasta, *irectia Cenerala a
(amilor verifica bonitatea solicitantului.
Regulamentul de aplicare a !odului (amal al Romaniei prevede ca autorizatia de
comisionar in vama se acorda in termen de 38 de zile de la data depunerii cererii
complete si a actelor prevazute.
utorizatia de comisionar in vama se acorda pe o perioada determinata sau
nedeterminata, in functie de durata de autorizare solicitata, care nu poate fi mai mare
decat cea de functionare a societatii comerciale. utorizatia este valabila pentru unul
sau mai multe birouri vamale, in functie de solicitarea societatii comerciale si daca sunt
indeplinite conditiile de autorizare pentru fiecare dintre aceste birouri vamale.
nga-atii comisionarului in vama care intocmesc si semneaza declaratii vamale
trebuie sa posede cunostinte de specialitate in domeniul vamal.
utorizatia de comisionar in vama se semneaza de directorul general al *irectiei
Cenerale a (amilor. *irectia Cenerala a (amilor tine un registru special de evidenta in
care se mentioneaza denumirea comisionarului in vama, sediul acestuia si birourile
vamale pentru care este autorizat.
'itularul autorizatiei de comisionar in vama poate solicita e%tinderea autorizarii
initiale si pe langa alte birouri vamale decat cele pentru care s+a eliberat initial
autorizatia. E%tinderea autorizatiei de comisionar in vama se face pe baza unei cereri
adresate *irectiei Cenerale a (amilor care cuprinde#
+ denumirea biroului vamal pe langa care se solicita e%tinderea&
+ precizari referitoare la indeplinirea conditiilor de functionare.
E%tinderea autorizatiei de comisionar in vama se semenaza de directorul general al
*irectiei Cenerale a (amilor. In cazul in care *irectia Cenerala a (amilor considera
ca autorizatia de comisionar in vama sau e%tinderea autorizatiei nu poate fi acordata va
comunica aceasta solicitantului, indicand si motivele acestei decizii, in termen de 38 de
zile de la data inregistrarii cererii. Solicitantul poate ataca decizia la instanta de
contencios administrativ competenta.
!omisionarul in vama, in e%ercitarea activitatii, are urmatoarele obligatii#
)A
+ sa respecte programul de lucru al unitatii vamale pe langa care functioneaza&
+ sa prezinte biroului vamal o imputernicire pentru salariatii abilitati sa
indeplineasca formalitatile vamale&
+ sa manipuleze, sa dezambaleze marfurile la cererea autoritatilor vamale si sa le
reambaleze fara sa provoace deprecierea lor&
+ sa asigure completarea corecta a documentelor vamale cu datele cerute de
formularistica in vigoare si sa efectueze cu e%actitate calculul sumelor cuvenite
bugetului de stat&
+ sa constituie la biroul vamal o garantie care sa acopere nivelul drepturilor de
import si de e%port corespunzatoare marfurilor supuse vamuirii si aflate in
depozitele sau in gestiunea proprie&
+ sa asigure depunerea declaratiei vamale la biroul vamal pe langa care isi
desfasoara activitatea, prin procedee informatice, in structura utilizata de
sistemul informatic integrat al activitatii vamale&
+ sa asigure depozitarea si conservarea, cu titlu gratuit, a bunurilor ridicate in
vederea confiscarii de catre organele de cercetare penala si de catre unitatile
vamale&
+ sa asigure integritatea marfurilor depozitate in spatii de depozitare proprii&
+ sa plateasca la birourile vamale drepturile cuvenite bugetului de stat, prevazute
in normele legale, in cazul in care aceasta plata nu s+a efectuat direct de catre
titularul operatiunii&
+ sa comunice *irectiei Cenerale a (amilor si biroului vamal pe langa care
functioneaza sc"imbarea sediului ori a spatiului de lucru si orice alta modificare
in ceea ce priveste activitatea de comisionar in vama&
+ sa organizeze si sa tina evidenta operatiunilor derulate in mod identic cu
evidenta biroului vamal pe langa care functioneaza& registrele de evidenta pe
care le utilizeaza se certifica de seful biroului vamal pe langa care functioneaza&
+ sa pastreze timp de . ani toate documentele referitoare la operatiunile efectuate&
+ sa pastreze secretul operatiunilor vamale, comerciale si financiare si al datelor si
informatiilor obtinute, care nu sunt destinate publicitatii&
.8
+ sa informeze conducerea biroului vamal pe langa care functioneaza cu privire la
orice incalcare a reglementarilor vamale de care ia cunostinta&
+ sa prezinte autoritatii vamale, ori de cate ori aceasta solicita, orice informatie
privind operatiunile derulate&
+ sa elibereze titularilor operatiunilor o factura in care sa apara data si felul
prestatiei, precum si pretul ac"itat.
*in punct de vedere -uridic comisionarul in vama raspunde in solidar cu titularul
operatiunii de vamuire pentru diferentele in minus constatate la controlul ulterior,
precum si pentru penalitatile rezultate din aceste operatiuni.
utorizatia de comisionar in vama poate fi anulata de catre *irectia Cenerala a
(amilor in urmatoarele cazuri#
+ cand se constata savarsirea repetata a unei abateri de la legislatia vamala&
+ cand una dintre conditiile prevazute de procedura de autorizare nu mai este
indeplinita&
+ daca se dovedeste ca autorizatia a fost acordata in urma furnizarii unor
informatii ine%acte pe care autoritatea vamala nu a avut posibilitatea sa le
constate&
+ cand comisionarul in vama isi inceteaza activitatea&
+ daca comisionarul in vama nu isi e%ecuta atributiile pe o perioada de un an&
+ daca comisionarul in vama nu respecta regulile de functionare si de securitate
impuse de sistemul informatic utilizat in activitatea de vamuire a marfurilor&
+ cand comisionarul in vama are debite fata de autoritatea vamala si refuza sa le
ac"ite.
nularea autorizatiei de comisionar in vama isi produce efecte din momentul
primirii comunicarii deciziei de anulare de catre comisionarul in vama si se transmite in
scris tuturor birourilor vamale.
utorizatia de comisionar in vama poate fi suspendata, motivat, de catre *irectia
Cenerala a (amilor pe o perioada de pana la 0 luni, daca titularul autorizatiei nu+si
indeplineste obligatiile prevazute sau savarseste o abatere de la reglementarile vamale.
Suspendarea autorizatiei de comisionar in vama isi produce efecte din momentul
.:
primirii comunicarii deciziei de suspendare de catre comisionarul in vama si se
transmite in scris tuturor birourilor vamale.
*ecizia de anulare a autorizatiei de comisionar in vama si decizia de suspendare a
acesteia pot fi atacate la instanta de contencios administrativ competenta.
!omisionarii in vama au dreptul de a participa la reuniunile si dezbaterile pe
probleme privind activitatea vamala, organizate de autoritatea vamala.
"... ETAPELE VAMUIRII IN ROMANIA
Procedura vamala in cazul marfurilor care fac obiectul operatiunilor de comert
e%terior, importate sau e%portate de catre comercianti, este mult mai comple%a decat
cea corespunzatoare bunurilor persoanelor fizice trecute peste frontiera, procedura
vamala mult simplificata.
7arfurile destinate importului sau e%portului si mi-loacele de transport care trec
frontiera vamala a Romaniei sunt supuse urmatoarei succesiuni de operatiuni, care toate
alcatuiesc etapele activitatii de vamuire#
+ operatiunile prealabile vamuirii
+ completarea, verificarea, acceptarea si inregistrarea declaratiei vamale
+ controlul vamal si plata ta%elor vamale aferente
+ acordarea liberului de vama
+ controlul vamal ulterior al operatiunilor.
"...1. OPERATIUNI PREALABILE VAMUIRII
Prin operatiuni prealabile vamuirii se intelege ansamblul operatiunilor efectuate de
catre transportatorul sau titularul operatiunii comerciale sau reprezentantul acestuia,
constand in#
+ prezentarea la birourile vamale de frontiera a mi-loacelor de transport, a
documentelor insotitoare ale acestora, precum si a documentelor privind
marfurile transportate&
+ controlul vamal al mi-loacelor de transport de marfuri la birourile vamale de
frontiera&
+ e%aminarea de catre declarantii vamali a marfurilor si prelevarea de esantioane&
.2
+ depunerea declaratiei sumare aferente intrarii marfurilor in depozitul necesar cu
caracter temporar&
+ orice alte operatiuni pana la depunerea declaratiei vamale in detaliu.
Pre/en'area (i0lo&ului de 'ran1*or' la +iroul va(al de fron'iera2 a
do&u(en'elor in1o'i'oare ale a&e1'uia 1i, *re&u( 1i a do&u(en'elor *rivind
(arfurile 'ran1*or'a'e
'ransportatorii marfurilor destinate importului, e%portului sau tranzitului ori
reprezentantii acestora sunt obligati sa prezinte birourilor vamale de frontiera
mi-loacele de transport impreuna cu documentele de insotire ale acestora.
,a transportul marfurilor pe calea ferata organele cailor ferate sunt obligate sa
depuna la biroul vamal din statia de frontiera actul de transmitere a garniturii de tren,
dupa intrarea acesteia in tara. ctul de transmitere a garniturii de tren se depune in
termenul prevazut in procesul te"nologic de prelucrare a trenurilor sosite din
strainatate.
ctul de transmitere a garniturii de tren, la iesirea din tara, se depune la biroul
vamal inainte de plecarea acesteia, in termenul stabilit prin procesul te"nologic de
prelucrare a trenurilor pentru trecerea frontierei de stat, care va fi de cel putin o ora.
ctul de transmitere a garniturii de tren cuprinde numarul fiecarui vagon si al
scrisorilor de trasura, cantitatea marfurilor si denumirea acestora in limba romana. ,a
iesirea din tara in acest act se vor mentiona, de asemenea, numarul documentului vamal
si biroul vamal care l+a emis.
,a transportul marfurilor pe cale rutiera transportatorul este obligat sa prezinte
biroului vamal, la intrarea sau la iesirea din tara a autove"iculului, certificatul de
inmatriculare al acestuia si documentele insotitoare ale marfurilor.
,a transportul marfurilor pe cale maritima sau fluviala comandantul, armatorul ori
agentul navei care transporta marfuri ce urmeaza sa fie descarcate sau transbordate este
obligat sa prezinte biroului vamal, in termen de 2) de ore de la acostare, e%emplarul
original al manifestului incarcaturii si sa depuna o copie de pe acesta.
In cazul in care nu se efectueaza operatiuni de descarcare sau de transbordare a
marfurilor nu este necesara depunerea copiei de pe manifestul incarcaturii.
.3
Pentru navele care transporta marfuri de masa, in lipsa manifestului incarcaturii,
comandantul, armatorul sau agentul navei poate prezenta o notificare din care sa rezulte
datele de identificare a marfurilor.
*upa incarcarea navelor cu marfuri destinate e%portului comandantul, armatorul
sau agentul navei este obligat sa prezinte biroului vamal originalul manifestului
incarcaturii si sa depuna o copie de pe acesta cu cel putin 0 ore inainte de plecarea
navei.
In manifestul incarcaturii se mentioneaza numarul fiecarui conosament sau al
scrisorii de trasura fluviale ori al recipisei de baga-e, marcile si numerele de identificare
a coletelor, denumirea, cantitatea si, dupa caz, greutatea bruta sau neta a marfurilor,
precum si numele=denumirea furnizorului si beneficiarului. !omandantii, armatorii sau
agentii navelor sunt obligati sa inscrie pe copia de pe manifestul incarcaturii denumirea
marfurilor in limba romana.
!omandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa solicite biroului vamal un
permis vamal in care se inscriu datele de identificare a marfurilor care se descarca, se
incarca sau se transbordeaza.
!omandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa depuna la biroul vamal
din port declaratia proviziilor de bord in cel mult :2 ore de la acostarea navei. ,a
convoaiele de nave fara propulsie se poate depune o singura declaratie a proviziilor de
bord, pentru intregul convoi, cu liste specificative pentru fiecare nava.
4avele care stationeaza sub :2 ore si nu efectueaza operatiuni de descarcare, de
incarcare sau de transbordare de marfuri sunt e%ceptate de la obligatia de a depune
declaratia proviziilor de bord.
7arfurile sosite la vama de destinatie sau la locul stabilit de autoritatea vamala se
prezinta autoritatii vamale de transportator sau de titularul operatiunii comerciale ori de
catre reprezentantul acestuia.
7arfurile prezentate biroului sau punctului vamal se afla sub supraveg"ere vamala
pana la stabilirea regimului vamal si intra in depozit necesar cu caracter temporar.
utoritatea vamala poate cere depozitarului ca sa constituie o garantie care sa
asigure plata drepturilor de import.
.)
7arfurile aflate in depozit necesar cu caracter temporar pot fi manipulate numai in
scopul conservarii lor in starea initiala, fara sa se modifice caracteristicile sau aspectele
te"nice si comerciale.
In cazurile in care, conform legii, autoritatile competente "otarasc distrugerea
marfurilor aflate in depozit necesar cu caracter temporar, aceasta operatiune se va
efectua pe c"eltuiala titularului operatiunii comerciale, sub supraveg"erea autoritatii
vamale.
Con'rolul va(al al (i0loa&elor de 'ran1*or'
!ontrolul vamal al mi-loacelor de transport de marfuri la trecerea frontierei de stat
consta in identificarea acestora pe baza documentelor de insotire.
,a transportul marfurilor pe calea ferata autoritatea vamala, in prezenta organelor
cailor ferate, verifica#
+ e%istenta vagoanelor inscrise in actul de transmitere a garniturii de tren. !and
autoritatea vamala constata neconcordante privind numarul vagoanelor,
organele cailor ferate sunt obligate sa modifice, in mod corespunzator, actul de
transmitere&
+ e%teriorul vagoanelor acoperite care contin marfuri, prin verificarea integritatii
sigiliilor, ferestrelor, acoperisului, peretilor si platformei&
+ interiorul si e%teriorul vagoanelor descoperite care contin marfuri&
+ e%teriorul locomotivei&
+ e%teriorul si interiorul ane%elor te"nice ale locomotivei si cabina mecanicului
(agoanele cu sigilii lipsa sau violate, precum si vagoanele care nu pot fi sigilate se
supun si controlului vamal in interior, verificandu+se si marfurile continute in acestea.
1rganele cailor ferate inc"eie un act constatator al controlului, care se semneaza si de
autoritatea vamala. ceeasi procedura se aplica si sacilor postali si coletelor.
*aca sigiliile nu sunt cele aplicate la e%pediere, se verifica e%istenta actelor prin
care se atesta aplicarea noilor sigilii. In lipsa unor asemenea acte autoritatea vamala
mentioneaza aceasta situatie pe actul de transmitere a garniturii de tren si efectueaza
controlul interior al mi-locului de transport si al marfurilor. Rezultatul acestui control se
..
consemneaza intr+un proces+verbal. Bac e%ceptie de la aceasta regula vagoanele care nu
pot fi sigilate, precum si vagoanele descoperite.
ctele constatatoare si procesele+verbale prevazute in prezentul articol se inc"eie
potrivit reglementarilor feroviare internationale.
,a transportul marfurilor pe calea rutiera autoritatea vamala controleaza e%teriorul
autove"iculului, cabina acestuia si, dupa caz, agregatul frigorific. ,a mi-loacele de
transport rutiere fara incarcatura se efectueaza si controlul compartimentului de
marfuri.
*aca la controlul e%terior al autove"iculului se constata sigilii lipsa sau cand
sigiliile aplicate la e%pediere au fost violate ori compartimentul in care se afla marfurile
a fost violat sau prelata este deteriorata, se efectueaza controlul interior al
autove"iculului si controlul marfurilor. utoritatea vamala consemneaza rezultatele
controlului intr+un proces+verbal de constatare, care se semneaza si de transportator.
utoritatea vamala poate dispune efectuarea controlului vamal la unul dintre
birourile vamale din interiorul tarii, cand nu sunt conditii corespunzatoare de control
vamal la intrarea in tara a autove"iculelor. In aceste cazuri autove"iculele se tranziteaza
sub sigiliu vamal sau se diri-eaza cu insotitor vamal la cel mai apropiat birou vamal din
interiorul tarii, pe directia de destinatie a autove"iculului, unde e%ista conditii de
control vamal.
!"eltuielile de transport si de manipulare a marfurilor si cele de deplasare a
autoritatii vamale sunt in sarcina transportatorului
!ontrolul vamal la sosirea navei consta in verificarea, prin sonda-, a cabinelor,
salilor, cambuzelor, restaurantelor si salii masinilor, pentru a se constata daca e%ista
concordanta intre declaratia proviziilor de bord si bunurile supuse declararii.
!omandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa prezinte autoritatii vamale
originalul manifestului incarcaturii.
!and o nava descarca marfuri in doua sau mai multe porturi romanesti, autoritatile
vamale din aceste porturi fac mentiuni pe e%emplarul original al manifestului
incarcaturii cu privire la operatiunile efectuate, precum si pe cel al declaratiei
proviziilor de bord.
.0
utoritatea vamala verifica mentiunile facute in porturile in care nava a acostat
anterior si retine o copie de pe manifestul incarcaturii, respectiv de pe declaratia
proviziilor de bord.
!ontrolul vamal la plecarea navei consta in verificarea concordantei manifestului
incarcaturii cu declaratiile vamale sau permisele vamale eliberate, precum si a
concordantei declaratiei proviziilor de bord cu situatia bunurilor inscrise in aceasta.
Pentru navele sub pavilion strain care intra in santiere navale sau la iernat
comandantii, armatorii sau agentii lor sunt obligati sa depuna la autoritatea vamala
declaratia proviziilor de bord si copia de pe manifestul incarcaturii. Pe toata aceasta
perioada navele se afla sub supraveg"ere vamala.
,a transportul marfurilor cu aeronave romane controlul vamal in interiorul
aeronavelor se efectueaza imediat dupa aterizare, precum si inainte de decolare. ,a
acest control se verifica daca la bord se afla bunuri in afara celor din dotarea
aeronavelor, pentru a li se aplica regimul vamal corespunzator destinatiei lor.
!ontrolul vamal in interiorul aeronavelor romane de pasageri se efectueaza, la
sosire, dupa debarcarea persoanelor, iar la plecare, inainte de imbarcarea acestora.
!ontrolul vamal in interiorul aeronavelor straine de marfuri sau de pasageri se
efectueaza in caz de indicii temeinice de frauda sau daca stationeaza pe aeroport mai
mult de 0 ore peste ora de decolare prevazuta in orarul de zbor.
4avele pot acosta, iar aeronavele pot ateriza numai in punctele de frontiera unde
functioneaza autoritati vamale.
In caz de forta ma-ora sau cand pe nave ori in aeronave sunt persoane grav bolnave,
acostarea sau aterizarea este permisa si in alte locuri decat punctele de frontiera unde
functioneaza autoritati vamale. In astfel de situatii comandantul navei ori al aeronavei
este obligat sa anunte imediat autoritatea vamala cea mai apropiata pentru a asigura
supraveg"erea pana la plecare.
!ontrolul vamal al containerelor transportate cu orice mi-loc de transport se
efectueaza potrivit normelor prevazute pentru controlul vagoanelor acoperite.
E3a(inarea de &a're de&laran'ii va(ali a (arfurilor 1i *relevarea de
e1an'ioane
.9
*eclarantii vamali pot sa verifice, inainte de depunerea declaratiei vamale, felul si
cantitatea marfurilor sosite sau care se e%pediaza. *e asemenea, se poate solicita
autoritatii vamale, printr+o cerere, si permisiunea pentru prelevarea de esantioane.
!ererea se prezinta autoritatii vamale si contine urmatoarele date#
+ numele si adresa solicitantului&
+ locul unde se afla marfurile&
+ numarul declaratiei sumare, atunci cand aceasta a fost depusa&
+ orice alte date necesare pentru identificarea marfurilor.
!and in cerere este solicitata si o prelevare de esantioane, autoritatea vamala
stabileste cantitatea de marfa care se va preleva.
E%aminarea prealabila a marfurilor si prelevarea esantioanelor se efectueaza sub
supraveg"erea autoritatii vamale.
*ezambalarea, cantarirea, reambalarea sau orice alte manipulari ale marfurilor se
fac pe riscul si pe c"eltuiala solicitantului. !"eltuielile pentru eventualele analize de
laborator sunt, de asemenea, in sarcina solicitantului.
In cazul in care operatiunile prevazute mai sus se efectueaza la solicitarea
transportatorului, c"eltuiala se va suporta de catre importator sau e%portator, dupa caz.
Esantioanele prelevate vor fi incluse in declaratia vamala prin care s+a stabilit
regimul vamal.
De&lara'ia 1u(ara 1i de*o/i'ul ne&e1ar 'e(*orar
*eclaratia sumara se inregistreaza, se vizeaza si se pastreaza de autoritatea vamala
pentru a fi in masura sa verifice in orice moment ca marfurile la care se refera au primit
o destinatie vamala in termenul legal.
Pentru marfurile care au circulat, inainte de prezentarea lor la biroul vamal, sub
procedura de tranzit, e%emplarul documentului de tranzit destinat biroului vamal de
sosire este considerat declaratie sumara.
utoritatea vamala poate aproba ca declaratia sumara sa poata fi inlocuita prin
procedee informatice, agreate de autoritatea vamala, cuprinzand aceleasi date.
.;
".... COMPLETAREA2 VERI%ICAREA2 ACCEPTAREA SI
INRE$ISTRAREA DECLARATIEI VAMALE

,a intrarea sau la iesirea din Romania, marfurile destinate a fi plasate sub un regim
vamal trebuie sa faca obiectul unei declaratii vamale $ mai intai una sumara, iar ulterior
una in detaliu, corespunzatoare respectivului regim $ indiferent daca ele sunt sau nu
supuse impunerii vamale, conform normelor legale in vigoare la momentul efectuarii
operatiunii comerciale.
De&lara'ia 1u(ara este un document tipizat care este completat 2in concordanta cu
documentele de transport sau comerciale care insotesc bunurile3 si semnat de titularul
operatiunii sau reprezentantul acestuia, prin intermediul caruia se declara denumirea si
sediul depozitarului, e%peditorul bunurilor, destinatarul bunurilor, felul bunurilor,
cantitatea bunurilor si valoarea acestora.
cest document se prezinta autoritatii vamale, se inregistreaza in registrul de
evidenta al biroului vamal, se vizeaza si se pastreaza in evidente de catre biroul vamal
pentru a se putea verifica in orice moment ca marfurile la care se refera au primit o
destinatie vamala in cadrul termenului legal. Pentru categoriile de marfuri care au
circulat, inainte de prezentarea lor la biroul vamal, sub procedura de tranzit, e%emplarul
documentului de tranzit destinat biroului vamal de sosire este considerat declaratie
sumara.
Pentru asigurarea unei supraveg"eri vamale corespunzatoare a marfurilor aflate in
depozitul necesar temporar, autoritatea vamala poate cere titularului acestui tip de
depozit#
+ sistemul de inc"idere sa permita numai accesul in comun al titularului si al
autoritatii vamale&
+ ca titularul depozitului sa tina o evidenta operativa care sa permita urmarirea
marfurilor.
'itularul operatiunii comerciale sau reprezentantul acestuia este obligat ca intr+un
termen de 38 de zile de la depunerea declaratiei sumare, sa solicite autoritatii vamale
plasarea marfurilor sub un regim vamal.
.A
Potrivit legislatiei vamale, declararea si prezentarea marfurilor pentru vamuire se
fac de catre importatori, e%portatori sau reprezentanti ai acestora, prin depunerea unei
de&lara'ii va(ale in de'aliu, in forma scrisa, in termen de 38 de zile de la data
depunerii declaratiei sumare.
*eclaratia vamala in detaliu se depune la biroul vamal la care au fost prezentate
marfurile si se semneaza de catre e%portator, importator sau de reprezentantul acestora.
*in punct de vedere -uridic avand valoarea unei declaratii pe propria raspunderea a
acestuia in ceea ce priveste#
+ e%actitatea datelor inscrise in declaratia vamala&
+ autenticitatea documentelor ane%ate la declaratia vamala&
+ plasarea marfurilor sub regimul vamal solicitat.
*eclaratia vamala in detaliu, dupa verificare si acceptarea de catre autoritatea
vamala potrivit normelor te"nice de completare, utilizare si tiparire, se inregistreaza in
evidentele biroului vamal.
*ata declaratiei vamale in detaliu acceptata este data inregistrarii ei si determina
stabilirea si aplicarea regimului vamal.
*eclaratia vamala in detaliu poate fi depusa prin procedee informatice, in
conditiile si in cazurile stabilite de *irectia Cenerala a (amilor.
In functie de operatiunea de comert e%terior, intalnim declaratie vamala de i(*or',
de e3*or' si de 'ran/i'.
*eclaratia vamala de import se depune la autoritatea vamala impreuna cu
urmatoarele documente#
+ documentul de transport al marfurilor sau, in lipsa acestuia, alte documente
emise de transportator, cuprinzand date referitoare la marfurile transportate&
+ factura, in original sau in copie, ori un alt document pe baza caruia se declara
valoarea in vama a marfurilor&
+ declaratia de valoare in vama&
+ documentele necesare aplicarii unui regim tarifar preferential sau altor masuri
derogatorii la regimul tarifar de baza&
+ orice alt document necesar aplicarii dispozitiilor prevazute in normele legale
specifice care reglementeaza importul marfurilor declarate&
08
+ codul fiscal al declarantului vamal.
,a declaratia vamala de e%port sau de ree%port se ane%eaza orice document necesar
aplicarii corecte a dispozitiilor privind e%portul sau ree%portul marfurilor respective.
*upa efectuarea controlului vamal se depune si documentul de transport aferent acestor
marfuri.
*eclaratia vamala de tranzit se depune la autoritatea vamala, insotita de documentul
de transport.
In cazul transportului pe cale ferata declaratia vamala de tranzit se inlocuieste cu
scrisoarea de trasura pe care autoritatea vamala aplica stampila Dmarfa sub regim vamal
de tranzitD.
*ocumentele ane%ate la declaratia vamala in detaliu se pastreaza de autoritatea
vamala.
In cazurile in care titularul utilizeaza aceste documente pentru alte operatiuni,
acestea se restituie, fiind inlocuite cu o copie certificata de autoritatea vamala.
utoritatea vamala poate cere ca declaratia vamala referitoare la marfurile
prezentate la vamuire sa fie insotita de documentele de transport sau de alte documente
referitoare la operatiunile sau regimurile vamale precedente sub care au fost plasate
aceste marfuri.
"...". CONTROLUL VAMAL SI PLATA DREPTURILOR VAMALE
A%ERENTE
!ontrolul vamal are drept scop prevenirea incalcarii reglementarilor vamale si
stricta respectare a conditiilor si termenelor legale, precum si descoperirea fraudelor
vamale.
!ontrolul vamal e%ercitat de autoritatea vamala prin agentii sai abilitati in cadrul
atributiilor care le sunt conferite prin reglementarile vamale se e%ecuta in mod
obligatoriu prin verificarea documentelor necesare efectuarii vamuirii.
0:
*upa acceptarea declaratiei vamale, autoritatea vamala procedeaza la efectuarea
controlului vamal, compus din controlul documentelor si din controlul fizic al
marfurilor declarate.
!ontrolul documentelor vizeaza#
+ corectitudinea completarii declaratiei vamale in detaliu
+ e%istenta documentelor ane%ate la declaratia vamala, necesare incadrarii marfii
in regimul vamal solicitat
+ concordanta dintre datele inscrise in declaratia vamala si cele din documentele
ane%ate acesteia
+ verificarea formala a documentelor ane%ate.
!ontrolul vamal fizic al bunurilor importate sau e%portate consta in identificarea
acestora pe baza declaratiei vamale in detaliu, insotita de documentele depuse impreuna
cu aceasta.
Pentru efectuarea controlului vamal fizic autoritatea vamala indica marfurile sau
partile din acestea pe care declarantul este obligat sa le prezinte pentru verificare.
*eclarantul vamal este obligat ca la cererea autoritatii vamale sa manipuleze, sa
dezambaleze si sa reambaleze marfurile fara sa provoace degradarea acestora.
!"eltuielile ocazionate de aceste operatiuni sunt in sarcina declarantului.
,a controlul vamal fizic asista declarantul vamal si transportatorul, cu e%ceptia
transporturilor pe cale maritima sau fluviala cand prezenta transportatorului este
facultativa.
tunci cand declarantul sau transportatorul refuza sa asiste la controlul vamal fizic,
autoritatea vamala fi%eaza in scris un termen pentru e%ecutarea acestei obligatii. In
cazul in care la e%pirarea termenului fi%at declarantul nu a dat curs somatiei, autoritatea
vamala procedeaza din oficiu la controlul vamal fizic al marfurilor, pe riscul si pe
c"eltuiala declarantului, recurgand, atunci cand este cazul, la prestatori de servicii sau
la e%perti, in cazurile in care natura marfurilor impune o verificare de specialitate.
!onstatarile autoritatii vamale in cazul controlului vamal fizic din oficiu au aceeasi
valoare ca si in cazul in care controlul ar fi fost facut in prezenta declarantului.
!and in cadrul operatiunii de control vamal fizic este necesara prelevarea de
esantioane, autoritatea vamala notifica aceasta declarantului.
02
Prelevarea de esantioane poate fi efectuata direct de autoritatea vamala sau de
declarantul vamal ori de o persoana desemnata de acesta, sub controlul autoritatii
vamale.
!antitatile prelevate nu trebuie sa depaseasca necesarul pentru a permite analiza sau
contraanaliza marfurilor.
Prelevarile de esantioane sunt efectuate conform metodologiilor stabilite de
laboratoarele agreate impreuna cu *irectia Cenerala a (amilor.
*eclarantul vamal este obligat sa asiste la prelevarea esantioanelor si sa acorde
asistenta necesara autoritatii vamale pentru efectuarea operatiunii.
In cazul in care declarantul vamal refuza sa asiste la prelevarea esantioanelor,
autoritatea vamala are dreptul sa efectueze aceasta operatiune din oficiu.
7arfurile din care au fost prelevate esantioane pot fi ridicate din vama cu acordul
autoritatii vamale, fara a se astepta rezultatul analizei, cu conditia ca datoria vamala
care ar lua nastere sa fie platita sau garantata.
!ontrolul vamal fizic al marfurilor se efectueaza astfel#
+ marfurile de masa se controleaza prin observare sau prin sondare pe mi-loacele
de transport pe care se afla, pe rampe sau c"eiuri ori pe platformele din
terminalele de manipulare a containelor&
+ marfurile ambalate in colete se controleaza prin sonda- pe mi-loacele de
transport pe care se afla. !and nu sunt conditii de control pe mi-locul de
transport, organele vamale pot cere descarcarea marfurilor&
+ marfurile ambalate in colete care se afla in magazii, pe rampe sau c"eiuri ori pe
platformele din terminalele de manipulare a containerelor se controleaza prin
sonda- pe fiecare partida de marfa&
+ marfurile transportate prin conducte, precum si curentul electric se controleaza
din punct de vedere al cantitatii prin citirea contoarelor instalate.
!ontrolul vamal fizic al marfurilor se efectueaza numai pe baza de documente, cand
nu sunt indicii temeinice de frauda.
utoritatea vamala poate efectua controlul vamal fizic si la locul de incarcare a
marfurilor de e%port sau la locul de descarcare a marfurilor din import, in functie de
personalul vamal disponibil, daca marfurile sunt perisabile sau necesita conditii
03
speciale de ambalare si de transport ori nu e%ista conditii de control la frontiera si daca
incarcarea sau descarcarea completa a mi-loacelor de transport se face intr+un singur
loc.
In vederea efectuarii controlului vamal fizic la locul de incarcare sau de descarcare
e%portatorii ori importatorii au urmatoarele obligatii#
+ sa solicite in scris efectuarea controlului la biroul vamal cel mai apropiat, cu cel
putin doua zile inainte de data stabilita pentru incarcarea sau descarcarea
mi-loacelor de transport&
+ sa pregateasca marfurile si sa ia masurile necesare pentru ca mi-loacele de
transport sa corespunda conditiilor de sigilare vamala&
+ sa asigure incarcarea sau descarcarea marfurilor la locul, data si ora care au fost
stabilite.
!oncomitent cu controlul vamal fizic al marfurilor se asigura si controlul vamal al
interiorului vagoanelor de cale ferata si al mi-loacelor de transport rutiere cu care
marfurile sunt transportate. cest control se efectueaza la unitatile vamale sau la locul
de incarcare ori de descarcare a marfurilor.
"...#.ACORDAREA LIBERULUI DE VAMA
utoritatea vamala acorda liberul de vama dupa efectuarea vamuirii, dar poate
dispune eliberarea marfii si dupa depunerea documentelor de plata. !and regimul
vamal prevede plata unor ta%e vamale de import ori depunerea unei garantii, liberul de
vama se acorda numai dupa indeplinirea acestor obligatii, in conditiile si modalitatile
prevazute de lege.
Potrivit legii, in vederea acordarii liberului de vama la import sau la e%port,
autoritatea vamala verifica daca#
0)
+ felul marfurilor constatate la controlul vamal corespunde cu cel inscris in
declaratia vamala&
+ cantitatea marfurilor inscrisa in documentele de transport si in facturi
corespunde cu cea din declaratia vamala&
+ numarul si valabilitatea licentei, inscrise in declaratia vamala, corespunde cu
datele din licenta, atunci cand normele legale prevad e%istenta unei licente.
Pe langa verificarile de mai sus, la importul de marfuri se mai verifica si clasificarea
tarifara, ta%a vamala, valoarea in vama si, atunci cand este cazul, originea marfurilor,
cuantumul drepturilor de import, felul, numarul si data instrumentului de plata. ,a
e%portul de marfuri autoritatea vamala verifica si clasificarea tarifara a marfurilor
numai in cazul unor conditii sau restrictii.
,iberul de vama se acorda in scris, daca sunt indeplinite conditiile si daca sunt
efectuate formalitatile de vamuire si numai dupa prezentarea documentelor legale care
atesta efectuarea platii datoriei vamale.
,iberul de vama se poate acorda si sub forma electronica, pe baza deciziei
directorului general al *irectiei Cenerale a (amilor.
Pana la aparitia in e%trasul de cont al biroului vamal a sumelor incasate liberul de
vama este revocabil.
,iberul de vama se poate acorda si ca urmare a aplicarii unei proceduri simplificate
de vamuire, precum si a unei proceduri informatice de decontare electronica a datoriei
vamale, stabilite prin decizii ale directorului general al *irectiei Cenerale a (amilor.
7arfurile pentru care nu s+a acordat liber de vama raman sub supraveg"ere vamala
pe c"eltuiala e%portatorului ori a importatorului sau pot fi pastrate in custodie de
transportator ori de declarantul vamal, pe un termen stabilit de autoritate vamala, pentru
clarificarea situatiei.
7arfurile destinate e%portului pentru care nu s+a acordat liber de vama pot fi
inapoiate in interiorul tarii de catre transportator, la cererea si pe c"eltuiala
e%portatorului.
"...-. CONTROLUL VAMAL ULTERIOR AL OPERATIUNILOR
0.
utoritatea vamala are dreptul ca, intr+o perioada de cinci ani de la acordarea
liberului de vama, sa efectueze controlul vamal ulterior al operatiunilor. cesta
presupune#
+ verificarea oricaror documente, registre si evidente referitoare la marfurile
vamuite, controlul facandu+se la orice persoana care are in posesie aceste acte
sau detine informatii in legatura cu acestea
+ controlul fizic al marfurilor, daca acestea mai e%ista.
*aca la controlul vamal ulterior se constata ca s+au incalcat reglementarile vamale
aplicate, datorita unor date cuprinse in declaratia vamala, autoritatea vamala, dupa
determinarea ta%elor vamale cuvenite, ia masuri de incasare, respectiv de restituire a
acestora.
In aceasta situatie#
+ diferentele in minus se comunica titularului operatiunii comerciale si urmeaza
sa fie ac"itate intr+un termen de sapte zile de la data comunicarii. *aca diferenta
datorata de titularul operatiunii comerciale nu se face in acest termen, acesta va
suporta ma-orarile de intarziere aferente acestei diferente, precum si interzicerea
efectuarii altor operatiuni de vamuire pana la ac"itarea datoriei vamale&
+ diferentele in plus se restituie titularului intr+un termen de 38 de zile de la data
constatarii.
".". PROCEDURILE SIMPLI%ICATE DE VAMUIRE IN ROMANIA
*eclararea marfurilor la autoritatea vamala in vederea acordarii unui regim vamal
se poate face prin derogare de la declararea marfurilor in procedura normala, prin
utilizarea unor proceduri simplificate, dupa cum urmeaza#
+ procedura de declarare incompleta $ care permite autoritatii vamale sa accepte,
in cazuri -ustificate, o declaratie in care nu sunt inscrise toate datele si
informatiile potrivit normelor te"nice de completare, utilizare si tiparire a
declaratiei vamale in detaliu sau la care nu sunt ane%ate toate documentele
necesare acordarii regimului vamal solicitat, potrivit reglementarilor in vigoare&
00
+ procedura de declarare simplificata $ care permite plasarea marfurilor sub un
regim vamal solicitat pe baza prezentarii unei declaratii simplificate, cu conditia
depunerii ulterioare a unei declaratii simplificate globale&
+ procedura de vamuire la destinatie $ care permite plasarea marfurilor sub
regimul vamal solicitat in locurile desemnate de titularul operatiunii comerciale
sau in alte locuri stabilite de autoritatea vamala.
Pro&edura de de&larare in&o(*le'a
ceasta procedura permite autoritatii vamale sa accepte, in cazuri -ustificate, o
declaratie in care nu sunt inscrise toate datele si informatiile potrivit 4ormelor te"nice
de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu sau la care nu sunt
ane%ate toate documentele necesare acordarii regimului vamal solicitat, potrivit
reglementarilor in vigoare.
Pro&edura de de&larare 1i(*lifi&a'a
ceasta procedura se realizeaza pe baza unei autorizatii eliberate de *irectia
Cenerala a (amilor. Ea permite plasarea marfurilor sub un regim vamal solicitat pe
baza prezentarii unei declaratii simplificate, cu conditia depunerii ulterioare a unei
declaratii simplificate globale.
utoritatea pentru utilizarea procedurii de declarare simplificate poate fi acordata
agentilor economici, persoane -uridice romane, care indeplinesc cumulativ urmatoarele
conditii#
+ sunt in imposibilitatea de a prelucra declaratia vamala in sistemul informatic
vamal
+ au anga-at cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata personal
specializat in declararea marfurilor
+ au valoarea estimata a marfurilor contractate la e%tern de minimum :8 milioane
E, conform contractelor comerciale
+ nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala
09
+ au organizate evidentele proprii intr+o forma agreata de autoritatea vamala, in
asa fel incat acestea sa permita controlul operatiunilor atat inainte, cat si ulterior
emiterii autorizatiei
+ nu au comis infractiuni sau incalcari ale legislatiei vamale.
Pro&edura de va(uire la de1'ina'ie
ceasta procedura simplificata de vamuire se realizeaza pe baza unei autorizatii
eliberate de *irectia Cenerala a (amilor, care permite plasarea marfurilor sub regimul
vamal solicitat in locurile desemnate de titularul operatiunii comerciale sau in alte
locuri stabilite de autoritatea vamala.
utorizatia pentru utilizarea procedurii de vamuire la destinatie poate fi acordata
agentilor economici, persoane -uridice romane, care indeplinesc cumulativ urmatoarele
conditii#
+ au anga-at cu contrac individual de munca pe perioada nedeterminata personal
specializat in declararea marfurilor si sunt conectati la reteaua informatica a
biroului vamal
+ au valoarea estimata a marfurilor contractate la e%tern de minimum :8 milioane
E, conform contractelor comerciale
+ nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala
+ au organizate evidentele proprii intr+o forma agreata de autoritatea vamala, in
asa fel incat acestea sa permita controlul operatiunilor atat inainte, cat si ulterior
emiterii autorizatiei
+ nu au comis infractiuni sau incalcari ale legislatiei vamale
+ dispun de amplasamente, ec"ipamente si personal necesare manipularii
marfurilor, precum si de infrastructura informatica adecvata.
Procedurile simplificate de vamuire aplicate in Romania pot fi structurate astfel#
+ Proceduri simplificate de vamuire la import
+ Proceduri simplificate de vamuire pentru regimurile suspensive
+ Procedurile simplificate aplicabile la inc"eierea unui regim vamal suspensiv
+ Procedurile simplificate de vamuire la e%port.
0;
Pro&edurile 1i(*lifi&a'e de va(uire la i(*or'
Pro&edura de de&larare in&o(*le'a la i(*or' poate fi aplicata tuturor marfurilor,
cu e%ceptia#
+ marfurilor pro"ibite
+ bunurilor care potrivit reglementarilor legale se incadreaza in categoria
produselor si te"nologiilor cu dubla utilizare
+ marfurilor care intra sub incidenta prevederilor privind desfasurarea in siguranta
a activitatilor nucleare
+ marfurilor supuse accizelor
+ marfurilor in cazul carora verificarea indeplinirii unor alte conditii stabilite prin
reglementari speciale impune prelevarea de esantioane in vederea analizelor
te"nice sau de laborator pentru fiecare operatiune
+ marfurile care fac obiectul operatiunilor de leasing.
'itularul declaratiei incomplete de import este obligat sa depuna o declaratie
completa in cadrul termenului de 38 de zile 2prelungit e%ceptional cu ma%imum :28 de
zile de la solicitarea declarantului3, la acelasi birou vamal unde a fost depusa declaratia
incompleta.
Pro&edura de&lararii 1i(*lifi&a'e la i(*or'
In vederea obtinerii autorizarii se va intocmi o cerere scrisa care va cuprinde#
+ denumirea societatii comerciale, sediul acesteia, numele, prenumele si functiile
persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala
+ regimul vamal pentru care se solicita autorizatia
+ birourile vamale pe langa care se solicita autorizarea
+ pozitiile din 'ariful vamal de import al Romaniei la care se clasifica marfurile
pentru care se solicita procedura de declarare simplificata
+ motivele temeinic -ustificate care fac imposibila prelucrarea declaratiilor vamale
in sistemul informativ vamal.
0A
*osarul de autorizare se va depune la *irectia Cenerala a (amilor si va cuprinde,
pe langa cererea pentru eliberarea autorizatiei de utilizare a procedurii de declarare
simplificate, si documentele urmatoare#
+ certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului
+ certificatul de inregistrare fiscala
+ statutul societatii comerciale, contractul de societate sau actul constitutiv al
societatii comerciale si cererea de inscriere de mentiuni, dupa caz, cu rezolutia
corespunzatoare emisa de oficiul registrului comertului
+ cazierul -udiciar al persoanelor fizice romane care reprezinta legal societatea
comerciala
+ documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor de autorizare a procedurii
declararii simplificate la import
+ cate o declaratie+anga-ament pentru fiecare dintre birourile vamale unde se
solicita autorizarea de utilizare a procedurii simplificate de vamuire
+ avizul birourilor vamale pe langa care se solicita autorizarea.
utorizatia de utilizare a procedurii de declarare simplificata stabileste birourile
vamale competente pentru acceptarea declaratiei simplificate, precum si marfurile
pentru care se aplica procedura.
In vederea emiterii autorizatiei, *irectia Cenerala a (amilor va verifica cererea si
documentele ane%ate. *aca conditiile de autorizare sunt indeplinite, autorizatia de
utilizare a procedurii vamale simplificata se va intocmi in doua e%emplare si va fi
semnata de catre directorul general al *irectiei Cenerale a (amilor. /n e%emplar se
inmaneaza solicitantului, iar celalalt se pastreaza in evidenta *C(. Indiferent de
numarul regimurilor vamale si al birourilor vamale pentru care se solicita autorizarea,
se va emite o singura autorizatie.
Pentru derularea procedurii de declarare simplificata la import se parcurg
urmatoarele etape#
+ constituirea unui depozit banesc anticipat in contul biroului vamal, care sa
asigure plata datoriei vamale pentru o perioada care acopera termenul de
depunere a declaratiei simplificate globale& cuantumul acestui depozit trebuie sa
98
asigure, pe parcursul utilizarii procedurii de declarare simplificata, pentru
fiecare marfa, plata si incasarea ta%elor vamale de import
+ declararea marfurilor la biroul vamal
+ plata ta%elor vamale de import
+ depunerea declaratiei simplificate globale si regularizarea platii ta%elor vamale
de import.
*eclaratia simplificata globala se intocmeste in trei e%emplare, cu urmatoarele
destinatii#
+ un e%emplar este destinat titularului
+ un e%emplar este destinat biroului vamal
+ un e%emplar este destinat colectarii elementelor de informatie statistica.
6iroul vamal efectueaza controlul concordantei dintre datele cuprinse in declaratia
simplificata globala cu cele cuprinse in declaratiile simplificate si, daca conditiile legale
sunt indeplinite, agentul vamal semneaza si aplica stampila individuala.
Pentru declararea marfurilor in procedura de declarare simplificata, declarantul
poate apela la serviciile unui comisionar in vama.
In e%ercitarea activitatii de declarare a marfurilor, comisionarul in vama poate fi
mandatat de declarant sa efectueze total sau partial operatiunile de vamuire in numele
sau.
Pro&edura va(uirii la de1'ina'ie la i(*or'
utorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la destinatie se acorda pe baza unei
cereri scrise, care va cuprinde#
+ denumirea societatii comerciale, sediul acesteia, numele, prenumele si functiile
persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala&
+ regimul vamal pentru care se solicita autorizatia&
+ birourile vamale pe langa care se solicita autorizarea&
+ pozitiile din 'ariful vamal de import al Romaniei la care se clasifica marfurile
pentru care se solicita utilizarea procedurii de vamuire la destinatie.
9:
*osarul de autorizare va fi depus la *irectia Cenerala a (amilor.
utorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la destinatie eliberata stabileste
birourile vamale competente pentru vamuirea la destinatie si marfurile pentru care se
aplica procedura.
*aca conditiile de autorizare sunt indeplinite, autorizatia de utilizare a procedurii de
vamuire la destinatie se va intocmi in doua e%emplare si va fi semnata de catre
directorul general al *C(.
Pentru derularea procedurii de vamuire la destinatie la import se parcurg
urmatoarele etape#
+ constituirea unui depozit banesc anticipat in contul biroului vamal, care sa
asigure plata datoriei vamale, precum si plata tarifului de utilizare a sistemului
automat de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu, corespunzator numarului
de declaratii vamale preautentificate solicitate pentru o perioada de -ustificare&
cuantumul acestui depozit trebuie sa asigure, pe parcursul utilizarii procedurii
de vamuire la destinatie, pentru fiecare marfa, plata si incasarea ta%elor de
import si a tarifului de utilizare a sistemului automat de prelucrare a
declaratiilor vamale
+ constituirea garantiei necesare acoperirii ta%elor de import, in cazul in care pana
la stabilirea regimului vamal marfurile intra intr+un depozit necesar cu caracter
temporar
+ obtinerea declaratiilor vamale preautentificate
+ evidenta declaratiilor vamale preautentificate
+ diri-area marfurilor la sediul declarantului
+ avizarea biroului vamal privind sosirea marfurilor
+ descarcarea si inregistrarea marfurilor in evidentele declarantului
+ declararea marfurilor la biroul vamal
+ -ustificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate la biroul vamal.
Pro&edurile 1i(*lifi&a'e de va(uire *en'ru re)i(urile 1u1*en1ive
An're*o/i'ul va(al
92
Procedura de declarare incompleta in cazul regimului de antrepozit vamal poate fi
aplicata tuturor marfurilor, cu e%ceptia celor prezentate mai sus. Pentru marfurile
restrictionate declarantul este obligat sa detina toate documentele necesare operatiunii
de vamuire.
Procedura de declarare simplificata in cazul regimului de antrepozit vamal este
similara cu procedura declararii simplificate la import.
!onditiile si dosarul de autorizare, emiterea si anularea autorizatiei de utilizare a
procedurii de vamuire la destinatie sunt aceleasi ca in cazul regimului vamal de import.
Perfe&'ionarea a&'iva4 Tran1for(area 1u+ &on'rol va(al4 Ad(i'erea
'e(*orara
7arfurile care beneficiaza de procedura de declarare incompleta, de declarare
simplificata sau de vamuire la destinatie in cazul regimurilor de perfectionare activa, de
transformare sub control vamal si de admitere temporara au parte de proceduri similare
cu cele prezentate in cadrul procedurilor de import.
Perfe&'ionarea *a1iva
In cazul marfurilor declarate pentru e%port temporar in cadrul regimului de
perfectionare pasiva, pentru procedurile de declarare incompleta si de declarare
simplificata se vor lua in considerare prevederile aplicabile marfurilor declarate pentru
e%port, din cazul regimului vamal de import.
In cazul procedurii de vamuire la destinatie, pentru marfurile declarate pentru
e%port temporar in cadrul regimului vamal de perfectionare pasiva se vor aplica
prevederile din cazul regimului vamal de e%port.
Pro&edurile 1i(*lifi&a'e a*li&a+ile la in&heierea unui re)i( va(al 1u1*en1iv
,a inc"eierea regimurilor vamale de perfectionare activa, admitere temporara si
transformare sub control vamal pot fi aplicate procedurile simplificate prevazute pentru
importul, e%portul si ree%portul marfurilor.
93
In cazul importului marfurilor care au fost anterior plasate sub regimul de
perfectionare pasiva pot fi aplicate procedurile simplificate referitoare la importul
marfurilor.
In cazul inc"eierii regimului de antrepozit vamal pot fi aplicate procedurile
simplificate pentru importul, e%portul si ree%portul marfurilor.
Pro&edurile 1i(*lifi&a'e de va(uire la e3*or'
Procedura de declarare incompleta se acorda numai in situatiile in care din motive
-ustificate se impune e%pedierea urgenta a marfurilor, iar titularul declaratiei vamale de
e%port nu dispune de toate datele si documentele necesare completarii vamale in
procedura normala.
'itularul declaratiei incomplete de e%port este obligat sa depuna o declaratie
completa in cadrul termenului de 38 de zile 2prelungit e%ceptional cu ma%imum :28 de
zile la solicitarea declarantului3, la acelasi birou vamal unde a fost depusa declaratia
incompleta de e%port.
Procedura de declarare simplificata la e%port este similara cu procedura simplificata
la import.
!onditiile de autorizare a procedurii vamuirii la domiciliu la e%port sunt aceleasi cu
cele prezentate la procedurile simplificate de vamuire in Romania. ,a acestea se adauga
urmatoarele conditii#
+ agentii economici sunt autorizati in calitate de pricipal obligat pe langa biroul
vamal pentru operatiunile de e%port
+ agentii economici sunt e%portatori autorizati in baza protocoalelor de reguli de
origine din acordurile inc"eiate de Romania
*osarul de autorizare, emiterea si anularea autorizatiei de utilizare a procedurii de
vamuire la domiciliu la e%port sunt aceleasi ca in cazul regimului vamal de import.
Pentru derularea procedurii de vamuire la domiciliu la e%port se parcurg
urmatoarele etape#
+ constituirea unui depozit banesc in contul biroului vamal de plecare, care sa
asigure plata tarifului de utilizare a sistemului automat de prelucrare a
9)
declaratiei vamale in detaliu, corespunzator numarului de declaratii vamale
preautentificate solicitate intr+o perioada de -ustificare
+ obtinerea declaratiilor preautentificate si a sigiliilor vamale
+ completarea declaratiilor preautentificate
+ transmiterea la biroul vamal a informarii de incercare
+ incarcarea si sigilarea mi-locului de transport
+ -ustificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate si a sigiliilor vamale
E%portul temporar sau ree%portul marfurilor in procedura de vamuire la domiciliu
se realizeaza, de asemenea, cu respectarea etapelor de mai sus.
".#. DATORIA VAMALA IN ROMANIA
!odul (amal al Romaniei precizeaza ca in cazul marfurilor importate pentru care
legea prevede drepturi de import, precum si in cazul plasarii marfurilor intr+un regim de
admitere temporara cu e%onerarea partiala de drepturi de import, datoria vamala ia
nastere in momentul inregistrarii declaratiei vamale. *ebitorul datoriei vamale este
considerat titularul declaratiei vamale acceptate si inregistrate. Poate fi debitor vamal,
solidar cu titularul declaratiei vamale acceptate si inregistrate, si persoana care, din
9.
culpa, a furnizat date nereale, inscrise in acea declaratie, ce au determinat stabilirea
incorecta a datoriei vamale.
*e asemenea datoria vamala ia nastere si in cazul in care marfurile si bunurile
introduse in tara si inregistrate la biroul vamal de frontiera nu au urmat calea spre biroul
vamal de interior sau zona libera spre care au fost indrumate de catre organele vamale
de frontiera. ceste prevederi se aplica si la introducerea marfurilor in tara dintr+o zona
libera aflata pe teritoriul Romaniei. In aceste situatii devine debitor persoana care a
introdus in tara marfa. Raspund solidar cu acesta si#
+ persoanele care participa la aceasta, cunoscand sau care trebuiau sa cunoasca
aceste neregularitati&
+ persoanele care dobandesc sau detin marfurile an cauza, care cunosteau sau
trebuia sa cunoasca aceste neregularitati in momentul dobandirii sau detinerii.
!odul (amal al Romaniei stabileste ca datoria vamala ia nastere, in cazul in care
marfa a fost sustrasa de la supraveg"erea vamala, din acel moment. Persoana care a
savarsit fapta de sustragere devine debitor. Raspund solidar cu acesta si#
+ persoanele care au participat la aceasta sustragere si care cunosteau sau care
trebuia sa cunoasca ca marfurile au fost sustrase de la supraveg"erea vamala&
+ persoanele care au dobandit astfel de marfuri si care cunosteau sau trebuia sa
cunoasca, la data dobandirii sau primirii, ca marfurile au fost sustrase de la
supraveg"erea vamala.
!and sustragerea priveste marfurile care se aflau in depozit necesar cu caracter
temporar, raspunde solidar si gestionarul marfurilor.
*atoria vamala ia nastere si in urmatoarele cazuri#
+ nee%ecutarea unor obligatii care rezulta din pastrarea marfurilor in depozit
temporar necesar, pentru care se datoreaza drepturi de import&
+ neindeplinirea uneia dintre conditiile stabilite prin regimul vamal sub care au
fost plasate&
+ utilizarea marfurilor in alte scopuri decat cele stabilite pentru a beneficia de
scutiri, e%ceptari sau reduceri de ta%e vamale.
90
*ebitorul este titularul depozitului necesar cu caracter temporar sau al regimului
vamal sub care a fost plasata marfa.
!onform reglementarilor vamale pentru marfurile aflate intr+o zona libera care
dispar, se consuma sau sunt utilizate in alte conditii decat cele prevazute in
reglementarile vamale aplicabile in acea zona, datoria vamala ia nastere din acel
moment. Persoana care a savarsit vreuna dintre aceste fapte devine debitor. Raspunde
solidar si persoana care a cunoscut sau trebuia sa cunoasca ca nu s+au respectat
reglementarile vamale aplicabile. tunci cand nu se pot identifica aceste persoane, se
considera debitor ultima persoana cunoscuta de autoritatea vamala care a avut posesia
marfii.
Potrivit !odului (amal al Romaniei, cand datoria vamala a luat nastere pentru o
marfa care beneficiaza sau ar fi putut beneficia la import de ta%a vamala redusa, suma
de plata este cea care rezulta din aplicarea ta%ei vamale reduse. ceste prevederde se
aplica si datoriei vamale care se naste pentru deseurile sau resturile rezultate din
distrugerea marfurilor care beneficiau de ta%e vamale reduse.
*atoria vamala ia nastere si in cazul cand se refera la mafurile pro"ibite sau cu
restrictie, de orice natura, la import. ceste dispozitii nu se aplica in cazul intoducerii
de monede sau bancnote false, precum si de stupefiante si substante psi"otrope, care
urmeaza a fi distruse. In cazul infractiunilor vamale, datoria vamala serveste la
determinarea temeiului de pornire a urmaririi penale si a pedepselor penale.
ceste dispozitiile se aplica in mod corespunzator si contraventiilor vamale.
!uantumul drepturilor de import se stabileste pe baza elementelor de ta%are din
momentul nasterii datoriei vamale. *aca nu este posibila stabilirea cu e%actitate a
momentului in care se naste datoria vamala, momentul luat in considerare pentru
stabilirea elementelor de ta%are proprii marfurilor in cauza este acela in care autoritatea
vamala constata ca marfurile se afla intr+o situatie care face sa se nasca o datorie
vamala. !and, la data constatarii, autoritatile vamale dispun de informatii din care
rezulta ca datoria vamala s+a nascut intr+un moment anterior, cuantumul drepturilor de
import se determina pe baza elementelor de ta%are e%istente la data cea mai indepartata
ce poate fi stabilita pe baza acelor informatii.
99
Potrivit !odului (amal al Romaniei datoria vamala ia nastere la locul in care s+au
produs faptele care au generat+o. *aca nu se poate determina locul in care a luat nastere
datoria vamala, se considera ca acesta este locul in care autoritatea vamala constata ca
marfurile se gasesc in situatia de a genera aceasta datorie.
$aran'area da'oriei va(ale
utoritatea vamala are dreptul sa ceara constituirea unei garantii pentru asigurarea
platii datoriei vamale. Carantia se depune de catre debitorul vamal sau, cu acordul
autoritatii vamale, de catre o terta persoana. In cazuri temeinic -ustificate, pe baza
metodologiei elaborate de *irectia Cenerala a (amilor si aprobata de ministrul
finantelor, autoritatea vamala poate acorda scutire de la obligatia garantarii datoriei
vamale.
Carantia poate fi constituita printr+un depozit banesc sau printr+o scrisoare de
garantie bancara, emisa de o banca agreata de autoritatea vamala. Carantia baneasca se
realizeaza prin depunerea sumei in lei sau prin remiterea unor instrumente de decontare
si titluri de valoare, acceptate de autoritatea vamala.
!uantumul garantiei reprezinta suma e%acta a datoriei vamale, in cazul in care
aceasta poate fi determinata in momentul in care este data garantia. In cazul in care
acest cuantum nu poate fi determinat se ia in considerare suma cea mai ridicata a
datoriei vamale ce ar rezulta din operatiunea de vamuire.
utoritatea vamala, la cererea debitorului vamal, pot permite constituirea unei
garantii globale care sa asigure plata mai multor datorii vamale. !uantumul garantiei
globale date pentru acoperirea unor datorii vamale a caror suma variaza in timp va
asigura, in momentul realizarii acestor datorii, suma totala de incasat.
tunci cand, in cursul derularii regimului vamal, autoritatea vamala constata ca
modalitatea de garantie data nu mai asigura plata datoriei vamale, poate cere
constituirea unei alte garantii. In caz de refuz, autoritatea vamala are dreptul sa
considere pe cel in cauza ca rau+platnic si sa interzica efectuarea altor operatiuni de
vamuire, pana la ac"itarea datoriilor vamale.
9;
,egislatia in domeniul vamal prevede ca debitorul vamal poate solicita restituirea
garantiei disponibile, dupa ce datoria vamala a fost ac"itata, sau poate sa consimta ca
aceasta sa fie folosita la alta operatiune de vamuire.
Eviden'a 1i *la'a da'oriei va(ale
utoritatea vamala evidentiaza, in registrele contabile sau in alt suport ec"ivalent,
drepturile de import si de e%port rezultate din datoriile vamale, potrivit planului de
conturi si metodologiei in vigoare.
*ebitorul datoriei vamale ia cunostinta despre cuantumul acestei datorii prin
declaratia vamala acceptata si inregistrata de autoritatea vamala. In cazul unor diferente
ulterioare sau in situatia inc"eierii din oficiu, fara declaratie vamala, a unui regim
vamal suspensiv, debitorul vamal ia cunostinta despre acea noua datorie pe baza actului
constatator intocmit de autoritatea vamala. *eclaratia vamala si actul constatator sunt
titluri e%ecutorii care se onoreaza de catre societatea bancara, fara accept, poprire si
validare.
*atoria vamala se ac"ita inainte de liberul de vama, in cazul regimurilor vamale
definitive, precum si in cazul cand regimul vamal suspensiv se inc"eie in termen.
Pentru regimul vamal suspensiv care nu se inc"eie in termen, datoria vamala devine
e%igibila si se stinge prin e%ecutarea de catre autoritatea vamala a garantiei constituite.
Pentru datoriile vamale constatate ulterior liberului de vama, *irectia Cenerala a
(amilor poate acorda amanari si esalonari de plata in termenul legal de prescriptie,
potrivit reglementarilor e%istente in domeniu.
In cazul marfurilor retinute de autoritatea vamala sau al celor pentru care s+a
solicitat restituirea datoriei vamale aferente, ac"itarea datoriei vamale se suspenda pana
la stabilirea definitiva a regimului -uridic al acelor marfuri.
Pe baza depunerii in avans, de catre debitorul vamal, a unui depozit la vedere in
contul autoritatii vamale, aceasta poate, in limita valorica a acestui depozit, sa incaseze
datoriile vamale.
*atoria vamala poate fi ac"itata si de o terta persoana pentru si in numele
debitorului, din dispozitia acestuia. *ebitorul vamal poate sa efectueze oricand plata
anticipata a datoriei vamale.
9A
In caz de neac"itare a datoriilor vamale la scadenta, autoritatea vamala va folosi
toate mi-loacele de e%ecutare silita, incasand si ma-orarile de intarziere prevazute de
lege.
S'in)erea da'oriei va(ale
Potrivit !odului (amal al Romaniei datoria vamala se stinge prin#
+ plata acesteia&
+ renuntarea la incasare, atunci cand se constata ca este nedatorata&
+ anularea ca o consecinta a anularii declaratiei vamale&
+ implinirea termenului de prescriptie e%tinctiva&
+ insolvabilitatea debitorului, constatata pe cale -udecatoreasca&
+ confiscarea definitiva a marfurilor&
+ distrugerea marfurilor din dispozitia autoritatii vamale sau abandonarea acestora
in favoarea statului&
+ distrugerea sau pierderea marfurilar, datorita fortei ma-ore sau cazului fortuit&
+ scaderea cantitativa a marfurilor, datorita unor factori naturali, pentru partea
corespunzatoare procentului de scadere.
'ermenul de prescriptie a dreptului de a cere plata ta%elor vamale este de . ani si
curge de la data acceptarii si inregistrarea declaratiei vamale de import.
E%ista in practica vamala si diverse cazuri de scutire de ta%e vamale de import
pentru#
+ bunurile dobandite prin succesiuni testamentare, dovedite pe baza unor
documente oficiale
+ a-utoarele si donatiile cu caracter social, umanitar, cultural, sportiv si didactic,
primite de asociatii sau organizatii cu caracter umanitar si cultural, ministere sau
alte organe ale administratiei publice, sindicate si partide policite, organizatii de
cult, federatii, asociatii sau cluburi sportive, institutii de invatamant, fara a fi
destinate sau folosite pentru subventionarea campaniei electorale sau a unor
activitati ce pot constitui amenintari la siguaranta nationala&
+ materiale pentru, e%perimentari sau cercetari
;8
+ bunurile straine ce devin, potrivit legii, proprietatea statului&
+ mostrele fara valoare comerciale, materialele publicitare, de reclama si
documentare.
CAPITOLUL IV
REFORMA ADMINISTRATIVA IN SISTEMUL VAMAL DIN
ROMANIA
;:
dministratia vamala romana a avut in vedere in procesul de reforma si
modernizare parcurs, multiple domenii de activitate.
Refor(a le)i1la'iva a fost concretizata prin adoptarea noului Cod Vamal a
Regulamentului acestuia si a !tatutului Personalului Vamal. *e asemenea, a fost
adoptata legea privind masurile de respectare a drepturilor de proprietate intelectuala.
'otodata, administratia vamala romana a obtinut rezultate foarte bune in realizarea,
la initiativele !omisiei Europene, a procedurilor de screening, de armonizare
legislativa si de blue prints, de identificare a diferentelor intre standardele europene si
situatia e%istenta, precum si in evidentierea cerintelor de dezvoltare.
Refor(a or)ani/a'ori&a a fost realizata prin acoperirea noilor functionalitati
aparute 2noile departamente specializate in tarif integrat si proceduri de vamuire3,
printr+o descentralizare a activitatii vamale catre cele zece directii regionale vamale,
precum si prin crearea unui sistem operativ de supraveg"ere si control.
In&a1area 'a3elor s+a reflectat in evolutia ascendenta pana la un moment dat a
veniturilor rezultate prin colectarea ta%elor vamale, a '(+ului, a accizelor si a altor
sume datorate bugetuluide stat 2pana la :;,A2 miliarde lei in :AA;3.
Inve1'i'iile au constat in alocarea in ultimii ani a sumei de peste 33) miliarde ceea
ce a permis finalizarea constructiei unui numar de trei sedii de directii regionale
vamale, precum si a unui numar de sapte birouri vamale moderne, cu benzi de circulatie
multiple, terminale de marfuri si facilitati pentru transportatorii si operatorii de comert.
Su*rave)herea 1i &on'rolul va(al acopera activitatile de prevenire, combatere si
investigare a fraudelor vamale, adica verificarea respectarii reglementarilor si
procedurilor vamale de catre agentii economici, precum si depistarea fenomenelor de
frauda. In spri-inul acestor actiuni comple%e au fost implementate module specializate
din Sistemul Informatic Integrat (amal pentru urmarirea tranzitelor, pentru elaborarea
de rapoarte statistice, pentru analize de risc, pentru analize de risc, pentru controlul
valorii in vama si analiza informatiilor.
Infor(a'i/area a&'ivi'a'ii va(ale s+a realizat prin implementarea retelei de
calculatoare la nivelul *irectiei Cenerale a (amilor, la nivelul celor zece directii
regionale vamale si la cele ::) birouri vamale si puncte vamale informatizate. stfel,
procesarea automata este asigurata pentru A.@ din volumul declaratiilor vamale de
;2
import+e%port depuse la birourile vamale, precum si pentru gestiunea datelor
acumulate.
Si1'e(ul Infor(a'i& In'e)ra' Va(al al dministratiei (amale Romane are
implicatii directe in urmatoarele activitati#
+ procesarea declaratiei vamale
+ stabilirea tarifelor
+ efectuarea operatiunilor de tranzit
+ efectuarea contabilitatii
+ administrarea sistemului informational
+ comunicatii.
1biectivul principal al Programului (amal Roman de Informatizare este
dezvoltarea unui instrument informatic modern care sa consolideze capacitatea
administrativa a *irectiei Cenerale a (amilor si infrastructura acestuia, care urmareste#
+ pe termen scurt facilitarea circulatiei marfurilor intre frontierele nationale,
marind eficienta in evaluarea si colectarea datoriilor vamale, precum si
asigurarea procedurilor vamale in mod clar, standardizat si automatizate&
+ pe termen mediu, furnizarea informatiilor e%acte si la termen pentru operatii de
planificare si control, control financiar si formularizarea comertului e%terior,
autoritatile vamale de la nivel mai inalt fiind beneficiarul principal al acestor
informatii&
+ in general, furnizarea de informatii statistice de comert e%terior, precum si
cresterea calitatii serviciilor operationale oferite de care beneficiaza guvernul,
agentii comerciali si comunitatea de afaceri.
7omentul implementarii noii legislatii vamale a coincis cu momentul preluarii prin
intermediul /4!'* a sistemului informatic vamal SF!/* GG.
In prezent, SF!/*GG acopera apro%imativ toate punctele vamale din tara. *esi
acest sistem a fost proiectat sa functioneze in retea, el functioneaza doar intre fiecare
dintre punctele vamale conectate si regionala vamala de care apartine.
Sistemul SF!/*GG este un softHare de aplicatie elaborat de catre /4!'*,
pentru uniformizarea tratamentelor vamale aplicate la sc"imbul de marfuri intre diferite
tari.
;3
Pentru perioada 2888 $ 288., la nivelul dministratiei (amale Romane, au fost
stabilite zece o+ie&'ivele 1'ra'e)i&e. cestea sunt5
+ completarea legislatiei si a procedurilor specifice, corelarea cu sistemul
legislativ national si european
+ cresterea eficientei activitatii de colectare a drepturilor cuvenite bugetului de
stat din activitatea vamala, masuri de evaluare
+ intarirea controlului vamal la frontiera, in corelatie cu fluidizarea traficului de
marfuri, combaterea fraudei comerciale si a crimei organizate
+ restructurarea cadrului organizatoric si imbunatatirea sistemului managerial si
de comunicare interna
+ crearea cadrului institutional si al mecanismelor de selectie, pregatire
profesionala, evaluare si alocare de resurse umane, protectia lucratorului vamal
+ combaterea coruptiei si crearea unui profil etico+profesional
+ structurarea sistemului de comunicare inter+institutionala la nivel national si
international
+ consolidarea, stabilizarea si dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat (amal
pentru a raspunde cerintelor procesului reformei functiilor vamale
+ modernizarea infrastructurii si dotarea cu ec"ipamente performante specifice
activitatii vamale de control
+ pregatirea administratiei vamale romane pentru aderarea la /E prin abordarea
obiectivelor strategice in conte%tul evolutiilor functiilor vamale la nivelul
!omunitatii Europene.
Pentru fiecare din aceste obiective, in baza unei analize riguroase efectuate de catre
structurile specializate in managementul activitatii sistemul national vamal roman, a
fost trasat un plan de masuri gradual, dupa cum urmeaza#
OBIECTIVUL 1 $ !ompletarea legislatiei si a procedurilor specifice, corelarea cu
sistemul legislativ national si european
In virtutea prerogativelor oferite de lege, administratia vamala romana va initia
propuneri de modificare si de completare a legislatiei cu incidenta asupra activitatii
vamale#
;)
:. !orelarea cu sistemul legislativ national
+ Elaborarea si implementarea procedurilor simplificate de vamuire la domiciliu
si declarare incompleta
+ !ompletarea si definitivarea cadrului legal referitor la cercetarea si urmarirea
infractiunilor cu caracter vamal
+ *elimitarea competentelor diferitelor organe de control ale administratiei
2administratia vamala romana, 7inisterul de Interne, Carda Binanciara etc.3 in
vederea eliminarii paralelismelor la nivel central si local
+ Elaborarea unor norme privind controlul ulterior al activitatii vamale, atat la
nivel e%ecutiv, cat si la cel de coordonare si control
+ Elaborarea normelor privind valorificarea bunurilor devenite proprietatea
statului
+ Stabilirea diferentelor identificate in legislatia nationala referitoare la auditul
sistemelor si raportarilor statistice comerciale
2. !orelarea cu sistemul legislativ european
+ !onventia de 'ranzit !omun
+ Realizarea unui !ompendium privind regulile si prevederile din culegerea de
te%te vizand aplicarea in practica a !onventiei de 'ranzit !omun
+ linierea procedurii simplificate pentru transportul marfurilor pe cale aeriana,
maritima si feroviara, la legislatia comunitara
+ naliza in detaliu a diferentelor e%istente intre legislatia vamala a /niunii
Europene si legislatia vamala a Romaniei, in vederea asigurarii compatibilitatii
legislative in momentul aderarii la /niunea Europeana
+ Elaborarea tarifului vamal integrat al Romaniei sub aspectul stabilirii
influentelor asupra drepturilor vamale ale diferitelor acte normative
+ derarea la conventiile internationale mentionate in lista de screening 2Istanbul,
>Ioto, 4airobi, armonizarea controlului marfurilor la frontiera3.
OBIECTIVUL $ !resterea eficientei activitatii de colectare a drepturilor
cuvenite bugetului de stat din activitatea vamala, masuri de evaluare 2audit3
;.
Pentru indeplinirea cu eficienta a obligatiei de incasare a ta%elor vamale si a
celorlalte drepturi datorate bugetului de stat, in scopul armonizarii mecanismelor
proprii cu mecanismele utilizate la nivelul !omunitatii Europene, utoritatea vamala
are in vedere urmatoarele#
+ Intarirea controlului ulterior al activitatii de import+e%port in vederea prote-arii
comertului licit
+ Intarirea mecanismului de stabilire a valorii in vama in acord cu regulile
prevazute de cordul de aplicare a art. 9 $ C''
+ 7aterializarea mecanismului de valorificare a bunurilor devenite proprietatea
statului
+ Elaborarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de e%ecutari
silite, precum si elaborarea unei monografii de inregistrare, incasare si
repartizare a debitelor prin e%ecutare silita
+ *ezvoltarea si imbunatatirea politicilor, practicilor, procedurilor si cerintelor de
audit si contabilitate pentru alinierea acestora la conventiile internationale
+ Interconectarea sistemului informatic vamal cu cele financiar+bancare
+ 7aterializarea unui mecanism de audit a sistemelor si a raportarilor statistice
comerciale
OBIECTIVUL " $ Intarirea controlului vamal la frontiera in corelatie cu
fluidizarea traficului de marfuri $ combaterea fraudei comerciale si a crimei organizate
Responsabilitatea utoritatii (amale in a asigura un trafic fluid de marfuri,
desfasurat in conditiile unei supraveg"eri vamale corespunzatoare, cu respectarea
cadrului legal national si european, implica materializarea urmatoarelor masuri#
+ Bluidizarea traficului de marfuri si cresterea volumului de operatiuni in
procedura simplificata adresate operatorilor economici corecti
+ ccesul la baza de date privind circulatia containerelor pe 1ceanul Planetar
2Sistemul 7arinfo3, precum si la sistemul Interpol
+ *ezvoltarea sistemului de informare, documentare, analiza de risc si selectarea
actiunilor potential ilicite
;0
+ !rearea facilitatilor pentru primirea de informatii relevante care urmeaza sa fie
folosite in activitatea de investigatie si supraveg"ere vamala
+ Intarirea controlului operativ al operatiunilor vamale de tranzit, pentru
prevenirea fenomenului de sustragere de la vamuire
+ Sporirea gradului de asumare a responsabilitatii decizionale pentru fenomenele
de introducere in tara a marfurilor pro"ibite prevazute in conventiile
internationale privind protectia mediului, florei si faunei, la care Romania este
parte semnatara
+ !rearea unor centre zonale de coordonare a activitatii ec"ipa-elor mobile, in
vederea imbunatatirii supraveg"erii vamale in zonele speciale 228 de ?m de la
frontiera3
OBIECTIVUL # $ Restructurarea cadrului organizatoric si imbunatatirea
sistemului managerial si de comunicare interna
In conte%tul unei dinamici accentuate a strategiei proprii si a cadrului legislativ,
utoritatea (amala are in vedere continua restructurare organizatorica si optimizarea
sistemului managerial si de comunicare interna prin promovarea urmatoarelor masuri&
+ Evaluarea si actualizarea cadrului organizatoric al administratiei vamale
romane, in conformitate cu necesitatile dinamicii actuale a societatii
+ Elaborarea Regulamentului de 1rganizare si Bunctionare in conformitate cu
structura organizatorica a utoritatii (amale
+ doptarea unor planuri de activitate pentru fiecare domeniu si crearea unor
mecanisme de alocare+realocare optima a resurselor in cadrul administratiei
vamale romane
+ !rearea unui sistem de raportare si evaluare a activitatii la toate nivelele
+ ctualizarea periodica a strategiilor sectoriale si a strategiei administratiei
vamale
+ Perfectionarea unui sistem de comunicare interna propriu administratiei vamale
romane.
;9
OBIECTIVUL - $ !rearea cadrului institutional si al mecanismelor de recrutare,
selectie, pregatire profesionala, evaluare si alocare a resurselor umane, protectia
lucratorului vamal
Procesul de transformare a administratiei statului intr+o structura moderna obliga
utoritatea (amala la elaborarea unor mecanisme eficiente de selectie, pregatire
profesionala, evaluare si alocare a resurselor umane, precum si la organizarea unui
cadru institutional specific aplicarii acestor mecanisme prin#
+ *efinirea unui program de pregatire profesionala conform cerintelor de
dezvoltare a administratiei vamale romane
+ Imbunatatirea sistemului de recrutare, selectie si alocare a personalului, bazat pe
o analiza atenta si profunda a necesitatilor de dezvoltare
+ !rearea unui sistem managerial care sa permita gestionarea informatiilor privind
performantele personalului, sistem care va fi folosit pentru luarea deciziilor cu
privire la acesta
+ Imbunatatirea mecanismelor de apreciere si evaluare pentru promovarea
personalului in cariera
+ plicarea, in mod corespunzator, a cadrului stimulativ de motivare in vederea
obtinerii de rezultate performante
+ *ezvoltarea unei politici adecvate de pregatire sectoriala si integrarea intr+un
sistem global de pregatire profesionala
+ 7aterializarea prevederilor Strategiei de formare profesionala continua a
administratiei publice
+ *ezvoltarea unui program cuprinzator de pregatire pentru controlul ulterior $
auditul de postvamuire $ al datoriilor vamale, in vederea desfasurarii, de catre
ofiterii vamali, a unor controale efective asupra locatiilor, sistemelor si
raportarilor statistice comerciale
+ *ezvoltarea si imbunatatirea functiei de specialist in audit vamal.
OBIECTIVUL . $ !ombaterea coruptiei si crearea unui profil etico+profesional al
personalului vamal
;;
utoritatea vamala este una din principalele institutii ale administratiei publice
centrale abilitata pentru prevenirea, combaterea si investigarea fraudelor vamale,
verificarea respectarii reglementarilor si procedurilor vamale de catre agentii economici
si depistarea tendintelor de aparitie a fraudei vamale. In scopul reglementarii
problemelor asociate coruptiei, administratia vamala romana va dezvolta un program
amplu de masuri vizand pregatirea profesionala, motivatia in activitatea desfasurata si
combaterea fenomenelor de coruptie cu urmatoarele obiective#
+ Pregatirea unui program educational in vederea cunoasterii legislatiei in
vigoare, a standardelor, responsabilitatilor, drepturilor si sanctiunilor prevazute
in Statutul personalului vamal, precum si adoptarea unui cod etic
+ Reorganizarea eficienta a structurii interne in vederea crearii unui mecanism de
evaluare etica si profesionala
+ !resterea eficientei activitatii organismului propriu de control intern si
coroborarea actiunilor acestuia cu deciziile !onsiliului de 1noare si *isciplina
al utoritatii (amale
+ *ezvoltarea mecanismului de raportare si informare, atat a performantelor, cat
si a cazurilor de conduita inadecvata a personalului vamal
+ 1rientarea profilului etic al personalului vamal catre armonizarea cu necesitatile
beneficiarilor serviciilor, asumarea responsabilitatii, respectarea disciplinei,
inlaturarea conservatorismului si prevenirea si combaterea coruptiei
personalului vamal
+ Elaborarea, legiferarea si punerea in practica a unor sisteme alternative de
motivare socio+profesionala personalului vamal
OBIECTIVUL 6 $ Structurarea sistemului de comunicare inter+institutionala la
nivel national si international
Pentru indeplinirea misiunii sale, administratia vamala romana, prin natura
atributiilor sale, trebuie sa colaboreze cu toate institutiile abilitate ale statului, precum si
cu organismele internationale specializate si agentiile de sc"imb operativ de informatii.
;A
ceasta colaborare trebuie sa fie reglementata prin acorduri, conventii si protocoale.
*esc"iderea administratiei vamale romane catre colaborari bilaterale si multilaterale cu
alte administratii vamale va conduce la grabirea procesului de modernizare si si
reforma. ceste deziderate vor fi realizate prin#
+ Promovarea unor stranse relatii de colaborare intre autoritatea vamala si
departamentele guvernamentale
+ Imbunatatirea si institutionalizarea cooperarii intre autoritatea vamala si
asociatiile agentilor economici
+ Bluidizarea traficului de marfuri prin adoptarea unor formalitati vamale de
control si vamuire transparente
+ Imbunatatirea imaginii publice a administratiei vamale romane ca urmare a
aplicarii, in mod riguros, a legislatiei specifice, precum si prin adoptarea de
catre functionarii vamali a unei conduite si a unui comportament corespunzator.
+ *ezvoltarea unui mecanism efectiv de comunicare e%trerna in vederea spri-inirii
administratiei vamale romane cu informatii clare si la obiect
+ Binalizarea si ratificarea acordurilor de cooperare prevazute pentru perioada
urmatoare.
OBIECTIVUL 7 $ !onsolidarea, stabilizarea si dezvoltarea Sistemului Informatic
Integrat (amal pentru a raspunde cerintelor procesului reformei functiilor vamale
,a nivelul administratiei vamale romane s+a finalizat $ in conditiile respectarii
termenelor, bugetului alocat si a recomandarilor standardelor calitative europene $
prima etapa de implementare a Sistemului Informatic Integrat (amal. /rmatoarea etapa
o reprezinta optimizarea functionalitatilor e%istente si de perspectiva in cadrul
sistemului informatic. In conte%tul consolidarii, stabilizarii si dezvoltarii Sistemului
Informatic Integrat (amal, administratia vamala romana isi propune#
+ definitivarea strategiei informatice, statistice si de comunicare, in scopul
sustinerii functiei de informatizare si comunicare
+ eficientizarea activitatii vamale prin stabilirea unui sistem de vamuire si
incasare a veniturilor riguros, simplificat, in intregime automatizat
A8
+ spri-inirea activitatii administratiei vamale romane prin furnizarea si orientarea
datelor necesare catre nevoile utilizatorilor, la timp si in limita bugetului
e%istent
+ armonizarea, la nivel central si sectorial, a procedurilor de lucru, mecanismelor,
responsabilitatilor, alocarii eficiente a resurselor materiale si umane si de
pregatire profesionala pentru a raspunde operativ la cerintele ce vor aparea in
perspectiva.
OBIECTIVUL 8 $ 7odernizarea infrastructurii si dotarea cu ec"ipamente
performante specifice activitatii vamale de control
7odernizarea infrastructurii constituie premisa procesului de reforma si
modernizare a activitatii vamale. dministratia vamala romana va depune, in
continuare, eforturi materiale, organizatorice si de resurse umane pentru sustinerea
acestei activitati si pentru dotarea cu ec"ipamente performante specifice. Procesul va
continua si va avea in vedere urmatoarele#
+ Binalizarea, cu prioritate, a obiectivelor de investitii de pe frontiera din nord+est
2frontiera cu /craina si 7oldova3
+ 1rientarea proiectarii viitoarelor obiective vamale cu structuri variabile
adaptabile sc"imbarilor de flu%uri de marfuri si persoane, determinate de
dinamica socio+economica
+ doptarea unei politici de ac"izitii unitare pentru asigurarea compatibilitatii
ec"ipamentelor, usurarii intretinerii si service+ului, micsorarii costurilor, ca
premisa a cresterii mobilitatii personalului
+ *otarea cu mi-loace si ec"ipamente de control specifice care sa permita
cresterea eficientei supraveg"erii si controlulu la frontiera
+ Elaborarea de proceduri de analiza si realocarea resurselor materiale si banesti
care sa permita ma%imizarea eficientei utilizarii acestora
+ *otarea administratiei vamale romane cu un sistem alternativ de comunicare
2unde radio3, care sa permita circulatia informatiei in caz de forta ma-ora sau
inoperare a sistemului clasic
A:
+ *otarea cu mi-loace de transport rapide, usor de condus sau de manevrat, care
sa permita ridicarea eficientei controlului vamal si limitarea fraudei si
contrabandei
+ !rearea unui mediu corespunzator de desfasurare a activitatii 2ec"ipamente,
birouri, facilitati3
+ !rearea retelei de laboratoare vamale proprii pentru imbunatatirea activitatii de
identificare si e%pertizare a marfurilor
+ Realizarea sediului *irectiei Cenerale a (amilor pentru desfasurarea in bune
conditii a activitatii institutiei.
OBIECTIVUL 19 $ Pregatirea administratiei vamale romane pentru aderarea la
/niunea Europeana, prin abordarea obiectivelor strategice in conte%tul evolutiilor
functiilor vamale la nivelul /niunii Europene
dministratia vamala romana a obtinut rezultate bune la initiativele !omisiei
Europene 2screening, blueprints3, precum si prin participarea in mod activ, la elaborarea
anuala a Planului de adoptare a aJuis+ului comunitar, elaborat la nivelul 7inisterului
Integrarii Europene. ,a acestea se adauga si rezultatele foarte bune obtinute in
coordonarea si implementarea programelor P"are, atat nationale, cat si regionale.
vand ca baza rezultatele obtinute, activitatea de pregatire va continua prin#
+ Participarea la implementarea Planului 4ational de derare a Romaniei in
vederea sustinerii politicii guvernamentale in ce priveste sectorul vamal.
+ !ontinuarea procesului de armonizare legislativa
+ derarea la conventiile internationale ca prioritate pentru politica administratiei
vamale romane
+ Stabilizarea, consolidarea si dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat (amal
in vederea spri-inirii activitatii administratiei vamale romane
+ Reforma organizarii si dezvoltarii functiei de conducere in vederea realizarii
fle%ibilitatii institutionale necesare in procesul de aderare
+ Imbunatatirea controlului la frontiera si a colaborarii cu institutiile abilitate care
isi desfasoara activitatea la frontiera, si in mod deosebit la cea de est
+ ,imitarea fenomenului de coruptie si frauda vamala
A2
+ Imbunatatirea comunicarii e%terne cu alte administratii vamale, cu 1rganizatia
7ondiala a (amilor si *irectiile de specialitate ale !omisiei Europene.
CONCLUZII
A3
!u toate ca functia fiscala traditionala a tarifelor vamale prin care statul isi sporeste
veniturile bugetare a trecut pe un plan secundar in ma-oritatea tarilor dezvoltate, in
Romania acestei functii ii revine in continuare un rol deosebit.
*aca in :A;A comertul e%terior era monopol de stat, operatiunile de import+e%port
fiind derulate de apro%imativ )8 de intreprinderi de stat, de atunci numarul agentilor
economici care deruleaza activitati de import+e%port a crescut vertiginos. 4u este o
e%agerare cand se afirma ca a avut loc o e%plozie atomica a numarului de agenti
economici implicati intr+o mai mica sau mai mare masura in operatiuni de comert
e%terior.
!resterea impresionanta a acestui numar, precum si liberalizarea importului si
e%portului obliga autoritatile vamale sa ia masuri pentru facilitarea derularii
operatiunilor de import+e%port legale si sa actioneze pentru a preveni, a descoperi si a
combate orice actiune ilegala.
Prin intrarea in vigoare a !odului (amal al Romanei si a Regulamentulu de aplicare
a acestuia, in Romania au inceput sa fie utilizate proceduri vamale moderne si sa fie
aplicate regimuri vamale similare cu cele din /niunea Europeana.
Informatizarea sistemului vamal roman a contribuit, in mare masura, la reducerea
timpului afectat indeplinirii formalitatilor vamale.
gentii economici care deruleaza in mod frecvent operatiuni de import+e%port au
posibilitatea sa se conecteze la Sistemul Informatic Integrat, liberul de vama fiind
acordat cu mare operativitate.
,egislatia vamala romana, armonizata cu cea aplicabila in /niunea Europeana, a
instituit o serie de facilitati pentru agentii economici care introduc marfuri in tara pentru
prelucrarea si ree%portu acestora.
Regimurile vamale suspensive ofera operatorilor economici posibilitatea sa e%ecute
unele operatiuni comerciale fara sa fie necesar sa bloc"eze sume mari de bani pentru
plata ta%elor vamale, daca marfurile ar fi importate definitiv.
Procedurile si regimurile vamale actuale corespund etapei actuale de dezvoltare si
cooperare economica, iar eficienta lor este confirmata de practica.
BIBLIOGRAFIE
A)
Reste! D"#$# S"%&# - #endinte si prioritati in cadrul administratiei vamale
romane. C,C+ /ucuresti+ 2$$3
Be%'! M"(#e%#) *+%,es! C+s-"$) M#."$#s! L#'.# 0 *istemul 1amal+
ditura conomica+ /ucuresti+ 2$$3
P+/#! I+#$ 0 #ranzactii de comert e!terior+ ditura conomica+ /ucuresti+
2$$2
222.customs.ro
222.tip.customs.ro
222.traderom.ro
Codul vamal al Romaniei+ apro"at prin 3egea 141 si pu"plicat in )onitorul
Oficial nr. 1($41 august 1557
6otarare pentru apro"area Regulamentului de aplicare a Codului vamal al
Romaniei 7nr. 111442$$18+ pu"licata in )onitorul Oficial nr.735415 noiem"rie
2$$1
A.

S-ar putea să vă placă și