Sunteți pe pagina 1din 24

FACULTATEA CONSTRUCTII DE MASINI

CATEDRA: Masini unelte si sisteme de productie - Bistrita

PROIECT TFMU

Prof. coordonator:
Sabau Emilia

STUDENT:
Rusan Claudiu-Ioan

ANUL : IV

1
PROIECT TFMU

Cuprins
I. ITINERAR TEHNOLOGIC.................................................................................................... 3
II. CALCULUL ADAOSULUI DE PRELUCRARE ................................................................. 7
2.1 Stabilirea parametrilor Rz si S .........................................................................................................

2.2 Stabilirea tolerantelor ...................................................................................................................

2.3 Stabilirea valori erorilor [m] .....................................................................................................

2.4 Calculul abaterilor spatiale ............................................................................................................

2.5 Calculul adaosului de prelucrare .....................................................................................................

2.6 Calculul adaosului de prelucrare nominal [ 2Ap nom] ..........................................................................

2.7 Calculul diametrului maxim [ dmax i-1]

10

2.8 Calculul diametrului minim [ dmin i-1]

10

2.9 Calculul pentru debitare

11

2.10. Calculul la frezare frontal

11

2.11. Calculul adaosului de prelucrare minim la frezare

11

2.12. Calculul adaosului de prelucrare nominal la frezare frontal

11

2.13. Calculul lungimi maxime la frezarea frontal [ lmax]

11

III. CALCULUL REGIMULUI DE ACHIERE SI NORMA TEHNIC DE TIMP


PENTRU OPERAIA DE STRUNJIRE ................................................................................... 12
A.

CALCULUL REGIMULUI DE ASCHIERE PENTRU OPERATIA DE STRUNJIRE

B.

NORMA TEHNIC DE TIMP PENTRU OPERATIA DE STRUNJIR E

IV. CALCULUL REGIMULUI DE ACHIERE SI NORMA TEHNIC DE TIMP


PENTRU OPERAIA DE RECTIFICARE ROTUNDA......................................................... 15
A.

CALCULUL REGIMULUI DE ASCHIERE PENTRU OPERATIA DE RECTIFICARE ROTUNDA

B.

NORMA TEHNIC DE TIMP PENTRU OPERATIA DE RECTIFICARE ROTUNDA

V. CALCULUL REGIMULUI DE ACHIERE SI NORMA TEHNIC DE TIMP


PENTRU OPERATIA DE BURGHIERE A ARBORELUI ..................................................... 18
A.
B.

CALCULUL REGIMULUI DE ASCHIERE PENTRU OPERATIA DE BURGHIERE


NORMA TEHNIC DE TIMP PENTRU OPERATIA DE BURGHIERE

2
PROIECT TFMU

I.

ITINERAR TEHNOLOGIC

NR. DENUMIRE
CRT. OPERATIE

SCHITA DE OPERATIE

MASINA
UNEALTA

S.D.V.

OBS.

-banda
Debitare

Fierastrau
mecanic

1.
IT 14

-menghina
-ruleta

2.

Planarea si
centruirea

Masina de
planat si
centruit

IT 12

3.

-freza
cilindrofrontala
-centruitor
-prisma
-subler

-cutit cu
placute din
carburi
metalice

Strunjirea de
degrosare si
finisare
(capat I )

Strung SN
400 x 1000

IT 9

-universal si
virful papusei

mobile
3
PROIECT TFMU

-gaura
de
centrare
A1,6
STAS
1361-83

NR. DENUMIRE
CRT. OPERATIE

4.

SCHITA DE OPERATIE

Strunjirea de
degrosare si
finisare

MASINA
UNEALTA
Strung SN
400 x 1000

S.D.V.
-cutit cu
placute din
carburi
metalice
-universal si
virful papusi
mobile

(capat II )

-subler

IT 9
-piatra de
rectificat
cilindrica
-piesa se
prinde intre
varfuri

-subler

Rectificare

Masina de
rectificat
rotund

5.
IT 6

4
PROIECT TFMU

OBS.

NR. DENUMIRE
CRT. OPERATIE

SCHITA DE OPERATIE

MASINA
UNEALTA

S.D.V.
-dispozitivul de
fixare a
CNC,menghina
-prisma
-burghiu

Tip MuG40
6.

Gaurire

-subler
IT 9

-dispozitivul de
fixare a
CNC,menghina
-prisma
-tarod
Masina de
gaurit si
filetat CNC
Haas DT-1
Filetare
7.
IT 9

5
PROIECT TFMU

-subler

OBS.

Nr.
Crt
.
1.
2.
3.
4.

Operatie

T [m]

Semifabricat
Strunjire de
degrosare
Strunjire de
finisare
Rectificare

[m]

S [m]

[m]

2Apmin

2Apnom

dmax

dnom

dmin

[m]
0

[mm]
68.006

[mm]
68.1

[mm]
67.36

740

14

160

250

274

[m]
0

50

15

63

60

16.44

100

1403.3

2143.3

65.863

65.9

65.85

25

14

30

30

6.85

50

351.2

401.2

65.462

65.5

65.47

13

0.82

137.9

162.92

65.3

65

65.5

Nr. Operatie
Crt. prelucrare
1

Rz [m]

IT

Rz+S

2Api min
[m] [m] [m] [m]

IT

T
[m]

Debitare

14

870

200

0.65

150

Frezare
frontal

12

300

420

1241.3

6
PROIECT TFMU

2Apnom
[m]
2111.3

Lmax
[mm]
-

Lnom
[mm]
182.5

Lmin
[mm]
-

184.71 184.27 183.84

II.

CALCULUL ADAOSULUI DE PRELUCRARE

2.1 Stabilirea parametrilor Rz si S


pentru semifabricat :
Rz=160 [m]
S=250 [m]

(tab. 4.5 pag 217 Picos)

pentru strunjire de degrosare :


Rz=63 [m]
S=60 [m]

(tab. 4.9 pag 220 Picos)

pentru strunfirea de finisare :


Rz=30 [m]
S=30 [m]

(tab 4.9 pag 220 Picos)

pentru rectificare :
Rz=2 [m]
S=6 [m]

(tab.4.9 pag 220 Picos)

2.2 Stabilirea tolerantelor


pentru semifabricat :
T=740 [m]
IT=14

(tab 2.15 pag 170 Picos)


(tab. 2.14pag 167 Picos)

pentru strunjire de degrosare:


T=50 [m]
IT=15
pentru strunfirea de finisare :
T=25 [m]
IT=14
pentru rectificare :
T=13[m]
IT=6
7
PROIECT TFMU

2.3 Stabilirea valori erorilor [m]

pentru semifabricat:
pentru strunjirea de degrosare:
pentru strunjirea de finisare:
pentru rectificare:

=0 [m];
=100 [m];
=50 [m];
=0[m].

(tab. 1.38 pg. 81 Picos)


(tab. 1.33 pg. 74 Picos)
(tab. 1.33 pg. 74 Picos)

2.4 Calculul abaterilor spatiale


-pentru semifabricat sf = c * l [m]

(relaia 4.3 pag 213 Picos)

c=1.5 - curb specific

(tab 4.6 pag 218 Picos)

l=182.5 [mm] - lungimea total a piesei


sf=c * l=1.5 * 182.5=274 [m]

-pentru strunjirea de degrosare deg= k1*sf [m]

(rel. 4.10 pag. 218 Picos)

K1=0.06

(tab. 4.8 pag 218 Picos)

- coeficient de degroare

sf=274 [m]
deg=k1*sf=0.06 * 274=16.44 [m ]
-pentru strunjirea de finisare finisare=k2*sf [m]
K2=0.025 - coeficient de finisare

(tab.4.8 pag. 219 Picos)

sf=274 [m]
finisare =k2*sf=0.025*274=6.85 [m]
-pentru rectificare rect=k3*sf [m]
K3=0.003 - coeficient de rectificare (tab 4.8 pag 219 Picos)
sf=274 [m]
rect=k3*sf=0.003*274=0.82 [m]

8
PROIECT TFMU

2.5 Calculul adaosului de prelucrare


2A
pimin

2Rz

i1

S 2 2 2
i1

i1

i-1 ( se refer la operaia precedent )


i - (reprezint operaia curenta )
pentru semifabricat:
2Apmin=0 [m]
pentru strunjire de degrosare:
2Apmin = 2(160 + 250) + 22742 + 1002 = 1403.3[m]
pentru strunjire de finisare:
2Apmin = 2(63 + 60) + 216.442 + 502 = 351.2[m]
pentru finisare:
2Apmin = 2(30 + 30) + 26.852 + 02 = 137.9[m]

2.6 Calculul adaosului de prelucrare nominal [ 2Ap nom]


2Api nom= 2Api min + Ti-1

(tab 3.3 pag 205 Picos)

pentru semifabricat
2Api nom = 0 [m]
pentru strunjirea de degrosare
2Api nom = 2Api min + Ti-1 = 1403.3 +740 =2143.3 [m]
pentru strunjirea de finisare
2Api nom=2Api min + Ti-1 =351.2 +50=401.2 [m]
pentru rectificare
2Api nom =2Api min +Ti-1=137.92 + 25 =162.92 [m]

9
PROIECT TFMU

2.7 Calculul diametrului maxim [ dmax i-1]


dmax i-1 = di max +2Api nom

pentru calculul diametrului maxim inainte de rectificare


dmax i-1= di max + 2Api nom =65.3+0.162= 65.462[mm]
pentru calculul diametrului maxim inainte de finisare
dmax i-1=di max + 2Api nom =65.462+0.401=65.863 [mm]
pentru calculul diametrului maxim inainte de strunjirea de degrosare
dmaxi-1=di max +2Api nom =65.863 +2.143 =68.006 [mm].

2.8 Calculul diametrului minim [ dmin i-1]


dmin i-1= dnom i-1 Ti-1

(tab. 3.3 pag 205 Picos)

pentru calculul diametrului minim inainte de rectificare


dmin i-1 = dnom i-1 Ti-1 =65.5 - 0.025 = 65.475[mm]
pentru calculul diametrului minim inainte de strunjirea de finisare
dmin i-1= dnom i-1 Ti-1 = 65.9 0.050 = 65.85[mm]
pentru calculul diametrului minim inainte de strunjirea de degrosare
dmin i-1= dnom i-1 Ti-1 = 68.1 0.74 = 67.36[mm]

Nr. Operatie
Crt. prelucrare

IT

T
[m]

Rz+S

2Api min
[m] [m] [m] [m]

Debitare

14

870

200

0.65

150

Frezare
frontal

12

300

420

1241.3

2Apnom
[m]
2111.3

Lmax
[mm]
-

Lnom
[mm]
182.5

Lmin
[mm]
-

184.71 184.27 183.84

10
PROIECT TFMU

2.9 Calculul

pentru debitare

Lpies =182.5 0,1 [mm]


dnom sf = 65.019 [mm] => dSTAS = 68+0.6
1.3 [mm] (tab. 4.1 pag. 214 Picos)
=dSTAS * 0.01 = 68 * 0.01 = 0.68 [m]
= 100 200 = alegem 150 [m]

(tab.1.38 pag. 81 Picos)

Rz+S = 200 [m]

(tab. 4.11 pag. 221 Picos)

T = 870 [m]

IT = 14

2.10. Calculul la frezare frontal


T = 300 [m]

(tab. 2.15 pag. 170 Picos)

= 420 [m]

(tab.1.33 pag. 74 Picos)

2.11. Calculul adaosului

de prelucrare

minim la frezare

2Api min= 2 ( Rzi-1 + Si-1 + i-1 + i )


2Api min= 2 (200 + 0.68 + 420 ) = 1241.3 [m]

2.12. Calculul adaosului de prelucrare nominal la frezare frontal


2Api nom = 2Api min +Ti-1
2Api nom = 1241.3 + 870 = 2111.3 [m]

2.13. Calculul lungimi maxime la frezarea frontal [ lmax]


Lmax= Lmax + 2Apnom
Lmax = 182.6 + 2.11= 184.71 mm
Lnom = 184.27mm
Lmin i = Lnom i Ti-1
Lmin i= 184.71 - 0.87 =183.84 mm

11
PROIECT TFMU

III. CALCULUL REGIMULUI DE ACHIERE SI NORMA


TEHNIC DE TIMP PENTRU OPERAIA DE
STRUNJIRE

A. CALCULUL REGIMULUI DE ASCHIERE PENTRU OPERATIA


DE STRUNJIRE
Tronsonul prelucrat:
D= 20[mm];
L= 27[mm];

a. Scula aschietoare
(tab. 6.2 pag. 89 Vlase)
Material: P; ; = 70 ; H = 16 [mm] ; B = 16 [mm] ; R = 1 [mm]
-

cuit drept pentru degroare STAS 6376-80

b. Adncimea de aschiere
t= 15 [mm] - pe diametru ,rezulta adancimea t1=7.5mm
c. Stabilirea avansului
s= 0.3 0.7 [mm/rot]
K = 0.75 0.85 ;
S = 0.7 * 0.8 = 0.56 [mm/rot]

( tab. 9.1 pag. 156 Vlase)

12
PROIECT TFMU

d. Masina unealt
SN 400 x 1000 (tab. 10 pag.264 Vlase)
h=400...750 [mm];
L=1000...1500 [mm];
N=7.5 [kW].
e. Durabilitatea economic a sculei aschietoare
Tec = 60 [min]

(tab. 9.10 pag.161 Vlase)

f. Uzura admisibil a sculei aschietoare


h= 1.5 2 => h = 1.5 [mm] (tab. 9.11 pag.161 Vlase)
g. Viteza de aschiere si turatia piesei
v = 130 [m/min]
( tab.9.25 pag. 174 Vlase )
2]
kr = 0.62 [daN/mm - in funtie de rezistenta otelului
k1 = 0.86
(tab.9.40 pag. 188 Vlase )
vc = v * kr * k1 = 130 * 0.62 * 0.86 = 69.316 [m/min]
n

1000 v c 1000 69.316 324.47[rot/min]


[
D
68

nr=324.47 [rot/min]

Recalcularea vitezei reale pe baza turaiei reale a maini


vr

D nr 68 324
69 [m/min]

1000
1000

h. Verificarea puteri
Nr

P v
z

6000

Pz= 770

770 69
6000 0.8

11.06

[kW]

(tab. 9.95 pag. 174 Vlase)

=0.8

13
PROIECT TFMU

B. NORMA TEHNIC DE TIMP PENTRU OPERATIA DE STRUNJIRE


a. Timp de baza [Tb]

ll l
1

s n

2 i

27 5.32 0
0.7 324.47

4 0.569

[min]

Tb=0.569 [min]
A
24
i p
4treceri
t
7.5

l1, l2 lungimea de intrare/iesire a sculei din semifabricat;


l1=t/tgK+(0. 5 2)=(7.5\1.96)+1.5=5.32 mm
l2=15=1 mm sau l2=0 daca cutitul nu are unde sa iasa.

b. Timp de prindere si desprindere a semifabricatului [Ta]


tp-d = 0.29 [min]

(tab. 12.9 pag. 351 Vlase)

c. Timpi auxiliari
ta1 = 0.03+0.03+0.02+0.03=0.11 [min]
ta2 = 0.04+0.05+0.07=0.16 [min]

(tab. 12.21 pag. 361 Vlase)


(tab. 12.22 pag. 362 Vlase)

Ta 3 tai 0.11 0.16 0.16 0.43 [min]


i1

d. Timp de deservire tehnica organizatoric


Tdt = Tb * 2/100 = 0. = 0.0113 [min]

e. Timp de deservire organizatoric


Td 0 Tb Ta 100 0.0099

[min]

f. Timp de odihna si necesitati firesti


Ton = (Tb+Ta) * 3.5/100 = 0.034 [min]

Tn=Tb+Ta+Tdt+Td0+Ton=0.569+0.43+0.0113+0.0099+0.034=1.15 min
14
PROIECT TFMU

V. CALCULUL REGIMULUI DE ACHIERE SI NORMA


TEHNIC DE TIMP PENTRU OPERAIA DE
RECTIFICARE ROTUNDA
A. CALCULUL REGIMULUI DE ASCHIERE PENTRU OPERATIA
DE RECTIFICARE ROTUNDA
Tronsonul prelucrat:
D=. mm;

L=27mm;

a. Scula aschietoare
-piatra cilindrica plana 300x40x75 STAS 601/1-84
Proprietati: material abraziv: En, granulatia: 40, duritatea: K, liant: C;
b. Stabilire adaos de prelucrare
Ap= 0.180 [mm]
c. Masina unealt `
WMW 500

(tab. 10.11 pag.228 Vlase)

-distanta intre varfuri=500 [mm];


-inaltime varfuri=125 [mm];
;

-diametrul pietrei=500 [mm];


-latimea pietrei=50 [mm];
15
PROIECT TFMU

d. Durabilitatea economic a sculei aschietoare


Tec = 8 [min]

IT6(tab. 9.145 pag.183 Vlase)

e. Stabilirea numarului de treceri si a avansului longitudinal


i Ap
0.180
1.2 2treceri

2 t
2 0.05

t=0.05 [mm]
(tab. 9.148 pag.184 Vlase)
s1 = (0.3...0.7)B = 0.5 * 40 =20 mm/rot;
f. Viteza de aschiere si turatia piesei
v = 30 [m/sec]
n

60000 v 60000 30
1145.9 [rot/min]

D
500

nm.u.=1200[rot/min]

Recalcularea vitezei de aschiere reale pe baza turaiei reale a maini:


vr

D n m.u. 500 1200


31.41

60000
60000

[m/sec]

g. Viteza de avans (circular) a piesei


vs= 10 [m/min]
np

(tab. 9.152 pag. 186 Vlase)

1000 v s 1000 10
159.1 [rot/min]

d
20

npm.u. = 200 [rot/min]

1000

=12.56[m/min]

h. Viteza longitudinala a mesei


v1 = s1 * npm.u. = 20*100=2000 [mm/min] = 2 [m/min]
i. Verificarea puteri
Ne = 4 [kW]
(tab. 9.154 pag. 189 Vlase)
k1 = 0.9, k2 = 0.9
(tab. 9.154 pag. 189 Vlase)
Nr = Ne * 0.9 * 0.9 =3.24 [kW]

16
PROIECT TFMU

B. NORMA TEHNIC DE TIMP PENTRU OPERATIA DE RECTIFICARE


ROTUNDA
j. Timp de baza [Tb]
Tb 0.8 [min]

(tab. 11.122 pag. 323 Vlase)

k. Timpi auxiliari
ta1 = 0.16 [min]
ta2 = 0.84 [min]
ta2 = 0.26 [min]
T
a

ai

(tab. 11.133 pag. 329 Vlase)


(tab. 11.133 pag. 329 Vlase)
(tab. 11.134 pag. 330 Vlase)

0.16 0.84 0.26 1.26 [min]

i1

l. Timp de deservire organizatoric

t T
T
dt

dt1

T T 1.5 1.3 0.8 0.8 1.26 1.5 0.0340 [min]

ec

100

100

(rel. 11.136 pag. 331 Vlase)


tdt1=1.3 [min]
m. Timp de odihna si necesitati firesti
Ton = (Tb+Ta) * 3/100 = 0.0618 [min]
j. Timp de pregatire - incheiere
Tpi1 = 6 [min]
Tpi2 = 7 [min]
Tpi = 13 [min]

(tab. 11.138 pag. 331 Vlase)


(tab. 11.138 pag. 331 Vlase)

T T T T T T pi 0.8 1.26 0.0340 0.0618 6 2.161


n
b
a
dt
on
1000
1000

[min]

17
PROIECT TFMU

V. CALCULUL REGIMULUI DE ACHIERE SI NORMA


TEHNIC DE TIMP PENTRU OPERAIA DE
RECTIFICARE ROTUNDA
A.CALCULUL REGIMULUI DE ASCHIERE PENTRU OPERATIA
DE RECTIFICARE ROTUNDA
Tronsonul prelucrat:

Materialul aschiat otel carbon OLC45


Diametrul gaurii D=5[mm];
Adancimea gaurii L=15[mm];
a.Alegerea sculei aschietoare (tab 9.23 pag 235 vlase)
Burghiu elicoidal coada conica
Duritate HB 170..250
Material Rp
g=25
2K =118125(120)
2K1=70.90(80)
a=12
b.Adancimea de aschiere pe raza
T=D/2=5/2=2.5[mm]-identic cu Ap
c.Avansul
sr=85[dNa/mm^2]
s=0.3[mm/rot]
d.Alegerea masinii-unelte (tab10.3pag274 vlase)
Tip Mu G40
Cursa 315[mm]
sreal=0.32[mm/rot]
Pmu=3[kw]

18
PROIECT TFMU

e.Durabilitatea economica a sculei aschietoare (tab 9.113 pag 239 vlase)


Diametrul gaurii 5mm;
Materialul burghiului Rp;
Materialul aschiat OLC;
Tec=7[min];
f.Uzura admisibila a sculei (tab 9.116 pag 242 vlase)
ha=1.2[mm]
g.Viteza de aschiere ,forta si puterea efectiva (tab 9.121 pag 244 vlase)
D=5[mm]
s=0.32[mm/rot]
v=27.4[m/min]
Pz=68 [daN]
Mt=129[daN*mm]
Ne=0.24[kw]
h.Calcularea vitezei reale in functie de coeficienti de corectie (tab9.121pag244 vlase)
Starea materialului Kv1=1;
Adancimea gaurii[3*D], Kv2=1;
Materialul aschiat OLC,sr=85[daN/mm^2],Kv3=0.68;
vcorectat= Kv1* Kv2* Kv3*v=1*1*0.68*27.4=28.63[m/min]
i.Calculul turatie
n=(1000*v)/( )=1186.62 [rot/min]
j.Alegerea turatiei de lucru reale (tab.10.1 pag264)
npmu=1200[rot/min]
l.Recalcularea vitezei de aschiere
vreal=( mu)/1000=18.84 [m/min]
m.Verificarea puterii necesare burghierii (tab 9.121 pag 244)
Pnec=(2*Mt*vreal)/(6000*D*h)=0.19[kw]
h=0.8;
B. NORMA TEHNIC DE TIMP PENTRU OPERATIA DE BURGHIERE
Date initiale:
Materialul aschiat OLC45;
Diametrul gaurii D=5 [mm];
Adancimea gaurii L=15[mm];
Gaura infundata;
a.Numarul de treceri
i=1;
19
PROIECT TFMU

b.Calculul lungimii de intrare si de iesire a sculei din semifabricat


(tab 12.37 pag.369 vlase)
l1=(d/2*tgK)+(0.56)=2.5*tg60+2=3.8[min]
l2=0;
c.Calculul timpului de baza
Tb=(l1+l2+l)/(s*nmu)*i=0.0489 [min]
d.Timpi ajutatori (tab 12.45 pag 373)
ta1=0.23 [min]-timpul pentru prindere-desprindere (tab 12.52 pag 377 vlase)
ta2=0.44 [min]-timpi ajutatori comanda masinii (tab 12.51 pag 376 vlase)
ta3=0.12 [min]
Ta=0.79[min]
e.Calculul timpului pentru deservire organizatorica (tab.12.54 pag 378)
Tdt=[(Tb+Ta)*2]/100= 0.0167 [min]
Td0=[(Tb+Ta)*3]/100=0.008 [min]
f.Calculul timpului pentru odihna si necesitati firesti
Timp efectiv Te=Tb+Ta=0.8389 [min]
Ton=(Te*3)/100=0.251[min]
g.Timp unitar
Tu= Tb+ Ta+ Tdt+ Td0+ Ton=1.11[min]

20
PROIECT TFMU

21
PROIECT TFMU

20
22
PROIECT TFMU

23
PROIECT TFMU

24
PROIECT TFMU