Sunteți pe pagina 1din 55

Proiectarea tehnologiei de execuţie a reperului ’’Placa activă”.

Noţiuni generale.
Adaosul de prelucrare.
Calculul adaosului de prelucrare şi al dimensiunilor intermediare reprezintă o etapă
importantă în proiectarea proceselor tehnologice de prelucrare mecanică, deoarece valoarea lor
influenţează direct precizia de prelucrare, productivitatea, costul prelucrării, etc.
Adaosul de prelucrare este stratul de metal care se îndepărtează de pe o suprafaţă a
piesei. El poate fi total sau intermediar. Adaosul de prelucrare intermediar este stratul de metal
stabilit pentru executarea unei faze sau operaţii. Adaosul de prelucrare total reprezintă cantitatea
totală de metal îndepărtat de pe o suprafaţă şi se determină ca fiind diferenţa dintre dimensiunea
semifabricatului şi a piesei fmite.Deoarece se face prelucrarea unei piese de tip placa simetrica,
adaosul de prelucrare este simetric.
Cu cât adaosul de prelucrare este mai mare, cu atât mai mare este componenta normală a
forţei de aşchiere, iar odată cu creşterea acesteia creşte şi deformaţia elastică a sistemului
tehnologic maşină-unealtă-piesă-sculă. Mărimea adaosului de prelucrare trebuie să fie astfel
stabilită încât, în condiţiile concrete ale fabricaţiei considerate, să se asigure realizarea pieselor în
toleranţele prescrise şi la un cost de prelucrare convenabil.
Dacă adaosurile de prelucrare sunt prea mari, se măreşte greutatea semifabricatului şi
consumul de material, sunt necesare operaţii sau faze suplimentare de prelucrare prin aşchiere, se
măreşte consumul de scule aşchietoare şi uzura utilajelor, creşte consumul de energie electrică şi
de alte cheltuieli legate de exploatarea maşinilor unelte, ceea ce conduce la scumpirea fabricaţiei.
Cu cât adaosul de prelucrare este mai mare cu atât productivitatea prelucrării este mai
mică, deoarece în multe cazuri, adaosul de prelucrare respectiv trebuie îndepărtat în mai multe
treceri. Adaosul prea mic poate conduce la rebutarea piesei, fie datorită imposibilităţii de
eliminare a stratului ecruisat, a erorilor dimensionale, erorilor formei macrogeometrice ale
suprafeţei, erorilor formei microgeometrice ale suprafeţei, erorilor poziţiilor suprafeţelor, fie
datorită faptului că tăişul sculei nu poate să intre în material, provocând tasări şi ciupituri
intermitente.
Trebuie ca mărimea adaosului de prelucrare să se determine pentru fiecare operaţie şi
fază de prelucrare în parte în funcţie de factorii dependenţi care iau parte nemijlocit la procesul
de aşchiere, pentru a se asigura obţinerea unei precizii de prelucrare şi productivităţi ridicate şi al
unui cost al prelucrării cât mai mic posibil.
Pentru determinarea adaosurilor de prelucrare se folosesc următoarele metode:
- metoda experimental - statistică;
- metoda de calcul analitic;
- metoda probabilistică.
Pentru determinarea adaosului de prelucrare se foloseşte metoda de calcul analitic.
Adaosul de prelucrare minim se calculează cu relaţia generală:

Pagina 1 din 55
A pimin = R zi-1 + S i-1 + ρ i-1 + ԑ i
unde:
A pimin - este adaosul de prelucrare minim pentru operaţia (faza) i, considerat pe
diametru,[µm];
R zi-1 - este înălţimea neregularităţilor profilului, rezultată la operaţia (faza) precedentă
i-1, [µm];
Si-1 - este grosimea stratului superficial deteriorat la prelucrarea anterioară, [µm];
Ρi-1 - sunt abaterile spaţiale ale suprafeţei de prelucrat faţă de bazele tehnologice ale
piesei, rămase după efectuarea operatiei (fazei) precedente i-1, [µm];
ԑi - este eroarea de instalare a suprafeţei de prelucrat (iniţiale) la operaţia (faza)
considerată i,[µm].
Regimul de aschiere.
Princinalele elemente ale regimului de aşchiere sunt: adâncimea de aşchiere, avansul,
viteza de aşchiere.
Adâncimea de aşchiere se notează cu litera „f ’ şi reprezintă grosimea stratului de
material din adaosul de prelucrare care se îndepărtează de pe suprafaţa semifabricatului la
trecerea sculei aşchietoare. Se măsoară în mm.
Avansul „s” reprezintă mărimea deplasării pe care o execută scula (în cazul strungului) în
scopul îndepărtării unui nou strat de pe suprafaţa piesei. Se măsoară în mm/rot. Avansul se alege
cât mai mare pentru o productivitate mare de aşchiere (degroşare) şi cât mai mic pentru obţinerea
unei calităţi bune a suprafeţei prelucrate (finisare).
Viteza de aşchiere „v” este viteza relativă a tăişului sculei faţă de piesă în timpul
executării mişcării principale de aşchiere. Se măsoară în m/min:

πDn
v=
1000

unde: D este diametrul piesei şi n turaţia acesteia).


Când se recomandă o anumită viteză de aşchiere trebuie reglată maşina unealtă
determinându-se turaţia n (rot/min):

1000 v
n=
1000

Din şirul de valori al turaţiilor maşinii se alege valoarea imediat inferioară a mărimii

Pagina 2 din 55
calculate. Cu această valoare se va calcula o valoare reală a vitezei:

πDnreal
Vreal=
1000

Ca regulă generală, viteza de aşchiere (ca de altfel şi ceilalţi parametri) se calculează cu


formule din teoria aşchierii sau se stabileşte după tabelele normative, în funcţie de condiţiile de
efectuare a operaţiei respective. Regimul de aşchiere trebuie să fie optim pentru a satisface
eficienţa economică a prelucrării. Această optimizare porneşte de la considerarea a două criterii
de bază: - minimizarea costului prelucrării (Cmjn)
- maximizarea productivităţii (Qmax)
Literatura de specialitate recomandă relaţii de legătură dintre durabilitatea T(min) a sculei şi
parametrii reeimului de aschiere v(m/min), s(mm/rot) si adâncimea de aşchiere t(mm).
Este deja foarte cunoscută relaţia TIME-TAYLOR generalizată:
cv
T m= xv yv
v∗t ∗s

sau cea simplificata:

cv
T m=
v

utilizati in vederea eliminarii greutatilor de calcul.

1. Calculul adaosului de prelucrare pentru productia de unicat

Pagina 3 din 55
1.1. Operatia de finisare pe o parte pentru 156 ± 0,8 , operatia anterioara frezare de
finisare pe cealalata parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 63 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 60 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.0 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1 * 156 = 156 [µm]

ԑi = 50 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 63 + 60 + 156 + 50 = 329 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de finisare pe cealalta parte, treapta 10 de


precizie , conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 160[µm].

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 329 + 160 = 489 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 156.8 + 0.483 = 157.28 [mm]


0
Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 157.3−0.16

1.2. Operatia de finisare pe cealalta parte, operatia anterioara frezare de degrosare


pe o parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 63 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 60 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.0 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1 * 156 = 156 [µm]

ԑi = 50 [µm] -conform Tabel [1.36];

Pagina 4 din 55
Apimin = 63 + 60 + 156 + 50 = 329 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de degrosare pe o parte, treapta 12 de


precizie , conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 400[µm

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 329 + 400 = 729 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 157.3 + 0.729 = 158.02 [mm]


0
Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 158.1−0.4

1.3. Operatia de degrosare pe o parte, operatia anterioara frezare de degrosare pe


cealalta parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 , Si-1 = 200 -conform Tabel [4.11];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.0 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1 * 156 = 156 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 200 + 156 + 60 = 416 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de degrosare pe cealalta parte, treapta 12 de


precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 400[µm].

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 416 + 400 = 816 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 158.1 + 0.816 = 158.9 [mm]


0
Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 159−0.4

1.4. Operatia de degrosare pe cealalta parte, operatia anterioara debitare.

Pagina 5 din 55
Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 , Si-1 = 200 -conform Tabel [4.11];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.0 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1* 156 = 156 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 200 + 156 + 60 = 416 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de degrosare pe cealalta parte, treapta 14 de


precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 1000[µm].

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 400 + 1000 = 1416 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 159 + 1.416 = 160.4 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 160.40−1

1.5. Operatia de frezare de finisare pe o parte la cota 200±0.8, operatia anterioara


frezare de finisare pe cealalta parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 63 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 60 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1.5 * 200 = 300 [µm]

ԑi = 50 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 63 + 60 + 300 + 50 = 473 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de finisare pe o parte, treapta 10 de precizie ,


conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 185[µm]

Pagina 6 din 55
Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 473 + 185 = 658 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 200.8 + 0.658 = 201.4 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 201.40−0.185

1.6. Operatia de finisare pe cealalta parte, operatia anterioara frezare de degrosare


pe o parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 63 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 60 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1.5 * 200 = 300 [µm]

ԑi = 50 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 63 + 60 + 300 + 50 = 473 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de degrosare pe o parte, treapta 12 de


precizie , conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 460[µm]

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 473 + 460 = 933 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 201.4 + 0.933 = 202.33 [mm]


0
Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 202.33−0.46

1.7. Operatia de degrosare pe o parte, operatia anterioara frezare de degrosare pe


cealalta parte.

Pagina 7 din 55
Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 , Si-1 = 200 -conform Tabel [4.11];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1.5 * 200 = 300 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 300 + 200 + 60 = 560 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de degrosare pe o parte, treapta 12 de


precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 460[µm].

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 460 + 560 = 1020 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 202.33 + 1.020 = 203.35 [mm]


0
Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 203.35−0.46

1.8. Operatia de degrosare pe cealalta parte, operatia anterioara debitare.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 , Si-1 = 200 -conform Tabel [4.11];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1.5 * 200 = 300 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 300 + 200 + 60 = 560 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de degrosare pe cealalta parte, treapta 14 de


precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 1160[µm].

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 116 + 560 = 1720 [µm]

Pagina 8 din 55
Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 203.35 + 1.720 = 205.07 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 205.070−1.16

1.9. Operatia de rectificare de degrosare pe o parte pe cota 18±0.042, operatia


anterioara rectificare de degrosare pe cealalta parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 6,3 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 12 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 0.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 0.5 * 18 = 9 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 6.3 + 12 + 9 + 60 = 87.3 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara rectificare de degrosare pe cealalta parte, treapta 8


de precizie , conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 33[µm]

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 87.3 + 33 = 120.3 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 18.042 + 0.1203 = 18.1 [mm]


0
Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 18.1−0.33

1.10. Operatia de rectificare de degrosare pe cealalta parte, operatia anterioara


frezare de finisare pe o parte.

Pagina 9 din 55
Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 6,3 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 12 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 0.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 0.5 * 18 = 9 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 6.3 + 12 + 9 + 60 = 87.3 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara rectificare de degrosare pe o parte, treapta 10 de


precizie , conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 84[µm]

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 87.3 + 84 = 120.3 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 18.1 + 0.1203 = 18.3 [mm]


0
Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 18.3−0.84

1.11.Operatia de frezare de finisare pe o parte, operatia anterioara frezare de


finisare pe cealalta parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 32 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 30 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 0.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 0.5 * 18 = 9 [µm]

ԑi = 50 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 32 + 32 + 18 + 50 = 130 [µm]

Pagina 10 din 55
Toleranta pentru operatia anterioara frezare de finisare pe cealalta parte, treapta 10 de
precizie , conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 84[µm]

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 130 + 84 = 214 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 18.3 + 0.214 = 18.5 [mm]


0
Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 18.5−0.84

1.12. Operatia de frezare de finisare pe o cealalta parte, operatia anterioara frezare


de degrosare pe o parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 32 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 30 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 0.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 0.5 * 18 = 9 [µm]

ԑi = 50 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 32 + 32 + 18 + 50 = 130 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de degrosare pe o parte, treapta 12 de


precizie , conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 84[µm]

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 130 + 84 = 214 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 18.5 + 0.214 = 18.71 [mm]


0
Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 18.71−0.84

Pagina 11 din 55
1.13 Operatia de frezare de degrosare pe o parte, operatia anterioara frezare de
degrosare pe cealalta parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 63 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 60 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 0.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 0.5 * 18 = 9 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 63 + 60 + 18 + 60 = 201 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de finisare pe cealalta parte, treapta 12 de


precizie , conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 210[µm]

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 201 + 210 = 411 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 18.71 + 0.411 = 19.12 [mm]


0
Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 19.12−0.21

1.14. Operatia de frezare de degrosare pe cealalta parte, operatia anterioara


laminare.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 63 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 60 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 0.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 0.5 * 18 = 9 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

Pagina 12 din 55
Apimin = 63 + 60 + 18 + 60 = 201 [µm]

Toleranta pentru operatia de laminare, treapta 14 de precizie , conform Tabelului [2.15] ,


Ti-1 = 520[µm]

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 201 + 520 = 721 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 19.12 + 0.721 = 19.84 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 19.840−0.52

1.15. Operatia de alezare fina pentru Ø 10+0.09


0 , operatia anterioara de alezare
precisa.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1)+ 2 √ρ 2


i−1 + ԑ 2i

Rzi-1 = 3.2 [µm] -conform Tabel [6.1];

Si-1 = 5 [µm] -conform Tabel [6.1];

ρi-1 = √ c (∆ y∗l)
2
0
2

∆y = 1.7 [µm/mm] -conform Tabel [6.3], pentru laminat fara indreptare;

c 0 = 15 [µm/mm] -conform Tabel [6.3], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = √ 152+(1.7∗10)2 = 22.671 [µm]

ԑi = 90 [µm] -conform Tabel [1.36];

2Apimin = 2(3.2+5)+ 2 √ 22.671 + 90


2 2
= 199.855 [µm]

Toleranta pentru operatia de alezare, treapta 12 de precizie , conform Tabelului [2.15] , T i-


1 = 150[µm].

2Apinom = 2Apimin + Ti-1

2Apinom = 199.855 + 150 = 349.855

Pagina 13 din 55
di = 10 – 0.35 = Ø9.65

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota Ø 9.65 0.15


0 .

1.16. Operatia de alezare precisa pentru Ø 10+0.09


0 , operatia anterioara de alezare
normala.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1)+ 2 √ρ 2


i−1 + ԑ 2i

Rzi-1 = 5 [µm] -conform Tabel [6.1];

Si-1 = 10 [µm] -conform Tabel [6.1];

ρi-1 = √ c (∆ y∗l)
2
0
2

∆y = 1.7 [µm/mm] -conform Tabel [6.3], pentru laminat fara indreptare;

c 0 = 15 [µm/mm] -conform Tabel [6.3], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = √ 152 (1.7∗10)2 = 22.671 [µm]

ԑi = 100 [µm] -conform Tabel [1.36];

2Apimin = 2(5+10)+ 2 √ 22.671 +100


2 2
= 236.065 [µm]

Toleranta pentru operatia de largire, treapta 12 de precizie , conform Tabelului [2.15] , T i-


1 = 150[µm].

2Apinom = 2Apimin + Ti-1

2Apinom = 236.065 + 150 = 386.065 [µm]

di = 9.65 – 0. 386 = Ø9.26


0.15
Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota Ø 9.26 0 .

2. Calculul adaosului de prelucrare pentru productia de masa.

Pagina 14 din 55
2.1. Operatia de frezare de finisare pe cele doua parti pentru 156±0.08, operatia anterioara
frezare de degrosare pe cele doua parti.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi)

Rzi-1 = 63 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 60 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.0 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1 * 156 = 156 [µm]

ԑi = 50 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 2(63 + 60 + 156 + 50) = 658[µm]

Toleranta pentru operatiile de frezare de finisare, treapta 10 de precizie si frezare de


degrosare in treapta 12 de precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti = 160[µm], Ti-1 = 400[µm]

2Apinom = 2Apimin + | A ¿i−1 | - | A ¿i |

2Apinom = 658 + 200 - 80 = 778 [µm]

Limax = Li-1max + 2Apinom

Limax = 156.08 + 0.778 = 156.85 [mm]

Rezulta la frezarea de degrosare pe cele doua parti cota 156.9 ± 0.16 [mm]

2.2. Operatia de frezare de degrosare pe cele doua parti, operatia anterioara


debitare.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi)

Rzi-1 = 63 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 60 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.0 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1 * 156 = 156 [µm]

ԑi = 50 [µm] -conform Tabel [1.36];

Pagina 15 din 55
2Apimin = 2(63 + 60 + 156 + 50) = 658[µm]

Toleranta pentru operatiile de frezare de degrosare, treapta 12 de precizie si debitare in


treapta 14 de precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti = 400[µm], Ti-1 = 1000[µm]

2Apinom = 2Apimin + | A ¿i−1 | - | A ¿i |

2Apinom = 658 + 500 - 200 = 958 [µm]

Limax = Li-1max + 2Apinom

Limax = 156.9 + 0.958 = 157.85 [mm]

Rezulta la operatia de debitare cota 158 ± 0.4 [mm]

2.3. Operatia de frezare de finisare pe cele doua parti pentru 200±0.8,


operatia anterioara frezare de degrosare pe cele doua parti.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi)

Rzi-1 = 63 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 60 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1.5 * 200 = 300 [µm]

ԑi = 100 [µm] -conform Tabel [1.36];

2Apimin = 2(63 + 60 + 300 + 100) = 1046 [µm]

Toleranta pentru operatiile de frezare de finisare, treapta 10 de precizie si frezare de


degrosare in treapta 14 de precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti = 185[µm], Ti-1 = 460[µm]

2Apinom = 2Apimin + | A ¿i−1 | - | A ¿i |

2Apinom = 1046 + 230 – 92.5 = 1183.5 [µm]

Limax = Li-1max + 2Apinom

Limax = 200.8 + 1.2 = 202 [mm]

Rezulta la frezarea de degrosare pe cele doua parti cota 202 ± 0.185 [mm].

2.4. Operatia de degrosare pe cele doua parti, operatia anterioara debitare.

Pagina 16 din 55
2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi)

Rzi-1 = 125 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 120 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1.5 * 200 = 300 [µm]

ԑi = 100 [µm] -conform Tabel [1.36];

2Apimin = 2(125 + 120 + 300 + 100) = 1290 [µm]

Toleranta pentru operatiile de frezare de degrosare, treapta 12 de precizie si debitare in


treapta 14 de precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti = 460[µm], Ti-1 = 1160[µm]

2Apinom = 2Apimin + | A ¿i−1 | - | A ¿i |

2Apinom = 1290 + 580 – 230 = 1640 [µm]

Limax = Li-1max + 2Apinom

Limax = 202 + 1.7 = 204 [mm]

Rezulta la operatia de debitare cota 204 ± 0.46 [mm].

2.5. Operatia de rectificare pe cele doua parti pentru 18 ± 0.042, operatia enterioara
frezare de finisare pe cele doua parti.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi)

Rzi-1 = 6.3 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 12 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 0.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 0.5 * 18 = 9 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

2Apimin = 2(6.3 + 12 + 9 + 60) = 174.6 [µm]

Pagina 17 din 55
Toleranta pentru operatiile de rectificare, treapta 8 de precizie si frezare de finisare in
treapta 12 de precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti = 33[µm], Ti-1 = 210[µm]

2Apinom = 2Apimin + | A ¿i−1 | - | A ¿i |

2Apinom = 174.6 + 105 – 16.5 = 263.1 [µm]

Limax = Li-1max + 2Apinom

Limax = 18.042 + 0.27 = 18.4 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cele doua parti cota 18.4 ± 0.33 [mm].

2.6. Operatia de frezare de finisare pe cele doua parti, operatia anterioara frezare de
degrosare pe cele doua parti.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi)

Rzi-1 = 32 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 30 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 0.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 0.5 * 18 = 9 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

2Apimin = 2(32 + 30 + 9 + 60) = 262 [µm]

Toleranta pentru operatiile de frezare de finisare, treapta 10 de precizie si frezare de


degrosare in treapta 12 de precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti = 130[µm], Ti-1 = 210[µm]

2Apinom = 2Apimin + | A ¿i−1 | - | A ¿i |

2Apinom = 262 + 105 – 65 = 302 [µm]

Limax = Li-1max + 2Apinom

Limax = 18.4 + 0.302 = 18.7 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cele doua parti cota 18.7 ± 0.13 [mm].

Pagina 18 din 55
2.7.Operatia de degrosare pe cele doua parti, operatia anterioara laminare.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi)

Rzi-1 = 300 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 500 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 0.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 0.5 * 18 = 9 [µm]

ԑi = 110 [µm] -conform Tabel [1.36];

2Apimin = 2(300 + 500 + 9 + 110) = 1838 [µm]

Toleranta pentru operatiile de frezare de degrosare, treapta 12 de precizie si laminare in


treapta 14 de precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti = 210[µm], Ti-1 = 520[µm]

2Apinom = 2Apimin + | A ¿i−1 | - | A ¿i |

2Apinom = 1838 + 260 – 105 = 1993 [µm]

Limax = Li-1max + 2Apinom

Limax = 18.7 + 0.2 = 18.9 [mm]

Rezulta la operatia de laminare cota 18.9 ± 0.26 [mm].

2.8. Operatia de alezare fina pentru Ø 10+0.09


0 , operatia anterioara de alezare
precisa.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1)+ 2 √ρ 2


i−1 + ԑ 2i

Rzi-1 = 10 [µm] -conform Tabel [6.1];

Si-1 = 20 [µm] -conform Tabel [6.1];

ρi-1 = √ c (∆ y∗l)
2
0
2

∆y = 1.7 [µm/mm] -conform Tabel [6.3], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = √ 202 (1.7∗10)2 = 26.24 [µm]

ԑi = 100 [µm] -conform Tabel [1.36];

Pagina 19 din 55
2Apimin = 2(10+20)+ 2 √ 26.24 +100
2 2
= 266.77 [µm]

Tolerantele pentru operatia de alezare in treapta 10 de precizie conform Tabel [2.15],


Ti = 18 [µm], Ti-1 = 27 [µm].

2Apinom = 2Apimin + | A s i−1 | - | Asi |

2Apinom = 266.77 + 13.5 – 9 = 271.27 [µm]

di = 10 – 0.272 = Ø 9.728 [mm]

Rezulta la operatia de alezare precisa cota Ø 9.8 ± 0.1 [mm].

3. Calculul regimului de aschiere la productia de unicat.


3.1. Operatia 1. Frezare pe suprafetele plan paralele.

Faza 1. Frezare de degrosare 200 x 156 la cota 18.

Masina – unealta: Freza FU1 1250 x 325. [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø100 100: STAS: 579 – 76/Rp3

-numar de dinti: z = 10 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 240 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.41 [mm] , din calculul adaosului e prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact t1 = 100 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.15 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z =0.15 * 10 = 1.5 [mm/rot]

Viteaza de aschiere si turatia sculei: vtab = 35.1[m/min] [Tabel 4.81]

Pagina 20 din 55
1000∗v tab 1000∗35.1 35100
n= = = =111.73 [rot/min]
π∗D π∗100 314.15

Din gama masinii unelte FU1 1250 x 325 se allege turatia reala:

nr = 118[rot/min]

Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗100∗118
Vr = = 1000
= 37.07 [m/min]
1000

¿ 37.07−35.1∨ ¿ ∗100=0.05∗100
∆v% = 37.07 = 5% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

F t∗v 504∗37.07 18683.28


Pr = r
= 6000∗0.85 = 5100 = 3.66[kw]
6000∗n

PME = 7.5[kw]

Pr ≤ PME → 3.66 ≤ 7.5 [kw]

Faza 2. Frezare de degrosare 200 x 156 la cota 18.

Masina – unealta: Freza FU1 1250 x 325. [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø100 100: STAS: 579 – 76/Rp3

-numar de dinti: z = 10 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 240 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.72 [mm] , din calculul adaosului e prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact t1 = 100 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.15 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Pagina 21 din 55
Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z =0.15 * 10 = 1.5 [mm/rot]

Viteaza de aschiere si turatia sculei: vtab = 35.1[m/min] [Tabel 4.81]

1000∗v tab 1000∗35.1 35100


n= = = =111.73 [rot/min]
π∗D π∗100 314.15

Din gama masinii unelte FU1 1250 x 325 se allege turatia reala:

nr = 118[rot/min]
Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗100∗118
Vr = = 1000
= 37.07 [m/min]
1000

¿ 37.07−35.1∨ ¿ ∗100=0.05∗100
∆v% = 37.07 = 5% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

F t∗v 504∗37.07 18683.28


Pr = r
= 6000∗0.85 = 5100 = 3.66[kw]
6000∗n

PME = 7.5[kw]

Pr ≤ PME → 3.66 ≤ 7.5 [kw]

Faza 3. Frezare de finisare 200 x 156 la cota 18.

Masina – unealta: Freza FU1 1250 x 325. [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø100 100: STAS: 579 – 76/Rp3

-numar de dinti: z = 18 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 240 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.21 [mm] , din calculul adaosului e prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact t1 = 100 [mm]

Pagina 22 din 55
Avansul pe dinte: sd = 0.4 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z =0.4 * 18 = 7.2 [mm/rot]

Viteaza de aschiere si turatia sculei: vtab = 23.7[m/min] [Tabel 4.81]

1000∗v tab 1000∗23.7 23700


n= = = =75 [rot/min]
π∗D π∗100 314.15

Din gama masinii unelte FU1 1250 x 325 se alege turatia reala:

nr = 75[rot/min]
Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗100∗75
Vr = = 1000
= 23.5 [m/min]
1000

¿ 23.5−23.7∨ ¿ ∗100=0.00∗100
∆v% = 23.5 = 0% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

F t∗v 1041∗23.5 24463.5


Pr = r
= 6000∗0.85 = 5100 = 4.79[kw]
6000∗n

PME = 7.5[kw]

Pr ≤ PME → 4.79 ≤ 7.5 [kw]

Faza 4. Frezare de finisare 200 x 156 la cota 18.

Masina – unealta: Freza FU1 1250 x 325. [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø100 100: STAS: 579 – 76/Rp3

-numar de dinti: z = 18 [Tabel 4.10]

γ = 8° , α = 6°
-durabilitatea economica: Tec = 240 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.21 [mm] , din calculul adaosului e prelucrare pentru


productia de unicat.

Pagina 23 din 55
Lungimea de contact t1 = 100 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.4 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z =0.4 * 18 = 7.2 [mm/rot]

Viteaza de aschiere si turatia sculei: vtab = 23.7[m/min] [Tabel 4.81]

1000∗v tab 1000∗23.7 23700


n= = = =75 [rot/min]
π∗D π∗100 314.15

Din gama masinii unelte FU1 1250 x 325 se alege turatia reala:

nr = 75[rot/min]
Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗100∗75
Vr = = 1000
= 23.5 [m/min]
1000

¿ 23.5−23.7∨ ¿ ∗100=0.00∗100
∆v% = 23.5 = 0% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

F t∗v 1041∗23.5 24463.5


Pr = r
= 6000∗0.85 = 5100 = 4.79[kw]
6000∗n

PME = 7.5[kw]

Pr ≤ PME → 4.79 ≤ 7.5 [kw]

3.2. Operatia 2. Rectificare 200 x 156 la cota 18.

Masina – unealta: S.U. 200 x 630 [Tabel 10.10]

Scula aschietoare: Piatra cilindrica plana Ø200

200: STAS: 601/1 – 76/ Rp3 [Tabel 9.139]

-material abraziv: ma = E [Tabel 9.142]

-granulatia: g = 80-50 [Tabel 9.142]

-duritatea: d = K [Tabel 9.142]

Pagina 24 din 55
-liant: l = B [Tabel 9.142]

-durabilitatea economica: Tec = 5 [min] [Tabel 9.147]

Adancimea de aschiere: Ap= 0.12 [mm], din calculul adaosului de prelucrare pentru
productia de unicat.

Lungimea de contact: t1 = 200 [mm]

Avansul pe transversal: st = 0.013 [mm/dinte] [Tabel 9.167]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab = 23[m/min] [Tabel 9.167]

1000∗v tab 1000∗23.7 23000


n= = = =36 [rot/min]
π∗D π∗200 628

Din gama masinii-unelte S.U. 200 x 630 se alege turatia reala: nr = 75[rot/min]

Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗200∗36
Vr = = 1000
= 22.6 [m/min]
1000

¿ 22.6−23∨ ¿ ∗100=0.01∗100
∆v% = 22.6 = 1% ≤ 5%
¿

3.3. Operatia 3. Frezare pe suprafetele laterale

Faza 1. Frezare de degrosare contur pe cota 200

Masina – unealta Freza FV2a TOS [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø40 20:STAS:579 – 76Rp3

-numar de dinti: z = 4 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 240 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 1.02 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact: t1 = 20 [mm]

Pagina 25 din 55
Avansul pe dinte: sd = 0.10 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.10 * 4 = 0.40 [mm/rot]

Viteaza de aschiere si turatia sculei: vtab = 38.7 [m/min] [Tabel 4.81]

1000∗v tab 1000∗38.7 38700


n= = = =308 [rot/min]
π∗D π∗40 314.15

Din gama masinii unelte FU1 1250 x 325 se alege turatia reala:

nr = 315 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗40∗315
Vr = = 1000
= 39.56 [m/min]
1000

¿ 39.56−38.7∨ ¿ ∗100=0.02∗100
∆v% = 39.56 = 2% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

F t∗v 373∗39.56
Pr = r
= 6000∗0.85 =¿ 2.88 [kw]
6000∗n

PME = 4.5[kw]

Pr ≤ PME → 2.88 ≤ 4.5 [kw]

Faza 2. Frezare de degrosare contur pe cota 200

Masina – unealta Freza FV2a TOS [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø40 20:STAS:579 – 76Rp3

-numar de dinti: z = 4 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 240 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Pagina 26 din 55
Adancimea de aschiere: Ap = 1.7 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru
productia de unicat.

Lungimea de contact: t1 = 20 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.10 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.10 * 4 = 0.40 [mm/rot]

Viteaza de aschiere si turatia sculei: vtab = 38.7 [m/min] [Tabel 4.81]

1000∗v tab 1000∗38.7 38700


n= = = =308 [rot/min]
π∗D π∗40 125.5

Din gama masinii unelte freza FV2a TOS se alege turatia reala:

nr = 315 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗40∗315
Vr = = 1000
= 39.56 [m/min]
1000

¿ 39.56−38.7∨ ¿ ∗100=0.02∗100
∆v% = 39.56 = 2% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

F t∗v 373∗39.56
Pr = r
= 6000∗0.85 =¿ 2.88 [kw]
6000∗n

PME = 5.5 [kw]

Pr ≤ PME → 2.88 ≤ 5.5 [kw]

Faza 3. Frezare de finisare contur pe cota 200

Masina – unealta Freza FV2a TOS [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø40 20STAS:579 – 76Rp3

Pagina 27 din 55
-numar de dinti: z = 10 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 120 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.65 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact: t1 = 20 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.4 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.4 * 10 = 4 [mm/rot]

Viteaza de aschiere si turatia sculei: vtab = 23.8 [m/min] [Tabel 4.81]

1000∗v tab 1000∗23.8 23800


n= = = =189 [rot/min]
π∗D π∗40 125.5

Din gama masinii unelte freza FV2a TOS se alege turatia reala:

nr = 200 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗40∗200
Vr = = 1000
= 25.12 [m/min]
1000

¿ 25.12−23.8∨ ¿ ∗100=0.05∗100
∆v% = 25.12 = 5% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

F t∗v 1041∗25.12
Pr = r
= 6000∗0.85
=¿ 5.12 [kw]
6000∗n

PME = 5.5[kw]

Pr ≤ PME → 5.12 ≤ 5.5 [kw]

Pagina 28 din 55
Faza 4. Frezare de finisare contur pe cota 200

Masina – unealta Freza FV2a TOS [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø40 20STAS:579 – 76Rp3

-numar de dinti: z = 10 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 120 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.93 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact: t1 = 20 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.4 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.4 * 10 = 4 [mm/rot]

Viteaza de aschiere si turatia sculei: vtab = 23.8 [m/min] [Tabel 4.81]

1000∗v tab 1000∗23.8 23800


n= = = =189 [rot/min]
π∗D π∗40 125.5

Din gama masinii unelte freza FV2a TOS se alege turatia reala:

nr = 200 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗40∗200
Vr = = 1000
= 25.12 [m/min]
1000

¿ 25.12−23.8∨ ¿ ∗100=0.05∗100
∆v% = 25.12 = 5% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

Pagina 29 din 55
F t∗v 1041∗25.12
Pr = r
= 6000∗0.85
=¿ 5.12 [kw]
6000∗n

PME = 5.5[kw]

Pr ≤ PME → 5.12 ≤ 5.5 [kw]

Faza 5. Frezare de degrosare contur pe cota 156

Masina – unealta Freza FV2a TOS [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø40 20STAS:579 – 76Rp3

-numar de dinti: z = 6 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 120 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.81 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact: t1 = 20 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.10 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.10 * 6 = 0.6 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab = 38.7 [m/min] [Tabel 4.81]

1000∗v tab 1000∗38.7 23800


n= = = =308 [rot/min]
π∗D π∗40 125.5

Din gama masinii unelte freza FV2a TOS se alege turatia reala:

nr = 315 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr

Pagina 30 din 55
π∗D∗nr π∗40∗315
Vr = = 1000
= 39.56 [m/min]
1000

¿ 39.5−38.7∨ ¿ ∗100=0.02∗100
∆v% = 39.5 = 2% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

F t∗v 373∗39.5
Pr = r
= 6000∗0.85 =¿ 2.88[kw]
6000∗n

PME = 4.5[kw]

Pr ≤ PME → 2.88 ≤ 4.5 [kw]

Faza 6. Frezare de degrosare contur pe cota 156

Masina – unealta Freza FV2a TOS [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø40 20STAS:579 – 76Rp3

-numar de dinti: z = 6 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 120 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 1.46 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact: t1 = 20 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.10 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.10 * 6 = 0.6 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab = 38.7 [m/min] [Tabel 4.81]

1000∗v tab 1000∗38.7 23800


n= = = =308 [rot/min]
π∗D π∗40 125.5

Din gama masinii unelte freza FV2a TOS se alege turatia reala:

Pagina 31 din 55
nr = 315 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗40∗315
Vr = = 1000
= 39.56 [m/min]
1000

¿ 39.5−38.7∨ ¿ ∗100=0.02∗100
∆v% = 39.5 = 2% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

F t∗v 373∗39.5
Pr = r
= 6000∗0.85 =¿ 2.88[kw]
6000∗n

PME = 4.5[kw]

Pr ≤ PME → 2.88 ≤ 4.5 [kw]

Faza 7. Frezare de finisare contur pe cota 156

Masina – unealta Freza FV2a TOS [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø40 20STAS:579 – 76Rp3

-numar de dinti: z = 10 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 120 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.48 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact: t1 = 20 [mm]


Pagina 32 din 55
Avansul pe dinte: sd = 0.4 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.4 * 10 = 4 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab = 23.7 [m/min] [Tabel 4.81]

1000∗v tab 1000∗23.7 23700


n= = = =188 [rot/min]
π∗D π∗40 125.5

Din gama masinii unelte freza FV2a TOS se alege turatia reala:

nr = 200 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗40∗200
Vr = = 1000
= 25.12 [m/min]
1000

¿ 25.12−23.7∨ ¿ ∗100=0.05∗100
∆v% = 25.12 = 5% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

F t∗v 1041∗25.12
Pr = r
= 6000∗0.85
=¿ 5.12[kw]
6000∗n

PME = 5.5 [kw]

Pr ≤ PME → 5.12 ≤ 5.5 [kw]

Faza 8. Frezare de finisare contur pe cota 156

Masina – unealta Freza FV2a TOS [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø40 20STAS:579 – 76Rp3

-numar de dinti: z = 10 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 120 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.72 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de unicat.

Pagina 33 din 55
Lungimea de contact: t1 = 20 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.4 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.4 * 10 = 4 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab = 23.7 [m/min] [Tabel 4.81]

1000∗v tab 1000∗23.7 23700


n= = = =188 [rot/min]
π∗D π∗40 125.5

Din gama masinii unelte freza FV2a TOS se alege turatia reala:

nr = 200 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗40∗200
Vr = = 1000
= 25.12 [m/min]
1000

¿ 25.12−23.7∨ ¿ ∗100=0.05∗100
∆v% = 25.12 = 5% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

F t∗v 1041∗25.12
Pr = r
= 6000∗0.85
=¿ 5.12[kw]
6000∗n

PME = 5.5 [kw]

Pr ≤ PME → 5.12 ≤ 5.5 [kw]

3.4. Operatia 4. Burghiere

Faza 1. Burghiere Ø10

Masina – unealta: Rapper R26 [Tabel 10.3]

Scula aschietoare: Burghiu elicoidal extra scurt cu coada cilindrica Ø10

10:STAS: 4566 – 80/Rp5.

-durabilitatea economica: Tec = 17 [min] [Tabel 6.19]

-uzura admisibila: hα = 1 [mm] [Tabel 6.2]

Pagina 34 din 55
Diametrul burghiului: Ø 10 [mm] [Tabel 3.15]

10
Adancimea de prelucrare: ap= =5 [mm]
2

Avansul: s = 0.14 [mm]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab = 30.4 [m/min] [Tabel 4.81]

1000∗v tab 1000∗30.4 30400


n= = = =989 [rot/min]
π∗D π∗9.8 30.72

Din gama masinii unelte Rapper R26 se alege turatia reala:

nr = 995 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗10∗995
Vr = = 1000
= 31.24 [m/min]
1000

¿ 31.24−30.4∨ ¿ ∗100=0.03∗100
∆v% = 31.24 = 3% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

F t∗v 224∗31.24
Pr = r
= 6000∗0.85 =¿ 1.37 [kw]
6000∗n

PME = 5.5 [kw]

Pr ≤ PME → 1.37 ≤ 5.5 [kw]

Faza 2. Alezare Ø10.

Scula aschietoare: Alezor de mana Ø10 10: STAS: 1263 – 79/Rp5.

4. Calculul regimului de aschiere la productia de masa.

Frezare pe suprafetele plan – paralele.


4.1. Operatia 1. Frezare de degrosare 200 x 156 la cota 18

Pagina 35 din 55
Masina – unealta: Freza CS68EZ [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza frontala cu placute schimbabile din carburi


metalice Ø100 100: STAS: 9211/2 – 86/P20

- numar de dinti: z = 5 [Tabel 4.12]

- durabilitate economica: Tec = 180 [min] [Tabel 4.42]

- uzura admisibila: hα = 1 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 1.99 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de masa.

Lungimea de contact: t1 = 100 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.06 [mm/dinte] [Tabel 4.51]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.06 * 5 = 0.3 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab se calculeaza cu formula lui Taylor

167∗D 0.2
v tab = ∗K v [m/min]
T 0.2∗Ap0.1∗Sd 0.4∗t 0.2 0.1
1 ∗z

0.2
167∗100
v tab = 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1
∗0.92=137.72 [mm/min]
180 ∗1.99 ∗0.06 ∗100❑ ∗5

Kv = Km * Kc * Ks [m/min]

K vm = 1 [Tabel 4.69]

K c = 0.92 [Tabel 4.70]

Ks = 1 [Tabel
4.71]

Kv = 1 * 0.92 * 1 = 0.92 [m/min]

Pagina 36 din 55
1000∗v tab 1000∗137.72 30400
n= = = =439 [rot/min]
π∗D π∗100 314

Din gama masinii - unelte CS68EZ se alege turatia reala:

nr = 470 [rot/min]

Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗100∗470
Vr = = 1000
= 147.58 [m/min]
1000

¿ 147.58−137.72∨ ¿ ∗100=0.05∗100
∆v% = 147.58 = 5% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

Ft = 94 * Ap 1.0 * Sd 0.74 * t 10.86 * z * D−0.86 * KF


[Tabel 4.68]

Ft = 94 * 1.991.0 * 0.0600.74 * 1000.86 *5* 100−0.86 * 0.9 = 53.01


[daN]

F t∗v 53.01∗147.58
Pr = r
= 6000∗0.85
=¿ 1.53[kw]
6000∗n

PME = 6 [kw]

Pr ≤ PME → 1.53 ≤ 6 [kw]

4.2. Operatia 2. Frezare de finisare 200 x 156 la cota 18

Pagina 37 din 55
Masina – unealta: Freza Wanderer 1400 x 300 [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza frontala cu placute schimbabile din carburi


metalice Ø100 100: STAS: 9211/2 – 86/P20

- numar de dinti: z = 6 [Tabel 4.12]

- durabilitate economica: Tec = 180 [min] [Tabel 4.42]

- uzura admisibila: hα = 1 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.3 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de masa.

Lungimea de contact: t1 = 100 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.06 [mm/dinte] [Tabel 4.51]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.06 * 6 = 0.36 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab se calculeaza cu formula lui Taylor

167∗D 0.2
v tab = ∗K v [m/min]
T 0.2∗Ap0.1∗Sd 0.4∗t 0.2 0.1
1 ∗z

0.2
167∗100
v tab = 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1
∗0.92=78.59 [m/min]
180 ∗0.3 ∗0.36 ∗100❑ ∗6

Kv = Km * Kc * K s [m/min]

K vm = 1 [Tabel 4.69]

Kc = 0.92 [Tabel 4.70]

Ks = 1 [Tabel
4.71]

Kv = 1 * 0.92 * 1 = 0.92 [m/min]

1000∗v tab 1000∗78.59 78590


n= = = =250.28 [rot/min]
π∗D π∗100 314

Pagina 38 din 55
Din gama masinii - unelte Freza Wanderer 1400 x 300 se alege turatia reala:

nr = 250 [rot/min]

Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗100∗250
Vr = = 1000
= 78.5 [m/min]
1000

¿ 78.5−78.5∨ ¿ ∗100=0.00∗100
∆v% = 78.5 = 0% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

Ft = 94 * Ap
1.0
* Sd 0.74 * t 10.86 * z * D
−0.86
* KF
[Tabel 4.68]

Ft = 94 * 0.3
1.0
* 0.06
0.74
* 100
0.86
*6* −0.86
100 * 0.9 = 182.65
[daN]

F t∗v 182.65∗78.5
Pr = r
= 6000∗0.85
=¿ 2.81[kw]
6000∗n

PME = 5.5 [kw]

Pr ≤ PME → 2.81 ≤ 5.5 [kw]

4.3. Operatia 3. Rectificare 200 x 156 la cota 18

Masina – unealta: SFRS 3317 [Tabel 10.13]

Scula aschietoare: Piatra cilindrica plana Ø200

200: STAS: 601/1 – 84 [Tabel 9.139]

- material abraziv: ma = E [Tabel 9.142]

- granulatia: g = 80 – 50 [Tabel 9.142]

- duritatea: d = k [Tabel 9.142]

Pagina 39 din 55
- liant: l = B [Tabel 9.142]

- durabilitatea economica: Tec = 5 [min] [Tabel 9.147]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.26 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de masa.

Lungimea de contact: t1 = 200 [mm]

Avansul pe transversal: st = 0.010 [mm/dinte] [Tabel 9.167]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab se calculeaza cu formula lui Taylor

14.3
v tab = 0.85
∗K VT 1 [m/min]
T ∗Br 0.5∗st

14.3 14.3
v tab = 0.85 0.5
∗0.85 = * 0.85 = 22.1 [m/min]
5 ∗200 ∗0.01 0.55

K VT 1 = 0.85

1000∗v tab 1000∗22.1 22100


n= = = =70.4 [rot/min]
π∗D π∗100 314

Din gama masinii - unelte SFRS 3317 se alege turatia reala:

nr = 78 [rot/min]

Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗200∗78
Vr = = 1000
= 48.98 [m/min]
1000

¿ 48.98−22.1∨ ¿ ∗100=0.05∗100
∆v% = 48.98 = 5% ≤ 5%
¿

Frezare pe suprafetele laterale.


4.4. Operatia 4. Frezare de degrosare contur pe cota 200

Masina – unealta: Freza ZFS [Tabel 9.1]

Pagina 40 din 55
Scula aschietoare: Freza frontala cu placute schimbabile din carburi
metalice Ø50 50: STAS: 9211/2 – 86/P20

- numar de dinti: z = 53 [Tabel 4.12]

- durabilitate economica: Tec = 180 [min] [Tabel 4.42]

- uzura admisibila: hα = 1 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 1.64 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de masa.

Lungimea de contact: t1 = 50 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.06 [mm/dinte] [Tabel 4.51]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.06 * 3 = 0.18 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab se calculeaza cu formula lui Taylor

167∗D 0.2
v tab = ∗K v [m/min] [Tabel 4.68]
T 0.2∗Ap0.1∗Sd 0.4∗t 0.2 0.1
1 ∗z

167∗500.2
v tab = ∗0.73=159.4 [mm/min]
1800.2∗1.64 0.1∗0.060.4∗500.2 0.1
❑ ∗3

Kv = Km * Kc * Ks [m/min]

K vm = 1 [Tabel 4.69]

K c = 0.92 [Tabel 4.70]

K s = 0.80 [Tabel 4.71]

Kv = 1 * 0.92 * 0.80 = 0.736 [m/min]

1000∗v tab 1000∗159.4 159400


n= = = =1015 [rot/min]
π∗D π∗50 157

Din gama masinii - unelte ZFS se alege turatia reala:

nr = 1000 [rot/min]

Recalculam viteza reala vr

Pagina 41 din 55
π∗D∗nr π∗50∗1000
Vr = = 1000
= 157 [m/min]
1000

¿ 157−159.4∨ ¿ ∗100=0.015∗100
∆v% = 157 = 1.5% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

Ft = 94 * Ap 1.0 * Sd 0.74 * t 10.86 * z * D−0.86 * KF


[Tabel 4.68]

Ft = 94 * 1.641.0 * 0.060.74 * 500.86 * 3 * 50−0.86 * 1 = 16.04 [daN]

F t∗v 16.04∗157
Pr = r
= 6000∗0.85 =¿ 0.49 [kw]
6000∗n

PME = 7 [kw]

Pr ≤ PME → 0.49 ≤ 7 [kw]

4.5. Operatia 5. Frezare de finisare contur pe cota 200.

Masina – unealta: Freza CS68EZ [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza frontala cu placute schimbabile din carburi


metalice Ø50 50: STAS: 9211/2 – 86/P20

- numar de dinti: z = 3 [Tabel 4.12]

- durabilitate economica: Tec = 180 [min] [Tabel 4.42]

- uzura admisibila: hα = 1 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 1.1 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de masa.

Lungimea de contact: t1 = 50 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.15 [mm/dinte] [Tabel 4.51]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.15 * 3 = 0.45 [mm/rot]

Pagina 42 din 55
Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab se calculeaza cu formula lui Taylor

167∗D 0.2
v tab = ∗K v [m/min] [Tabel 4.68]
T 0.2∗Ap0.1∗Sd 0.4∗t 0.2 0.1
1 ∗z

167∗500.2
v tab = 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1
∗0.73=93.09 [mm/min]
180 ∗1.1 ∗0.15 ∗50❑ ∗3

Kv = Km * Kc * Ks [m/min]

K vm = 1 [Tabel 4.69]

K c = 0.92 [Tabel 4.70]

K s = 0.80 [Tabel 4.71]

Kv = 1 * 0.92 * 0.80 = 0.736 [m/min]

1000∗v tab 1000∗93.09 93090


n= = = =592.92 [rot/min]
π∗D π∗50 157

Din gama masinii - unelte CS68EZ se alege turatia reala:

nr = 595 [rot/min]

Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗50∗595
Vr = = 1000
= 93.4 [m/min]
1000

¿ 93.4−93.09∨ ¿ ∗100=0.03∗100
∆v% = 93.4 = 3% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

Ft = 94 * Ap 1.0 * Sd 0.74 * t 10.86 * z * D−0.86 * KF


[Tabel 4.68]

Ft = 94 * 1.11.0 * 0.150.74 * 500.86 * 3 * 50−0.86 * 1 = 64.5 [daN]

F t∗v 64.5∗93.4
Pr = r
= 6000∗0.85 =¿ 1.18 [kw]
6000∗n

PME = 6 [kw]

Pagina 43 din 55
Pr ≤ PME → 1.18 ≤ 6 [kw]

4.6. Operatia 6. Frezare de degrosare pe contur pe cota 156.

Masina – unealta: Freza GFK 250 [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza frontala cu placute schimbabile din carburi


metalice Ø100 100: STAS: 9211/2 – 86/P20

- numar de dinti: z = 5 [Tabel 4.12]

- durabilitate economica: Tec = 180 [min] [Tabel 4.42]

- uzura admisibila: hα = 1 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.95 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de masa.

Lungimea de contact: t1 = 100 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.06 [mm/dinte] [Tabel 4.51]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.06 * 5 = 0.3 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab se calculeaza cu formula lui Taylor

0.2
167∗D
v tab = 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1
∗K v [m/min] [Tabel 4.68]
T ∗Ap ∗Sd ∗t 1 ∗z
0.2
167∗100
v tab = ∗0.92=158.6 [mm/min]
180 ∗0.950.1∗0.06 0.4∗100❑0.2∗5 0.1
0.2

Kv = Km * Kc * Ks [m/min]

K vm = 1 [Tabel 4.69]

K c = 0.92 [Tabel 4.70]

K s = 0.80 [Tabel 4.71]

Kv = 1 * 0.92 * 0.80 = 0.736 [m/min]

Pagina 44 din 55
1000∗v tab 1000∗158.6 158600
n= = = =505.09 [rot/min]
π∗D π∗100 314

Din gama masinii - unelte CS68EZ se alege turatia reala:

nr = 500 [rot/min]

Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗100∗500
Vr = = 1000
= 157 [m/min]
1000

¿ 157−166.9∨ ¿ ∗100=0.05∗100
∆v% = 157 = 5% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

Ft = 94 * Ap 1.0 * Sd 0.74 * t 10.86 * z * D−0.86 * KF


[Tabel 4.68]

Ft = 94 * 0.951.0 * 0.060.74 * 1000.86 *5* 100−0.86 * 0.9 = 25.3


[daN]

F t∗v 25.3∗157
Pr = r
= 6000∗0.85 =¿ 0.77 [kw]
6000∗n

PME = 4.2 [kw] , Pr ≤ PME → 0.77 ≤ 4.2 [kw]

4.7. Operatia 7. Frezare de finisare pe contur pe cota 156.

Masina – unealta: Freza GFK 250 [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza frontala cu placute schimbabile din carburi


metalice Ø100 100: STAS: 9211/2 – 86/P20

- numar de dinti: z = 5 [Tabel 4.12]

- durabilitate economica: Tec = 180 [min] [Tabel 4.42]

- uzura admisibila: hα = 1 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.77 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de masa.

Pagina 45 din 55
Lungimea de contact: t1 = 100 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.06 [mm/dinte] [Tabel 4.51]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.06 * 5 = 0.3 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab se calculeaza cu formula lui Taylor

167∗D 0.2
v tab = 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1
∗K v [m/min] [Tabel 4.68]
T ∗Ap ∗Sd ∗t 1 ∗z
0.2
167∗100
v tab = 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1
∗0.92=163.1 [mm/min]
180 ∗0.77 ∗0.06 ∗100❑ ∗5

Kv = Km * Kc * Ks [m/min]

K vm = 1 [Tabel 4.69]

K c = 0.92 [Tabel 4.70]

K s = 0.80 [Tabel 4.71]

Kv = 1 * 0.92 * 0.80 = 0.736 [m/min]

1000∗v tab 1000∗163.1 163100


n= = = =519.42 [rot/min]
π∗D π∗100 314

Din gama masinii - unelte CS68EZ se alege turatia reala:

nr = 500 [rot/min]

Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗100∗500
Vr = = 1000
= 157 [m/min]
1000

¿ 157−163.1∨ ¿ ∗100=0.03∗100
∆v% = 157 = 3% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

Ft = 94 * Ap 1.0 * Sd 0.74 * t 10.86 * z * D−0.86 * KF


[Tabel 4.68]

Pagina 46 din 55
Ft = 94 * 0.77
1.0
* 0.06
0.74
* 100
0.86
*5* −0.86
100 * 0.9 = 20.51
[daN]

F t∗v 20.51∗157
Pr = r
= 6000∗0.85 =¿ 0.63 [kw]
6000∗n

PME = 4.2 [kw] , Pr ≤ PME → 0.63 ≤ 4.2 [kw]

4.8. Operatia 8. Burghiere

Faza 1. Burghiere Ø10

Masina – unealta: Infratirea Oradea A4 [Tabel 10.3]

Scula aschietoare: Burghiu elicoidal extra scurt cu coada cilindrica Ø10

10:STAS: 4566 – 80/Rp5.

-durabilitatea economica: Tec = 17 [min] [Tabel 6.19]

-uzura admisibila: hα = 0.5 [mm] [Tabel 6.2]

Diametrul burghiului: Ø 10 [mm] [Tabel 3.15]

10
Adancimea de prelucrare: ap= =5 [mm]
2
0.6
Avansul: s = Cs * D ∗Ks [mm/rot]

Cs = 0.047

Ks = 1

s = 0.047 * 100.6 * 1 = 0.18 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab se calculeaza cu formula lui Taylor

Cv = 10.5 [Tabel 6.16]

Zv , mv , yv = 0.2 ; 0.45 ; 0.5 [Tabel 6.16]

Kvm = 1 [Tabel 6.17]

Ktv = 1 [Tabel 6.18]

Pagina 47 din 55
Klv = 1 [Tabel 6.18]

Ksv = 1.1 [Tabel 6.18]

Kv = Kvm * Ktv * Klv * Ksv = 1 * 1 * 1 * 1.1 = 1.1

Cv∗DZv
v tab = ∗K v [m/min]
T mv∗S yv

10.5∗100.2 16.59
v tab = 0.45 0.5
∗1.1= * 1.1 = 12.24 [m/min]
17 ∗0.18 1.49

1000∗v tab 1000∗12.24 12240


n= = = =¿ 389.8 [rot/min]
π∗D π∗10 31.4

Din gama masinii unelte Infratirea Oradea A4 se alege turatia reala:

nr = 380 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗10∗380
Vr = = 1000
= 11.93 [m/min]
1000

¿ 11.93−12.24∨ ¿ ∗100=0.02∗100
∆v% = 11.93 = 2% ≤ 5%
¿

Verificarea puterii motorului electric.

F = CF * D
XF
* S YF * KF [daN]

M = CM * D
XM
* S YM * D ZM ¿ KM [daN/mm]

KM = K1 * K2 * K3 * K4 = 1 * 1,1 * 1 * 0.75 = 0.82

KM = K1 * K2 = 1 * 1 = 1

CF, CM, XF, YF, XM ,YM, ZM

F = 74 * 101 * 0.180.7 * 0.82 = 182.04 [daN]

M = 29.6 * 51.9 * 0.180.7 * 101 * 1 = 1889.66 [daN/mm]

M∗Vr 1889.66∗11.93
Pr = 3060∗D∗n = 3060∗10∗0.85 =¿ 0.86 [kw]

Pagina 48 din 55
PME = 2.8 [kw]

Pr ≤ PME → 0.86 ≤ 2.8 [kw]

Faza 2. Alezare Ø10

Masina – unealta: Infratirea Oradea A4 [Tabel 10.3]

Scula aschietoare: Burghiu elicoidal extra scurt cu coada cilindrica Ø10

10:STAS: 4566 – 80/Rp5.

-durabilitatea economica: Tec = 63 [min] [Tabel 6.19]

-uzura admisibila: hα = 0.6 [mm] [Tabel 6.2]

Diametrul burghiului: Ø 10 [mm] [Tabel 3.15]

Adancimea de prelucrare: ap=0.23 [mm]


0.7
Avansul: s = Cs * D [mm/rot]

s = 0.12 * 100.7 = 0.60 [mm/rot]

Cs = 0.12

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab se calculeaza cu formula lui Taylor

Cv = 10.5 [Tabel 6.16]

Zv , mv , yv , xv = 0.3 ; 0.4 ; 0.65 ; 0.2 [Tabel 6.16]

Kvm = 1 [Tabel 6.17]

Cv∗D Zv
v tab = ∗K v [m/min]
T mv ∗S yv∗t xv

10.5∗10 0.3 20.95


v tab = 0.4 0.2 0.65
∗1= * 1 = 7.67 [m/min]
63 ∗0.23 ∗0.60 2.73

Pagina 49 din 55
1000∗v tab 1000∗7.67 12240
n= = = =¿ 244.26 [rot/min]
π∗D π∗10 31.4

Din gama masinii unelte Infratirea Oradea A4 se alege turatia reala:

nr = 245 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr

π∗D∗nr π∗10∗245
Vr = = 1000
= 7.69 [m/min]
1000

¿ 7.69−7.67∨ ¿ ∗100=0.02∗100
∆v% = 7.69 = 2% ≤ 5%
¿

5. Norma tehnica de timp pentru productia de masa


5.1. Operatia 1. Frezare pe suprafete plan – paralele cota 200

200+ 53+100
tb F = ∗1=2.5 [min]
1
141

200+ 53+100
tb F = ∗1=2.1 [min]
2
162

∑ Tb = tb F + tbF 1 2 = 2.5 + 2.1 = 4.6 [min]

ta F = 0.78 + 0.10 + 0.70 + 0.05 + 0.18 = 1.81 [min]


1

ta F = 0.78 + 0.10 + 0.70 + 0.05 + 0.18 = 1.81 [min]


2

∑ Ta = ta F + ta F 1 2 = 1.81 + 1.81 = 3.62 [min]

5.5∗2.5
tdt F = = 0.013 [min]
1
1000

5.5∗2.1
tdt F = = 0.011 [min]
2
1000

∑ T dt = tdt F 1 + tdt F = 0.013 + 0.011 = 0.024 [min]


2

Pagina 50 din 55
tdo F
(2.5+ 1.81 )∗1.2
= = 0.005 [min]
1
1000

tdo F
(2.1+1.81 )∗1.2
= = 0.005 [min]
2
1000

∑ T d0 = tdo F 1 + tdo F = 0.005 + 0.005 = 0.01 [min]


2

ton F = (2.5+ 1.81 )∗3


= 0.012 [min]
1
1000

ton F = (2.1+1.81 )∗3


= 0.011 [min]
2
1000

∑ T 0n = ton F 1 + tonF 2 = 0.012 + 0.011 = 0.023 [min]

tpi F 1
= 16 + 2.5 + 1 = 19.5 [min]
tpi F 2 = 16 + 2.1 + 1 = 19.1 [min]

∑ T pi = tpi F +¿ 1
tpi F 2 = 19.5 + 19.1 = 38.6 [min]

∑ T pi
Tn =∑ Tb +∑ Ta +∑ T dt +∑ T d0 +∑ T 0n + n

38.6
Tn = 4.6 + 3.62 + 0.024 + 0.01 + 0.023 + 1000 = 8.31 [min]

Se considera numarul de piese n = 1000


5.2. Operatia 2. Frezare pe suprafete plan – paralele cota 156

156+ 53+100
tb F = ∗1=5.7 [min]
1
54

156+ 53+100
tb F = ∗1=1.7 [min]
2
180

∑ Tb = tb F + tbF 1 2 = 5.7 + 1.7 = 7.4 [min]

ta F = 3 + 0.10 + 0.70 + 0.03 + 0.2 = 4.03 [min]


1

Pagina 51 din 55
ta F = 3 + 0.10 + 0.70 + 0.03 + 0.2 = 4.03 [min]
2

∑ Ta = ta F + ta F 1 2 = 4.03 + 4.03 = 8.06 [min]

5.5∗5.7
tdt F = = 0.03 [min]
1
1000

5.5∗1.7
tdt F = = 0.09 [min]
2
1000

∑ T dt = tdt F 1 + tdt F = 0.03 + 0.09 = 0.12 [min]


2

tdo F
(5.7 +1.81 )∗17
= = 0.12 [min]
1
1000

(1.7 +1.81 )∗17


tdo F = = 0.05 [min]
2
1000

∑ T d0 = tdo F 1 + tdo F = 0.12 + 0.05 = 0.17 [min]


2

ton F = (5.7 +1.81 )∗3


= 0.02 [min]
1
1000

ton F =
(1.7 +1.81 )∗3
= 0.01 [min]
2
1000

∑ T 0n = ton F 1 + tonF 2 = 0.02 + 0.01 = 0.03 [min]

tpi F 1
= 16 + 2.5 + 1 = 19.5 [min]
tpi F 2 = 16 + 2.1 + 1 = 19.1 [min]

∑ T pi = tpi F +¿ 1
tpi F 2 = 19.5 + 19.1 = 38.6 [min]

∑ T pi
Tn =∑ Tb +∑ Ta +∑ T dt +∑ T d0 +∑ T 0n + n

38.6
Tn = 7.4 + 8.06 + 0.12 + 0.17 + 0.03 + 1000 = 15.81 [min]

Se considera numarul de piese n = 1000


Pagina 52 din 55
5.3. Operatia 3. Frezare pe suprafete laterale cota 18

18+ 28+50
tb F = ∗1=0.66 [min]
1
144

18+ 28+50
tb F = ∗1=0.41 [min]
2
230.75

∑ Tb = tb F + tb F 1 2 = 0.66 + 0.41 = 1.07 [min]

ta F = 3 + 0.10 + 0.70 + 0.03 + 0.2 = 4.03 [min]


1

ta F = 3 + 0.10 + 0.70 + 0.03 + 0.2 = 4.03 [min]


2

∑ Ta = ta F + ta F 1 2 = 4.03 + 4.03 = 8.06 [min]

5.5∗0.66
tdt F = = 0.003 [min]
1
1000

5.5∗0.41
tdt F = = 0.002 [min]
2
1000

∑ T dt = tdt F 1 + tdt F = 0.003 + 0.002 = 0.005 [min]


2

tdo F ( 0.66+1.81 )∗17


= = 0.04 [min]
1
1000

tdo F ( 0.41+1.81 )∗17


= = 0.03 [min]
2
1000

∑ T d0 = tdo F 1 + tdo F = 0.04 + 0.03 = 0.07 [min]


2

( 0.66+1.81 )∗3
ton F = = 0.007 [min]
1
1000

ton F =
( 0.41+1.81 )∗3
= 0.006 [min]
2
1000

∑ T 0n = ton F 1 + tonF 2 = 0.007 + 0.006 = 0.013 [min]

Pagina 53 din 55
tpi F 1
= 16 + 2.5 + 1 = 19.5 [min]
tpi F 2 = 16 + 2.1 + 1 = 19.1 [min]

∑ T pi = tpi F +¿ 1
tpi F 2 = 19.5 + 19.1 = 38.6 [min]

∑ T pi
Tn =∑ Tb +∑ Ta +∑ T dt +∑ T d0 +∑ T 0n + n

38.6
Tn = 1.07 + 8.06 + 0.005 + 0.07 + 0.013 + 1000 = 9.25 [min]

Se considera numarul de piese n = 1000

5.4.Operatia 4. Burghiere Ø10

10+ 6.46+1.5
tb = 1000∗0.18 * 1 = 0.099 [min]

ta = 0.57 + 0.05 + 0.09 = 0.71 [min]


0.099∗2
t dt = 1000 = 0.0001 [min]

( 0.099+ 0.71 )∗1


t do = 1000
= 0.0008 [min]

( 0.099+ 0.71 )∗3.5


t on = 1000
= 0.0002 [min]

t pi = 6 + 5 = 11 [min]
T pi
Tn = Tb + Ta + T dt + T do + T on + n

11
Tn = 0.99 + 0.71 + 0.0001 + 0.0008 + 0.0002 + 1000 = 0.18 [min]

Se considera numarul de piese n = 1000


5.5.Operatia 5. Alezare Ø10
Pagina 54 din 55
126+ 6.46+1.5
tb = 1000∗0.18 * 1 = 0.029 [min]

ta = 0.57 + 0.05 + 0.09 = 0.71 [min]


0.029∗2
t dt = 1000 = 0.00005 [min]

( 0.029+ 0.71 )∗1


t do = 1000
= 0.00073 [min]

t pi = 6 + 5 = 11 [min]
T pi
Tn = Tb + Ta + T dt + T do + n

11
Tn = 0.029 + 0.71 + 0.00005 + 0.000073 + 1000 = 0.75 [min]

Se considera numarul de piese n = 1000

Pagina 55 din 55