Sunteți pe pagina 1din 53

Proiectarea tehnologiei de execuţie a reperului ’’Placa activă”.

Noţiuni generale.
Adaosul de prelucrare.
Calculul adaosului de prelucrare şi al dimensiunilor intermediare reprezintă o etapă
importantă în proiectarea proceselor tehnologice de prelucrare mecanică, deoarece valoarea lor
influenţează direct precizia de prelucrare, productivitatea, costul prelucrării, etc.
Adaosul de prelucrare este stratul de metal care se îndepărtează de pe o suprafaţă a
piesei. El poate fi total sau intermediar. Adaosul de prelucrare intermediar este stratul de metal
stabilit pentru executarea unei faze sau operaţii. Adaosul de prelucrare total reprezintă cantitatea
totală de metal îndepărtat de pe o suprafaţă şi se determină ca fiind diferenţa dintre dimensiunea
semifabricatului şi a piesei fmite.Deoarece se face prelucrarea unei piese de tip placa simetrica,
adaosul de prelucrare este simetric.
Cu cât adaosul de prelucrare este mai mare, cu atât mai mare este componenta normală a
forţei de aşchiere, iar odată cu creşterea acesteia creşte şi deformaţia elastică a sistemului
tehnologic maşină-unealtă-piesă-sculă. Mărimea adaosului de prelucrare trebuie să fie astfel
stabilită încât, în condiţiile concrete ale fabricaţiei considerate, să se asigure realizarea pieselor în
toleranţele prescrise şi la un cost de prelucrare convenabil.
Dacă adaosurile de prelucrare sunt prea mari, se măreşte greutatea semifabricatului şi
consumul de material, sunt necesare operaţii sau faze suplimentare de prelucrare prin aşchiere, se
măreşte consumul de scule aşchietoare şi uzura utilajelor, creşte consumul de energie electrică şi
de alte cheltuieli legate de exploatarea maşinilor unelte, ceea ce conduce la scumpirea fabricaţiei.
Cu cât adaosul de prelucrare este mai mare cu atât productivitatea prelucrării este mai
mică, deoarece în multe cazuri, adaosul de prelucrare respectiv trebuie îndepărtat în mai multe
treceri. Adaosul prea mic poate conduce la rebutarea piesei, fie datorită imposibilităţii de
eliminare a stratului ecruisat, a erorilor dimensionale, erorilor formei macrogeometrice ale
suprafeţei, erorilor formei microgeometrice ale suprafeţei, erorilor poziţiilor suprafeţelor, fie
datorită faptului că tăişul sculei nu poate să intre în material, provocând tasări şi ciupituri
intermitente.
Trebuie ca mărimea adaosului de prelucrare să se determine pentru fiecare operaţie şi
fază de prelucrare în parte în funcţie de factorii dependenţi care iau parte nemijlocit la procesul
de aşchiere, pentru a se asigura obţinerea unei precizii de prelucrare şi productivităţi ridicate şi al
unui cost al prelucrării cât mai mic posibil.
Pentru determinarea adaosurilor de prelucrare se folosesc următoarele metode:
- metoda experimental - statistică;
- metoda de calcul analitic;
- metoda probabilistică.
Pentru determinarea adaosului de prelucrare se foloseşte metoda de calcul analitic.
Adaosul de prelucrare minim se calculează cu relaţia generală:

Pagina 1 din 53
A pimin = R zi-1 + S i-1 + ρ i-1 + ԑi
unde:
A pimin - este adaosul de prelucrare minim pentru operaţia (faza) i, considerat pe
diametru,[µm];
Rzi-1 - este înălţimea neregularităţilor profilului, rezultată la operaţia (faza) precedentă
i-1, [µm];
Si-1 - este grosimea stratului superficial deteriorat la prelucrarea anterioară, [µm];
Ρi-1 - sunt abaterile spaţiale ale suprafeţei de prelucrat faţă de bazele tehnologice ale
piesei, rămase după efectuarea operatiei (fazei) precedente i-1, [µm];
ԑi - este eroarea de instalare a suprafeţei de prelucrat (iniţiale) la operaţia (faza)
considerată i,[µm].
Regimul de aschiere.
Princinalele elemente ale regimului de aşchiere sunt: adâncimea de aşchiere, avansul,
viteza de aşchiere.
Adâncimea de aşchiere se notează cu litera „f ’ şi reprezintă grosimea stratului de
material din adaosul de prelucrare care se îndepărtează de pe suprafaţa semifabricatului la
trecerea sculei aşchietoare. Se măsoară în mm.
Avansul „s” reprezintă mărimea deplasării pe care o execută scula (în cazul strungului) în
scopul îndepărtării unui nou strat de pe suprafaţa piesei. Se măsoară în mm/rot. Avansul se alege
cât mai mare pentru o productivitate mare de aşchiere (degroşare) şi cât mai mic pentru obţinerea
unei calităţi bune a suprafeţei prelucrate (finisare).
Viteza de aşchiere „v” este viteza relativă a tăişului sculei faţă de piesă în timpul
executării mişcării principale de aşchiere. Se măsoară în m/min:

𝜋𝐷𝑛
𝑣=
1000

unde: D este diametrul piesei şi n turaţia acesteia).


Când se recomandă o anumită viteză de aşchiere trebuie reglată maşina unealtă
determinându-se turaţia n (rot/min):

1000𝑣
𝑛=
1000

Pagina 2 din 53
Din şirul de valori al turaţiilor maşinii se alege valoarea imediat inferioară a mărimii
calculate. Cu această valoare se va calcula o valoare reală a vitezei:

𝜋𝐷𝑛𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 =
1000

Ca regulă generală, viteza de aşchiere (ca de altfel şi ceilalţi parametri) se calculează cu


formule din teoria aşchierii sau se stabileşte după tabelele normative, în funcţie de condiţiile de
efectuare a operaţiei respective. Regimul de aşchiere trebuie să fie optim pentru a satisface
eficienţa economică a prelucrării. Această optimizare porneşte de la considerarea a două criterii
de bază: - minimizarea costului prelucrării (Cmjn)
- maximizarea productivităţii (Qmax)
Literatura de specialitate recomandă relaţii de legătură dintre durabilitatea T(min) a sculei şi
parametrii reeimului de aschiere v(m/min), s(mm/rot) si adâncimea de aşchiere t(mm).
Este deja foarte cunoscută relaţia TIME-TAYLOR generalizată:
𝑐𝑣
𝑇𝑚 =
𝑣 ∗ 𝑡 𝑥𝑣 ∗ 𝑠 𝑦𝑣

sau cea simplificata:

𝑐𝑣
𝑇𝑚 =
𝑣
utilizati in vederea eliminarii greutatilor de calcul.

Pagina 3 din 53
1. Calculul adaosului de prelucrare pentru productia de unicat

1.1. Operatia de finisare pe o parte pentru 156 ± 0,8 , operatia anterioara frezare de
finisare pe cealalata parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 63 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 60 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.0 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1 * 156 = 156 [µm]

ԑi = 50 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 63 + 60 + 156 + 50 = 329 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de finisare pe cealalta parte, treapta 10 de


precizie , conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 160[µm].

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 329 + 160 = 489 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 156.8 + 0.483 = 157.28 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 157.30−0.16

1.2. Operatia de finisare pe cealalta parte, operatia anterioara frezare de degrosare


pe o parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 63 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 60 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.0 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1 * 156 = 156 [µm]

Pagina 4 din 53
ԑi = 50 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 63 + 60 + 156 + 50 = 329 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de degrosare pe o parte, treapta 12 de


precizie , conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 400[µm

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 329 + 400 = 729 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 157.3 + 0.729 = 158.02 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 158.10−0.4

1.3. Operatia de degrosare pe o parte, operatia anterioara frezare de degrosare pe


cealalta parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 , Si-1 = 200 -conform Tabel [4.11];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.0 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1 * 156 = 156 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 200 + 156 + 60 = 416 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de degrosare pe cealalta parte, treapta 12 de


precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 400[µm].

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 416 + 400 = 816 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 158.1 + 0.816 = 158.9 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 1590−0.4

Pagina 5 din 53
1.4. Operatia de degrosare pe cealalta parte, operatia anterioara debitare.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 , Si-1 = 200 -conform Tabel [4.11];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.0 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1* 156 = 156 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 200 + 156 + 60 = 416 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de degrosare pe cealalta parte, treapta 14 de


precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 1000[µm].

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 400 + 1000 = 1416 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 159 + 1.416 = 160.4 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 160.40−1

1.5. Operatia de frezare de finisare pe o parte la cota 200±0.8, operatia anterioara


frezare de finisare pe cealalta parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 63 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 60 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1.5 * 200 = 300 [µm]

ԑi = 50 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 63 + 60 + 300 + 50 = 473 [µm]

Pagina 6 din 53
Toleranta pentru operatia anterioara frezare de finisare pe o parte, treapta 10 de precizie ,
conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 185[µm]

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 473 + 185 = 658 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 200.8 + 0.658 = 201.4 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 201.40−0.185

1.6. Operatia de finisare pe cealalta parte, operatia anterioara frezare de degrosare


pe o parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 63 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 60 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1.5 * 200 = 300 [µm]

ԑi = 50 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 63 + 60 + 300 + 50 = 473 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de degrosare pe o parte, treapta 12 de


precizie , conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 460[µm]

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 473 + 460 = 933 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 201.4 + 0.933 = 202.33 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 202.330−0.46

Pagina 7 din 53
1.7. Operatia de degrosare pe o parte, operatia anterioara frezare de degrosare pe
cealalta parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 , Si-1 = 200 -conform Tabel [4.11];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1.5 * 200 = 300 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 300 + 200 + 60 = 560 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de degrosare pe o parte, treapta 12 de


precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 460[µm].

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 460 + 560 = 1020 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 202.33 + 1.020 = 203.35 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 203.350−0.46

1.8. Operatia de degrosare pe cealalta parte, operatia anterioara debitare.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 , Si-1 = 200 -conform Tabel [4.11];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1.5 * 200 = 300 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 300 + 200 + 60 = 560 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de degrosare pe cealalta parte, treapta 14 de


precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 1160[µm].

Pagina 8 din 53
Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 116 + 560 = 1720 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 203.35 + 1.720 = 205.07 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 205.070−1.16

1.9. Operatia de rectificare de degrosare pe o parte pe cota 18±0.042, operatia


anterioara rectificare de degrosare pe cealalta parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 6,3 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 12 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 0.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 0.5 * 18 = 9 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 6.3 + 12 + 9 + 60 = 87.3 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara rectificare de degrosare pe cealalta parte, treapta 8


de precizie , conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 33[µm]

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 87.3 + 33 = 120.3 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 18.042 + 0.1203 = 18.1 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 18.10−0.33

Pagina 9 din 53
1.10. Operatia de rectificare de degrosare pe cealalta parte, operatia anterioara
frezare de finisare pe o parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 6,3 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 12 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 0.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 0.5 * 18 = 9 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 6.3 + 12 + 9 + 60 = 87.3 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara rectificare de degrosare pe o parte, treapta 10 de


precizie , conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 84[µm]

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 87.3 + 84 = 120.3 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 18.1 + 0.1203 = 18.3 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 18.30−0.84

1.11.Operatia de frezare de finisare pe o parte, operatia anterioara frezare de


finisare pe cealalta parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 32 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 30 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 0.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 0.5 * 18 = 9 [µm]

Pagina 10 din 53
ԑi = 50 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 32 + 32 + 18 + 50 = 130 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de finisare pe cealalta parte, treapta 10 de


precizie , conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 84[µm]

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 130 + 84 = 214 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 18.3 + 0.214 = 18.5 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 18.50−0.84

1.12. Operatia de frezare de finisare pe o cealalta parte, operatia anterioara frezare


de degrosare pe o parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 32 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 30 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 0.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 0.5 * 18 = 9 [µm]

ԑi = 50 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 32 + 32 + 18 + 50 = 130 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de degrosare pe o parte, treapta 12 de


precizie , conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 84[µm]

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 130 + 84 = 214 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 18.5 + 0.214 = 18.71 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 18.710−0.84

Pagina 11 din 53
1.13 Operatia de frezare de degrosare pe o parte, operatia anterioara frezare de
degrosare pe cealalta parte.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 63 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 60 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 0.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 0.5 * 18 = 9 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 63 + 60 + 18 + 60 = 201 [µm]

Toleranta pentru operatia anterioara frezare de finisare pe cealalta parte, treapta 12 de


precizie , conform Tabelului [2.15] , Ti-1 = 210[µm]

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 201 + 210 = 411 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 18.71 + 0.411 = 19.12 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 19.120−0.21

1.14. Operatia de frezare de degrosare pe cealalta parte, operatia anterioara


laminare.

Apimin = Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi

Rzi-1 = 63 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 60 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 0.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 0.5 * 18 = 9 [µm]

Pagina 12 din 53
ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 63 + 60 + 18 + 60 = 201 [µm]

Toleranta pentru operatia de laminare, treapta 14 de precizie , conform Tabelului [2.15] ,


Ti-1 = 520[µm]

Apinom = Apimin + Ti-1

Apinom = 201 + 520 = 721 [µm]

Limax = Li-1max + Apinom

Limax = 19.12 + 0.721 = 19.84 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota 19.840−0.52

1.15. Operatia de alezare fina pentru Ø𝟏𝟎+𝟎.𝟎𝟗


𝟎 , operatia anterioara de alezare
precisa.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1)+ 2√ρ2i−1 + ԑ2𝑖

Rzi-1 = 3.2 [µm] -conform Tabel [6.1];

Si-1 = 5 [µm] -conform Tabel [6.1];

ρi-1 =√ 𝑐02 (∆y ∗ l)2

∆y = 1.7 [µm/mm] -conform Tabel [6.3], pentru laminat fara indreptare;

𝑐0 = 15 [µm/mm] -conform Tabel [6.3], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 =√152 + (1.7 ∗ 10)2 = 22.671 [µm]

ԑi = 90 [µm] -conform Tabel [1.36];

2Apimin = 2(3.2+5)+ 2√22.6712 + 902 = 199.855 [µm]

Toleranta pentru operatia de alezare, treapta 12 de precizie , conform Tabelului [2.15] ,


Ti-1 = 150[µm].

2Apinom = 2Apimin + Ti-1

Pagina 13 din 53
2Apinom = 199.855 + 150 = 349.855

di = 10 – 0.35 = Ø9.65

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota Ø9.650.15


0 .

1.16. Operatia de alezare precisa pentru Ø𝟏𝟎+𝟎.𝟎𝟗


𝟎 , operatia anterioara de alezare
normala.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1)+ 2√ρ2i−1 + ԑ2𝑖

Rzi-1 = 5 [µm] -conform Tabel [6.1];

Si-1 = 10 [µm] -conform Tabel [6.1];

ρi-1 =√ 𝑐02 (∆y ∗ l)2

∆y = 1.7 [µm/mm] -conform Tabel [6.3], pentru laminat fara indreptare;

𝑐0 = 15 [µm/mm] -conform Tabel [6.3], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 =√152 (1.7 ∗ 10)2 = 22.671 [µm]

ԑi = 100 [µm] -conform Tabel [1.36];

2Apimin = 2(5+10)+ 2√22.6712 + 1002 = 236.065 [µm]

Toleranta pentru operatia de largire, treapta 12 de precizie , conform Tabelului [2.15] ,


Ti-1 = 150[µm].

2Apinom = 2Apimin + Ti-1

2Apinom = 236.065 + 150 = 386.065 [µm]

di = 9.65 – 0. 386 = Ø9.26

Rezulta la frezarea de finisare pe cealalta parte cota Ø9.260.15


0 .

Pagina 14 din 53
2. Calculul adaosului de prelucrare pentru productia de masa.
2.1. Operatia de frezare de finisare pe cele doua parti pentru 156±0.08, operatia anterioara
frezare de degrosare pe cele doua parti.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi)

Rzi-1 = 63 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 60 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.0 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1 * 156 = 156 [µm]

ԑi = 50 [µm] -conform Tabel [1.36];

Apimin = 2(63 + 60 + 156 + 50) = 658[µm]

Toleranta pentru operatiile de frezare de finisare, treapta 10 de precizie si frezare de


degrosare in treapta 12 de precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti = 160[µm], Ti-1 = 400[µm]

2Apinom = 2Apimin + | 𝐴𝑖𝑛 𝑖−1 | - | 𝐴𝑖𝑛 𝑖 |

2Apinom = 658 + 200 - 80 = 778 [µm]

Limax = Li-1max + 2Apinom

Limax = 156.08 + 0.778 = 156.85 [mm]

Rezulta la frezarea de degrosare pe cele doua parti cota 156.9 ± 0.16 [mm]

2.2. Operatia de frezare de degrosare pe cele doua parti, operatia anterioara


debitare.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi)

Rzi-1 = 63 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 60 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.0 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1 * 156 = 156 [µm]

Pagina 15 din 53
ԑi = 50 [µm] -conform Tabel [1.36];

2Apimin = 2(63 + 60 + 156 + 50) = 658[µm]

Toleranta pentru operatiile de frezare de degrosare, treapta 12 de precizie si debitare in


treapta 14 de precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti = 400[µm], Ti-1 = 1000[µm]

2Apinom = 2Apimin + | 𝐴𝑖𝑛 𝑖−1 | - | 𝐴𝑖𝑛 𝑖 |

2Apinom = 658 + 500 - 200 = 958 [µm]

Limax = Li-1max + 2Apinom

Limax = 156.9 + 0.958 = 157.85 [mm]

Rezulta la operatia de debitare cota 158 ± 0.4 [mm]

2.3. Operatia de frezare de finisare pe cele doua parti pentru 200±0.8,


operatia anterioara frezare de degrosare pe cele doua parti.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi)

Rzi-1 = 63 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 60 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1.5 * 200 = 300 [µm]

ԑi = 100 [µm] -conform Tabel [1.36];

2Apimin = 2(63 + 60 + 300 + 100) = 1046 [µm]

Toleranta pentru operatiile de frezare de finisare, treapta 10 de precizie si frezare de


degrosare in treapta 14 de precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti = 185[µm], Ti-1 = 460[µm]

2Apinom = 2Apimin + | 𝐴𝑖𝑛 𝑖−1 | - | 𝐴𝑖𝑛 𝑖 |

2Apinom = 1046 + 230 – 92.5 = 1183.5 [µm]

Limax = Li-1max + 2Apinom

Limax = 200.8 + 1.2 = 202 [mm]

Rezulta la frezarea de degrosare pe cele doua parti cota 202 ± 0.185 [mm].

Pagina 16 din 53
2.4. Operatia de degrosare pe cele doua parti, operatia anterioara debitare.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi)

Rzi-1 = 125 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 120 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 1.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 1.5 * 200 = 300 [µm]

ԑi = 100 [µm] -conform Tabel [1.36];

2Apimin = 2(125 + 120 + 300 + 100) = 1290 [µm]

Toleranta pentru operatiile de frezare de degrosare, treapta 12 de precizie si debitare in


treapta 14 de precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti = 460[µm], Ti-1 = 1160[µm]

2Apinom = 2Apimin + | 𝐴𝑖𝑛 𝑖−1 | - | 𝐴𝑖𝑛 𝑖 |

2Apinom = 1290 + 580 – 230 = 1640 [µm]

Limax = Li-1max + 2Apinom

Limax = 202 + 1.7 = 204 [mm]

Rezulta la operatia de debitare cota 204 ± 0.46 [mm].

2.5. Operatia de rectificare pe cele doua parti pentru 18 ± 0.042, operatia enterioara
frezare de finisare pe cele doua parti.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi)

Rzi-1 = 6.3 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 12 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 0.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 0.5 * 18 = 9 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

2Apimin = 2(6.3 + 12 + 9 + 60) = 174.6 [µm]

Pagina 17 din 53
Toleranta pentru operatiile de rectificare, treapta 8 de precizie si frezare de finisare in
treapta 12 de precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti = 33[µm], Ti-1 = 210[µm]

2Apinom = 2Apimin + | 𝐴𝑖𝑛 𝑖−1 | - | 𝐴𝑖𝑛 𝑖 |

2Apinom = 174.6 + 105 – 16.5 = 263.1 [µm]

Limax = Li-1max + 2Apinom

Limax = 18.042 + 0.27 = 18.4 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cele doua parti cota 18.4 ± 0.33 [mm].

2.6. Operatia de frezare de finisare pe cele doua parti, operatia anterioara frezare
de degrosare pe cele doua parti.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi)

Rzi-1 = 32 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 30 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 0.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 0.5 * 18 = 9 [µm]

ԑi = 60 [µm] -conform Tabel [1.36];

2Apimin = 2(32 + 30 + 9 + 60) = 262 [µm]

Toleranta pentru operatiile de frezare de finisare, treapta 10 de precizie si frezare de


degrosare in treapta 12 de precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti = 130[µm], Ti-1 = 210[µm]

2Apinom = 2Apimin + | 𝐴𝑖𝑛 𝑖−1 | - | 𝐴𝑖𝑛 𝑖 |

2Apinom = 262 + 105 – 65 = 302 [µm]

Limax = Li-1max + 2Apinom

Limax = 18.4 + 0.302 = 18.7 [mm]

Rezulta la frezarea de finisare pe cele doua parti cota 18.7 ± 0.13 [mm].

Pagina 18 din 53
2.7.Operatia de degrosare pe cele doua parti, operatia anterioara laminare.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1 + ρi-1 + ԑi)

Rzi-1 = 300 [µm] -conform Tabel [4.9];

Si-1 = 500 [µm] -conform Tabel [4.9];

ρi-1 = ∆c * lc

∆c = 0.5 [µm/mm] -conform Tabel [4.6], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 = 0.5 * 18 = 9 [µm]

ԑi = 110 [µm] -conform Tabel [1.36];

2Apimin = 2(300 + 500 + 9 + 110) = 1838 [µm]

Toleranta pentru operatiile de frezare de degrosare, treapta 12 de precizie si laminare in


treapta 14 de precizie, conform Tabelului [2.15] , Ti = 210[µm], Ti-1 = 520[µm]

2Apinom = 2Apimin + | 𝐴𝑖𝑛 𝑖−1 | - | 𝐴𝑖𝑛 𝑖 |

2Apinom = 1838 + 260 – 105 = 1993 [µm]

Limax = Li-1max + 2Apinom

Limax = 18.7 + 0.2 = 18.9 [mm]

Rezulta la operatia de laminare cota 18.9 ± 0.26 [mm].

2.8. Operatia de alezare fina pentru Ø𝟏𝟎+𝟎.𝟎𝟗


𝟎 , operatia anterioara de alezare
precisa.

2Apimin = 2(Rzi-1 + Si-1)+ 2√ρ2i−1 + ԑ2𝑖

Rzi-1 = 10 [µm] -conform Tabel [6.1];

Si-1 = 20 [µm] -conform Tabel [6.1];

ρi-1 =√ 𝑐02 (∆y ∗ l)2

∆y = 1.7 [µm/mm] -conform Tabel [6.3], pentru laminat fara indreptare;

ρi-1 =√202 (1.7 ∗ 10)2 = 26.24 [µm]

ԑi = 100 [µm] -conform Tabel [1.36];

Pagina 19 din 53
2Apimin = 2(10+20)+ 2√26.242 + 1002 = 266.77 [µm]

Tolerantele pentru operatia de alezare in treapta 10 de precizie conform Tabel [2.15],


Ti = 18 [µm], Ti-1 = 27 [µm].

2Apinom = 2Apimin + | 𝐴𝑠 𝑖−1 | - | 𝐴𝑠 𝑖 |

2Apinom = 266.77 + 13.5 – 9 = 271.27 [µm]

di = 10 – 0.272 = Ø 9.728 [mm]

Rezulta la operatia de alezare precisa cota Ø 9.8 ± 0.1 [mm].

3. Calculul regimului de aschiere la productia de unicat.


3.1. Operatia 1. Frezare pe suprafetele plan paralele.

Faza 1. Frezare de degrosare 200 x 156 la cota 18.

Masina – unealta: Freza FU1 1250 x 325. [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø100 100: STAS: 579 – 76/Rp3

-numar de dinti: z = 10 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 240 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.41 [mm] , din calculul adaosului e prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact t1 = 100 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.15 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z =0.15 * 10 = 1.5 [mm/rot]

Viteaza de aschiere si turatia sculei: vtab = 35.1[m/min] [Tabel 4.81]

1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗35.1 35100


𝑛= = = = 111.73 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗100 314.15

Pagina 20 din 53
Din gama masinii unelte FU1 1250 x 325 se allege turatia reala:

nr = 118[rot/min]

Recalculam viteza reala vr


𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗100∗118
Vr = = = 37.07 [m/min]
1000 1000

|37.07−35.1|
∆v% = 37.07
∗ 100 = 0.05 ∗ 100 = 5% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.


𝐹𝑡∗𝑣𝑟 504∗37.07 18683.28
Pr = = = = 3.66[kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85 5100

PME = 7.5[kw]

Pr ≤ PME → 3.66 ≤ 7.5 [kw]

Faza 2. Frezare de degrosare 200 x 156 la cota 18.

Masina – unealta: Freza FU1 1250 x 325. [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø100 100: STAS: 579 – 76/Rp3

-numar de dinti: z = 10 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 240 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.72 [mm] , din calculul adaosului e prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact t1 = 100 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.15 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z =0.15 * 10 = 1.5 [mm/rot]

Viteaza de aschiere si turatia sculei: vtab = 35.1[m/min] [Tabel 4.81]

Pagina 21 din 53
1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗35.1 35100
𝑛= = = = 111.73 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗100 314.15

Din gama masinii unelte FU1 1250 x 325 se allege turatia reala:

nr = 118[rot/min]
Recalculam viteza reala vr
𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗100∗118
Vr = = = 37.07 [m/min]
1000 1000

|37.07−35.1|
∆v% = 37.07
∗ 100 = 0.05 ∗ 100 = 5% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.


𝐹𝑡∗𝑣𝑟 504∗37.07 18683.28
Pr = = = = 3.66[kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85 5100

PME = 7.5[kw]

Pr ≤ PME → 3.66 ≤ 7.5 [kw]

Faza 3. Frezare de finisare 200 x 156 la cota 18.

Masina – unealta: Freza FU1 1250 x 325. [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø100 100: STAS: 579 – 76/Rp3

-numar de dinti: z = 18 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 240 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.21 [mm] , din calculul adaosului e prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact t1 = 100 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.4 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z =0.4 * 18 = 7.2 [mm/rot]

Viteaza de aschiere si turatia sculei: vtab = 23.7[m/min] [Tabel 4.81]

Pagina 22 din 53
1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗23.7 23700
𝑛= = = = 75 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗100 314.15

Din gama masinii unelte FU1 1250 x 325 se alege turatia reala:

nr = 75[rot/min]
Recalculam viteza reala vr
𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗100∗75
Vr = = = 23.5 [m/min]
1000 1000

|23.5−23.7|
∆v% = 23.5
∗ 100 = 0.00 ∗ 100 = 0% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.

𝐹𝑡∗𝑣𝑟 1041∗23.5 24463.5


Pr = = = = 4.79[kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85 5100

PME = 7.5[kw]

Pr ≤ PME → 4.79 ≤ 7.5 [kw]

Faza 4. Frezare de finisare 200 x 156 la cota 18.

Masina – unealta: Freza FU1 1250 x 325. [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø100 100: STAS: 579 – 76/Rp3

-numar de dinti: z = 18 [Tabel 4.10]

γ = 8° , α = 6°
-durabilitatea economica: Tec = 240 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.21 [mm] , din calculul adaosului e prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact t1 = 100 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.4 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z =0.4 * 18 = 7.2 [mm/rot]

Viteaza de aschiere si turatia sculei: vtab = 23.7[m/min] [Tabel 4.81]

Pagina 23 din 53
1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗23.7 23700
𝑛= = = = 75 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗100 314.15

Din gama masinii unelte FU1 1250 x 325 se alege turatia reala:

nr = 75[rot/min]
Recalculam viteza reala vr
𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗100∗75
Vr = = = 23.5 [m/min]
1000 1000

|23.5−23.7|
∆v% = 23.5
∗ 100 = 0.00 ∗ 100 = 0% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.

𝐹𝑡∗𝑣𝑟 1041∗23.5 24463.5


Pr = = = = 4.79[kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85 5100

PME = 7.5[kw]

Pr ≤ PME → 4.79 ≤ 7.5 [kw]

3.2. Operatia 2. Rectificare 200 x 156 la cota 18.

Masina – unealta: S.U. 200 x 630 [Tabel 10.10]

Scula aschietoare: Piatra cilindrica plana Ø200

200: STAS: 601/1 – 76/ Rp3 [Tabel 9.139]

-material abraziv: ma = E [Tabel 9.142]

-granulatia: g = 80-50 [Tabel 9.142]

-duritatea: d = K [Tabel 9.142]

-liant: l = B [Tabel 9.142]

-durabilitatea economica: Tec = 5 [min] [Tabel 9.147]

Adancimea de aschiere: Ap= 0.12 [mm], din calculul adaosului de prelucrare pentru
productia de unicat.

Lungimea de contact: t1 = 200 [mm]

Avansul pe transversal: st = 0.013 [mm/dinte] [Tabel 9.167]

Pagina 24 din 53
Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab = 23[m/min] [Tabel 9.167]
1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗23.7 23000
𝑛= = = = 36 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗200 628

Din gama masinii-unelte S.U. 200 x 630 se alege turatia reala: nr = 75[rot/min]

Recalculam viteza reala vr


𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗200∗36
Vr = = = 22.6 [m/min]
1000 1000

|22.6−23|
∆v% = ∗ 100 = 0.01 ∗ 100 = 1% ≤ 5%
22.6

3.3. Operatia 3. Frezare pe suprafetele laterale

Faza 1. Frezare de degrosare contur pe cota 200

Masina – unealta Freza FV2a TOS [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø40 20:STAS:579 – 76Rp3

-numar de dinti: z = 4 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 240 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 1.02 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact: t1 = 20 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.10 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.10 * 4 = 0.40 [mm/rot]

Viteaza de aschiere si turatia sculei: vtab = 38.7 [m/min] [Tabel 4.81]

1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗38.7 38700


𝑛= = = = 308 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗40 314.15

Din gama masinii unelte FU1 1250 x 325 se alege turatia reala:

nr = 315 [rot/min]

Pagina 25 din 53
Recalculam viteza reala vr
𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗40∗315
Vr = = = 39.56 [m/min]
1000 1000

|39.56−38.7|
∆v% = 39.56
∗ 100 = 0.02 ∗ 100 = 2% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.

𝐹𝑡∗𝑣𝑟 373∗39.56
Pr = = = 2.88 [kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85

PME = 4.5[kw]

Pr ≤ PME → 2.88 ≤ 4.5 [kw]

Faza 2. Frezare de degrosare contur pe cota 200

Masina – unealta Freza FV2a TOS [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø40 20:STAS:579 – 76Rp3

-numar de dinti: z = 4 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 240 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 1.7 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact: t1 = 20 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.10 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.10 * 4 = 0.40 [mm/rot]

Viteaza de aschiere si turatia sculei: vtab = 38.7 [m/min] [Tabel 4.81]

1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗38.7 38700


𝑛= = = = 308 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗40 125.5

Pagina 26 din 53
Din gama masinii unelte freza FV2a TOS se alege turatia reala:

nr = 315 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr
𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗40∗315
Vr = = = 39.56 [m/min]
1000 1000

|39.56−38.7|
∆v% = 39.56
∗ 100 = 0.02 ∗ 100 = 2% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.

𝐹𝑡∗𝑣𝑟 373∗39.56
Pr = = = 2.88 [kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85

PME = 5.5 [kw]

Pr ≤ PME → 2.88 ≤ 5.5 [kw]

Faza 3. Frezare de finisare contur pe cota 200

Masina – unealta Freza FV2a TOS [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø40 20STAS:579 – 76Rp3

-numar de dinti: z = 10 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 120 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.65 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact: t1 = 20 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.4 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.4 * 10 = 4 [mm/rot]

Pagina 27 din 53
Viteaza de aschiere si turatia sculei: vtab = 23.8 [m/min] [Tabel 4.81]

1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗23.8 23800


𝑛= = = = 189 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗40 125.5

Din gama masinii unelte freza FV2a TOS se alege turatia reala:

nr = 200 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr
𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗40∗200
Vr = = = 25.12 [m/min]
1000 1000

|25.12−23.8|
∆v% = 25.12
∗ 100 = 0.05 ∗ 100 = 5% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.

𝐹𝑡∗𝑣𝑟 1041∗25.12
Pr = = = 5.12 [kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85

PME = 5.5[kw]

Pr ≤ PME → 5.12 ≤ 5.5 [kw]

Faza 4. Frezare de finisare contur pe cota 200

Masina – unealta Freza FV2a TOS [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø40 20STAS:579 – 76Rp3

-numar de dinti: z = 10 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 120 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.93 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact: t1 = 20 [mm]

Pagina 28 din 53
Avansul pe dinte: sd = 0.4 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.4 * 10 = 4 [mm/rot]

Viteaza de aschiere si turatia sculei: vtab = 23.8 [m/min] [Tabel 4.81]

1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗23.8 23800


𝑛= = = = 189 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗40 125.5

Din gama masinii unelte freza FV2a TOS se alege turatia reala:

nr = 200 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr
𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗40∗200
Vr = = = 25.12 [m/min]
1000 1000

|25.12−23.8|
∆v% = 25.12
∗ 100 = 0.05 ∗ 100 = 5% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.

𝐹𝑡∗𝑣𝑟 1041∗25.12
Pr = = = 5.12 [kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85

PME = 5.5[kw]

Pr ≤ PME → 5.12 ≤ 5.5 [kw]

Faza 5. Frezare de degrosare contur pe cota 156

Masina – unealta Freza FV2a TOS [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø40 20STAS:579 – 76Rp3

-numar de dinti: z = 6 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 120 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Pagina 29 din 53
Adancimea de aschiere: Ap = 0.81 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru
productia de unicat.

Lungimea de contact: t1 = 20 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.10 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.10 * 6 = 0.6 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab = 38.7 [m/min] [Tabel 4.81]


1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗38.7 23800
𝑛= = = = 308 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗40 125.5

Din gama masinii unelte freza FV2a TOS se alege turatia reala:

nr = 315 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr
𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗40∗315
Vr = = = 39.56 [m/min]
1000 1000

|39.5−38.7|
∆v% = 39.5
∗ 100 = 0.02 ∗ 100 = 2% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.

𝐹𝑡∗𝑣𝑟 373∗39.5
Pr = = = 2.88[kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85

PME = 4.5[kw]

Pr ≤ PME → 2.88 ≤ 4.5 [kw]

Faza 6. Frezare de degrosare contur pe cota 156

Masina – unealta Freza FV2a TOS [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø40 20STAS:579 – 76Rp3

-numar de dinti: z = 6 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 120 [min] [Tabel 4.38]

Pagina 30 din 53
-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 1.46 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact: t1 = 20 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.10 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.10 * 6 = 0.6 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab = 38.7 [m/min] [Tabel 4.81]

1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗38.7 23800


𝑛= = = = 308 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗40 125.5

Din gama masinii unelte freza FV2a TOS se alege turatia reala:

nr = 315 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr
𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗40∗315
Vr = = = 39.56 [m/min]
1000 1000

|39.5−38.7|
∆v% = 39.5
∗ 100 = 0.02 ∗ 100 = 2% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.

𝐹𝑡∗𝑣𝑟 373∗39.5
Pr = = = 2.88[kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85

PME = 4.5[kw]

Pr ≤ PME → 2.88 ≤ 4.5 [kw]

Pagina 31 din 53
Faza 7. Frezare de finisare contur pe cota 156

Masina – unealta Freza FV2a TOS [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø40 20STAS:579 – 76Rp3

-numar de dinti: z = 10 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 120 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.48 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact: t1 = 20 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.4 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.4 * 10 = 4 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab = 23.7 [m/min] [Tabel 4.81]


1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗23.7 23700
𝑛= = = = 188 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗40 125.5

Din gama masinii unelte freza FV2a TOS se alege turatia reala:

nr = 200 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr
𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗40∗200
Vr = = = 25.12 [m/min]
1000 1000

|25.12−23.7|
∆v% = 25.12
∗ 100 = 0.05 ∗ 100 = 5% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.

𝐹𝑡∗𝑣𝑟 1041∗25.12
Pr = = = 5.12[kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85

PME = 5.5 [kw]

Pr ≤ PME → 5.12 ≤ 5.5 [kw]

Pagina 32 din 53
Faza 8. Frezare de finisare contur pe cota 156

Masina – unealta Freza FV2a TOS [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza cilindro – frontala Ø40 20STAS:579 – 76Rp3

-numar de dinti: z = 10 [Tabel 4.10]

γ = 12° , α = 10°
-durabilitatea economica: Tec = 120 [min] [Tabel 4.38]

-uzura admisibila: hα = 0.4 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.72 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de unicat.

Lungimea de contact: t1 = 20 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.4 [mm/dinte] [Tabel 4.49]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.4 * 10 = 4 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab = 23.7 [m/min] [Tabel 4.81]


1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗23.7 23700
𝑛= = = = 188 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗40 125.5

Din gama masinii unelte freza FV2a TOS se alege turatia reala:

nr = 200 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr
𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗40∗200
Vr = = = 25.12 [m/min]
1000 1000

|25.12−23.7|
∆v% = 25.12
∗ 100 = 0.05 ∗ 100 = 5% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.

𝐹𝑡∗𝑣𝑟 1041∗25.12
Pr = = = 5.12[kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85

PME = 5.5 [kw]

Pr ≤ PME → 5.12 ≤ 5.5 [kw]

Pagina 33 din 53
3.4. Operatia 4. Burghiere

Faza 1. Burghiere Ø10

Masina – unealta: Rapper R26 [Tabel 10.3]

Scula aschietoare: Burghiu elicoidal extra scurt cu coada cilindrica Ø10

10:STAS: 4566 – 80/Rp5.

-durabilitatea economica: Tec = 17 [min] [Tabel 6.19]

-uzura admisibila: hα = 1 [mm] [Tabel 6.2]

Diametrul burghiului: Ø 10 [mm] [Tabel 3.15]


10
Adancimea de prelucrare: 𝑎𝑝 = = 5 [mm]
2

Avansul: s = 0.14 [mm]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab = 30.4 [m/min] [Tabel 4.81]

1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗30.4 30400


𝑛= = = = 989 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗9.8 30.72

Din gama masinii unelte Rapper R26 se alege turatia reala:

nr = 995 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr
𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗10∗995
Vr = = = 31.24 [m/min]
1000 1000

|31.24−30.4|
∆v% = 31.24
∗ 100 = 0.03 ∗ 100 = 3% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.

𝐹𝑡∗𝑣𝑟 224∗31.24
Pr = = = 1.37 [kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85

PME = 5.5 [kw]

Pr ≤ PME → 1.37 ≤ 5.5 [kw]

Pagina 34 din 53
Faza 2. Alezare Ø10.

Scula aschietoare: Alezor de mana Ø10 10: STAS: 1263 – 79/Rp5.

4. Calculul regimului de aschiere la productia de masa.

Frezare pe suprafetele plan – paralele.


4.1. Operatia 1. Frezare de degrosare 200 x 156 la cota 18

Masina – unealta: Freza CS68EZ [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza frontala cu placute schimbabile din carburi


metalice Ø100 100: STAS: 9211/2 – 86/P20

- numar de dinti: z = 5 [Tabel 4.12]

- durabilitate economica: Tec = 180 [min] [Tabel 4.42]

- uzura admisibila: hα = 1 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 1.99 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de masa.

Lungimea de contact: t1 = 100 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.06 [mm/dinte] [Tabel 4.51]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.06 * 5 = 0.3 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab se calculeaza cu formula lui Taylor

167∗𝐷0.2
𝑣𝑡𝑎𝑏 = ∗ 𝐾𝑣 [m/min]
𝑇 0.2 ∗ 𝐴𝑝0.1 ∗ 𝑆𝑑0.4 ∗𝑡10.2 ∗ 𝑧 0.1

167∗1000.2
𝑣𝑡𝑎𝑏 = ∗ 0.92 = 137.72 [mm/min]
1800.2 ∗ 1.990.1 ∗ 0.060.4 ∗1000.2 ∗ 50.1

𝐾𝑣 = 𝐾𝑚 * 𝐾𝑐 * 𝐾𝑠 [m/min]

Pagina 35 din 53
𝐾𝑣𝑚 = 1 [Tabel 4.69]

𝐾𝑐 = 0.92 [Tabel 4.70]

𝐾𝑠 = 1 [Tabel 4.71]

𝐾𝑣 = 1 * 0.92 * 1 = 0.92 [m/min]


1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗137.72 30400
𝑛= = = = 439 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗100 314

Din gama masinii - unelte CS68EZ se alege turatia reala:

nr = 470 [rot/min]

Recalculam viteza reala vr

𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗100∗470
Vr = = = 147.58 [m/min]
1000 1000

|147.58−137.72|
∆v% = 147.58
∗ 100 = 0.05 ∗ 100 = 5% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.

𝐹𝑡 = 94 * 𝐴𝑝1.0 * 𝑆𝑑0.74 * 𝑡10.86 * z * 𝐷−0.86 * KF [Tabel 4.68]

𝐹𝑡 = 94 * 1.991.0 * 0.0600.74 * 1000.86 * 5 * 100−0.86 * 0.9 = 53.01 [daN]

𝐹𝑡∗𝑣𝑟 53.01∗147.58
Pr = = = 1.53[kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85

PME = 6 [kw]

Pr ≤ PME → 1.53 ≤ 6 [kw]

Pagina 36 din 53
4.2. Operatia 2. Frezare de finisare 200 x 156 la cota 18

Masina – unealta: Freza Wanderer 1400 x 300 [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza frontala cu placute schimbabile din carburi


metalice Ø100 100: STAS: 9211/2 – 86/P20

- numar de dinti: z = 6 [Tabel 4.12]

- durabilitate economica: Tec = 180 [min] [Tabel 4.42]

- uzura admisibila: hα = 1 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.3 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de masa.

Lungimea de contact: t1 = 100 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.06 [mm/dinte] [Tabel 4.51]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.06 * 6 = 0.36 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab se calculeaza cu formula lui Taylor

167∗𝐷0.2
𝑣𝑡𝑎𝑏 = ∗ 𝐾𝑣 [m/min]
𝑇 0.2 ∗ 𝐴𝑝0.1 ∗ 𝑆𝑑0.4 ∗𝑡10.2 ∗ 𝑧 0.1

167∗1000.2
𝑣𝑡𝑎𝑏 = ∗ 0.92 = 78.59 [m/min]
1800.2 ∗ 0.30.1 ∗ 0.360.4 ∗1000.2 ∗ 60.1

𝐾𝑣 = 𝐾𝑚 * 𝐾𝑐 * 𝐾𝑠 [m/min]

𝐾𝑣𝑚 = 1 [Tabel 4.69]

𝐾𝑐 = 0.92 [Tabel 4.70]

𝐾𝑠 = 1 [Tabel 4.71]

𝐾𝑣 = 1 * 0.92 * 1 = 0.92 [m/min]


1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗78.59 78590
𝑛= = = = 250.28 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗100 314

Pagina 37 din 53
Din gama masinii - unelte Freza Wanderer 1400 x 300 se alege turatia reala:

nr = 250 [rot/min]

Recalculam viteza reala vr

𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗100∗250
Vr = = = 78.5 [m/min]
1000 1000

|78.5−78.5|
∆v% = 78.5
∗ 100 = 0.00 ∗ 100 = 0% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.

𝐹𝑡 = 94 * 𝐴𝑝1.0 * 𝑆𝑑0.74 * 𝑡10.86 * z * 𝐷−0.86 * KF [Tabel 4.68]

𝐹𝑡 = 94 * 0.31.0 * 0.060.74 * 1000.86 * 6 * 100−0.86 * 0.9 = 182.65 [daN]

𝐹𝑡∗𝑣𝑟 182.65∗78.5
Pr = = = 2.81[kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85

PME = 5.5 [kw]

Pr ≤ PME → 2.81 ≤ 5.5 [kw]

4.3. Operatia 3. Rectificare 200 x 156 la cota 18

Masina – unealta: SFRS 3317 [Tabel 10.13]

Scula aschietoare: Piatra cilindrica plana Ø200

200: STAS: 601/1 – 84 [Tabel 9.139]

- material abraziv: ma = E [Tabel 9.142]

- granulatia: g = 80 – 50 [Tabel 9.142]

- duritatea: d = k [Tabel 9.142]

- liant: l = B [Tabel 9.142]

- durabilitatea economica: Tec = 5 [min] [Tabel 9.147]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.26 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de masa.

Pagina 38 din 53
Lungimea de contact: t1 = 200 [mm]

Avansul pe transversal: st = 0.010 [mm/dinte] [Tabel 9.167]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab se calculeaza cu formula lui Taylor


14.3
𝑣𝑡𝑎𝑏 = 𝑇 0.85∗ 𝐵𝑟 0.5∗ 𝑠 ∗ 𝐾𝑉𝑇1 [m/min]
𝑡

14.3 14.3
𝑣𝑡𝑎𝑏 = 50.85 ∗ 2000.5 ∗ 0.01 ∗ 0.85 = * 0.85 = 22.1 [m/min]
0.55

𝐾𝑉𝑇1 = 0.85
1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗22.1 22100
𝑛= = = = 70.4 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗100 314

Din gama masinii - unelte SFRS 3317 se alege turatia reala:

nr = 78 [rot/min]

Recalculam viteza reala vr

𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗200∗78
Vr = = = 48.98 [m/min]
1000 1000

|48.98−22.1|
∆v% = 48.98
∗ 100 = 0.05 ∗ 100 = 5% ≤ 5%

Frezare pe suprafetele laterale.


4.4. Operatia 4. Frezare de degrosare contur pe cota 200

Masina – unealta: Freza ZFS [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza frontala cu placute schimbabile din carburi


metalice Ø50 50: STAS: 9211/2 – 86/P20

- numar de dinti: z = 53 [Tabel 4.12]

- durabilitate economica: Tec = 180 [min] [Tabel 4.42]

- uzura admisibila: hα = 1 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 1.64 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de masa.

Pagina 39 din 53
Lungimea de contact: t1 = 50 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.06 [mm/dinte] [Tabel 4.51]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.06 * 3 = 0.18 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab se calculeaza cu formula lui Taylor

167∗𝐷0.2
𝑣𝑡𝑎𝑏 = ∗ 𝐾𝑣 [m/min] [Tabel 4.68]
𝑇 0.2 ∗ 𝐴𝑝0.1 ∗ 𝑆𝑑 0.4 ∗𝑡10.2 ∗ 𝑧 0.1

167∗500.2
𝑣𝑡𝑎𝑏 = ∗ 0.73 = 159.4[mm/min]
1800.2 ∗ 1.64 0.1 ∗ 0.060.4 ∗500.2 ∗ 30.1

𝐾𝑣 = 𝐾𝑚 * 𝐾𝑐 * 𝐾𝑠 [m/min]

𝐾𝑣𝑚 = 1 [Tabel 4.69]

𝐾𝑐 = 0.92 [Tabel 4.70]

𝐾𝑠 = 0.80 [Tabel 4.71]

𝐾𝑣 = 1 * 0.92 * 0.80 = 0.736 [m/min]


1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗159.4 159400
𝑛= = = = 1015 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗50 157

Din gama masinii - unelte ZFS se alege turatia reala:

nr = 1000 [rot/min]

Recalculam viteza reala vr

𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗50∗1000
Vr = = = 157 [m/min]
1000 1000

|157−159.4|
∆v% = 157
∗ 100 = 0.015 ∗ 100 = 1.5% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.

𝐹𝑡 = 94 * 𝐴𝑝1.0 * 𝑆𝑑0.74 * 𝑡10.86 * z * 𝐷−0.86 * KF [Tabel 4.68]

𝐹𝑡 = 94 * 1.641.0 * 0.060.74 * 500.86 * 3 * 50−0.86 * 1 = 16.04 [daN]

𝐹𝑡∗𝑣𝑟 16.04∗157
Pr = = = 0.49 [kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85

Pagina 40 din 53
PME = 7 [kw]

Pr ≤ PME → 0.49 ≤ 7 [kw]

4.5. Operatia 5. Frezare de finisare contur pe cota 200.

Masina – unealta: Freza CS68EZ [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza frontala cu placute schimbabile din carburi


metalice Ø50 50: STAS: 9211/2 – 86/P20

- numar de dinti: z = 3 [Tabel 4.12]

- durabilitate economica: Tec = 180 [min] [Tabel 4.42]

- uzura admisibila: hα = 1 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 1.1 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de masa.

Lungimea de contact: t1 = 50 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.15 [mm/dinte] [Tabel 4.51]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.15 * 3 = 0.45 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab se calculeaza cu formula lui Taylor

167∗𝐷0.2
𝑣𝑡𝑎𝑏 = ∗ 𝐾𝑣 [m/min] [Tabel 4.68]
𝑇 0.2 ∗ 𝐴𝑝0.1 ∗ 𝑆𝑑 0.4 ∗𝑡10.2 ∗ 𝑧 0.1

167∗500.2
𝑣𝑡𝑎𝑏 = ∗ 0.73 = 93.09 [mm/min]
1800.2 ∗ 1.10.1 ∗ 0.150.4 ∗500.2 ∗ 30.1

𝐾𝑣 = 𝐾𝑚 * 𝐾𝑐 * 𝐾𝑠 [m/min]

𝐾𝑣𝑚 = 1 [Tabel 4.69]

𝐾𝑐 = 0.92 [Tabel 4.70]

𝐾𝑠 = 0.80 [Tabel 4.71]

𝐾𝑣 = 1 * 0.92 * 0.80 = 0.736 [m/min]

Pagina 41 din 53
1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗93.09 93090
𝑛= = = = 592.92 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗50 157

Din gama masinii - unelte CS68EZ se alege turatia reala:

nr = 595 [rot/min]

Recalculam viteza reala vr

𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗50∗595
Vr = = = 93.4 [m/min]
1000 1000

|93.4−93.09|
∆v% = 93.4
∗ 100 = 0.03 ∗ 100 = 3% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.

𝐹𝑡 = 94 * 𝐴𝑝1.0 * 𝑆𝑑0.74 * 𝑡10.86 * z * 𝐷−0.86 * KF [Tabel 4.68]

𝐹𝑡 = 94 * 1.11.0 * 0.150.74 * 500.86 * 3 * 50−0.86 * 1 = 64.5 [daN]

𝐹𝑡∗𝑣𝑟 64.5∗93.4
Pr = = = 1.18 [kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85

PME = 6 [kw]

Pr ≤ PME → 1.18 ≤ 6 [kw]

4.6. Operatia 6. Frezare de degrosare pe contur pe cota 156.

Masina – unealta: Freza GFK 250 [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza frontala cu placute schimbabile din carburi


metalice Ø100 100: STAS: 9211/2 – 86/P20

- numar de dinti: z = 5 [Tabel 4.12]

- durabilitate economica: Tec = 180 [min] [Tabel 4.42]

- uzura admisibila: hα = 1 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.95 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de masa.

Lungimea de contact: t1 = 100 [mm]

Pagina 42 din 53
Avansul pe dinte: sd = 0.06 [mm/dinte] [Tabel 4.51]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.06 * 5 = 0.3 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab se calculeaza cu formula lui Taylor

167∗𝐷0.2
𝑣𝑡𝑎𝑏 = ∗ 𝐾𝑣 [m/min] [Tabel 4.68]
𝑇 0.2 ∗ 𝐴𝑝0.1 ∗ 𝑆𝑑 0.4 ∗𝑡10.2 ∗ 𝑧 0.1

167∗1000.2
𝑣𝑡𝑎𝑏 = ∗ 0.92 = 158.6 [mm/min]
1800.2 ∗ 0.950.1 ∗ 0.060.4 ∗1000.2 ∗ 50.1

𝐾𝑣 = 𝐾𝑚 * 𝐾𝑐 * 𝐾𝑠 [m/min]

𝐾𝑣𝑚 = 1 [Tabel 4.69]

𝐾𝑐 = 0.92 [Tabel 4.70]

𝐾𝑠 = 0.80 [Tabel 4.71]

𝐾𝑣 = 1 * 0.92 * 0.80 = 0.736 [m/min]


1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗158.6 158600
𝑛= = = = 505.09 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗100 314

Din gama masinii - unelte CS68EZ se alege turatia reala:

nr = 500 [rot/min]

Recalculam viteza reala vr

𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗100∗500
Vr = = = 157 [m/min]
1000 1000

|157−166.9|
∆v% = 157
∗ 100 = 0.05 ∗ 100 = 5% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.

𝐹𝑡 = 94 * 𝐴𝑝1.0 * 𝑆𝑑0.74 * 𝑡10.86 * z * 𝐷−0.86 * KF [Tabel 4.68]

𝐹𝑡 = 94 * 0.951.0 * 0.060.74 * 1000.86 * 5 * 100−0.86 * 0.9 = 25.3 [daN]

𝐹𝑡∗𝑣𝑟 25.3∗157
Pr = = = 0.77 [kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85

PME = 4.2 [kw] , Pr ≤ PME → 0.77 ≤ 4.2 [kw]

Pagina 43 din 53
4.7. Operatia 7. Frezare de finisare pe contur pe cota 156.

Masina – unealta: Freza GFK 250 [Tabel 9.1]

Scula aschietoare: Freza frontala cu placute schimbabile din carburi


metalice Ø100 100: STAS: 9211/2 – 86/P20

- numar de dinti: z = 5 [Tabel 4.12]

- durabilitate economica: Tec = 180 [min] [Tabel 4.42]

- uzura admisibila: hα = 1 [mm] [Tabel 4.46]

Adancimea de aschiere: Ap = 0.77 [mm] , din calculul adaosului de prelucrare pentru


productia de masa.

Lungimea de contact: t1 = 100 [mm]

Avansul pe dinte: sd = 0.06 [mm/dinte] [Tabel 4.51]

Avansul de rotatie al frezei: sr = sd * z = 0.06 * 5 = 0.3 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab se calculeaza cu formula lui Taylor

167∗𝐷0.2
𝑣𝑡𝑎𝑏 = ∗ 𝐾𝑣 [m/min] [Tabel 4.68]
𝑇 0.2 ∗ 𝐴𝑝0.1 ∗ 𝑆𝑑 0.4 ∗𝑡10.2 ∗ 𝑧 0.1

167∗1000.2
𝑣𝑡𝑎𝑏 = ∗ 0.92 = 163.1 [mm/min]
1800.2 ∗ 0.770.1 ∗ 0.060.4 ∗1000.2 ∗ 50.1

𝐾𝑣 = 𝐾𝑚 * 𝐾𝑐 * 𝐾𝑠 [m/min]

𝐾𝑣𝑚 = 1 [Tabel 4.69]

𝐾𝑐 = 0.92 [Tabel 4.70]

𝐾𝑠 = 0.80 [Tabel 4.71]

𝐾𝑣 = 1 * 0.92 * 0.80 = 0.736 [m/min]


1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗163.1 163100
𝑛= = = = 519.42 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗100 314

Din gama masinii - unelte CS68EZ se alege turatia reala:

nr = 500 [rot/min]

Pagina 44 din 53
Recalculam viteza reala vr

𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗100∗500
Vr = = = 157 [m/min]
1000 1000

|157−163.1|
∆v% = 157
∗ 100 = 0.03 ∗ 100 = 3% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.

𝐹𝑡 = 94 * 𝐴𝑝1.0 * 𝑆𝑑0.74 * 𝑡10.86 * z * 𝐷−0.86 * KF [Tabel 4.68]

𝐹𝑡 = 94 * 0.771.0 * 0.060.74 * 1000.86 * 5 * 100−0.86 * 0.9 = 20.51 [daN]

𝐹𝑡∗𝑣𝑟 20.51∗157
Pr = = = 0.63 [kw]
6000∗𝑛 6000∗0.85

PME = 4.2 [kw] , Pr ≤ PME → 0.63 ≤ 4.2 [kw]

4.8. Operatia 8. Burghiere

Faza 1. Burghiere Ø10

Masina – unealta: Infratirea Oradea A4 [Tabel 10.3]

Scula aschietoare: Burghiu elicoidal extra scurt cu coada cilindrica Ø10

10:STAS: 4566 – 80/Rp5.

-durabilitatea economica: Tec = 17 [min] [Tabel 6.19]

-uzura admisibila: hα = 0.5 [mm] [Tabel 6.2]

Diametrul burghiului: Ø 10 [mm] [Tabel 3.15]


10
Adancimea de prelucrare: 𝑎𝑝 = = 5 [mm]
2

Avansul: s = Cs * 𝐷0.6 ∗ 𝐾𝑠 [mm/rot]

Cs = 0.047

Ks = 1

s = 0.047 * 100.6 * 1 = 0.18 [mm/rot]

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab se calculeaza cu formula lui Taylor

Pagina 45 din 53
Cv = 10.5 [Tabel 6.16]

Zv , mv , yv = 0.2 ; 0.45 ; 0.5 [Tabel 6.16]

Kvm = 1 [Tabel 6.17]

Ktv = 1 [Tabel 6.18]

Klv = 1 [Tabel 6.18]

Ksv = 1.1 [Tabel 6.18]

Kv = Kvm * Ktv * Klv * Ksv = 1 * 1 * 1 * 1.1 = 1.1

𝐶𝑣∗𝐷𝑍𝑣
𝑣𝑡𝑎𝑏 = ∗ 𝐾𝑣 [m/min]
𝑇 𝑚𝑣 ∗ 𝑆 𝑦𝑣

10.5∗100.2 16.59
𝑣𝑡𝑎𝑏 = ∗ 1.1 = * 1.1 = 12.24 [m/min]
170.45 ∗ 0.180.5 1.49

1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗12.24 12240


𝑛= = = = 389.8 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗10 31.4

Din gama masinii unelte Infratirea Oradea A4 se alege turatia reala:

nr = 380 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr
𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗10∗380
Vr = = = 11.93 [m/min]
1000 1000

|11.93−12.24|
∆v% = 11.93
∗ 100 = 0.02 ∗ 100 = 2% ≤ 5%

Verificarea puterii motorului electric.

F = CF * 𝐷 𝑋𝐹 * 𝑆 𝑌𝐹 * 𝐾𝐹 [daN]

M = CM * 𝐷 𝑋𝑀 * 𝑆 𝑌𝑀 *𝐷 𝑍𝑀 ∗ 𝐾𝑀 [daN/mm]

KM = K1 * K2 * K3 * K4 = 1 * 1,1 * 1 * 0.75 = 0.82

KM = K1 * K2 = 1 * 1 = 1

CF, CM, XF, YF, XM ,YM, ZM

F = 74 * 101 * 0.180.7 * 0.82 = 182.04 [daN]

Pagina 46 din 53
M = 29.6 * 51.9 * 0.180.7 * 101 * 1 = 1889.66 [daN/mm]

𝑀∗𝑉𝑟 1889.66∗11.93
Pr = = = 0.86 [kw]
3060∗𝐷∗𝑛 3060∗10∗0.85

PME = 2.8 [kw]

Pr ≤ PME → 0.86 ≤ 2.8 [kw]

Faza 2. Alezare Ø10

Masina – unealta: Infratirea Oradea A4 [Tabel 10.3]

Scula aschietoare: Burghiu elicoidal extra scurt cu coada cilindrica Ø10

10:STAS: 4566 – 80/Rp5.

-durabilitatea economica: Tec = 63 [min] [Tabel 6.19]

-uzura admisibila: hα = 0.6 [mm] [Tabel 6.2]

Diametrul burghiului: Ø 10 [mm] [Tabel 3.15]

Adancimea de prelucrare: 𝑎𝑝 = 0.23[mm]

Avansul: s = Cs * 𝐷0.7 [mm/rot]

s = 0.12 * 100.7 = 0.60 [mm/rot]

Cs = 0.12

Viteza de aschiere si turatia sculei: vtab se calculeaza cu formula lui Taylor

Cv = 10.5 [Tabel 6.16]

Zv , mv , yv , xv = 0.3 ; 0.4 ; 0.65 ; 0.2 [Tabel 6.16]

Kvm = 1 [Tabel 6.17]

𝐶𝑣∗𝐷𝑍𝑣
𝑣𝑡𝑎𝑏 = ∗ 𝐾𝑣 [m/min]
𝑇 𝑚𝑣 ∗ 𝑆 𝑦𝑣 ∗ 𝑡 𝑥𝑣

Pagina 47 din 53
10.5∗100.3 20.95
𝑣𝑡𝑎𝑏 = ∗1= * 1 = 7.67 [m/min]
630.4 ∗ 0.230.2 ∗0.600.65 2.73

1000∗𝑣𝑡𝑎𝑏 1000∗7.67 12240


𝑛= = = = 244.26 [rot/min]
𝜋∗𝐷 𝜋∗10 31.4

Din gama masinii unelte Infratirea Oradea A4 se alege turatia reala:

nr = 245 [rot/min]
Recalculam viteza reala vr
𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟 𝜋∗10∗245
Vr = = = 7.69 [m/min]
1000 1000

|7.69−7.67|
∆v% = 7.69
∗ 100 = 0.02 ∗ 100 = 2% ≤ 5%

5. Norma tehnica de timp pentru productia de masa


5.1. Operatia 1. Frezare pe suprafete plan – paralele cota 200
200+53+100
𝑡𝑏𝐹1 = ∗ 1 = 2.5 [min]
141

200+53+100
𝑡𝑏𝐹2 = ∗ 1 = 2.1 [min]
162

∑ 𝑇𝑏 = 𝑡𝑏𝐹 + 𝑡𝑏𝐹 1 2
= 2.5 + 2.1 = 4.6 [min]

𝑡𝑎𝐹1 = 0.78 + 0.10 + 0.70 + 0.05 + 0.18 = 1.81 [min]

𝑡𝑎𝐹2 = 0.78 + 0.10 + 0.70 + 0.05 + 0.18 = 1.81 [min]

∑ 𝑇𝑎 = 𝑡𝑎𝐹 + 𝑡𝑎𝐹 1 2
= 1.81 + 1.81 = 3.62 [min]
5.5∗2.5
𝑡𝑑𝑡𝐹1 = = 0.013 [min]
1000

5.5∗2.1
𝑡𝑑𝑡𝐹2 = = 0.011 [min]
1000

Pagina 48 din 53
∑ 𝑇𝑑𝑡 = 𝑡𝑑𝑡𝐹 + 𝑡𝑑𝑡𝐹 = 0.013 + 0.011 = 0.024 [min]
1 2

(2.5+1.81)∗1.2
𝑡𝑑𝑜𝐹1 = = 0.005 [min]
1000

(2.1+1.81)∗1.2
𝑡𝑑𝑜𝐹2 = = 0.005 [min]
1000

∑ 𝑇𝑑0 = 𝑡𝑑𝑜𝐹 + 𝑡𝑑𝑜𝐹 = 0.005 + 0.005 = 0.01 [min]


1 2

(2.5+1.81)∗3
𝑡𝑜𝑛𝐹1 = = 0.012 [min]
1000

(2.1+1.81)∗3
𝑡𝑜𝑛𝐹2 = = 0.011 [min]
1000

∑ 𝑇0𝑛 = 𝑡𝑜𝑛𝐹 + 𝑡𝑜𝑛𝐹 1 2


= 0.012 + 0.011 = 0.023 [min]

𝑡𝑝𝑖𝐹1 = 16 + 2.5 + 1 = 19.5 [min]


𝑡𝑝𝑖𝐹2 = 16 + 2.1 + 1 = 19.1 [min]

∑ 𝑇𝑝𝑖 = 𝑡𝑝𝑖𝐹 1
+ 𝑡𝑝𝑖𝐹2 = 19.5 + 19.1 = 38.6 [min]

∑ 𝑇𝑝𝑖
𝑇𝑛 = ∑ 𝑇𝑏 + ∑ 𝑇𝑎 + ∑ 𝑇𝑑𝑡 + ∑ 𝑇𝑑0 + ∑ 𝑇0𝑛 +
𝑛

38.6
𝑇𝑛 = 4.6 + 3.62 + 0.024 + 0.01 + 0.023 + = 8.31 [min]
1000

Se considera numarul de piese n = 1000


5.2. Operatia 2. Frezare pe suprafete plan – paralele cota 156
156+53+100
𝑡𝑏𝐹1 = ∗ 1 = 5.7 [min]
54

156+53+100
𝑡𝑏𝐹2 = ∗ 1 = 1.7 [min]
180

∑ 𝑇𝑏 = 𝑡𝑏𝐹 + 𝑡𝑏𝐹 1 2
= 5.7 + 1.7 = 7.4 [min]

𝑡𝑎𝐹1 = 3 + 0.10 + 0.70 + 0.03 + 0.2 = 4.03 [min]


Pagina 49 din 53
𝑡𝑎𝐹2 = 3 + 0.10 + 0.70 + 0.03 + 0.2 = 4.03 [min]

∑ 𝑇𝑎 = 𝑡𝑎𝐹 + 𝑡𝑎𝐹
1 2
= 4.03 + 4.03 = 8.06 [min]
5.5∗5.7
𝑡𝑑𝑡𝐹1 = = 0.03 [min]
1000

5.5∗1.7
𝑡𝑑𝑡𝐹2 = = 0.09 [min]
1000

∑ 𝑇𝑑𝑡 = 𝑡𝑑𝑡𝐹 + 𝑡𝑑𝑡𝐹 = 0.03 + 0.09 = 0.12 [min]


1 2

(5.7+1.81)∗17
𝑡𝑑𝑜𝐹1 = = 0.12 [min]
1000

(1.7+1.81)∗17
𝑡𝑑𝑜𝐹2 = = 0.05 [min]
1000

∑ 𝑇𝑑0 = 𝑡𝑑𝑜𝐹 + 𝑡𝑑𝑜𝐹 = 0.12 + 0.05 = 0.17 [min]


1 2

(5.7+1.81)∗3
𝑡𝑜𝑛𝐹1 = = 0.02 [min]
1000

(1.7+1.81)∗3
𝑡𝑜𝑛𝐹2 = = 0.01 [min]
1000

∑ 𝑇0𝑛 = 𝑡𝑜𝑛𝐹 + 𝑡𝑜𝑛𝐹


1 2
= 0.02 + 0.01 = 0.03 [min]

𝑡𝑝𝑖𝐹1 = 16 + 2.5 + 1 = 19.5 [min]


𝑡𝑝𝑖𝐹2 = 16 + 2.1 + 1 = 19.1 [min]

∑ 𝑇𝑝𝑖 = 𝑡𝑝𝑖𝐹 1
+ 𝑡𝑝𝑖𝐹2 = 19.5 + 19.1 = 38.6 [min]

∑ 𝑇𝑝𝑖
𝑇𝑛 = ∑ 𝑇𝑏 + ∑ 𝑇𝑎 + ∑ 𝑇𝑑𝑡 + ∑ 𝑇𝑑0 + ∑ 𝑇0𝑛 +
𝑛

38.6
𝑇𝑛 = 7.4 + 8.06 + 0.12 + 0.17 + 0.03 + = 15.81 [min]
1000

Se considera numarul de piese n = 1000

Pagina 50 din 53
5.3. Operatia 3. Frezare pe suprafete laterale cota 18
18+28+50
𝑡𝑏𝐹1 = ∗ 1 = 0.66 [min]
144

18+28+50
𝑡𝑏𝐹2 = ∗ 1 = 0.41 [min]
230.75

∑ 𝑇𝑏 = 𝑡𝑏𝐹 + 𝑡𝑏𝐹 1 2
= 0.66 + 0.41 = 1.07 [min]

𝑡𝑎𝐹1 = 3 + 0.10 + 0.70 + 0.03 + 0.2 = 4.03 [min]

𝑡𝑎𝐹2 = 3 + 0.10 + 0.70 + 0.03 + 0.2 = 4.03 [min]

∑ 𝑇𝑎 = 𝑡𝑎𝐹 + 𝑡𝑎𝐹 1 2
= 4.03 + 4.03 = 8.06 [min]
5.5∗0.66
𝑡𝑑𝑡𝐹1 = = 0.003 [min]
1000

5.5∗0.41
𝑡𝑑𝑡𝐹2 = = 0.002 [min]
1000

∑ 𝑇𝑑𝑡 = 𝑡𝑑𝑡𝐹 + 𝑡𝑑𝑡𝐹 = 0.003 + 0.002 = 0.005 [min]


1 2

(0.66+1.81)∗17
𝑡𝑑𝑜𝐹1 = = 0.04 [min]
1000

(0.41+1.81)∗17
𝑡𝑑𝑜𝐹2 = = 0.03 [min]
1000

∑ 𝑇𝑑0 = 𝑡𝑑𝑜𝐹 + 𝑡𝑑𝑜𝐹 = 0.04 + 0.03 = 0.07 [min]


1 2

(0.66+1.81)∗3
𝑡𝑜𝑛𝐹1 = = 0.007 [min]
1000

(0.41+1.81)∗3
𝑡𝑜𝑛𝐹2 = = 0.006 [min]
1000

∑ 𝑇0𝑛 = 𝑡𝑜𝑛𝐹 + 𝑡𝑜𝑛𝐹1 2


= 0.007 + 0.006 = 0.013 [min]

Pagina 51 din 53
𝑡𝑝𝑖𝐹1 = 16 + 2.5 + 1 = 19.5 [min]
𝑡𝑝𝑖𝐹2 = 16 + 2.1 + 1 = 19.1 [min]

∑ 𝑇𝑝𝑖 = 𝑡𝑝𝑖𝐹 1
+ 𝑡𝑝𝑖𝐹2 = 19.5 + 19.1 = 38.6 [min]

∑ 𝑇𝑝𝑖
𝑇𝑛 = ∑ 𝑇𝑏 + ∑ 𝑇𝑎 + ∑ 𝑇𝑑𝑡 + ∑ 𝑇𝑑0 + ∑ 𝑇0𝑛 +
𝑛

38.6
𝑇𝑛 = 1.07 + 8.06 + 0.005 + 0.07 + 0.013 + = 9.25 [min]
1000

Se considera numarul de piese n = 1000

5.4.Operatia 4. Burghiere Ø10

10+6.46+1.5
𝑡𝑏 = * 1 = 0.099 [min]
1000∗0.18

𝑡𝑎 = 0.57 + 0.05 + 0.09 = 0.71 [min]


0.099∗2
𝑡𝑑𝑡 = = 0.0001 [min]
1000

(0.099+0.71)∗1
𝑡𝑑𝑜 = = 0.0008 [min]
1000

(0.099+0.71)∗3.5
𝑡𝑜𝑛 = = 0.0002 [min]
1000

𝑡𝑝𝑖 = 6 + 5 = 11 [min]
𝑇𝑝𝑖
𝑇𝑛 = 𝑇𝑏 + 𝑇𝑎 + 𝑇𝑑𝑡 + 𝑇𝑑𝑜 + 𝑇𝑜𝑛 +
𝑛
11
𝑇𝑛 = 0.99 + 0.71 + 0.0001 + 0.0008 + 0.0002 + = 0.18 [min]
1000

Se considera numarul de piese n = 1000

Pagina 52 din 53
5.5.Operatia 5. Alezare Ø10

126+6.46+1.5
𝑡𝑏 = * 1 = 0.029 [min]
1000∗0.18

𝑡𝑎 = 0.57 + 0.05 + 0.09 = 0.71 [min]


0.029∗2
𝑡𝑑𝑡 = = 0.00005 [min]
1000

(0.029+0.71)∗1
𝑡𝑑𝑜 = = 0.00073 [min]
1000

𝑡𝑝𝑖 = 6 + 5 = 11 [min]
𝑇𝑝𝑖
𝑇𝑛 = 𝑇𝑏 + 𝑇𝑎 + 𝑇𝑑𝑡 + 𝑇𝑑𝑜 +
𝑛
11
𝑇𝑛 = 0.029 + 0.71 + 0.00005 + 0.000073 + = 0.75 [min]
1000

Se considera numarul de piese n = 1000

Pagina 53 din 53