Sunteți pe pagina 1din 34

Coordonator:

lect.univ.dr. CPRARU BOGDAN Studeni, grupa B !": A#O$%&$ '(& ANA)S$*ONA +&RC$U C,AUD$A SU+AN D$ANA)&,&NA

$AS$ -.!.

Cuprin/
Cap.1. Sistemul bancar bulgar.............................................................................2 1.1. Istoricul sistemului bancar bulgar....................................................2 1.2. Instituii bancare n cadrul istoriei sistemului bancar bulgar...............................................................................................3 1.3. Date referitoare la gradul de concentrare i structura sistemului bancar bulgar...............................................................................................5 1.4. actori de influen!.........................................................................." 1.5. Criterii de con#ergen!...................................................................14 1.$. %endine..........................................................................................15 Cap.2. &anca central! a &ulgariei......................................................................1" 2.1. Scurt istoric.....................................................................................1" 2.2. unciile ' #alorile si obiecti#ele &!ncii Centrale a &ulgariei..........................................................................................2( 2.3. )elaii Internaionale i asistena te*nic! ......................................22 Cap.3. +nicredit &ulban, &ulgaria.....................................................................23 3.1. Istoric...............................................................................................23 3.2. %ip de instituie................................................................................24 3.3. -cionariat.......................................................................................24 3.4. .ferta de bunuri i ser#icii..............................................................25 3.5. /#oluii............................................................................................2" Cap.4. DS0 &an, &ulgaria.................................................................................21 4.1 Istoric...............................................................................................21 4.2 -cionariat.......................................................................................3( 4.3 .ferta de bunuri i ser#icii..............................................................3( 4.4 /#oluii............................................................................................31 &ibliografie........................................................................................................33

Cap!. Si/te0ul 1ancar 1ulgar !.!. $/toricul /i/te0ului 1ancar 1ulgar

2n timpul epocii economiei centrali3at4planificat! n &ulgaria a e5istat monopolul de stat asupra sistemul bancar. /5ista doar o singur! banc! de stat 4 &anca 6aional! &ulgar! 4 cu o reea de filiale' acion7nd mai mult ca un agent de control dec7t fie ca o banc! central! sau ca o banc! comercial!. 87n! n 11"1 doar alte dou! b!nci au e5istat n &ulgaria 9 &anca de /conomii de Stat' care deinea suma total! a depo3itelor populaiei bulgare i &anca de Comer /5terior :n pre3ent &ulban,;' care efectua toate tran3aciile bancare internaionale. Ca urmare a sc*imb!rilor politice ma<ore 'sistemul bancar bulgar a fost transformat de la unul monist la un sistem bancar modern dualist' cuprin37nd o banc! central! i mai multe b!nci comerciale' la sf7ritul anului 11"1. &!ncile care anterior au fost speciali3ate n anumite sectoare au fost transformate n b!nci uni#ersale furni3oare de ser#icii financiare pentru toate sectoarele economiei. 2n acelai timp' 51 de sucursale a &!ncii 6aionale &ulgare :&6&; au fost transformate n b!nci comerciale. Cadrul legal pentru funcionarea sistemului bancar a fost creat cu pasa<ele =>egii cu pri#ire la &anca 6aional! a &ulgariei? :1111;; i a =>egii cu pri#ire la b!nci i acti#itatea de creditare? :1112;. Dei aceast! lege din urm! a introdus un cadru de reglementare pentru acti#it!ile b!ncilor comerciale ' controalele de reglementare au r!mas limitate' i b!ncile au operat ntr4un mediu adec#at' f!r! o supra#eg*ere adec#at!. 6um!rul mare de b!nci comerciale cu capital de stat' s4au do#edit a fi ineficiente' ca urmare gu#ernul a creat &anca Companiilor Consolidate :CC-; pentru a ncura<a nfiinarea de unit!i de operare mai mari prin fu3iuni. Ca urmare' num!rul total al b!ncilor a fost redus de la "1 n 1112 la 42 n 1115. 2n acelai timp' politicile au descura<at intrarea b!ncilor str!ine pe piaa bulgar!. 2n 1114 au intrat pe pia! primii in#estitori str!ini ' &anca greac! @ios i &anca olande3a I6A' care i4au nfiinat sucursale n Sofia. 87n! la sf7ritul anului 1115' alte dou! b!nci i4au desc*is filiale' i alte trei b!nci str!ine au primit licenele bancare complete.

8oliticile de credit au fost deseori caracteri3ate de constr7ngerile bugetare slabe :n ceea ce pri#ete n mod tradiional debitorii mari' adic! pierderile considerabile a ntreprinderilor de stat care erau lipsite de reform!;' care n cele din urm! a dus la un =boom= f!r! precedent n creditele comerciale acordate sectorului non4financiar. Cuplat cu legi inadec#ate' insuficiente capacit!i instituionale i limit7nd concurena :e5tern!;' acest boom a creditelor a condus la o cretere a creditelor neperformante. 8!n7 n 1115 apro5imati# B5C din totalul creditelor bancare au fost clasificate ca neperformante :care nu corespund cu standardele' ndoielnice sau pierderi;.Confruntat! cu aceast! situaie' &6& asigur! tot mai mult piaa cu lic*idit!i pentru a pre#eni marile b!nci de la lips!' dar pierde n cele din urm! controlul asupra masei monetare i a inflaiei . -ceast! serie de e#enimente a culminat cu o cri3! financiar! :monetar! i bancar!; n 111$4111B' care a inclus o scurt! perioad! de *iperinflaie' mai multe b!nci nu au supra#ieuit i s4a redus num!rul de b!nci la 3( p7n! la sf7ritul anului 111$. -#7nd de n#!at din cri3!' politicienii bulgari au reformat legile pri#ind &6& i b!ncile comerciale pentru a corecta deficienele reglement!rilor anterioare. >a mi<locul anului 111B'a fost introdus un sistem de dispunere a #alutelor' care a impus controale stricte asupra ofertei de moned!. 2ncura<at! de DI i &anca Dondial!' autorit!ile bulgare s4au anga<at n pri#ati3area sectorului bancar.

!.-. $n/tituii 1ancare 1ulgar 2n cadrul i/toriei /i/te0ului 1ancar 1ulgar


. 8rima reform! n sectorul bancar bulgar a nceput n 11"1' c7nd Dineralban, a fost stabilit! pentru furni3area de credite' ntreprinderilor mici i mi<locii' nou create. +n impact mai serios asupra de3#olt!rii sectorului bancar bulgar a repre3entat infiinarea a apte noi b!nci n 11"1. Scopul principal al acestor b!nci a fost de a oferi credite n diferite ramuri. Sucursale ale &6&'au fost de asemenea transformate n b!nci comerciale . Dai t7r3iu' o consolidare a a#ut loc n acest sector i mai multe sucursale a b!ncile au fost comasate i preg!tite pentru pri#ati3are.

+na dintre ideile din spatele acestor acti#it!i a fost de a mbun!t!i eficiena b!ncilor. &!ncile comerciale nou stabilite n &ulgaria au fost mp!rite n mai multe grupuriE !. B3ncile 0ari cu capital de /tat care erau /peciali4ate 2n 5inanarea ra0urilor indu/triale 0ari: -cest grup de b!nci a constat din &ulban,' 8ostban,' Dineralban,' &al,anban,' /conomic &an0' &ioc*im' /lectronic!' StroFban,' &anca %ransporturilor' &anca -gricol! i de cooperare' &anca de /conomii de Stat. -ceste b!nci deineau o cantitate semnificati#! din totalul acti#elor sistemului bancar. &anca de /conomii de Stat deinea apro5imati# B5C din depo3itele populaiei. 2n timpul perioadei 111441115 opt din nou! b!nci mari' cu acti#e de peste 3( de miliarde. le#a au fost deinute de stat. >a sf7ritul anului 1115 aceste 1 banci :f!r! &anca de /conomii de Stat ; deineau B4'1C din totalul acti#elor financiare n sistem. -. B3ncile co0erciale 0ici 6i 0i7locii Cele mai multe dintre ele au fost create din ramurile fostei &6&. 87n! la sf7ritul anului 1115 acti#ele au fost estimate la 3( miliarde le#a. -cestea deineau apro5imati# 25'1C din totalul acti#elor n sistemul bancar. ". B3ncile private /5pansiunea sectorului bancar pri#at a a#ut dou! efecte ma<ore asupra sectorului bancar. 2n primul r7nd' a crescut num!rul b!ncilor' fa#ori37nd concurena ntre ele' dei nu a fost semnificati#! mbun!t!irea performanei lor i calitatea ser#iciilor. /fectul negati# a fost dramatic' creterea num!rului creditelor mari i ponderea datoriilor =rele? n b!ncile pri#ate' ca urmare a faptului c! cele mai multe b!nci pri#ate erau n str7ns! leg!tur! cu debitorii lor 9 acionarii' persoanele fi3ice i firme.Ca urmare a reducerii barierelor de intrare n sectorul bancar' num!rul b!ncilor pri#ate a crescut n mod semnificati# 4 de la 2 n 111( la 2$ n 1115. -cti#ele lor raportate la acti#ele totale din sistemul bancar au fost de 3'1C n 1112' $'4C n 1113' 15'$C n 1114 i 22'4C n 1115. 2n 111$ acti#ele b!ncilor pri#ate raportate la acti#ele totale din sectorul bancar a sc!3ut la 1C ca urmare a pierderii ncrederii publice n b!ncile pri#ate. 2n anul 111B au crescut la 1$'$C. 2n decursul anului 111$ num!rul b!ncilor str!ine de asemenea a

crescut . -parent' statul a ales s! ncura<e3e acti#itatea b!ncilor str!ine ca un mod posibil pentru a asigura lic*iditatea sistemului bancar. . alt! di#i3are con#enional! a b!ncilor comerciale din &ulgaria este n b!nci furni3oare de resurse i b!nci furni3oare de credite. &!ncile furni3oare de resurse sunt caracteri3ate cu e5tinderea depo3itelor n piaa monetar! interbancar!. &!ncile tipice furni3oare de resurse sunt &anca de /conomii de Stat' &ulban, i 8ost &an,. -ceste b!nci au raportat cele mai mari profituri din sectorul bancar. Cele mai multe dintre celelalte b!nci de stat i aproape toate b!ncile pri#ate sunt furni3oare de credite' ceea ce nseamn! c! mprumut! fonduri de pe piaa monetar! interbancar! i e5tinde creditele acordate sectorului real. Decapitali3area sistemului bancar s4a intensificat n 1115. De<a 11 b!nci nregistrau #aloare negati#! net! la sf7ritul anului 4 total 1$.5 miliarde le#a sau 11'3C la 8I&. &!ncile comerciale de stat ar fi trebuit s! primeasc! B4C din suma total! necesar! pentru recapitali3area sistemului bancar. Decapitali3area bancar! i faptul c! cerinele furni3!rii nu sunt respectate indic! faptul c! capitalul b!ncilor 4 nu poate prote<a creanele creditorilor n ca3ul n care b!ncile suport! pierderi curente. 8rin urmare' creterea instabilitaii pe piaa depo3itelor din 1114 s4a confruntat cu ameninarea unei de3integr!ri totale n 1115. 8ierderile b!ncilor comerciale sunt n mare m!sur! din cau3a creditelor neperformante. -u e5istat dou! surse ma<ore de credite neperformante din sectorul bancar bulgarE mprumuturile neperformante acordate ntreprinderilor de stat n perioada de pre4tran3iie' i e5pansiunea creditului de cele mai multe dintre b!nci' n special cele pri#ate' dup! 111(.

!.". Date re5eritoare la gradul de concentrare 6i /tructura /i/te0ului 1ancar 1ulgar


2n ultimii 3ece ani sectorul bancar bulgar s4a de3#oltat foarte rapid. 2n consecin!' pri#ati3area b!ncilor i tran3aciile ulterioare legate de fu3iuni si ac*i3itii' un num!r de instituii financiare str!ine respectabile au intrat pe piaa bancar! local!. +nele dintre cele mai mari grupuri financiare greceti' italiene' france3e i austrieci i desf!oar! acti#it!i

n acest sector. .dat! cu aderarea &ulgariei la +/ n 2((B' penetrarea ser#iciilor bancare a crescut dramatic. &!ncile4mam! prin intermediul filialelor lor locale au alocat miliarde de euro ntr4o economie mic! ca a &ulgariei. Sub form! de mprumuturi bancare' aceste fonduri au a<uns la gospod!rii i ntreprinderi. /5pansiunea creditului a contribuit la reabilitarea i e5tinderea capacit!ii de producie a economiei' dar o proporie semnificati#! de capital a fost direcionat! spre producia sc!3ut! a pieei imobiliare i n sectoarele cone5e. 8arte considerabil! a creditelor bancare au fost folosite de gospod!rii i firme pentru a cump!ra bunuri de lu5 :maini' electronice'mobil! din import;' care a condus la o ieire semnificati#! de capital din ar! i nc!rc7nd contul curent la un ni#el record :25 C din 8I& pentru 2((B i 2((";. Dup! i3bucnirea cri3ei financiare' care se poate transforma ntr4o cri3! economic! general!' situaia s4a sc*imbat dramatic.6um!rul creditelor neperformante a crescut' n conformitate cu oma<ul' e5porturile au sc!3ut' au sc!3ut #7n3!rile ntreprinderilor i creterea n cererile de afaceri . Sistemul bancar r!m7ne stabil' dar efectele cri3ei ncep s! fie resimite mai puternic. Creterea necondiionat! n acti#e' credite i profit r!m7ne n trecut. -cti#ele bancare i portofoliul de credite al sistemului au crescut n 2((1 cu 1.1 C i respecti# 3'$ C' n timp ce profitul a sc!3ut cu aproape 44 C. &!ncile au de#enit foarte e5igente n ceea ce pri#ete sol#abilitatea clienilor' n timp ce cerinele debitorilor au crescut n mod considerabil. 2n acelai timp' condiiile de creditare de#in mai puin fa#orabile' care' de asemenea' au contribuit la sc!derea #olumului de credite pentru noile ntreprinderi. )!3boiul de pe c7mpul de lupt! a depo3itelor ca principal! surs! de finanare' la un moment n care b!ncile4mam! nu pot finana sucursalele bulgare a condus la o cretere semnificati#! a ratelor dob7n3ilor asupra resursele mprumutate de la gospod!rii i ntreprinderi. 2n timp ce peste "( C din acti#ele b!ncilor din &ulgaria sunt controlate de b!nci str!ine sau instituii financiare' dreptul de proprietate se distribuie bine n !ri ca Arecia'

Italia' -ustria'

rana' +ngaria' etc' deci' acum este puin probabil s! se de3#olte un

scenariu negati# al b!ncilor baltice' a c!ror proprietate este concentrat! n m7inile a grupurilor bancare nordice' care a oprit finanarea filialelor sale' i c*iar i4au retras capitalul. Concentraia 6i /tructura pieei Indicele Gerfinda*l4Girsc*man :IGG; pentru sistemul bancar bulgar la sf7ritul anului 2((1'are o #aloare de "31 de puncte' cu mult sub ni#elul ma5im 1( (((. >a prima #edere' acest fapt semnalea3! o concuren! puternic! pe piaa bancar!. Indicele IGG a crescut faa de anul trecut. >a sf7ritul anului 2((" a fost la ni#elul de "21' aa cum a fost #aloarea indicelui n 2((B. Cu toate acestea' cota de pia! a primelor $ b!nci continu! trendul ascendent i n 2((1' unde a crescut la 41.5 C. Din aceast! perspecti#!' piaa bancar! este o situaie de oligopol.

Gra5ic nr.! Puterea Pieei

Surs!E H'H'H'bulltrend4bg.comIfilesIanalFsesIfileJ1"Jen.pdf

"

!.8. actori de in5luen3


/ficiena bancar! este foarte important! i problema crucial! n special n economiile n tran3iie' n ca3ul n care sectorul bancar s4a confruntat cu o sc*imbare considerabil! n structura de proprietate'ca urmare a pri#ati3!rii' intrarea pe pia! b!ncilor str!ine' a concurenei' liberali3area' sc*imbarea mediului legislati# i normele instituionale. %oi aceti factori au e5ercitat o influen! asupra performanei i eficienei bancare. 2n plus' sc*imb!rile te*nologice i a cunotinelor' transferate n mod normal cu ma<orarea capitalului str!in n economiile n tran3iie' a modificat n mod semnificati# mediul operaional pentru instituiile bancare. a. Concentraia dein3torilor de active 9 3rile: -proape 3( C din acti#ele bancare sunt deinute de b!nci i sucursale ale instituiilor financiare elene. &!ncile din &ulgaria dein 1$'4(C asupra acti#elor' urm7nd apoi grupurile bancare italiane' mag*iare i austriece cu filiale lor locale. 8roprietatea asupra acti#elor i a capitalului este destul de di#ersificat!. 2n pre3ent' cri3a datoriei elene nu duce la retragerea de fonduri din sistem. &!ncile locale sunt printre cele mai #aloroase acti#e ale grupurilor bancare elene i ele la r7ndul lor' nu au intenia de a le face subcapitali3ate' sau de a le pune ntr4o stare de cri3! de lic*iditate' cu at7t mai probabil de a le sc*imba unit!ilor locale proprietate .

Gra5ic nr.- Structura activelor deinute de c3tre grupurile 1ancare

Sursa H'H'H'bulltrend4bg.comIfilesIanalFsesIfileJ1"Jen.pdf

Arupurile bancare elene dein 24'4 C din capitalul bancar n ar!'urm7nd proprietarii ma<oritari italieni' bulgari' mag*iari i austrieci.

Gra5ic nr." Structura capitalului /ocial

Sursa H'H'H'bulltrend4bg.comIfilesIanalFsesIfileJ1"Jen.pdf

1(

1. Penetrarea /erviciilor 1ancare 2n Bulgaria 2n ultimii patru ani importana sistemului bancar n economie a crescut n mod semnificati#. )aportul dintre acti#ele bancare i produsul intern brut a crescut de la "5 C la sf7ritul anului 2(($ la 1(B C p7n! la sf7ritul anului 2((1. -cti#ele b!ncilor comerciale a crescut de la 42.2 miliarde euro la B(.1 miliarde de euro pentru perioada 31.12.2(($431.12.2((1.

Gra5ic nr. 8 &le0entele de activ 6i penetrare

Sursa H'H'H'bulltrend4bg.comIfilesIanalFsesIfileJ1"Jen.pdf

8ri#ati3area i consolidarea capitalului bancar n ara a ndreptat miliarde de le#e acordate de b!ncile4mam! filialelor locale. 8ortofoliile de credite' respecti#' acti#ele filialelor locale au crescut. Din p!cate' cele mai multe mprumuturi din perioada e5pansiunii creditului :2(($42((" ; au fost folosite pentru ac*i3iionarea de propriet!i' mobilier' electrocasnice' maini noi i bunuri de lu5 care au nc!rcat puternic contul curent ce a condus la o inflaie ridicat! i la de3ec*ilibre economice. Sper!m c! agenii economici s! ia lecie n urm!toarea tendin! a ciclului de afaceri i s! acione3e mai raional.

11

c. Cota de pia3 a 13ncilor co0erciale 2n ultimii trei ani numai +niCredit &ulban, i +&& au reuit s!4i creasc! cota de pia! n r7ndul b!ncilor din grupa 1. Decala<ul dintre ultima banc! din grupa 1 i prima banc! din al doilea grup i p!strea3! l!rgirea. 8rimele cinci b!nci au n cretere puterea lor de pia!. 2n 2((1' al doilea grup de b!nci i4au amestecat mai des po3iiile lor. irst In#estment &an,' 8iraeus &an,' CI&an, i In#estban, au pierdut din cota de pia!' n timp ce Dunicipal &an,' Societe Aenerale i +nionban, i4au crescut proporia acti#elor totale din sistemul bancar.

12

d. Rata do1;n4ii 9la credite: )atele dob7n3ilor n sistemul bancar au sc!3ut n 2((1' dei o cretere minim! este e#ident!. 2n anul 2(("' ratele dob7n3ilor pentru credite a crescut foarte mult' n medie cu 12( de puncte de ba3!' la " C. Creditele acordate gospod!riilor au fost luate mult mai scumpe n 2((1' dar acest grup de apreciere a fost compensat prin mprumuturi de afaceri mai ieftine i ratele dob7n3ilor mai mici la creditele acordate instituiilor de credit.

Gra5ic nr. < Ratele do13n4ii pe anii -..= , -..> 6i -..?

Sursa H'H'H'bulltrend4bg.comIfilesIanalFsesIfileJ1"Jen.pdf

13

e. Concentrarea porto5oliului de credite 9pentru clieni: Cota mprumuturilor corporati#e n totalul creditelor mi5te a sc!3ut la 54.B la sut! n 2((1' n detrimentul creterii ponderii creditelor acordate gospod!riilor.

Gra5ic nr.@ Credite, /tructura clienilor

Sursa H'H'H'bulltrend4bg.comIfilesIanalFsesIfileJ1"Jen.pdf

5. (endinele porto5oliului de 20pru0ut 2n ultimii ani' creterea creditului a dep!it n mod semnificati# creterea 8I&4ului i a producti#it!ii economiei. . parte din mprumuturile companiei au fost folosite pentru moderni3area instalaiilor de producie i e5tinderea capacit!ii de economie' dar o parte semnificati#! a creditelor bancare a societ!olor i creditele persoanelor fi3ice au fost direcionate n producia sc!3ut! a sectorului imobiliar ' cump!rarea de bunuri de lu5' care n cele din urm! a condus la o po#ar! serioas! asupra soldului contului curent. Creditele ipotecare re3ideniale pentru persoanele fi3ice repre3int! un risc sistemic sc!3ut' spre deosebire de sistemele bancare din /stonia' >etonia' >ituania i

14

Croaia. +rm!toarea e5pansiune a creditelor trebuie canali3at! pentru a crea #aloare ad!ugat! mare i afaceri de nalt! performan!.

!.<. Criteriile de convergen3


2n perioada aprilie 2((B4martie 2((" &ulgaria a nregistrat o rata medie anula a inflatiei de 1'4C net superioar! #alorii de referin! de 3'2 C. -sfel se anticipea3! ca rata medie anuala a inflatiei I-8C : indicele de armoni3at al preturilor de consum; se #a menine pe o traiectorie ascendent!. Cele mai recente progno3e pri#ind inflaia' furni3ate n special de instituiile internationale' #aria3! ntre 1'1C i 1'1C pentru 2((" i ntre 5'1C i $C pentru anul 2((1. 2n anul 2((B' &ulgaria a consemnat un e5cedent bugetar de 3'4C din 8I&. n anul 2((" s4a nregistrat o sc!dere uoar! a e5cedentului bugetar la 3'2C din 8I&. 8onderea datoriei publice n 8I& s4a redus la 1"'2C in anul 2((B i in anul 2((" s4a diminuat p7n! la 14'1C' menin7ndu4se asfel la un ni#el net inferior #alorii de referin! de $(C. 2n perioada cuprins! ntre 1 ianuarie 2((B i 1" aprilie 2((" le#a bulgar! nu a participat la DCS II dar a fost ancorat! la euro conform unui acord adoptat de Consiliul Donetar n luna iulie 111B. 2n concordant! cu regimul Consiliului Donetar' &anca Central! a &ulgariei a continuat s! inter#in! n mod regulat pe piaa #alutar!. Doneda bulgar! nu a de#iat de la cursul de sc*imb de 1'155"3 le#aI1 euro. )eferitor la e#oluiile e5terne' deficitul de cont curent i de capital al balanei de pl!i s4a ad7ncit constant' de la 2'4C din 8I& n anul 2((2 la 2('3C din 8I& n anul 2((B. 2n acest conte5t' po3iia in#estiional! internaional! net! a &ulgariei s4a deteriorat de la 434'1C din 8I& in anul 111" la 4"(C din 8I& in anul 2((B. 2n perioada aprilie 2((B4martie 2(("' ratele dob7n3ilor pe termen lung s4au situat n medie la 4'BC' fiind inferioare #alorii de referinta a criteriului ratei dob7n3ii. )atele dob7n3ilor pe termen lung i diferentialul dintre acestea si randamentele obligaiunilor n

15

3ona euro au crescut n perioada de referin!. 8entru crearea unui mediu fa#orabil con#ergenei susinute' &ulgaria necesit! printre altele' implementarea unor politici fiscale suficient de restricti#e pentru a reduce presiunile inflaioniste generate de cerere precum si de3ec*ilibrele macroeconomice .

!.@. (endine
2n ciuda ateptarilor c! economia bulgar! i #a re#eni n anul 2(1(' ara continu! s! fie e5pus! unor riscuri' se afirm! n raportul anual pentru &ulgaria al ondului Donetar International. 8otri#it ondului Donetar Internaional' sistemul financiar al &ulgariei r!m7ne stabil datorit! re3er#elor semnificati#e de capital i a politicii care promo#ea3! o disciplin! financiar! strict!. DI recomand! &ulgariei s! continue supra#eg*erea financiar! strict!' mai ales n ceea ce pri#ete sistemul bancar. ondul afirm! ca e5ista un pericol ca b!ncile str!ine care au filiale n &ulgaria s!4i sc*imbe atitudinea' un semnal de alarm! fiind i cresterea ponderii Kcreditelor neperformanteK. Din aceasta cau3!' supra#eg*erea trebuie efectuat! n cooperare cu !rile de origine ale b!ncilor pre3ente n &ulgaria. ondul e#aluea3! po3iti# politica gu#ernului bulgar destinat! s! menin! stabilitatea macroeconomic! a !rii. /5perii DI atrag atenia c! diminuarea flu5urilor de capital din str!in!tate #a a#ea un efect negati# asupra consumului. Din aceasta cau3!' este necesar ca sectorul pri#at i cel de stat s! depun! eforturi pentru creterea producti#it!ii' n scopul neutrali3!rii consecinelor negati#e ale cri3ei financiare. Dup! mai muli ani de cretere economic! puternic!' economia bulgar! a fost semnificati# afectat! de cri3a economic! i financiar! global! i a intrat n recesiune n 2((1. De la sf7ritul anului 2(("' acti#itatea de creditare a nceput s! ncetineasc!' n mare parte ca urmare a cererii de credit lent' practici mai prudente de creditare adoptate de c!tre instituiile de credit i n!sprirea condiiilor de finanare at7t pe plan intern i pe

1$

pieele internaionale %endinele negati#e din sectorul bancar din &ulgaria' asupra rentabilit!ii creditorilor #or continua n urm!torii 12 4 1" luni. Sistemul bancar r!m7ne profitabil n mod corespun3!tor ' prin urmare' b!ncile mai mari i e#aluate superior au de obicei' ni#eluri ridicate de capital i o mare capacitate de a absorbi pierderile . Cu toate acestea' creditele neperformante au crescut ntr4un ritm alert n cursul anului 2((1' duc7nd la c*eltuieli mari i profitabilitatea redus! pentru cele mai multe b!nci . 8otri#it ageniei DoodFLs' creterea economic! a &ulgariei ar trebui s! fie reluat! n 2(1142(12 datorit! importantelor fonduri +/ i in#estiiilor str!ine directe' atrase de ba3a =loH4costK. 8re#i3iunile acesteia arat! c!' dup! recuperarea economiei bulgare #a fi o cretere de apro5imati# 3C4 4C' sub rata medie de dinainte de cri3a de la apro5imati# $C. &!ncile din &ulgaria i4au mbun!t!it sistemele de gestionare a riscurilor i a procedurilor' ca urmare a propriet!ii predominante e5terne. DoodFLs a spus' c! b!ncile4 mam! din str!in!tate ar putea oferi spri<in doar elementar filialelor lor' din cau3a problemelor n propriilor piee naionale. Costul de spri<in ar fi' de asemenea' ridicat din cau3a riscurilor inerente de pe piaa bulgar!. .binerea de credite din &ulgaria continu! s! fie dificil' n principal din cau3a lipsei de finanare. 8otri#it studiului' proporia ridicat! a depo3itelor bancare la credite 4 12('5C din decembrie 2((1 4 ser#ete s! limite3e acordarea de noi mprumuturi. Creterea creditelor neperformante #a continua ca o tendin! n 2(1(' dar sectorul bancar din &ulgaria are ofle5ibilitate suficient! pentru a a bsorbi problema. Sistemul bancar din &ulgaria pre3int! unele dintre cele mai bune re3ultate din /uropa Central! i de /st' potri#it unei anali3e a sectorului efectuat! de 8ostban, :/uroban, / A &ulgaria;. Conform studiului efectuat de acetia' &ulgaria ar fi o ar! potri#it! pentru desc*iderea de noi sucursale cu capital str!in ' din perspecti#a urm!toarelor criteriiE

1B

8iaa bancar! global! este progno3at! s! creasc! n e5ces cu 15C C-A) :)ata de Cretere -nual! Compus! ; prin 2(13 i are fundamente puternice ca urmare a creterii economice robuste a !rii' susinut! de stabilitatea fiscal! solid!' creterea #eniturilor personale constante i penetrarea bancar! redus! de la apro5imati# 4(C din media +/. /5ecutanIi puternici n sectorul bancar bulgar ating n e5cesE mar<a net! a dob7n3ilor de 5C. " rentabilitatea fondurilor proprii de 25C ' 3(C cretere n depo3ite' 4(C cretere n creditare i miliarde de euro creditarea pe pia! se estimea3! s! a<ung! la 21 miliarde de euro p7n! n 2(13 . In#estitorii care pot susine te*nici superioare bancare'o reea global! i accesul pe pieele de capital sunt susceptibile de a reali3e #enituri semnificati#e. Ser#icii bancare de in#estiii n mare m!sur! subde3#oltate. De ateptat o puternic! cretere n creditarea ntreprinderilor mari si mi<locii : IDD4uri ; i de gestionare a acti#elor.

1"

-. Banca naional3 a Bulgariei

ig.! Sediul &!ncii 6aionale a &ulgariei

&anca 6aional! a &ulgariei este o banc! central!' ce i are sediul la Sofia. Au#ernatorul s!u este I#an Is,roH. &anca central! este o instituie independent! ' ce are ca obiecti# fundamental asigurarea i meninere a stabilit!ii preurilor.

-.!.

$/toric

&anca 6aional! a &ulgariei' este una dintre cele mai #ec*i b!nci centrale din lume' ea fiind nfiinat! la 25 ianuarie 1"B1' cu un capital social de stat. &anca central! ndeplinea urm!toarele funciiE scoaterea din circulaie a monedele st!ine' funcia de a emite bacnote ' casier al statului i funciile tipice unei b!nci comerciale: de depo3itare' de creditare etc.; . %ot n cursul aceluiai an' pe 4 aprilie' >udo#ic Carbanneur a fost numit primul gu#ernator al &!ncii 6aionale &ulgare. .ficial prima operaiune efectuat! de banca central! s4a produs pe $ iunie. 2n anul 1""( este stabilit! moneda naional! le#a'banca central! fiind singura abilitat! sa emit! bancnote' pun7nd n circulaie monede cu #alori nominale de 2' 5 si 1( le#e.

11

-nii interbelici au fost caracteri3ai prin sporirea c*eltuielilor statului bulgar i ntensificarea fenomenului de subordonare a economiei bulgare de c!tre societatea so#ietic! :1" noembrie 1145;. >a 4 decembrie 114B a fost adoptat! >egea &ancar! ' ce a cunoscut transform!ri importante. Sistemul bancar a fost transformat in conformitate cu modelul so#ietic' ce s4a ba3at pe asumarea unor funcii i sarcini economice foarte cuprin3!toare' pe fundalul desfiin!rii b!ncilor pri#ate si promo#area a celor de stat' astfel s4a creat o economie socialist! centrali3at!' la care statul era participant omnipre3ent . -stfel &anca Central! ndeplinea si funciile tipice b!ncilor comerciale. Specific tuturor !rilor care au trecut la conducerea prin plan central al economiei' sistemul naional bancar bulgar a cunoscut transform!ri importante.&anca 6aional! a &ulgariei c7stig7ndu4i independena parial' deoarece ntr4o oarecare masur! ea era dependent! de gu#ernul bulgar. unciile sale fiindE functia de emisiunea a bacnotelor' funcia de control ' funcia de creditare a instituiilor publice' etc. %ocmai n anul 1111 ' intr7nd in #igoare legea fundamental!' ce restabilete independea &!ncii centrale' i atribuie E funcia de autori3are' reglementare i supra#eg*ere a funcionarii b!ncilor din sistemul bancar bulgar' ea nemaiput7nd

ndeplini funciile specifice b!ncile comerciale :creditare' depo3itare.etc;. . noua lege pri#ind &anca 6aional! &ulgar!' ntr! n #igoare pe 1 iulie n anul111B'ce a reorgani3at sistemul monetar' moneda bulgar! raport7ndu4se la marca german!' la o rat! de 1((( de le#a pentru 1D/D.Iar cu doi ani mai t7r3iu' ea raport7ndu4 se la cursul euro' la o rat! de 1'155"3 le#a pentru un euro. 2n anul 111B' intr! in #igoare >egea 8roclam!rii Independenei fa! de gu#ernul bulgar i inter3icerea credit!rii instituiilor publice' limit7ndu4se doar la creditarea b!ncilor prin asigurarea de lic*idit!i. 2n anul 2((5 ' modific!rile aduse asupra legii &6& au fostE meninerea stabilit!ii preurilor prin asigurarea stabilit!ii monedei naionale. . dat! cu aderarea sa la +niunea /uropean!'1 ianuarie 2((B &anca central! a trebuit sa sporeasc! restricti#itatea politicii monetare.

2(

-.-. unciile , valorile /i o1iectivele B3ncii Centrale a Bulgariei


Principalele 5uncii ale B3ncii centrale ' includE de emisiune a monedei necesar! circulaieiM de banc! a b!ncilor' de creditare n ultim! instan! a b!ncilor ce ii desf!soar! acti#itatea pe teritoriul s!uM de casier a statului' de administrator al conturilor acestuia i de agent fiscalM de stabilire si conducere a regimului #alutarM prudenial!' de reglementare i supra#eg*ereM de elaborare i aplicare a politicii monetare M economic!. &anca 6aional! a &ulagriei se ba3ea3! pe urm!toarele valoriE de#otamentul fa! de interesele societ!iiM independena n formularea i punerea n aplicare a politiclior saleM imparialitatea n luarea deci3iilorM professionalismM interaciunea i sc*imbul de informaii ntre unit!ile structurale din banc!M armoni3area cadrului <uridic'a sarcinilor i a acti#it!ilor n cadrul Sistemului /uropean al &!ncilor Centrale. Principalele o1iective ale B3ncii centrale ' includeE obiecti#ul fundamental al &6& este asigurarea i meninerea stabilit!ii preurilor. alt obiecti# principal al &!ncii 6aionale a &ulgariei' este de a asigura un sistem financiar sigur i stabil care ar p!stra ncrederea publicului i pentru a stimula stabilitatea i creterea economic!. -cest obiecti# este ndeplinit de meninerea unui mecanism eficient de reglementare bancar! i de supra#eg*ere. Andeplinirea atri1uiilor ce i re#in' &6& i membrii organelor sale de conducere este s! nu solicite sau s! primeasc! instruciuni de la autorit!ile publice sau de la orice alt! instituie sau autoritate' cu scopul p!str!rii independenei totale al acestora.

21

8rincipala atribuie a &!ncii 6aionale a &ulgariei ca banc! central!' cea de unic! instituie autori3at!' este s! emit! nsemne monetare' sub forma de bancnote i monede' ca mi<loace legale de plat! pe teritoriul &ulgariei. Doneda naional! este le#a'

iar subdi#i3iunea acestuia stotin,a. 2n cadrul politicii sale monetare i de curs de sc*imb' &6& inter#ine pe piaa monetar! pentru meninerea masei monetare ./a apare n raporturile sale cu celelalte b!nci i n calitate de autoritar' de for monetar' care adopt! m!suri obligatorii' de genul ni#elului minim al re3er#elor pe care celelate b!nci trebuie sa le dein! la &anca central!. &anca 6aional! &ulgar!' ca centru #alutar al &ulgariei' dob7ndete atribuii pe linia aplic!rii politicii #alutarea a statului sub forma unor restricii #alutare :contingent!rii importurilor i controlului pl!ilor n de#i3e' a prelu!rii unei p!ri din ncas!rile #alutare din e5porturi;. unciile &6& presupun i o implicare economic! a &!ncii Centrale' n unele perioade aceast! implicare fiind e5plicit' precum n situaii de r!3boi' de cri3e puternice' de reconstrucie' etc.M n perioadele de normalitate economic acest! funcie reali37ndu4se indirect' prin celelate funcii. -stfel' atunci c7nd inter#ine pe piat! monetar! &anca ndeplinete e#ident o funcie economic implicit. Din anul 2((B'odata cu aderarea sa la +niunea /uropean! '&6& de#ine membru al S/&C:Sistemul /uropean al &!ncilor Centrale;' comple5itatea sarcinilor si creterea responsabilit!ilor &!ncii 6aionale &ulgare o oblig! sa fie c7t mai recepti#! la problemele economiei i ale populaiei. .biecti#ele &!ncii Centrale /uropene ' n ceea ce pri#ete supra#eg*erea bancar!' sunt de a asigura stabilitatea sistemului bancar' reducerea la minimum a riscului sistemic i protecia deponenilor. 8oliticile 'practicile i normele b!ncii sunt n conformitate cu directi#ele +/. =>egea bancar! = din 111B stabilete cadrul legal n care afacerile bancare pot fi urm!rite' reflect! principiile i regulile directi#elor +/ pri#ind instituiile de credit. .2n conformitate cu =>egea pri#ind pre#enirea i combaterea acti#it!ilor de sp!lare a banilor = 111$42((4' &anca Central! este autoritatea de supra#eg*ere pentru b!nci n acest sens. 2n acest conte5t' aceasta a emis o serie de directi#e n ceea ce pri#ete

22

procedurile stricte de identificare a clientelei' inerea e#idenei' recunoaterea i raportarea tran3aciilor suspecte' educaia i formarea profesional! a anga<ailor b!ncii i n combaterea finan!rii terorismului.

-.". Relaii $nternaionale 6i a/i/tena teBnic3


ondul Internaional Donetar : DI;M &anca )eglementelor Internaionale :&)I;M &anca Internaionla! pentru )econstrucie i De3#oltare :&I)D;M &anca /uropean! pentru )econstrucie i De3#oltare :&/)D;.

&anca 6aionl! a &ulgariei acord! o importan! deosebit! cooper!rii cu instituiile financiare internaionale' datorit! c!ruia' n ultimii &ulagaria a reali3at o susinere de stabili3are macroeconomic!. Datorit! cooper!rii i spri<inului cu instituiile internaionale' &ulgaria a resuit s!4i de3#olte sectorul pri#at. 2n present &anca 6aional! a &ulgariei particip! la doua proiecte de asisten! te*nic!' &!ncii 6aional! a Serbiei i a &!ncii Centrale a/giptului. >a sf7ritul lunii mai 2((1' &anca 6aional! particip! la primul s!u proiect de cooperare te*nic!' mpreuna cu alte &!nci central din +niunea /uropeana contribuie la consolidarea &!ncii 6aionale a Serbiei' &6& susin7nd domeniul ser#iciilor financiare de consum:unul dintre cele ase componente ala proiectului;. 2n ianuarie 2((1 ' &ulgaria ' /giptului ' timp de trei. rana ' Aermania ' Italia ' Arecia ' Dalta ' acord! un proiect de asisten! te*nic! ' 2n domeniul supra#eg*erii bancare ' &!ncii Centrale a

23

". Unicredit Bul1anC Bulgaria ".!. $/toric


Sistemul bancar bulgar este un sistem cu puine instituii de credit' comparati# cu celelalte ari europene' numar7nd n anul 2((1 doar 3(. 2n acest sistem predominante sunt b!ncile comerciale' fiind dominat de primele 5 b!nci din sistem' care dein 5B'" C din piaa' acestea fiindE +nicredit &ulban, : 14'5(C din acti#e;' DS0 &an,:12'5C;' acti#e;. +nited &ulgarian &an,:1('"BC din acti#e;' )aiffeisenban, &ulgaria : 1('33C din acti#e;' /uroban, / A &ulgaria: B'11C din

ig!.Sediul &!ncii +nicredit &ulban,

24

".-. (ip de in/tituie


&anca +nicredit &ulban, este cea mai mare banc! din &ulgaria n termeni de acti#e' de peste 11 milioane le#a la sf7ritul lunii decembrie 2((1. )eeaua +nicredit &ulban, face parte din grupul financiar +nicredit Aroup' lider european ce se ntinde at7t pe ntreg teritoriul !rii' c7t i dincolo de granie' pe piee bancare repre3entati#e cum ar fi cele din Italia' Aermania' -ustria' Croaia' /stonia' %urcia' Serbia' 8olonia' >etonia' )usia' )om7nia .a. &anca +nicredit &ulban, a fost fondat! n 11$4 nt7i ca &anc! de Comer :&ulgarian oreign %rade &an,;' & %&' cu sediul central n Sofia i cu un capital #!rsat de 4( milioane &A6' deinut 1((C de stat. Speciali3area iniiala a & %& a fost n pl!ile de comer e5terior i finanare. %reptat' banca a continuat e5tinderea reelei sale de b!nci corespondente n ntraga lume' desc*i37ndu.i birouri oficiale n >ondra' Niena si ran,furt. 2n 1111 & %& a fost prima banc! din &ulgaria care a trecut la programul SHift' prin care a consolidat n mod semnificati# performanele sale operaionale i mbunatait fiabilitatea tran3aciilor sale. Cu un an mai tar3iu -dunarea Aenerala -nuala a -ctionarilor a aprobat noul statut al b!ncii' constituind fundamentul <uridic pentru ca banca s! se de3#olte ca banc! comercial!' capitalul cresc7nd la 12(((((((( &A6 #!rsate integral i di#i3at n 12((((( p!rti n #aloare nominal! de 1((( &A6 fiecare. 2n 1114' -dunarea Aenerala -nual! a -tionarilor a adoptat o re3oluie pentru sc*imbarea numelui de & %& la &ulban,. +n fapt interesant a fost c!' de la fondarea sa' banca a fost cunoscut! printre partenerii s!i din str!in!tate ca &ulban,' din cau3a telegrafului.

".". Acionariat
&anca &ulban, a fost pri#ati3at! n anul 2(((' prin transferul aciunilor companiei de consolidare a &ancii +nicredito Italiano Spa i -llian3 -A' care au ac*i3iionat 13C' respecti# 5C din capitalul social al &ulban,. %ot atunci -A- a aprobat

25

noul statut al b!nciiE introducerea unui sistem de manangement pe dou! ni#eleE Consiliul de Supra#eg*ere i Consiliul de -dministraie. 2n anul 2((4' &ulban, a s!rbatorit ani#ersarea a 4( de ani ca cea mai mare banc! din &ulgaria i lider pe piaa incontestabil n termeni de acti#e' profitul net i capitalurile proprii.%otodat!' banca a semnat pentru ac*i3iionarea de actiuni de 1((C a societaii de leasing +nileasing' aceasta din urm! fiind redenumit! +nicredit >easing. 2ncep7nd cu anul 2(($ ncepe procesul de fu3iune ntre &ulban,' GN& &an, &ioc*im i Gebros &an,. %ot n acest an sunt stabilite companiile speciali3ate +nicredit Clarima &ulgaria si +nicredit actoring &ulgaria. Consolidarea grupului continu! n 2((B' c7nd este anunat! fu3iunea <uridic! tripla ntre &ulban,' GN& &an, &ioc*im si Gebros ban,. 6umele instituiei fu3ionate de#ine +nicredit &ulban,. Ca prim! etap! a fu3iunii dintre &ulban,' GN& &an, &ioc*im i Gebros &an,' la nceputul lunii aprilie 2((B Gebros &an, migrea3! la un sistem de informaii noi. 2n pre3ent +nicredit &ulban, este condus! de c!tre >e#on Gampart3oumian. De4a lungul acti#itaii sale' +nicredit &ulban,' a fost raspl!tit! pentru performane cu numeroase premii. 2ncepand cu anul 2(((' a fost premiat! n fiecare an p7n! n pre3ent ca fiind cea mai bun! banc! din &ulgaria de mai multe publicaii din domeniu. 2n 2(1( a fost desemnat! de c!tre /uromoneF4OCea mai bun! banc! de pri#ate ban,ing din /C/?' de c!tre ComputerHorld4nominali3are pentru OCel mai bun proiect I%?' de c!tre Alobal Custodian4OCea mai bun! banc! de ser#icii de custodie n &ulgaria?' iar de &usiness >ider4O8remiul responsabilitatea social! corporati#! n 2(1(E In#estitor n mediu?.

".8. O5erta de 1unuri 6i /ervicii


Secretul succesului grupului bulgar este implicarea n principal n acti#itai de retail ban,ing i corporate ban,ing' dar i n acti#it!i de pri#ate ban,ing. &anca colaborea3! cu ntreprinderi din toate sectoarele economice n str7ns! interaciune cu alte b!nci +niCredit Aroup./a ofer! di#erse produse de cas* management i oportunit!i fle5ibile de finanare.+niCredit &ulban, este un participant acti# pe pieele de capital 2$

bulgar! i finanelor internaionale. 2ncepand cu acti#it!ile de pri#ate ban,ing' +nicredit &ulban, a nceput s! ofere astfel de ser#icii din 2((3' n pre3ent deser#ind 15(((( de clieni i gestionand acti#e de peste 1(( miliarde euro. Ser#iciile oferite n acest domeniu constau nE locuri de sigurant! oferite clienilor pentru a p!stra lucrurile de #aloare:monede' obiecte de #aloare' titluri de #aloare' documente' colecii' etc;' garant7nd confidenialitate i securitateM al doilea tip de ser#iciu ofer! asigurarea depo3itelor la b!nci' prin &DI :&ulgarian Deposit Insurance stabilitatea generala n &ulgaria. +nicredit &ulban, ofer! n materie de retail ban,ing o gam! complet! de produse i ser#icii' menite s! satisfac! dar i s! atrag! clienii indi#iduali. 8rincipalele oferte i ser#icii oferite se concentrea3! n primul rand pe atragerea de depo3ite' clienii a#7nd posibilitatea de a alege forma cea mai a#anta<oas! spre a4i plasa economiile:standard depo3it' cretere cu 25C a depo3itelor' depo3ite e5tra' fle5i' ro,ada;. %otodat!' clientul are posibilitatea de a retrage sume n orice moment' din contul de economii la #edere' la alegere n &A6' +SD' /+)' A&8 i CG . +n alt segement n care +nicredit &ulban, este lider de piaa este cel al acordarii de credite' pun7nd la dispo3itia clientilor s!i at7t credite de consum' cu dob7n3i a#anta<oase' pentru fiecare tip de ne#oie' printre care credite de consum n &A6' credite de consum cu garanii dar i f!r! garatii' credite de consum cu garanie financiar!' in#estiii n educaie prin acordarea de credite studenilor' credite pentru liber profesioniti' descoperiri de cont pe card de debit cu ga< de creane' i o#erdraft4uri cu garanie financiar!' dar i credite ipotecare' pentru diferite tipuri de cerine' cum ar fi creditele prima cas! cu mprumut ipotecar unde clientul poate s!4i ia prima casa cu propria casa de mprumut ipotecar. +n alt tip de credit ipotecar este cel de tip &ridge' in care se ac*i3itionea3a o casa nainte de a o #inde pe cea #ec*e' iar dup! #7n3are se acoper! noile in#estii n totalitate sau parial f!r! ta5! de rambursare anticipat!M clienilor und;' consolid7nd astfel ncrederea n sistemul bancar i s! contribuie la creterea economic! i

2B

li se mai ofer! credite ipotecare pentru reconstrucie' pentru iniati#e de in#estiii pri#ate' dar i credite ipotecare uni#ersale. +nicredit &an, e5celea3! i n domeniul cardurilor de credit i de debit. Cardurile de credit ofer! clienilor posibilitatea de a #rea fondurile lor 24 de ore pe 3i la orice punct din lume. /le sunt o modalitate potri#it! de a pl!ti n site4uri comerciale' n ser#iiciile de utilitate i n pl!ile regulate. 2n ca3ul cardurilor de debit nu se percepe ta5a pentru operatiunile de retragere de numerar cu cardurile de debit emise de +nicredit &ulban, la 525 de -%D4uri +nicredit &ulban, n &ulgaria i la mai mult de 15((( din -%D4urile grupului din 1$ ari din /uropa. -l!turi de aceste operaiuni' +nicredit &ulban, este un lider pe piaa produselor de in#estiii n &ulgaria. De e5emplu banca ofer! pe acest segment' gestionarea portofoliilor de c!tre specialiti n domeniu' oferind lic*iditate ridicat!' transparent! n acti#itate' in#estitii n titlurile de #aloare bulgare c7t i pe pieele de capital' i gestionarea riscurilor. +niCredit &ulban, <oac! un rol de frunte printre b!ncile din ara n ceea ce pri#ete oferirea de ser#icii de custodie legate de in#estiiile n instrumente financiare interne i e5terne. +niCredit &ulban, a fost c7tig!tor al prestigiosului premiu pentru cel mai bun Custode &an, din &ulgaria' n re#ista Alobal custodelui b!nci internaionale de agent n pieele emergente sonda< pentru anii 2((5' 2(($' 2((B i 2((". +niCredit &ulban, ofer! ser#icii de custodie pentru companii de asigur!ri de pensii' organismele de plasament colecti#' societ!ile de asigurare' precum i la un num!r mare de clieni internaionali. +niCredit &ulban, este lider pe piaa bulgar! inter4bancara de sc*imb #alutar. %ran3actii de sc*imb #alutar' de asemenea' pot fi reali3ate prin intermediul sistemelor bancare electronice de +niCredit &ulban,. 2n plus fa! de retail ban,ing banca actionea3a i n domeniul corporate' oferind finanare pentru ntreprinderile de in#estiii din &ulgaria. Cerinele de in#estiii pentru proiecte pot #aria de la 2 milioane euro pana la 5( milioane euro' i dupa ca3' +nicredit &ulban, poate oferi finanare directa' fie sau sa aran<e3e un mprumut sindicali3at sau cofinanarea cu spri<inul b!ncilor partenere internaaionale n cadrul grupului +nicredit.

2"

".8. &voluii
2n ceea ce pri#este e#olutia b!ncii re3ultatele de la sf7ritul lunii decembrie 2((1' arat! c! num!rul de anga<ai ai b!ncii din &ulgaria era de 4.(((' num!rul de filiale a<ung7nd la 23( n toata ara. 8rincipalii indicatori din aprilie 2(1( arataE
(a1el nr.! 8rincipalii indicatori
Depo3ite clienti Credite -cti#e Capital comun 8rofit ul net $42(((((((:$.$Ccrestere fata de 2(("; B.3B miliarde &A6 11.511 miliarde le#a Surs!E *ttpEIIHHH.unicreditbulban,.bgIenI-boutJt*eJ&an,Iinde5.*tm 1$3$(((((( &A6 114.B 1.BC 12.1C ).)./ )aport cost4 #enituri 42."C

2n ultimul an' din cau3a politicii sale re3onabile i ncrederea clienilor s!i' +niCredit &ulban, a crescut cota de pia! a acesteia. >a sfarsitul anului trecut banca a fost numarul 1 n &ulgaria din punct de #edere al acti#elor' depo3itelor' creditelor' si capitalului actionar. +nicredit &ulban, are o strategie claraE centrarea pe client deoarece clientul satisf!cut este un motor de cretere a b!ncii.

21

8. DSD BanC Bulgaria 8.!. $/toric


&anca DS0 &an, a fost fondat! n 1151 n calitate de banc! de economii a !rii' ec*i#alentul C/C din )om7nia. 2n 1111 a fost transformat! ntr4o societate pe aciuni urm7nd ca n anul 2((3 s! fie ac*i3itionata de .%8 &an, Aroup. 2nainte de 11"1 DS0 era singura banc! care oferea credite pentru persoane fi3ice i companii. Dup! preluare' .%8 &an, Aroup a condus banca c!tre o cretere substanial!' at7t ca #olum c7t i ca profit. 2n anul 2((4 #aloarea total! a mprumuturilor acordate a crescut cu B4C n 2((4' #aloarea total! a depo3itelor a crescut cu 2"C iar profitul net a fost aproape dublat' fiind cu p7na la "(C mai mare n comparaie cu anul prelu!rii. /#olutia .%8 &an, a fost apreciat! i reflectat! at7t de satisfacia acionarilor c7t i de premiile primite. &anca a fost inclus! de c!tre re#ista orbes n topul celor mai importante 1((( companii la ni#el mondial' n #reme ce un studiu al publicatiei /uromoneF' supra#eg*eat de 54 de analiti financiari i in#estitori' a desemnat .%8 &an, ca fiind KCea mai performant! companie /st /uropeanaK' cu cea mai coerent! i mai con#ing!toare strategie de afaceri. .%8 &an, a primit 12 premii KCea Dai &una &anca din +ngariaK' al!turi de premii precum ODobile &an, of t*e PearK si OInternet &an, of t*e PearK.

3(

ig-. Sediul &!ncii DS0

8.-. Actionariat
2n pre3ent DS0 &an, este o subsidiar! a grupului .%8 &an,' cel mai important grup financiar din +ngaria' acesta ac*i3iion7nd DS0 &an, n 2((3. De asemea i DS0 &an, este actionar ma<oritar al subsidiarelorE DS0 -sset Dangement /-D' DS0 )odina -D' DS0 %rans SecuritF /..D' DS0 Aarancia Insurance /-D' DS0 Aarancia >ife Insurance /-D' DS0 Dercantil >easing /-D' i DS0 %ours /..D.

8.". O5erta de 1unuri 6i /ervicii


-cti#itatea DS0 &an, const! n principal n atragerea de depo3ite i acordarea de credite. -stfel c! n produsele i ser#iciile de retail ban,ing banca ofer! clienilor s!i o gama #ariat! ncepand de la carduri carduri de credit si de debit' credite acordate pentru di#erse ne#oi cum ar fi creditele auto' pentru constructii' de ac*i3iie' de ne#oi personale cu i f!r! ipotec!' credite prima cas!. De asemenea i oferta de produse de economisire

31

este larg!' clientii putand opta ntre conturi de economii' depo3itele la termen:care garantea3! posibilitatea creterii ratei de economisire datorit! efectului de capitali3are a dob7n3iiM posibilitatea administr!rii automate a depo3itului prin alegerea uneia dintre cele trei opiuni #alabile la scaden!M comisioane 3ero de desc*idere' lic*idare i retragere numerar;' certificate de depo3it nominati# cu discount' acesta fiind un produs destinat economisirii' nenegociabil' cu dob7nd! fi5!' n form! demateriali3at!' care ofer! clienilor posibilitatea de a plasa bani' pe o anumit! perioad! fi5! de timp. 8e segmentul de corporate ban,ing' banca bulgar! #ine n nt7mpinarea clienilor cu ser#icii de cas* managementM pac*ete de produse si ser#icii :fiecare pac*et este format dintr4un cumul de produse i ser#icii structurate' n funcie de ne#oile companiei tale i #olumul de acti#itate' i include ser#icii de cont curent :mentenan!' tran3acii;' produse bancare :carduri' depo3ite' direct debit;' internet ban,ing i alte ser#icii cone5e :asigur!ri;M precum i acti#itai de in#estiii pe pieele de capital.

8.8. &voluii
Considerat! un <ucator important' acti# pe piata &ulgariei' DS0 &an, deinea la sf7ritul lunii decembrie 2((1 acti#e de peste ".B3B milioane de &A6 ceea ce nseamn! o cota de piaa ce atinge 12'3C:12'5C in 2(("; din sistemul bancar bulgar. %otodata DS0 &an, raporta la sfaritul anului 2((1' faptul c! personalul bancar num!ra 3$$4 anga<ai fa! de 2((" c7nd num!rul acestora era de 3$$$. De asemenea' banca operea3! cu un numar de "B( -%D4uri' respecti# 4545 dispo3iti#e 8.S. DS0 &an, are cea mai mare reea sucursal! n ar! 4 1 centre regionale' 41 de centre financiare' 11 de sucursale' 24( birouri bancare i 11B repre3entane n ar!' dein7nd astfel o cot! de pia! de 2(C din toate reelele sucursal! n &ulgaria. /#oluia b!ncii n oferta de produse si ser#icii arata faptul c! mprumuturile c!tre clienii indi#iduali au atins 5311'1 milioane &A6' cresc7nd cu 1.5 fa! de 2(("' pe c7nd mprumuturile acordate companiilor ating cifra de 2(1$'$ milioane &A6'

32

semnal7nd o sc!dere cu B'2 fa! de anul precedent. 2n materie de depo3ite' banca a atras 5B11'2 milioane &A6 de la clienti' o cretere de "'4 fa! de 2((":$'4;. %oate acestea demonstrea3! eficiena i pragmatismul cu care DS0 &an, #ine n ntampinarea clientilor. %otodata' DS0 &an,' mpreuna cu .%8 &an, este acionar ma<oritar al subsidiarelor DS0 -sset management' DS0 )odina si DS0 >easing.

33

Bi1liogra5ie
1; C!praru' &ogdan' -cti#itatea bancar! 9 Sisteme' operaiuni i practice' /d. C.G.&ec,' &ucureti' 2(1( -: Bttp:EEFFF.1n1.1gEA1outU/EindeG.Bt0 ": Bttp:EEFFF.1ulltrend)1g.co0E5ile/EanalH/e/E5ileI!>Ien.pd5 8: Bttp:EEFFF.unicredit1ul1anC.1gEenEindeG.Bt0 <: Bttp/:EEd/C1anC.1gEpageEde5ault.a/pGJG0lIidKE1g)BGE

34