Sunteți pe pagina 1din 1

Inspecția financiară din subordinea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

Direcția inspectarea financiară în justiție , ordine publică și apărarea statului

CARACTERISTICA
Studentului stagier Popovici Dorina,
anul II(masterat), catedra Drept public ,Programul de masterat ”Drept financiar fiscal ”
Academia de Studii Economice din Moldova

Studentul stagier Popovici Dorina , pe parcursul perioadei de practică (23.11.2015-


26.12.2015) în cadrul Direcției inspectarea financiară în justiție , ordine publică și apărarea
statului a Inspecția financiară din subordinea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova a
avut o atitudine serioasă faţă de activitatea efectuată şi a manifestat un înalt nivel de pregătire
teoretică şi de aplicare a cunoştinţelor în domeniul Dreptului Financiar.
În perioada de stagiere, a avut posibilitatea de a lua cunoştinţă cu specificul activităţii,
în baza Hotărîrii de Guvern Nr.1026 din 02.11.2010 privind organizarea activității de inspectare
financiară. De asemenea, stagiarul s-a implicat activ în activităţile cotidiene.
În această ordine de idei, s-a familiarizat cu procedurile de avizare a proiectelor
Acordurilor, remise pentru examinare şi expunere; procedurile de certificare a copiilor
Acordurilor interstatale, la care Republica Moldova este parte; a avut cunoştinţă de
materialele informative şi actele normative, parvenite de la misiunile diplomatice ale
Republicii Moldova, acreditate în străinătate, şi cele ale misiunilor diplomatice
străine, acreditate în Republica Moldova; a îndeplinit activităţi conexe, precum
expedierea corespondenţei; înregistrarea şi repartizarea documentelor şi a scrisorilor
diplomatice.
Pe parcursul practicii, a dat dovadă de disciplină, de cunoaștere a științelor
economice