Sunteți pe pagina 1din 5

Baschetul este unul dintre cele mai răspândite sporturi de echipă din lume; se

caracterizează prin finețea, precizia și fantezia exercițiilor tehnice și tactice, prin talia
înaltă și calitățile fizice deosebite ale sportivilor, toate acestea implicate într-o luptă
sportivă care pretinde spirit de echipă și de sacrificiu, inteligență și rezistență
nervoasă.
Punctele sunt marcate prin aruncarea mingii (ochire) prin coș de sus; echipa care
acumulează mai multe puncte la sfârșitul jocului câștigă. Mingea poate fi făcută să
înainteze pe teren prin driblare sau pasând-o altor coechipieri. Actele fizice
nesportive (fault ) sunt penalizate și există restricții asupra modului în care este
folosită mingea (încălcări).
PLAN DE LECŢIE

Materiale necesare: 10 – 12 mingi de baschet


fluier,jaloane.
Loc de desfăşurare: sală de sport

Teme:

 Pasarea mingii din deplasare.

 Învăţarea conducerii mingii (driblingul).

 Aruncarea la coş cu o mână de pe loc.

 Regulament: paşi, dublu dribling.


Comunicări legate de: frontal Profesorul va monitoriza subiecţii
I. Partea - condiţiile de lucru, echipament, frecvenţă, conduită, disciplină, şi modul în care se efectuează
pregăti- punctualitate, prelucrarea procesului verbal de protecţie a muncii 3’ partea de incălzire pentru
toare - prezentarea cerinţelor, probelor şi normelor de control, precum şi a prevenirea eventualelor
conţinutului lecţiilor practice şi a modului de desfăşurare 4’ accidentări.
Organizarea colectivului de elevi: în linie pe un rand
- adunarea, alinierea şi salutul.
- anunţarea temelor lecţiei
- întoarceri pe loc la stanga, dreapta si stanga imprejur.
Pregătirea organismului pentru efort: 7’
- ex. de stretching în coloană de
- ex. din şcoala mersului, alergării, săriturii gimnastică câte 3
- încălzire individuală: fără minge, apoi cu minge
Influenţarea selectivă a organismului 7’
-rotări de braţe, bazin, aplecări, arcuiri,fandări
-Câte doi elevi faţă in faţă pasarea mingii cu două mâini de la piept 2’ pe perechi Să execute corect structura tehnică
II. Partea de la jumătatea terenului in deplasare. .(mingea să fie transmisă in propusă: pasă, reprimire-oprire,
funda- dreptul pieptului pentru a facilita prinderea ei) dribling şi aruncare la coş.
mentală Profesorul va observa dacă
-Acelaşi exerciţiu cu pasarea mingii de deasupra capului,se 2’ sportivii manifestă interes pentru
efectuează 5 repetări (pasa să fie oportună,rapidă şi precisă) exerciţiile şi procedeele
Individual demonstrate.
-Dacă elevii au un bagaj motric dezvoltat se pot executa si pasele Pentru evitarea intreruperilor se
speciale peste umăr, în cârlig, pe sub axilă, cu pământul etc. recomandă pasele scurte.

-4 jaloane aşezate la 5 m faţă de panoul de baschet cu distanţa de 1 individual


m intre ele, subiecţii vor efectua dribling printer ele urmată de
aruncare la coş.

Partea Conţinut Dozare Formaţii Indicaţii metodice


lecţiei
-Învăţarea aruncării la coş de pe loc: Nu se va insista pe executarea
 Aruncarea la coş din apropiere (1m), din unghi de 45 de 4’ acestor exerciţii la acele colective
grade faţă de panou, din dreapta. care nu au o pregătire motrică
 Executarea a 5 aruncări la coş de la linia de pedeapsă. corespunzătoare, pentru a nu le
Prinderea şi pasarea mingii este condiţionată de cei doi timpi 3’ îndepărta, creându-le sentimentul
regulamentari. de neputinţă.
 Din mers şi apoi uşoară alergare,săritură, imitarea prinderii
mingii, aterizare pe ambele picioare, pasă.
Metodica invăţării driblingului: 3’
 Dribling din mers,alergare-cu mana stangă/dreaptă.
 Pase in doi cu incrucişare utilizând driblingul, aruncare la
coş din dribling
 Dribling cu ocolire de obstacole 3’
Traseu: Câte doi, de o parte şi cealaltă a panoului, cei de pe partea
dreaptă au fiecare cate o minge: aruncarea la cos din dribling,
jucatorul corespondent aflat in partea stanga urmareste mingea la
panou, o recupereaza si schimba locul si rolurile intre ei;
Regulament
Abateri: paşi, dublu dribling

Strângerea mingilor de baschet. Profesorul îşi va exprima


III. Partea Alergare uşoară, de revenire. aprecierile pozitive sau negative
de Scurtă semnalizare asupra celor predate. 5’ frontal asupra activităţii desfăşurate.
încheiere Aprecieri asupra desfăşurării lecţiei şi asupra obiectivelor propuse.
Salutul