Sunteți pe pagina 1din 3

LICEU | ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ | ŞCOALĂ PRIMARĂ | GRÃDINIŢELE „ARC-EN-CIEL”

Instituţie asociată UNESCO


Certificat ŞCOALĂ EUROPEANĂ 2014-2017
Bucureşti, Str. Traian 160
021.252.46.65

Evaluare pentru limbi străine

Numele copilului: Sofia Maria Marinescu N=neatins


Grupa:Buburuze Î=în curs de dezvoltare
Evaluare: inițială /semestrială / finală A=atins
Profesori:
Limba engleză : Antonela Carpen
Limba germană : Ecaterina Ortansa Ioniță
Limba franceză : Oana Dobre

Limba engleză Limba germană Limba franceză


Obiectivul / comportamentul urmărit
N Î A N Î A N Î A
1. Să pronunțe corect folosind accentul și intonația specifică. X X X

2. Să perceapă corect sunetele limbii ( formarea auzului fonematic). X X X

3. Să folosească formulele convenționale uzuale în dialoguri simple, dirijate ( saluturile, comenzi X X X


simple de autoservire).
4. Să folosească un vocabular minimal, adaptat vârstei şi preocupărilor copiilor. X X X

5. Să formuleze enunțuri simple despre sine/persoane/activități din universul apropiat. X X X

6. Să acumuleze un vocabular care să cuprindă categorii de obiecte, ființe,calendarul activităților, X X X


noțiuni specifice temei parcurse.
7. Să desprindă sensul global al unui mesaj audiat ( o comandă, o propoziție sau un cântec). X X X
8. Să asocieze noțiunile învățate în contexte reale de viață. X X X

9. Să integreze cuvintele noi în enunțuri proprii, în contexte noi, diferite de cele în care au fost X X X
însușite.
10. Să-și însușească permanent cuvinte noi și expresii specifice limbii. X X X

Grad de implicare
Modalități de însușire a comportamentelor și de evaluare a acestora Limba engleză Limba germană Limba franceză
N Î A N Î A N Î A
1. Participă în timpul exercițiilor orale: ascultă și execută - ascultă și spune/repetă. X X X

2. Dă răspunsuri la întrebările profesorului. X X X

3. Se implică în jocuri didactice (cartonașe cu imagini, calendarul activităților sau al fenomenelor X X X


naturii, tabelul responsabilităților etc.)
4. Participă în cadrul jocurilor de grup (jocuri de mișcare sau cu cânt, expresii ritmate). X X X

5. Repetă cântecele și poeziile avute în vedere pentru pregătirea spectacolelor sau a momentelor X X X
artistice.
6. Rezolvă sarcinile de lucru de pe fișe. X X X

1. Observaţii

Prof.: Antonela Carpen

Sofia participă cu bucurie la activitățile de mișcare. A început, timid, să repete după profesor și sa se implice mai mult la orele de
limba engleză.

Prof.:Ecaterina Ortansa Ioniță

Maria se implică în activități, este curioasă și dornică să descopere lucruri noi și, deși este foarte mică, are o atenție sporită. Își
exprimă dorința de a participa la jocurile de rol, de grup și chiar individual. Are însă momente în care nu rezistă fizic, până la finalul
programului propus de grădinițele Arc-en-Ciel și chiar adoarme.

Prof.: Oana Dobre

Sofia participă ca observator la activităţile de limba franceză. Repetă timid după profesor. Sunt zile cȃnd ea nu participă la orele de
limba franceză deoarece este obosită și adoarme ȋ n braţele personalului auxiliar.

DATA :……………………………… SEMNĂTURA PĂRINTE : ……………………………………………………………………………………………