Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Sănătății a Republicii Moldova

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ” N. Testemițanu”

Departamentul medicină internă

Disciplina cardiologie

Șef Disciplină cardiologie: Profesor universitar, d.h.ș.m Valeriu Revenco.

Șef Disciplină cardiologie studenți: Profesor universitar, d.h.ș.m Liviu Grib.

Conducătorul grupei: Conferențiar universitar, Elena Samohvalov

Fișă de observație clinică

Pacienta –Seliutina Nadejda, 69 ani

Diagnostic clinic – Fibrilatie atriala paroxistica cu RTE inalt CHADS2 – VASc 3


puncte. Paroxism din 04.02.19 jugulat medicamentos. Hipertensiune arteriala gr.
II, risc aditional foarte inalt. IC II(NYHA). Dislipidemie. Obezitate gr II -(OMS).

Studenta –

Anul IV, Grupa

Facultatea: Medicină I

Chișinău,2019
Date de paşaport

1.Date generale

Numele și prenumele: Seliutina Nadejda

Anul și data nașterii: 27.05.1949 , 69 ani

Sex:feminin

Domiciliu : mun. Chișinău, sect. Ciocana, str. M. Spataru

Data internării: 14.02.2019

Post de muncă: pensionara

Asigurat: asigurat

Diagnostic de trimitere: Fibrilatie atriala paroxistica cu RTE inalt. Paroxism din 04.02.19.

Diagnosticul clinic : Fibrilatie atriala paroxistica cu RTE inalt CHADS2 – VASc 3 puncte. Paroxism din
04.02.19 jugulat medicamentos. Hipertensiune arteriala gr. II, risc aditional foarte inalt. IC II(NYHA).
Dislipidemie. Obezitate gr II -(OMS).

Data externării: 20.02.2019

2.Acuzele:

Pacienta prezintă la internare

Acuze principale:

 Dureri precordiale, cu caracter constrictiv, localizate retrosternal care apar la efort fizic moderat, fa
ra iradiere;
 Dispnee inspiratorie la efort fizic moderat;
 Palpitații;
 Cefalee cu localizare occipitală;
 Majorarea tensiunii arteriale pîna la valoarea de 130/200 mmHg;

Acuze secundare:

 Slăbiciune generală.
 Fatigabilitate.
 Acufene
 Vertij
 Tremor
 Astenie depresie
 Frica de moarte
 Diminuarea capacitatii de munca

3.Istoricul actualei boli:


Se consideră bolnavă de 22 ani de HTA, de cînd i-au fost înregistrate valorile maxime de 180/100 mmHg.
Starea s-a agravat cu aparitia palpitatiilor cardiace, dispnee la efort fizic . Pe 04.02.19, cu acuzele sus numit
e s-a adresat la medicul de familie care a efectuat EKG-paroxism de fibrilatie atriala, a chemat AMU si a fost
internata la spitalul Clinic Municipal „Sfinta treime” in sectia de Recuperare cardiaca pentru restabilirea rit
mului si administrarea tratamentului specializat.

4.Anamneza vietii: A crescut în condiții satisfăcătoare. S-a dezvoltat conform normelor de virsta.Condițiile
de trai și alimentație sunt satisfăcătoare. Pacienta are 2 copii.

5.Deprinderi nocive: Pacient nu fumează și nu consumă băuturi alcoolice.

6.Antecedente personale patologice:

1972- apendectomie
1989-colecistotomie
1997-hipertensiune arteriala
1999-lipom sinul drept
2013-hernie de disc
2014 hernie abdominala
7.Anamneza alergologică:Reacții alergice neaga.

8.Antecedente eredocolaterale: neaga

9. Factori de risc : - colesterolul 7.6


- hipertensiune
- obezitate
10.Scorul SCORE

Femeie, Virsta 69 ani, Colesterolul 7.6, Hipertensiune arterială, Scorul –10-14 % de a face ICV major în
următorii 10 ani.

DATE OBIECTIVE

Starea prezentă a bolnavului

1.Inspecția generală:

Starea generala gravitate medie, stabila,conștiința clară:flexibilitate în gîndire,orientare și acțiune.


Facies:obișnuit.
Pozitia bolnavei:activă.

Tulburări de conștiință nu are la moment.


IMC-39,8 indică obezitate gradul II
Tegumente și mucoasele vizibile:
Culoarea – roz-pale. Umiditatea și elasticitatea – satisfăcătoare.
Unghiile – forma semiovală, roz pale, puls capilar negativ.
Țesutul adipos – mărit. Depuneri de țesut adipos moderate se observă în regiunea abdominală.
Edeme – se observă edeme gambiene
Sistemul ganglionar limfatic – ganglionii occipitali, auriculari, cervicali anteriori și posteriori, supra- și
infraclaviculari, axilari, cubitali, inghinali, poplitei nu sunt măriți în volum și nu se palpează, pacienta nu
acuză dureri la palpare.
Capul – proporțional corpului, punctele dureroase lipsesc.
Gîtul – proporțional, deformații nu sunt prezente. Pulsație patologică a arterelor carotide – absente.
Turgescența venelor – absentă.
Mușchii – dezvoltați satisfăcător. Putere și rezistență satisfacători conform vîrstei, indolori la palpare, fără
regiuni de atrofie.
Oasele – fără modificări patologice

APARATUL RESPIRATOR
Acuze:

La momentul curației pacienta prezintă dispnee inspiratorie la efort moderat

Inspecția:

Nasul – ambele aripi ale nasului participă în actul de respirație.


Vocea – neschimbată.
Cutia toracică –
Fosa supra și înfraclaviculară nu se vizualizează
Participarea abelor semitoarace la respirație este identică și uniformă din ambele părți.
Mușchii intercostali nu participă la respirație.
Tipul respiratiei – abdominal
Frecvența respirației – 17/ minut.
Palparea:

Determinarea elasticității cutiei toracice – păstrată

Evidențierea punctelor dureroase - nu se determina.

Transmiterea vibrațiilor vocale – freamătul vocal anterior, lateral și posterior este uniform și identic din
ambele părți.

Sincronitatea ambelor semitorace în actul de respiratie – ambele semitorace participa sincron la actul de
respirație.

Percuția:

Percuția comparativă – sunet clar pulmonar. Timpanism și matitate nu se determina.

Percuția topografică :

Dreapta Stînga

Parasternală sp. V

Medioclaviculară C VI

Anterioară C VII C VII

Medie C VIII C VIII


Posterioară C IX C IX

Scapulară CX CX

Paravertebrală C XI C XI

Hilul pulmonar – se percutează 3 cm lateral de vertebra IV toracală.

Auscultația:

Murmur vezicular inasprit.


Zgomote respiratorii supradăugate –nu se auscultă.
Bronhofonia – în sectoarele simetrice este identică.

Sistemul cardio-vascular

Acuze:

 Dureri precordiale, cu caracter constrictiv, localizate retrosternal care apar la efort fizic moderat, fa
ra iradiere;
 Dispnee mixta la efort moderat;
 Palpitații;
 Cefalee cu localizare occipitală;
 Majorarea tensiunii arteriale pîna la valoarea de 180/100 mmHg;

Inspecția:La inspecția vaselor gîtului nu se detrmină pulsația patologică a arterelor carotide.Puls venos nega
tiv.La inspeția regiunii precordiale:bombare precordială absentă,șoc cardiac absent,pulsații epigastrice abse
nte.

Palparea:

Caracteristica șocului apexian:


Sediul – sp V intercostal pe stînga, cu 1,5 cm medial de linia medioclaviculară.
Suprafața – 2,5cm
Amplitudinea – obișnuită
Rezistența – moderată
Mobilitatea – obișnuită

Absența deficitului de puls


Șocul cardiac ( în epigastru) – pulsația absentă.
Freamătul sistolic (vibrația aortei sau arterei pulmonare în spațiul intercostal II la marginea sternului din
dreapta și din stînga) – lipsește
Freamătul diastolic (vibrația ventricolului stîng) – absent
Percuția:

Matiatea relativă cardiacă

Limita dreaptă – spațiul IV intercostal, 1,5 cm lateral de stern


Limita stîngă – spațiul V intercostal, 1,5 cm medial de linia medioclaaviculară
Limita superioară – coasta III pe linia parasternală stîngă.

Matitatea absolută a cordului

a) Limita dreapta- trece pe marginea stinga a sternului


b) Limita stinga a matitatii absolute este localizata cu 4 cm in sens interior de limita matitatii relative.
c) Limita superioara este localizata pe coasta a III-a.
Lățimea pediculului vascular – în pațiul II intercostal, care la pacienta este egal cu 6 cm.

Configurația inimii pe spațiile intercostale

Sp. Intercostal Dreapta Stînga

I Marg. sternului Marg. Sternului

II Marg. sternului Marg. Sternului

III 0,5cm lat. de stern 1cm lat. de stern

IV 1cm lat. de stern 1,5cm lat. de stern

V 1,5 cm medial de linia medioclaviculară

Distanța transversală – (3cm) + distanța de la limita stîngă a cordului pînă la mijlocul sternului (8cm) = 11
cm

Auscultația:Zgomotele sunt ritmice,atenuate.Zgomotul 2 nu este accentuat pe aortă.

FCC-66/min.

Pulsul-66 bătăi/min

TA la momentul curației 130/70 mmHg.

Examinarea vaselor sangvine

Inspecția și palparea arterelor:La inspecția si palparea arterelor radiale, carotide, femurale, poplitei,
arterelor dorsale a piciorului pulsul e prezent. Nu s-au depistat manifestări patologice.

Pulsul pe arterele radiale e identic la ambele mîni, ritmic, frecvența 80 b.p.m, umplerea si amplitudinea
sunt în normă. Deficitul de puls si pulsul capilar-nu se depisteaza prin compresiunea unghiei prin parti.
La auscultația arterelor carotide modificări nu sunt. Dublu ton Traube si dublu suflu Durozieiz pe arterele
femurale nu au fost identificate.

prezenta varicelor, au aparut dupa a doua nastere.

Auscultația venelor gitului:Nu s-a determinat zgomotul de drimbă(care poate fi depistat prin ascultarea
venelor jugulare sub formă de vîjîit) sau sufluri.

Sistemul digestiv
Acuze:La momentul curației pacienta nu prezintă acuze. Deglutiția este indoloră și liberă.

Inspecția:

Mucoasa cavității bucale, a limbii și gingiilor e de culoare roz-pală.

Vălul palatin este de culoare roz pal. Amigladele sunt într-o stare satisfăcătoare.

Forma abdomenului este simetrică, participă la respirație. Peristaltica nu este vizibilă. Circulația venoasă
colaterală și herniile lipsesc.

Palparea:

Superficială

La fel nici semnele de iritare peritoneală (simptomul Blumberg) nu se depistează.

Profundă

Colonul sigmoidian nu se palpează

Cecul nu se palmează

Ileonul nu se palpează

Colonul transvers nu se palpează

Colonul ascendent nu se palpează

Percuţia:La percuția abdomenului se evidențiază prezența unui timpanism localizat în fosa iliacă dreaptă
(cecul), mezogastru (ansele intestinale), epigastru și hipocondrul stîng (stomacul și flexura splenică a
colonului).

Lichid liber în cavitatea abdominală nu s-a evidențiat.Nu se depistează semnul Mendel,semnul


Chelaiditis(interpozitia colonului).

Auscultaţia.La auscultaţie se auscultă garguimentul intestinal.Frotația peritoneală lipsește.

Ficatul
Inspecţia-Nu se evidențiază pulsație în hipocondrul drept.Nu proemina in aceasta regiune.

Percuţia:*Marginea superioara a ficatului, se percutează de sus în jos pe liniile verticale, iar limita s-a
evidentiat după diferența dintre sunetul percutor clar al plămînului și sunetul matității ficatului.
*Limita superioară s-a determinat:

la nivelul linei parasternale drepte – pe marginea superioră a coastei a VI

pe linia medioclaviculară dreaptă – pe coasta a VI-a;

pe linia axialară anterioară - pe coasta a VII-a.

*Limita inferioară a ficatului se determină prin metoda Obrazțov-Strajescko.

Pe linia axilară anterioară dreaptă – pe coasa a X-a;

Pe linia medioclaviculară – pe marginea inferioară a arcului costal drept;

Pe linia parasternală dreaptă – cu 2 cm mai jos de marginea inferioră a procesului xifoid;

Pe linia mediană anterioară – cu 4-6 cm mai jos de marginea inferioră a procesului xifoid.

Palpaţia – nu se palpează.

Vezica biliară- Palpare- semnul Murphy pozitiv.Colecistită cronică cu stază biliară

Pancreasul- nu se palpează.

Sistemul uro-genital

Acuze :

Micțiuni libere, fără dureri sau arsuri, de cca 2-3 ori pe parcursul nopții ce denotă prezența Adenomului de
prostată. Incontinență de urină sau retenție neagă.

Inspecția:Hiperemia sau tumefierea pielii în regiunea lombară lipsește. Edeme în regiunea membrelor
inferioare nu se determină.

Palparea:Rinichii nu se palpează.

Percuția:Semnul de tapotament (Giordano) negativ bilateral.

6. SISTEMUL ENDOCRIN

Inspecția:Țesut adipos subcutanat supradezvoltat (pliul 2,5 cm în spatiul Traube). Exoftalmie, simptomele
Groefe, Mobius, Shentelwag negative. Pilozitate in normă de tip masculin.

Palparea: Nu se simt indurații sau chisturi. Nu se atestă senzații dolore, nici prezența unor proeminări.

8.Starea neuro-pishică și organele de sensibilitate

Conștiinta este clară. Acesta se orientează bine în spațiu, răspunde adecvat la întrebări, înțelege bine
realitatea. Stare de comă, spoor, obnulație, tupor, delir, halucinații nu sunt prezente.
Valuri de căldură, dureri pe traiectul trunchiurilor nervoase nu acuză.

Convulsii cronice, tremurici, mișcări ale membrelor nu se depistează.

Pacienta nu acuză parestezii, anestezii, tremurici, senzație de răcire a membrelor.

În cadrul sensibilității tactile, dureroase, termice nu se atestă dereglări patologice cum ar fi diminuare
sensibilității.

ARGUMENTAREA DIAGNOSTICULUI PRELIMINAR

Luind in consideratie :

Acuzele pacientei:

Acuze principale:

 Dureri precordiale, cu caracter constrictiv, localizate retrosternal care apar la efort fizic moderat, fa
ra iradiere;
 Dispnee inspiratorie la efort fizic moderat;
 Palpitații;
 Cefalee cu localizare occipitală;
 Majorarea tensiunii arteriale pîna la valoarea de 130/200 mmHg;
Acuze secundare:

 Slăbiciune generală.
 Fatigabilitate.
 Acufene
 Vertij
 Tremor
 Astenie depresie
 Frica de moarte
 Diminuarea capacitatii de munca
Istoricul actualei boli:

Se consideră bolnavă de 22 ani de HTA, de cînd i-au fost înregistrate valorile maxime de 180/100 mmHg.
Starea s-a agravat cu aparitia palpitatiilor cardiace, dispnee la efort fizic . Pe 04.02.19, cu acuzele sus numit
e s-a adresat la medicul de familie care a efectuat EKG-paroxism de fibrilatie atriala, a chemat AMU si a fost
internata la spitalul Clinic Municipal „Sfinta treime” in sectia de Recuperare cardiaca pentru restabilirea rit
mului si administrarea tratamentului specializat.

Anamneza vieții: prezența factorilor de risc ca virsta, HTA, obezitatea.

Examenul obiectiv: edeme gambiere


Auscultatia: murmur vezicular inasprit
putem presupune diagnosticul prezumtiv- Fibrilatie atriala cu RTE inalt CHADS2 Vasc 3 puncte.Paroxism
din 04.02.19 jugulat medicamentos. Hipertensiune arteriala gr.2, risc aditional foarte inalt. IC 2-NYHA.
Obezitate gr.2-OMS.

PLANUL INVESTIGATIILOR DE LABORATOR SI INSTRUMENTALE


Explorari paraclinice:

 ECG - pentru determinarea semnelor de fibrilatie arteriala: Distante RR iregulate, Lipsa undei P,
Prezenta undelor “f”, largirea complexului QRS¿130ms, sechele de infarct miocardic.
 ECOCG: Dilatarea AS(<23mm) /AD (<29mm)
 Oftalmoscopie ( retinopatie hipertensiva )
 USG renichilor (modificări patologice în urma HTA)
 CT creierului (complicatii cerebrale ale HTA)
 Radiografia toracica (evidentierea gradului de afectare a cordului și plaminilor )
 Analiza generala a singelui (anemia)
 Analiza biochimica a singelui (?)
 Lipidograma( colesterol total > 5 mmol/ l, LDL> 2,5, HDL< 1,2, TG >1,7)
 Analiza generala a urinei (?,)

Rezultatele analizelor

Electrocardiografia

(04.02.2019)

Aritmie sinusala cu FCC: 200 – 85 b/min (tahicardie). Axul electric al cordului deviat spre stinga.

Prezenta undelor “f”.

(05.11.2019)

Aritmie sinusala cu FCC: 90 b/min. Axul electric al cordului deviat spre stinga. Artefact in V4. Prezenta
undelor “f”.

Radiografia cutiei toracice ( 08.02.2019)

Grilaj costal - integru.


Desenul pulmonar – deformat, preponderant bazal.
Hilii pulmonari – largiti, hipervolemici, cafalizati.
Sinusurile pleurale costo-diafragmale- libere.
Cupola diafragmala – neta, clara, situate la coasta VI.
Mediastinul nu este deplasat.
Cord – normal dimensionat.Aortoscleroza usoara

Analiza generala a singelui(05.02.2019)

10.11.16 Norma

Hemoglobina 132 130,0-160,0 g/l

Eritrocite 4.33 4,0-5,0*10 l

Indice de culoare 0,92 0,85-1,05

Hematocritul 40,2 40,0-48,0 %

Trombocite - 180,0-320,0*10 l

Leucocite 5.6 4,0-9,0*10 l


Neutrofile nesegm. 6,0 1,0-6,0

Neutrofile segm. 47,0 47,0-72,0

Eozinofile 2 0,5-5,0

Limfocite 38,0 19,0-37,0

Monocite 7,0 3,0-11,0

Viteza de sedmintare a 20,0 2,0-10,0 mm/h


hematiilor

Conluzie :

Viteza de sedimentare a hematiilor crescuta, limfocitele putin peste limita de sus, ceea ce ne vorbeste
despre un posibil process inflamator.

Analiza urinei(05.02.2019)

Cantitatea: 40 ml
Culoarea: galben
Transparenta - tulbure
Densitatea relativa: 1010
Proteine: 0,1
Reactie: acida
Leucocite: 55-60
Mucozitate +
Cristale se acid uric -
Bacterii +++
Concluzie:

Leucocitele crescute precum si bacteriile +++ ne vorbesc de un proces inflamator acut infectios.

Examenul biochimic (05.02.19)

10.11.16 Norma

Uree 11.0 4,1-7,1 mmol/l

Creatinina 120,0 53-106mcmol/l

Acidul uric 350 155-357mcmol/l

Biilirubina totala 10,9 5-21 mcmol/l

Bilirubina conjugata 2,3 0-3,4 mcmol/l

Bilirubina libera 8.6 4,1-5,9 mmol/l

Glucoza 5,3 3,89-5,84 mmol/l

ASAT 10 0-40.0 u/l

ALAT 17 0-49.0 u/l


Concluzie :

Ureea si Creatinina crescuta vorbesc despre o posibila insuficienta renala, iar bilirubina libera crescuta
despre un icter hepatic sau o obstructive intra/extrahepatica.

Diagnosticul clinic:

In baza investigatiilor instrumentale:

Electrocardiografia

(04.02.2019)

Aritmie siusala cu FCC: 200 - 85 b/min (tahicardie). Axul electric al cordului deviat spre stinga.Prezenta
undelor “f”.

(05.11.2019)

Aritmie sinusala cu FCC: 90 b/min . Axul electric al cordului deviat spre stinga. Artefact in V4. Prezenta
undelor “f”.

Radiografia cutiei toracice ( 08.02.2019)

Grilaj costal - integru.


Desenul pulmonar – deformat, preponderant bazal.
Hilii pulmonari – largiti, hipervolemici, cafalizati.
Sinusurile pleurale costo-diafragmale- libere.
Cupola diafragmala – neta, clara, situate la coasta VI.
Mediastinul nu este deplasat.
Cord – normal dimensionat.Aortoscleroza usoara

In baza analizei generale a singelui: VSH 20,0 mm/h si limfocitele 38,0


biochimice: uremie (urea 11,0 mmol/l); creatinina (120,0 mmol/l), dislipidemie (bilirubina libera 8,6
mmol/l)

In baza analizei de urina : leucocite 55-60%, bacterii +++

Sa stability diagnosticul de : Fibrilatie atriala cu RTE inalt CHADS2 Vasc 3 puncte.Paroxism din 04.02.19
jugulat medicamentos. Hipertensiune arteriala gr.2, risc aditional foarte inalt. IC 2-NYHA. Dislipidemie.
Obezitate gr.2-OMS.
Tratamentul și recomandari:

1. Nefarmacologic:

 Monitorizarea TA
 Reducerea aportului caloric zilnic
 cresterea consumului de legume și fructe, care prin continutul de potasiu favorizeaza scaderea
tensunii arteriale;
 imbogatirea dietei cu cereale integrale, seminte, nuci;
 reducerea cunsumlui de sare, cafea, condimente, grasimi (in special saturate), dulciuri concentrate
cu zahar rafinat;
 Plimbări la aer liber, pînă la 2 km, zilnic
 includerea in regim al produselor bogate in acizi grasi omega3, potasiu, magneziu și calciu, și cit mai
sarace in sodiu;
 Evitarea stresului psiho-emoțional
 Evitarea produselor bogate în colesterol(unt, untură, ouă, ciocolată).Pentru profilaxia dislipidemiei.
 Respectarea regimului de lucru și de odihnă.
 Controlul masei corporale (IMC≤ 25 ¿
 Consultarea regulate la cardiolog, endocrinolog

2. Masuri farmacologice

Lercamen 10 mg, o data pe zi - este un blocant selectiv al canalelor de calciu, blocantele selective ale
canalelor de calciu scad tensiunea arterială mărită prin relaxarea musculaturii netede ale vaselor.

Enalapril 0.02 – o data pe zi, dimineata; preparat hipotensiv care inhiba enzima de conversie a
angiotensinogenului

Indapamid, 1,25 mg dimineața – diuretic din gruppa tiazidelor, la nivelul partei corticale a nefronului inhibă
absorbtia Na, Cl și stimuleaza diureza.

Cardiomagnil (acid acetilsalisilic) 75 mg, o data pe zi - medicamentul antiagregant, care inhiba COG – 2 si
diminueaza sinteza tromboxanului.

Rozuvastatin 10 mg, o data pe zi - preparat hipolipidemic, inhibeaza sinteza predecesorului de colesterol.

Amiodarona 5 mg/kg i.v. peste o ora – medicament antiaritmic utilizat pentru tulburarile de ritm cardiac
(FA)

Diagnostic diferential

Semne Hipertensiune arterială esențiala Hipertensiune renală

Acuze Cefalee, ameteli de cap, dispnee la efort Cefalee, dureri in regiunea lombara,
fizic moderat, Palpitații edeme la partea de sus a corpului

Anamneza HTA esențiala la părinți, Dislipidemie Calculi in rinichi

Tensiune arterial Mai sus de 140/90 mm Hg Mai sus de 140/80 mm Hg


(tensiunea arterial diastolica in norma)
Analiza gen.sang. In norma Leucocitoza

Examen biochimic Colesterolemie, trigliceridele crescute Hipoproteinemie, uremie, creatinemie

Ex.sumar al urinei Fara schimbari Proteinurie, hematuria, bacteriuria,


leucociturie
ECG Semne de hipertrofie a VS Fara schimbari

USG rinichilor Rinichii fără schimbări patologice Patologie renală


Semne Fibrilatie atriala Fibrilatie ventriculara
reprezintă pierderea activităţii reprezintă pierderea activităţii
electrice organizate a electrice organizate a
atriului ventriculului
EKG * Distanțe RR iregulate * Lipasa complexurui PQRST si
* Lipsa undei P inlocuirea lui cu
* Unde ”f” mici *unde ”f” mici
*Amplitudinea undelor este *Amplitudinea undelor este
variabilă variabila
*400-600/min, cel mai bine *400-600/min, cel mai bine
vizibile în derivaţiile DII, DIII, V1 vizibile în derivaţiile DII, DIII,
* absenţa liniei izoelectrice V1variabilă
* absenţa liniei izoelectrice
Tratament Se prefer antiaritmice ca: *cele benigne necesita tratament
*Amiodarona numaiin masura in care sunt
*Dronedarona simptomatice(Bolnavii raspund in
*Flecainida general favorabil la administrarea
*Propafenona de betablocante in doze mici
*d,l sotalol ( propranolol)
(in functie de patologia vasculara) *cele maligne necesita tratament
avand ca obiectiv principal
prevenirea FV si a mortii subite.
Se prefera ca si antiaritmic
amiodarona ( 200-400mg\zi)

EVOLUTIA BOLII

04.02.2019

Starea generala a pacientei de gravitate medie cu dinamica pozitiva. Pacienta acuza cefalee, palpitatii
cardiace, slabiciune, dispnee la efort moderat. Ob-v: tegumente roz-palide. Edeme gambiere. In plamini
murmur vizicular inasprit. Zgomote cardiace ritmice, sonore. TA 170/85 mmHg; FCC – 200-85 b/min; Sa
96%. Ritm FA.Abdomen moale, indolor la palpare. Tranzit intestinal pastrat, mictiuni libere, indolore.Scaun
present. Pacienta continua tratamentul conform foii de inticatii.

05.02.2019

Starea generala a pacientei de gravitate medie cu dinamica pozitiva. Pacienta acuza cefalee, palpitatii
cardiace, dispnee la efort moderat. Ob-v: tegumente roz-palide. Edeme gambiere. In plamini murmur
vizicular inasprit. Zgomote cardiace ritmice, sonore. TA 140/80 mmHg; FCC – 90 b/min; Sa 96%. Ritm
FA.Abdomen moale, indolor la palpare. Tranzit intestinal pastrat, mictiuni libere, indolore.Scaun present.
Pacienta continua tratamentul conform foii de inticatii.

13.02.2019

Starea generala a pacientei satisfacatoare. Pacienta acuza cefalee, dispnee la efort moderat. Ob-v:
tegumente roz-palide. Edeme gambiere. In plamini murmur vizicular inasprit. Zgomote cardiace ritmice,
sonore. TA 130/80 mmHg; FCC – 54 b/min; Sa 96%. Ritm FA.Abdomen moale, indolor la palpare. Tranzit
intestinal pastrat, mictiuni libere, indolore.Scaun present. Pacienta continua tratamentul conform foii de
inticatii.
EPICRIZA

Pacienta Seliutina Nadejda (69 ani), a fost internata la Spitalul Municipal Nr.3, sectia de cardiologie, pe data
de 04.02.2019.
La internare prezenta urmatoarele acuze:

Acuze principale:

 Dureri precordiale, cu caracter constrictiv, localizate retrosternal care apar la efort fizic moderat, fa
ra iradiere;
 Dispnee inspiratorie la efort fizic moderat;
 Palpitații;
 Cefalee cu localizare occipitală;
 Majorarea tensiunii arteriale pîna la valoarea de 130/200 mmHg;

Acuze secundare:

 Slăbiciune generală.
 Fatigabilitate.
 Acufene
 Vertij
 Tremor
 Astenie depresie
 Frica de moarte
 Diminuarea capacitatii de munca

Din anamneza este cunoscut ca pacienta sufera de HTA de la 48 ani.


In urma examenului obiectiv sa stabilit prezenta edemelor gambiene
Auscultativ – murmur vezicular inasprit
S-au efectuat urmatoarele investigatii:
Explorari paraclinice

1. Electrocardiograma
2. Radiografia toracica
Teste de laborator

1. Hemoleucograma
2. Biochimia singelui
3. Examen de urina
S-a stabilit diagnosticul clinic: Fibrilatie atriala cu RTE inalt CHADS2 Vasc 3 puncte.Paroxism din 04.02.19
jugulat medicamentos. Hipertensiune arteriala gr.2, risc aditional foarte inalt. IC 2-NYHA. Dislipidemie.
Obezitate gr.2-OMS.

Pacienta a administrat:

 Lercamen 10 mg
 Enalapril 0.02
 Indapamid, 1,25 mg
 Cardiomagnil (acid acetilsalisilic) 75 mg
 Rozuvastatin 10 mg
 Amiodarona 5 mg/kg i.v.
In dinamica starea pacienta este cu ameliorare.

Pacienta se externeaza pe data de 14.02.2019, cu urmatoarele recomandari:

1. continuarea tratamentului ambulator permanent: cu


 Lercamen 10 mg
 Enalapril 0.02
 Indapamid, 1,25 mg
 Cardiomagnil (acid acetilsalisilic) 75 mg
 Rozuvastatin 10 mg
 Amiodarona 5 mg/kg i.v.
2. Evidenta la medic cardiolog, endocrinolog
3. Monitorizarea TA
4. Reducerea aportului caloric zilnic
5. cresterea consumului de legume și fructe, care prin continutul de potasiu favorizeaza scaderea
tensunii arteriale;
6. imbogatirea dietei cu cereale integrale, seminte, nuci;
7. reducerea cunsumlui de sare, cafea, condimente, grasimi (in special saturate), dulciuri concentrate
cu zahar rafinat;
8. Plimbări la aer liber, pînă la 2 km, zilnic
9. includerea in regim al produselor bogate in acizi grasi omega3, potasiu, magneziu și calciu, și cit mai
sarace in sodiu;
10. Evitarea stresului psiho-emoțional
11. Evitarea produselor bogate în colesterol(unt, untură, ouă, ciocolată) pentru profilaxia dislipidemiei.
12. Respectarea regimului de lucru și de odihnă.
13. Controlul masei corporale (IMC≤ 25 ¿

S-ar putea să vă placă și