Sunteți pe pagina 1din 6

Fișă de observație a lecției

Data: 11.11.2020

Clasa a IV-a

Şcoala: Sc. Gimnaziala Matei Barbu

Cadru didactic: Prof. Dana Tufeanu

Student practicant: Ilie Mihaela

Subiectul lecţiei: Scrisoarea a III- a de Mihai E ( Exersarea memoriei – cu rimă și ritm.)

Tipul lecției: Lecţia de recapitulare si sistematizare a cunoștințelor și abilităților (consolidare )

COMPETENTE SPECIFICE OBIECTIVE OPERATIONALE

1.3. Sesizarea abaterilor din mesajele audiate în vederea O1: înțeleagă semnificațiile cuvintelor si expresiilor in funcție de contextul in
corectării acestor care apar;
O2: sa retina sensul informațiilor esențiale din versurile date;
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ dintr-un O3: identifice personajele;
film /a unui personaj imaginar urmărind un set de repere O4: sa distingă limbajul poetic de cel obișnuit;

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii O5: Să tragă o concluzie pe baza poeziei.
textelor informative sau literare
Nr. Etapele Obiec Activitatea Activitatea Metode Modalități de evaluare
crt. lecției tive profesorului elevilor Mijloace didactice
opera Modalități de
țional organizare a activității
e Timp:40 minute
1. Moment Monitorizează Elevii se conectează Exercițiul , Conversația observarea sistematică a
organizatoric activitatea elevilor pe platformă Explicație, Munca cu comportamentului elevilor
Manualul
Comunică elevilor
Elevii corectează tema
Reactualizarea tema lecției precum și
2. cunoștințelor obiectivele urmărite, pentru acasă. Laptop, Manualul,
anterioare plus planul de Caietele elevilor,
autoevaluarea pe baza
O1 consolidare Auxiliare
rezultatelor obținute
Elevii recita cu voce
Oferă explicații tare poezia Scrisoarea
Prezentarea O2 a III-a de Mihai Activitatea frontală,
suplimentare
materialului individuală
Eminescu.
stimul
inter-evaluarea
3. Comunică sarcinile de
lucru
Citesc selectiv,
O3 Evaluează activitatea anumite enunțuri. aprecierea globală, individuală
elevilor Elevii citesc explicația
Precizarea O4 ghilimelelor, si
titlului și a Comunică elevilor punctele de suspensie
obiectivelor O5 tema pentru acasă
O6 Copiii alcătuiesc
4. propoziții in care
O7 folosesc aceste semne
grafice .
Elevii transcriu in
caiet de la pag 46 def.
Dirijarea punctele de suspensie
învățării
Elevii rezolvă de la
5. Obținerea pag 45 - descoperim
performanței
Acestea primesc tema
Încheierea pentru acasă.
6. activității
Pagina 46 /2- de
7.
transcris pronunțăm și
scriem și ex. 1,2 de la
exersăm.
Exercițiu de reflexie

Nr. ctr. Aspecte pozitive și negative


1 - Doamna învățătoare își dă tot interesul pentru a crea o activitate interactiva
și pe înțelesul copiilor.
- Socializează cu fiecare elev din clasă, îi ascultă si dacă mai este nevoie mai explică o dată.
Anexe

S-ar putea să vă placă și