Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Data: 06.11.2020
Grupa: Mare
Mentor: Avătămăniței Gabriela
Domeniul experiențial: Om și societate
Categoria de activitate: Activitate practică
Tipul activității: Consolidare de priceperi și deprinderi
Subiectul: „Toamna în pădure”
Modalitate de realizare a activității didactice: colorare, tăiere, lipire, conturare.
Scopul activității: Consolidarea deprinderii de a tăia și de a lipi într-un spațiu dat folosind tehnici și ustensile cunoscute.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1. - Să enumere minim trei caracteristici ale anotimpului toamna.


O2. - Să denumească materialele aflate pe măsuţele de lucru.
O3. - Să mânuiască atent, corespunzător şi cu îndemânare instrumentele şi materialele de lucru.
O4. - Să realizeze un peisaj, ,,Toamna în pădure”, într-o maniera originală, asamblând elementele componente.
O5. - Să precizeze etapele de lucru parcurse pentru realizarea lucrării.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee didactice: - conversația, explicația, demonstrația, exercițiul

Materiale didactice: : foi de desen, acuarele, pensoane, păhărele cu apă, o bucată mica de ziar/foaie de copt, foi colorate/frunze,
foarfece, lipici, instrument de scris (marker).
Forme de organizare : : frontal, individual.
Resurse:
 Temporale: 25-30 minute
 Spațiale: În clasa
 Umane: 40 de elevi
DEMERS DIDACTIC

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


Metode și procedee Mijloace Forma de
NR. SECVENȚELE Ob. CONȚINUT INSTRUCTIV-EDUCATIV
didactice didactice organizar
CRT. ACTIVITĂȚII
e
1. Moment Voi asigura condiții pentru o bună
organizatoric desfășurare a activității: aerisirea sălii de
grupă, pregătirea materialului didactic și a
mobilierului.

2. Captarea atenției Voi realiza captarea atenției printr-o Conversația Filmare Frontal Interesul pentru
filmare făcută personal într-o pădure, în derularea filmării
care am sursprins frumusețea copacilor
multicolori, cântecul păsărilor, dar și câteva
animăluțe.

3. Anunțarea temei și a Voi prezenta o planșă cu peisajul deja Conversatia Coș cu Frontal Voi evalua
obiectivelor surprins în filmarea anterioară și voi Explicația mere capacitatea de a
adresa niște întrebări: reține informații
Î: Ce observați în imagine? învățate anterior.
Î: Ce culori au frunzele copacilor?
Î: înseamnă că este anotimpul …..
Î: Ce observați în farfuriile de pe măsuțe?
Î: Ce activitate credeți că vom desfășura?
Le voi transmite că tema de astăzi este
„Toamna în pădure” și cu ajutorul
materialelor de pe mese vom realiza un
„Tablou”.
Voi repeta tema activității cu 2-3 copii
pentru fixarea ei.

4. Dirijarea învățării Vom realiza împreună câteva exerciţii de Explicația Planșa Frontal Observarea
încălzire a muşchilor mâinii pentru o mai Demonstrația șablon comportamentului
bună desfăşurare a activitaţii: Conversatia copiilor
● închidem și deschidem pumnii ca niște
veverițe care doresc să-și umple scorburile
cu ghinde după și trebuie să fie foarte
rapide.
● rotim pumnii precum un urs care este
gata să se ia la trântă cu un prieten de-al
său.
● cântăm la pian precum cântelecel
păsărilor din pădure
● scuturăm mâinile și suntem gata de
treabă.
După intuirea le voi explica şi le voi
demonstra copiilor fiecare etapă de
realizare a tabloului ,,Toamna în pădure”
şi, totodată, fiecare etapă/pas va fi însoţită
de o planşă reprezentativă (anexa3).
Voi repeta etapele de lucru, apoi voi lucra,
individual, odată cu aceştia. De asemenea,
voi supraveghea şi voi ajuta, dând
indicaţii corespunzătoare copiilor care vor
avea nevoie Pentru realizarea lucrării vom
avea nevoie de foaie de desen, acuarele,
penson, apă, foi colorate (galbenă, roșie,
verde închis/deschis, portocalie - câte un
sfert din fiecare), lipici, o bucățică de ziar,
cariocă neagră.
Le voi explica-arăta-lucra împreună cu ei
pe pași/etape.
Pasul 1: Vom desena fundalul – în partea
de jos cu verde, în partea de sus cu
albastru, iar pe mijloc o cărare maro care
ne arată drumul animăluțelor din pădure
Pasul 2: Vom tăia tot atâtea fâșii din
bucata de ziar/foi de copt câți copaci vrem
să avem și îi vom lipi de-o partea și de alta
a cărării pe care ai desenat-o.
Paul 3: În timp ce se usucă ceea ce am
lucrat vom tăia mărunt mărunt bucățile de
hârtie colorată sau chiar frunze
multicolore și le vom lipi în partea de sus
a foii, formând coroanele copacilor. Le
reamintesc preșcolarilor să aibă mare grijă
când întind lipiciul, să nu pună prea mult
că se va murdări foaia şi nu va mai fi la fel
de frumoasă lucrarea
Pasul 4: Cu ajutorul unui marke/cariocă
neagră, trasăm conturul copacilor și pe cel
al cărării pe care am pictat-o.
Voi prezenta copiilor modelul realizat
de mine, insistând asupra tehnicilor de
lucru şi ordinea efectuării lor.
5. Obținerea Obținerea performanței presupune Conversația Hârtie Individual
performanței realizarea tabloului ,,Toamna în pădure” Exercițiul creponată
de către copii, folosindu-se de elemente Explicația Lipici
componente, precum foaie de desen, Fișă de
acuarele, penson, apă, foi colorate lcuru
(galbenă, roșie, verde închis/deschis,
portocalie - câte un sfert din fiecare),
O1 lipici, o bucățică de ziar, cariocă neagră
O2 Voi supraveghea îndeaproape activitatea
copiilor, voi trece pe rând pe la
fiecare copil şi voi da explicaţii
suplimentare acolo unde este nevoie.

6. Asigurarea retenției Voi evalua lucrările copiilor, individual, Conversatia Frontal


și a transferului după care voi realize un scurt dialog cu Explicația Individual
aceștia:
- Ce am făcut noi astăzi?
- Ce am folosit pentru realizarea
lucrării?
- Care au fost etapele realizării
lucrării?
7. Încheierea activității La sfârşitul activităţii voi face aprecieri Conservația Buline
generale şi individuale asupra modului în
care s-a desfăşurat activitatea, voi oferi şi
recompense.

ANEXA 1
Pasul 1:

Paul 3:

Pasul 4:
Pasul 4:

S-ar putea să vă placă și