Sunteți pe pagina 1din 3

III.

Analiza critică a unui manual


Analiza critică a manualului de Limba și literatura română
pentru clasa a XI

Autor:  Adrian Costache


Editura Art Grup Educational

1. Conformitate cu programa şcolară

Manualul respectă integral programa aprobată de Ministerul Educaţiei şi


Cercetării, fiind întocmit în conformitate cu prevederile curriculum-ului şcolar
pentru limba română clasa a XI a .
Materia este structurată pe 5 capitole, elevii fiind introduşi treptat în tainele
materiei, de la simplu la complex.

Punctaj: 15 ( din 15 )

2. Conţinutul stiinţific

Manualul se remarcă prin corectitudine şi claritate, iar informaţiile


prezentate sunt de actualitate. Conţinutul ştiinţific are valoare educativă, iar
motivaţia învăţării se realizează prin sarcini de lucru existente la sfârşitul fiecărui
subcapitol.

Punctaj : 20 ( din 20 )

3. Nivelul limbajului

Fiecare concept cheie al lecţiei este definit în cadrul acesteia, dar era de
preferat anexarea unui glosar la sfârşitul manualului pentru a putea facilita
aprofundarea termenilor noi.Limbajul de specialitate este corect folosit, termenii
noi sunt introduşi în mod echilibrat şi contribuie la îmbogătirea limbajului.
Punctaj : 13 ( din 15 )
4. Metoda pedagogică

Conţinutul ştiinţific este organizat şi gradat şi , în funcţie de situaţiile de


învăţare, se pot alterna şi adecva metodele folosite. Formarea deprinderilor şi
capacităţilor de muncă intelectuale, stimularea gândirii şi creativităţii se realizează
prin sarcini de lucru la sfârşitul fiecărui subcapitol şi astfel se asigură şi feed-back-
ul secvenţial. Mijlloacele de evaluare formativă sunt organizate şi gradate ( de la
simplu la complex). La sfârşitul fiecărui capitol sunt formulate sinteze
recapitulative, urmate de teste de evaluare .

Punctaj : 20 ( din 20)

5. Prezentare, tehnoredactare, ilustrare

Noţiunile sunt aşezate în pagină, astfel încât este uşor de parcus textul
propus spre studiu. Textul este redactat lizibil, sunt folosite fonturi speciale pentru
titluri, definiţiile sunt scrise cu culoarea roşie, noţiunile noi sunt scrise cu caracter
accentuat, pentru a se scoate în evidenţă esenţialul. Imaginile sunt de foarte bună
calitate, sunt adecvate cu conţinutul şi se respectă echilibrul dintre ilustraţii,
definiții şi text.

Punctaj : 20 ( din 20)

6. Originalitatea

Conţinutul ştiinţific este redat întocmai, fără a fi interpretat în manieră


originală. Originalitatea apare în crearea sarcinilor de lucru şi în alcătuirea testelor
de evaluare. Sunt create situaţii de învăţare folosind mijloacele specifice
manualului. Legăturile inter şi intra-disciplinare sunt puţin valorificate.

Punctaj : 8 ( din 10)

TOTAL: 96 PUNCTE (DIN 100)