Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

An scolar:2019/2020
Clasa: a III-a
Prof.înv.primar Vasilache Carmen-Elena

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA TEMATICĂ 1: BUN RĂMAS, VACANȚĂ! BUN GĂSIT, ȘCOALĂ!


NR.ORE: 30 S I-II ( 9.IX-20.IX)

Săpt./ Disci- Compe Conţinuturile Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


Ziua plina -tenţe invatarii
SI
(9. IX-
13. IX)
FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A NOULUI AN ŞCOLAR
Luni
9. IX
Marti JM 1.1 *Tehnici de -Capacitatea de organizare. Dezvoltarea -conversația, -observarea
10. IX 1.2 comunicare fizica armonioasă explicația, sistematică
1.3 eficienta in jocuri -Formaţii de adunare. Deplasare in coloane. demonstrația,
2.1 de miscare -Porniri și opriri. Coloane de gimnastică. exercițiul, jocul
2.2 -Complex de exerciţii pentru pregătirea -frontal, individual,
organismului pentru efort (încălzirea); în perechi
Permanent, 10-15 min -minge, cretă,
-Exemplu,:gesturi, semne, semnale coardă
Joc:Campionul
LLR 1.1, 1.2 *Imnul național -audierea imnului naţional; -conversaţia, -observare
1.3, 1.4 Deșteaptă-te, - citirea corectă şi conştientă a textului; explicaţia, sistematică
2.1, 2.2 române! -exerciţii de citire în ritm propriu, cu voce tare / exerciţiul, munca -evaluare orală
2.3, 2.4 de Andrei în gând; independentă
3.1 Muresanu -exerciţii de citire în lanţ, pe sărite, selectivă a
textului; -frontală,
- formulare de enunţuri folosind cuvintele noi;- individuală, pe
formulare de răspunsuri la întrebări; grupe

-manual,
CD, caietul
elevului
MATE 1.1.,1.2. * Numerele Recapitularea noțiunilor de terminologie -conversaţia, -observare
1.3.,1.4. naturale de la 0 la matematică explicaţia, sistematică
2.1.,2.2. 1000 -rezolvarea de exerciții de așezare în ordine exerciţiul, munca -evaluare orală
3.1.,3.2. crescătoare, descrescătoare, comparare, numere independentă
consecutive etc.
- numărare crescătoare şi descrescătoare din 1 -frontală,
în 1, din 2 în 2, din 3 în 3, cu precizarea individuală, pe
limitelor intervalului (de la ...până la.., mai mic grupe
decât ... dar mai mare decât ...) ;
- generarea unor numere mai mici decât 1 000, -manual, CD, caietul
ale căror cifre îndeplinesc condiţii date (de elevului
exemplu, cifra unităţilor este 1, cifra zecilor este
cu 2 mai mare decât cifra unităţilor etc.);
-ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor
nr.naturale;
AVAP 1.1., 1.2 *Colectarea -identificarea în natură a materialelor care se -conversația, expl., -observarea
1.3 , 2.1 materialelor din pot utiliza în orele de abilități practice; vizită în natură, sistematică
2.2 , 2.3 natura -precizarea caracteristicilor materialelor expl. mediului din
selectate și a lucrării în care pot fi folosite; jurul școlii
- frontal, indiv.
-mat. din natură
Miercur LLR 1.1, 1.2 *Textul.Intelegere -ordonarea ideilor principale ale textului; -observarea -observarea
i 1.3, 1.4 a -exprimarea propriei păreri despre fapte și dirijată,conversaţia sistematică
11. IX 2.1, 2.2 textului scris personaje din textul citit; , explicaţia, (probe orale,
2.3, 2.4 -formularea unor răspunsuri la întrebări învăţarea prin fişe de lucru,
3.1 referitoare la textul citit; descoperire, jocul teme pentru
-explicarea unor cuvinte și expresii; de rol acasă),
-exerciții de vocabular; -frontal, perechi, proiectul,
-identificarea sensului unui cuvânt; grupe portofoliul
-scrierea corectă a cuvintelor (care conţin â / -manual, caietul
î , mb, x, grupuri de litere); elevului, fişe de
-identificarea unor cuvinte care exprimă lucru, ilustraţii,
însușiri ale personajelor; planşe
-formularea unor răspunsuri emoționale față de
textul literar citit;
1.1.,1.2. *Adunarea si -exercitii si probleme cu operatii de adunare si-exercitiul, -observarea
MATE 1.3.,1.4. scaderea scadere in concentrul 0-1000 problematizarea, sistematica
2.1.,2.2. nr.naturale caruselul
3.1.,3.2. (0-1000) -frontal, indiv.
-fise, manuale
MM 2.1 *Cantarea vocala -cântarea individuală, în mici grupuri, în -conversația, -proba orală
3.1 la unison colectiv, cu asocierea unor elemente de mişcare explicația, execițiul
şi a acompaniamentului instrumental -frontal, pe grupe,
individual
-manualul ,
calculator,
videoproiector
EC 1.1,1.2 *Drumul catre -comunicare despre pregatirea pentru scoala; -conversatia, -observarea
1.3,2.1 scoala -amintiri din vacantă ; ciorchinele sistematica
2.2 -frontal, grupe
-poster
Joi LLR 1.1, 1.2 *Textul literar in -mesajul textului, structura, autorul, momente, -obs. dirijată, -observarea
12 IX 1.3, 1.4 versuri personaje; conv., explicaţia, sistematică
2.1, 2.2 -formularea unor răspunsuri la întrebări înv. prin (probe orale,
2.3, 2.4 referitoare la textul citit; descoperire fişe de lucru,
3.1 -explicarea unor cuvinte și expresii; -frontal, perechi, teme pentru
-exercitii de vocabular; grupe acasă),
-formularea unor răspunsuri emoționale față de -manual, caietul proiectul,
textul literar citit; elevului, fişe de portofoliul
lucru, ilustraţii,
planşe
MATE 1.1.,1.2. *Inmultirea -exercitii si probleme cu operatii de inmultire -exercitiul, -observarea
1.3.,1.4. numerelor naturale in concentrul 0-100 problem. sistematica
2.1.,2.2. in concentrul -frontal, indiv.
3.1.,3.2. 0-100 -fise, manuale
AVAP 1.1., 1.2 *Desene pe asfalt -conversatie despre anotimpul de toamna, -conv., expl., dem., -observarea
1.3 , 2.1 culorile frunzelor; ex. sistematică
2.2 , 2.3 -cantece de toamna; -indiv., grupe
-subiectul ,,Frunze calatoare,, -creta colorata, -autoevaluarea
frunze
Vineri 1.1 *Viata pe Pamant -recapitularea cunostintelor din clasa a II-a; -conversatia, -autoevaluarea
13 IX STIINTE 2.2 -explicarea unor schimbări/ evenimente din explicatia,
2.3 viaţa plantelor, a animalelor şi a omului, ca exercitiul,
urmare a ciclului zi-noapte;
LLR 1.1, 1.2 *Textul informativ -ordonarea ideilor principale ale textului; -obs. dirijată, -observarea
1.3, 1.4 -exprimarea propriei păreri despre informatiile conv., explicaţia, sistematică
2.1, 2.2 din textul citit; înv. prin -coevaluarea
2.3, 2.4 -formularea unor răspunsuri la întrebări descoperire
3.1 referitoare la textul citit; -frontal, perechi,
-explicarea unor cuvinte și expresii; grupe
-exerciții de vocabular; -manual, caietul
-identificarea sensului unui cuvânt; elevului, fişe de
lucru, ilustraţii,
planşe
S II LLR 1.1, 1.2 *Scrierea – scrierea unor bilete de mulţumire, de - conv., expl.,dem., -tema de
16 IX- 1.3, 1.4 functionala informare, de solicitare, cu respectarea ex., interevaluarea lucru în clasă
20 IX 2.1, 2.2 Biletul convenţiilor -frontal, individual,
2.3, 2.4 – realizarea unor planşe, etichete pe teme -fise, caiete
Luni 3.1 (modele) date ;
16 IX – citirea unor mesaje din mediul cunoscut ;
MATE 1.1.,1.2. * Împărţirea cu -exercitii si probleme cu operatii de impartire -exercitiul, -observarea
1.3.,1.4. rest 0 în in concentrul 0-100 problem., cadrane sistematica
2.1.,2.2. concentrul 0-100 -frontal, indiv.
3.1.,3.2. -fise, manuale

Marti JM 1.1 * Adoptarea unor -Capacitatea de organizare. Dezvoltarea -conversația, -observarea


17 IX 1.2 serii de roluri fizica armonioasă explicația, sistematică
1.3 pentru oferirea de -Formaţii de adunare. Deplasare in coloane. demonstrația,
2.1 sprijin -Porniri și opriri. Coloane de gimnastică. exercițiul, jocul
2.2 necondiționat -Complex de exerciţii pentru pregătirea -frontal, individual,
organismului pentru efort (încălzirea); în perechi
Permanent, 10-15 min -minge, cretă,
-Exemplu,:acțiuni în perechi, grupuri mici, cu coardă
schimbarea rolurilor la fiecare execuție)
Joc:Oglinda, Spate în spate
LLR 1.1, 1.2 *Semnele de – citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu -conv., expl., ex., -autoevaluarea
1.3, 1.4 punctuatie adaptarea intonaţiei impuse de semnele de jocul didactic. -interevaluare
2.1, 2.2 punctuaţie; -frontal, individual, a
2.3, 2.4 -plasarea semnelor de punctuaţie într-un text ; în perechi, grupe
3.1 – folosirea convenţiilor limbajului scris -manualul, planşa
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea cu semne de pct.
corectă a semnelor de punctuaţie;
MATE 1.1.,1.2. *Figuri si corpuri – identificarea şi denumirea formelor plane: -exercitiul, -observarea
1.3.,1.4. geometrice pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc, semicerc; problem., jocul sistematica
2.1.,2.2. -recunoaşterea şi descrierea formei -frontal, indiv.
3.1.,3.2. obiectelor/feţelor unor corpuri din mediul -fise, manuale
apropiat;
-recunoaşterea unor corpuri geometrice în
mediul apropiat (cub, cuboid, sferă, cilindru,
con) ;
– gruparea unor forme/corpuri geometrice
după criterii date :
– clasificarea corpurilor geometrice în: cuburi,
cuboide, cilindri, sfere, conuri ;
AVAP 1.1., 1.2 * Pată picturală -conversatie despre anotimpul de toamna, -conv., expl., dem., -observarea
1.3 , 2.1 culorile frunzelor; ex. sistematică
2.2 , 2.3 -realizarea lucrarii prin stampilare cu frunze; -indiv., grupe
-cantece de toamna; -planse, acuarele
-subiectul,,Frunzele-raze de soare,,
Miercur LLR 1.1, 1.2 * Scrierea -folosirea convenţiilor limbajului scris -conv., expl., ex., -autoevaluarea
i 1.3, 1.4 ortogramelor (scrierea ortogramelor sa/s-a, sau/s-au) jocul didactic. -interevaluare
18 IX 2.1, 2.2 sa/s-a, sau/s-au -frontal, individual, a
2.3, 2.4 în perechi, grupe
3.1 -manualul, planşa
cu semne de pct.

1.1.,1.2. *Unitati de masura – identificarea unor instrumente de măsurare a -conversaţia, -tema de lucru
MATE 1.3.,1.4. timpului: ceas de perete, ceasul electronic, explicaţia, în clasă
2.1.,2.2. ceasul de mână; demonstrația,
3.1.,3.2. – marcarea pe cadrane de ceas desenate a exerciţiul,
jumătăţii şi sfertului de oră ; problematizarea
– poziţionarea acelor ceasului pe baza unei -frontal., indiv.
cerinţe date şi citirea orei indicate, folosind
pasul de 5 minute (ora 8 fix, ora 9 şi un -diverse ceasuri,
sfert/15 minute, ora 10 şi jumătate/30 de fișe de lucru,
minute, ora 7 şi 20 de minute etc.) ; caietul elevului
– calcularea numărului de ore într-un interval
dat;
MM 2.1 *Acompaniament -recunoașterea jucăriilor muzicale după aspect -conv., expl., ex. -proba orală
3.1 cu jucarii muzicale și apoi după sunet; -frontal, individual
-interpretarea unor cantece cu ajutorul -jucarii muzicale
jucariilor muzicale-orchestra
EC 1.1,1.2 *Proiect personal – -redarea prin desen, colaj a amintirilor din -conversatia, -observarea
1.3,2.1 Ochelarii de soare vacantă, a sentimentelor si a gandurilor in proiectul sistematica
2.2 legatura cu noul an de scoala; -frontal, grupe
Proiect personal – Ochelarii de soare -poster, ilustratii,
Oamenii școlii – Ce simt la școală creioane colorate

LLR 1.1, 1.2 * Scrierea cuvin- -folosirea convenţiilor limbajului scris -conv., expl., ex., -autoevaluarea
Joi 1.3, 1.4 telor într-o, într-un, (scrierea cuvintelor: într-o, într-un, dintr-o, jocul didactic. -interevaluare
19 IX 2.1, 2.2 dintr-o, dintr-un dintr-un) -frontal, individual, a
2.3, 2.4 în perechi, grupe
3.1 -manualul, planşa
cu semne de pct.
MATE 1.1.,1.2. *Proba de evaluare -rezolvarea itemilor din proba de evaluare -fişe de evaluare -evaluare
1.3.,1.4. initiala initiala -exerciţiul scrisa
2.1.,2.2. -individual
3.1.,3.2.

AVAP 1.1., 1.2 * Peisaj din frunze -realizarea proiectului pe grupe de elevi -conv., expl., dem., -produsul de
1.3 , 2.1 -pictura, colaj ex. grup
2.2 , 2.3 -indiv., grupe
-planse, acuarele,
frunze, lipici
Vineri 1.1 *Proba de evaluare -rezolvarea itemilor din proba de evaluare -fişe de evaluare -evaluare
20 IX STIINTE 2.2 initiala initiala -exerciţiul scrisa
2.3 -individual
LLR 1.1, 1.2 *Proba de evaluare -rezolvarea itemilor din proba de evaluare -fişe de evaluare -evaluare
1.3, 1.4 initiala initiala -exerciţiul scrisa
2.1, 2.2 -individual
2.3, 2.4
3.1

S-ar putea să vă placă și