Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

INSTITUŢIA: Centrul Şcolar pentru Educaţia Incluzivă „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă virtuală (buget de timp – 45 de minute)
DATA: 24.03.2021
CLASA: a VII-a B (DMS)
ORA: 13.30-14.15
PROPUNĂTOR: profesor-educator Lucan Sorina
ARIA CURRICULARĂ: Terapie educațională complexă și integrată
MODUL: Terapie ocupațională
TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi și deprinderi
TEMA:Flori de primăvară

COMPETENȚE GENERALE
Aplicarea unor tehnici de lucru, folosind diverse materiale şi instrumente.
Realizarea şi aprecierea unor produse utile.

COMPETENȚE SPECIFICE
Manipularea corectă a diferitelor materiale de lucru;
Folosirea corectă a unor unelte simple;
Realizarea unor lucrări simple, utile şi estetice pentru înfrumuseţarea habitatului.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1–să identifice materialele necesare pentru realizarea lucrării prezentate
O2–să traseze cercuri și o vază
O3–să coloreze în contur vaza și cercurile
O4–să îndoaie cercurile pe jumătate
O5–să asambleze tabloul după modelul profesorului

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, explicația, exercițiul, observația, demonstrația


MIJLOACE DIDACTICE: laptop, hârtie, carioci, foarfece, lipici, planșă model, pahar
FORME DE ORGANIZARE: frontală și individuală.
BIBLIOGRAFIE:
 https://twitchetts.com/2017/03/construction-paper-rainbow-flowers.html/
Forme de Observaţ
Obiectiv Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
Momentele evaluare ii
Timp opera-
lecţiei Resurse Resurse Forme de
ţional Activitatea profesorului Activitatea elevilor
metodologice materiale organizare
1. Moment Profesorul salută și pregăteşteElevii salută şi se Conversaţia - Frontală -
organiza- 1’ - materialele de lucru necesarepregătesc pentru începerea
toric desfășurării activității. activității.
Profesorul solicită elevilor săElevii sunt atenți la Conversaţia PC Frontală Aprecieri
2. Captarea scrie pe site-ul menti.comexplicațiile profesorului și Individuală verbale
2’ -
atenţiei denumiri de flori. scriu pe site florile pe care
ei le cunosc.
3. Anunţarea Profesorul precizează subiectul Elevii sunt atenţi la Conversaţia - Frontală -
subiectului şi obiectivele propuse: „Astăziprecizările profesorului.
şi 1’ - vom realiza împreună un tablou
obiectivelor cu flori de primăvară.”
lecţiei
4. Discuții 5’ Profesorul poartă cu elevii o Elevii răspund întrebărilor Conversaţia Frontală Aprecieri
pregătitoare scurtă discuție despre profesorului. Individuală verbale
primăvară și florile acestui
anotimp. Ce se întâmplă cu
natura primăvara? Ce flori de
primăvară cunoașteți? Care
este floarea preferată?

5. 32’ Profesorul prezintă elevilor Elevii intuiesc materialele Observația PC Frontală Aprecieri
Desfășura- planșa model. (Anexa 1) utilizate. Conversația Individuală verbale
rea Care credeți că sunt
activității instrumentele și materialele
a)identifica- O1 care m-au ajutat să realizez
rea această lucrare? Cu ce credeți
materiale-lor că am lucrat?
și a
modalității Profesorul prezintă etapele de
de lucru realizare a lucrării.
https://twitchetts.com/2017/03/ Elevii vizionează
construction-paper-rainbow- filmulețul și ascultă Explicația
flowers.html/ instrucțiunile profesorului.
Aceasta este planșa
mea.Pentru a realiza un tablou
ca al meu, mai întâi trasa Demonstrația
b)demonstra cercurile și vaza. Apoi, veți
rea colora aceste elemente și le
modelului veți decupa. După aceea, veți
îndoi cercurile în jumătate. În
cele din urmă, veți lipi toate Elevii sunt atenți la -planșă
elementele după modelul meu. mișcările profesorului și Exercițiul model Practic-
execută fiecare etapă: -hârtie albă aplicativă
O2
Profesorul execută fiecare etapătrasează conturul -carioci
O3
c) pentru realizarea produsului cercurilor, trasează o vază; -foarfece
O4
executarea final. Explică elevilor pe colorează elementele -lipici
O5
propriu-zisă parcurs și le oferă sfaturi. trasate și le decupează; -pahar
a lucrării îndoaie cercurile în
jumătate; asamblează
tabloul.
La final, fiecare elev își va Elevii trimit poză pe Conversația PC Frontală Aprecieri
aprecia propria lucrare. paltformă cu ceea ce au verbale
7. Evaluarea Se fac aprecieri finale asupra lucrat.
rezultatelor. modului de lucru al elevilor.
4’
Încheierea
activităţii
Anexa 1