Sunteți pe pagina 1din 10

Educație tehnologică

Data: 22.04.2020
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a III- a C
Propunătoare :
Aria curriculară: Tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea tematică: Fire și materiale textile
Subiectul lecţiei: Peisaj de primăvară
Tipul lecţiei: Formare de priceperi şi deprinderi
Formă de realizare:Activitate integrate
Disciplina integrată:Muzică și mișcare
Durata.50 minute
Resurse umane:32 elevi
Competențe specifice:
Arte vizuale și abilități practice
2.1.Utilizarea în context variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora și de tehnici de lucru adecvate.
2.2.Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi(hârtie,confecții textile,ceramic,textile,etc).
Muzică și mișcare
2.1.Cântarea individuală,în mici grupuri,în colectiv,cu asocierea unor elemente de mișcare și a acompaniamentului instrumental
Obiective operaţionale:
Toți elevii trebuie:
Arte vizuale și abilități practice:
O1 – să folosească corect materialele diverse ( fire, carton colorat, material sintetic, hârtie creponată ) , tehnicile combinate
(conturare,decupare,șnuruire,forfecare,lipire) şi instrumentele de lucru;

O2- să decupeze corect după contur toaten șabloanele;


O3 – să lipească corect toate firele textile pentru a obţine forme propuse;
O4- să asambleze corect toate elementele peisajului pe suport;
Muzică și mișcare
O5-să interpreteze vocal cântecul îmbinat cu percuția corporală.

Strategii didactice:
a)metode și procedee: exerciţiul, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, activitate independentă

b)mijloace de învâțământ: foarfece, lipici, fire textile, planşă model, videoproiector, CD, cartoane colorate- suport, șabloane
c)forme de organizare: frontal, individual.
Bibliografie:
- Stan, Lucian (coord.), Abilităţi practice - ghid metodologic pentru clasele I – IV, Bucureşti, Editura Aramis, 2002;
- Programa şcolară pentru disciplina Arte Vizuale și Abilități Practice clasele Aiii-A ȘI a IV-a ,București ,2014;
- Programa școlară pentru disciplina Muzică și Mișcare clasele aIII-a și aIV-a,București,2014.

MOMENTELE Ob Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia didactică


LECŢIEI .
Evaluare
Op Activitatea propunătoarei Activitatea elevilor Metode și Mijloace Forme de
. procedee de învăță- organizare
mânt

1.Moment Asigur condițiile optime Se pregătesc pentru ora de frontal


organizatoric pentru buna desfășurarea a abilităţi practice cu cele
lecției şi pregătesc materialele necesare.
1 min necesare pentru lecţie, mă
prezint eleviloe.

2.Reactualizarea Vom purta cu elevii o discuţie Elevii privesc imaginile și


cunoștințelor despre primăvară, urmărind răspund la întrebări.
imagini despre acest anotimp material
într-un material power-point: informativ
conversaţia
În ce anotimp suntem? video- frontal
Ce se întâmplă cu natura? proiector obs.
sistema-
Ce se întâmplă cu pomii? tică
Dar cu florile?
Ce fac păsările călătoare?
Ce se întâmpla cu iarba?Cine
încălzește totul în jur?
Ghicesc răspunsul . ghicitoare
Le voi citi elevilor o
3.Captarea ghicitoare:
atenţiei
Cu sprâncene, /De poiene,/ Cu
codiţe/ De mlădiţe/ Şi cu flori
la cingătoare/ A sosit în toată
ţara/ Cine oare?
(Primăvara)

Pentru a reda bucuria reînvierii


naturii , astăzi, la ora de
4.Anunţarea abilităţi practice vom realiza ,
subiectului şi a folosind tehnicile învăţate- un
obiectivelor frontal obs.
„Peisaj de primăvară”. Vom
lecţiei sistematică
decupa după contur şi vom Recepţionează mesajul. explicaţia
asambla folosind tehnicile
învăţate, după modelul
prezentat .
La sfârşitul orei vom aprecia
cele mai frumoase compoziţii .

Fiecare elev va primi câte un


plic cu toate material necesare
5.Dirijarea efectuării peisajului. Observă materialele de lucru: conversaţia Planșă frontal răspunsuri-
învăţării fire de lână, material sintetic, model le elevilor
Elevii vor recunoaște lipici, foarfece,carton
materialele din plic. colorat,hârtie creponată
Prezint elevilor lucrarea
model și observăm că ea este
O1 obţinută din fire de
lână,material sintetic,hârtie
creponată și carton colorat.
Explic procesul tehnologic al
realizării lucrării.
Demonstrez operaţiile de Elevii urmăresc operaţiile lucrarea
efectuat: procesului tehnologic. model

Precizez modul de realizare a explicaţia


elementelor componente ale frontal
peisajului :
-pasarile călătoare, căsuţa,
soarele prin șnuruire
O1 -cerul,florile,buburuza, demonstra-
fluturii,puișorul,iepurașul ţia
prin decupare după șablon a
O2 materialelor sintetice și carton
colorat;
-iarba prin tăierea si
măruntirea firelor textile;
-pomii înfloriți din fire
mărunţite.
Apoi vor lipi toate aceste
O3 elemente pe fișa de lucru. Execută lucrarea . Planșa
Precizez criteriile de evaluare suport observarea
a lucrărilor după finalizarea sistematică
Carton
acestora: activitatea colorat
independen-
O4 -ansamblul compozitiei; tă Fire
-realizarea fiecarui element;
textile individual
-modul de lucru (curat și
îngrijit). Foarfece

Urmăresc executarea lucrării ,video-


de către elevi ,ajut acolo unde audiţie proiector
este necesar,dau indicaţii muzicală
suplimentare dacă este
necesar.
Fac observaţii asupra modului
de folosire a instrumentelor de
lucru şi a poziţiei corpului.
Pe parcursul orei copiii vor
cânta cântecele de primavera
care erau și video-proiectate.
6.Evaluarea Pentru evaluare voi folosi
lucrărilor metoda ,,TURUL
GALERIEI,copii vor alege Metoda turul galeriei conversaţia produsele
lucrarea care le-a plăcut cel elevilor
Elevii contribuie la evaluarea Planșe pe grupe
mai mult și vor motiva această
lucrărilor. autoevalua-
alegere.
re
Se discută lucrările realizate
corect, dar şi celelalte mai
puţin corecte .
La finalul lecției vom face un
joc muzical numit:,,Mirosul
florilor’’,copiii prinși în cerc Cântă și interpretează
de mâini intonează cântecul,iar frontal
conform versurilor. Joc muzical
O5 un alt copil(grădinarul),legat la
ochi,stă în mijlocul cercului,.
Un alt copil(culegătorul de
flori),tine o floare în mănâ și o
duce la nasul grădinarului ca să
îi recunoască mirosul.Dacă
grădinarul recunoaște floarea
va trece în cerc ,iar culegătorul
de flori îi va lua locul ca să
continue jocul.

Se fac aprecieri asupra Astăzi am realizat o


modului de desfăşurare a compoziţie obţinută prin
7.Încheierea lecţiei. tehnici și material
lecției combinate-,,Peisaj de conversaţia frontal aprecieri
primăvară’’. verbale
.

S-ar putea să vă placă și