Sunteți pe pagina 1din 26

,

GRUPA MIJLOCIE “VOINICEI”


INSPECȚIE DEFINITIVAT
PROF. ÎNV. PRIMAR ȘI PREŞCOLAR : PRUNEȘ ELENA-MAGDALENA

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ


PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA : 17.12.2021
GRĂDINIŢA PLANETA COPIILOR
GRUPA : MIJLOCIE ”VOINICEI”
PROPUNĂTOR: Prof. înv.preșcolar: Pruneș Elena-Magdalena
TEMA ANUALĂ: ¸¸CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?”

TEMA SĂPTĂMÂNII: ¸¸În așteptarea lui Moș Crăciun”


TEMA ZILEI: ¸¸Spiridușii lui Moș Crăciun”

FORMA DE REALIZARE:
ACTIVITATE INTEGRATĂ: ADP+ALA1+DȘ2+DOS2+ALA2

FORMA DE ORGANIZARE: FRONTAL, INDIVIDUAL, PE GRUPURI MICI


TIPUL DE ACTIVITATE: verificare și consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi
LOCUL DE DESFĂȘURARE: Sala de grupă
DURATA:1 ZI
Scopul activităţii:
Formarea deprinderii de exprimare corectă, fluentă şi coerentă în propoziţii; dezvoltarea
operaţiilor gândirii, analiză, sinteză, generalizare; cultivarea interesului şi plăcerii pentru
învăţarea prin cooperare; consolidarea unor priceperi şi deprinderi de muncă practică specifice
nivelului de dezvoltare psihomotrică.

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

1. ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (A.D.P)


 Întâlnirea de dimineață: „Bună dimineața, spiriduși!” (salutul, prezența, regulile
grupei, completarea calendarului naturii, noutatea zilei, împărtășirea cu ceilalți,
mesajul zilei)
 Rutine :
- „Ne pregătim pentru activități”
 Tranziții:
- „Bat din palme” (joc recitativ)
- „Unu-doi, unu-doi/ Mergem toți în pas vioi!”( joc imitativ)
- „Rândul iute să-l formăm” (joc cu text şi cânt)
2. Activitati Liber Alese (A.L.A)

ALA 1:
- Artă: „Renul lui Moș Crăciun-Rudolf” -desen (ANEXA1)
- Construcţii: „Brăduțul” –construire prin îmbinare, suprapunerea (ANEXA2)
- Bibliotecă: „Iarna Magică” – citire de imagini (ANEXA3)

ALA 2:
- Joc de mişcare: „Dansul fulgilor de nea”

3. ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE(A.D.E)

 DȘ-Activitate matematică: joc didactic „Să ne jucăm cu prietenele noastre,


numerele”;
 DOS-Domeniul Om si Societate : activitate practică „Împodobim bradul de
Crăciun” (lipire) (ANEXA4)

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 să traseze corect cu creionul peste liniile punctate;
 să aşeze piesele, în diferite poziţii, pentru a realiza forma bradului
 să « citească » imaginile specifice temei ;
 să numere în șir crescător și descrescător în limitele 1-3;
 să lipească podoabele pe brad utilizând corect tehnica de lucru.
 să exprime propriile trăiri prin mișcări și comportamente adecvate.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, jocul, demonstrația, problematizarea,
turul galeriei;
Mijloace de învățământ: calendarul naturii, pozele copiilor, catalogul, laptop, imagini,
pensule, fișe de lucru, hârtie creponată, bețe de urechi, brad hârtie, piese de construcție
(cuburi lemn, lego), ecusoane, jetoane.

Forme de organizare: individual, frontal, pe grupe.


Material bibliografic:
 Aplicatii ale noului curriculum pentru invatamantul prescolar, 2019;
 Dumitrana M., „Educarea limbajului în învățământul preșcolar – Comunicarea
orală”, Editura Compania, București, 2001;
 Oprea, C.L., „Strategii didactice interactive”, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 2007;
 Silvia Breaben, „Metode interactive de grup”, ed. Arves, Craiova, 2002.
Scenariul activității
Întâlnirea de dimineață: Activitatea debutează cu intrarea copiilor în sala de grupă,
educatoarea recită versurile:
Salutul:
„- Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit,
In semicerc ne-așezăm,
Cu toţii să ne salutăm:
- Buna dimineaţa, dragi spiriduși!
- Buna dimineata, doamna educatoare!”
Copiii se salută unul pe altul, de la stânga la dreapta, cu glas tare, clar, uitându-se unul la
celălalt, folosind formula de salut ,,Bună dimineaţa!’’şi numele colegului pe care îl salută.
Urmează realizarea prezenței, fiecare copil își alege o bomboană (jeton) cu poza lui din cele
așezate în coșuleț pe care trebuie să o așeze în brăduț. Se stabilește și starea vremii de afară.
Privind pe fereastră, copiii observă starea vremii (cer acoperit de nori, soare, ninsoare, etc.),
aspecte ale anotimpului curent, îmbrăcămintea adecvată vremii de afară, făcându-se apoi
referire la ziua săptămânii, lună și an, completându-se astfel, calendarul naturii.
( Noutatea zilei) Copiii descoperă la ușă un sac mare și roșu, încărcat. În sac se află și o
scrisoare (și alte surprize) de la Moș Crăciun în care acesta îi roagă pe copii să fie spiridușii
lui și să îl ajute să sorteze cadourile din sac. El este foarte bătrân și nu mai știe cum să așeze
cadourile pentru copii în sac. Pentru a-l ajuta, copiii trebuie să treacă prin niște probe. Li se
spune copiilor că înainte de a începe activitățile, trebuie să se stabilească anumite regulile pe
care trebuie să le respecte, se vor accentua câteva dintre acestea, printr-o formulă
specifică: ,,Mă aştept astăzi de la voi să fiţi buni colegi, să vă ajutaţi între voi în caz de nevoie,
să vorbiți pe un ton potrivit, pentru a nu deranja persoanele din jur şi să îl ajutăm pe Moș
Crăciun”.
Preșcolarii sunt invitați să privească în jur, la decorul sălii de grupă, apoi să închidă ochii și să
pornească într-o călătorie imaginară. După mica incursiune, sunt rugați să spună ce au întâlnit
în calea lor.
Educatoarea îi invită să descopere noi surprize. Descoperirea celorlalte surprize, nu este una
ușoară, motiv pentru care, li se spune copiilor că, aceștia trebuie să se pregătească fizic.
(Momentul de mișcare)
Li se spune copiilor că atunci când spiridușii se trezesc dimineața, ei își fac gimnastica de
înviorare cu ajutorul unui zar. Zarul are, pe fiecare față a lui, câte un spiriduș care ne spune
cum să executăm o mișcare, iar copiii trebuie să o imite.
Pentru realizarea acestui moment de mișcare, copiii sunt aranjați într-un cerc.
Educatoarea aruncă zarul pe parchet, iar copiii imită mișcările spiridușului, indicate pe fețele
zarului.
1. „Bate din palme!”
2. „Răsucește-te!”
3. „Înalță-te pe vârfuri!”
4. „Sari direct în zăpadă!”
5. „Apleacă-te!”
6. „Sari într-un picior!”
Trecerea la centre se face prin tranzitia “Bat din palme”- joc recitativ
Tranziție: Bat din palme clap, clap, clap,
Din picioare trap, trap, trap,
Ne-nvârtim ne răsucim
Și spre centre noi pornim.
Se va explica și demonstra modul de lucru la fiecare centru în parte:
Artă: „Renul lui Moș Crăciun-Rudolf” -desen
Copiii vor avea ca sarcină să traseze cu creionul peste liniile punctate pentru a orna figura lui
Rudolf. Se va urmări corectitudinea și acuratețea cu care copiii trasează peste liniile punctate.
Construcţii: „Brăduțul” –cuburi
Copiii vor avea la dispoziţie cuburi din lemn şi piese lego. Cu ajutorul imaginaţiei, ei
trebuie să îmbine piesele, astfel încât să realizeze forma brăduţilor.
Bibliotecă: „Iarna Magică” –citire de imagini
La centrul Bibliotecă, copiii vor „citi” imagini legate de anotimpul iarna şi de venirea lui Moş
Crăciun.
La finalul activităţii se realizează o expoziţie cu produsele realizate de copii la fiecare
centru în parte. Se va pune accent pe autoevaluarea copiilor.

Tranzitie: Copiii merg la baie recitând versurile :


“Rândul iute să-l formăm
Către baie să plecăm
Mâinile să le spălăm
Și apoi apă să bem”.

DȘ (Activitate matematică)
În cadrului jocului didactic „Să ne jucăm cu prietenele noastre, numerele”, introducerea
copiilor în activitate se va face prin prezentarea elementului surpriză: un sac mare și roșu lăsat
la ușă de către Moș Crăciun cu jetoane. Jocul se desfășoară pe două echipe: echipa
globulețelor albastre și echipa steluțelor galbene.
Prezint copiilor săculețul cu surprize adus de Moș Crăciun și le spun că fiecare grupă va
trebui să răspundă cerințelor jocului, pentru că la final Moș Crăciun ne va recompensa.
Tranzitia se realizează prin jocul imitativ:
“Unu-doi,unu-doi, Unu-doi, unu-doi,
Spiridușule-napoi! Spiridușule, te-ndoi,
Mânuțelele le-ntinzi, Duci în sus și lași pe rând,
Le apleci și le ridici Mânuțele la pământ!”
DOS (Activitate practică):
La urmatoarea probă, „Împodobim bradul de Crăciun” ( lipire), copiii vor primi un brad
din hârtie, în care vor lipi podoabele primite (hârtie creponată, globulețe, steluțe). Lucrările
vor fi expuse în sala de clasă. Aprecierea lucrărilor se va face prin Turul Galeriei.
Se vor face aprecieri asupra modului în care au participat la activitate.

Jocuri și activități liber alese (ALA2)


În cadrul ALA, copiii vor participa la „Dansul fulgilor de nea”. Copiii vor fi așezați de mine,
pe covor stând ghemuit. Se vor reactualiza mișcările dansului pe care copiii îl cunosc.
Activitatea zilei se încheie cu adunarea copiilor în semicerc, pe scăunele. Aici, copiii
îşi vor aminti activităţile zilei, vor aşeza jetoanele potrivite pentru fiecare dintre activităţile
desfăşurate, completând, astfel, ,,Jurnalul zilei’’. Vor fi solicitaţi să îşi exprime părerea despre
activitatea preferată a zilei sau despre activitatea care le-a rămas imprimată în minte.
PROIECT DIDACTIC

ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

DATA:17.12.2021
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Gradinita „Planeta copiilor”
Prof.Înv. Preșcolar: Pruneș Elena-Magdalena
GRUPA: Mijlocie „Voinicei”
TEMA ANUALĂ: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „În așteptarea lui Moș Crăciun”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ADP
ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII DE DEZVOLTARE
PERSONALĂ: întâlnirea de dimineață (salutul, prezența, regulile grupei, completarea
calendarului naturii, noutatea zilei, împărtășirea cu ceilalți, mesajul zilei)
TEMA ACTIVITĂȚII: „Spiridușii lui Moș Crăciun”
MIJLOC DE REALIZARE: convorbire
SCOPUL ACTIVITĂȚII: dezvoltarea capacității de comunicare, de împărtășire a ideilor și
experiențelor proprii cu ceilalți, precum și dezvoltarea unor deprinderi practice, prin
activitatea concretă a copilului.

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
1. Activități de Dezvoltare Personală (A.D.P.)
 Întâlnirea de dimineață: Tema:”Buna dimineata,
spiriduși!”(salutul,prezenta,calendarul naturii, noutatea zilei)
 Rutine –„Ne pregatim pentru activitati!”
 Tranzitii: - „Bat din palme”- joc recitativ
- „Unu-doi, unu-doi/ Mergem toți în pas vioi”- joc imitativ
- „Rândul iute să-l formăm”- joc cu text și cânt
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 – să utilizeze formule de salut specifice;
O2 – să completeze tabelul de prezență, totalizând numărul de copii prezenți la activitate;
O3 – să descrie caracteristici ale vremii, specifice zilei, asociindu-le cu simboluri
corespunzătoare;
O4 – să stabilească din context, mesajul zilei;
O5 – să execute acțiuni motrice însușite, sugerate de fețele zarului

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, exercițiul, jocul, explicația, problematizarea;
Mijloace de învățământ: calendarul naturii, tabel cu prezența, imagini iarna/ Crăciun;
Forme de organizare: individual, frontal.

DURATA: 35 minute

BIBLIOGRAFIE:
 Dumitrana M., „Educarea limbajului în învățământul preșcolar – Comunicarea
orală”, Editura Compania, București, 2001;
 Oprea, C.L., „Strategii didactice interactive”, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 2007;
 Silvia Breaben, „Metode interactive de grup”, ed. Arves, Craiova, 2002.
Scenariul activității
Întâlnirea de dimineață: În timpul acestei activități copiii stau pe scăunele, în
semicerc, pentru a se putea vedea mai bine și a relaționa în bune condiții fizice.
Salutul:
„- Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit,
In semicerc ne-așezăm,
Cu toţii să ne salutăm:
- Buna dimineaţa, dragi spiriduși!
- Buna dimineata, doamna educatoare!”

Copiii se salută unul pe altul, de la stânga la dreapta, cu glas tare, clar, uitându-se unul la
celălalt, folosind formula de salut ,,Bună dimineaţa!’’şi numele colegului pe care îl salută.
Urmează realizarea prezenței, fiecare copil își alege o bomboană (jeton) cu poza lui din cele
așezate în coșuleț pe care trebuie să o așeze în brăduț. Se stabilește și starea vremii de afară.
Privind pe fereastră, copiii observă starea vremii (cer acoperit de nori, soare, ninsoare, etc.),
aspecte ale anotimpului curent, îmbrăcămintea adecvată vremii de afară, făcându-se apoi
referire la ziua săptămânii, lună și an, completându-se astfel, calendarul naturii.
( Noutatea zilei) Copiii descoperă la ușă un sac mare și roșu, încărcat. În sac se află și o
scrisoare (și alte surprize) de la Moș Crăciun în care acesta îi roagă pe copii să fie spiridușii
lui și să îl ajute să sorteze dulciurile din sac. El este foarte bătrân și nu mai știe cum să așeze
dulciurile pentru copii în săculețe. Pentru a-l ajuta copiii trebuie să treacă prin câteva probe.
Li se spune copiilor că înainte de a începe activitățile, trebuie să se stabilească anumite
regulile pe care trebuie să le respecte, se vor accentua câteva dintre acestea, printr-o formulă
specifică: ,,Mă aştept astăzi de la voi să fiţi buni colegi, să vă ajutaţi între voi în caz de nevoie,
să vorbiți pe un ton potrivit, pentru a nu deranja persoanele din jur şi să îl ajutăm pe Moș
Crăciun”.
Preșcolarii sunt invitați să privească în jur, la decorul sălii de grupă, apoi să închidă ochii și să
pornească într-o călătorie imaginară. După mica incursiune, sunt rugați să spună ce au întâlnit
în calea lor.
Educatoarea îi invită să descopere noi surprize. Descoperirea celorlalte surprize, nu este una
ușoară, motiv pentru care, li se spune copiilor că, aceștia trebuie să se pregătească fizic.
(Momentul de mișcare)
Li se spune copiilor că atunci când spiridușii se trezesc dimineața, ei își fac gimnastica de
înviorare cu ajutorul unui zar. Zarul are, pe fiecare față a lui, câte un spiriduș care ne spune
cum să executăm o mișcare, iar copiii trebuie să o imite.
Pentru realizarea acestui moment de mișcare, copiii sunt aranjați într-un cerc.
Educatoarea aruncă zarul pe parchet, iar copiii imită mișcările spiridușului, indicate pe fețele
zarului.
1. „Bate din palme!”
2. „Răsucește-te!”
3. „Înalță-te pe vârfuri!”
4. „Sari direct în zăpadă!”
5. „Apleacă-te!”
6. „Sari într-un picior!”
PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:17.12.2021
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Gradinita “Planeta Copiilor
EDUCATOARE: Pruneș Elena-Magdalena
GRUPA: mijlocie“Voinicei”
TEMA ANUALĂ: „CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „În așteptarea lui Moș Crăciun”
TEMA ACTIVITĂȚII: „Spiridușii lui Moș Crăciun”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri și activități didactice alese

Activitati Liber Alese (A.L.A)


ALA 1:
- Artă: „Renul lui Moș Crăciun-Rudolf” -desen
- Construcţii: „Brăduțul” –cuburi
- Bibliotecă: „Iarna Magică” – citire de imagini

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
 Dezvoltarea capacităților intelectuale ale preșcolarilor prin metode active de stimulare
a învățării, de cunoaștere, bazate pe acțiune liberă, independentă.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1-să traseze corect cu creionul peste liniile punctate;
O2-să fie creativi în realizarea temei;
O3-să aşeze piesele, în diferite poziţii, pentru a realiza forma bradului;
O4- să « citească » imaginile specifice temei ;
O5-să colaboreze în cadrul grupului.
Obiectivele au fost atinse dacă 90% dintre copii au trasat corect cu creionul peste liniile
punctate; dacă au așezat piesele în diferite poziții, pentru a realiza forma bradului; dacă au
« citit» imaginile specifice temei.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversaţia, exerciţiul, observaţia, explicaţia, problematizarea,
demonstraţia, metoda cubului, turul galeriei
DEMERS DIDACTIC

STRATEGII DIDACTICE
SECVENȚA METODE MIJLOACE DE
CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC EVALUARE
DIDACTICĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
ȘI
PROCEDEE
1.CAPTAREA Decorul, îi orientează pe copii spre Conversația Probă orală:
ATENȚIEI elementul surpriză, având menirea
de a le crea o stare afectivă prin -acuritate
noutatea situației și trezirea vizuală-
interesului pentru descoperirea Recunoaștere
ofertei de lucru și împărțirea pe
a elementelor
centre.Se intuiesc materialele
dioramei
pregătite și se solicită copiilor să
realizeze diferite lucrări cu ceea ce
au la dispoziție.
2.ANUNȚAREA Se anunță tema și obiectivele Conversația
TEMEI ȘI A activității în termeni accesibili
copiilor. Expunerea
OBIECTIVELOR
3.PREZENTARE După prezentarea materialelor, a Conversația
A NOULUI centrelor de interes și a
CONȚINUT ȘI obiectivelor, copiii vor fi repartizați
DIRIJAREA inițial pe centre. Demonstrația
ÎNVĂȚĂRII Se vor reactualiza, prin conversație
examinatoare, tehnicile de lucru, Probă orală:
precum și modul în care se vor
utiliza materialele și instrumentele Exercițiul Recunoaștere
de lucru. a si
Se va explica și demonstra modul identificarea
de lucru la fiecare centru în parte: jetoanele

Artă: „Renul lui Moș Crăciun-


Rudolf”-desen Fișă de lucru
Copiii vor avea ca sarcină să traseze cu
creionul peste liniile punctate pentru a Conversația Anexa Probă orală:
orna figurina cu renul lui Moș Crăciun
(Rudolf). Se va urmări corectitudinea și Demonstrația -observarea
acuratețea cu care copiii trasează cu sistematică a
Exercițiul comportamen
creionul peste liniile punctate.
tului copiilor
Construcţii: „Brăduțul” –cuburi Cuburi

Copiii vor avea la dispoziţie cuburi Anexa


din lemn şi piese lego. Cu ajutorul
imaginaţiei, ei trebuie să îmbine
piesele, astfel încât să realizeze
forma brăduţilor.
Imagini anotimpul
Bibliotecă: „Iarna Magică” –citire iarna
de imagini
Copiii vor „citi” imagini legate de
anotimpul iarna şi de venirea lui
Moş Crăciun.

Se urmărește rezolvarea corectă a


sarcinilor, modul de implicare al
copiilor, precum și disponibilitatea
de a finaliza lucrul început.
Activitatea copiilor va fi
supravegheată, stimulându-se
comunicarea între copii, inițiativa și
buna dispoziție.
4.OBȚINEREA La finalul activităţii se realizează o Conversația -lucrările -observarea
PERFORMANȚE expoziţie cu produsele realizate de realizate de sistematică a
copii la fiecare centru în parte. Turul galeriei comporta-
I copii la centre;
Lucrările vor fi expuse în sala de mentului
clasă și analizate pentru a vedea copiilor
dacă au respectat regulile (etapele
de lucru).
Se va solicita copiilor să-și
autoevalueze și evalueze activitatea
per ansamblu, după criterii
comunicate de educatoare.
5.ÎNCHEIEREA Probă orală:
ACTIVITĂȚII
Se va aprecia gradul de implicare și Conversația - stimulente - capacitatea
participare al copiilor în de
desfășurarea activității. autoevaluare;
- analiza
produselor
activității;
PROIECT ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 17.12.2021
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Gradinita “Planeta Copiilor”
EDUCATOARE: Pruneș Elena-Magdalena
GRUPA: Mijlocie “Voinicei’
TEMA ANUALĂ: „CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „În așteptarea lui Moș Crăciun”
TEMA ACTIVITĂȚII: „Spiridușii lui Moș Crăciun”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ADE-DȘ+DOS
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:
DȘ-Activitate matematică: joc didactic „Să ne jucăm cu prietenele noastre, numerele”;
DOS-Domeniul Om si Societate: activitate practică „Împodobim bradul de Crăciun” :
lipire
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
- consolidarea cunoștiințelor dobândite cu privire la numerația în limitele 1-3 și
formarea șirului crescător și descrescător (de la 1 la 3 și de la 3 la 1), precum și
consolidarea deprinderii de a raporta numărul la cantitate și cantitatea la număr.
- Exersarea unor deprinderi practice și de muncă independent prin aplicarea lor în
context variate, stimulând imaginația creatoare.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1-să numere în șir crescător și descrescător în limitele 1-3;
O2-să raporteze numărul la cantitate și cantitatea la număr;
O3-să identifice materialele de lucru primite;
O4-să lipească podoabele pe brad utilizând corect tehnica de lucru.
Obiectivele au fost atinse dacă 90% dintre copii au numărat în șir crescător și descrescător în limitele
1-3; au lipit podoabele pe brad utilizând corect tehnica de lucru.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, exercițiul, jocul, explicația, problematizarea, demonstratia,
munca in echipa, observatia;
Mijloace de învățământ: calendarul naturii, pozele copiilor, catalogul, laptop, acuarele,
pensule, fișe de lucru, hârtie creponată, bețe de urechi, piese de construcție (cuburi lemn,
lego), ecusoane, surpriza, jetoane cu cifre, jetoane specific anotimpului iarna;
Material bibliografic:
 Aplicatii ale noului curriculum pentru invatamantul prescolar, 2019;
 Dumitrana M., „Educarea limbajului în învățământul preșcolar – Comunicarea
orală”, Editura Compania, București, 2001;
 Oprea, C.L., „Strategii didactice interactive”, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 2007;
 Silvia Breaben, „Metode interactive de grup”, ed. Arves, Craiova, 2002.
SCENARIUL DIDACTIC

După activitatea pe centre, introducerea copiilor în activitate se va face prin prezentarea


elementului surpriză: o cutie cu jetoane de la Moș Crăciun. Jocul se desfășoară pe două
echipe: echipa globulețelor albastre și echipa steluțelor galbene.
Prezint copiilor săculețul cu surprize adus de Moș Crăciun și le spun că fiecare grupă va
trebui să răspundă cerințelor jocului, pentru că la final Moș Crăciun ne va recompensa.
Educatoarea anunţă tema: „ Să ne jucăm cu prietenele noastre, numerele”. Va preciza faptul
că, în această activitate, vor număra obiecte, vor forma grupe şi vor utiliza cifrele.
Copiii vor număra în ordine crescătoare şi descrescătoare, în limitele 1-3.
Invit copiii să se așeze pe echipe, pentru desfășurarea jocului matematic.
EXPLICAREA ȘI DEMONSTRAREA JOCULUI
Regulile jocului
Pentru acest joc, pe rând, câte un copil din fiecare echipă, va trebui să extragă în ordine ( 1-3)
un bilețel, care va avea sarcina pe care trebuie să o rezolve.Va fi numit câte un copil care va
dori să rezolve sarcina. Dacă un copil nu se va descurca, poate fi ajutat de către un alt coleg.
Se realizează un joc de probă. Desfășurarea propriu-zisă a jocului
După ce copiii au înțeles regulile jocului, se trece la executarea jocului propriu-zis.
Sarcina 1: Câte un copil de la fiecare echipă va veni în față și va extrage bilețelele cu nr.1.
Educatoarea va citi sarcina fiecărei echipe.
Echipa 1 – numără și așează în șir crescător numerele de la 1 la 3.
Echipa nr. 2 – numără și așează în șir descrescător numerele de la 1 la 3.
Sarcina 2: Voi numi alți doi copii care vor trebui să extragă bilețelul cu sarcinile numărului 2.
Câte un copil va veni și va ridica jetonul cu numărul corespunzător răspunsului corect al
ghicitorii.
I Câte picioare are găina?
II Câți iezi avea capra din poveste?
Sarcina 3: Următorii doi copii care vor extrage bilețelul cu nr. 3.
I A câta mulțime are cele mai multe elemente?
II A câta mulțime este mulțimea cu cele mai puține elemente?
COMPLICAREA JOCULUI
Educatoarea cere copiilor să observe cu atenție mulțimile formate.
Sarcina 4
I A câta mulțime este mulțimea cadourilor roșii?
II Ce culoare au cadourile din a treia mulțime?

Educatoarea va împărți baloane colorate pe care sunt desenate cifre. Fiecare copil va observa
cifra pe care o are pe balon.
La semnalul educatoarei: copiii care au cifra 1 pe balon trebuie să arunce baloanele peste cap;
copiii care au cifra 2 pe balon trebuie să așeze baloanele sub scaun; copiii care au cifra 3 pe
balon să spargă baloanele.
Se fac aprecieri verbale cu privire la participarea și implicarea copiilor în jocul propus.
Tranzitia se realizează prin jocul imitativ:
“Unu-doi,unu-doi, Unu-doi, unu-doi,
Spiridușule-napoi! Spiridușule, te-ndoi,
Mânuțelele le-ntinzi, Duci în sus și lași pe rând,
Le apleci și le ridici Mânuțele la pământ!”
La urmatoarea probă, „Împodobim bradul de Crăciun” ( DOS), fiecare copil va avea un
brad din hârtie, globulețe, clopoței, steluță, hârtie creponată, lipici, bețe de urechi.
Lucrarea practică se va realiza astfel: Vor da cu lipici pe brad, se pun bucățelele de hârtie
creponată, după se lipesc podoabele (steluțe, globuri) primite, apoi se va fixa steluța în vârful
bradului.
Pentru a realiza lucrări frumoase ne încălzim mănuțele: "Mișcăm degețelele``, etc.
Voi da semnalul de începere a lucrului, urându-le copiilor: Spor la lucru!
Aprecierea lucrărilor se va face prin Turul Galeriei.
Se vor face aprecieri asupra modului în care au participat la activitate.
DEMERS DIDACTIC
STRATEGII DIDACTICE
SECVENȚA METODE MIJLOACE DE
CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC EVALUARE
DIDACTICĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
ȘI
PROCEDEE
1.MOMENT Crearea condițiilor necesare bunei
ORGANIZATORIC desfășurări a activității:
- Aerisirea sălii de grupă;
- Aranjarea mobilierului;
Pregătirea materialelor pentru
activități.
2.CAPTAREA Introducerea copiilor în activitate se conversa- frontal
ATENȚIEI va face prin prezentarea ția
elementului surpriză: o cutie cu explicația
jetoane de la Moș Crăciun. Aceasta
provoacă copiii la un joc de
verificare a cunoștințelor pentru a
vedea câte au învățat la grădiniță.
3.ANUNȚAREA Educatoarea anunţă tema: „Să ne explicația frontal -observarea
TEMEI ȘI A jucăm cu prietenele noastre, conversa sistematică a
OBIECTIVELOR numerele”. Prezint copiilor ția comporta-
săculețul cu surprize adus de Moș mentului
Crăciun și le spun că fiecare grupă copiilor
va trebui să răspundă cerințelor
jocului, pentru că la final Moș
Crăciun ne va recompensa.
4.PREZENTAREA SECVENȚA I - conversația
NOULUI Cum am spus că se numește jocul explicația
CONȚINUT ȘI de astăzi?
DIRIJAREA Invit copiii să se așeze pe echipe,
ÎNVĂȚĂRII pentru desfășurarea jocului
matematic.
EXPLICAREA ȘI
DEMONSTRAREA JOCULUI
Regulile jocului
Pentru acest joc, pe rând, câte un exercițiul
frontal Formativă
copil din fiecare echipă, va trebui
orală
să extragă în ordine (1-3) un bilețel,
care va avea sarcina pe care trebuie
să o rezolve.Va fi numit câte un
copil care va dori să rezolve
sarcina. Dacă un copil nu se va
descurca, poate fi ajutat de către un demonstrația
alt coleg.
Jocul de probă
Se realizează un joc de probă.

Desfășurarea propriu-zisă a - conversa


jocului ția
După ce copiii au înțeles regulile
jocului, se trece la executarea
jocului propriu-zis.
Sarcina 1
Câte un copil de la fiecare echipă
va veni în față și va extrage exercițiul
bilețelele cu nr.1.
Educatoarea va citi sarcina pentru conversa pe grupe
echipa nr.1 și 2. ția
Echipa 1 – numără și așează în șir
crescător numerele de la 1 la 3.
Echipa nr. 2 – numără și așează în
șir descrescător numerele de la 1 la
3.
Sarcina 2 capacitatea
Voi numi alți doi copii care vor de a asocia
trebui să extragă bilețelul cu numărul la
sarcinile numărului 2. cantitate și
Câte un copil va veni și va ridica invers
jetonul cu numărul corespunzător
răspunsului corect al ghicitorii.
I Câte picioare are găina?
II Câți iezi avea capra din poveste?
Sarcina 3 pe grupe
Voi numi alți doi copii care vor
extrage bilețelul cu nr. 3.
I A câta mulțime are cele mai
multe elemente? exercițiul
II A câta mulțime este mulțimea cu
cele mai puține elemente?
5.OBȚINEREA
PERFORMANȚEI COMPLICAREA JOCULUI
Educatoarea cere copiilor să
observe cu atenție mulțimile
formate.

Sarcina 4 problematizar
I A câta mulțime este mulțimea ea
cadourilor roșii?
II Ce culoare au cadourile din a capacitatea
treia mulțime? de a observa
și depista
Educatoarea va împărți baloane greșeala
colorate pe care sunt desenate cifre. explicația pe grupe făcută spre a
Fiecare copil va observa cifra pe exercițiul o corecta
care o are pe balon.
La semnalul educatoarei: copiii
care au cifra 1 pe balon trebuie să
arunce baloanele peste cap;
copiii care au cifra 2 pe balon
trebuie să așeze baloanele sub
scaun; copiii care au cifra 3 pe
balon să spargă baloanele.
Copiii vor primi de la Moș Crăciun
diferite elemenete pe care le vor
folosi în activitatea ce va urma.
6.ASIGURAREA SECVENȚA II: „Împodobim
RETENTIEI SI A bradul de Crăciun” ( DOS),
TRANSFERULUI
1.Intuirea materialului didactic. Explicația Intuiesc
Fiecare copil va avea un brad de materialele

hârtie, globulețe, clopoței, steluță,


lipici, bețe de urechi.
2.Explicarea și demonstrarea
modului de lucru.
Lucrarea practică se va realiza Manifestă
Explicația
astfel: Vor da cu lipici pe brad, se interes
pun bucățelele de hârtie creponată, Demonstrația

după se lipesc podoabele (globuri,


steluțe) primite, apoi se va fixa
steluța în vârful bradului.
3.Activitatea independentă
Pentru a realiza lucrări frumoase ne Activitate
încălzim mănuțele: "Mișcăm independentă

degețelele``, etc.
Voi da semnalul de începere a
Individual
lucrului, urându-le copiilor: Spor la
lucru!

7.ÎNCHEIEREA Aprecierea lucrărilor se va face prin Conversația frontale Aprecieri


ACTIVITĂȚII Turul Galeriei. verbale
Exercițiul
asupra
Se vor face aprecieri asupra turul galeriei
modului în
modului în care au participat la care au lucrat
activitate. și colaborat

PROIECT DE ACTIVITATE
JOCURI SI ACTIVITATI LIBER ALESE

DATA:17.12.2021
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Gradinita “Planeta Copiilor”
EDUCATOARE: Pruneș Elena-Magdalena
GRUPA:Mijlocie “Voinicei”
TEMA ANUALĂ: „CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „În așteptarea lui Moș Crăciun”
TEMA ACTIVITĂȚII: „Dansul fulgilor de nea”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA 2
MIJLOC DE REALIZARE: Joc de mişcare

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
- Relaxarea organismului și crearea unei atmosphere de destindere prin mișcare
organizată în pași de dans, în vederea dezvoltării unor reflexe neuropsihice de
atitudine și ritm

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să respecte indicațiile educatoarei;
O2: să se orienteze în spațiul dat;
O3: să respecte regulile jocului;
O4: să exprime propriile trăiri prin mișcări și comportamente adecvate.

Obiectivele au fost atinse dacă 90% dintre copii și-au exprimat propriile trăiri prin mișcări și
comportamente adecvate.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversație, explicația, observația, demonstrația,, dansul.
Mijloace de învățământ: laptop, boxă, fulgi de nea.
Forme de organizare: frontal.

DURATA: 30 minute

BIBLIOGRAFIE:
 Răileanu, D., Bujor, L., Seredenciuc, N.L., „Jocuri potrivite pentru profesori inspirați
și preșcolari voioși”, Ed. DPH, București, 2019.
 Leigh, Anderson, „Marea carte a jocurilor. Peste 200 de jocuri pentru toate
vârstele”, Ed. Litera, 2019.
DEMERS DIDACTIC

STRATEGII DIDACTICE
SECVENȚA METODE MIJLOACE DE
CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC EVALUARE
DIDACTICĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
ȘI
PROCEDEE
1.CAPTAREA Se orientează atenția copiilor spre Conversația Probă
ATENȚIEI brăduţul care este încărcat de practică:
podoabele minunate pe care ei le-au Dialogul
pus în pom. Fulg de nea Orientarea în
Copiii primesc câte un fulg de nea. spațiu

2.ANUNȚAREA Motivarea la nivelul de înțelegere


TEMEI ȘI A al copiilor, a scopului și obiectivele Conversaţia
OBIECTIVELOR urmărite. Copiii vor fi anunțați că Explicaţia
vor desfășura dansul Fulgilor de
nea.

3.PREZENTARE a.) Explicarea modului de Explicația Fulg de nea Probă


A NOULUI desfășurare a dansului. practică:
CONȚINUT ȘI Copiii vor fi așezați de mine, pe
covor stând ghemuit. Se vor Orientarea în
DIRIJAREA
reactualiza mișcările dansului pe spațiu
ÎNVĂȚĂRII
care copiii îl cunosc.

b.)Desfășurarea propriu-zisă a Laptop,boxă Probă


dansului Exercițiul practică:
Se va urmări derularea acțiunii de
dans, respectarea coregrafiei, Executarea
cooperarea și spiritul de echipă. pașilor de
La începerea melodiei, copiii încep dans
Dansul fulgilor de nea, ținând cont
de ritmul melodiei și pașii de dans.
Fulgișorii pun în scenă elementele
de dans învățate.
4.EVALUARE Acțiunea se încheie cu aprecieri Probă orală:
generale și individuale privind
comportamentul copiilor în cadrul
activității. Antrenarea copiilor în Autoevaluarea
autoevaluarea și evaluarea participării la
Conversația
rezultatelor activității desfășurate. dans.

ANEXA1

Artă:Renul lui Moș Crăciun-Rudolf


ANEXA2
Construcții-Brăduțul
ANEXA3
Bbliotecă –Iarna Magică
ANEXA4
DOS-Împodobim bradul de Crăciun

S-ar putea să vă placă și